Subsidie-industrieterrein voor boerengrond = ‘Groen Leven’

Het subsidie-industrieterrein

De Friese Milieufederatie (FMF) speelde afgelopen maanden haar dubbelrol bij de realisatie van ‘Groen Leven’ haar 51 hectare grote subsidie-industrieterrein in de boerennatuur van de Lindevallei. Ze procedeerden tegen beleid waar ze zelf jaarlijks voor betaald worden (366 duizend euro in 2018) ‘voor’ te lobbyen door de provinciale overheid en gesubsidieerde partners, namelijk ‘De Friese Klimaataanpak’. 

Zulke subsidie-industrieterreinen zijn onmisbaar onderdeel van die aanpak door ons provinciebestuur van carrière-politici als Sander de Rouwe (CDA, Gedeputeerde Economische Zaken). ‘Groen Leven’ is zelfs de nationale houvast hier, sponsor van de Zonnebootrace van de stichting van 4 bedrijfslobbyisten (oa VNO-NCW) Freonen fan Fryslan Fossylfrij, met de aantoonbaar corrupte ambtenaar Bouwe de B. als coördinator. 

De bedenker van de bedrijfsnaam ‘Groen Leven’ moet gevoel voor sarcastische humor hebben. Dat je groene weides, kostelijke landbouwgrond en natuurgebied verbouwt tot industrieterrein, en dat noem je dan ‘groen’. 

Zonnige toekomst

Milieufederatie lobbiet voor beleid waar ze tegen procedeert
FMF is dus – net als Bouwe de B. zijn club een zogenaamde ‘Astroturf’- kunstgras-grassroots. (zie filmpje hieronder voor uitleg) Ze veinzen met geld van de bureaucratie en private lobbyisten de maatschappelijke steun, voor het beleid van die bureaucratie en de mensen de daarop willen cashen.

Die bijdrage die ze van de provincie en lobbyisten kregen om reclame te maken voor ondermeer zonnefarms en windmolens was in 2018 nog 366 duizend euro. Op een (subsidie)budget van 1,3 miljoen euro.

Veruit de meeste subsidie krijgt de FMF van de provincie om ‘De Friese Klimaataanpak’ toe te juichen voor de ambtenaar die ze financiert. Dus bijvoorbeeld zonnepanelen in het weiland. Particuliere steun van achterban of donateurs is bij de meeste milieufederaties als steun voor de doelstellingen, nihil, of slechts enkele honderdjes.

Waar zij al steun van krijgen, dat is van clubs als Natuurmonumenten die aan milieufederaties in de provincies een soort lobbycontributie betalen. Of dus van lobbyisten die hopen zo meer kabaal voor special interest te kunnen maken. (2,6 ton euro van de 1,3 miljoen in 2018)

Even voor de buhne in actie

Voor de bühne ging de FMF nu plots procederen in december bij de Rechtbank Noord Nederland tegen de uitbreiding van dat subsidie-industrieterrein. Zo deed de FMF wat haar rol is: publiciteit genereren, zoals in Solar Magazine: er zou geen enkele aandacht aan de natuurlijke omgeving zijn geschonken, wat feitelijk juist is. Zie maar de foto’s. Je kunt zo’n subsidie-industrieterrein in de praktijk niet ‘inpassen in de omgeving’.

Je haalt gewoon 51 hectare landbouwgrond uit productie, en kapt waar nodig de boomwallen die de zonnestralen blokkeren. Maar in een provincie waar het Goede, Ware en Schone aan subsidie en de Groene Leugen ondergeschikt werden, dan kun je een bedrijf ‘Groen Leven’ noemen dat natuurgebied tot industrieterrein verbouwt.

Daarnaast komt er een propagandacentrum, en een ‘burgerhoudjemondfonds’, het ‘gebiedsfonds’. Dat je een nieuwe deur in je buurthuis krijgt als ruil voor een industrieterrein in natuurgebied. Dat instellen van zo’n Burgerhoudjemondfonds deed Sander de Rouwe ook al bij Windpark Fryslan, 89 zwaaiende en rood licht knipperende Eifeltorens in Natura 2000 gebied IJsselmeer, die de Friese Zuidwestkust voor de rest van mijn leven domineren.

Dat is een truc uit de trukendoos van Ed Nijpels en de SER, ook een vorm van astroturfing. Weerstand afkopen met sigaar uit eigen doos.

Zonnige toekomst bij Oosterwolde

Kievit jaagt kiekendief na…daarover hoor je de FMF plots niet

Maarten de Groot van Groenleven kon daarom inkoppen:

De Groot stelt verder dat de gemeenteraad brede steun heeft uitgesproken voor de verdere aanleg van het zonnepark. ‘De landschappelijke inpassing werd vol lof ontvangen en is het resultaat van een ontwerpsessie waaraan de provincie Friesland, Wetterskip Fryslân, GroenLeven en de gemeente Ooststellingwerf hebben deelgenomen.

Ook de lokale welstandscommissie is hiermee akkoord gegaan. De omgeving van het zonnepark profiteert door middel van een gebiedsfonds ( = Burgerhoudjemondfonds RZ)dat zal worden beheerd door afgevaardigden vanuit de omgeving en de gemeente.

We willen daarnaast het onderwijs betrekken bij het zonnepark in het Biosintrum ( = we gaan gesubsidieerde bedrijfspropaganda bij kinderen door het keelgat schuiven RZ)

Subsidies van Friese Milieufederatie vooral voor reclame provinciaal en Brussels klimaatbeleid

Een rechtstatelijke show opvoeren
De lokale rechter legde de aanleg in december tijdelijk stil. Zij schoven de verantwoordelijkheid door naar dat andere overheidsloket, de Minister van EZK. Wetende dat die het project hoe dan ook doorgang zou geven. Want dankzij het- door de Friese Milieufederatie gesteunde- ‘SER Energieakkoord’ (2013t) van Wiebe Draijer en Ed Nijpels ligt er een bouwopgave van 107 miljard euro publieke investeringen, in windmolens, zonnefarms en biomassacentrales. (bomencrematoria).

..geen enkel ‘huishouden’ neemt de wiebelstroom van zon af

Dat bedrag kun je uitsplitsen naar 73 miljard euro SDE+subsidies (waarop Groen Leven casht), en daarnaast de vele netaanpassingen die netbedrijven als Alliander moeten maken. Om die wiebelstroom op te kunnen vangen. Als de zon schijnt, komt er ineens een piekbelasting. Terwijl bij grijze Hollandse luchten en in de winter bij lage zonnestand de invoer tot 1/10de terugvalt.

Zie maar in de opbrengstgrafiek van een gemiddeld zonnepark (Vlaanderen) in november. In Vlaanderen is het gelijk aan hier overigens, want de Vlamingen voeren het zelfde energiebeleid uit. ( = 2030 Agenda) Je bouwt energie-industrieterrein op boerengrond. En ter ‘compensatie’ ga je dan ook nog eens ‘natuur ontwikkelen’ op nog meer boerengrond.

Het Ministerie van Klimaat

We gaan bouwen
Subsidiekampioen Groen Leven mag natuurlijk nu gewoon weer door bouwen, zo werd al op 5 februari dit jaar duidelijk. En dat wist de Friese Milieufederatie dondersgoed. Op gelijke wijze riepen in Zeeland de Zeeuwse Milieufederatie en het Zeeuwse Landschap even ‘boeh toen Windfarm Krammer werd gepland in ‘Nationaal Park’ de Oosterschelde.

Terwijl de penningmeestrer van die Zeeuwse Milieufederatie, Teus Baars tegelijk directeur is van de coöperatie die deze windfarm exploiteert.

Klimaatminister maakt inspraak juridisch bij voorbaat kansloos= RIjkscoordinatieregeling

We hebben sinds 2010 namelijk een inmiddels permanente ‘tijdelijke’ Crisis- en Herstelwet die overheidsuitgaven (en dus schulden) moet aanwakkeren met infrastructuur-projecten. Die wet is alweer 10 jaar tijdelijk, wat een voorbode is voor wat ‘tijdelijke’ Corona-maatregelen ons zullen brengen.

Ook is er de Rijkscoordinatieregeling (RCR), een Amvb-maatregel uit 2008 die alle ‘duurzame’ energieprojecten doorgang helpt geven.

Zonnige Toekomst Groen Leven Oosterwolde

Alle door de overheid tot ‘duurzame’ energie bestempelde projecten- onderdeel van de 2030 Agenda- vallen onder die Rijkscoördinatieregeling, en of onder de Crisiswet. Ze zijn allen ‘nationaal belang’ gemaakt, en dan telt de natuur plots niet meer.

Dus de Friese Milieufederatie wist bij voorbaat wel dat ze voor de bühne nog even ‘boeh’ zouden roepen. Om het eigen imago te redden. Meer niet. Die ontheffing van het Ministerie was dus al in no time geregeld.

Clubs als Fryslan FossielFrij en de Friese Milieufederatie moeten hooguit aan internationale energiepolitiek (Green Deal) uit Brussel en het World Economic Forum een regionaal gewenst randje geven. Daarvoor worden ze gefinancierd. Alsof wat in een Verenigde Naties- kantoor door ‘Eminent Persons’ als Paul Polman in New York is besloten (2012: High Level Panel of Eminent Persons olv David Cameron), eigenlijk gewild is door de Friese bevolking.

1 van de promotieprojecten van de Stichting Freonen Fossylfrij Fryslan, sponsor; Groen Leven

Groen Leven was al zeker van Groen Licht. En ging ondertussen gewoon door met (voorbereidingen van) de bouw. In een oligarchie als Nederland is dat namelijk een kwestie van omkoping met subsidie (‘Gebiedsfonds’) en de juiste vrienden hebben. Zoals de lobbyisten van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf, de miljardairs-families rond de Familie van O.

Groen Leven heeft een lobbyist in dienst met een deurtje richting het Ministerie van EZK: Mel Kroon, de voormalige topambtenaar van Tennet, die het Nederlandse volk de kat in de zak gaf van het Duitse Stroomnet. Dat kocht hij aan, en sindsdien moet Tennet voor miljarden euro’s vreemd vermogen aantrekken. Zo gaat dat in dit bananenstaatje aan de Noordzee, dat wij ‘Koninklijke Oligarchie Nederland BV’ noemen.

Lobbyist van Groen Leven, Mel Kroon heeft z’n ngangetje bij het Ministerie van EZK

Conclusie
De Friese Milieufederatie wordt – net als Fryslan FossielFrij betaald voor Astroturfing, het veinzen van provinciaal ‘draagvlak’ voor internationale energiepolitiek, dat via Brussel en Den Haag op een Leeuwarder bordje komt.

FMF heeft geen enkel draagvlak bij de Friese bevolking: Dat kun je zien in de jaarverslagen aan de nagenoeg afwezige financiële steun van particuliere donateurs. Het draagvlak van de milieufederatie is even groot als de ene ambtenaar in Leeuwarden die ze jaarlijks subsidie toekent om steun van de maatschappij te veinzen voor wat de bureaucratie in gedachte heeft.

Wie is die ambtenaar? Heb je die rotte appel verwijderd, dan spaar je meteen 1 miljoen euro subsidie per jaar uit.

Zou je niet kunnen pleiten voor een doelmatiger besteding van die miljoen euro subsidie, die nu naar zo’n vergader- en reclameclub gaat? Hoeveel bloemrijke akkerranden zou je zo kunnen financieren? Waarom moet er gemeenschapsgeld naar bedrijfslobby en klimaatnegativiteit? Je kunt er de provincie ook zichtbaar mooier van maken. Of is dit hieronder ‘Moai’ Fryslan’, dat andere doel van de FMF?

Kijk zelf:

Blijkbaar hebben we geen voedsel nodig?

Of is dit Moai Fryslan:

Lindevallei in Oost Stellingwerf

Daarnaast kun je afvragen: waarom moet je in de provincie met 1 van de beste arealen landbouwgrond ter wereld, dat areaal verkwisten aan gesubsidieerde wiebelstroom? Terwijl men stelt dat de wereldbevolking groeit naar 9 miljard zielen. Hoeven we niet meer te eten?

Zie tot slot nog de uitleg over wat ‘Astroturfing’ inhoudt: dat is wat de FMF haar functie letterlijk is. Het veinzen van brede maatschappelijke steun voor wat slechts 1 of enkele ambtenaren willen, en de bedrijfslobbyisten die daar belang bij hebben.

Rest mij nog te vragen; zijn er nog mensen die enige integriteit in hun donder hebben, met ruggengraat en die De Leugen gewoon als zodanig willen benoemen? Het ‘milieufederatie’-probleem is alvast eenvoudig op te lossen. Subsidiekraan dicht. En de FMF houdt nagenoeg op te bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *