Liet Gerben Gerbrandy & VNO-NCW mij arresteren?

Grijs gelakt, men heeft het niet zo op transparantie

De openlijk corrupte ambtenaar Bouwe de B. die tegen mij als ‘gedachtenmisdadiger’ aangifte deed -zodat ik meteen op gewelddadige wijze werd gearresteerd- blijkt inderdaad maar een stropop van vier bedrijfslobbyisten.

De theorie die ik in ‘Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Friese Landschap‘ ontvouwde, wint verder aan bewijskracht, als je ziet welke vier UBO-lobbyisten in het bestuur van de stichting zitten, die een ambtenaar aansturen als ‘coördinator..

Vier bedrijfslobbyisten voor ondermeer VNO-NCW, subsidies voor Bouwend Nederland en zonnefarms op boerengrond. In het buitenland zou dat ‘corruptie’ heten, bij ons ‘verduurzaming’. Met een Operatie Schoon Schip en opening van de UBO-registers (welke particulieren profiteren van corruptie) zouden we die corruptie eenvoudig uitroeien.

Op adres van de gemeente tav de privepersoon…

Vier bedrijfslobbyisten,1 doel: belangenbehartiging UBO’s = Fossielvrij Fryslan
Het duurde even om het KVK-dossier te krijgen, omdat de KVK zich moeite getrooste om hun woonplaatsen grijs te lakken. Maar nu hebben we ze dan toch alle vier, en dan zit Bouwe zelf niet in het bestuur, ook niet als loopjongen. Terwijl de post voor de stichting wel aan hem geaddreseerd wordt, als prive-persoon op het gemeentehuis van Leeuwarden. Maar het was niet eens nodig geweest, want hun oprichtingsplan van 7 april 2017 geeft alle details al:

Doel 1 dient bouwlobby Martin van der Veen

Vier lobbyisten voor privaat gewin op publieke kosten, met ambtenaar als publieke fixer = Fossylfrij Fryslan
De particuliere stichting met 4 bedrijfslobbyisten moet zoveel mogelijk zieltjes winnen en fondsenwerven. Daartoe zijn ze opgericht. Een ordinaire maffiaconstructie dus, Eco Nostra.

En daartoe hebben ze ook zogenaamde ‘partners’, sponsoren waaronder ook Stichting Doen van Boudewijn Poellmann (Postcode Loterij): Alliander, NS, Gemeenten, Provincie, Stichting Doen, NS, Arriva, Rabobank Friesland, Energiewacht en Stork De Fans. Die dragen jaarlijks allen 10-100.000 euro bij, zo vermeldt het oprichtingsplan.

Dat bordje lag al klaar bij de NDC Mediagroep

En je houdt dan- naast negatieve propaganda en omkoping ambtenarij- ook leuke acties die tot de verbeelding spreken als de zonnebootrace.

Ook in 2020 weer lekker klimaatdrammen, de werkkamer van commercieel NDC-manager Jan Henk Hoekstra

Dus een heerlijke oligarchische structuur: de overheid gebruiken voor private belangenbehartiging. Namelijk het kunstmatig afdwingen van energieschaarste en armoede (‘duurzaamheid’) zodat het MKB onder de knoet komt van enkele belangen, het faciliteren van ‘Bouwend Nederland’ en ‘Groene Hypotheken’ van de Rabobank met de bouw van geïsoleerde hoofdpijnhuizen (‘energieneutraal’).

En het vullen van bankierszakken met subsidie. ‘Project 1’ is typisch iets voor FFFF-secretaris Martin van der Veen en zijn private achterban: het afdwingen van 2000 ‘energieneutrale’ hoofdpijnhuizen, uiteraard met bakken subsidie opgetuigd.

En de NDC Mediagroep helpt de agenda verkopen

Groenwasserette FFFF
Kijk maar wie in het bestuur zitten van Freonen fan Fossielfrij Fryslan, de stichting gesponsord door de Rabobank, de Groenwasserrette van subsidie-diefstal. Allen types die de 2030 Agenda van de VNO-NCW en de UBO’s rond het Huis van O. uitrollen over Nederland. En onderdeel van de Valse Beloftenindustrie, die Friesland en haar landschap te gelde maken voor de Ultimate Beneficiary Owners van het grootbedrijf rond de VNO-NCW en het Huis van O.

 • De president-commissaris van Afvalbedrijf Omrin, Gerben Gerbrandy, in 2019 van een lintje voorzien door het Huis van O voor zijn trouw aan De Belangen van de UBO’s. Hij was FNP-burgermeester en werd Senator van de OSS-Fractie. En hij stemde voor de Stikstofwet, waarmee ze boerengrond kunnen stelen voor zonnefarms. Hij woont trouwens in Gauw, vlak onder Sneek.
 • Martin van der Veen was VVD-bestuursvoorzitter in Achtkarspelen toen Gerben Gerbrandy hier burgermeester was. Hij is lobbyist voor Bouwend Nederland, en secretaris-af: nu is hij voorzitter van de ‘Stichting Versnellingsagenda’ aan de Kuipersweg 5 in Buitenpost. Hier mag hij 29,4 miljoen euro rijks-, provinciale en gemeentelijke subsidies helpen opmaken. Hij regelt de subsidies voor bedrijven die in het ‘groene’ straatje passen van de UBO’s. Hij mag subsidie verdelen voor kansloze projecten als ‘Holwerd aan Zee’, het vernielen van ‘beschermde’ Wadden-kwelders waarvoor 18 miljoen euro subsidie vrij kwam.

Dankzij Van Iersel doen ze nu 2030 Agenda

 • De voorzitter van de raad van bestuur van Van Hall Larenstein, Jan van Iersel. Die hamert de 2030 Agenda van de UBO’s & VNO-NCW tussen de oren bij leerlingen. Dat is geen ‘theorie’, maar realiteit. Van Hall-‘studenten’ leren al actief die ‘Sustainable Development Goals’ uitdragen, het Van Hall heeft zelfs al een eigen ‘Green Office’. Meneer Van Iersel volgde wat cursussen globalistisch leiderschap ‘Global Governance’ aan Harvard, en werd in 2019 op deze post gezet.
 • Algemeen bestuurslid van FFFF, dat is de VNO-NCW-bestuurslid, Voorzitter van MKB-Friesland, een lid hoofdbestuur MKB-Nederland Trudie Wildeboer. Een ondervrouwtje van Cees Oudshoorn (tevens Maatschappelijke Alliantie van witwas-stichtingen ‘filantropie’) en Niek Jan van K.

Waarom stemde Gerbrandy als Senator OSS voor ‘stikstof’-wet? Grond voor zonnefarms
Via hun belangen begrijp je ook het stemgedrag van OSS-senator Gerben Gerbrandy, de landverrader. Zijn achterban heeft boerenland nodig voor al die zonnefarms. De snelst groeiende onderneming hier heet ‘Groen Leven’, oud-sponsor van SC Heerenveen. Die bouwen gewoon doodleuk zonnefarms in het natuurgebied van de Lendevallei bij Oosterwolde.

Bij Groen Leven hebben ze weer de oud-baas van 100%-Staatsbedrijf Tennet aangetrokken, Mel Kroon die het Nederlandse volk de kat in de zak kado deed van de Duitse Energiewende. Doordat hij ‘internationaal stroommarktje’ ging spelen en als ambtenaar voor CEO wilde spelen: dus kocht hij het Duitse hoogspanningsnet. En zo maakte Mel Kroon- nu Groen Leven- Nederland zo verantwoordelijk voor alle Duitse windfarms op zee en de aansluitingen.

Zo moeten Nederlanders nu tientallen miljarden euro’s private schulden maken voor Tennet. In een ethisch functionerende maatschappij was Mel Kroon voor deze misdaad vervolgd. Nu krijgt hij een baantje bij Groen Leven.

‘Groen Leven’ het dankzij subsidie hardst groeiende bedrijf tussen het bedrijfsafval

Met publieksvriendelijke acties je eigenlijke intenties begraven…

”Kansen’ voor het MKB? MKB nationaliseren met subsidieworsten
De vier UBO-lobbyisten Gerbrandy cs houden het waarde-toevoegende MKB dus een subsidie-worst voor. Waardoor ze bijdragen aan de nationalisatie van de economie, Iedereen aan het overheids-infuus onder het mom van ‘verduurzaming’.

Hoe kun je nu ‘kansen voor het MKB’ scheppen, wanneer je bedrijfsmodellen voorstelt die zonder sloten belastinggeld niet renderen? Heet dat geen ‘sigaar uit eigen doos’? Zeker wanneer je weet , dat het MKB veel meer dan multinationals afgedroogd wordt door de Belastingdienst..

Immers, multinationals kunnen met Belastingdienst Groot Zakelijk hun deals sluiten. Ook als ze- zoals ING Bank- witwaspraktijken bedrijven, dan kopen ze dat gewoon af bij Groot Zakelijk…

DIT noem ik Potverdomme ‘landschapspijn’, subsidie-velden waar het wemelde van de grutto’s in mijn jeugd

Bouwe slechts ‘bruikbare idioot’ private lobbyisten voor UBO-belangen
De ‘Stichting Freonen Fossielfrij Fryslan’ heeft als postontvanger Bouwe de B. Die zie je bij KVK als prive-persoon geadresseerd als adres van de private stichting. Dus je hebt vier bedrijfslobbyisten die met sponsoring van oa de Rabobank een publiek functionaris aansturen. En dat noem je ‘duurzaamheid’.

Dus mijn theorie dat Bouwe niet meer is dan hun bruikbare idioot, fungeren als Astroturfer (kunstgras-grassroots)- is zo verder bevestigd. De stichting fungeert als pressiemiddel en als financieringsvehikel van het afdwingen van energieschaarste in Friesland, zo zie je in hun beleidsplan.

Ook helpen ze verder bij de vervaging van het onderscheid publiek-privaat, corporatisering en de bouw van een oligarchie ten dienste van de belangen van de UBO’s:

Geld binnenhalen en zieltjes winnen met lobbyisten

Dus de stichting is een club van private bedrijfslobbyisten, gesponsord door de Rabobank cs. De Rabobank op haar beurt heeft de NDC-Mediagroep in handen, die de belangen van deze stichting helpt vermarkten in het Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden. In juni gaan ze weer gezamenlijk campagne voeren. En die private bedrijfslobbyisten sturen dan een ‘coördinator’ aan op het gemeentehuis in Leeuwarden.

In het buitenland zou je dat zuivere ‘corruptie’ noemen. Bij ons heet dat idealisme en duurzaamheid. Vanwege die vergoeilijking van ordinaire corruptie en oligarchie, noemen we Nederland ook ‘De Koninklijke Oligarchie BV. Zie hier ook het organisatieschema van deze multinational-onderneming van de Familie van O.:

Het Rode Pil-schema

Communisme langs kapitalistische weg = Sustainable Development Goals
Corona of niet, zo liepen en lopen de hazen in de BV Nederland. En deze hazen zullen ook voor HUN belangen de coronacrisis aanwenden.

De Raad van State is de Juridische Belangenbehartiger van het Huis van O. met door het Huis van O. benoemde Staatsraden. Die staatsraden gaven Urgenda afgelopen december nog vrij baan om het door de UBO’s gewenste klimaatbeleid door te drukken. Urgenda haar ‘agenda’ loopt geheel parallel met die van de UBO’s rond het Koningshuis, de Verenigde Naties en de Europese Commissie: de 2030 Agenda, waartoe ook de ‘Green Office’ dient van Van Iersel’s Larenstein.

Dat je de boeren leert om een bedrijfsmodel van Kolchoz 2.0 te accepteren van een centrale planeconomie. Voedselproductie naar landen met lage lonen, en wij worden een Stadstaat. Daartoe werd ook de Commissie Hordijk benoemd met ‘mr Zure Regen Leen Hordijk’. ‘Sustainable Development’ is een eufemisme voor ‘technocratie’, dus een soort Communisme 2.0, nu ingevoerd via kapitalistische weg.

Van Hal Larenstein heeft zelfs een eigen onderzoeker SDG-doelen, Jos van Hal (06-38129729) die de versnelde invoering van die technocratie/Communisme 2.0 in het hoger onderwijs moet implementeren. Om die SDG-doelen door te drammen hielden ze voor hun vier vestigingen al een werkwinkel (workshop), onder supervisie van Renate Wesselink van Wageningen UR.

Ook Urgenda functioneert als pure ‘Astroturf’ (kunstgras-grassroots), die de zelfde elite-agenda doordrukt op lokaal en regionaal niveau.  De klimaatclub werkt als een breekijzer van de UBO’s om restanten publieke integriteit de kop in te drukken. Via een geheel unieke uitspraak, waarbij de Staatsraden zich op politieke uitspraken baseerden en de omkering van bewijslast van het Voorzorgprincipe.

Je kunt ook dat voorzorgprincipe aanwenden om klimaatbeleid uit voorzorg te verbieden.

Het bootje van Bea van O.

Drain the Frisian Swamp
Niet voor niets zegde ik op 19 augustus 2019 al mijn vertrouwen op bij de Raad van State in de ‘Nederlandse Rechtstaat’. ‘Het Recht’ in Nederland is wat voor ‘De Belangen’ van de UBO’s kromstaat, zo leer je wel na een bijna 3 jaar gefrustreerde WOB-procedure.

‘Democratie’ en ‘Rechtstaat’ zijn vooral imago-dingetjes, verkooppraatjes waarmee De BV Nederland zichzelf internationaal in de markt zet voor haar ‘vestigingsklimaat’. Dat de UBO’s van grote (internationale) fondsen hier hun miljarden veilig kunnen parkeren tegen gunstige belasting-voorwaarden.

En een half jaar later liggen er dan 3 Borderlinecowboys op je, die je op de vloer smijten en in de boeien slaan voor wat je schrijft op het internet. Voorwaar een bevestiging:

Lees hier het slot van mijn politieverklaring

De oplossing is eenvoudig: Schoon Schip en vervolging corruptie
Als oplossing geldt maar 1 gezonde optie; Drain the Swamp, en een herstel van de macht van de productieve middenklasse inclusief economisch nationalisme: Nederland eerst. Dus de mensen die iets maken en bedenken als boeren, vakmensen, technici, programmeurs, bouwers. Ambtenarij en ngo’s zijn geen ‘middenklasse’ maar potverteerders. Al die ambtenaren, zogenaamde ‘wetenschappers’ en subsidieclubs, die kunnen wel een basisinkomen krijgen of straat vegen.

Operatie Schoon Schip herstelt het onderscheid publiek en privaat, en elimineert de subsidie-economie.

Het is een schande dat op de beste landbouwgronden ter wereld- voor de subsidiewinsten van enkelen- gigazonnefarms verschijnen. Het is een schande dat het in meer dan 1000 jaar historie gevormde Friese Cultuurlandschap door de molen gehaald moet voor de subsidie-belangen van enkelen. Er is helemaal geen landbouwsubsidie nodig.

Tureluur in Middelzeeland Fryslan

Wij dienen bij Operatie Schoon Schip alle oligarchische constructies en corruptie met wortel en tak uit ons midden uit te roeien, de schuldigen te berechten voor corruptie en belangenverstrenging. Niet IK dien vervolgd te worden voor deze bizarre aanklacht, wij dienen deze corrupte misdadigers op te sluiten. Ook moeten alle UBO-registers openbaar gemaakt, die Wopke Hoekstra, het UBO-trekpopke nu helpt afschermen. Onder het mom van ‘privacy’.

Wopke het Trekpopke

Dan kunnen we zien welke handvol UBO- families, het zijn er enkele tientallen als Fentener Van Vlissingen en Brenninkmeijer en het Huis van O. zichzelf verrijken over onze rug.

3 Replies to “Liet Gerben Gerbrandy & VNO-NCW mij arresteren?”

 1. Drain the Swamp! Het zal een lange zware strijd worden. De langzame ontkoppeling van de MSM door het volk kan wel eens hoop bieden. Kop dr veur!

  1. Inderdaad Johan,het zal een moeilijke,lange en zware strijd worden. Het volk,de massa,heeft het niet eens door.
   We hebben het toch goed hoor je ze dan zeggen met daar achter aan : man,wat zeur je toch!! Ik denk dan aan de
   volgende formule : 1% heeft de macht, 4% ondersteunt de macht, 90% is niet wakker,of is onder hypnose of heeft last van cognitieve dissonantie, 5% is wakker maar wordt aangevallen door de 4% ondersteuners. Dus kop dr veur!

 2. Een mooie duidelijke uitéénzetting van de ondermijnende criminaliteit in Nederland door een criminele organisatie. Deze zware georganiseerde misdaad dient met wortel en tak uitgeroeid te worden. De kinderen van nu hebben geen toekomst in een land waar dit soort zware criminaliteit aan de orde van de dag is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *