‘De Noordzee moet Rechten krijgen’

Noordzee Duitse Bocht

Godsdienstprof Steven Rockefeller schreef en redigeerde het Earth Charter, 17 geboden voor ‘Aarde’ met hoofdletter. Dat werd een manifest dat Beatrix van O. in het Vredespaleis presenteerde in 2000. Een uitvloeisel van dat religieuze manifest voor wereldeenheid en vergoddelijking van de natuur is nu de ‘Ambassade van de Noordzee‘.

Earth Charter toegepast op 1 stukje natuur, de Noordzee

Die typische Astroturf-actiegroep wil dat de Noordzee als natuurlijk fenomeen ‘rechten’ krijgt. Zoals ze in Bolivia al een manifest voor de rechten van Moedertje de Planeet lanceerden.

Stel dat ‘de natuur’ buiten mensen om ‘rechten’ zou krijgen, die een Internationaal Strafhof (met mensen) dan juridisch zou handhaven. Heeft ‘De Noordzee’ dan ook het recht om de duizenden geplande windmolens te weren, die de Ministeries van LNV, Klimaat en Infrastructuur & Milieu nu plannen?

Duitse Bocht

Kan je dan ook de Nederlandse overheid dagvaarden om de zandwinning in de Noordzee te stoppen? Het Ministerie van EZ en I&M zijn nu de grootste zandmijnbouwer ter wereld, die in 2012 nog 63 miljoen kuub zand uit de Noordzeebodem groef voor de bouwlobby.

Viskotter tussen kermisverlichting windfarms op zee

En heeft de natuur dan ook geen plichten? Wat als de Noordzee een stel vissers in een storm laat verzuipen… kunnen mensen bij een toekomstig natuurtribunaal De Noordzee dan ook aanklagen, en schadevergoeding eisen? En als de visvangst een jaartje tegenvalt: mag je van de Noordzee dan compensatie eisen voor verlies van inkomsten?

Of als De Noordzee een dijk doorbreekt in Zeeland…

Zonsondergang Duitse Bocht

Leuk idee dus, rechten voor de natuur. Zie hieronder nog het eerste gebod van het Earth Charter. De verering van “Aarde’ met hoofdletter als eigennaam.

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco)

Maar wat vindt U: kan ‘de natuur’ rechten krijgen, zonder een menselijke advocaat die deze ‘rechten’ definieert? En als je alles rechten geeft, van de planeet tot dieren… betekent dit dan niet, dat je een ‘recht’ van een individueel mens dus relativeert, uitholt, dus steeds minder belangrijk maakt?

Nota Noordzee 2016-2021 Een groot zandwinning- en windenergiegebied, met ‘groen’ als gebied waar visserij wordt beperkt. Visserijbeperking werd synoniem gemaakt met natuurbescherming dankzij overheid en door de overheid betaalde milieuclubs

En dan: geen rechten zonder plichten. Immers, een ‘recht’ is een toekenning, dus een plicht voor iemand anders om zich aan dat ‘recht’ te houden. Als je iets rechten toekent, dat zelf geen plichten erkent: wat is ‘recht’ dan nog? Dus: wie handhaaft de plichten? En slaan plichten dus alleen op mensen, maar ‘rechten’ op alles dat een mens als waardevol ziet?

Maak je dus met ‘rechten voor de natuur’ niet sommige mensen- zij die ‘De Natuur’ zeggen te verdedigen- zo belangrijker andere mensen?

Al met al lijkt de Ambassade voor de Noordzee dus vooral aan een algemene kwaal te lijden: ‘slordig redeneren’. Maar we houden ons voor geldige tegenargumenten aanbevolen…

2 Replies to “‘De Noordzee moet Rechten krijgen’”

 1. Een mens doet Recht als hij zichzelf één weet met de rest van de schepping en dus ook met de eeuwige Schepper aller dingen.
  Als je jezelf “gods-dienst-professor” noemt wil dat natuurlijk niet zeggen dat je ook maar enig benul hebt waarover je het hebt, laat staan dat je dan ook het Allerhoogste gezag zou dienen… en om nog maar niet te spreken dat je jezelf dan op een stoel zou plaatsten om over je medeschepselen de baas (of god) te kunnen spelen…
  Iemand die werkelijk god dient is nederig en kent geen hoogmoed.
  Kortom farizeërs te over… 🙂

 2. Mooi verwoord Ko!
  De mens zou zich idd nederig en dankbaar moeten opstellen.
  De natuur regelt de zaakjes volgens de universele ordening. Hoeven wij als mens niets aan toe te voegen. Wij zijn de natuur. Leven en laten leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *