Postduif (Columba livia) maakte Rothschild rijk

Dat is nu de kracht van de Postduif!

In het 565 pagina’s tellende boek ‘Revolutie door Schuld’, toont econoom Rein de Vries hoe je via het veroorzaken van inflatie en schulden rijkdom naar je toe kunt trekken. Met een ‘reis rond het internet in 80 dagen’, een brede informatie-zoektocht legt hij uit, hoe het moderne systeem van geldcreatie tot stand kwam in 4 eeuwen tijd.

En wie via controle over het geld en de creatie van schuldenaren de macht konden grijpen. Het verhaal loopt van de vestiging van ‘The City of Londen’ als private staat binnen de staat, tot de machtsovername door bankiersfamilies als de Rothschild-dynastie na de slag bij Waterloo (1815). De postduif hielp hen toen de gouden slag slaan, als vroege variant op het ‘persbureau; kunnen handelen met voorkennis.

De Literatuur voor vandaag

Geld uit het niets met rente uitlenen = schuldcreatie.
Hoe werkt bankieren? Slechts 12% van de Nederlanders begrijpt dat anno nu. Zo stelt theatermaker George van Houts die het theaterstuk ‘Door de Bank genomen’ maakte, na de onopgeloste crisis van 2007/8. Het is eigenlijk heel simpel, maar moreel gezien zo lastig uit te leggen dat je denkt, ‘HUH?”

Private Bankiers maken ‘geld uit het niets’, zoals Ad Broere al in 2012 schreef in zijn gelijknamige boek.  Ze kunnen 1 euro met een druk op de knop maken zodra je een lening bij ze neemt. En die euro kunnen ze dan 10 keer uitlenen. Met rente.

De naam voor die algemeen geaccepteerde zwendel is ‘fractional reserve banking’. Iets uitlenen dat je niet hebt, en daar ook nog eens rente over rekenen. Omdat je het monopolie op geldcreatie kreeg, of bemachtige. Private partijen maken dus zelf geld. Als U dat doet, komt U in de gevangenis. Maar doet de ABN Amro of ING dat, geen punt.

‘De Schoenendoos’ ING. Al die kantoorbouw waarmee Multinationals en banken de belasting ontduiken, door investeringsafschrijvingen. Even een deal met ‘Belastingdienst Groot Zakelijk’.

Als de Europese Centrale Bank geld bijdrukt, dan gaat dat allereerst naar de private banken en hun Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s). Die kopen er dan waardevaste goederen van op. Of ze laten andere mensen nieuwe schulden maken. Dat noem je hypotheken, leningen.

In 2008 werd al duidelijk dat dit systeem op zijn einde loopt. Zolang de economie blijft groeien, kun je geld dat je niet hebt blijven uitlenen. Omdat je die leningen dekt met schulden van anderen. Maar stopt de groei, dan barst de bubbel. Dan zitten hordes mensen plots met waardeloze schuldpapieren in handen. Hypotheken die niemand ooit zal afbetalen, even waardevol als een loze belofte.

Dus wat gaat er nu gebeuren?. De Centrale Banken pogen de zieke patiënt van het monetaire systeem te ‘repareren’, door het probleem vooruit te schuiven. Met geldinjecties, die (hyper)inflatie veroorzaken. Dan laat je  als ECB in Frankfurt de schulden verdampen door geldontwaarding. Maar de vraag is dus: wie krijgt de grootste klap van die ontwaarding, de inflatie? En wie loopt juist schathemeltjerijk binnen op die geldcreatie door de ECB?

De nieuwe ongelijkheid die dan ontstaat, zou die vooraf gepland kunnen worden? Volgens Rein de Vries is dat mogelijk. Kan Nederland de Griekenland-behandeling krijgen, dat ons land onder de voeten vandaan gestolen wordt door banken en hun UBO’s?

De Euro, een handjevol bankiers besloten er toe bij de BIS in Basel (1987). Als je bankier bent, kan je 1 euro dus tien keer uitlenen. Met rente.

Met inflatie grijp je de macht
Zodra Christine Lagarde (voorheen IMF, nu ECB) honderden miljarden euro’s bij drukt en ‘de economie’ inpompt. Dan krijgen de banken dat als eerste, de UBO’s daarvan, zoals de Rothschild-familie, mogelijk ook het Huis van O aan de Bezuidenhoutseweg. Die kunnen met een euro die nog enige waarde heeft dan bedrijven tot schulden aanwakkeren, en ze kunnen waardevaste goederen opkopen.

De mensen die achteraan staan, MKB en burgers, die vangen vervolgens de waardedaling op.

Staat iedereen wanhopig voor voedselbanken in de rij? Dan komt plan B uit de kast: ‘Meer Mondialisering van het betalingsverkeer, met De Wereldbank als centrale autoriteit (en de BIS in Basel)’: de oorzaak van het probleem wordt als oplossing aangewend. Onder het mom ‘De Berlijnse Muur was goed, hij had enkel hoger gemoeten’.

Volgens Rein de Vries komt er uiteindelijk 1 digitale wereldmunt. Wel, die is er al, die heet ‘Earth Dollar’: gedekt door grond, grondstoffen, water, wat ze Natuurlijk Kapitaal noemen. Ze steunen ook de mondiale elite-agenda die onze overheid al invoert, de 2030 Agenda. Zo maak je een inflatie-bestendige valuta, gebaseerd op schaarse goederen. Zoals ‘goud’ eerder de dekking van bijvoorbeeld de dollar was, zo is ONS water dan straks de dekking van hun digimunt.

Wereldeenheidsmunt, gedekt door grond en grondstoffen

Wie oplet, ziet dat ze in Nederland onder het mom van Natuurlijk Kapitaal daar al mee bezig zijn. Ook het water wordt onder ons vandaan gestolen, met handel in ‘Water Bonds’.

Je kunt het hele boek van Rein de Vries lezen, zoals ik.  Maar wie deze tijd & luxe niet heeft, en toch de hoofdlijn wil zien. Die kan toe met wat John Maynard Keynes al in 1920 opmerkte over de wijze waarop Lenin de communistische machtsovername schetste. Hoe je dat via inflatie bereikt.

We citeren daarom bladzijde 267, dan heb je de sleutelzin. Hoe je met inflatie de macht kunt grijpen.

Lenin was certainly right. There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauce (inflatie) the currency. The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnose’

Vredesduif bij UBO-paleis aan Carnegieplein, omdat uit Oorlog altijd nieuwe kansen voor enkelen ontstaan

Welvaartsconcentratie door inflatie
En zo geschiede ook in de grote Beurskrach van 1929. De massa werd straatarm, een kleine elite liep dankzij handel met voorkennis giga binnen. Hoe doe je dat als succesvol speculant? Door van te voren goed op de hoogte zijn. Of als je grote politieke invloed hebt: doordat je de komende gebeurtenissen zelf helpt veroorzaken.

Dat is een belangrijk terugkerend thema bij de grote speculanten. Een gelijke wijze van werken zie je bij George Soros, die werkt op de manier die ze wel ‘Hit and Run’-Kapitalisme noemen. Je veroorzaakt een probleem, biedt jezelf aan als oplossing. Vervolgens cash je daarop, en je ‘oplossing’ blijkt een kat in de zak voor de mensen die je ‘hielp’.

Dat deed een handlanger van Soros, Jeffrey Sachs ook met Rusland onder de dronkelap Jeltsin. Die adviseerde versnelde ‘privatisering’ van alle staatsbedrijven. Die gingen in korte tijd zo kapot. Vervolgens koop je dan tegen een prikje alle waardevolle onderdelen en grondstoffen op. Bankiers, het lijken wel vampiers.

Geld lenen kost geld

De uitleg van (econoom) Rein de Vries is vervolgens zo:

Keynes bedoelde met die uitspraak dat inflatie voor de elite een middel is om de welvaart naar zich toe te trekken. Omdat zij door hun vermogen waardevaste zaken kunnen bezitten. Het merendeel van de bevolking heeft weinig tot geen bezittingen als afbetaald onroerend goed, aandelen, antiek, kunst, grondstoffen of goud.

Wanneer de kosten van het levensonderhoud stijgen, zal het salaris reëel gezien afnemen. De mensen die het minst te besteden hebben worden zodoende het meest getroffen door de inflatie. En uiteindelijk concentreert de welvaart zich in steeds minder handen.

  • Hou dat laatste puntje dus in handen: welvaartsconcentratie door inflatie. Dus hoe je de macht concentreert via kapitaal.

Wilt u nu wraak nemen op de duif?

Economie = massapsychologie & schaakbord
Je kunt op de beurs immers ook schathemeltjerijk worden met ‘short gaan’. Dus speculeren op waardedaling van aandelen. Heb je invloed op de nieuwsmedia (ze zijn je eigendom), dan kun je ook geruchten verspreiden zodat die media het koopgedrag op de beurzen beïnvloeden. De media in Nederland zijn in slechts enkele handen geconcentreerd. John de Mol heeft de ANP in bezit, dus alle persberichten en nieuwsberichten. Bertelsmann bezit RTL Nieuws.

Van der Vorm met zijn op Curacao gevestigde HAL Holding, die heeft de FD Mediagroep in bezit. Internationaal is dat niet anders. Jacob de Rothschild (en zijn pa Evelyn, vriendjes van de Clinton-familie) is bijvoorbeeld 25% eigenaar van The Economist. Zijn maatje Thomson is weer eigenaar van persbureau Thomson Reuters.

Jonge duif….RIP

Economie = massa-psychologie. Dus moet je de massamedia kunnen bespelen, geruchten kunnen verspreiden om anderen te slim af te zijn. Ken je dat spelletje, dan verspreid je berichten die ervoor zorgen dat mensen massaal hun aandelen van de hand doen. De prijs daalt. En vervolgens kun je voor een prikje die aandelen opkopen. Waarna je zelf vervolgens, als je een nieuwe economische realiteit krijgt kunt binnenlopen.

Wanneer de zaak bijvoorbeeld geheel anders blijkt te zitten, nieuwe informatie drijft de beurskoers omhoog. Dan heb jij de aandelen in bezit, tegen een fractie van de eigenlijke waarde. En zo werkt dat ook wanneer je bedrijven laat omvallen. Waarvan je dan met bijgedrukt geld de meest waardevolle onderdelen opkoopt.

Het is een beetje als schaken natuurlijk.

…puur natuur, de stadsduif…

Dat is nu de kracht van de Postduif
Op die wijze – handel met voorkennis en verspreide geruchten-werkte volgens een populaire legende ook de befaamde bankier Nathan Mayer Amschel Rothschild in 1815 zich naar ‘de top’ van het bankenwezen. Zijn truc van handel met voorkennis veroorzaakte de Londense beurskrach van 1815. Want hij vertelde iedereen rond, dat Wellington van Napoleon had verloren op het slagveld bij Waterloo. Maar wist wel beter.

Zelf had hij echter een informatievoorsprong opgebouwd met koeriers. Met als belangrijkste troefkaart in handen, enkele samenzweerders uit het dierenrijk: Columba livia, beter bekend als rotsduif, stamvaders van de postduif. Met zulke snelle vliegers – 80 km per uur in rechte vlucht is een eitje- beschikte je over het gevederde internet van 1815. Zoals De Vries schrijft op bladzijde 22:

Door zijn voorkennis over het verloop van de slag bij Waterloo kon hij een strategie ontwikkelen waarbij hij binnen een dag veel tegenstand overwon. Met zijn postduivensysteem wist hij als eerste op de beurs zeker dat Napoleon verloren had van de Duke of Wellington.

Met deze kennis zou hij iedereen op het verkeerde been zetten door aandelen en obligaties op de Engelse beurs te gaan verkopen en geruchten verspreiden dat Napoleon gewonnen had. Omdat Rothschild als zeer goed geïnformeerd bekend stond volgde die dag een ware beurskrach waarbij koersen op een dieptepunt met tussen de 80 en 90 procent waren gedaald.

Gedurende de dag zou Rothschild een veelvoud terugkopen van wat hij eerder verkocht had en toen bekend werd dat de Duke of Wellington juist gewonnen had, maakten de koersen een plotse draai naar nieuwe hoogtes.

Waterloo, Butte de Lion

Wie de informatiestroom controleert, kan rijk worden
Het verhaal is te mooi om niet waar te zijn, al is het misschien nooit exact zo gebeurd. De postduiven met nieuws, dat werden later de ‘persbureaus’ die de mediastroom aanzwengelen. Wie als eerste de beste informatie heeft, of wie het beste voor de gek is gehouden, dat bepaalt vervolgens het gedrag van de beurzen en handel.

Waar het om draait: aandelen die – volgens je voorkennis- tot dieptepunt daalden, die kun je tegen een prikje opkopen. En je loopt binnen wanneer je weet dat de oorzaak van waardedaling je valse informatie is. Of je zelf veroorzaakte trends in de economie. Omdat je bijvoorbeeld ook een verregaande greep hebt op de besturen van landen en bedrijven.

Wie weet is dat wel de truc die Shell nu toepast. Immers, in korte tijd werden hun aandelen de helft waard. Terwijl je vroeg of laat toch al die olie en al dat gas wel verkoopt. Van wie zijn die aandelen nu? Van mensen die er van af willen. Als je ze nu terugkoopt kun je die concentreren in de handen van enkelen.

WWF 2018 maakt reclame voor kapitalisering publieke ruimte

Lenin’s gedachtengang was: je kweekt vanzelf haat en nijd tussen ‘het proletariaat’ en een bovenklasse, als je de middenklasse maar vernietigt, de ‘bourgeois’. Of zoals het UBO-boodschappenmeisje Carola Schouten nu doet: de boeren en vissers, die je van hun grond berooft en bestaan, het MKB met energielasten, meten met twee klimaten aan de bedelstaf helpen zodat je ze kunt ‘nationaliseren’.

Dat je het waardevaste van die omvallende bedrijven voor een prikje opkoopt. Of zoals nu met Corona: je hebt geïnvesteerd in de farmaceuten die al die verplichte vaccins aan de door je UBO’s gecontroleerde overheden mag verkopen. Nadat je media eerst de angst goed tussen de oren kregen. Het effect is steeds gelijk: een rijke elite, geen middenklasse, en een massa armelui.

Zo’n behandeling kreeg Argentinië ook in 2001. Door hyperinflatie verloor de hele middenklasse haar kapitaal. Ingenieurs belanden zo als potloodventers op het strand, of straatvegers.

Wilde chicorei bij Waterloo (1815), waarna weer een katholieke renaissance kwam en herbloei van het kloosterleven

Hypotheekrente-aftrek was bankensubsidie
Lenin kende de truc al een eeuw geleden, maar die truc was dus niet nieuw. En in 2020 gaan we mogelijk op herhaling. Alleen vestigt het communisme zich nu via ‘kapitalistische’ weg’. Concentratie van de economische middelen in de handen van enkele UBO’s (Ultimate Beneficiary Owners) rond de Familie van O, met inflatie voor ‘het volk’ als middel.

Die familie aan de Bezuidenhoutseweg. Hoeveel zou die aan kapitaal hebben? Duizend miljard euro? Geparkeerd bij Rothschild-loopjongen George Soros zijn Quantum Endowment Fund in Willemstad? Of inmiddels gewoon hier in Nederland.

Het biljoenenfonds van George Soros geparkeerd in ons Bananenkoninkrijk

Nu kunt U zeggen: ‘je kletst, we zijn een rijk land?’ Nederland is een privaat schuldenland. Huishoudens stonden in 2017 nog voor 765 miljard euro in het krijt bij (door de belastingbetaler geredde) banken. Het bedrijfsleven voor 808 miljard euro. Daarmee kwamen de private schulden op 212% van het BBP. Vergelijk dat eens met de private schulden van de Italianen, 113% van het BBP…

Een belangrijke stimulans daarbij was de ‘hypotheekrente-aftrek’, wat dus een verkapte bankensubsidie was. Zo werden Nederlanders kunstmatig dure huizen in gejaagd, waarvoor ze dus ook veel te hoge hypotheken namen bij de banken. Komen al die met de Crisiswet (2010) gestarte infrastructuurprojecten- publiek gefinancierd- straks allemaal in handen van private partijen? Of is dat al gebeurd?

Een duifje in de boom

Vraag: krijgt U kwijtschelding van schulden, als U ze door de Coronacrisis als MKB’er niet kan terugbetalen? Zullen multinationals en banken even hard getroffen worden als MKB?

En dan tot slot het goede nieuws: het is prachtig weer, geniet er van! Voor het eerst in mijn leven een heldere lucht zonder condensstrepen van vliegtuigen, die kunstmatige wolkenfabrikanten die met aerosolen (kleine stofdeeltjes) condensatiekernen vormen waar waterdamp rond condenseert tot water.

One Reply to “Postduif (Columba livia) maakte Rothschild rijk”

  1. tja het is je van harte gegund . tiet vor rist min jong. of gah godver is effe een knar maken ,of. let de boern mar dorsen of in jipje taal: vraag het maar eerst aan mijn moeder of ik pas mag kopen voordat ik alles bij elkaar heb gespaart Oma zal je zeggen: mijn kind eerst sparen en daarna weer wat anders .als je wil . hahahaahaa een stinkert ben ik niet he???? maar wel sta ik niet in de schuld van de bank hahahaha dankzij mijn lieve oude en verstandige moeke”s hahaha dank ze dat ik niet in deze troep ben in getuind .Maar dan ? ALSdie grootgrutters je huisje en landje in eens tot natuur 2000 gaan overhevelen .sta je toch effe flink te kijken zeer zorgelijk .iedereen die nu een eigen huisje hebben zijn aan de banken overgelaten DIT MOET STOPPEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *