Ministerie van ‘Veiligheid’ ziet overal complotten

Melkertbaantjes voor beschermers van ‘Belangen’…(van de UBO’s van NL, de miljardairsfamilies)

In de Cursus Bullshitdetectie vandaag: Het ‘Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52’ van het ‘Ministerie van Veiligheid’. Hier gaan de ambtenaren los met allerlei ongefundeerde complottheorie tegen protesterende boeren, dierenliefhebbers, het extreem-rechtse spook (mensen die opkomen voor eigen mensen) en ‘Woedeburgers’.

Die ‘Dreigingsbeelden’ lijken vergelijkbaar met ‘Code Rood’ bij het KNMI, als ze een regenbui tot maatschappelijk probleem opwaarderen. Die publiceren ze om- zoals ze aangeven- ‘Belangen’ te beschermen. Wiens belang vraagt U?  Van de UBO’s (bovenbazen grootbedrijf) en de multimiljardairs van het Huis van O, woonachtig aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

Deze dreigbrieven van het Ministerie van ‘Veiligheid’ stammen van de nasleep van Corona-voorloper 9/11 – het ‘internationale terrorisme’. Daarvoor bedachten ze een mooi Melkertbaantje: De nationaal coördinator terrorismebestrijding. 

Boerenprotest

Het Ministerie van Angst (‘veiligheid’)
We leven net onder een regime van staatsterreur, waarin mensen boetes krijgen voor ‘normaal doen’, samenzijn. En dan publiceert het Ministerie van Veiligheid dus het ‘Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland’, en die dreiging is dan ‘aanzienlijk’. Dat je zo ver van de realiteit kunt leven zonder je voor jezelf te schamen is een prestatie te noemen.

Het zal wel zo’n club van verstokte VVD’ers zijn, die een Boekestijntje opzetten, die geloven dat de NAVO nog bestaansrecht heeft, die ‘De Rus’ demoniseren zodat de wapenindustrie weer geld kan verdienen aan Moord & Doodslag BV, die geloven dat de overheid ’t beste met de bevolking voor heeft.

Ja, je hebt zelfs mensen, die geloven dat ‘Mohammed Atta’ een vliegtuig in het World Trade Center vloog, waarna dat in vlammen instortte… Waarna Atta’s ongeschonden paspoort op de grond voor dat WTC werd teruggevonden, zodat we wisten ‘ja hij deed het, DIT is het bewijs’.  🙂

Zo is de officiële lezing, zo bizar…. dat als je dat gelooft, je werkelijk alles kunt geloven/ je laat wijsmaken. En als je niet onnadenkend alles aanneemt dat ‘De Staat’ je beleert, dan heb je dus ‘psychische problemen’ zo leren we vandaag van het Ministerie van Veiligheid… Gij ‘woedeburger’…

De gewraakte afbeelding uit het strafdossier, van de Bullshitdetector in actie bij bevriende boeren. ‘Terrorisme’ jongens…

‘Terrorisme’ = Bullshit
Onder ‘verstokte VVD’ers’ verstaan we verder mensen die geloven, dat de overheid handelt uit publiek belang: kortom mensen die dankzij gratis geld (publiek geld, geroofd van mkb) volledig buiten de realiteit staan en daarop nooit worden afgerekend. En mensen, die hun wereldbeeld door hun breedbeeld-tv laten programmeren, dat er ‘linksuh’ en ‘regsuh’ mensen bestaan.

Het Ministerie van ‘Veiligheid’. Ze zouden nog een vierde keer voor Mark Rutte stemmen.

Het therapeutisch centrum voor Andersbegaafden met een ‘Under Siege‘-complex, die menen dat ‘duistere krachten’ het op hen hebben voorzien. En dat het hun taak is ‘de maatschappij’ (zichzelf en hun vriendjes + Bilderberg-belangen) te ‘beschermen’ tegen het spook van ‘terrorisme’.Zoals Batman met Boy Robin (zijn billenmaatje) Gotham City beschermt tegen de boeven.

Boerencreativiteit om van te houden. ‘Terrorisme’…

Er is 1 f****g filmmaker doodgestoken in 20 jaar door een Marokkaanse uitkeringtrekker die teveel op het internet zat. En de rest van het probleem importeert onze leugenachtige corrupte overheid immers zelf, voor de belangen van de asielindustrie, de omvolking van het Coudenhove- Kalergi-plan en de goedkope wegwerpkrachten voor multinationals.

Toen de Nederlandse bevolking stemde voor een premierkandidaat die al die Islamieten buiten de deur wilde houden, werd hij doodgeschoten. De ander moet over straat met permanente beveiliging, en wordt door dat zelfde ‘Ministerie van Veiligheid’ vervolgd voor zijn pleidooi om minder straatterorristen te importeren.

‘Minder Minder’ roepen is dus strafbaar. Want dan heeft onze leugenachtige corrupte overheid die ‘Belangen’ verdedigt, geen excuus meer om zichzelf aan werk te helpen. Het lijkt soms dus zo: Voor ‘regsuh’ ezels verzonnen ze ‘terrorisme’, voor ‘linkse’ ezels manmade climate change’, ingewikkelde woorden die tot ‘bangmakerij’ zijn te condenseren, de valuta van de macht.

De boeren, ‘terroristen’

Alle terreur komt altijd van ‘De Staat’
Historisch gezien wordt ‘terreur’ alleen door De Staat bedreven, maar sinds 9/11 kreeg ‘terrorisme’ een nieuw ‘frame’. Zoals ‘privacy’ ook een nieuw frame kreeg. Niet langer heet dat ‘hou de overheid buiten onze privesfeer’ maar ‘bescherm de belangen van de UBO’s)

Terreur kreeg haar naam dankzij het regime dat zich na de Franse Revolutie (1789) installeerde. Terwijl we nu leven onder een regime van staatsterreur, waarin zelfs mensen worden beboet omdat ze gezellig samen zijn, geldt een ‘terreurdreiging aanzienlijk’.

Terroristen

Dat is niveau 3, het niveau gaat bij het Ministerie van Veiligheid niet hoger dan een 5. Die getallen van 1/5 moeten een empirische objectiviteit suggereren die in het echt niet bestaat. Het is inderdaad, gewoon BS zijnde Bullshit, zoals we dat onze cursisten onderwijzen in de Cursus Bullshitdetectie. No Concern for Truth, geen achting voor waarheid.

Terreur betekent letterlijk angst(aanjagend). Dus zo kun je het bang maken van de bevolking voor complotten van ‘terroristen’, al die ongefundeerde complottheorie van het Ministerie van Angst (‘veiligheid’ is positieve uitleg van ‘angst’) ook zien als ‘terreur’.

Het zaaien van angst, met het oogmerk om mensen op basis van die angst aan regels en controle te onderwerpen. Zo zijn ook al die bijzondere veiligheidsmaatregelen op vliegvelden ontstaan. Dat je mensen helemaal uitkleedt en onderwerpt aan vernederende fouilleerpraktijken, die ze geacht worden gelaten te ondergaan.

Belangen van de UBO’s beschermen. In wiens belang?

Help, de overheid radicaliseert
Dus wat is een objectieve definitie van ‘terrorisme’,  behalve dan ‘dat wat De Belangen bedreigt’. Die belangen zijn dan uitsluitend die van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf en de Familie van O. De bedrijven die WEL miljarden euro’s staatssteun krijgen als KLM, de banken, terwijl de rest (zoals onze boeren, de horeca enz) mag verrekken.

Wat als de overheid radicaliseert, de bevolking de meest bizarre maatregelen oplegt uit naam van fictieve crises? Wanneer hebben wij als burgers recht op zelfverdediging, zoals dat bij de Amerikanen is vastgelegd in hun ‘Second Amendment’: wanneer de overheid een tirannie wordt…

Zo kun je alleen al je bedenking hebben bij de naam ‘Ministerie van Veiligheid’. Dat is een PR-term voor ‘Ministerie van Angst positief uitgelegd’. Dat men tot in de einder het eigen baantje wil garanderen. Immers, wanneer is Nederland ‘veilig’, of ‘gezond’?

Dat is een normatief-subjectieve term… Dus als het goed is gaan nu al je haren overeind staan wanneer je het volgende document leest, het ‘dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52’. De ‘nationaal coördinator terrorismebestrijding’ zet de door onze corrupte overheid met (fake) stikstofcrisis gedupeerde boeren in ‘terroristisch’ daglicht.

Ze framen de Farmers Defense Force als terroristenclub, die ernstig zou radicaliseren. Omdat ze de staatswillekeur van een papieren stikstofcrisis (die plots ophoudt bij de Duitse grens) niet weerloos accepteren. Zie pagina 22:

….

‘De Woedeburger’
Of ben ik dan die andere categorie waarop ze los gaan: de ‘Wutburger’. We citeren:

Wutbürger: woedende (systeemhatende) burgers die niet zozeer worden gedreven door vastomlijnde rechts- extremistische ideeën, maar zich vanuit een mix van persoonlijke grieven en psychische problemen al langer opwinden over maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving in het algemeen en in de politiek in het bijzonder.

Ja, gij zijt gek, wanneer U toont nog een mens met hart te zijn, in plaats van een systeemknecht die braaf het NOS Journaal niet alleen kijkt, maar het ook nog klakkeloos voor waar houdt… In plaats van te zien wat het is: bewakers van het smalle karrenspoor van de toegestane discussie, betaald door De Staat om precies datgene te doen.

…niveau een 3 voor zulk ‘onderzoek’, Hoger dan 5 kunnen ze qua niveau niet scoren…

The New World Order
En wie importeert immers zelf de Jihadstrijders via asielmigratie van het ‘Global Compact on Migration’ dat Nederland met Mark Rutte ondertekende? (‘met inlegvelletje’). Wie financiert terreurbrigades in Syrie (‘rebellen’)?

Bij onze informatie was dat…de Nederlandse overheid, die radicaliserende Staat die als verlengstuk handelt van Amerikaanse ‘deep state’ geopolitieke belangen, hun ‘New World Order’ (de woorden van ex-CIA-directeur en latere president George Bush).

Wie gaf ‘politieke steun’ aan het kapotbombarderen van Irak onder valse voorwendselen van ‘Weapons of Mass destruction’ in 2003? Bij onze informatie was dat de radicaliserende en terroristische Nederlandse overheid. Toon vooral ons ongelijk hier, voor bewijzen van tegendeel staan we ten zeerste open.

Die zijn er alleen niet…

Wie viel met 3 borderlinecowboys bij mij op 30 januari in huis binnen, om mij op de grond te smijten in eigen huis, in de boeien te slaan voor ‘gedachtenmisdaad’, zodat ik nu op 11 mei voor de rechter moet verschijnen?

Nee, je moet gewoon geloven dat De Staat het goed met je voor heeft, anders ‘heb je psychische problemen’ (gij zijt gek). Wie liet Pim Fortuyn door Sheepdip Volkert doodschieten in 2003 op het Mediapark? Omdat deze premierkandidaat het waagde naar ‘het volk’ te luisteren in plaats van de globalisten?

Wie beschermt Volkert vervolgens met staatsbescherming en uitkering, zodat hij na de moord op een premierkandidaat al na enkele jaren weer vrij en blij rondloopt? Terwijl ik voor een onvertogen woord op Facebook al gewelddadig gearresteerd wordt…

..oh ja..

En wie graag eerst beter onderzoek wil naar mogelijke gezondheidsschade door 5G-straling (60Gigahertz) en de invloed op de zuurstofopname door je longen?

Die is uiteraard ook al gekke henkie volgens het ‘Dreigingsbeeld Terrorisme’. Het ‘Ministerie van Veiligheid’- verlengstuk van het Amerikaanse terreurnetwerk ‘CIA’ en ‘Belangen’ van het World Economic Forum, de 2030 Agenda van het Koningshuis, die buitelt in haar ‘Dreigingsbeeld’ (dreigementen van De Staat) over het woord dat de CIA verzon nadat ze JF Kennedy hadden vermoord.

‘Complottheorie’.

Om alles buiten de ‘officiële versie’ (‘een eenzame gek deed het’) te pathologiseren… Terwijl ze zelf dit ‘Dreigingsbeeld’ uitbrengen omdat ze dus overal complotten zien, samenzweringen van boeren, dierenliefhebbers etc, waartegen alleen ‘De Staat’ de enige ware bescherming zou bieden.

Gij zijt gek, als u onze leugenachtige en corrupte overheid niet blindelings met haar ‘officiele verhaal’ gelooft…

Wie geen 5G wil zonder gezondheidsonderzoek is gekke henkie!
Dus ze maken eerst een karikatuur van de kritiek bij dat Orwelliaanse ‘Ministerie van Veiligheid’, de Firma Boekestijn BV, brave Elsevier- en Telegraaflezers, Koningsgezinden. En met die karikatuur in de hand pathologiseren ze je.

De zelfde club die  aanvoerder van protest tegen de Windmolenmaffia Jan Nieboer zonder aanklacht zomaar 6 weken in de cel gooide.. de zelfde club, die boeren met nekklem oppakte omdat ze het waagden voor zichzelf op te komen, waar enkelen van hen uit wanhoop over heden en toekomst al zelfmoord pleegden.

De club die normale mensen die samen willen zijn aan belachelijke bekeuringen helpt, omdat die mensen zich niet gek laten maken maar als gewone sterfelijke mensen willen leven, zolang hen dat door God is gegeven.

Met Boerse taal als moerstaal, ‘terroristen’

Ministerie van Veiligheid, een terroristische entiteit
De VVD-kleptocraat Tjibbe Joustra was nationaal coördinator (nu Pieter Jaap Aalbersberg) van de 9/11-voorloper op de Coronahysterie. Joustra liet voor zichzelf als ‘CEO’ van uitkeringkantoor UWV de directiekamer voor miljoenen euro’s gemeenschapsgeld verbouwen met gouden kranen.

En zo iemand vertelt ons wie een bedreiging is? Zoals de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) van Abraham Kuyper al stelde; ‘Van de overheid kan niet enig goeds komen’…. Sinds ‘De Terreur’ van Robespierre, Lenin, Stalin, Pol Pot, Hitler en de Coronaterreur van Rutte ben ik geneigd in die ARP een hoge graad van wijsheid te zien.

Tot slot hier nog ons ‘Rode Pil’-schema van wat wij de Koninklijke Oligarchie Nederland BV’ noemen.

Het Rode Pil-schema

Die bananenstaat Nigeria aan de Noordzee, waar je dus een ‘Ministerie van Veiligheid’ ( = ‘angst’ positief uitgelegd) hebt dat ‘Belangen’ beschermt. In het schema ziet U in 1 oogopslag wiens belang. En als je dat bedreigt, noemen ze je ‘terrorist’. Ben je gunsteling, dan krijg je miljarden euro’s staatssteun.

Kortom: deze leugenachtige corrupte overheid heeft geen morele legitimiteit.

Er is geen morele reden nog iets van deze entiteit aan te nemen, noch hier nog naar te luisteren. Op zijn best is de Nederlandse overheid een lachwekkend instituut geworden. Het Ministerie van Veiligheid, dat kan niet anders dan onze spot en diepste minachting verdienen. Stakkers.

Ga eens inbraken oplossen, burgers beschermen, in plaats van ze pathologiseren en criminaliseren. En vort een beetje.

4 Replies to “Ministerie van ‘Veiligheid’ ziet overal complotten”

 1. Oh gossie nu heb ik dus psychiatrische problemen? Omdat ik de waanzin in zie en hun “ beleid” niet pik? En zij beschermen ons? Ze hebben ons allang verkocht( wel waarschijnlijk met inleg velletje) aan de vn en al die andere zieke clubjes! Maar wat een prachtig land is dit en we zijn hier zoooo gelukkig volgens het cbs, jaja hypocriete zooi, jij verwoord het altijd heel pakkend Rypke,ga zo door!

  1. Men verwacht dat ‘we zijn welvarend op de pof’ het zelfde is als ‘dus zijn we democratie’. Het komt overigens van twee kanten.

   Dit is de overheid die je krijgt als je zelf wat achterover leunt. Dus combineren we hier de maatschappelijke taak met datgene wat we echt leuk vinden, natuurlijke historie in woord en beeld

  1. Hoe die verhoudingen op dit moment precies liggen tussen Vaticaan en terreurstaatje Israel is de vraag. Wellicht heeft het Vaticaan het stokje inmiddels overgedragen aan de Zionisten/Rothschilds en Co. . Ik zag dat Francis de eerste paus is geweest die een krans legde bij het graf van Theodoor Herzl, de grondlegger van het Zionisme… en hij kuste de hand van Rothschild.
   Enne oja die volslagen idioot Geert W. is 100% een Israel spin-off. En wat/wie eigenlijk niet in dit verdorven landje…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *