Waddenacademie hypet ‘klimaat’ voor industrialisatie natuur

In de Cursus Bullshitdetectie vandaag: Een eenzijdig en tendentieus rapport van de Waddenacademie dat de klimaatondergang weer eens verkondigt, nu van Jeroen Reneerkens. Het rapport poogt met omhoog schietende Al Gore-grafiekjes politici en bestuurders in de Waddenregio weer voor hun CO2-karretje te spannen (Position Paper).

Misschien omdat Ed Nijpels in hun raad van toezicht zit?

Tegelijk verandert het Waddengebied in een (energie)industriegebied uit naam van die klimaatpolitiek en De Nieuwe Afsluitdijk, die dankzij de klimaatoverdrijving van directeur Pier Vellinga extra ambitieus (met extra veel publiek geld) werd opgepakt, met een bedrijf genaamd ‘Lely’s Erfgoed Veilig Gesteld’.

Over de achterliggende ideologie van Groen Rupsje Nooitgenoeg kun je het essay vandaag lezen. Hier draait het om het geven van een groen verfje en academische legitimatie om het Waddengebied te industrialiseren, de centjes voor de VNO-NCW via het Investeringskader Waddengebied (170 miljoen euro)

‘Environmental Change’…. milieu IS verandering

Al Gore Grafiekjes
Dit maal is het wel erg bar met de anti-wetenschap van de Waddenacademie. Want bij het NIOZ moeten ze op basis van hun eigen metingen en publicaties beter weten, zoals ook ecoloog Peter Henderson toonde in bv het Journal of Sea Research (2015).

Metingen aan watertemperatuur Noordzee door NIOZ (Van Aken), tonen dat er ten opzichte van voor 1862 in 2010 GEEN temperatuurstijging was, en ‘an explicit greenhouse effect is not requiered to explain forcing’. Eind jaren ’80 zie je in Nederlands kustwater plots een stevige opwarming van 1,5 graden tot 2008.

Maar een gelijke afkoeling vond plaats voor 1862, zodat er netto geen opwarming was over een periode van 150 graden. De Bullshitdetector-cursist die vaker meedeed, herkent hier dus fout 1: het ijkpunt!

Van Aken 2008, 2010

Ecoloog Peter Henderson meldde voor de Britse kust juist een recente afkoeling, bij zijn onderzoek om trends in kustvis te verklaren:

AFname van zeetemperatuur correleert sinds 2008 met afname zeebaars Engelse kust

Ook is GEEN acceleratie gemeten van zeespiegelstijging langs onze kust, al 110 jaar <1,2mm/jr. Bovenste tekstplaatje is wat ze bij het NIOZ zelf publiceerden in oa Journal of Sea Research. Bedenk dat voor het jaar 1170 (Allerheiligenvloed)  de ‘Waddenzee’ in het geheel nog niet bestond. Die naam bestaat in beleidsplannen pas na aanleg van de Afsluitdijk. Daarvoor heette hij Zuiderzee.

…als de zeespiegel van de Waddenzee al 150 jaar constant stijgt met 12-16 cm

Als een hond in een koe verandert, dan krijgt ze uiers, help!
Wat Reneerkens vooral doet is selectief winkelen in mondiale modelprognoses en zogenaamde ‘klimaatenvelop’-studies, van het kaliber ‘wat zou kunnen gebeuren als’….

Hoewel gebruikelijk binnen zijn tak van sport (hij bestudeert ‘environmental change’, wat bestudeer je dan?), verlaat je dan het domein van reproduceerbare wetenschap.

Zie dit soort dingetjes, de ‘Klimaatenvelop’. Dan veronderstel je een 1 op 1 voorkomen van een vogel met een temperatuur-regio uit een GCM (global circulation model). Meestal koppelen ze dat dan aan een zogenaamde ‘Species Area Relationship’ met Z-waarde van 0,25. Wat houdt dat in?

Heel eenvoudig: je doet alsof temperatuurstijging al je geschikte leefgebied vernielt, wat in de computer inderdaad kan. Vervolgens stel je dan dat 90 % ‘geschikt gebied’ (de envelop) dat verdwijnt de helft van de soorten van de kaart veegt.

Is dat ooit gebeurt, vraag je dan? Nee. Maar het computermodel is gewillig, en het ziet er wel heel deskundig uit. Zo van ‘wie ben jij, niet-academicus dus om over het Waddengebied nog te beslissen’…;

Zucht….

Hij pakt dus wat globale prognoses er bij, naast satellietgegevens die de bekende 3,14 mm per jaar weergeven. Waarom niet de metingen die al 110 jaar dus langs de Waddenzee worden verricht, en die al 110 jaar een constante stijging tonen van 1,2 mm? Kwamen die voor de Waddenzee meer relevante data niet goed van pas bij de Waddenacademie?

Wie ziet hier de truc uit de Cursus Bullshitdetectie? Precies, Truc 1 (IJkpunt) en daarnaast kiezen ze een extra korte horizontale schaal, zodat de ‘trend’ harder omhoog lijkt te schieten. Goedkoop bedrog dus.

Uit het rapport, Al Gore grafiekjes om bestuurders en politici te imponeren

Echter, of die satellietgegevens wel zijn gecalibreerd met de metingen van getijdenbakens, daar is het laatste woord niet over gezegd. Je kunt die gegevens dus niet zomaar koppelen aan metingen met getijdenbakens, en vervolgens roepen ‘ha, zie, een acceleratie’. Enzovoort.

In 2015 concludeerde het IPCC-klimaatpanel zelf nog: NEE, er is GEEN toename van extreme weers-evenementen. Bij Reneerkens nu plots wel? Enzovoort…

Dit stoken van het CO2-vuurtje in relatie tot trekvogels, het is dus geen wetenschap, maar Propaganda voor commerciële en politieke doeleinden.

De Waddenacademie moet de industrialisatie van het Wad een groen en academisch verfje geven. Zoals ze eerder de ‘Nieuwe Afsluitdijk’ met de Deltacommissie (2007/8 Cees Veerman)op de kaart kregen, door zeespiegelstijging met wel een meter op te blazen.

Klimaatverandering stoppen! hahahahahahaha

‘De Klimaatverandering stoppen, hahahahaha’
Onderhand begrijp je niet dat mensen hier nog in tuinen, zo na al die jaren…De Waddenvereniging komt weer met haar uitzinnige onzin, aansluitend op dit ‘als een hond een koe wordt, krijgt ze uiers’-onderzoek. Je verplaatst de bewijslast dus van de onderzoeker naar de gene die moet aan tonen dat het niet zou kunnen gebeuren.

Alles is mogelijk, maar hoe waarschijnlijk? En met zulke prognoses veronderstel je een welhaast volmaakte kennis van de gehele planeet en alles dat daarop leeft. Prullenbakwerk dus.

Wadden Weg, het Werelderfgoed en ons mooiste industriegebied

En dan die tenenkrullende campagne-beweringen van de Waddenvereniging. ‘De klimaatverandering stoppen’, hoe kun je de verandering = de natuur nu tegenhouden? Hebben we daar een natuurverbeterende strategie voor? Bedoelen ze: Met al die geplande windmolens en zonne-industrieterreinen in het Waddengebied?

Plots mag je wel gigastroomkabels dwars door de Waddenzee leggen voor een met 4 miljard euro publiek geld gesponsorde windfarm Gemini

Blijkbaar zocht de Waddenacademie een moment om het CO2-vuurtje op te stoken, nu grote energie-industriële ingrepen en infrastructurele ingrepen in het Waddengebied gepland staan. Het academisch legitimeren van die ingrepen lijkt een belangrijke rol te zijn voor deze academie, die met Waddengasmiljoenen werd opgericht en in bedrijf gehouden.

De toekomstige horizon van de Westelijke Waddenzee, zoals je dat nu al bij de Oosterschelde ziet door Windpark Krammer

Dat zie je ook aan de directeuren, zoals de nationale verkoper van klimaatbeleid Pier Vellinga. Die werd in 1988 door het VROM-ministerie de academische boom in gekatapulteerd, en presteerde het om professor te worden aan de VU zonder peer-reviewed publicaties over de fysica van klimaatwetenschap op zijn naam.

Al in 1988 overdreef Pier de zeespiegelstijging met factor 2,5 (in NRC Handelsblad op 12 juli 1988) en dat bleek sindsdien ook zijn belangrijkste publiek betaalde functie. Zie ook hier: ze bouwen 89 zwaaiende Eifeltorens tegen de Waddenzee aan.

Een industriegebied zo groot als de stad Groningen, IN PKB-gebied Waddenzee

…en ze toucheren nog eens 2 miljoen euro Waddenfonds-subsidie voor “Dark Sky Wadden’. Dus ze houden ’t mondje dicht over de grootste horizonvervuiling van de Waddenzee ooit. EN ze toucheren subsidie om te doen alsof ze het Wad in het donker helpen zetten.

Hoppa 1,5 miljoen euro voor een ‘dark sky’ festival

En je schijnt dus al kwelders te kunnen ‘aanleggen’ voor 8,3 miljoen euro zo meldt het Dagblad van het Noorden. Daarmee schijn je dan ‘de visstand’ te verbeteren, en ook die dekselse zeespiegelstijging, daar doe je dan ‘iets’ tegen:

Dagblad van het Noorden 24 maart 2020

De samenbindende factor is steeds; gratis geld! Natuurbeschermers, ze kunnen maar niet met hun poten van de bestaande natuur afblijven, zodra de geldkas rinkelt moet die helemaal verbouwd worden.

Voormalige landaanwinning Waddenzee

Zonder Waddenacademie geen ‘Nieuwe Afsluitdijk
Dankzij Waddenacademie-directeur Pier Vellinga kwamen er de tientallen miljoenen BSIK-gelden vrij (aardgasgeld Groningen) voor onderzoeksprogramma’s als ‘Klimaat voor Ruimte’ en in 2008/9 de 27 miljoen euro aardgasbaten-geld van VROM voor zijn Stichting Kennis voor Klimaat.

Die onderzoeksprogramma’s helpen de Rijksoverheid en de UBO’s van het grootbedrijf aan een academische legitimatie voor ‘wij gaan bouwen’.

Pier liep eerder bij de voorloper van Deltares, het Waterloopkundig Laboratorium- wat met zandsedimentatie te prutsen. Zijn talenten bleken vooral te liggen bij overdrijving en dus het bespelen van de media. Ook bij de Deltacommissie met Cees Veerman overdreven ze zeespiegelstijging, op basis van prognoses van de op dit terrein bij experts beruchte Stefan Rahmstorf.

Hele baggergeulen in de kwetsbare Waddenzee. Hoor je niets over…

Die overdrijving tot wel een meter zeespiegelstijging was nodig, zodat projecten verkocht konden worden als ‘De Nieuwe Afsluitdijk’. Kosten 2-3 miljard euro publiek geld.

Daar graaft een bedrijf nu zomaar een diepe geul van twee kilometer dwars door dat ‘kwetsbare’ Waddengebied dat door ‘de’ zeespiegelstijging in het jaar sint juttemis bedreigd zou zijn. Omdat ze anders die pontons met zware stenen niet kunnen vervoeren.

Hopla, dat kan allemaal wel

Wel jammer dat er dan mensen als Jeroen Reneerkens bestaan die zich voor zo’n politiek spelletje ten koste van het Waddengebied lenen. Subsidie Jeroen, hoe waardevol is dat nu? We weten wel: de natuurherstelindustrie is een miljoenenbedrijf. Het gejammer over zielige vogels moet de aandacht afleiden van Henk Staghouwer zijn ‘Investeringskader Waddengebied’.

Jank jank jank

Dat je tientallen miljoenen euro’s investeert om de Waddenzee te verbouwen tot energie-industriegebied.  Zoals met een ‘Tidalkite’, ja verzin het eens,..

Is dat niet verstorend voor vismigratie, vogels enz?

Dus andermaal: dit soort neponderzoek en campagnes van de Waddenvereniging moeten afleiden van het feit dat de Waddenzee als natuurgebied een industriegebied mag worden. En dat helpen de ‘Coalitie Wadden Natuurlijk’, Programma Rijke Waddenzee en Waddenacademie dan een groen verfje geven.

Wanneer je dan je hart zou laten spreken, zou je stellen:

We hebben hier te maken met een sociopathisch en parasitair clubje pathologische leugenaars, dat op publieke kosten de eigen zakken vult en ons Waddengebied en haar traditionele bewoners naar de verdommenis helpt, onder geroep van ‘klimaat’ en ‘duurzaam’. Een maffia.

Is dit wat ‘gratis geld’ met mensen doet? 

Lezing die ik 3 jaar terug gaf voor Visserijclub Hulp in Nood. Nog niets veranderd

Het CO2-zieligevogels-kabaal van Waddenacademie en de publiek-private hybride van ambtenarij en milieuclubs PRW, het dient dus om de Waddenzee nog meer te kunnen verbouwen. Gewoon, tot de laatste Waddenfondsmiljoenen zijn verdampt, met kansloze projecten als ‘Holwerd aan Zee’, het gehele gebied op de schop.

Waarom? Omdat Nederland misschien wel 1 van de meest corrupte landen van Europa is, de Koninklijke Oligarchie Nederland BV. Daarom zegde ik 19 augustus 2019 mijn vertrouwen op in de Nederlandse Rechtstaat.

Er is geen enkele legitieme reden om dit corrupte zootje dat zich als ‘de Nederlandse overheid’ voordoet nog 1 blik waardig te gunnen. Verzet is uw burgerplicht, wanneer bestuurlijke integriteit en democratische legitimiteit U aan het hart gaan. En de weidsheid, de natuur van ons Waddengebied, die ze uit naam van ‘klimaat’ en ‘natuurherstel’ kapot verbouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *