‘Friese volk zal zijn als de kwaliteit van haar bodem’ (2)

Niks mis mee, Germaanse Agromystiek

Als opvolging van deel 1: Justus von Liebig (1803-1873) staat in een traditie van Germaanse bloed en bodem- mystici waaruit ook de ecologie voortkwam. Dat je de werkelijkheid als ‘lichaam’ ziet van bodem tot volk. Daarvan geven we in deze opvolging nog een klein overzicht.  

Daarnaast kun je uit de eerste aflevering voor dwars ingestelde boeren Von Liebig praktischer maken. Maar tussen droom daad staat een bureaucraat en de Wageningse rekenmodelmaffia.

Hoeraaa, nog een rekenmodel

Kringloopwijzer weinig met echte kringloop van doen
De kwaliteit van stalmest zou beter kunnen, door haar van urine te kunnen scheiden. Met eigen droge stalmest verbeter je de bodem al. Ook werkt mest die rot (met H2S-uitstoot) enkel als gif voor de bodem.

Je zou helemaal van kunstmest af kunnen, die ‘brandewijn’ voor de bodem, door hervorming van het MINAS-systeem (en hoe dat ook maar vandaag de dag weer heet)

De door boeren gehekelde ‘Kringloopwijzer’ , het zoveelste op algemene aannames rustende rekenmodel, hier van de NZO, LTO en Wageningen Universiteit samen met het ambtelijk parasitair abces van RVO, al die door ‘deskundigen’ in ‘modellen’ gevatte beweringen die iedere boer door de zelfde bureaulade schuiven.

De rekenmodelmaffia uit Wageningen met haar vele deelbelangen, ze staat de kringlooplandbouw in de weg en ze geven boeren vooral kringen onder de ogen.

Die zou mooi dienst doen als bodemvoeding met zijn organen en botten

Dus helaas, tussen droom en daad staat een bureaucraat. En er staan vele mensen tussen die bij het huidige systeem hun belegde boterham verdienen, zoals ene Hans Jansen die van mest, een grondstof een brandsof maakt met ‘groene’ subsidie.

Evenwichtslandbouw als toekomstdroom

Germaanse agromystiek: het Europese lichaam gaat aan parasitisme kapot
Maar als stip aan de horizon kan de Germaanse landbouwgoeroe Von Liebig zeker van dienst zijn. Al was het alleen al vanwege de slagzin van Mulder Agro: Van Pharmacie (pillen) naar Farmacie (gezondheid uit de bodem).

Ook de meer mystieke kant zijn we hier als Friese Germaan niet huiverig voor, we leven van meer dan brood alleen.

Biologisch Dynamisch, Bloed en Bodem van Walter Darre en Permacultuur, het zijn landbouwbenaderingen met een religieuze component er in, typisch voor Germanen. Je krijgt de Germaan immers wel uit het bos, maar het bos niet uit de Germanen.

Agromystiek, dat past helemaal bij de Germanen

Je kunt in die Holistische traditie een hele rij van Duitse natuurmystici plaatsen die het vakgebied van de ecologie vormgaven. Zoals natuurfilosoof en ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt waarmee ook Von Liebig in contact stond. En de bedenker van ‘ecologie’ als ‘huishouden van de natuur’, Ernst Haeckel. Maar ook fysioloog Jacob von Uexkull, die de term ‘milieu’ (Umwelten) bedacht.

In die traditie van Germaanse New Age passen verder de Duitse deeltijdindiaan Victor Schauberger en de bosmysticus uit de Eifel, Peter Wohlleben. En zo kun je dus ook Von Liebig’s holistische pleidooi in die Germaanse traditie plaatsen, tevens de voedingsbodem van het Duitse Umwelt-fanatisme en Klimazisme.

Maar omdat de Duitsers als Germaans volk nogal eens ergens in doordraven, betekent dit niet dat het basisidee ‘dus’ slecht is. Dat de nazi’s ook in een Mercedes reden, dat maakt de Mercedes nog geen nazi, wel een grondig gefabriceerde auto. Ach ja, het Germaanse volk en haar nukken…

Boer op menselijke schaal

Het jaarlijkse Depressiegala van Geile Carola (LNV)
Wanneer we de Germaanse bodemmystiek doorvoeren: als je ziet hoeveel parasieten nu teren op het boerenlichaam, Postcode Loterijclubs, RVO-ambtenarij. Van de 210 gasten op het jaarlijkse Depressiegala van het Ministerie LNV (de Nieuwjaarsreceptie van 20 januari bij Geile Carola) bestond minstens de helft uit hindermachten, die zich uitsluitend met voedselproducenten wensen te bemoeien.

Zoals 5 gezanten van de Dierenbescherming of een ‘Transitiecoalitie Voedsel’, mensen die in Gelul willen wonen.

De verhouding producent-parasiet lag bij Geile Carola haar Depressiegala op minimaal 1:5. De Europese economie lijkt aan parasitisme te bezwijken, zoals met de ‘Green’ Deal van Frans TImmermans. Holistisch doorgeredeneerd: alleen op een ziek boerenlichaam met ongezonde bodems, kunnen die parasitaire machten vrij spel krijgen.

Want de natuur rekent af met de verzwakten en laat het sterkere leven. Het probleem met zulke Germaanse mystiek is alleen: iedereen kan zo alles beweren, je draaft er al snel in door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *