‘De Journalistiek’ = Volksvijand, nieuwe burgermedia winnen!

Verplicht leesvoer, direct aanschaffen bij www.deblauwetijger.com

Oud-journalist van Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkotte onderstreept ten aanzien van internationale politieke verslaggeving: Een handvol CIA-gelinkte lobbyclubs als Rockefeller Foundation, European Council on Foreign Relations (George Soros, Mabel van Oranje) en Trilateral Commission, in dienst van Anglo-Amerikaanse Haute Finance dicteert wat we in Europa moeten denken, via mainstream-media die ze ‘in bezit’ hebben.

Die ervaringen uit de praktijk beschrijft Ulfkotte in ‘Gekochte Journalisten’, hoe de CIA het nieuws koopt, verschenen in Tweede druk bij uitgeverij De Blauwe Tijger. Hij stelt dat de moderne journalistiek aan hersenspoeling doet.

Wij stelden al vast dat de oude ‘journalistiek’ niet langer de macht controleert maar haar oppositie. Omdat ze zelf door die macht zijn gekocht, en/of betaald worden (NPO).

Zij kruipen liever op schoot bij minister Arie Slob (Staatsonderwijs en media) met een ‘Samenwerkingsagenda Mediasector‘ om voor subsidies in aanmerking te komen. Ook zijn de oude media dusdanig eenheidsworst, dat ze met elkaar samen 1 mediaplatform helpen oprichten.

Daarom stappen steeds meer mensen over naar de betere nieuwe media, die de positie ondermijnen van de oude slippendragers van de macht.

Journalistiek werkt voor De Macht
Zeventien jaar lang werkte Ulfkotte voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung, de belangrijkste Duitse krant waarmee je toegang krijgt tot ‘de macht’ bij NGO’s, politici, overheden en bedrijven. Over de wijze waarop (politieke) lobbyclubs hun invloed kopen bij de journalistiek doet Ulfkotte een boekje open, zijn eigen zonden belijdend.

Want hij was zelf onderdeel van die gekochte beinvloedings-machine, nam de geschenken en betaalde reizen aan.

Lees dat boek, het is 1 van de belangrijkste boeken die de laatste 10 jaar verscheen, en helpt je een meer realistisch beeld krijgen van ‘kwaliteits-journalistiek’: globalisme-bevorderende desinformatie.

Hans Wijers is voorzitter bij de Trilateral Commission van David Rockefeller. Oud Voorzitter Winsemius was ook Trilateral, bankier Herman Wijffels is ook Earth Charter-globalist

Nieuwe Media floreren, Oude Media delven onderspit
Alternatieve media floreren niet voor niets  op Youtube en internet. De oude media worden steeds meer ontmaskerd door de nieuwe als slippendragers van ‘De Macht’. Zij verliezen zowel marktaandeel als geloofwaardigheid.

Nieuwe media stijgen in aantal kijkers, vooral wanneer zij weer ‘partij kiezen’ voor het volk, in de strijd tegen het globalisme. De orthodox christen dr Stephen Turley haalde na 1 jaar actief te zijn al 100 duizend volgers, door vanuit dit ‘volk en natie versus globalisme’-frame de werkelijkheid te belichten.

Volgens hem is ‘the new conservative age rising’, de oude media delven het onderspit als slippendragers van het links-liberalisme en haar globalisme. Zeg maar D66 of erger. De Trump-verkiezing en Brexit brachten paniek in de tent van het globalisme-kamp dat bijeenkomt op Bilderberg-conferenties, in Davos bij het World Economic Forum en de ontelbare COP-klimaatconferenties van de Verenigde Naties.

De Amerikanen lopen voorop bij inhoudelijk hoogstaande alternatieve media. Zoals met David Rubin (Rubin Report, voormalig standup-comedian), een ‘linkse’ spijtoptant die constateerde dat zijn voormalige broeders anti-liberaal werden. Filosoof Stefan Molyneux (0,5-1 miljoen volgers) kon met zijn doorwrochte lezingen serieuze invloed uitoefenen op de verkiezing van Donald Trump.

Video’s van het conservatieve Prager University (2,4 miljoen volgers) halen steevast miljoenen views, veel meer kijkers dan de oude medianetwerken.

Evenals de profeet van het nieuwe geluid, Jordan Peterson die zelfs met lezingen over de Bijbel (…) miljoenen views haalt. Peterson trok met David Rubin met duizenden mensen gevulde zalen over de hele wereld bij een lezingentour. Of neem dan de diepgravende ‘open source intelligence’ van anarchist James Corbett, hij belicht geopolitiek. Enzovoort, de rijkdom van nieuwe media is gigantisch.

Oude Media en hun NVJ-Ambtenarij: slechte verliezers
Zie ook hoe de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek (NVJ) meer bezig is met de problematiek van ‘werkeloze journalisten’ ( = journalisten zonder baas om er een verhaal uit te krijgen) , CAO’s van hun PvdA-of-erger-gezinde achterban. Dat zijn voor 80% of meer urbaan-‘progressieven’, vaak met een obsessie voor Russische kabouters & trollen, en het door ‘De Macht’ uitgevonden begrip ‘nepnieuws’.

De ex-ombudsvrouwe van de Volkskrant (nu Zaterdagkatern) Annieke Kranenberg wijdde een heel WC-eendonderzoek aan deze demonisering van concurrentie en haar tot politiek vijand verklaarden. Je kunt De Volkskrant al langer niet meer serieus nemen, 8 jaar terug al opgezegd, als weinig geslaagd alternatief voor het opgezegde NRC.

Op zijn best tonen de oude linkse media zich slechte verliezers, met personeel dat liever met De Staat samenwerkt om concurrentie monddood te maken.. Door je bijvoorbeeld in een 290 woorden kort artikel met 5 fouten als crimineel te framen en ‘blogger’ (ipv vele malen kundiger journalist), schuldig door verdenking.

Je moet dus wel gek zijn om nog te betalen voor die ‘officiële’ journalistiek: De door enkele geldjongens opgekochte mediahuizen, en media die werkzaam zijn voor en betaald worden door De Staat. Media die De Overheid, haar milieuclubs en haar instituten als ‘gezaghebbende bron’ klakkeloos citeren.

Zie het ‘Zwartboek NOS Journaal’ alleen al van ‘journalist van het Volk’ Arnold Karskens’, over de stelselmatig partijdige, onjuiste en gekleurde berichtgeving.

Waarom zou je nog afstemmen op hun feitelijke onjuistheden en selectieve verontwaardiging met een links gemakzuchtig plasje er over, opgewaardeerd tot ‘het nieuws’?

Waarom nog afstemmen op NOS Fakenews, de NPO-‘nieuwsbrengers’, die op hinderlijke wijze gasten afkappen om ze in een ‘frame’ te duwen, als je naar Rubin Report kunt kijken: iemand die respectvol zijn gasten het eigen verhaal laat vertellen. Ook als dat niet van zijn ideologische komaf is..

En zo heeft de uitgever van Udo Ulfkotte ook Blue Tiger Media opgezet. Slechts 2 maanden officieel in de lucht, geopend door prof Andreas Kinneging (conservatief filosoof Universiteit Leiden) en al meer dan 400 duizend views. Eigen meer wetenschapsjournalistieke berichten van Interessante Tijden- zoals over de fake-stikstofcrisis en biomassazwendel- die worden ook 10 duizend maal geliked en tienduizenden malen bekeken.

Het artikel over mijn arrestatie is ook 15 duizend maal bekeken, en afgelopen maand haalde Interessante Tijden zo minimaal 4000 lezers per dag. Gemiddeld 6000 per dag. Meer dan een gemiddelde krant per verhaal scoort. En dan zonder advertenties, die eeuwige reclame. Net als de dinosaurus uitstierf, zo zal ook ‘De Krant’ verdwijnen door zich niet bij de nieuwe realiteit aan te passen.

Dichter tegen ‘de macht’ aankruipen en oppositie demoniseren- of zoals bij mij ‘monddood’ pogen te maken zal uitsterfproces eerder versnellen.

Zand in de ogen-strooiers
Wat doen zij, die succesvolle nieuwe media-initiatieven van nieuwkomers, wat de advertentie-inkomsten verliezende en abonneeverliezende oude media weigeren? Zodat zij liever een pact met De Staat aangaan voor subsidie, dan zich bezinnen op de eigen volksvijandige koers?

De betere Nieuwe Media brengen het geluid, dat de oude media weigeren om te belichten, gemotiveerd door waarheidsliefde en kennis.

De zelfbenoemde kwaliteitsmedia zijn er- aldus de in 2017 overleden Ulfkotte om je zand in de ogen te strooien. Zogenaamde kwaliteitsjournalisten zijn via privileges onderdeel gemaakt van de elite en keren zich daardoor tegen het volk. Via prijzen en beloningen worden zij medeplichtig aan de macht.

Zoals we op Interessante Tijden al schreven:  de Nederlandse Media controleren niet ‘De Macht’ maar haar oppositie. De grote mediabedrijven (Persgroep, TMG, Mediahuis, RTL/Bertelsmann) gingen september 2019 zelfs een ‘Samenwerkingsagenda’ met minister Arie Slob aan, om maar subsidies te krijgen.

Of het nu gaat om het verkopen van de Euro aan het publiek, massa-immigratie, Eurofederalisering, eenvormigheid over klimaatverandering/energie-politiek, het verkopen van Amerikaanse oorlogen aan Jan Publiek. Of het sprookje dat we in een democratische ‘rechtstaat’ leven, waarin je kunt kiezen tussen ‘linkse’ en ‘rechtse’ partijen. Terwijl ‘Het Geld’ regeert, linksom & rechtsom.

Trilateral Commission-lid Klaas ‘Klimaat’ Knot zit in de tas van Wallstreet/The City/CIA, tevens bestuurder bij de Bank For International Settelments, waar de Euro werd ontworpen

Gelijkschakeling
Media zijn volgens hem net als in de Nazi-tijd in de richting van ‘Gelijkschakeling’ geschoven, uniformiteit in standpunten die de elite steunen. Gleich-schaltung. Vooral bij Klimaat, massa-immigratie (je moet moslims fantastisch vinden) en anti-Russische propaganda kun je dat zien.

Ulfkotte citeert een sociaal wetenschapper die signaleert dat van Her-Feodalisering sprake is.

Een club NGO’s en de Financiele Elite nemen de macht over. ( = 2030 Agenda, voor 2030 zijn we totalitaire staat) Al 2 jaar schreef ik dat we ook rond de Waddenzee een Neo-Feodale bestuurs-architectuur krijgen (‘1 Beheerder’). NGO’s, ongekozen ambtenarij en bedrijven leggen per dictaat hun wensen op, burgers dienen slechts als financiers van particulier belang.

Trilateral Commission-lid Fresco werd eerder betaald door de Rockefeller Foundation, nu in de tas van Wallstreet/The City

We citeren Ulfkotte (blz 209):

Wij zijn allemaal slachtoffers van hersenspoeling door de media. Politiek correcte journalisten, die hun werk doen met de schaar van zelfcensuur in het hoofd, kauwen ons voor wat we moeten denken, zoals in een totalitaire dictatuur.

Voor de gewone burgers, komt ‘politiek correct zijn’ erop neer dat we leugens van de politiek en de media bij hun hersenspoeling gedwee slikken. Wat onderscheidt ons op dat punt eigenlijk nog van Noord Korea of Iran?’

Hans Wijers, Trilateral voor Wallstreet-lobby en voorzitter Natuurmonumenten

Journalistiek is een volksberoep!
Journalistiek is ook geen beschermd beroep. ‘Professionele Journalist’ klinkt dan ook soms als ‘welriekende drol’. Zoals de term ‘onderzoeksjournalist vooral betekent dat een ‘gewone’ journalist nooit onderzoek doet. Het werken bij een officieel mediabedrijf verandert niets aan de meestal treurige inhoud.

Maar de oude media doen nu samen met hun overheid hard hun best om beter geinformeerde concurrentie te ‘framen’ als ‘nepnieuws’. Alsof er ‘echte’/onechte journalistiek zou bestaan.

Er is maar 1 zinvol onderscheid: goed geïnformeerde intelligente journalistiek en slecht geinformeerde journalistiek. Pretpakketjes van de PvdA-of-erger zijn als keurslagers van eigen vlees (Raad voor de Journalistiek, Hoofdredacteurenberaad) op geen zinvolle wijze in staat daarover te oordelen. Die verdedigen de eigen winkel en politici.

En zoals Ulfkotte schrijft:

Wie logisch denkt en zich buiten de politiek correcte grenzen beweegt, die wordt al snel tot kwaadaardige populist bestempeld. We zijn bang om populistisch genoemd te worden. Waarom eigenlijk? Het woord ‘populistisch’ komt ten slotte van het Latijnse populus en betekent dat men dicht bij het volk staat. Is het dan echt taboe, als burger dicht bij het volk te staan?

In de tas van Wallstreet, zij beslist over uw pensioen, Corien, Mevrouw Duurzaam….

De Trilateral Commission = Wallstreet en CIA
Ik besteedde -vanwege haar rol in klimaatpolitiek- al vaker aandacht aan die Trilateral Commission (zie hier de ledenlijst) die veel aandacht krijgt van Ulfkotte. Dat is de door JP Morgan Chase-bankier en Bilderberger David Rockefeller opgerichte lobbyclub van Wallstreet/The City.  Eurocommissaris en federalist Jean Claude Trichet is nu voorzitter van CIA-club de Trilateral Commission.

Vazal van Wallstreet en nu plots MR Duurzaam

Nederlandse Trilaterals zijn Jeroen van der Veer (nu ING, eerder Shell) Hans Wijers (nu Shell, Heineken, eerder DSM en Natuurmonumenten). En ook de CDA’er die uw pensioen weggeeft aan Wallstreet/The City en Mario Draghi (ECB, Goldman Sachs): Corien Worttmann-Kool van ABP is bij de Trilaterals ingelijfd.

De EU werd expres vanwege Amerikaanse belangen steeds verder uitgebreid, met straatarme landen als Roemenie en Bulgarije in 2005 die nog helemaal niet klaar waren voor toetreding. Dit om Amerikaanse invloedsfeer uit te breiden richting de Russische grens. Aldus Ulfkotte.

Ik zag dat ook bij bezoek aan Bulgarije, waar US Aid actief was. Onder de vlag van ‘natuurbescherming’ probeerde de Amerikaanse overheid zo haar invloed en aanwezigheid uit te breiden. Op die wijze werken ook ‘groene’ NGO’s voor de Canadese overheid in Brazilie, zo bericht journalist Elaine Dewar in ‘A Cloak of Green’ (1995)

Het Financeele Dagblad is het partij-orgaan van de VNO-NCW, ‘De Stad verdient Comeback’  = SDG-doel 11 van 2030 Agenda, in 2017 besproken op Bilderberg-conferentie. ‘Inclusie’ = 2030 Agenda-Newspeak

Toen ik Roemenie in 2005 bezocht zag je nog zigeuners achter de handploeg.  Bulgarije werd economisch gedicteerd door ‘De Mutri’, de Bulgaarse maffia die na het communisme het economisch verkeer zou infiltreren. Daarover berichtte ondergetekende nog in HP de Tijd.

Beide landen waren en zijn op geen enkele wijze EU-proof, maar hebben bijvoorbeeld voor groot-investeerders als de ING Bank en Rabobank wel waarde vanwege de hoeveelheid landbouwgronden. De meeste pinautomaten die je in Roemenie tegenkwam waren van witwasbank ING.

= Sustainable Development Goal 11 van de Verenigde Naties, investeringspolitiek Rockefeller Foundation.

Opgerot bij het FD dankzij schaduw-hoofdredacteur Ed Nijpels
Ulfkotte begint te vertellen (blz 30): ‘zijn krantenredacties aan de drugs’, dat ze niets schrijven over hoe de Euro-elite om de euro te redden uw spaargeld offert (via bijdrukken geld).  En dus nu ook het Nederlands pensioengeld.

Hoe kan het dat onze belangrijkste media massale immigratie uit alle mogelijke landen ook aanhoudend als ‘verrijking’ aanprijzen, hoewel de overgrote meerderheid van de bevolking toch liever vandaag dan morgen de grenzen voor bepaalde immigranten zou sluiten?

Het antwoord: de industrie en financiële elite willen dat, omdat hun belangen worden gediend met veel goedkope arbeidskrachten.

Wat pseudo-conservatieve media met ‘rechts’ zelfbeeld afschilderen als ‘links’ beleid, dat is gewoon multinational-politiek. Links helpt ‘rechts’ en omgekeerd.

Die Trilaterals zijn ook de globalisten die uit naam van ‘het klimaat’ en ‘duurzaam’ nu azen op de 10 duizend miljard euro’s die vrijkomen dankzij 2030 Agenda/Het Klimaat, zoals door mij beschreven in Elsevier in ‘Hoe Milieuclubs en Multinationals elkaar helpen‘.

🙂

Icecold Eddy Nijpels en zijn Bende van Nijpels bestelen het Nederlandse volk voor 107 miljard euro

Bewakers van ‘De Mainstream’
Je kunt bij gevestigde media niet te zeer buiten ‘de mainstream’ schrijven- dat wat mensen dagelijks gewend zijn- dan maak je jezelf verdacht als ‘gekke henkie’. Dus mag pas na atletische redactie-oefeningen schrijven over de methode van de macht, dat lange termijn planning over decennia plaatsvindt volgens een ideologie.

Over het 2030 Agenda-plan van de Verenigde Naties, waaruit alle beleid van ‘klimaat’ en ‘biodiversitieit’ tot genderonzin voortkomt.

Je moet iets roepen over ‘wat zijn de politici gek geworden’. Dat mag wel. Maar de methode achter die gekte berichten is ‘huhu gekke complottheorie’. Ook zijn media vooral bang de adverteerders kwijt te raken. Daarnaast hangt het ‘gezag’, sociaal prestige van die media af van hun toegang tot politici. Daarmee moeten de relaties goed blijven, omdat anders het eigen prestige daalt.

Via ‘trusts’ en holdings kun je verhullen dat 1 natuurlijke persoon alle besluiten neemt (Ultimate Beneficiary Owner)

Dankzij die relaties met politici, krijg je bij ‘De Journalistiek’ ook onevenredig veel aandacht voor het politiek theater. En niet voor de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van bedrijven en ngo’s waar de werkelijke besluiten vallen. Men vind zichzelf ‘objectief’ wanneer men zich verschuilt achter de mening van geciteerde ‘vertrouwde autoriteiten, die zich uit geven voor ‘de’ wetenschap.

Ook als deze bij herhaling aantoonbaar liegen, zoals ‘klimaatprofessor’ Pier Vellinga, die voor NRC Handelsblad op 12 juli 1988 de zeespiegelstijging al overdreef met factor 2,5 ten opzichte van de metingen. En die sindsdien door het Ministerie van VROM de academische boom in werd gekatapulteerd om de klimaatagenda van dat Ministerie (van Ed Nijpels) te verkopen.

‘kwaliteitskrant’ NRC Handelsblad, 12 juli 1988

Zelf nadenken ipv achter opinie autoriteit schuilen heet ‘eigen mening geven’..
Eigen denkwerk en leggen van logische verbanden wordt in ‘de journalistiek’ niet op prijs gesteld, gehoorzaamheid aan ‘vertrouwde autoriteiten’ en ‘wat iedereen vindt’ heet ‘objectieve kwaliteitsjournalistiek’. Elsevier Weekblad werd geloosd door Elsevier Publishers. Een mogelijk motief: Die uitgever blaast vol op het klimaatorgel, samen met ondermeer Rockefeller Foundation (Planetary Health…)

Eerder moest ik al bij het Financieele Dagblad opkrassen na een boos telefoontje van Ed Nijpels (Sociaal Economische Raad, met Wiebe Draijer aanduwer van het 107 miljard euro kostende ‘SER Energieakkoord). Het FD plaatste anderhalve week later een beschamend ‘goedmaak’-interview met Nijpels, met een ja-meneer, amen-meneer-‘journalist.

Ondergetekende gaf 2014 voor de onderzoeksjournalistenclub NVOJ en de Vereniging Wetenschapsjournalisten in ‘Huis Utrecht’ een lezing over hoe je ‘de communicatie-oorlog’ moet voeren, nadat je een spraakmakend onderzoek naar buiten brengt.

Dat onderzoek betrof de onthullingen over het Wereld Natuurfonds (‘Het Wereldbestuurfonds’) als groenwasserette van het grootkapitaal (bv farmagigant Roche, waarvan president Andre Hoffmann tegelijk WWF-bestuurder is) voor De Groene Rekenkamer.

Dat onderzoek verscheen 2012 op de voorpagina van De Telegraaf, waarna Radio 3 belde, RTL Nieuws hier langskwam en 1 Vandaag. Qua media-offensief dus geslaagd.

PvdA + Rabobank = NDC

Draaideur met overheid en politiek
Ton van der Ham van Zembla was aanwezig in Huis Utrecht. Toen vertelde ik ze ook over de subsidiezwendel rond bos bij stokende elektriciteitscentrales, waarover ik voor het FD het verhaal ‘De Vervuiler wordt Betaald’ (juni 2014) publiceerde. In maart 2015 kwam Zembla vervolgens met ‘de scoop’ van de zelfde strekking.

Ik vertelde over de wijze waarop ik door FD was weggewerkt, na Ed Nijpels aan de tand te voelen. Vervolgens had Van der Ham blijkbaar het FD gebeld voor wederhoor. (goed zo!)

Van de journalistiek naar ‘de macht’die met de Waterschapsbank en andere overheidsbanken de klimaatagenda financiert

Want even later belde Jan Bonjer op, de toenmalig adjunct-hoofdredacteur. Hij toonde geen enkele interesse in mijn verhaal of feitenkennis over het SER-dossier maar wilde enkel zijn eigen goedheid bevestigd krijgen en mijn gekkehenkzijn. De nieren proeven als het ware.

Bonjer zijn overstap naar het bestuur van Waterschap Hollandse Delta- dat met de overheidsbanken de 2030 Agenda helpt faciliteren- (zie verhaal over Waterhoofdwaterschappen) bevestigt  mijn beeld: de Nederlandse oude media zijn slippendragers van 2030 Agenda. Vijanden van het volk.

De feitelijk juiste kop was geweest ‘Gesubsidieerde klimaatmaffia steeds gewelddadiger tegen bevolking’

Media eigendom van de UBO’s
Zoals we al berichtten, is de FD Mediagroep in handen van  HAL Investments, de grootaandeelhouder van baggergigant Boskalis. Een bedrijf dat grootschalig binnenloopt bij de huidige plannen om de Noordzee te industrialiseren met windturbines.

NDC zit liever bij het lokale gezag op schoot (Sybrand Buma) dan dat ze die macht controleren. Voormalig kwalitieitskrant NRC is in handen van ‘groene’ KBC-bankier Thomas Leysen en zijn Mediahuis. Die bemachtigden ook de enige krant die nog oppositie tegen klimaatgekte biedt: De Telegraaf. Dus nergens krijgt de voor ‘het klimaat’ straks kaalgeplukte burger nog een geinformeerde stem..

De NDC Mediagroep die alle Noordelijke Media bezit, is in handen van de Rabobank (FB Oranjewoud van Jorrit Volkers, Deloitte en Touche) en de PvdA haar cultuurfonds (JM Fonds). Die voeren samen met de ambtenaar/activist die mij met geweld liet arresteren campagne voor het volzetten van Friesland met windturbines.

Wat via misbruik van staatsgeweld ordinaire geweldpleging is.

Dus wie radicaliseert nu, wanneer je omwonenden in hun woongenot en woonwaarde dupeert, en ze zonder enige mogelijkheid tot juridisch verweer via een Crisiswet voor voldongen feit plaatst? Wie radicaliseert nu, wanneer je een valselijke en lasterlijke aanklacht van ‘doodsbedreiging’ aangrijpt, om geïnformeerde oppositie monddood te krijgen en de naam kapot te maken?

Atlantik Brucke = CIA-vehikel
Decennia propaganda, kneedde de journalistiek tot verlengstuk van de macht, zo bevestigt ook Ulfkotte.

Speciale warme aandacht krijgt het CIA-product in Duitsland dat in 1952 werd opgericht door het CIA-maatje van David Rockefeller, John Mc Cloy: de Atlantik Brucke, een Trans-Atlantische denk- en lobbytank die de relaties tussen Duitsland en de VS warm moet houden. Dat wil zeggen, met de 200 rijkste families die in de Verenigde Staten de macht hebben als de Bush-dynastie en Rockefeller-familie.

Vrede en democratie brengende anti-tank A10 ‘Warthog’ op Amerikaanse militaire basis Spangdahlem

In het belang van hun militaire bezetters, de Amerikanen (zie basis Spangdahlem op foto). En waarvoor Henry Kissinger werd ingezet, zoals ook David Rockefeller beschrijf in zijn biografie (2003) en Nial Fergusson in zijn Kissinger-biografie.

Van die Trans-Atlantische Brucke zijn niet alleen de leidende media-figuren lid maar ook de leidende politici als Angela Merkel en Helmut Kohl. En Henry Kissinger, die tevens lid is van de Trilateral Commission en Bilderberg. De jaarlijkse Bilderberg-conferenties zijn NAVO-lobby-ontmoetingen, die vanaf het begin door de CIA gesponsord werden.

Voor gedienstige lobbyisten/journalisten looft die Atlantik Brucke een Vernon Walters-prijs uit. Niemand die zich afvraagt wie Walters was.

Wel, Vernon Walter is de CIA-chef, die ook terroristische cellen in Europa opzette (Operatie Gladio, zie onderzoek  Daniel Ganser over ‘Stay Behind Armies’), die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslagen van de Bende van Nijvel. Voor die tactiek bestaat een speciale term, de ‘Strategy of Tension‘. Onrust zaaien om zo draconische maatregelen politiek acceptabel te maken.

Vernon Walter stelde voor om Italië in 1962 militair binnen te vallen als ze een socialistische regering kozen.

Mijn rug verscheen nog in de Frankfurter Allgemeine bij een snoepreisje in Eilat, betaald door Israelische overheid: foto Thomas Krumenacker (Reuters Berlijn)

Mea Culpa
Zodra je voor zelfbenoemde kwaliteitsmedia werkt als NRC, Financieele Dagblad, De Standaard (BE)- zoals ik ook deed- kom je als vanzelf in aanmerking voor privileges, persreisjes, omdat je interessant wordt voor mensen die het publiek willen beïnvloeden. De verleiding om daar ‘diplomatiek’ mee om te gaan is groot. Dan hoor je erbij, krijg je verhalen, reisjes.

Ik sliep ook op kosten van promotie-clubs in vijfsterrenhotels, kreeg vluchten en reisjes betaald naar Munchen, Warschau, Bulgarije, Helsinki, Italie, Tel Aviv, enzovoort, op kosten van bedrijven, lobbybureaus en clubs als Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten.

Mijn door de Israelische overheid betaalde hotel in Eilat, Israel 🙂 An offer you can’t refuse, voor NRC Handelsblad

Been there, done that.

Had ik vaker op deze wijze meegewerkt, dan had ik misschien wel een persprijs gekregen als beloning voor intellectuele corruptie.

Je wordt dan vriendjes met de elite/NGO’s. En als je jong bent (20-30) ga je al die beloning en nabijheid tot de elite zien als erkenning van je eigen kwaliteit. Sociale bevestiging is voor de meeste mensen en erkenning van de eigen importantie. Daarnaast zie je zo nog eens wat van de wereld. Veel meer dan wat je van je reguliere inkomen als Zelfstandige Zonder Pensioen (ZZP’er) zou kunnen betalen.

Uitzicht vanuit mijn 5-sterrenhotel in Triest, betaald door een Italiaanse gentech-organisatie 🙂 An offer you can’t refuse…

Terwijl je zo natuurlijk gemanipuleerd wordt waar je bij staat, zoals in Triest voor de gentechlobby van oa Roche, de Pharmagigant waarvan bestuurder Andre Hoffmann tegelijk WWF-bestuurder is. Zijn vader Luc Hoffmann hielp met Prins Bernhard het Wereldnatuurfonds oprichten.

Andre Hofmann zit tegelijk in Governing Board World Economic Forum

De internationale milieuclubs als WWF (en subsidiary Mava Foundation) zijn vanaf het begin (ook de Conservation Foundation) al met die zakelijke elite verweven, de zelfde mensen die ook op Bilderberg-conferenties samenklonteren en in Davos. Zij fungeren op lokaal niveau vooral als ‘gecontroleerde oppositie’ en bruikbare idioten.

Hier at ik de lekkerste zeebaars-filet ooit met mijn ‘vrienden’ in Triest, waaronder de gentech-lobbyist voor Obama

European ‘Journalism’ Centre
Een voorbeeld van journalistiek als machtspropaganda, dat is het door de Europese commissie en Bill Gates betaalde European Journalism Centre, met haar merkwaardige opvatting over ‘kwaliteitsjournalistiek’: jubelen over Euro-federalisme en Globalisme. Dat subsidieert het globalistisch politiek correcte De Correspondent om Euro-Federalisme en klimaat-paranoia te promoten.

EJC betaalde ook mijn hotels en diners, de zalm kwam je de neus uit. Maar staakte daarmee toen ik kritische vragen stelde. Je wordt uitgenodigd om beleids-PR te bedrijven voor de Europese Commissie.

Zodra je het spelletje niet meespeelt, en hun Milieu-commissaris Potocnik confronteert met logische inconsistenties in zijn betoog, dan ben je de volgende keer niet langer welkom. Potocnik is inmiddels deel van de Globalistische lobby-club BEE Europe/Globe EU, waartoe Al Gore ook behoort via Globe International.

Globe EU lobbiet voor ondermeer Unilever (Paul Polman, van High Level of Eminent Persons 2030 Agenda)

Globe EU is in 1992 opgezet door Globalist-Socialist Hemmo Munthing. Aan hem danken we de Europese LIFE+-miljardensubsidies voor milieuclub-propaganda.

Gerben Jan Gerbrandy (D66) is ook bestuurder bij Globe EU, zijn D66-partijgenoot en Europarlementarier Marietje Schaake zit bij George Soros in zijn club, de European Council on Foreign Relations. Van die Soros-club is Mabel van Oranje weer de voorzitter. Daarnaast zitten Jaap de Hoop Scheffer (CDA) en VVD-partijbons Robert Reibestein bij die Soros-club.

Janez Potocnik, voormalige EU-Milieucommissaris, nu adviesraad Globe EU, Europese lobby-afdeling van Al Gore zijn Globe Legislators.

Veel ‘journalisten’ krijgen zo al de boodschap mee.

Je moet braaf blijven napraten wat ‘de macht’ dicteert, dan mag je er bij blijven. En media krijgen hun sociaal aanzien juist DANKZIJ die toegang tot ‘de macht’. Trots zijn dat je Al Gore mocht interviewen, alsof je ‘er bij’ hoort. Het belangrijkste criterium voor ‘waarheid’ bij de oude media is daardoor ‘sociale bevestiging’.

Je kunt bij een persconferentie wel de milieucommissaris Potocnik bevragen over zijn ‘groene’ reddingsplan, terwijl het hele Europarlement op en neer blijft reizen tussen Straatsburg en Brussel. Je mag even geen genoegen nemen met non-antwoorden.

Maar dat leidt er toe dat je later als ‘persona non grata’ een aantekening krijgt. Bij een volgende sessie ben je niet langer welkom.

Moet je lezen!

Ulfkotte bevestigt voor de Duitse situatie bevindingen en ervaringen die ik reeds op Interessante Tijden beschreef met screenshots van jaarverslagen. Zoals hoe de Rockefeller Foundation voor miljoenen dollars het klimaatnieuws koopt bij The Guardian en bij Reuters. De meeste mensen/journalisten zijn zich niet van die beïnvloeding bewust.

Rockefeller Foundation (= CIA) koopt ook the Guardian om nep-nieuws te berichten

Zij kennen clubs als de door JP Morgan Chase-bankier David Rockefeller opgerichte Trilateral Commission niet eens. Onkunde is een belangrijke kwaliteit bij kwaliteits-journaille.Het kostte me ook maaaanden om een artikel over 2030 Agenda gepubliceerd te krijgen (Elsevier), de meeste mensen weten ook nog niet eens wat dat is.

Je hoeft op redacties ook niet te proberen een verhaal te schrijven dat het rooskleurige ‘Wij zijn vrije burgers in een democratie’-plaatje ondergraaft, dan heet je gekke complot-henkie.

Over de lobby-invloed van David Rockefeller zijn Trilateral Commission, die ook presidenten afleverde als Jimmy Carter

De invloed van de Trilateral Commission- waarvan bijvoorbeeld Hans Wijers (D66, Natuurmonumenten, DSM) lid is, die is ook al door econoom Patrick Wood beschreven van Technocracynews, en reeds eind jaren ’70 door zijn collega-onderzoeker Anthony Sutton.

Ik liet hier al zien hoe Pieter Winsemius (Mc Kinsey) voor David Rockefeller al in 1990 ‘De Energietransitie’ uitschreef, met omslagpunt in 2012 samen met de Canadees Jim Mac Neill van de CLub van Rome.

Pieter Winsemius voor zijn baassie, David Rockefeller. It runs in the family

Ik liet hier ook al zien, hoe het (speciaal door Ulfkotte vermelde) Bellagio Center aan het Italiaanse Como-meer van de Rockefeller Foundation in 1987 werd gebruikt als voorbereidings-centrum voor het opblazen van de Klimaat-Hype. Dat kun je gewoon uit jaarverslagen halen van de Rockefeller Foundation. De eerste voorzitter van het IPCC Bert Bolin werd daar uitgenodigd.

Gretchen Daily, promotor ‘Natural Capital’ voor Rockefeller Foundation, Schellnhuber = klimaatpaus Angela Merkel

Wie de macht gedienstig is, die krijgt een succesvolle carrière kado, prestigieuze prijzen uitgereikt, dure conferenties gesponsord. Dat geldt ook voor Bolin, en zijn ‘klimaatwetenschappers’. Als een moderne Faustiaanse tragedie: je ziel verkopen in ruil voor sociaal-financieel gewin.

Er kwam vanuit David Rockefeller/De CIA een milieu-propagandafonds van tientallen miljoenen dollars.

Al sinds jaren ’80 stookt Rockefeller Foundation (= CIA-dependance) het klimaatvuurtje

Ulfkotte vermeldt (blz 81) dat van dit Bellagio-vergadercentrum van de CIA naar de Turkse ambassade onderaardse gangen lopen. Hij kwam daar terecht vanuit het huis van de Konrad Adenauer-stichting (Villa La Collina) aan het Komo-meer. Dat is de lobbyclub van de Duitse CDU waarvan Ulfkotte lid was, als gecorrumpeerd journalist en vazal van de macht.

Jaarverslag Rockefeller Foundation 1987: In Villa Serbelloni van de Rockefeller Foundation in 1987, onderdeel van Bellagio Conferences on the Environment

En een jaar later, in Toronto in 1988 komen alle politici waaronder Ed Nijpels als klimaat-bekeerlingen terug. Kerst 1988 preekte Koningin Beatrix in haar kersttoespraak over Klima-Geddon, en juli 1988 plugde NRC Handelsblad met Pier Vellinga de klimaatleugen: Vellinga mocht de zeespiegelstijging met factor 2,5 opblazen zonder tegenspraak.

Zie ook hier, een jaar later in het Bellagio Center van de CIA/Rockefeller Foundation:

…bij de Rockefeller Foundation al in 1990 op het programma

Anti-visserij-propaganda van Oceana komt ook uit de hoek van de CIA/Rockefeller-familie. Het Rockefeller Brothers Fund richtte het nu door de Europese Commissie gesubsidieerde Oceana op in 2002.

..de Rockefeller-familie zit in alles dat globalisme uitdraagt met groen randje

En zie ook welke belangen achter de Rockefeller Foundation zaten tot enkele jaren terug in het bestuur, Rothschild-bankiers en Wall Street:

Rothschild en Citigroup, commissarissen van de klimaatbezorgde Rockefeller Foundation in jaarverslag 2012

Ulfkotte noemt ook het aan de CIA gelieerde Aspen Institute. Dat instituut lanceerde als eerste politieke rampspoed over ‘biologische diversiteit’ met Thomas Lovejoy van het WWF in het Global 2000 rapport. Voor Trilateral-rekruut en president Jimmy Carter in 1978.

De invloed van speculant-miljardair George Sorosvalt ook niet te onderschatten. Die financiert de European Council on Foreign Relations (2007), waarvan Mabel van Oranje voorzitter werd. Volgens Ulfkotte beroept Soros zich er op, dat hij met zijn miljarden-injecties in lobbyclubs en NGO’s diverse regimes deed wankelen, zoals dat van Milosevic in Servie.

In dat licht is het ook aardig te zien dat Soros 15 februari in The Guardian Facebook aanklaagde. Dat zou Globalistische belangen bedreigen en ‘het populisme’ aanwakkeren, waardoor Trump verkozen werd en Brexit mogelijk werd.

In The Guardian in februari

Van Soros is bekend dat hij vele ontmoetingen heeft met Euro-commissarissen. De globalistische elite, wil niet dat jij en ik ons buiten de door hun gecontroleerde media informeren. Wij moeten het nieuws en onze meningen laten voorkauwen door hun gekochte journaille van NRC Damesblad, de Volksverlakkerskrant, het NOS Staatsjournaal cs.

En 2 maanden later zien we al een proces tegen Facebook-topman Zuckerberg. Is dat toeval, of logische consequentie?

Wie creëerde die ‘controverse’?

En 6 april 2018, kwam dit bericht in mijn email-box van een Eurofederalistisch zaken-collectief, European Business Review van de door KPMG gefinancierde psycholoog David de Cremer (oa London Business School, Erasmus Universiteit), tevens KNAW-lid, overladen met prijzen voor zijn gedienstigheid aan het officiële geluid van secularisme en globalisme.

Gedienstig aan het Globalisme, en dus overladen met prijzen: de Belgische academie-prostituee David de Cremer

De Hongaarse premier Victor Orban wordt door Dagblad Trouw als vriend van Rusland afgeschilderd. Hij schopt Soros nu Hongarije uit, en ra ra, wie neemt het voor Soros op: NRC Damesblad op 19 april. 

Aldus het aan Soros loyale NRC Damesblad

Pluriformiteit en concurrentie maken objectiever
Na zijn bekering tot Christen zag Ulfkotte dat eerlijkheid het langste duurt. En zo verscheen dus ‘Gekochte Journalisten’, het boek dat iedere media-consument moet hebben gelezen voor een meer realistisch beeld van onze ‘onafhankelijke kwaliteits-media’.

Niet voor niets leest bijna niemand nog krant. Betalen om je te laten bedonderen, en je te laten bestelen door Wallstreet. Je zou wel gek zijn. De eigen oplossing is: er zijn nog goed geïnformeerde alternatieve media, zoals Truthstream Media, Corbett Report. Wij leven hier al 9 jaar zonder ‘het nieuws’ en zijn beter geïnformeerd dan ooit. Want je kostbare tijd vul je beter met studie van (wetenschappelijke) boeken.

De media-industrie kan vanaf nu enkel nog verder afglijden. Zij zal liever op schoot kruipen van De Staat voor subsidie, dan het Nederlandse volk helpen bij controle van ‘De Macht’. Daarom belasterde voormalig kwalitieitskrant NRC mij reeds. Ook bij Zembla-personeel als Jos van Dongen heet ondergetekende al schuldig door verdenking.

Ze steunen liever hun groen-marxistische vriendjes, dan dat ze enige waarheidsliefde tonen. Net als bij natuurbescherming zal het in journalistiek van de burgeroppositie moeten komen. Het positieve is, dat zo weer een nieuwe vorm van spontane burgerzin kan opkomen.

Toverwoorden als ‘objectief’ en ‘onafhankelijk’ zijn hier minder van belang, dan morele zaken als waarheidsliefde, burgerzin, integriteit. Wie niet WIL weten hoe het zit, kan ook geen journalist genoemd worden.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Loopt goed

 • Voeg je bij de vaste donateurs via Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid. IBAN NL04INGB 0005526038 onder vermelding van ‘Interessante Tijden/Rypke. Wie 100 euro of meer doneert krijgt ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei thuisgestuurd: het Groen zonder Doem-alternatief met zelfrelativering

27 Replies to “‘De Journalistiek’ = Volksvijand, nieuwe burgermedia winnen!”

 1. Goed stuk en helemaal mee eens. Jammer van de vrouwonvriendelijke sneren die je uitdeelt in je stukken. Ik aarzelde mede daarom om het te delen op FB. Toch gedaan. Komt daar natuurlijk meteen commentaar op…jammer want dan gaat het toch niet meer over de rest van de inhoud.

  1. @Cees van Herk, zegt dat iets over mij, of over jou en je FB-vrienden als ze ieder zijpad aangrijpen om de inhoud te vermijden?

   Mensen die niet WILLEN heb ik niets te bieden, die mogen in hun eigen sop gaarkoken. Ik schrijf voor mensen die kunnen lezen, en vraag van mijn lezers een bereidheid tot denken en lezen. Het liefst zie ik dan ook reacties, waarbij je een vraag stelt of waarbij je informatie toevoegt/tips/boeken die ik nog niet kende, ter verrijking van de lezers

   Je opinie-plasje kan me gestolen, je mening is per definitie onbelangrijk

   En dan, wat is ‘vrouw(on)vriendelijk’, zijn vrouwen altijd zo vriendelijk dan? Een mooie lieve vrouw, moet je eens kijken hoe vriendelijk ik kan zijn.

   Of hanteer je de Broos Vaatwerk-theorie met Marxistisch sausje er over, dat je niets onaardigs over een vrouw mag zeggen omdat ze anders begint te huilen of onredelijk wordt, en Vadertje Staat er bij gaat halen om haar zin door te drammen als een klein kind…

   Laat die als eisende prinsesjes opgevoede wijven toch een keer volwassen worden, ipv manipulatief als krijsende kleuters, heeft 50 jaar feminisme nog niets uitgehaald (behalve een golf van echtscheidingen) en hebben ze zelfs een ‘Minister van Emancipatie’ nodig. Wat rijmt er op vrouwen? Bek houen….

   🙂 Het grootste probleem van je FB-vrienden en jezelf is kortom dat ze zichzelf te serieus nemen, zodat ze geen antenne voor (zelf)spot hebben, alles subjectiveren, terwijl ik slechts in algemeenheden verblijf

   1. Oké, lekker op m’n plek gezet, was er al bang voor haha. ’t Is geen mening hoor in mijn ogen wat ik schreef, meer een constatering. Ik zei al, goed stuk.
    Ik hoop dat als ik een stuk van jou deel mijn feestboekvrienden wakker worden of daar aan bijdraagt, maar inderdaad zijn het er maar zeer weinig die daar voor open staan, kom zelf ook nog maar net uit die slaap. Ff volhouden nog maar dan. Beetje bibberig nog. ;-). De constatering is dat de vrouw-gerichte humor niet als humor wordt ervaren door sommigen (smily erbij?) en direct leidt tot afhaken. Maar oké daar heb je je verklaring voor, ik hou erover op. Respect voor je radicale opheldering van de feiten en blootleggen van de waarheid.
    Volg je Martin Vrijland? Collega-strijder.
    De kracht van echte mannen van David Deida zou nog wat inzicht over vrouwen kunnen opleveren..het zal je mogelijk aanspreken omdat het toch wel aardig blootlegt waar en waarom het mis gaat / is gegaan in het mannetjes – vrouwtjes spel.
    Hartelijke groet

 2. Hoi Rypke, Waarom ben je zo tegen socialistische regeringen? socialistische regeringen in Zuid-Amerika hebben geprobeerd de CIA buiten de deur te houden maar werden toch omvergeworpen door de CIA (lees John Perkins). Zijn de motieven van de elite niet socialistisch maar kapitalistisch?

  1. Beste Tim

   Ik zie geen onderscheid in kapitalisme en socialisme, beide zijn geobsedeerd door kapitaal, socialisten door het kapitaal van een ander, bedenk dat Marx zijn hoofdwerk ook ‘Das Kapital’ heet, wat ook ‘Mijn Obsessie’ had kunnen heten. Tussen Marxisme en Nazisme bestaat ook geen wezenlijk onderscheid, het is de zelfde Darwinistische nihilisten-ideologie, of het nu om Rassen- of klassenstrijd gaat, ware het dat bij journalisten het marxisme populair is

   Verder, John Perkins heb ik al meerdere malen aangehaald, zo niet hier dan wel elders. Was een mooie ogen-opener, goed dat je ‘m las.

   Kernprobleem is het secularisme, het institutioneel afgedwongen ongeloof in God, zodat alles van Waarde niet bestaat tenzij je het ‘meetbaar’ zou maken, wat dan meestal in geld gebeurt.

   De meeste journalisten noemen zich ook seculier en etaleren hun ongeloof, omdat ze geloven er dan heel slim en ontwikkeld op te staan. Alsof de realisatie uit je puberteit (die ik als 8 jarige al kreeg) van ‘rulliegie is stom’ het hoogste inzicht is dat je kon krijgen, danwel dat je door spitsvondige redeneringen ( = slim lijken in de ogen van de ander, terwijl je jezelf bedriegt) dichter tot de kern van het menszijn komt dan door een geesteshouding van overgave.

   Journalisme is institutioneel gesanctioneerd narcisme en nihilisme

   Mijn stelling is dan ook: het journalisme past bij een seculiere machts-ideologie, waarbij ‘het nieuws’ belangrijker is dan het wezenlijke, namelijk De Liefde van God en de Verrezen Christus, het inzicht dat je vergeving nodig hebt, iedere dag opnieuw, en vervolgens je opdracht om die genade ook naar je medemensen te praktiseren.

   Dat besef zou bij veel journalisten wonderen verrichten, pas na zijn bekering kon Ulfkotte dit boek schrijven. Maar nu werkt wat ik hier schrijf als aanleiding tot hoon en spot bij wat zich ‘kwaliteitsjournalist’ noemt omdat het beroepsleugenaars zijn, vooral tegen zichzelf

   1. Ik heb het als periodieke opinie schrijver (in een Vlaams financieel dagblad, nu zo’n 15 jaar geleden) mogen ondervinden. Eens je begint te graven naar de waarheid of begint de opperen dat de politieke correcte waarheid niet klopt, ook al is het onderbouwd met cijfers en feiten, begint de zachte censuur. “Er is geen plaats deze week”, “een ander artikel behandelt dezelfde materie” en eens werd het artikel online weggehaald (“om technische redenen”) ook al was het ’s morgens gedrukt verschenen.
    Stilaan kwam er geen enkel artikel nog in, maar begonnen de journalisten zelf opinie artikels te schrijven. Zoveel jaar later, is de commentaar mogelijkheid op alle online versies van weekbladen en kranten opgeheven. De journalisten schrijven er maar op los, worden zelfs als “expert” op het TV scherm ondervraagd (als ze mekaar niet ondervragen). Ik zie hier evenwel geen links-rechts, socialistisch/groen/liberaal/kapitalistisch complot in.
    Het fundamentele probleem is norm vervaging. Rationeel denken mag niet meer. Politiek correct is niet wat correct is maar wat men zou graag zou hebben dat de mensen geloven omdat een of andere groep er belang bij heeft. Niet de politiek (en zeker niet het volk) regeert, zeker niet de overheid, maar belangengroepen. De ene groep mensen verrijkt zich op de rug van anderen, dwars over alle kleuren heen en meestal zonder dat het opvalt.
    Dubbeldenk, dubbelspraak is het nieuwe Pravda. Vroeger was er maar één Machiavelli. Nu zit de samenleving er vol van.

 3. Geweldig goed en gedegen artikel! Dank voor je waarachtige analyse!!
  Het is inderdaad geen wonder dat ik in kranten niet veel waarde meer vind.
  Online is de enige plaats, waar je tegenwoordig met toepassing van innerlijk onderscheidingsvermogen, intuitie en instinct aan eigen waarheidsvinding kunt doen, met geweldige resultaten, wat de politiek correcte censoren daar ook voor termen voor bedacht hebben!
  De samenzweringen worden dagelijks bewaarheid! De samenzwering-ONTKENNERS trekken langzaam aan het kortste eind. Gelukkig worden steeds meer mensen wakker, ook in Nederland, wat me bizonder goed doet.
  Dat is ook dankzij artikelen zoals deze en de mate waarin de oude macht dingen overdrijft!! 😀
  Gelukkig hebben we nu een direkte lijn met Q, een team van hoge militaire intelligence mensen, dat patriotten (inclusief wereldpatriotten) en mensen die het op prijs stellen, op de hoogte houden van achtergronden van de Grote Wakkerwording (#TheGreatAwakening) … de enorme Bevrijding die gaande is wereldwijd… waarbij het Moeras (Swamp) vol Deep State (de Schaduwregering) drooggelegd wordt!!
  Q posts zijn te volgen op qanon.pub …daar vind je de ‘broodkruimels ,,, a la de socratische methode… vragenderwijs… en worden we aangespoord ZELF onderzoek te doen. “Don’t take my word for it” 😉 Op youtube delen allerlei mensen hun inzichten n.a. daarvan met oa namen als Prayingmedic, You are FREE tv, DestroyingtheIllusion, etc.
  We leven in interessante tijden. De oude macht is voorbij. Het is bijna tijd om onze feestkleren uit de mottenballen te halen…. want het Feest dat er aan komt is 1000 maal beter dan toen in 1945… zo vertel ik het mijn 90-jarige ouders <3

  PS Heb het ook helemaal gehad met de politiek correcte censuur en de Soros partici-stasi ("participatie").

  1. Precies Anke! Mooi dat Rypke deze informatie deelt zodat er meer mensen zien hoe de hazen lopen in het wereldspel. Daarnaast is hij gewoon wat het grootste gedeelte van Nederland mist: eerlijk, geen masker voor om bepaalde belangen, daar kunnen we er heel veel meer van gebruiken in dit land vol toneelspelers die van achter hun masker leven.

 4. Udo gewoon dood op zijn 53ste, na contact met CIA gelinkte organisaties? Denk maar aan iets anders… Net als Victor Thorn,Michael Hastings, Andrew Breitbarth,Michael Collins Piper,Tom Clancey en nog vele andere journalisten en klokkeluiders. Ik gooi het op gifgas,
  sproeien en vergif in de voeding. Ik heb er 4 jaar ervaring mee in “mensenrechtelijk” Europa. Vergif in Syrië? Welnee dichterbij dan je denkt.

  1. Vanaf eind jarig negentig zijn we inderdaad vanuit de lucht op grote schaal vergiftigd door geoengineering. De laatste maanden komen de oorspronkelijke luchten weer terug omdat er hard gewerkt wordt om boel schoon te houden in de lucht. Het volk hebben ze nog trachten wijs te maken dat “vliegtuigstrepen” langzaam uitwaaieren en daardoor sluier bewolking veroorzaken, terwijl het heel duidelijk is dat een contrail in de meest gunstige omstandigheden maximaal 20 minuten kan blijven hangen. Met dank aan de weermannen en vrouwen van o.a. het NOS journaal is de massa daarover op het verkeerde been gezet. Voedsel dient verplicht te worden voorzien van gif, anders mag het niet meer geleverd worden. En alles wat sinds mensenheugenis gebruikt wordt op een natuurlijke wijze om de gezondheid te bevorderen of ziekten, etc op te lossen is verboden, en er is een ware heksenjacht gaande via de NVWA omdat geheel uit Nederland weg te krijgen. Zelfs teksten die aangeven wat een kruid doet, worden beloond met een boete van 30.000 euro. Het is een complete oorlog om zoveel mogelijk mensen om zeep te krijgen want ze willen toch naar die 500 miljoen mensen toe zoals ze al aangegeven hebben op de Georgia Guidstones. Tijd dat het volk opstaat en afrekent met iedereen die ook maar enige medewerking verleent om deze agenda te laten slagen.

   1. Beste Nils, ik ben niet gecharmeerd van die sproei-theorie (chemtrails), omdat je condens-strepen van vliegtuigen ook goed met veranderde (zuiniger) vliegtuig-motoren kunt verklaren. Wel zijn er idd Weather modification proeven vanuit de militaire industrie gedaan via sproeien uit vliegtuig, en ook toegepast in bv de Vietnam-oorlog.

    Of heb je degelijke bronnen met bewijs: altijd welkom

    Wel is er sprake van sterke lobbydruk voor en tegen zaken die eigenlijk gewoon de zaak van mensen zelf zouden moeten zijn. Laat iedereen gewoon lekker kruiden gebruiken, paddo’s enzovoort, de rotzooi van Big Pharma is idd vaak veel schadelijker (zie mijn post van gisteren over psychiatrische ‘medicijnen’)

    En er is een agenda voor Globalisme, EN ja, er zijn ook al een eeuw of meer plannen voor bevolkings-reductie vanuit het malthusiaanse denken. En dat van die Guidestones is inderdaad bizar: dat ze wel standbeelden neer halen van iemand die wat negers op een plantage aan het werk had, maar niet een monument dat massamoord op 7,5 miljard mensen aanmoedigt ‘voor de aarde’.

    Verder waardeer ik je inbreng dus

 5. Goed verhaal, vijfentwintig jaar heb ik NSB Propagandablad gelezen en als ik ze een proces aan zou kunnen spannen om mijn geld terug te krijgen dan zou ik dat doen. Het Financieele Dagblad verspreidt ook nog alleen (euro)propaganda en die kwam na zes weken proefabonnement al mijn neus uit. Dan nog het Parool geprobeerd, van hetzelfde laken een pak. Net de Financial Times opgezegd want het financiele nieuws is zo overwoekerd geraakt door propaganda en talk your own book artikelen dat je de krant eigenlijk nog alleen contrair kan lezen. De massamedia zijn niet meer leesbaar.

   1. Ik denk dat je het nog actueel vindt voor je publiek om te lezen en het daarom nogmaals bovenaan plaatst. 😉
    Ik herinner me nog goed dat ik hoorde van de plotse dood van Udo, net als vele anderen die plots zomaar dood gingen, een ongeluk kregen of wat verder ook.
    Ik heb het altijd opmerkelijk gevonden dat er nooit iemand – voor zover ik gelezen heb – vraagtekens plaatste bij de plotse dood van een Boudewijn Büch. Het was niet al te lang – ruim 2 maanden – nadat hij in een tv uitzending (Barend en van Dorp) in zijn boekenrubriek op de eerste verjaardag van 9/11 (in 2002 dus, het jaar van de uitschakeling van Fortuijn) niet alleen 9/11 in een historisch perspectief zette, maar onderstreept tevens de maanlandingshoax door Jan Mulder aangevoerd en voegt er de holocaust aan toe.
    Ik zag dat pas zoveel jaar later via internet omdat ik in die tijd al het misselijk makende propagandakastje voor gezien hield.

 6. Ik denk dat ik het snap, wanneer een nieuwe reactie wordt geplaatst komt het stuk weer bovenaan.
  Ik dacht komend op jouw site gelijk je laatst geplaatste werk te zien.
  Naja… al doende leert men.

  1. Hallo Dianne, hij hoeft in de administratie van de website alleen de datum te veranderen om het betreffende artikel naar voren te halen om er opnieuw de aandacht op te vestigen. Dus van 17-02-2018 maakte hij 17-02-2020. Het zijn van die dingetjes die je dan net moet weten.

 7. Ik kwam gisteren door te googlen naar corona virus en hoax een artikel van John Rappoport tegen dat alle virussen hoaxen zijn en hij linkt in zijn artikel naar een Amerikaanse burgeronderzoekster die het corona virus aan 5G/60 Ghz straling zoals die op grote schaal wordt gebruikt in miljoenenstad Wuhan wat sinds een half jaar een testgebied is.

  Enkele van de symptomen van 5G/60Ghz straling die overeenkomen met het zogenaamde coronavirus zijn: kortademigheid, droge hoest. Andere symptomen zijn o.a. : plotseling (dood) neervallen en beroertes. Ook de luxeboot met CV patienten heeft internet en telefoonverbinding via 5G/60 Ghz….

  En ja ze noemt ook David Rockefeller en wetenschappers die hier betrokken bij zijn hebben gestudeerd aan Rockefeller universitieiten.

  https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/26/how-to-stage-a-fake-epidemic-and-brainwash-billions-of-people/

  https://www.youtube.com/watch?v=CtfqUtW_8AA (Dana Ashlie)

  Martin Vrijland heeft inmiddels een artikel over de CV hoax

  1. @Tjeerd, je komt ‘door te googlelen’ altijd wel ergens terecht. De werkhypothese van de mensen die je aanhaalt is dat per definitie alle grootschalige evenementen een element van bedrog kennen.

   En dat je met ‘informatie’ kunt dokteren. Dat is ook de tragiek van onze tijd, het gebrek aan ‘realiteit’. Hoeveel weet je nu uit directe ondervinding, en wat is je aangepraat via media, staatsonderwijs enz

   Mijn opdracht aan je is nu: probeer bewijs te vinden die deze theorie weerspreekt in het onderhavige geval.

   Ik ken het werk van Martin Vrijland niet. Wel linkte hij naar mij, toen ik gearresteerd was, en hij liet de meest wilde theorieen los, alsof zou dat een nep-arrestatie zijn enz

   Wanneer je eigen fantasie het startpunt is van je waarheidsvinding, dan zou ik toch nog eens de eigen methodiek en bewijsvoering tegen het licht houden.

   Laten we vooral academisch te werk gaan, niet iedere scheet op het internet is ‘bewijs’…

   Aan de andere kant: ja, er is ons vanuit officiële kanalen een hoop onzin verteld.

   De eigen stellingname is daarom ook spiritueel van aard. ontwikkel de juiste eigenschappen als mens, niet ‘de juiste standpunten’ want voordat je het weet blijken ze onwaar te zijn

 8. Hoi Rypke. Weer bedankt voor dit geweldige artikel. In de reactie van Niels vd Fluijt ging het even over chemtrails van vliegtuigen. Dit is inderdaad nogal een controversieel onderwerp. In jouw reactie op Niels gaf jij aan open te staan voor info hierover. Nou heb ik mij behoorlijk verdiept in dit onderwerp, en heb nog wel een (boeken) tip voor jou. Het boek “hemel onder vuur” van Fred Teunissen. Ook Fred is diep in dit onderwerp gedoken. Fred komt ook tot de conclusie dat keihard bewijs voor “chemtrails als opzet” lastig is. Wel zij er sterke aanwijzingen dat het wel zou kunnen. O.a. door bijmenging van vlieg-as (afval uit kolencentrales) in de kerosine. In de zee-scheepvaart is inmiddels bewezen dat er chemisch afval wordt bijgemengd in stookolie. (docu Beerput Nederland). Dus het ligt voor de hand dat dit ook gebeurt in de luchtvaart. De ex-gouverneur van Britisch Colombia, Bill van der Zalm, is er inmiddels van overtuigd dat er opzettelijk wordt gesproeid. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden, zoals enkele ex-CIA klokkenluiders. (Ben namen even kwijt). Maar zoals gezegd. Het is een controversieel, maar ook wel interessant onderwerp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *