Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Friese Landschap

Advertentie die je op publieke kosten krijgt aangereikt voor privaat gewin

Een Leeuwarder gemeente-ambtenaar en provinciaal ‘Energiecommissaris’, Bouwe de Boer moet met zijn ”Fossylfrij Fryslan’ lokale steun veinzen voor Brusselse en Haagse klimaatpolitiek – Astroturfen heet dat in PR-jargon – voor de vernietiging van ons Friese landschap tot energieplantage. En hij moet juichen hoe de boerenstand afhankelijk gemaakt wordt van energiesubsidies, ten koste van voedselproductie.

Dat zijn de logische consequenties van de energie-illusie ‘Fossielvrij’: het verdringen van de voedselproductie voor energieproductie en vernietiging van het Friesland waarvan we houden. Die doelen komen- met wollige proza gecamoufleerd- voort uit het VN-dictaat 2030 Agenda. Zie ook Marijn Poels zijn film ‘The Uncertainty has settled’, hoe die verbouwing in (Noord en Oost) Duitsland is gegaan.

Voor hun biogasdoel (Groengas-‘versnellingstafel’) voor 2023 gebruiken ze een agrarisch landoppervlak gelijk aan 1/3de van Friesland.

Requiem voor het Friese Landschap
Er zijn zelfs voorstellen om Friesland vol te stampen met 2100 windmolens. Daarnaast moet de boerenstand- met het Groengasprogramma van ondermeer LTO Noord en Friesland Campina– omgebouwd worden tot biogasleverancier, zoals je dat ook al in Noord Duitsland zag.

Voor 2023 moet dan 23 Petajoule opgewekt worden volgens die Groengas-coalitie. Wat  23/3700 x 100%= 0,6 procent van de energiebehoefte van Nederland is. De ruimtevraag van Groengas-ambities (en andere bioshit) kun je echter al wel schatten.

Bij 50 procent ‘bio’ (in biodiesel-equivalenten) hebben we 3 maal Nederland nodig voor energiegewas. Dus 100.000 km2.

Dus je hebt voor zo’n energiedoel al 1204 vierkante kilometer land nodig, ruim 1/3de van Friesland. Per Biogas-anlage heb je in Duitsland ook al meer dan 200 hectare bouwland nodig. Waarna ze dan zelfs gras gaan vergisten tot methaan, of ze vergisten andere nuttige bouwstoffen voor voedselproductie als mest.

Kolerewindmolen, met Dearsum op de achtergrond

Tot in lengte van dagen moeten daar dan exploitatie-subsidies bij van 10-15ct per kWh. Bij ons heten die subsidies SDE+, in Duitsland Einspeisegesatz. Ons subsidie-regime is op dat van Duitsland gemodelleerd door Pieter van Geel (CDA, tevens Postcode Loterij)

Eerst zetten ze de rentabilitieit van het boeren voor voedsel onder druk via overregulering, via gedram in HUN media via door hun gefinancieerde Postcode Loterij-clubjes die ze vol subsidie pompten (bv Natuurmonumenten).

Zie ook de fake-stikstofcrisis.  Je koopt met publiek geld boeren uit om uit naam van ‘natuurontwikkeling’ grond op te kopen. En vervolgens maak je resterende megaboeren afhankelijk van energiesubsidies.

De ‘hand van boven’ is niet direct zichtbaar, maar is er dus wel via de ‘onzichtbare hand van De Markt’. Die onzichtbare middelvinger van bankiers en CEO’s. Je kunt op voorhand voorspellen wat gebeurt, wanneer je trends in gang zet. Het was Sicco Mansholt (PvdA, Eurocommissaris Landbouw) zelf die in 1987 al voorstelde om 20 procent van alle landbouwgrond uit voedselproductie te halen.

Lytse Wierum anno nu

Friesland onder knoet multinationals ‘voor het klimaat’
Of je grond nu uit voedselproductie haalt via ‘natuurontwikkeling’ of voor ‘energie’, dat is wat ze willen. Voor hun ‘interdependent world’ (afhankelijkheid van multinationals), dus dan zijn we voor voedsel meer op de Derde Wereld aangewezen.

Je ziet dus niet zozeer een Fries lokaal dingetje, als een internationale trend die van bovenaf is afgedwongen via Brussel en de VN. Kijk maar eens in de New Urban Agenda van de Verenigde Naties. Daarin staat tussen het wollige proza over wereldje-verbeteren letterlijk dat het platteland een energieplantage moet worden van de stad. Daarom zijn ze nu ook zo fanatiek op boerengrond uit.

Daarop is hun ‘Ecologische Voetafdruk’ immers ook ontworpen, kredietgeneratie om grond op te kopen. Zogenaamd om ‘CO2 te compenseren’, ook Easyjet is er al mee begonnen,

Zoals het al in Noord Duitsland (Ook ‘Friesland’) is, zo moet dat bij ons ook

Fries biogas-anlage bij Jellum (leeuwarden)

Bij die internationale technocraten-agenda horen ook kreten als ‘De Stad heeft de Toekomst’.

En het gejubel over bevolkingsconcentratie in steden, die ze dan tot ‘Smart City’ willen ombouwen: een China-achtige intensieve mensenhouderij.

Dat is weer doel 11 uit 2030 Agenda. Het totale programma noemen ze hun ‘Vierde Industriele Revolutie’ met Artificial Intelligence en 5G. Daarvoor maakt de eigenaar van de Leeuwarder Courant, Jorrit Volkers met zijn FB Oranjewoud ( = Rabobank) de geesten ook al rijp met hun ‘Export Academy’.

Daarom maak ik nu een fotografisch Requiem voor het wijdse Friese zeekleiland, dat vernield wordt door ‘de duurzamen’ voor 2030.

Boardroom-psychopaten zijn de drijvende kracht achter de Klimaatagenda, met oa Wiebe Draijer, SER Kroonlid, Energieakkoord-drammer en Rabo-maffioso.

Want juridisch kun je niets tegen ze ondernemen. Omdat ze in beton gegoten Rijksbeleid uitvoeren, dat weer zowel Brussels beleid is als VN-beleid (2030 Agenda).

Die clubs volgen weer de orders op van bankiers en multinationals. Zoals van JP Balkenende zijn DSGC met Unilever en Shell, en Wiebe Draijer (SER Kroonlid, Energieakkoord) met zijn Blended Finance Coalition van wereldbankiers. (zie tabel hierboven wie z’n vriendjes zijn, oa Rockefeller)

..geen enkel ‘huishouden’ neemt de wiebelstroom van zon af, noch van wind

‘Fossielvrij’ = Zie Mij, Zondenvrij Deugmens
Kijk slechts voorbij de verkooppraatjes naar de realiteit, en dan snap je dat ‘energie’ niet het doel is van ‘De Energietransitie’, laat staan ‘het Klimaat’. Het gaat ze om de verbouwing en vernieling van ons land, zo veel mogelijk ruimte. Zou je dat eerlijk zeggen, dan verkoopt ’t niet, maar het zijn de logische gevolgen. En we laten vrome intenties voor wat ze zijn, feiten en consequenties heb je meer aan.

De realiteit

De energiecijfers in 2019 van het CBS zouden tot een zeker realisme moeten stemmen, in plaats van een aanleiding dus voor luidruchtiger gedram. Het gebruik van steenkool is even hoog als in de periode 2000-2013, en waar Nederland oude centrales afschakelde, werd dat vooral met buitenlandse import van gasstroom gecompenseerd.

De realiteit anno 2019

De kreet ‘Fossielvrij’ betekent net als ‘Ik ben Zondenvrij’ niets, behalve dat de campagnevoerder wil roepen hoe goed die zichzelf vindt. ‘Ik ben Deugmens’, zelfaanbidders dus. .

Dat bordje lag al klaar bij de NDC Mediagroep.

Wie roept ‘Friesland Fossielvrij’ wil dus niet op zinvolle wijze bijdragen aan energievraagstukken, maar wil slechts de aandacht vestigen op zichzelf: ‘kijk mij, hoe goed ik ben’.

Ze durven zich ‘organisatie voor milieubehoud’ te noemen, terwijl ze ons milieu vernietigen met hun landschapsverwoestende en peperduurzame energie. Iedereen met twee uur les in natuurkunde en middelbare school-rekenwerk kan hun illusies namelijk eenvoudig doorprikken: it kin net! 

Bovendien heeft hun destructieve beleid nul graden klimaateffect. Logischerwijze constateer je dus: klimaatbeleid is er niet voor ‘het klimaat’ =  Het gemiddelde weer in Friesland in 30 jaar….

Ook in 2020 weer lekker klimaatdrammen, de werkkamer van commercieel NDC-manager Jan Henk Hoekstra

Bouwe de Boer = Klassiek gevalletje Astroturfing
Zoals we al bij Extinction Rebellion beschreven, zie je bij Fryslan Fossielfrij een klassiek gevalletje van Astroturfing, vernoemd naar een merk kunstgras Astroturf. Dus, Fake Grassroots. Zie hier de uitleg van die PR-techniek. Vooralsnog vindt bijna niemand Bouwe echt leuk, zonder subsidie heb ik meer dan het dubbele aantal likes in 2 jaar.

Ambtenaar Bouwe moet doen alsof de gemeenschap wil of nuchtere Friezen willen, wat je zelf van bovenaf gesubsidieerd hebt en gestimuleerd vanuit Den Haag en een VN-kantoor in New York. Het veinzen van ‘draagvlak’, dat je zelf bouwde en kocht met belastinggeld.

Zoals Fake-actieclubs als Extinction Rebellion zijn bedacht door professionele marketeers uit de stal van Prins Charles. En zie ook de door de Club van Rome ontworpen (World Youth Forum) en gesteunde Klimaatstakkers.

Dit is een archetypisch voorbeeld van de zogenaamde ‘van onderop’-campagne waarover Liliane Ploumen al sprak in haar Kamerbrief (september 2016) over het doordrukken van 2030 Agenda. Klassieke Astroturfing dus, kunstgras-‘grassroots’. Immers, waarom mag een gemeenteambtenaar in de baas zijn tijd dit anders doen? Omdat Liliane Ploumen dit al afsprak:

De taak van Bouwe, Astroturfing

Bouwe moet draagvlak Bouwe in publieke tijd, private steun veinzen, omdat de Provincie Friesland het Rijksbeleid uitvoert van de Klimaatwet en het Energieakoord van Wiebe Draijer (Rabobank, SER Kroonlid, Blended Finance Coalition) en SER-Kroonlid Ed Nijpels. Die Kroonleden (verlengstukken Koningshuis) voeren op hun beurt dus weer de VN 2030 Agenda uit en de Brusselse Renewable Energy Directive.

De provincie heeft voor dat beleid een ‘regiegroep’ met als co-voorzitters Sietske Poepjes (CDA) en Herwil van Gelder (Groen Links-Wethouder Leeuwarden).

Lies, Damn Lies, Provincie Friesland

Drammen VN-dictaat in Sovjet-stijl
Opnieuw: er is hier niets democratisch gaande, ze voeren gewoon dictaten van de Verenigde Naties en Brussel uit, die via Den Haag en de VNG op lokale bordjes komen. Als een bijna militair uitgerold internationaal programma..

Via jofele draagvlakcampagnes moet dan op Sovjet-achtige wijze de indruk gewekt dat iedereen wil, wat multinationals (van Jan Peter Balkenende en de DSGC met Unilever en Shell) en banken (Wiebe Draijer zijn Blended Finance Coaliton) willen, de drijvende krachten achter de Klimaatagenda.

Bouwe de Boer mag voor het geweten van deze boardroom-psychopaten en hun reclamebureaus (milieuclubs) een democratische show opvoeren die ze ‘Fryslan Fossielvrij’ noemen.

Vruchtbare landbouwgrond uit voedselproductie halen, dat was ook al de intentie van Sicco Mansholt in 1987. Of je dat nu ‘natuurontwikkeling’ noemt of ‘energiegewassen’

Daarbij spelen ze valselijk in op lokale sentimenten als ‘lokaal opgewekt’ en ‘binnen de regio’. en ‘de burgers moeten meeprofiteren’. Terwijl de wiebelstroom natuurlijk gewoon op het nationale net gedumpt wordt, dat steeds onstabieler wordt. En burgers krijgen slechts sigaren uit eigen belastingdoos.

Wanneer je enkel door te liegen je energieprogramma kunt verkopen, dat alle nationale belangen van betaalbaarheid en betrouwbaarheid vernielt: hoe goed is je programma dan?

Het Fryslan van de toekomst

Zie overigens dat de Provincie Friesland een joekel van feitelijke onjuistheid/hele leugen verkoopt. Er is nog voor eeuwen fossiele energie, en met exergie (dus efficienter gebruik bestaande) kun je veel meer winst halen. Daarnaast zijn olie en gas niet alleen ‘fossiele’ brandstoffen’, biobrandstoffen uit verteerd plantenmateriaal van miljoenen jaren terug,  maar ook koolwaterstoffen die in de aardkorst gevormd worden.

Het hele klimaatimperium is dus gebouwd op een groene zeepbel van leugens, die uiteen zullen spatten.

Alde Toer in het voorjaar

De Klimazi’s willen dus letterlijk het hele Friese land bezetten en vernielen. Met 1 kerncentrale in de haven van Harlingen in plaats van die afvalstoker die de Frisia-zoutwinning aan energie helpt, dan was je er al. Maar nu krijg je dus dit:

Het Friesland van 2030

Door hun definitie ‘hernieuwbaar’ (dus iets dat uit de natuur moet komen) hebben ze de enige CO2-loze efficiente optie al uitgesloten. Je kunt eenvoudig uitrekenen, wat voor natuurdestructieve illusie deze zelfaanbidders en hun corporate subsidiegraaiers ons verkopen. Friesland heeft 3300 vierkante kilometer landoppervlak, wat 1/10de is van het Nederlandse landoppervlak.

Om de Nederlandse energiebehoefte van 3400 Petajoule voor 50 procent met ‘bio’ te dekken, heb je een landoppervlak van 3 maal Nederland nodig. Dus moeten de Friezen ongeveer Groningen en Drenthe veroveren, om enkel met bio in 2050 slechts 50 procent van de energiebehoefte te dekken. En dus ben je voor de ‘groengas’-ambitie voor 2023 al 1/3de van het Friese grondoppervlak kwijt.

Particuliere belangenbehartiging op publieke kosten

De provincie Fryslan zet in op ‘biogas’. Net als ‘hernieuwbaar’ en ‘groene’ energie, is dat een reclameterm, bedoeld om het landoppervlak dat je hebt afhankelijk te maken van energieproductie.

Immers: ook aardgas is biogas, uit moerassen van meer dan 100 miljoen jaar geleden. Maar dat was dus biogas dat vrijwel geen landoppervlak gebruikt. Enkel met logisch nadenken en nuchterheid prik je al door de groene zeepbel van leugens.

Directrice die Groen Gas dramt

Het doel – afgeleid uit de CONSEQUENTIES- van ‘De eunusssietraaansssiesje‘ is dus: het vernietigen van het Friesland waarvan wij houden, vanwege internationale boardroom-politiek (2030 Agenda). En de verkooppraatjes zijn niet meer dan dat, reclame. Wollige aankleding van sociopathisch beleid.

Us Mem, onze moeder, de koe met haar uiers

Tegelijk verdringt die ruimteverslindende energie de voedselproductie uit Friesland, zodat we meer afhankelijk worden van importen uit bijvoorbeeld de Oekraine, en die dekselse Derde Wereld van de PvdA (ook een 2030 Agenda Doel dat Ploumen noemt in haar Kamerbrief). De VNO-NCW is al actief in de Oekraïne met LTO, zoals broeders van Blue Tiger al toonden in hun Boerenjournaal.

Biogasanlage, vraagt wel 200 hectare land

Groene Zeepbel
Wat kun je hier als Oprjochte Fries tegen doen? Zowel politiek niets als juridisch niets. De Raad van State is immers onderdeel van de Koninklijke Oligarchie BV, ook Ad Melkert kreeg er als VNO-NCW-lobbyist een Melkertbaantje na zijn carriere bij de Verenigde Nazi’s.

De Boeren hebben dat met hun opstand al begrepen.

Immers de partijen die hier tegen in opstand komen (PVV, FvD) worden systematisch uitgesloten van bestuur, verketterd in hun media. En door Aart Jan de Geus (CDA) van de Bertelsmann Stiftung (eigenaar RTL Nieuws) & Triodosbank als ‘Bedreiging van de rechtstaat’ neergezet. Omdat ze wagen af te wijken van Het Grote Plan, Meer Europa, Meer Verenigde Naties.

De Bullshitdetector

Wiebe Draijer, een Kankerjong
Er rest ons slechts 1 optie, waarop hun bazen doelbewust aansturen, waar je het altijd verliest. Fut Doadskoppe. Maar daarnaast zijn er vele vreedzame opties die Oprjochte Friezen kiezen. Je kunt als zelf-respecterend Oprjochte Friese Boer vanzelf geen lid zijn van LTO, je stemt geen CDA of erger meer en informeert je in de nieuwe media als bij ons en Blue Tiger.

Media die niet- zoals de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden– in handen van de bankiers en hun lakeien zijn. Ieder LC-abonnement is een donatie aan de klimaatcampagne-kas van PvdA en Rabobank.

Vele kleine stapjes samen maken een steeds grotere. Wij hoeven niet te liegen om ons programma te verwezenlijken, zij doen niets anders. Hun hele programma en leven is 1 grote leugen. Hoe sterk staan ze dan, behalve op een groene zeepbel die kan spatten? Overigens kregen we door, dat Wiebe Draijer (Rabo-CEO) kanker gaat bestrijden voor het KWF. Gaat hij de Rabobank dan saneren?

Wiebe Draijer, een Kankerjong

Wel een goede term voor Blended Finance-psychopaat Wiebe Draijer: Kankerjong! 🙂

Een moreel vernisje terwijl Draijer ondertussen de publieke ruimte en publiek bestuur helpt privatiseren voor bankier-psycho’s ( = Blended Finance: private winsten publieke lasten) Zulke mensen hebben geen enkel geweten, ze ‘cultiveren een liefdesrelatie met zichzelf’. Dat is wat ‘duurzaamheid’ ook drijft, verliefdheid op jezelf, naast een nieuw soort kolonialisme-globalisme.

Zie ook wat de partner van Wiebe Draijer in de Blended Finance Coalition heeft gedaan. Het mobiliseren van Afrikaanse grond en grondstoffen voor de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO. Ze willen de hele wereld als 1 grote multinational verbouwen, waar je net als in zo’n bedrijf de Friese bevolking en haar boeren dan even ‘overcompleet’ terzijde schuift. Voor de kwartaalcijfers.

Nogmaals, dit zijn psychopathische satanisten, zonder enig geweten. In een ethisch functionerende maatschappij werd Wiebe Draijer uit de boardroom gesleept en aan zijn stropdas opgehangen, onder luid gejuich.

Zo’n Bouwe de Boer kan weinig meer zijn dan een bruikbare idioot. Daarvoor geldt eerder ‘Vergeef hem Heer, hij weet niet wat hij doet’. Het is iemand die zijn ambtenaarstatus kan misbruiken om zich onkwetsbaar te weten, werkzaam bij de grootste criminele organisatie van Nederland: de Nederlandse overheid. Daar klontert dergelijk spul nu eenmaal samen..

14 Replies to “Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Friese Landschap”

 1. https://www.wen.frl/2019/11/17/boeren-en-wen-samen-verder/

  1,5 miljoen proeftuin subsidie nodig om het project wat nooit een lang leven zal lijden op te starten.
  ik doe niet mee, het is fantasie, die niet gaat werken. Storingen zijn na een paar jaar aan de orde van de dag, want alles wat in stront draait, draait aan stront. Genoeg ervaring deskundigen, die boeren zeggen allemaal, waren we er maar nooit mee begonnen. Maar nu is alles ineens veeeeel beter.
  Het klinkt leuk maar wordt niks. En het dorp zit de komende decennia in de stank van een vergister die ten westen van het dorp staat. Eigen varkens stinken niet zullen we maar zeggen.

 2. Eén kernenergiecentrale per provincie en het probleem is opgelost. Voor een miljoen jaar!
  Wat hebben ze toch gedaan met onze hersens?
  Ik bezit een hooivork en een Friesche vlag. Dus als je soms kanonnenvoer nodig hebt?

 3. Dag Rypke,
  Allemaal weer prachtig uiteen gezet. Zo wetenswaardig dat ik telkens geneigd ben mijn ongenoegen bij mail te uiten aan ons lokaal portaal van
  de partij Groen hier. Graag zou ik interessante artikels linken aan mijn mail, vind u dat oké?
  Ik stuurde hun reeds in een uiteenzetting van Fred Udo over het windmolen debacle, maar het is roepen in de woestijn, onze Vlaamse GROENE jongens reageren daar niet op. Bijzondere frustrerend!
  Het geeft te kennen hoe zwak hun basis is, een beetje feedback krijg je niet bij concrete vraagstelling richting die bende overjarige scoutsleiders.

  Mvg. Jos uit Vlaanderen.

 4. En hier dan opnieuw: het gewraakte artikel van 23 november waar het om te doen is. Ik heb de ‘strafbare’ uitingen vet gemaakt, en het filmpje bijgevoegd over astroturfing. Ik zou graag meer eindredactie hebben gedaan. Maar inhoudelijk is dit een informatief artikel, waarop ik liever fatsoenlijke tegenargumenten krijg (die hebben ze niet) dan dat ik met geweld gearresteerd word.

  Bovendien schrijf ik, na te tonen hoe de valse elite politieke oppositie systematisch uitsluit van de macht: “Er rest ons slechts 1 optie, waarop hun bazen doelbewust aansturen, waar je het altijd verliest. Fut Doadskoppe. Maar daarnaast zijn er vele vreedzame opties die Oprjochte Friezen kiezen. Je kunt als zelf-respecterend Oprjochte Friese Boer …,….'” En als slot: ‘Zo’n Bouwe de Boer kan weinig meer zijn dan een bruikbare idioot. Daarvoor geldt eerder ‘Vergeef hem Heer, hij weet niet wat hij doet’

  En zo’n figuur krijgt dan dus bij aangifte direct het OM achter zich, en twee maand later lig je in je eigen huis op de grond gesmeten in de handboeien met bokito’s bovenop je
  Terwijl, als een meisje aangifte van verkrachting wil doen, succes… toen ik aangifte van diefstal deed, ook niks mee gedaan. Dus ben ik nu gek als ik stel: dit is politieke vervolging?

  1. Ik zit een klein half jaar op Twitter en ik zie steeds meer aanwijzingen waarom ons een klimaatprobleem word aangepraat. Nu ik diverse filmpjes van jou visie (en met Jan Nieboer) heb gezien, komen de grote lijnen achter dit spel tevoorschijn. Ik voel me daarom steeds meer ‘genaaid” door de zittende politieke elite en zie dat ik niet de enige ben op Twitter en in mijn dagelijkse bestaan. Ik kan alleen maar hopen dat de slapende kiezers op tijd wakker wordt en de goede politieke partijen kiest op 17 maart 2021. Daarnaast wens ik je veel sterkte in de strijd tegen de “klimazies”.

 5. Het land en het gehele volk gaat te gronde sinds de voorzieningen voor onze dagelijkse behoefte werd geregeld door de politiek.
  De energie voorziening door windmolens, biomassa, e.d. zijn allemaal politieke beslissingen geweest met uitsluiting van onafhankelijke ingenieurs.
  De idioterie rond het klimaat zijn allemaal politiek aangestuurd met totale uitsluiting van onafhankelijke wetenschappers!
  De eigenzinnige ondeskundigheid van onze politici is mede verantwoordelijk voor de diepe ellende waar een steeds groter deel van het volk mee te maken krijgt . . . .
  https://www.youtube.com/watch?v=cWlCJSaDTOM&t=76s

 6. Ter uwer informatie;
  Liliane Ploumen is een rooms katholieke politica, die in 2017 geridderd werd door de roomse antichrist in de “Orde van Sint-Gregorius de Grote”. Dat zal de Friezen misschien niet wijzer maken, ondanks het feit dat mevr. Ploumen zich ook inzet voor Abortus internationaal, wat tegen de Katholieke leer is.

  Herhaling:
  Zet zich in tegen de Katholieke leer, wordt daar na geridderd door de paus.
  Bemoeit zich met onder meer Friesland.

  Verder:
  Campina is 100% een rooms katholieke organisatie. Hun naam komt van een bos en heide gebied hier in Brabant, de Meierij. 20 Jaar geleden, was Friesche Vlag de enige Biologische zuivel in de supermarkten van N-Brabant. Later kwam er een vijandelijke overname van Friesche Vlag door de papisten van Campina, nu verkoopt Campina biologische melk en is Friesche vlag verdwenen uit Brabant.

  Nu begrijp ik best, dat de Friezen geïndoctrineerd zijn door de enorme Roomse invloed in het Nederlands onderwijs. Adolf Hitler was Rooms Katholiek, voor welke partij dat dan was is irrelevant, maar de scholen vertellen het tegendeel. Dat is hetzelfde betreft Liliane Ploumen. Referenties:
  https://bosgeus.blogspot.com/2019/12/wie-schreef-mein-kampf.html
  https://bosgeus.blogspot.com/2019/11/weer-een-leugen-van-me-geschiedenis.html
  https://bosgeus.blogspot.com/2019/11/heinrich-himmler-en-de-papisten.html
  https://bosgeus.blogspot.com/2017/11/de-holocaust-was-een-hellige-inquisitie.html

  De romanisten zullen de genocide op alle protestanten van Europa NOOIT opgeven, totdat geheel Europa weer slaaf is van de romanisten.

  Heeft niets met links of rechts te maken.
  Liliane Ploumen was politica voor GroenLinks en PvdA, maar dat is irrelevant. Frans Timmermans en Liliane Ploumen zijn katholieken, dat is de reden dat ze zich vijandig gedragen. Katholicisme is ook de reden dat Links aan de macht lijkt te zijn, hoewel we al 17 jaar een rechtse regering hebben met VVD als de grootste partij.

  Ik zou willen zeggen, trap er niet in, maar dat werkt doorgaans toch niet. Mensen blijven geloven, ondanks de nacht van de lange messen in 1934, dat Hitler rechts of links was, terwijl de propaganda in de (alternatieve) pers door gaat. Adolf Hitler had dezelfde levensovertuiging als Liliane Ploumen, als Frans Timmermans, en als elke andere katholiek.
  Waarschuwing van een insider.

 7. Klopt, een politieke vervolging, met zinloos geweld toegepast om je te intimideren zodat je stopt met schrijven. Daarnaast zijn de agenten allen persoonlijk aansprakelijk voor hun handelen, conform Neurenberg principe 4 (uitgangspunten Internationaal Recht), opdracht is geen opdracht meer. Je laat “zien” wat de massa niet mag weten, en dan trachten ze je het zwijgen op te leggen. We zijn weer terug bij af, eerst via wet- regelgeving een dwangdictatuur ingevoerd via privatiseringen, en nu is de opmaak richting dictatuur steeds duidelijker zichtbaar. Niets geleerd van het verleden, maar wel massaal toneelstukjes opvoeren in de mean stream media alsof men iets geleerd zou hebben van het verleden.

 8. Dank dat u zich niet het zwijgen laat opleggen.
  Ik heb uw relaas met veel interesse gelezen, kan het 90% onderschrijven. Staar u niet blind op die banken is alles wat ik wil toevoegen.

  Succes!

 9. Heel moedig om zo,n onderzoek te doen en het naar buiten te brengen. Ik hoop dat vele mensen dit artikel gaan lezen. Wel heel erg dat de politie geweld gebruikt bij de arrestatie, wat niet nodig is. Een aanklacht hier tegen zou terecht zijn. Ik wens dat het mooie Friesland kan blijven voortbestaan,zoals het nu nog is. Succes.

 10. https://nos.nl/artikel/2323720-na-meer-dan-een-eeuw-verdwijnt-weeige-bietengeur-uit-groningen.html
  Zijn ze helemaal van de pot gerukt daar in de CEO van de suikeruni. Landbouw moet regionale kringlopen sluiten en koeien kunnen prima deze bietenpulp eten. Gemiddeld bestaat het totale rantsoen van een koe wel uit 15 procent pulp schat ik in .En nu gaan die klimazi’s het vergassen..
  Met als gevolg dart veevoer veel meer kilometers moet maken om hier te komen

 11. Naar mijn mening en voor zover ik het kan beoordelen, een rake analyse en uitstekend verwoord.
  De Boer, Bouwe. En met die kleur haar. Dat moet ik kunnen onthouwe.

 12. Kleine aanvulling. Op onze eigen metabolische producten kunnen we koken.
  Simpele vergisting thuis. Met een parabolische spiegel kan ik eten bereiden.
  Frankrijk dan. De jaren 60 was de techniek er en het werkt en werkte. Leven
  van het land van Seymour zogezegd. De gekochte nazi’s (ook ik noem ze zo)
  zitten er voor hun broodheren. Letterlijk verkocht!
  We leven echt in een Epoque (sic) van verraad door koningshuizen en seniele
  kapitalisten gesteund door nieuw kapitaal uit diefstal op mens, plant en dier!
  Verbaasd me echter dat ik zo weinig echte technici hoor, het gros is jurist of
  politicoloog.

  Maar ik word wakker!

  Sterkte in de strijd tegen de geest van schwab!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *