Rypke Z: Gedachtenmisdadiger Klimaat Industrieel Complex

Gedachtenmisdadiger bedreigt belangen Klimaat-Industrieel Complex

Via de advocaat ontvingen we eindelijk het politiedossier. Hoe vindt U mij er op staan als ‘Gedachtenmisdadiger’? Alle ‘gerolde vingerafdrukken’ zijn genomen van alle vingers waarmee ik het toetsenbord bespeel, als componist van woorden die klimaatactivisten pijn doen. Een pijn die tot gewelddadige arrestatie leidt, want ‘een gevoel’ blijkt de aanklacht.

Die vingerafdrukken zijn nu opgenomen in de databank voor criminelen ‘Havank’, vernoemd naar de detective-schrijver met ‘De Schaduw’ als hoofdpersonage. Wij bedreigen geen personen, wel De Belangen van de UBO’s van Nederland, de Ultimate Beneficiary Owners van banken en grootbedrijf.

Bij mijn neef werd op Kerstavond ingebroken. Zijn hele huis overhoop gehaald. Hij moet de politie op de knieën smeken, of ze sporenonderzoek willen doen. Hij hoort nooit meer iets. Bijzonder dus, hoe snel men dan bij mijn gedachtenmisdaad- ik heb niemand beschadigd, mishandeld of wat ook- tot arrestatie overgaat.

Havank

‘Er Klopt iets niet’
Aanleiding: een meneer met een particuliere stichting (‘Freonen fan’) Fossielvrij Fryslan in gemeentelijke dienst ‘voelt’ zich bedreigd. Een gevoel is tot feit gemaakt. Ik ben niet zo stom iemand te bedreigen. Wel deed ik een verwensing kado, voor wat hij als publiek behartiger van private winsten ons Friese landschap aandoet: zie hier het ‘strafbare artikel’ over astroturfing,

Astroturfing is een PR-techniek: dan veins je maatschappelijk draagvlak, kunstgras-grassroots. Terwijl je geld van een bestuurlijke elite en bedrijven krijgt om dat te doen. Zoals sponsoring van de Rabobank om te lobbyen voor meer windmolens in het prachtige Friese landschap, en ‘van gas los’-huizen waarvoor de Rabobank dan bijvoorbeeld ‘groene’ hypotheken verleent.. Ordinaire ambtenarij-sponsoring door de Rabobank, dat noemen ze dan ‘partners’.

Maar een gevoel van de Astroturfer in kwestie is dan bij een aangifte – in combinatie met gebruik van zijn publieke positie en dus toegang tot De Staatsmacht- voldoende om mij twee maanden later met 3 Borderlinecowboys in eigen huis op de grond te laten smijten, en in de boeien te laten slaan. Om me een dag later met dagvaarding van ‘doodsbedreiging’ huiswaarts te zenden.

Van Gas Los, nog meer windmolens, nog meer bomen omzagen voor biomassa

Bij mijn neef werd op Kerstavond ingebroken. Zijn hele huis overhoop gehaald. Hij moet de politie op de knieën smeken, of ze sporenonderzoek willen doen. Hij hoort nooit meer iets. Bijzonder dus, hoe snel men dan bij mijn gedachtenmisdaad- ik heb niemand beschadigd, mishandeld of wat ook- tot arrestatie overgaat.

De ironie van de literatuurgeschiedenis, wil dat de detectiveschrijver onder pseudoniem Havank een roman schreef getiteld: ‘Er klopt iets niet’. …. Die opvallende titel was ooit aanleiding voor de aanschaf, op de boekenmarkt in Amsterdam op het Spui. Wist ik toen, dat je hiermee de werkwijze van het ‘Ministerie van Veiligheid’ samenvatte…

Havank is een detective, EN de naam van de database waarin ze criminelen registreren

Nu heb ik de agenten die mijn verhoor afnamen nog geholpen om ‘George Orwell’ goed te schrijven. Maar in de verklaring maken ze er nog ‘Gorge Orwell‘ van (nooit van gehoord…) en ook de rest van de verklaring zit tjokvol taalfouten, verschrijvingen en afbrekingen van het type ‘wij beheersen het Nederlands niet, maar dat is niet nodig zolang je jezelf maar een kanjer vindt’.

Dus van Havank zullen ze al helemaal nooit hebben gehoord, nu de onderwijsnivellering sinds ’68 in haar finale stadium verkeert. Havank schreef dus detective-romans, waarin zijn personage ‘De Schaduw’ allerlei misdaden oplost.

De afdruk van de handboeien. Handcuffs still visible

‘Binnen no time zie je weer kansen’
De afdruk van de veel te strak aangedraaide handboeien kun je bijna 2 maand later nog steeds in mijn linkerpols voelen. Waar de meneer in kwestie ook gewoon even had kunnen bellen, en de gebruikte beeldspraak ter discussie kon stellen, moest er dus direct Staatsgeweld aan te pas komen.

Omdat -er is maar 1 logische verklaring mogelijk- ‘De Belangen’ niet van mijn schrijven gediend zijn. Namelijk die van de UBO’s (Ultimate Beneficiary Owners) van de bedrijven die op het werk van Bouwe de B hopen te cashen, waaronder de sponsor van zijn stichting; De Rabobank.

Zoals een Groninger ambtenaar die het privaat bedrijf aan subsidies helpt, deze ‘kwartiermaker’ ( = ambtenaar van meer drammerige soort) omschrijft;

Als je even bij de pakken neer zit in de complexe wereld van de energietransitie, praat dan even met Bouwe: binnen no time zie je weer volop kansen!

Hij heeft 1 aanbeveling

Zodra het even tegenzit met dat ‘draagvlak’ voor het volzetten van ons prachtige Friese landschap met windturbines, en het opstoken van bomenlanen in de biomassacentrale. Dan laat je de oppositie gewoon met geweld arresteren.

Daarbij hang je dan ‘de bedreigde ambtenaar’ uit, want hij doet aangifte vanuit een adres van het gemeentebestuur van Gemeente Leeuwarden. Hij kreeg gevoelens van mijn toetsenbord, toen hij op zijn werkplek zat in Leeuwarden. Wij zien hier echter een particulier – woonachtig te Akkrum- die een publieke functie misbruikt, om dat andere loket van De Staat tot actie te bewegen voor de belangen van zijn achterban.

En binnen no time zie je weer volop kansen. 🙂

Rabobank handelt in hete lucht, met jouw ‘duurzame’ hypotheek als onderpand

Het is dat we hier met sarcastische Zeilmaker-humor gezegend zijn. Al moet ik nu dus extreem oppassen, dat ik niet – zoals in het strafbare artikel- wederom mijn Pake Wybe zaliger citeer. De ‘Linksche Medemensch’ heeft 1 basis-eigenschap: “Wij Nemen Onszelf Vreselijk Serieus’. Humor van het (zelf)relativerende soort is Verboten. En sinds mijn arrestatie als Gedachtenmisdadiger zijn dergelijke grapjes ook illegaal.

Het wordt nog veel leuker. De Meneer in kwestie doet zelfs beroep op ‘slachtofferhulp’ en ‘schade vergoeding’. Want ja, als woorden pijn doen….

Op adres van de gemeente tav de privepersoon…

Gevoelens? Wat zijn de feiten
Terwijl: als we even ‘Fuck Your Feelings’ zeggen, en terug tot de feiten gaan. Dan zien we hier een loepzuiver staaltje van wat in het buitenland ‘corruptie’ zou heten. Maar bij ons heet dit dan ‘idealisme en duurzaamheid’. Want de klimaatactivist die zijn publieke functie misbruikt voor private belangenbehartiging, die heeft zijn private en ‘ideeele’ stichting- die gesponsord wordt door de Rabobank- geregistreerd op het adres van de Gemeente Leeuwarden.

Maar weer geadresseerd aan zijn privé-persoon. Of geldt hier: privé en publiek zijn 1?

Gesponsord door de Rabobank en Alliander. Wat is hier het publiek belang? Dit is ordinaire corruptie ‘idealistisch’ ingekleed

‘Volharden’ in zijn verklaring
Dus waarom ben ik dan strafbaar als ik deze oligarchische constructie aankaart als wetenschapsjournalist? En heet deze meneer ‘idealist’? Ben ik nu gek? Wat ook opvalt: de agenten schrijven over ‘volharden in zijn verklaring’. Voor zover er iets discutabels aan het inhoudelijk sterke artikel is, dan zijn dat enkele uit verband gerukte prozaische passages, waarbij je ‘het gevoel’ laat spreken.

Maar,  bij nader inzien heb je als kundig wetenschapsjournalist dit proza niet nodig, men waarschuwt wel eens dat dit afbreuk aan de boodschap doet. Dus ik haal Herman Finkers aan: ‘dat heeft zo’n jongen toch niet nodig’.

Als ik gewoon bij de feiten blijf, is de zaak die ik aanbreng al sterk genoeg. Ik hoef niet ‘mijn gevoel’ als maat van alle dingen te nemen. De tegenstander neemt immers al toevlucht tot dat moeras van subjectiviteit, waarin ‘De Macht’ uiteindelijk beslist en niet ‘Waarheid’.

Conclusie: niet voor niets zegde ik op 19 augustus 2019 al mijn vertrouwen in de Nederlandse Rechtstaat op bij de Raad van State. Omdat we een verontrustend corrupt land zijn, een onderneming die we hier ‘De Koninklijke Oligarchie Nederland BV’ noemen.

‘Volharden’???

Bij de politie verklaarde ik ook dat de persoon B. de B. mij totaal onbelangrijk is. Bij arrestatie wist ik ook niet wie ik ‘bedreigd’ zou hebben, behalve dat je wel eens iemand een lul op het internet genoemd zal hebben. Waar het om gaat is het bewezen en aantoonbare misbruik van publieke macht en publiek geld voor private belangen.

Deze meneer is ook maar bij de gemeente geplant, om daar voor de UBO’s de belangen te behartigen, die financieel baat hebben bij de klimaatpolitiek van Den Haag en Brussel. Daartoe is de meneer als Astroturfer aangesteld.

NeDDRland
Vanwege die Belangen weet ik op voorhand dat ik een oneerlijk proces krijg. Men wil mij criminaliseren en kunnen beschadigen. Zoals men ook vanwege ‘de politieke druk’ Tegenwind-leider Jan Nieboer als terrorist liet oppakken. Omdat Nederland een corrupte oligarchie is geworden (tenminste sinds de jaren ’90), en wij dat net iets te helder kunnen beargumenteren.

Dus publiceer ik dit alvast. Want openheid en mijn toetsenbord zijn mijn wapens…. zolang dat nog is toegestaan, ik vrees slechts nog even. Want daartoe heeft men besloten mijn zaak niet te seponeren. Terwijl als iemand zegt ‘Deze kogel is voor Geert Wilders’ en de PVV-man (die niet zonder beveiliger over straat kan) doet aangifte.

Dan seponeert het Minsterie van ‘Veiligheid’ (hoe Orwelliaans) direct. Bij mij geldt echter; ‘Wordt Vervolgd’… Het ‘Ministerie van Klassenjustitie’; is dat geen betere naam?

3 Replies to “Rypke Z: Gedachtenmisdadiger Klimaat Industrieel Complex”

 1. Hoezo vrijheid van meningsuiting. Bestaat niet meer met al die achtelijke wetjes die ze invoeren en in een nog idiotere snelheid ,bijna niet bij te benen ,als je moorkop zegt of zoiets ben je een racist, terwijl ik op feesten stond met racist beat it en zo en een werver was tegen racisme was. wel gratis entree ,reiskosten en 5 drankjes bij inbegrepen .welnu het keert zich om !.Wat een dombo was ik toen ( wie organiseerde dit dan) ,terwijl het zich in de jaren 90 totaal niet speelde .was me niet bewust hiermee ,totaal geen ervaring ,nog steeds veel vrienden ,met een ander kleurtje .maakt geen bal uit .nu zie ik de agenda .door veel geschiedenis , maar wat een uitgekookte vieze in decennia’S bedachte uitrol Minerva lijers grrrrrrrr

 2. Even zijdelings iets interessants waar ik pas vandaag notie van kreeg.
  Het gaat over wat iemand kan verwachten wanneer hij als onderzoeker onwelgevallige dingen schrijft. Dus in zekere zin gerelateerd… en dus wellicht wat van op te steken…
  In dit geval in Zwitserland.
  Het gaat om Alexander Dorin die het boek schreef “Sebrenica: Neither Massacre, Nor Genocide”. Niet fijn voor het militair industrieel complex / NATO / alle neptribunaals en wat dies meer zij zulke schrijvers die goed gedocumenteerd onderzoek doen.
  Een interview https://www.youtube.com/watch?v=NMB2t-ToQ8M
  Enfin om iets over het boek te horen kun je het interview bekijken dat in 2011 op de Griekse tv verscheen met hem.
  https://www.youtube.com/watch?v=W_OYNm7l3o8
  Ik had dan nog wel enig benul van het nepproces van Milosevic destijds en het ombrengen van hem in Den Haag, van het typische Nederlandse element Sebrenica in die oorlog was dit voor mij nieuw. Je ziet maar je bent nooit te oud om wat te leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *