WNF zwetst, er sterven geen ‘1 miljoen soorten’ uit

Deja Vu, 2004: Global Warming to Kill off 1 million species… šŸ™‚

Fysicus Arnout Jaspers is 1 van de handvol goede wetenschapsjournalisten van NL. Hij zet het mes in de ‘1 miljoen soorten sterven uit’-claim van het IPCC voor ‘biodiversiteit (IPBES). Die claim- die 2004 al werd gebruikt in de context van ‘klimaat’- fileerden wij op 22 januari hier nog als ‘Fake News’.

Wat Jaspers zijn te loven prestatie is, hij kreeg zijn kritiek als ‘short communication’ gepubliceerd in Biological Conservation.Ā Gefeliciteerd met de plaatsing, want nu staat het in de officiĆ«le literatuur gedocumenteerd. En dat is toch de plaats waar je het uiteindelijke verschil kan, danwel hoopt te maken.

Toch moet je na herhaalde realisatie ‘wat is dit voor pseudoscience’ ook inzien: het gaat bij ‘biodiversiteit’ en ngo’s als WNF niet om natuurbescherming. Maar om een samenzwering voor poen, macht en ideologie. (2030 Agenda). Daarom is dit artikel ook enkel contra-productief, want wat blijft hangen is ‘1 miljoen soorten’: hun discussie en agenda.

‘Global Average Temperature’ and virtual species in Species Area Relationships advance academic careers

‘Highly speculative’ (academisch voor ‘grote onzin’)
Ondergetekende ondernam al pogingen in die richting bij het fileren van de MSA-indicator van het Planbureau voor de Leefomgeving, als exponent van ons onderzoek ‘Sjoemelnatuur’. Een stimulans dit nog eens door te zetten, want zo’n weblog is natuurlijk toch een beetje een Bermuda Driehoek.

Al lezen waarschijnlijk meer mensen Interessante Tijden – gemiddeld + 3000 per dag- dan het artikel van Jaspers. Toch geef je zo veel gratis weg, zonder daar zelf voordeel bij te hebben.

Sjoemelnatuur (2015),

Op 22 Januari schreven we al op Interessante Tijden waarom de ‘1 miljoen soorten sterven uit’-claim bullshit is. Die werd ook al in 2004 door Chris Thomas gebruikt om in de computer 1 miljoen soorten door ‘global warming’ te doen uitsterven die in het echt niet eens bestonden.

Thomas nam toen 1/3de van een fictieve 3 miljoen soorten, die alleen in zijn dikke duim bestonden. En vervolgens ging dat de hele wereld rond.

Thomas zijn studie zou in het Vierde IPCC-klimaatrapport (werkgroep 2) prominent figureren. En zijn collega Lee Hannah bouwde een hele carriere op dit media-succes, publiceerde nog het boek ‘Saving a Million Species’. Het is ook een mooi afgerond klinkend getal.

Het niveau van wetenschap hier achter is vooral zo bedroevend. En daarover gaat nu dus de ‘short communication’ van Jaspers.

Knap gedaan Arnout!

Arnout Jaspers richt zijn pijlen op dat Wereld Natuur Fonds. Die schatrijke ngo met een jaarlijks budget van bijna 800 miljoen euro, slaagde er in om van de ‘1 miljoen verdwijnende soorten’ een ‘ground truth into public perception’ te maken. Maar zoals Jaspers schrijft:

‘The penetration of this ground truth’ into public perception may be considered a great PR-succes by the communicators of IPBES, but in the long run they undermine the credibility of science.

Jaspers noemt de kritiek die marien bioloog Mark Costello al publiceerde in Science (25 juli 2019), die de ‘1 miljoen soorten’ als ‘highly speculative’ afdeed. Dat is keurig academische taal voor ‘grote onzin’. Hij toonde op welke simplistische wijze de 1 miljoen soorten tot stand kwam. Precies zoals wij dat hier op 22 januari al uitlegden.

…De Mens is Slecht en moet topdown ‘Verbeterd’: al sinds 1961 de boodschap van WWF

Ik lieg, hij loog, wij ecologen
Ze bliezen het aantal soorten dat op aarde zou leven op naar 8 miljoen, terwijl maar 1,8 miljoen soorten door de wetenschap zijn beschreven. De rest zou kunnen bestaan. Dus het IPBES liet wel 6,2 miljoen soorten risico tot uitsterven lopen die misschien wel/niet bestaan.

Zo kun je een hoge score halen. De berekening in het IPBES-rapport ging echter ietsje omslachtiger.

Dus hoe kwamen ze op die 1 miljoen? Dat deden ze met de Rode Lijst voor bedreigde diersoorten van IUCN. Daarvoor zijn nu ongeveer 100 duizend diersoorten op ‘uitsterfrisico’ beoordeeld. En 27 duizend van die soorten kwamen in een categorie van bedreiging (kwetsbaar, bedreigd, ernstig bedreigd)

Dus ongeveer een kwart.

Grote Broer van de Klimazi’s is Watching You: WWF-spotje

Vervolgens stelde IPBES dat ook 1/10de van de insectensoorten bedreigd zou zijn. En zo kwamen ze tot een merkwaardige berekening, waarbij ze de kwart gewervelde diersoorten met 25% vermenigvuldigden, en de 1/10de van bedreigde insectensoorten met ‘de rest’ (75%). Die factoren van 1/8ste en 1/7,5ste zijn gemiddeld samen dus ongeveer 1/8ste.

En die 1/8ste vermenigvuldigden ze met 8 miljoen. Zo stierven er dus zomaar 1/8ste van 8 miljoen soorten uit. Wat Jaspers met Costello vaststelt: je kunt van een groep van 100 duizend soorten niet beweren dat die representatief is voor al de 8 miljoen soorten die je als totaal neemt.

Bootlegger (Eneco) Baptist (WWF)

Bang maken levert geld en macht op…
Het zegt wel veel over het niveau van wetenschap waarmee ecologen genoegen nemen, en de ngo’s waarmee zij doorgaans intens verweven zijn. Zo wordt de leerstoel van Theunis Piersma (Flyway Ecology) gefinancierd door het WNF. Ook zit de aanvoerster van het ‘Deltaplan Biodiversiteit’- dat met beroep op de noodtoestand boerengrond claimt- Louise Vet bij WNF in het bestuur.

Dus wanneer je op niveau 1 van de Cursus Bullshitdetectie (waarop Jaspers nu opereert, het technische deel) bij herhaling ziet- ‘wat is dit voor pseudoscience’- dan kijk je naar de andere niveaus. (economie, ideologie en politiek)

  • Willen ze werkelijk zoveel mogelijk goed per euro, of enkel zoveel mogelijk euro? (niveau 2 van de cursus)

2030 Agenda, ‘biodiversiteit’ is doel 15

  • Zit er een bepaalde ideologie achter hun werk? (niveau 3, ja, ecofascisme, malthusianisme, theosofie en eugenetica)
  • Heeft die ideologie een vastomlijnd politiek programma (niveau 4) Ja, de 2030 Agenda.

Op niveau 2 zien we: Het WNF wil zoveel mogelijk euro, zonder enige bekommernis om het effect in de natuur.

Er is geen enkele bewijsbare relatie tussen hun toegenomen verdiensten (van 10 miljoen in 1971 dankzij donatie van de Club 1001 van Prins Bernhard tot 800 miljoen nu) en het succes in het tegengaan van het uitsterven van hun ‘vlaggenschip’-soorten, zo toonden we in ‘Het Wereldbestuurfonds’ (Groene Rekenkamer 2012)

Al sinds 1961 is de strategie gelijk bij WNF: maak mensen bang over 1 of ander girodier. Dat was eerst de zwarte neushoorn, die zou uitsterven. In 2012 zou die nog steeds uitsterven.

Vervolgens de ijsbeer die ook niet blijkt uit te sterven, zo moet WNF nu schoorvoetend toegeven. Terwijl na Al Gore hier de bushokjes vol hingen met IJsbeerposters van WNF met de Rabobank. Toen riepen ze dat windmolens de ijsbeer zouden redden, ja serieus…. šŸ™‚

Eneco

WNF richt meer schade aan dan dat ze goed doen
Ondertussen gaat er niettemin onnodig veel natuur kapot dankzij het WNF: door hun samenwerking met Eneco dat bomen in brand steekt tegen subsidie.

Voor het klimaat.

Zie ons fotoverslag van hun bomencrematorium Lage Weide in Utrecht, en lees het artikel ‘Schone Energie, een Smerig Zaakje‘. Het WNF beschermt geen natuur, het WNF is de groene verfpot van de UBO’s (bovenbazen) van het grootbedrijf, mede-opgericht door de fabrikant van Valium (Roche, Luc Hoffmann).

Een vriendje van Prins von Lockheedaffaire zum Aussendenturwippen bis Bilderberg, aka de SS’er en onschendbare crimineel Bernhard van O.

Staatsbosbeheer (SBB) State Forestry Service receives 87 million euro’s of subsidies, and sells it’s wood for comparable amount

Wetenschap was altijd slechts middel tot politiek doel
Het bang maken over biodiversiteit is onderdeel van een globalistisch politiek programma, de 2030 Agenda. Ze willen een hek rond de natuur zetten, met bankiers achter de kassa (habitat banking, ‘ecosysteemdiensten’). De nette naam voor ‘het privatiseren van de publieke ruimte, water, lucht, grond en grondstoffen’, dat is ‘natuurlijk kapitaal’.

De huidige WWF-directeur Pavan Sukhdev (tevens Deutsche Bank) kreeg dat Habitatbankieren (‘ecosysteemdiensten’) met de TEEB-studie voor de Europese Commissie in 2008 op de politieke kaart.

Theorie bevestigd dat bankiers de groene hype uitvonden (Natural Capital)

Met ‘natuurlijk kapitaal’ willen ze zelfs een nieuwe digitale munt dekken, de Earth Dollar. En hier gaan wij dus even verder dan het technische niveau 1-gedeelte, waar Jaspers uiterst keurig in Biological Conservation van leer trekt.

Het ging WNF en de UBO’s van het grootbedrijf nooit werkelijk om natuurbescherming, maar macht en geld. Daarom geven ze ook niet om het niveau van wetenschap, die wetenschap is slechts een sjieke jas voor propaganda..

En die professionele miljoenenmarketing bewerkt het politieke draagvlak voor technocratie van hun politieke programma, de 2030 Agenda. Technocratie (regering door ‘experts’) lijkt op een soort groene Sovjetunie. Daarin is alle kapitaal, grond en grondstoffen geconcentreerd in de handen van enkelen.

Het WNF is de groenwasserette voor multinationals en het bankwezen

Met gebruik van wetenschap als PR-middel en politiek middel versmal je bevoegdheid in maatschappelijke discussie over ‘hoe gaan we met de omgeving om’ tot het domein van zelfverklaarde ‘deskundigen’, ngo’s en technocraten, ambtenarij. Dus heel goed dat Arnout Jaspers op niveau 1, het technische gedeelte, ziet wat voor onzin ze verkopen.

Maar nu nog de realisatie dat dit geen ‘domheid’ is, of het dogma van ‘menselijk falen verklaart alles’.

We hebben hier te maken met niveau 2, 3 en 4, geld, een machtsideologie van de bovenbazen van het grootbedrijf, eliteclubs enz. Met slimme mensen in de bovenlaag die dondersgoed weten wat ze doen, gebruik makend van een leger bruikbare idioten en Groen Linkse milieumeiskes.

Elektrisch rijden op Enecostroom bij WNF hoofdkantoor

En we zien dus achter de wollige faƧades van girodieren vooral (economische) machtspolitiek, een machtsgreep over de publieke ruimte die ze ‘the commons’ noemen, wie over haar inrichting mag beslissen.

  • Hoofdvraag: Van wie is de planeet?

En nee, we zeggen hier dus niet ‘ut valt wul mee, stem VVD‘, omdat die 1 miljoen soorten-claim niets dan fantasie is. Er is nog nooit zoveel natuur in NL in zo korte tijd vernield als onder 3 Rutte-kabinetten, met klimaat & milieubeleid als 1 van de hoofdschuldigen. En nu ligt ook nog eens de menselijkheid op het hakblok.

We leven kortom in Interessante Tijden. Kijk, het enige dat nu na het lezen van dit artikel in het brein blijft hangen, dat is mogelijk ‘1 miljoen soorten’. Voor of tegen maakt niet uit, je bent al in een karrespoor van een agenda geduwd.

One Reply to “WNF zwetst, er sterven geen ‘1 miljoen soorten’ uit”

  1. de enige soort die lijkt uit te sterven is wel de homo-sapiens (homo, de mens en allen gelijk en sapiens met wijsheid begiftigd) als je het mij vraagt…
    er is overigens een “onderzoeksbureau” die de “het nieuwe normaal” monitort met de naam “Survey Monkey” , je zou nog bijna in een omgekeerde evolutie gaan denken… nou ja ik dan niet maar de meeste apen op de apenrots…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *