Carola Schouten speelt Corona Lisa voor boeren

Humor

Verspil nooit een goede crisis, zo moet ook Carola Schouten denken op gezag van de Topmanagementgroep en de banken: wanneer ze nu uitkoop van boeren aanbiedt en daarbij iets over ‘Corona’ roept. Sigaren uit eigen belastingdoos, een publieke zak geld van 350 miljoen euro dat de overheid zelf ook maar geleend heeft van banken. Wat wordt de publieke rekening van overreactie, Corona-Paranoia?

In Duitsland herleven Oude Tijden, daar werd volgens T-Online al een Duitse advocate opgepakt, omdat ze de Corona-overreactie openlijk bekritiseerde. En daarmee kreeg ze landelijke bekendheid, want het woord ‘Coronoia’ dat ze lanceerde burgerde vlot in.

In Jorwert zagen we deze Corona Lisa’ aangepakt bij de Redbadkerk, de robuuste zadeldak die daar al sinds de 12de eeuw staat. En sinds de 12de eeuw zijn er nog nooit mensen opgepakt omdat ze doen wat mensen graag doen, samen op straat een praatje maken. Het zijn dan ook interessante tijden. Wie geen massamedia consumeert, kan leven zonder iets van Corona te merken.

Tot je de symboolmaatregelen ziet, waaraan iedereen zich vrijwillig onderwerpt op gezag van die massamedia en hun politici. Mondkapjes, handschoentjes zelfs ‘anti-bacteriele lotion’: alsof ontsmetting op die wijze tegen een virus zou werken. Ook vaccinatie zal niets tegen een snel muterend virus helpen, eerder maakt het sommige mensen meer ziek.

Even interessant is het, wanneer je deze unieke situatie ziet als burgerlijke gehoorzaamheidstest door ‘De Autoriteiten’. Dat je al bekeurd kan worden wanneer je met 4 mensen bij elkaar staat of in de auto zit. Vooralsnog volgt iedereen braafjes de massamedia, die in handen zijn van de overheid en slechts enkele mediahuizen.

Mediahuizen die ook alle advertentiegegevens met elkaar delen.

Je weet ook, dat er uit naam van ‘Het Klimaat’ (die ander metafoor voor ‘angst’) al het plan bestond- en nog steeds bestaat- (2030 Agenda, met SDG-doelen en ‘De Transitie’) om op Keynesiaanse wijze de economie te corporatiseren: het concentreren van grond, grondstoffen en kapitaal via de overheid in handen van banken en multinationals.

Wat met ‘het klimaat’ als metafoor voor ‘vrees voor de toekomst’ meer dan 25 jaar nodig had, dat lukt nu met ‘de pandemie’ in een handomdraai. Het zijn dus Gouden tijden voor mensen die een politiestaat idealiseren, of om het in hun taalgebruik te stellen: ‘De Transitie versnellen, aanjagen’… Een droom voor mensen die een ‘Nieuwe Tijd’ willen forceren, een ‘Nieuw Normaal’.

Dat je zelfs de basale sociale omgangsvormen kunt criminaliseren…

Het Fakenews van Friesland jubelt hoe de ECB ons zal redden uit deze noodtoestand

Leeuwarder Courant snapt niet wat ‘geld’ is…
Het Fakenews van Friesland – Leeuwarder Courant- jubelt dat de Europese Centrale Bank (ECB) ons nu gaat redden met 750 miljard euro bijgedrukt geld. Ze snappen bij LC dus niet wat ‘geld’ nu is: geld = schuld. Dat kan ook toekomstige publieke schuld zijn als je geld bijdrukt bij honderden miljarden.

Dus blijf de vraag stellen: bij wie komt de rekening straks te liggen voor de grootste economische Depressie aller tijden, veroorzaakt door de foutieve aanpak van een crisis?

Wat is die operatie van Christine Lagarde (voorheen IMF. nu ECB) anders, dan de Hema-methode die al op Griekenland werd toegepast. Zodat enkele private partijen het land konden leegplunderen. Het is bankensubsidie, zoals de Hypotheekrente-aftrek ook bankensubsidie was.

Door die bankensubsidie (hypotheekrente-aftrek) werd Nederland het land, met 1 van de grootste private schulden van Europa. Meer dan 700 miljard euro private schulden van mensen, die met een veel te dure hypotheek aan de banken werden vastgeklonken.

2030 Agenda

Moeten Nederlanders solidair zijn met bankiers?
Mensen leerden via de massamedia zinnetjes naroepen over ‘dat stomme Italië’, zoals ze eerder in Griekenland de boeman leerden zien. Zoals ze ook via de massamedia leerden roepen dat China ons voorbeeldland zou zijn.

Die Italianen hebben niet zo’n grote private schuld. En ‘staatsschuld’ is bankenschuld, dus de bank die een land bij de kloten heeft. Waarom moeten wij solidair met bankiers zijn? Zijn wij het niet uiteindelijk, de ZZP’ers en MKB’ers die de rekening krijgen van Corona-Paranoia?

Die banken krijgen van Christine Lagarde genoeg geld bij kas, dat nu nog waarde heeft.  Zolang het geld nog waarde heeft kunnen die banken dan goedkoop allerlei omvallende bedrijven opkopen. De inflatie komt straks voor rekening van Jan Publiek, die al blij is als hij maandelijks rondkomt.

Stel dat straks toch uitkomt, dat de reactie op de al dan niet echt bestaande ‘pandemie’ volstrekt overtrokken was?

Maar dan is de schade al aangericht… En door economische schade kunnen meer doden vallen (Cost Induced Fatalities, per 10 miljoen euro schade 1 dode, zo vermeldt de risico-literatuur). Als 70 duizend bedrijven dit jaar omvallen volgens de Telegraaf, wat doet dat met de eigenaren daarvan?

ECB helpt kapitaal concentreren bij elite met Corona-reactie, burgers de rekening
Laten we dus nog eens onze bespreking van ‘Revolutie door schuld’ van econoom Rein de Vries in herinnering brengen. Om de Keynesiaanse essentie van het post-Coronatijdperk te duiden, dat al met de Klimaatpolitiek van Frans Timmermans zijn Green Deal werd ingezet.

Zonder ons te branden aan het al dan niet gevaarlijk zijn van dit door massamedia verspreide virus, Interessante Tijden is immers geen viroloog of vijfoloog, slechts gesjeesde bosecoloog met Fries boerenverstand.

Keynes bedoelde (met die uitspraak RZ) dat inflatie voor de elite een middel is om de welvaart naar zich toe te trekken. Omdat zij door hun vermogen waardevaste zaken kunnen bezitten. Het merendeel van de bevolking heeft weinig tot geen bezittingen als afbetaald onroerend goed, aandelen, antiek, kunst, grondstoffen of goud.

Wanneer de kosten van het levensonderhoud stijgen, zal het salaris reëel gezien afnemen. De mensen die het minst te besteden hebben worden zodoende het meest getroffen door de inflatie. En uiteindelijk concentreert de welvaart zich in steeds minder handen.

Is dat opnieuw niet precies wat de ECB-aanpak bewerkt? Kunnen de Chinezen straks heel Europa leegkopen? Zoals ze ook al in bezit kwamen van de Griekse havens?

Corona Lisa

Schouten, de Publieke Vrouw der UBO’s
Probeer de vraag dus eens te beantwoorden: wat is ‘publiek geld’, en wie misbruikt dat voor privaat deelbelang? En met wiens geld koopt Carola Schouten boeren nu uit langs op papier tot natuurgebied uitgeroepen draslandjes en heidelandjes?

Wie profiteert van die met publieke schulden opgekochte aankopen, mag vooraan in de rij staan om zich over het boerenbezit te ontfermen? Van wie zijn die 350 miljoen euro?

Daarom noemt Interessante Tijden Carola Schouten ook ‘de publieke vrouw van banken en multinationals’, de Ultimate Beneficary Owners (UBO’s) bovenbazen van het grootbedrijf. Het brave boodschappenmeiske van de Topmanagementgroep.

Want die bepalen wat er in de Koninklijke Oligarchie Nederland BV gebeurt, in Brussel en elders. Schouten is slechts hun boodschappenvrouwtje. Zie hier nogmaals ons organisatie-schema, waarbinnen de ‘boer-bashing’-NGO’s hun eigen rol vervullen, gefinancierd door LNV en de Postcode Loterij:

Het Rode Pil-schema

En als ze braaf is geweest, mag Schouten net als JP Balkenende straks een mooi baantje krijgen. Voorzitter zijn van de Maatschappelijke Alliantie, of van de Multinationalcoalitie DGSC met Unilver en Koninklijke Olie/Shell. Bij welke grote bank zal Mark Rutte straks mogen aanschuiven? Net als Tony Blair bij JP Morgan Chase?

Wanneer je uit voorzorg besluit je hele land op slot te zetten, zou het niet minstens zo verstandig zijn om dat uit voorzorg juist NIET te doen? Omdat je beter weet wat voor astronomische schade je aanricht, dan welke schade je zou kunnen voorkomen…

Ook in de Linkse Kerk

Andermaal: het kan veel gevaarlijker zijn om zogenaamde ‘domein-experts’ ( viroloog, klimaaatwetenschapper, enz) te laten beslissen, over maatschappelijke vraagstukken die ALLE terreinen des levens beslaan. Mensen die van 1 klein iets heel veel verstand hebben, kunnen op andere terreinen van risico-beoordeling volstrekt onkundig zijn.

Dat is wat Jose Ortega Y Gasset al ‘The Barbary of specialisation’ noemde in ‘The Revolt of the Masses’ (De Opstand der Horden). Gespecialiseerde barbaren, die op andere terreinen des levens een opinie hebben van de natte krant en de televisie, communis opinio.

De mooiste Groningen Gothic tot nu ligt dus in Slochteren

Dat maakt een technocratische dicatuur, een ‘rule by experts’ ook zo onmenselijk en onecht. Je boerenverstand kan dus waardevoller zijn dan hetgeen ‘de’ wetenschap op enig moment zegt. Meer dan ‘de’ wetenschap is wijsheid van belang bij de vraag ‘hoe te leven’. En bij de Tredmolen des Levens hoort uiteindelijk ook de dood.

Als het niet door een virus is, dan kun je de volgende dag wel onder de bus komen.

2 Replies to “Carola Schouten speelt Corona Lisa voor boeren”

  1. Beate Bahner, medisch juriste, klaagde de Duitse staat aan op ongrondwettelijkheid van de maatregelen (in ik dacht 36 paginas), en tegelijk riep ze op om uiting te geven aan dit gedoe door aangepast te demonstreren afgelopen paaszaterdag om 15:00. Zij werd in reactie hierop aangeklaagd voor haar oproep en even later bracht men haar naar een psychiatrische kliniek. Zo verdween ook de Zwitserse arts Thomas Binder in de psychiatrie daar hij onomwonden de waan etaleerde.
    Overigens wat als virus wordt aangemerkt is niets anders dan een exosoom ontdekte Andrew Kaufman. En van exosomen is bekend dat deze in ons lichaam vanzelf ontstaan als onze helpers, geen vijandig gebeuren dus en in lijn met de door Ryke Geerd Hamer ontdekte Biologische Wetten.
    Ik hoorde dat in de Duitse Tageschau de virus-belanghebbende Microschoft Beul gAIDS bijna 10 minuten aan het woord mocht komen om zijn gestichtelijke praatjes te verkopen. Tja zo gaat dat in een oorlog die door de verdwaasde schare niet gezien wordt.

    1. Overigens na het terzijde leggen van haar aanklacht gaf Beate Bahner haar “advocatenlicentie” per ommegaande terug aan het Duitse “dictatoriale regime”…
      En over wat in de volksmond als dictatoriale regime moet doorgaan, laten dat soort landen nu totaal geen last hebben van enige plandemie… 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *