‘Zij hebben over mij gesproken met valse tong’ (Psalm 109)

Het Friese Middelzeeland

Op de zondag geen profane boodschap uit De Abdij, uw Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en de Menselijke Natuur. We lezen uit De Schrift Psalm 109, van ‘dreigblogger’ David. Dit is een 2500 jaar oud Joods lied vol strafbare dreigementen en haatzaaiend taalgebruik.

Het is slechts wachten tot het Openbaar Ministerie voor onze goddeloze (‘seculiere’) overheid een verbod op de Bijbel uitvaardigt.

Of zien wij een Amvb tegemoet, na een rapport van ‘deskundigen’ die Het Boek doorvlooiden. Zodat een verbod komt op het citeren van de Bijbel in een context die als kwetsend of bedreigend ervaren kan worden, danwel vloekend met het Enige Gebod: alles moet Gelijk zijn/De Staat heeft altijd Gelijk.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Koning David de Dreigblogger in Psalm 109
Framing, het kwam net als bij de Nederlandse nieuwsindustrie en haar spindoctors, ook voor in de Israelische woestijn in het Oude Testament. Dat blijkt, wanneer je het aan de ‘dreigblogger’ Koning David toegedichte lied Psalm 109 leest: ‘zij hebben over mij gesproken met een valse tong’.

De uitgelichte zin van de Psalm van deze week, slaat daarom mooi op hoe ambtenarij van de Nieuwsindustrie je voor van alles mogen uitschelden, zonder enige moeite te doen zich in je werk te verdiepen.

Robert Frigge, ook al ‘geframed’ door een ambtenaar van de NPO

We zijn ‘blogger’ (in plaats van al 16 jaar professionele natuur/wetenschapsjournalist ) en ‘dreigblogger’ en ‘klimaatscepticus die klimaatcrisis ontkent’ (NDC Mediagroep), gestoorde gek. In plaats van een kundig journalist die onderzoek doet naar het misbruik van publieke macht voor privaat gewin.

We schreven al: de Nederlandse media controleren niet de macht maar de oppositie.  Journaille van mainstreammedia heeft de zelfde waarheidsopvatting als ambtenarij: waar is wat ‘de baas’ zegt. Of ‘waar is wat mij geen inspanning kost’, waarbij domheid en luiheid ruimschoots met narcistische geldingsdrang gecompenseerd wordt.

We zien hier – zo geloven wij- een gevolg van de Culturele Revolutie sinds 1968, over de hele linie van media en onderwijs tot overheid. En van ‘links’ tot ‘rechts’. Immers, het ‘rechts’ van nu, is hooguit het links van gisteren, dat met rust gelaten worden wil achter hun televisies en mobieltjes.

Zodat we nu getuige zijn van ‘De Val van Rome’. Die val van het Romeinse Rijk vond ook plaats door interne corruptie, maar dan nu met WIFI.

Die hijsen ze op een schild, die mag bij de Paus op audientie en de Verenigde Naties toespreken

Normaliter zou een storm van verontwaardiging uit zijn gebroken bij het bericht ‘journalist opgepakt’, bij 1 van hun politieke vriendjes, zo’n NVJ-ambtenaar. Maar als ze er ‘blogger’ van maken in plaats van ‘natuur & wetenschapsjournalist’ hoef je al minder schuldig te voelen.

Vergelijk het genre toetsenbordplassertjes, met hun dagelijkse gewater over de nieuws-cyclus, Jan Dijkgraaf en Geen Stijl met mensen die een tatoeage laten zetten, om zo een imago te kunnen kopen. Voor een paar honderd euro ben je al iemand. In plaats van dat je eerst al een visser bent die 10 jaar windkracht 8 op de Noordzee trotseerde.

Om dan als bevestiging van ‘bikkel’ zijn dat met wat huidgraffiti te bekronen.

Het Friese Middelzeeland bij de Slachte

Past prachtig in het gewenste daderprofiel!
Vandaag Psalm 109 dus op de zondag van Interessante Tijden. Daarin lijkt Koning David het helemaal gehad te hebben met iemand.Want hij hoopt zelfs ‘dat zijne kinderen wezen worden en zijne vrouw weduwe’. De Psalm begint met een veel voorkomende aanhef. (Dus dat het Openbaar Ministerie niet denkt ‘hij zegt dit over onze dierbare ambtenaar, zie je wel, ons gewenste daderprofiel wint aan kracht’!!.)

‘Een psalm Davids, voor den opperzangmeester’

Dus officier RSN Dijkstra van het Parket Noord-Nederland. Dit zijn niet mijn woorden, ik lees de Bijbel. 🙂

Weet u wat dat is, de B i j b e l ? Dat boek spel je niet als bei-bel, het heeft niets met bellen te maken of een nieuwe app. Dat is de verzameling godsdienstige boeken van de Joden en christenen, de morele, literaire en culturele basis van het Westen. Samen met het Romeins Recht en de Romeinse cultuur leunde onze beschaving daar 2500 jaar op.

Romeinen; heeft niets te maken met slagroom, nee… dat was een technisch, militair en cultureel hoogstaand volk met Rome als uitvalsbasis. Rome is een stad. Die ligt in Italië. Dat land kent U omdat U wel eens pizza hebt gegeten. Pizza Roma? Zie je wel!

Amfitheater Trier (DE), de noordelijke hoofdstad van het Romeinse Keizerrijk. Vanuit deze regio werd ook Friesland gekerstend

En dit is een lied (Psalm) toegeschreven aan de Joodse Koning David. Van David zijn lyrische poëzie mag je dus lekker niks onaardigs zeggen, want dan framen ze je tot ‘antisemiet’…. 🙂

Dus kunnen we vol gas Psalm 109 citeren, er op vertrouwend dat David de meest vuige taal uit mag slaan zonder opgepakt te worden.

Wij geloven niet in de onzin die de Leugenfabriek der Journalistiek dagelijks uitstort. Het ongeloof van ‘links’ en ‘domregs’ is meestal een soort anti-religieuze haat. En dat is ook een geloof, en wel een heel fanatiek geloof. Dus kun je het ook nooit goed doen bij de Nederthalers waarmee we de digitale levensruimte in dit land moeten delen.

Citeer je de Bijbel, dan ben je al snel ‘religieuze fanaticus’. Alweer passend in het gewenste ‘frame’/daderprofiel waarmee je scoren kunt.

Friese boerderij in opklaring

Er is geen rijker boek dan het Boek der Boeken. Voor ons hier op De Abdij, het Studiecentrum voor Natuurlijke Historie geen televisie, radio, lawaai, getwitter en getrek. Geen Nepnieuwsuur of NOS Fakenieuws, een tokkieshow

Ik beschouw iedereen die zijn wereldbeeld ontleent aan massamedia als lijder aan een psychotische stoornis. Al dat tv-volk, dagelijks met op angstprikkels gebaseerde waanbeelden gevoerd door pretpakketjes van D66 of erger….

Terwijl je van De Bijbel echt wat leert, verhalen, uitdrukkingen, culturele gemeenplaatsen buiten ‘jezelf’ waarnaar je verwijzen kunt. Zodat je elkaar beter begrijpt, en niet slechts van ego tot ego botst. Niets zo oninteressant en beperkt als ‘jezelf’.

De Abdij, symbool van de eigen klassieke natuurfilosofie

Doe ons maar een bibliotheek voor studie, een kapel voor contemplatie. En de Friese Natuur om je in terug te trekken. De meeste journalisten zijn slechts mislukte politici. Wij zijn hier van het geestelijk en cultureel domein, wars van politiek.

In de preek van vorige week – in Psalm 118- kwamen we al ‘de steen die de bouwlieden versmaad hebben’ tegen. Daar zong Bob Marley een liedje over, gedrenkt in Wiet-walmen: ‘the stone that the builder refused…’. Hoe rijk en fantastisch is de Bijbel. As i walk through the valley of the shadow of death’ (Psalm 23), gangstarappers citeren het.

Niet dat dit laatste een aanbeveling is. Ik bedoel hiermee: zelfs de lage cultuur gebruikte in de jaren ’90 nog soms de Bijbel als referentie. Dus verrijk je leven er opnieuw weer mee.

Trudy! bij Lytsewierum

We citeren de Statenvertaling uit mijn eeuw oude Bijbel, dus met een andere spelling. Al zal dat bij OM-personeel niet opvallen, zo vermoet ik als hippy., wat denkd u? Nogmaals, hier is Koning David, die eens uit de slof schiet in Psalm 109:

O God mijns lofs, zwijg niet. Want de mond des goddeloozen en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan, zij hebben met mij gesproken met eene valsche tong;

en met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld, ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak.

Voor mijne liefde staan zij mij tegen; maar ik was steeds in het gebed

En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd, en haat voor mijne liefde. Stel eenen goddelooze ( = ‘seculier’) over hem.en de satan sta aan zijne rechterhand.

Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde.

Dat zijne kinderen weezen worden, en zijne vrouw weduwe

Dat zijne kinderen hier en daar omzwerven en bedelen, en de noodruft uit hunnen verwoeste uit hunne verwoeste plaatsen zoeken.

Dat de schuldeiser aansla al wat hij heeft, en dat de vreemden al zijn arbeid rooven.
Dat hij niemand hebbe die weldadigheid over hem uitstrekke, en dat er niemand zij, die zijnen weezen genadig zij.

Dat zijne nakomelingen uitgeroeid worden, hun naam worde uitgedelgd in het andere geslacht.

David, open doen of we breken je deur open

Zaklantaarn voor het raam van Koning David

BOEM BOEM BOEM, meekomen!!! We komen U aanhouden voor bedreiging. Wanneer David stelt ‘ik moet de Psalm nog afdichten, hij eindigt heel nobel’… smakken vier Filistijnse Bokito’s hem tegen de vloer van het Paleis, om hem in de boeien te slaan.

Met een strijdwagen rijden ze naar hun Tenten om David daar in de kerker te gooien. Oftewel, was de moderne overheid toen aan de macht geweest, dan was de Bijbel nooit afgeschreven.

Dan dronk men toen al totalitaire tolerantiethee, alles moet ‘gelijk zijn’ met als eindresultaat:  De Staat heeft altijd gelijk.

Fryslan!

Hoewel ik met een tenlaste-legging van doodsbedreiging(artikel 285/1) aan de broek vrij ben, lach ik om deze mensen, want God is met mij. De ellendige verzen 14-24 kunnen misschien nog komen. Vers 25 vervolgt optimistischer:

Nog ben ik hun een smaad: als zij mij zien, zoo schudden zij hun hoofd. Help mij. Heere mijn God, verlos mij naar uwe goedertierenheid;

…opdat zij weten dat dit uwe hand is, dat Gij het, Heere gedaan hebt.

Laat ze vloeken,maar zegen Gij; laat ze zich opmaken, maar dat zij beschaamd worden; doch dat uw knecht zich verblijdde.

Laat mijne tegenstanders met schande bekleed worden, en dat zij met hunne beschaamdheid zich bedekken als met eenen mantel.

Ik zal den Heere met mijnen mond zeer loven, en in het midden van velen zal ik Hem prijzen.

Want Hij zal den noodruftige ter rechterhand staan, om hem te verlossen van de genen die zijnen ziel veroordelen.

Rien, hier was ik nog nooit geweest in Fryslan

Kijk, er is niets nieuws onder de zon. Zo sprak de Prediker al in het Bijbelboek Prediker. Heb een goed staartje van de zondag!

8 Replies to “‘Zij hebben over mij gesproken met valse tong’ (Psalm 109)”

 1. Hallo Rypke,

  We doen er Jesaja 59 nog even bij….
  Vers 8
  Den weg des vredes kennen zij niet en er is geen recht in hun gangen; hun paden maken zij verkeerd voor zichzelven; en al wie daarop gaat; die kent de vrede niet.

  en dan verder vers 14 en 15
  Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan.
  Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof; en de HEERE zag het, en het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was.

  Zoek de verschillen met Nederland anno 2020. Ze zijn er niet.

  Weinig kans op een eerlijk proces.
  Ze willen jouw een strafblad aansmeren.

  Beterschap en een meelevende groet,

  Jan.

 2. Het verhaal van David en Goliath in hun strijdperk is de allegorische strijd van de mens in zichzelf, zoals Arjuna midden in het strijdperk staat en raad vraagt aan Krishna. (In de Bhagavad Gita, het Lied van God)
  David is de Geest in ons, Goliath ons Lichaam. Laat een mens zich leiden door het (eeuwig) Hogere (het Al) of door het (tijdelijk) Lagere, de “dierlijke natuur” versus de “goddelijke natuur”, het bewuste of het onbewuste…
  Ik was vandaag wat aan het lezen in een boek van Alvin Boyd Kuhn, ik kan al zijn werk (over de betekenis van ondermeer bijbelverhalen) aanbevelen om te lezen.

 3. Sterkte Rypke met alles en bedankt voor deze zondagse overdenking.
  Jan en Ko jullie ook voor de informatieve reacties.
  Mooie zondagavond!

 4. bedankt rypke voor de link van marijns film in je vorige post
  ik heb intussen zijn volgende vimeo-video paradogma van hem ook bekeken
  als ik die beide docus bekijkt krijg ik ook weer beter begrip wat ze jou hebben geflikt
  (alsof je alles beter op zijn plaats kan zetten met wat je al voelt en zo hier en daar hebt opgestoken
  zie het als een badge of honour..hoop dat de blessures snel weer verdwijnen
  respect man…mooie aflevering weer

 5. Sterkte Rypke! Ik ben blij dat je weer thuis bent en door kunt gaan met je onderzoeksjournalistiek. De onderste steen moet boven komen in het dictatoriale non- klimaatbeleid. Ik hoop dat je snel herstelt van het brute geweld en de intimidatie tijdens je arrestatie.

 6. Bedankt voor deze zondagse reflectie. Ik hou wel van een echte dominee, teveel valse predikers in deze wereld. Ik ben niet Bijbelvast, geen kenner maar herken wel veel van vroeger toe we iedere dag iets uit de bijbel moesten leren. Ik ga je in ieder geval iedere zondag volgen met een bijbel interpretatie, mijn internet dominee!
  Misschien iets over het boek van Enogh, de grootvader van Noah. Enogh kan ons ook veel leren (zeggen ze, ik ben maar een leek). Veel Bijbel onderzoekers denken dat dit een belangrijk boek is. https://sacred-texts.com/bib/boe/

  1. Je hebt niet veel aan wat velen denken, alleen aan wat je zelf herkent als waardevol. Een vroege wijsheid die ik me eigen maakte was dat het lenen van kennis geen weten is. 😉
   Verder is elk karakter uit een heilige schrift terug te herkennen in je zelf of in iets waarvan je onderdeel uitmaakt, je bent dus zelf die Noach, die Mozes, die Samson, die Jezus, enz. Anders zou elk mythisch geschrift waardeloos zijn voor de (god)mens.
   Voor een goede interpretatie van symboliek mbt No-ah of Noē zie Alvin Boyd Kuhn, Sex as Symbol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *