‘Schone’ energie, een smerig zaakje… (1)

Mooi aan het kanaal gelegen, zodat je veel bos kunt aanvoeren

Interessante Tijden fotografeerde het bomencrematorium dat Eneco liet bouwen in Lage Weide. Die houtsnipperstoker verbrandt – omgerekend van volume hout naar bomen- een geschatte 1500-2000 hectare bos per jaar bij vol vermogen. Het stoot daarmee een (geleerde schatting) 0,5-0,7 kiloton stikstofoxiden per jaar uit.

Het krijgt daarvoor 7,9 miljoen euro SDE+-subsidie per jaar van Sandor Gaastra, directeur-generaal en UBO-beschermer van het Ministerie van Klimaat, voormalig hoofdman van de Rijkspolitie. Welke kwaadaardige samenzwering maakt nu, dat je het in brand steken van bos voor subsidie ‘groen’ mag noemen?

Wat op het eerste gezicht enkel ‘gekte’ lijkt, daar zit altijd ergens voor iemand een rationeel doel achter, zo laten we ook verder zien in deel 2…  

Eneco

Meten met twee klimaten bij bomencrematoria
De Topmanagementgroep van de Rijksoverheid (directeuren generaal, topambtenarij) bepaalde op last van de UBO’s (Bovenbazen grootbedrijf als Unilever, VNO-NCW) dat het stoken van bos ‘duurzaam’ is. Daarom staat dit bomencrematorium van Eneco in Lage Weide Utrecht niet geregistreerd bij ‘emissieregistratie’. En er zal zomaar nog 1 komen…

Want het stoken van gekapt bos mag ‘schone’ energie heten bij politiek besluit. Dat machtswoord werkt, alsof je het eten van stront ‘delicatesse’ zou moeten noemen in een dictatuur waar iedereen van de honger waanzinnig is geworden. Gewoon bij dictaat van Mao. Of had je wat?

Het zelfde geldt voor het bomencrematorium in Purmerend, dat gevoed wordt met bos, dat Staatsbosbeheer kaalkapt. Al de bomencrematoria dienen het beleid van de Topmanagementgroep, en die topambtenarij dient ‘De Belangen’ van de UBO’s.

Heel constructief!

Dus heet deze energiecentrale ‘groen’. Ja, zelfs ‘constructieve oplossing voor energievraagstukken’. Net als het nieuwe bomencrematorium in Amsterdam aan de A5. Ook als ze dat in het eggie niet zijn. De al 372 kleine en grote bomencrematoria in Nederland zijn ‘schone energie’, ja zelfs ‘groen’ bij bevel, bij machtswoord.

Die claimen steeds dat ze op ‘resthout dat vrijkomt uit onderhoud’ stoken.

Maar als 1 zo’n bomencrematorium al meer dan 1000 hectare bos per jaar lust. En de provincie Utrecht heeft maar 20 duizend hectare bos. Hoe lang kun je dan beweren dat je ‘resthout uit onderhoud’ stookt? En nog geen 30 kilometer verderop in Amsterdam roept de directeur van een ander bomencrematorium het zelfde; ‘we stoken resthout uit onderhoud binnen een straal van 100km’.

Naast de op last van D66 gesloten Hemwegcentrale Amsterdam staat er nu ook een bomencrematorium

Die overheid handelt op haar beurt weer op orders van Brussel. De Europese Commissie voert op haar beurt weer politiek uit, die werd bedacht op een kantoor van de Verenigde Naties in New York. Rond die internationale instituties en het World Economic Forum (de bovenbazen) werkt een kliek van globalisten met mondiale machtswens.

Die ‘wil tot macht’, formuleerden ze wollig, alsof ze eigenlijk de wereld gaan redden met 17 SDG-doelen van de VN-2030 Agenda, die in 1992 ‘Agenda 21’ heette: het plan voor wereldregering in de 21ste eeuw.

Het broedhabitat dat Eneco per jaar in Lage Weide voor subsidie opstookt

Daarover later iets meer: die politiek zit complex in elkaar, zodat je er niet zomaar doorheen prikt. Het makkelijkste doen we het eerste. Iedereen overal te lande ziet, hoe jaarlijkse aanslagen gepleegd worden op het publieke groen, hoe al dat ‘resthout vrijkomt bij onderhoud’.

Bootlegger (Eneco) Baptist (WWF)

Door propaganda prikken als ‘resthout dat vrijkomt bij onderhoud’, dat kan al met 1 plaatje. Dat ziet er ZO, uit. Als ‘gekapte bomen’. Dit is dat ‘onderhoud’ waarover Eneco het heeft met haar excuustruzen van het Wereld Natuur Fonds. Groene Energie:

…hier nog een afbeelding van ‘resthout dat vrijkomt bij onderhoud’:

Forest destruction for climate protection and nature exploitation

Meer CO2-emissies dan alle andere ‘fossiele’ brandstoffen
Eneco haar gascentrale in Lage Weide staat wel geregistreerd bij Emissieregistratie, maar dit bomencrematorium dus niet. De ironie wil dat die gascentrale veel beter voor natuur en milieu is. En dat is geen mening, maar onbetwijfelbaar ware constatering

Waarom is de stook van aardgas vele malen beter voor natuur en milieu, vraagt U dan?

Omdat er per eenheid energie die je opwekt bij stook van aardgas (CH4) veel minder CO2 vrijkomt dan bij een eenheid verstookt hout. Aardgas heeft een hogere ‘energiedichtheid’. Er komt bij de stook van hout zelfs meer CO2 vrij dan bij steenkool. Maar wanneer je bij machtswoord dicteert dat bomen stoken ‘groen’ mag heten, dan deert middelbare school natuurkunde niet zo bij je besluiten.

Weegbrug biomassa

Wanneer het lukt je te doen inzien, dat je beter over logische consequenties praat dan vrome intenties. Dan kan iedereen met gezond boerenverstand plots weer meedenken en meebeslissen. Immers, ga je debatteren over complexe zaken als het wereldklimaat en je welgemeende intenties om de wereld te redden. Dan kun je doorpraten tot de hel bevriest. Iedereen vindt daar weer iets anders van.

Maar de gevolgen van klimaatbeleid, die ziet ieder voor de eigen neus. En daarover heb je wel duidelijkheid, dus kun je daar met redelijke mensen tot algemene overeenstemming over komen.

De als ‘groene’ en ‘duurzame’ energie verkochte ‘Biowarmte Installatie’, hier is ‘biowarmte’ de propagandakreet.  Verzin het eens. Je steekt de open haard aan, noemt het ‘biowarmte’ en plots klinkt ‘vuurtje stoken’ als de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk waarvoor je subsidie mag vangen. Het is dus slechts de wollige naam ter verkoop, zo zie je zelf.

Dat kan iedereen zien, zie ook de foto;s. Wij noemen het wat het IS, een bomencrematorium voor subsidie. Zonder die miljoenensubsidies van het Ministerie van Klimaat (hoe Orwelliaans klinkt die naam) was het bomencrematorium niet gebouwd. En zou er niet 1 zijn gebouwd.

‘Samen gaan we voor duurzaam’ 🙂

Ongeveer evenveel CO2 als bij bruinkool, zoveel komt vrij bij de stook van hout.

Op dat bruinkool draaien vooral de ‘groene’ Duitsers hun economie, sinds Angela Merkel alle CO2-loze kerncentrales sloot. Dat kun je- opnieuw -zelf zien, wanneer je naar het Ruhrgebiet rijdt, en de bruinkoolmijnen bij Garzweiler bewondert. Dankzij Mutti Merkel, en het ‘groene voorbeeldland Duitsland’. Je hoeft mij niet te geloven, je kunt alles zelf controleren.

De zelfde Duitse energiereus RWE die de bruinkolen stookt in Duitsland, dat krijgt van Sandor Gaastra en zijn RVO-schandknaapje Meindert Smallenbroek miljardensubsidies om bos bij te stoken in de Eemshaven en in de Amercentrale in Geertruidenberg.

250 kilometer verder, bruinkoolmijnen open voor Duits energiebeleid van RWE.

‘Biowarmte’ = gecontroleerde bosbrand tegen subsidie….
Dus plots heet het in brand steken van bomen CO2-neutraal. Dus dat je CO2 die bij het verbranden van bos vrijkomt plots NIET hoeft mee te tellen als CO2-emissie. Terwijl: of je nu per uur een hectare bos verbrandt voor SDE+subsidie in een bomencrematorium in Utrecht, Amsterdam, Purmerend….

….of die hoeveelheid bos en bomen gaat in de Amazone of Noord Amerika in rook op. Dat maakt natuurlijk voor de netto CO2-emissie geen verschil uit. Een stuk bos kan in een paar uren in rook opgaan, maar het duurt weer 40 jaar voor alle CO2 is opgenomen die bij die bosbrand vrijkomt.

‘Biowarmte’ is dus- onbetwijfelbaar- niets dan een wollige verkoopterm, marketing voor ‘gecontroleerde bosbrand tegen ontvangst van subsidie’. Zoals ‘subsidie’ ook een verzachtende PR-term is voor ‘met overheidsgeweld geroofd geld’. Alsof iets minder crimineel is wanneer je het op een zachtere wijze inwrijft.

Ongeboren kinderen als gezwel wegsnijden noem je dan, zoals Bill Gates dat doet: ‘reproductive health‘. En een muilkorf voor de massa noem je dan ‘mondkapjes’.

Met mooie witte Tesla. Duurzaam!

Iets vriendelijker zou ‘Open Haard’ klinken voor Eneco, zodat de directeur met witte Tesla er warmpjes bij kan zitten. Maar goed, we waren bij de vervuiling die ‘schone energie’ geeft. Die hoeveelheid rotzooi – die wij hier voorrekenden- kan iedereen narekenen. Opnieuw.

Dus niet alleen stoot het bomencrematorium van Eneco een geschatte halve kiloton aan stikstofverbindingen per jaar uit. Er gaat ook het CO2-equivalent van een bosbrand van 1500-2000 hectare bos de lucht in.

Al 10 jaar waarschuwden we daar voor, de smerige zaakjes die als ‘duurzame’ energie verkocht worden. Al sinds we de weblog Climategate.nl hielpen oprichten. In ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ (Nieuw Amsterdam 2017) gaven we al het ruimtesparende en CO2-loze alternatief, nieuwe kernenergie, zoals met thorium.

Aan de Thoriumweg

De ironie wil dat het Bomencrematorium van Eneco- dus energie-innovatie uit de steentijd- gevestigd is aan de ‘atoomweg’, die kruist met de ‘Thoriumweg’.

We hebben het voor ettelijke ‘mainstream’ bladen al aangekaart, zoals 5 jaar terug voor Financieele Dagblad in het artikel ‘de vervuiler wordt betaald‘. Zie ook het artikel dat we schreven voor VORK (Agrio Uitgeverij), ‘Een slechte tijd om boom te zijn‘.

Maar bij de meeste mensen duurt het even langer, voor het kwartje valt.

Eneco-medewerkers hebben huis achter centrale

‘Dit is het beleid, wij draaien slechts’
Nu hoeven we die medewerkers van Eneco in hun oranje overalls dus ook geen boze dingen toe te roepen. Het locatiepersoneel doet gewoon maar haar werk in Eneco’s vernietigingskamp voor de arboretische holocaust ( = ‘brandoffer’). Daartoe besloten de ecologische schrijftafelmoordenaars Sandor Gaastra en zijn RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek, door voor deze locatie 7,9 miljoen euro SDE+-subisidie per jaar toe te kennen

(33 euro/MWh voor 4000 vollasturen)

De medewerkers huren van Eneco hun huisje achter de centrale, prima mensen. Sommige bewoners kochten die huisjes van Eneco. Ze hebben er volkstuintjes bij, en de toegangsweg heeft een prachtige laan met fruitbomen. Die stammen uit de tijd dat de energiebedrijven nog publieke nutsbedrijven waren, toen bedrijven als ouderwetse socialisten zorgen voor hun personeel.

Tijden veranderen, omdat mentaliteiten, belangen en ideologieën veranderen. We kregen het neoliberalisme, dat fuseerde met het marxisme tot technocratisch globalisme. Eneco werd privaat. Het wil die huizen in het groen langs het kanaal terugkopen. Omdat de nieuwe bewoners klagen over de stookoverlast. En dat klagen laat je wel na, wanneer je huis weer van ‘de baas’ is.

Huisje aan het water in Utrecht, elders onbetaalbaar

Natuurlijk mag Eneco haar directie zich verschuilen achter Sandor Gaastra van het Ministerie van Klimaat. Ze mogen zeggen ‘dit is het beleid’. Dit is wat ‘de overheid’ wil als onderdeel van ‘De Transitie’.  En dat klopt.

Dit is het internationale beleid zelfs, volgend uit de Brusselse Renewable Energy Directive. Daarvan kwam het ‘Biomassa’-gedeelte tot stand dankzij de Speciale Rapporteur voor de Europese Commissie, tevens directeur van de Club van Rome: Anders Wijkman. Dat was in 2008. In 2009 trad die directive in werking.

En daarover gaat de rest van dit verhaal, want ons ‘duurzame’ energiedoel uit het SER Energieakkoord (2013) stamt daar uit.

Mooi plekje

GLOBE, invloedrijk achter de coulissen
Anders Wijkman is ook lobbyist van GLOBE, waar nu D66-coryfee Gerben Jan Gerbrandy lid van is (opvolger van Doeke Eisma). Die zat ook weer in de stikstofcommissie van Remkes, waardoor U nu 100 km per uur moet rijden vanwege ‘stikstof’. Terwijl Eneco’s ‘Biowarmte’ Installatie/bomencrematorium dus een halve kiloton stikstofverbindingen uitstoot, emissies die ze niet eens hoeven registreren.

In GLOBE zit ook de voormalige EC-Milieucommissaris Janez Potocnik als lobbyist in Brussell. Het is een invloedrijke club die achter de schermen werkt. Al Gore zit er ook bij (Globe Legislators). Zij zweren dus tegen ons samen, voor hun eigen belangen en ideologie, ten koste van ons.

De energierekening blijft dankzij deze gekte immers almaar stijgen. Dat complot dat GLOBE smeedde tegen de bevolking voor de UBO’s, dat is ons nadeel, maar iemand anders zijn voordeel.

Volkstuintje Eneco-medewerker met Vattenfall auto

Grondstoffen Unilever uit de wind houden?
Ze lobbyen ondermeer voor de belangen van Paul Polman’s Unilever. Het zou in het logisch-rationele belang van Unilever zijn, dat je voor ‘De Transitie’ niet op biologische grondstoffen stookt, waarvan het bedrijfsmodel van Unilever afhangt.

Daartoe zette Unilever namelijk eerder al Greenpeace in. Greenpeace lobbyde namelijk in 2008 voor Unilever om ‘biomassa’ in een kwaad daglicht te zetten, waar dat de stook van voedselgewassen betrof, denk aan mais in de dieseltank. De voedselgigant wil natuurlijk dat grondstoffen voor haar multinational zo goedkoop mogelijk blijven.

En als je concurrentie krijgt van partijen die je grondstoffen gaan stoken met subsidie, dan stijgen de prijzen daarvan. Maar wanneer je op bomen en bos stookt, dan bedreig je dus niet langer de grondstoffen van Unilever. Zulke overwegingen kunnen dus gebruikt zijn, bij de beslissing om het stoken van bos bij machtswoord van Brussel ‘groen’ te mogen noemen.

Achter de centrale nog een heel bos (dat nog overeind staat)

Wie profiteert van deze gekte?
Als het goed is kun je nu een vraag stellen als: ‘wat is de legitimiteit van zulke beleid, waarvan slechts enkele private partijen profiteren, op publieke kosten’? Ook wanneer je locatiedirecteur bij Eneco bent en je Tesla is je zo dierbaar, dan zul je toch eens zulke knagende vragen kunnen stellen….

Dus waarom mag deze misdaad tegen natuur, milieu en vooral het gezonde verstand ‘groen’ heten, ja zelfs ‘schone energie’? Dat verklapten we al. Vanwege ‘De Belangen’, achter iedere ‘gekte’ in politiek en beleid zit altijd ergens een rationeel doel.

Iemand profiteert, meestal iemand die al veel macht en geld heeft.

Sandor Gaastra is een leugenaar/bedrijft creatieve waarheidsinterpretatie voor de UBO’s

Sandor Gaastra van het Ministerie van Klimaat meet met twee (kli)maten bij machtswoord. Sandor zegt ‘het is groen omdat ik het zeg, of had je een grote mond?’ Daarvoor is hij aangenomen bij de Topmanagementgroep door de Bovenbazen, de UBO’s van het grootbedrijf, het tiental miljardairsfamilies dat samen met de Familie van Oranje als ultieme bovenbaas bepaalt wat gebeurt in NL.

Dus mag Sandor dit dicteren. Want hij is de ambtelijke ‘CEO’ van een exploitatiemaatschappij met een bankschuld van honderden miljarden euro’s, genaamd Nederland, hier Koninklijke Oligarchie Nederland BV genoemd. Een bedrijf.

Daarmee MOET dit beleid toch wel EEN verband houden, zou je denken toch? Of niet? Daarover gaat deel 2 van dit tweeluik ‘Schone Energie, een Smerig Zaakje’.

Tot de volgende keer!

PS: Planet of the Humans
Kijk ook de film van Michael Moore alvast even over de smerige zaakjes rond schone energie. Die voor ‘Earth Day’ op 22 april verschenen film is al miljoenen keren bekeken, en brengt de smerige zaakjes van ‘schone energie’ vanuit het perspectief van de milieubeweging, dat we ‘teveel’ zijn.

Alsof de milieubeweging met kritiek op haar eigen functioneren de eigen houdbaarheidsdatum wil verlengen. Maar er klopt veel, het is een stapje vooruit. Want de reguliere media helpen de overheid bij de verkoop van dit beleid:

Filmpjes werken nu eenmaal beter voor de massa, vraag Al Gore maar….In het tweede deel gaan we zien: De mislukkingen en gekte van ‘duurzaam’ zijn niet ‘per ongeluk’ maar het doel van een politieke strategie. Zoals subsidie ook het doel van duurzaam is.

3 Replies to “‘Schone’ energie, een smerig zaakje… (1)”

  1. Ik begrijp nu de enorme boomkap in de provincie Utrecht, Utrechtse Heuvelrug (Maarn, Zeist, Soestduinen) en ook in mijn eigen gemeente Stichtse Vecht.
    Echt schandalig.

  2. We zijn gemakshalve even over `t stikstofprobleem heen gestapt, wat bij biowarmte installaties vele malen hoger ligt dan bij de doorsnee installaties.De vergunningen zijn zeker afgegeven door GROENLINKS Rik Grashoff, Groen Links is zo verkeerd bezig. Afdeling van Yasser Feras.

    Twee energiecentrales hebben sinds kort een natuurvergunning

  3. Dus gaan jullie nu een petitie opstellen die iedere burger kan ondertekenen.Velen hebben de film gezien, zijn boos en kunnen er niets mee.
    Onder de film zou eigenlijk moeten staan:Dit gebeurd nu ook in Nederland!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *