Subsidie IUCN verdubbelt naar 20 miljoen euro: Astroturfing!

IUCN doet aan ‘groene internationale samenwerking’

Officieel heten de bij ‘De Groene 11’ (lobbyclub Den Haag) aangesloten ‘groene’ clubs als Wereld Natuur Fonds (WNF) en zusterclub IUCN particuliere stichtingen, Non Gouvernemententele Organisaties (ngo’s). IUCN-NL draait volledig op subsidie, 20 miljoen euro in 2018, een verdubbeling tov 2012. De term Niet Gekozen Organisaties is meer van toepassing.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (hun voornaamste donor met EZ & LNV, net als bij Milieudefensie) lijkt vooral lobbygeld over zoveel mogelijk van de ‘groene’ clubs te verdelen, om de schijn te wekken dat meer ngo’s willen wat een handvol D66-diplomaten wil voor de UBO’s (eigenaren) van Nederlandse banken en grootbedrijf (VNO-NCW): 2030 Agenda implementeren in Nederland en haar invloedsfeer.

De PR-term voor die tactiek heet ‘astroturfing’: kunstgras grassroots, het veinzen van breed maatschappelijk draagvlak voor beleid van een moraalloze en corrupte elite, met landverrader Mark Rutte als kop van jut.

Waarom moet hier Nederlands belastinggeld bij?

IUCN beschermt geen natuur meer
Nee, het ligt niet aan ‘de politici in Den Haag’ en ‘ze’ zijn ook niet gek, ze weten precies wat ze doen. We zijn getuige van een nieuwe fase in landsbestuur, die ze niet voor niets ‘De Transitie’ noemen. Daarom heten we hier ook Interessante Tijden. De moderne ontwikkelingen sinds 1992 kun je niet begrijpen zonder eerst kennis te nemen van het hier uitentreure beschreven Agenda 21, nu 2030 Agenda. Wat is dat?

  • De privatisering van de publieke ruimte uit naam van ‘het milieu. Een hek van valse wetenschap en regels rond het groen, met een bankier/bureaucraat achter de kassa.
  • De installatie daartoe van een technocratisch globalistisch bestuur onder leiding van multinationals, bankiers en bureaucraten (waartoe ik ook universiteitspersoneel reken, mensen die men ‘wetenschappers’ durft te noemen).

De Ambtenaar die dat 2030 Agenda-vehikel hier doordramde

Daarin spelen de Niet Gekozen Organisaties (ngos) de rol van campagne-stok van ambtenarij en trojaans beleidspaard. Ze moeten voorgenomen internationaal beleid in media agenderen, en krijgen daartoe zowel vanuit Brussel als Den Haag jaarlijks honderden miljoenen euro’s belastinggeld uitgereikt.

Je hoeft mij niet ‘te geloven’. Je moet je informeren, en dus niet naar het slappe geklets van ‘journalisten’ luisteren en hun politici. Je moet je inlezen en logische vragen stellen. Daarnaast dien je verlost te raken van het nihilistische wereldbeeld dat de media en het onderwijs je leerden: dat ‘de dingen zomaar vanzelf’ uit het niets gebeuren.

Zoals de aarde slechts een klein knopje in een zinloos leeg heelal zou zijn, wat geen feit is maar een negatieve ideologie. (materialisme)

Nee, de dingen gebeuren als besluiten van mensen, gebaseerd op een denkwijze, vanuit een ‘geest’ van handelen. Met een ideologie hoeven uitvoerders ook niet bij alles na te denken, ook onbewust doen ze mee. (zie het nazisme)

Een hek van valse wetenschap en regels rond de natuur, met bankier achter de kassa

Onteigening van je leven en vernietiging democratie = 2030 Agenda
Bij de huidige verbanning van de visserij van de Noordzee en straks de Waddenzee zie je die privatisering van publieke ruimte, publiek geld (Subsidie) en publiek bestuur voltrekken.

Ook zie je steeds de zelfde kreten terugkeren als ‘natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten’, die allen voor het zelfde staan. Net als de beprijzing van CO2 (hete lucht) willen ze ook toegang tot de natuur beprijzen. Dat er een papieren hek van valse wetenschap en regulering om gezet wordt, met een bankier/bureaucaat achter de kassa.

Dat heet ‘natuurlijk kapitaal’ (Natural Capital) en de club die we vandaag bespreken- IUCN- is 1 van de verkopers daarvan. Je gebrek aan kennis hierover is geen teken van ‘nuchterheid’. Maar een uitnodiging je beter te informeren, bij deze…

Officieel heten WNF en haar zusterclub IUCN ‘natuurorganisaties’. Of zij daadwerkelijk natuur behoeden voor onnodige destructie (definitie ‘natuurbescherming’) is maar de vraag. Dan zou je tenminste moeten kunnen meten: hoeveel goed doen ze per euro? Hebben ze afrekenbare doelen? Of heten projecten net als bij de overheid een ‘succes’ wanneer alle (belasting)geld is uitgegeven?

Wat doe je dan, ergens ver weg in het buitenland?

IUCN & WNF dependance Buitenlandse Zaken
IUCN-NL, onderdeel van het lobbycollectief Groene 11 (met oa Greenpeace en Natuurmonumenten) is gewoon een verlengstuk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in mindere mate van het Ministerie van EZ. Buitenlandse Zaken is weer de lange arm van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf en banken van NL.

IUCN-NL zou direct ophouden te bestaan zonder belastinggeld, alleen de Postcode Loterij geeft ze daarnaast nog 9 ton euro per jaar. In 2018 besteedde IUCN bijvoorbeeld bijna 18 miljoen euro van die 20 miljoen euro subsidie aan ‘internationale groene samenwerking’. Wat je dan precies doet, blijft in het vage.

‘Herstel en behoud van natuur’ staat bij IUCN (zie specificatie boven jaarverslag 2018) nog maar voor 2 miljoen euro van de 20 miljoen euro subsidie begroot, dus 10%. De rest gaat naar lobby- en marketingallianties voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in landen onder de Evenaar, waaronder samen met WWF, het SRJS-programma.

Daarnaast bemoeien ze zich – opgedrongen door de ambtenarij- ongevraagd tegen het bedrijfsleven aan (bedrijfsleven vergroenen) voor 1,34 miljoen euro. En ze dringen het Natuurlijk Kapitaal-concept op met het Ministerie van EZ en de multinational-lobby van VNO-NCW (privatisering natuur met bankier achter kassa)

Een enorme verbetering in subsidie-inkomsten tov 2011

Groenwasserette overheden en bedrijven
Zoals ik aantoonde bij mijn onderzoek het Wereldbestuurfonds (2012), delen 1 & 2 gaat het geld bij WNF vooral op aan reclame voor zichzelf, fondsenwerving en politieke lobby. Zelfs in een ijsbeerpak achter kleine kinderen aan schaatsen op de Amsterdamse Jaap Eeden ijsbaan, en ze bang maken voor Al Gore heet bij WNF al ‘natuurbescherming’.

De club is een donorgedreven organisatie, die gelden daar besteed waarmee ze de meeste fondsen werven. Toen in 2012 snapte ik nog niet goed de werkelijke functie van deze Niet Gekozen Organisatie (NGO). Maar hun link met de mondiale topdogs van de industrie en World Economic Forum is in het licht van 2030 Agenda juist zeer goed te verklaren.

Nogmaals: zonder 2030 Agenda en kennis rond de ideologische en zakelijke achtergrond daarvan (zie mijn filmpjes over de Klimazi’s en Klimaatbankieren) kun je niet begrijpen wat nu gebeurt. Informeer je!

Het IUCN werd door de Britse eugeneticus Julian Huxley opgericht in 1948 als natuurorganisatie, ze zijn gevestigd in het Zwitserse Gland. Huxley (broer van schrijver Brave New World, Aldous Huxley) was ook de oprichter en eerste bestuurder van Unesco. Die IUCN zou mondiaal projecten voor natuurbescherming uitvoeren.

Andre Hofmann (zoon Luc Hoffmann) zit tegelijk in Governing Board World Economic Forum

Groenwassen van gewetens = WWF
Huxley was innig met de globalisme-elite rond Bilderberg en de Verenigde Naties verweven als de Rockefeller-dynastie, en het Britse koningshuis.

Maar ze ontbeerden nog een sexy fondsenwervings-orgaan. Die rol zou WWF vervullen. Uiteindelijk werd daartoe WWF in 1961 door oa Prins Bernhard, Prins Philip, Godfrey Rockefeller en Luc Hoffmann (Pharmagigant Roche, 2016 overleden) opgericht, als fondsenorgaan voor dat IUCN.

De connectie Roche-WWF loopt in eerste plaats via de topbestuurders, die in beide clubs vice-president danwel CEO zijn. Je ziet dat het WNF (jaarverslag 2018) ook donaties doet aan een dochter van die pharmagigant die Hepatitis-vaccins verkoopt, Pegasys Europe ltd:

Donaties van WNF naar gewenste doelen

WWF-international is ook gevestigd in het Zwitserse Gland.

Luc zijn zoon Andre Hoffmann werd vice-president van WWF-internationaal in Gland.

Daarvan is bankier Pavan Sukhdev president. Suhkdev hielp met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een prijskaartje aan natuur hangen (TEEB, Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2008): dat je een hek om de natuur zet (privatisering natuur) met bankier achter de kassa, die astronomische bedragen rekent als je naar binnen wilt. Dat is wat ‘Natuurlijk Kapitaal’ dus is.

De TEEB-studie uitgevoerd met PBL 2009, is al in een notie van het Europarlement opgenomen

Dat concept helpt de IUCN nu verkopen met het Ministerie van Economische Zaken, en de (pseudo-)wetenschappelijke instituties van onze leugenachtige corrupte overheid als CBS, RIVM, Wageningen UR enz.

Het WWF-internationaal wordt traditioneel geleid door captains of industry als directeur generaal, allen uit het Bilderberg-netwerk rond Prins Bernhard en David Rockefeller. Zoals de president-directeur van Shell, John Loudon. Die was tegelijk de adviseur van David Rockefeller zijn Manhattan Chase Bank (nu JP Morgan Chase)

In Gland werken slechts 170 van de 6600 stafleden van het Internatonale WWF. Het Nederlandse WNF in Zeist ontstond vervolgens in 1962. Daar werkt nu 130FTE personeel, ze halen dik 55 miljoen euro fondsen op, waarvan 15 miljoen euro van de Postcode Loterij. Een marketingbudget dat jaarlijks vele malen groter is dan wat politieke partijen in 4 jaar bij elkaar halen.

Onderzoek voor de Groene Rekenkamer

IUCN vehikel Ministerie Buitenlandse Zaken
Nederland was met het Ministerie van Buitenlandse Zaken traditioneel al de grootste donor van IUCN ter wereld. Jarenlang schommelde die bijdrage rond de 10 miljoen euro, wat 1/5de van het totale IUCN-budget betrof in 2012. Daarmee was de Nederlandse IUCN-afdeling eigenlijk gewoon en dependance van dat ministerie. Hier zal de invloed van het Koningshuis een rol kunnen spelen.

In 2011/12 ontving IUCN nog 8 miljoen euro subsidie. Vervolgens werd D66’er en Klimaatgezant van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Maas Goote er directeur. Die maakte van de IUCN-financien een puinhoop. Goote vertrok naar DOB Ecology, een klimaatclub gesteund door een rijke particulier in Overijssel.

Wat doe je dan eigenlijk?

DOB Ecology, Commonland, WNF, IUCN bij elkaar
Daar, bij DOB Ecology zit Louise Vet (Wageningen UR, WNF) weer in de adviesraad. Vet is het totalitaire dram-meisje van alles dat in de foute rijtjes staat- gemeten naar democratisch besef. Ze wil de boeren hun grond afpakken met haar Deltaplan Biodiversiteit. Ik heb Vet bij het ecologencongres in Lunteren ontmoet, en ze is de belichaming van het onredelijke.

Kritisch op alles dat buiten haar politieke straatje past, en alles omhelzend dat ze maar voor haar groene laster aangrijpen kan. Zo is helaas de staat van moderne ‘wetenschap’, dan krijg je zelfs een positie bij de KNAW. We bevinden ons dan ook in de implosie van de Westerse beschaving, Louise Vet is de belichaming van die barbarij, net als haar maatje bij het WNF Han Olff.

We stelden al: hun roep op natuurverwildering (Rewilding) gaat gelijk op met de verwildering van morele en sociale zeden.

Vet is ook weer lid van de Raad van Toezicht van het Wereld Natuur Fonds in Nederland. Samen met de VVD-bobo Robert Reibestein (lid van George Soros zijn lobbyclub European Council on Foreign Relations), tevens commissaris bij witwasbank ING.

Vet zit verder in het bestuur van klimaatclub Urgenda. Die club kreeg van de Raad van State politieke steun om de Nederlandse bevolking uit naam van ‘het klimaat’ te kunnen brandschatten. Louise Vet is ook Vice-voorzitter van de club van oud-IUCN-directeur Willem Ferwerda: Commonland. Die club wil met klimaatexcuus beslag leggen op veenweidegebied.

In haar jaarverslag 2018 vermeldt de IUCN ook trots dat ze met belastinggeld de lobby steunden voor het Klimaatakkoord (dictaat): daarbij verdeelden lobbyclubs de lusten aan de overlegtafel, met de burger op het menu.

2030 Agenda 🙂 maar dan sarcastischer uitgelegd

2030 Agenda door keelgat schuiven
Interessant is dat IUCN na het vertrek van Goote, een typische 2030 Agenda-jongen als directeur kreeg, Coenraad Krijger (Wagenings bioloog, typische ‘linksemeneer’). Die zit ook in de Stuurgroep SDG-charter (gevestigd bij VNO-NCW aan Bezuidenhoutseweg), de club die de 2030 Agenda met VNO-NCW en bankier Herman Mulder bij het bedrijfsleven door het keelgat moet schuiven.

..Directeur, krijgt 130 mille salaris

De explosie in subsidietoekenning is volledig tot dergelijke 2030 Agenda-politiek te herleiden. Ze krijgen liefst 13 miljoen euro belastinggeld voor een programma ‘shared resources joint solutions’, (SRJS) dat ze mede met het WNF uitvoeren. Dus, hoe vager de doelen, hoe meer subsidie. Is dit nog ‘natuurbescherming’?

De programmaleider wil het volgende doen:

Ecosysteemdiensten, watervoorziening, voedselzekerheid en klimaatbestendigheid veilig stellen…

Een hele mond vol creatief Nederlands van politieke doelen, die allen het equivalent van ‘de wereld verbeteren’ betekenen. Hoe meet je of iets ‘klimaatbestendig’ is gemaakt? Deel je paraplu’s uit aan beschermde aapjes?

WNF begroot al 8 miljoen euro subsidies

Ook bij WNF een subsidie-explosie
Ook het Wereldnatuurfonds profiteert van de 2030 Agenda-wind door de ministeries. Kregen ze in 2013/14 ‘slechts’ 1 miljoen euro subsidie. Voor dit jaar hebben ze al 8 miljoen euro begroot. Al met al kunnen we stellen dat de linkse maffia met al haar connecties goed de belastingpotjes weet te vinden. Alles onder de vlag van ‘goed doel’ en ‘nonprofit’.

Je kunt onderhand van een nonprofitindustrie spreken. Een lucratieve handel, die ‘geenwinst’-bedrijven. Want daar overheen krijgt IUCN ook nog eens 9 ton euro Postcode Loterij-gelden. En het WNF krijgt al bijna 30 jaar lang ongeveer 15 miljoen euro Postcode Loterijgeld.

Dat was in 2013 nog 1 miljoen euro

Over die loterijen gesproken: wie zit er in de stichting voor de goede doelen-loterijen (SNL) in het bestuur? Johan van de Gronden, voormalig WNF-directeur. Die werd weer bestuurder bij IUCN. Zo zie je hoe er op papier formeel van twee ‘onafhankelijke’ en ‘particuliere’ clubs sprake is. Maar

  • a. ze zijn qua inkomsten volledig danwel gedeeltelijk afhankelijk van hun linkse vriendjes op de ministeries
  • b. personeel rouleert onderling en ze voeren de zelfde programma’s uit
  • c. Ze krijgen in 4 jaar tijd (2016-20) voor het zelfde programma samen meer dan 100 miljoen euro subsidie
  • d. dat geld verdeelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken over 2 clubs, om het bedrag afzonderlijk kleiner te doen lijken. Zo hebben ze 2 clubs voor de prijs van 1

Milieudefensie krijgt een giga-subsidie van Hugo von Meijenfeldt (Ministerie Buitenlandse Zaken) voor ‘pleiten en beinvloeden’…

De slag om grond en grondstoffen met groen vernis
Je kunt WNF en IUCN-NL dus nog steeds als 1 en de zelfde club beschouwen, profiterend van de zelfde ambtelijke connecties bij de ministeries. Zo is WNF-directeur Kirsten Schuijt ook weer Raad van Advies van IDH Sustainable Trade, een subsidieclub van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. IDH hielp weer het ASC-kweekviskeurmerk ontwikkelen, het kweekzusje van MSC (Unilever en WNF).

De zelfde ambtenarij van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die beloonde vanaf 2015 Milieudefensie plots met 10 miljoen euro subsidie voor ‘Pleiten en Beinvloeden’. Dat was een ruime vervijfvoudiging ten opzichte van enkele jaren eerder. Opnieuw, voor 2030 Agenda, het VN-programma dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Hugo von Meijenfeldt, nu Global Compact) implementeert samen met oa Liliane Ploumen (Ontwikkelingshulp).

Zo dienen die Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) dus als bureaucratische hakbijl en knuppel tegen burgers in Nederlands invloedsfeer, bij de slag om grond en grondstoffen ( = ‘het milieu’) voor banken en multinationals: de privatisering van de natuur.

Zo kunnen ze doelen afdwingen die ze via democratische weg nooit voor elkaar zouden krijgen. En dat dus via gebruik van sloten belastinggeld. Daarbij helpen al die verschillende clubs een vorm van maatschappelijk draagvlak veinzen, voor de agenda van een kleine globalisme-elite.

De PR-term voor dit type markering heet Astroturfing, vernoemd naar een merk kunstgras. Je maakt dan Kunstgras-Grassroots voor een corrupte diplomaten- elite, verweven met ons Koningshuis en de elite van Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van de bedrijven van NL.

Zie ook dat diverse lobbyisten van WNF als Anthony Burgmans (Unilever en bestuurder WWF-internationaal) tegelijk in de raad van Commissarissen van de SHV (Steenkolenhandelsvereniging) van Fentener van Vlissingen zaten. Dat is 1 van de top-UBO’s. Burgmans hielp het MSC-keurmerk opzetten.

De connectie WNF en ‘boertjepesten’ via Friesland Campina, Tex Gunning

Burgmans verdween hier in 2018 bij WNF van de radar. Maar alle andere toezichthouders/lobbyisten zijn allen commissarissen bij de UBO’s van NL. Ook de oud-commissaris bij Friesland Campina, Tex is lobbyist voor WNF. En top-VVD’er (Teldesrstichting) Robert Reibestein van de witwasbank ING is ook Mr Conservation. Hij zit ook bij George Soros in z’n clubje (European Council on Foreign Relations), met Mabel van Oranje als voorzitter.

De machtige jongens helpen WNF, VVD-bobo Reibestein

Reibestein is de VVD-klimaatactivist (Springtij) samen met Ed Nijpels, de oud-voorzitter van het Wereld Natuur Fonds. En zo kun je blijven doorgaan. Denk dus niet in die politieke kreten waar ‘De Journalistiek’ met haar politici zo verknocht aan is, ‘links’ versus ‘rechts’. Beide kunnen niet zonder elkaar, de groene moraalridders helpen de graaiers aan een beter zelfbeeld en publieke inkomsten.

En in ruil krijgen ze dan sloten belastinggeld voor hun clubje uitgekeerd, om het MBK – boeren, vissers buitenlui- uit bedrijf te lobbyen. Volg het geld maar, de poppetjes en de belangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *