Earth Charter Koningshuis, onze nieuwe religie…

Een dingetje van de mondiale elite

Twintig jaar terug op 29 juni 2000 woonde Beatrix van O. de lancering bij van het ‘Earth Charter‘ in het Vredespaleis aan het Carnegieplein. Zestien ethische leefregels zouden de spirituele basis vormen voor ‘diep gewortelde maatschappij-verandering in de 21ste eeuw’, een ‘grote transitie’ naar ‘planetair bewustzijn’ in de geest van de evolutionist & Jezuiet Teilhard de Chardin.

Ruud Lubbers zat met rabbijn Awraham Soetendorp (nu Groene Kruis) in het schrijfcomité om die 16 leefregels op te stellen. Zijn zoon Paul Lubbers zit nu bij de Earth Charter International Council.

In het Earth Charter wordt ‘Aarde’ met hoofdletter aangesproken als onze nieuwe godheid. Wat heeft dat charter nu opgeleverd, behalve meer ngo’s als World Connectors, SDG Charter (nu SDG Nederland), Pakhuis de Zwijger, overal windmolens, en geOH over gender?

Vredespaleis, hier werd het op 29 juni 2000 gelanceerd

Moeder Aarde, (Tellus Mater) onze nieuwe Godheid
Het Earth Charter zou zonder steun van het Nederlandse Koningshuis en hun Ministerie van Buitenlandse Zaken niet tot stand zijn gekomen. Het zou weer de geestelijke evenknie zijn van het Brundtland Rapport dat de Nederlandse regering sponsorde vanaf 1984: Our Common Future. Daarmee begon alle klimaatellende, het huidige ‘duurzaamheid’-begrip (communisme 2.0) werd er in gedefinieerd.

Hoewel ‘klimaat’ hier nog niet als beleidsthema expliciet op de voorgrond stond, toen begon alle ellende met windmolens enz. De Nederlandse regering sponsorde ook de totstandkoming van dit Earth Charter van 1995-1998, dus de geestelijke evenknie van Groene Communisme-politiek. Tegelijkertijd werkte ook een UNESCO-commissie in 1999 aan een ‘Ethics for the 21st Century.

A Common framework for the ethics of the 21st century (1999)

Zoals klimaatprof Brendan MacKey schrijft van The Great Transition Initiative van het Tellus Institute ( Tellus = MoederAarde-god), was het ‘Groene Kruis’ initiatiefnemer. Vervolgens zouden allerlei ngo’s hun commentaar mogen leveren (‘civil society’).

The drafting process aimed to develop a text based on an analysis of existing international law and declarations, including those by civil society, and met with stakeholders across the globe to reach agreement on a document that reflected a global consensus on shared values and principles for a more just, sustainable, and peaceful world.

Een religieuze uitspraak.

Ze hameren steeds op ‘civil society’ waarmee ze vooral bedoelen: al die ontelbare ngo’s, die ze met publiek geld en miljardairs-stichtingen (‘filantropie’) zelf oprichten en financieren. Dat proces staat in de PR bekend als Astroturfing: kunstgras grassroots, de elite die draagvlak van burgers helpt veinzen.

De geest van het Earth Charter is dat Moedertje Planeet de nieuwe Godheid is. Dat zie je ook terug bij reclames van de groene ngo van ons koningshuis het WWF: Be One With Nature. Theosofie met een vleugje Teilhard de Chardin, de evolutionist die in China opgravingen deed naar fossielen.

Het bootje van Bea van O.

Lubbers en Soetendorp
Vier prominenten deelden het voorzitterschap van de Earth Charter Commission die de tekst samenstelde.

In de Earth Charter Commission zat in het bestuur de Rockefeller-protegee en architect van de mondiale klimaat-agenda (Stockholm 1972 en Rio de Janeiro 1992): Maurice Strong, de co-oprichter van het huidige World Economic Forum (met Klaus Schwab). Die deelde het voorzitterschap met de USSR-president Mikhail Gorbatshov, de Argentijnse zangeres Mercedes Sosa en Amadou Toumani Touré

Toure, dat is de in 2012 afgezette president van Mali, die daar eerder na een coup in 1992 aan de macht kwam.

De eindredactie van de tekst stond onder directie van Steven Rockefeller, zoon van (ex)vice-president van de Verenigde Staten Nelson Rockefeller, de neef van bankier David Rockefeller. Onze Rudolphus Franciscus Marie Lubbers zat in het schrijfteam. Zijn zoon Paul Lubbers zit nog in de Earth Charter International Council.

Van hieruit opgericht, met geld van NL

Groene Kruis
De Earth Charter International Council zou weer zijn opgericht vanuit het ‘Internationale Groene Kruis’. Dat zou een idee zijn geweest van Mikhael Gorbatsjov, met de Zwitser Roland Wiederkehr (eerste directeur WWF Zwitserland). Het zetelt in Genève, maar kwam in Den Haag in 1994 voor het eerst bij elkaar.

Ze hebben 3 manieren om hun theosofische geloof te verkopen op weg naar een

critical mass and political will for the deep-rooted societal change that is capable of containing and then reversing the effects of climate change and environmental degradation.

 1. Earth Dialogues,
 2. Earth Charter (onderstaande dus)
 3. en een ‘environmental diary’ dat bijvoorbeeld kindjes in Zuid Koreaonderwijst in de SDG-doelen. Oftewel: Earth Charter en SDG-doelen zijn nagenoeg het zelfde ding.

Als ereleden van het Groene Kruis zien we de ‘gebruikelijke verdachten’, van wereldelite en media. Zoals Javier Perez de Cuellar (VN-secretaris generaal) en Ted Turner, de oprichter van CNN. Maar ook de liberale ( = ongelovige) Jood Awraham Soetendorp die tevens met Lubbers aan het Earth Charter meeschreef. En de groene miljardair David Suzuki.

….terwijl zijn familie gaspijpen legde en windmolens op visgronden…

‘Een Heilige Taak’
Zoals Ruud Lubbers stelde, zou ook de Groene Encycliek van Paus Franciscus Laudato Si (2015) een echo van dat Earth Charter vormen, omdat de paus hierin naar Teilhard de Chardin verwees. De evolutionistische echo van het Earth Charter staat in de preambule. Dat stelt dat we- al weer leven in een ‘kritiek moment in Aarde haar geschiedenis, een tijd waarin de mensheid zijn toekomst moet kiezen.’

Alsof je de WWF-reclamespotjes van dit jaar opnieuw voor je ziet. Maar dan dus van 20 jaar terug alweer…

Humanity is part of a vast evolving universe. Earth, our home, is alive with a unique community of life. The forces of nature make existence a demanding and uncertain adventure, but Earth has provided the conditions essential to life’s evolution.

The resilience of the community of life and the well-being of humanity depend upon preserving a healthy biosphere with all its ecological systems, a rich variety of plants and animals, fertile soils, pure waters, and clean air.

The global environment with its finite resources is a common concern of all peoples. The protection of Earth’s vitality, diversity, and beauty is a sacred
trust
.

Een heilige taak.

Fundamentele Verandering van onze waarden enz enz

Fundamentele veranderingen in onze waarden’
En vervolgens moet er een ‘fundamentele wijziging in onze waarden, instituties en wijze van leven’ komen. Daar hebben we bij het schatrijke koningshuis en de Privejetset van het World Economic Forum alvast het goede voorbeeld gezien. Men wil kortom een werelddictatuur, omdat Moedertje de Planeet dat vraagt.

Want dat is wat achter deze wollige voornemens schuilgaat:

form a global partnership to care for Earth and one another or risk the destruction of ourselves and the diversity of life. Fundamental changes are needed in our values, institutions, and ways of living.

Het Earth Charter had de volgende ambitie:

A declaration of fundamental principles for building a just, sustainable, and peaceful global society in the 21st century

De Familie van O. hun stulpje..

Wereldvrede en gratis eten voor iedereen! Niet voor niets werd het gelanceerd in het Vredespaleis. En zit het secretariaat nu gevestigd in Costa Rica aan de ‘Vredesuniversiteit’. Je krijgt al jeuk als je dat woord hardop uitspreekt: ‘vredesuniversiteit’.

De tekst van het Earth Charter lijkt zo geschreven dat niemand zich er een buil aan kan vallen: dat noemen ze een ‘Global Consensus’. Ze hadden duizenden geestverwanten gevraagd van de ngo’s die ze via de ECOSOC van de Verenigde Naties aansturen. U en mij alvast niet. Ze overlegden vooral met de ngo’s die ze zelf hielpen oprichten en financieren.

Je kunt je dan ook afvragen, als je een religie ontwerpt waar niemand zich aan mag storen: als je het voor ‘iedereen’ schrijft, is het dan eigenlijk voor niemand geschreven? Net als wanneer je ‘iedereen’ te vriend wilt houden: heb je dan wel een karakter?

Voortgangsrapport, of we in de pas lopen in NL (2018)

Repressieve wolligheid + wildgroei nieuwe ngo’s
Uit het Earth Charter kwam in Nederland de ngo ‘Worldconnectors’ voort van ondermeer Herman Wijffels (SER, Rabobank, Natuurmonumenten). Die World Connectors werden opgericht in december 2000 vanuit de ngo van Prins Claus, de NCDO. Die NCDO (met magazine One World, gesponsord door Ministerie Buitenlandse Zaken) ging op in de Stichting SDG Nederland in 2018.

Zij stichten vervolgens ook hun eigen ‘kerk’ om dat Earth Charter tussen de oren te krijgen. En zo galmt de tekst van dat Earth charter nu door in alle beleid in Nederland, of het nu ‘Beste Reizigers’ bij de NS is, het genderneutraal aanpassen van taalgebruik bij teksten in het Europees Parlement. Zodat je geen ombudsman meer hebt of ombudsvrouw maar ‘ombudspersoon’.

Toekomstige generaties hoeven die windmolens niet…

Ook nog eens ‘toekomstige generaties’ meetellen
World Connectors onderzoekt sinds 29 oktober 2019 namelijk de ‘juridische basis voor een ombudspersoon toekomstige generaties’. Dus geen man of vrouw, maar een onzijdig iets. Nondualiteit zal dat dan wel zijn, als we het in theosofische termen duiden. We citeren:

De Worldconnectors komen, na een onderzoek van bestaande andere instituten en vereisten aan de behartiging van de belangen van toekomstige generaties, tot de conclusie dat voor Nederland een Ombudspersoon Toekomstige Generaties met een krachtig mandaat uitermate geschikt zou zijn om deze taak op zich te nemen. De Worldconnectors roepen in deze publicatie op tot:

1. Het institutionaliseren van een Nederlandse Ombudspersoon Toekomstige Generaties; en
2. Tot erkenning van het recht op een gezond milieu in de Nederlandse Grondwet.

Carnegie-stichting is eigenaar van het Vredespaleis. SDG Charter werd SDG Nederland, voortzetting NCDO van Prins Claus

Dus wie dacht dat we aan de nu levende mensen en kinderen al wel onze handen vol hadden, die komt bedrogen uit. Wie dacht, ‘wat hebben die World Connectors nu voor invloed?’

Nou, Laurentien van O. zit met haar ‘Missing Chapter Foundation’ in het Vredespaleis gevestigd.

En die forceerde in korte tijd al dat ‘toekomstige generatie’-gedoe, met raden van kinderen bij bedrijven, zoals bij de Nederlandse Bank. Waarvan zowel de voorzitter als de bankraden door het Koningshuis benoemd worden. En het kindervragenuur in de Tweede Kamer. Kinderrechten. Oftewel, meer recht voor de volwassenen die kinderen misbruiken voor hun machtspolitiek.

Meer elitisme.

Vredesduif Hillary Clinton 🙂

Global Goals Accellerator,
Volgend uit het Earth Charter- in 2010 in Bolivia- werd ook ‘The Declaration of the Rights of Mother Earth’ gelanceerd. Dat stond dus niet op zichzelf. Het was ook niet een ‘extreem’ iets van de buitenwacht. Nee, dit is exact de geest van het ‘Earth Charter’, dat in bijzijn van het Huis van O. in het Vredespaleis werd gelanceerd.

Dus helpen ze zo het recht in de praktijk uithollen, dat de consequentie is: de rechten van het individu, de aanwijsbare mens, Jan de Vries of Janneke de Boer, die verwateren steeds meer

Het huidige programma 2030 Agenda dat de nationale elite doordrukt, met haar 17 Sustainable Development Goals is de politieke evenknie van dit ‘spirituele’ charter. Eigenlijk zijn het 16 SDG-doelen, beleidsterreinen en de 17de (Building Partnerships) is hooguit ‘alle neuzen de zelfde kant op krijgen’. Dus je hebt in beide gevallen 16 wetsartikelen, beleidsdoelen.

Het Earth Charter treedt enkel wat meer in detail per artikel.

Het bootje van Bea van O.

De Nederlandse genderactiviste Alide Roerink zat niet alleen in de ‘International Council van het Earth Charter, waarin nu Paul Lubbers zit. Die noemt zich nu ‘Global Goals Accellerator’. Net als ‘kwartiermaker’ ben je dan ‘ambtenaar met haast’. Dat is het zelfde dat Bill Gates ook nastreeft als ‘Goal Keeper’ met Warren Buffett.

Ze drammen de 2030 Agenda door met de SDG-doelen, en de genderpolitiek.

Genderactivisme moet vrouwen zo lelijk, narcistisch, egoïstisch en vervelend maken dat ze onvruchtbaar worden, nauwelijks nog kinderen krijgen. Al sinds de eerste World Population Conference in 1927 is ‘de overbevolking’ namelijk de grootste zorg van ‘de elite’, ook van Bill Gates. De consequentie van feminisme is minder kinderen.

2030 Agenda: Globalisme-Fascisme in vrolijke kinderkleurtjes met leuzen waar je onmogelijk tegen kunt zijn, letterlijk.

Wie zaten in de Aarde-commissie?
Earth Charter Commission- leden waren verder A.T. Ariyaratne, Princess Basma Bint Talal van Jordanie, Leonardo Boff, Brazil, Pierre Calame, Severn Cullis-Suzuki, Wakako Hironaka, John Hoyt, Yolanda Kakabadse, ‘onze’ Ruud Lubbers, Wangari Maathai, Elizabeth May, Federico Mayor, Shridath Ramphal, Henriette Rasmussen, Mohamed Sahnoun, Awraham Soetendorp, Pauline Tangiora, New Zealand, Erna Witoelar en de reeds overleden Kamla Chowdhry.

Die Wangari Maathai kreeg nog een Nobelprijs voor de Vrede, omdat ze boompjes in de Afrikaanse woestijn plantte.

Mercedes Sosa is een Argentijnse zangeres (‘Gracias a la Vida’) die ik nog zag optreden in Carre in Amsterdam. Yolande Kakabadse werd later de president van het internationale Wereldnatuurfonds, de grootgroene verfpot van multinationals als Roche die jaarlijks meer dan 700 miljoen euro binnenhaalt.

Groenwasserette van de bomencrematoria van Eneco en Corporate BV. WWF

De Sociaal Economische Raad (SER) is het belangrijkste adviesorgaan voor de regering en parlement. Die SER is als het ware de businessclub van het Huis van Oranje. Die benoemen de 10 ‘kroonleden’. En wat de SER bepaalt via zogenaamde ‘akkoorden’ of ‘convenanten’, dat worden vervolgens dictaten.

Zoals het SER Energie-‘akkoord’, 107 miljard euro voor biomassacentrales, windturbines, zonne-industrieparken, waarvan 73 miljard euro stimuleringssubsidies.

En de rest voor netaanpassingen om die als ‘duurzaam’ bestempelde wiebelenergie te kunnen faciliteren. Zo legt men nu van de Afsluitdijk tot Joure (Haskerhorne) nu ook een geheel nieuwe netaansluiting aan om Windpark Fryslan aan te kunnen sluiten.

Via de SER haar voorzitter Mariette Hamer druppelt de genderpolitiek nu ook het bedrijfsleven binnen.

Het WNF is de groenwasserette voor multinationals en het bankwezen

Conclusie: het Huis van O belangrijkste kracht achter klimaatpolitiek
Dus, mogelijk was de in 2018 overleden Ruud Lubbers ook niet meer dan de spreekbuis van Beatrix van O.

Zoals Jan Peter Balkenende na een moeizame start nu toch eindelijk lijkt te zijn binnengelopen. Hij mag nu de ‘groene’ multinationalcoalitie DGSC met Paul Polman’s Unilever voorzitten. En hij mag voor de Maatschappelijke Alliantie in het Vredespaleis de neuzen van de ‘filantropie’ met Cees Oudshoorn (VNO NCW) de zelfde kant opkrijgen richting Earth Charter/SDG-doelen.

Dat is SDG-doel 17.

Dus je weet nu wie van klimaat- en gendergedoe de belangrijkste afzenders van Nederland zijn: het Huis van O, de bazen van het Koninkrijk der Nederlanden. In plaats van Jezus Christus als universele Heer van het Heelal heeft het Koningshuis en het CDA/Christenunie nu dus Moedertje de Planeet in huis gehaald.

Tellus Mater van het Tellus Institute met hun Great Transition Initiative.

De Abdij. Wij hebben al een geloof, dus hoeven die wollige wereldreligie niet….

De vraag waarmee je blijft zitten: We hadden al een religie met universele pretentie en missie, het christendom. Werkte die niet? Waarom zou een andere religie dan wel werken? Zoals David Mackey schrijft, is daadwerkelijk van een nieuwe paganistische religie sprake:

The term “Mother Earth” has now received formal recognition through the UN General Assembly’s adoption of a resolution to designate April 22 as International Mother Earth Day, and Mother Earth is referred to in the Paris Agreement on climate change.

‘Imagine’ -boom naar het John Lennon liedje

Bij het Vredespaleis kun je ook briefjes hangen in zo’n ‘Imagine’-boom naar het liedje van John Lennon. Lennon preekt daar de afschaffing van De Mens. Hij zingt eigenlijk over iemand die met basisinkomen in bed ligt, geen ambities meer heeft…’and no religion too’…

In de praktijk komt het Earth Charter en de SDG Doelen vooral er op neer dat ‘global civil society’ zoals Earth Charter dat noemt- lobbyisten en ontelbare ngo’s – steeds meer de dienst uitmaken, ten koste van nationale democratie. Maar dan snapt U dus dat dit het plan al 20 jaar is, het ligt er al zo lang open en bloot. Maar de meeste mensen zullen er maar kwalijk weet van hebben.

Het Huis van O. is daarvan dus een drijvende kracht in Nederland, met hun businessclub de SER. Dat kan bijna niet anders, zo concluderen wij op Koningsdag…

4 Replies to “Earth Charter Koningshuis, onze nieuwe religie…”

 1. Maar

  Bij mij blijft er nog een andere vragen hangen.
  Wat is het hogere doel? Is dat niet gewoon het terugdringen van de wereldbevolking?
  Dat doel kun je niet direct uitspreken( schijnt wel dat Gates dat zo nu en dan doet).
  Hier zijn zogenaamde hogere doelen (aarde, natuur, klimaat, etc. ) de verpakking, omdat hoogste doel te halen.
  Binnen het christendom was het vroeger juist de bedoeling uit te breiden.
  Echter dat was met abortus, anti gezin, antireclame christendom, etc. , in het westen al tot een stop gebracht.
  Het zijn de niet westerse/niet chr. groepen die aan het uitbreiden zijn.
  Als ik dan het eerste gestelde combineer met het 2e gestelde, kan ik niet anders concluderen dat het gaat om de uitroeiing van het christendom i.p.v. terugdringing wereldbevolking.
  Net zoals ik las dat in dit stuk dat op het einde Lubbers niet meer spreekbuis van Beatrix, kan Lubbers op het einde ook hebben gedacht: “ik heb me verkocht aan de duivel”. Hij vroeg om vergeving, kreeg het en het kaarsje ging uit.

 2. Idd de “ware mens ” deze beschikken nog over een hart en ziel moet kost wat kost dood of zombie worden.
  Gaat deze keer hen niet lukken! Ze vallen door de mand 1 voor 1!
  Ik heb geleerd er is genoeg voor iedereen, vriendelijkheid jegens je naasten that’s the way I like it…

 3. Ohm namo narai !

  Voor de Kinderen. Hier wil ik niet aan voorbij gaan !

  Nog even over ; Over stemmen, stemmen en overstemmen …

  En hij spreekt met de donder !

  First thing in the morning van mei.
  st. walpurgisnacht ? Daar komt gedonder van !
  st. walpurgisnacht was nog niet half voorbij of het bliksemse gedonder was op 1 mei al weer niet van de lucht.

  * Hoor het dreunen van de donder, het geluid van Gods stem als Hij spreekt! 3 Hij laat de bliksemstralen langs de hemel flitsen….

  Sri sri Magnitude / Tsunami giri Babba

  AardbevingsGroninger
  donder en bliksem predikant
  enz. enz. enz.

 4. Jan Peter Balkenende, geheel terecht door Jeroen de Kreek ooit als oorlogsmisdadiger aangeklaagd. (gelukkig is er nog het archive anders vind je het niet terug)
  https://web.archive.org/web/20060821161351/http://www.hetbeklag.nl/
  Maar daar de verdorven rechtstaat volledig krom staat blijven dat soort muppets als Bakellende in de globaal georganiseerde misdaad – en verantwoordelijk voor slachtpartijen – gewoon vrij rondlopen en handelen helaas.
  De “holocaustles” van Jeroen werd/wordt door de ZionistenMaffia ( hier met hun CIDI o.a. ) ook niet zo op prijs gesteld… tja als je een totalitair systeem nastreeft…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *