‘Schone’ energie, een smerig zaakje (2)

Eneco, Lage Weide Utrecht

In dit tweede deel, hoe de ‘Biowarmte Installatie’ (bomencrematorium) van Eneco ‘schone’ energie mag heten: ‘Linkse’ clubs als Wereld Natuur Fonds en andere groene ‘ngos’ helpen ‘rechtse’ zakken vullen, nadat zij subsidie krijgen voor het groen poetsen van ecologische misdaad. Dus: Wie financiert hen?

Het smerige zaakje van ‘schone energie’ is door het volgen van geldstromen en belangen te herleiden tot machtspolitiek, en winstbejag van ‘de bovenbazen’ (UBO’s grootbedrijf) en hun zetbazen van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, de Oranje Exploitatiemaatschappij.

Vandaag kijken we bij het Energielabel G-huis van 1 van hun UBO-zetbazen, SER-Kroonlid Ed Nijpels, oud-commissaris van hoofd-UBO, de Familie van O. Dankzij Nijpels en Wiebe Draijer (nu Rabobank) werd het 107 miljard euro kostende Energieakkoord (2013) doorgedrukt. Zo kwam de gesubsidieerde bomenkap op gang, die iedereen nu overal ziet. 

Partners in duurzame energie: WNF kantoor in Zeist

Zeg me na: ‘bomen kappen en opstoken is groen’!
In deel 1 na ons bezoek van Eneco’s ‘Biowarmte Installatie’ beschreven we, hoe de ‘Renewable Energy Directive’ (2008) van Brussel tot stand kwam. Dankzij Anders Wijkman van de Club van Rome en UBO-lobbyclub GLOBE in Brussel.  Al Gore is ook lid van de internationale tak daarvan, Globe Legislators. In dat Brusselse dictaat werd het stoken van bos inbegrepen als ‘duurzaam’.

En dus mag Eneco met hun Wereld Natuur Fonds het kappen van bos en dat opstoken in een bomencrematorium ‘groen’ noemen. ‘Schoon’. Bij machtsbesluit. Meer is het niet, een machtsbesluit, zoals je zou kunnen afdwingen dat 2 plus 2 toch 5 is. Of had je wat?

Na lezen van deel 1 snapte je een beetje, hoe ‘lobby in Brussel’ kan werken. Wie kunnen profiteren van dit beleid, dat vanuit ecologisch belang en publiek belang zo destructief is? Dan blijf je ook niet hangen in het geijkte gezeur als ‘ze geven niet om het klimaat, wat hypocriet’-redeneringen. Of dat je niet verder komt dan ‘het is allemaal domheid’.

Achter iedere gekte kan altijd een rationeel doel zitten, iemand profiteert. Vandaag dus: Wie? Hoe werkt de commandostructuur?

Profiteurs kunnen bedrijven zijn als Shell/Koninklijke Olie, Unilever en de UBO’s (bovenbazen, ultimate beneficiary owners) van het grootbedrijf waarvoor de lobbyclub GLOBE zich inspant. De topdogs die jaarlijks bij World Economic Forum in Davos en Bilderberg (van de Oranje-familie) samenklonteren, en bij Bilderberg-conferenties.

Bootlegger (Eneco) Baptist (WWF)

Natuurlijk (Roof)Kapitalisme
‘Klimaatbeleid’ is (logisch gevolg) bankensubsidie. Het beleid heeft als consequentie, dat private partijen zich publiek laten financieren voor uitvoering. De Staat staat bij de SDE+-subsidies van he Energieakkoord 15 jaar lang garant voor niet renderende projecten waarop de banken binnenlopen.

Neem zo’n SDE+subsidie van 7,9 miljoen euro per jaar die Eneco krijgt, 15 jaar vast. Dat is net als hypotheekrente-aftrek voor huis-‘eigenaren’ (bankschuldbezitters) een vorm van bankensubsidie.

Dus waarom denk je dat de Sociaal Economische Raad (SER) het ‘Energieakkoord’ voor 107 miljard euro publieke onkosten doordrukte, met Wiebe Draijer en ‘Kroonlid’ Ed Nijpels? Een dictaat met de vakbewegingen en VNO-NCW plus milieuclubs aan tafel, met Nederlandse burgers op het menu.

En met Wim Lex van O. dus als de Burger King. Want de SER met ‘kroonleden’ kun je als zijn businessclub zien, opgericht door het Koningshuis. Met vakverenigingen (wie is nog lid van FNV? Welke boer voelt zich door LTO vertegenwoordigd?) en de VNO-NCW als vorm van democratische ‘astroturfing’. (merk kunstgras en PR-term)

Kunstgras Grassroots – fake volksvertegenwoordiging- door het Koningshuis opgezet samen met de ‘Stichting van de Arbeid als privaat-rechtelijke evenknie. Daarover meer in deel drie.

Wie profiteert?

Eneco zou dat bomencrematorium in Lage Weide nooit bouwen op eigen initiatief. Dus zou de Rabobank van SER-Kroonlid Wiebe Draijer geen rente kunnen vangen op een investeringslening. Maar nu springt ‘De Staat’ (die u met geweld berooft) bij, en dus gaat ’t project plots door.

Zo krijg je dus een staatsgeleide economie. Subsidies zijn bij deze politiek het doel, niet bijkomstigheid. Het schept staatsafhankelijkheid, en garandeert de banken subsidie.

‘Duurzame economie’ is dus: projecten die bedrijven uit eigen beweging nooit zouden beginnen, zoals niet-renderende wisselvallige energievormen (‘duurzame’ energie). Zo kunnen de UBO’s van die bedrijven-  betaald door Jan Publiek- alle kapitaal, grond en grondstoffen naar zich toe trekken.

Men noemt ‘duurzaam’ ook wel People Planet Profit (PPP) of Public Private Partnerships: privaat gewin, publiek risico.

Vanuit ‘het is voor de UBO’s verklaar je ook waarom niet ‘linkse’ politici maar juist ‘rechtse’ politici van CDA (Pieter van Geel, Ruud Lubbers enz) en VVD (Robert Reibestein, Pieter Winsemius Ed Nijpels) ons aan de klimaatpolitiek hielpen. De officiële speltheorie die samenwerking van ‘tegenstellingen’ verklaart, heet de ‘Bootlegger-Baptist’-theorie (Bruce Yandle 1983)

Het bootje van Bea van O. Heet die niet heel toepasselijk ‘De Groene Draeck’…

De publiek gefinancierde grondroof door bankiers voor ‘natuur’ noemen ze nu ‘natuurlijk kapitaal’. Dat heette eerder ‘Habitatbanking’.  GLOBE lobbiet met WWF ook voor dat habitatbankieren van ‘Natuurlijk Kapitaal’, WWF noemt dat ‘A New Deal for Nature’.

Maar wij kijken nooit naar al die wollige intenties, verkooppraatjes, woordentoverij. Met propaganda kweek je goedwillende idioten, die als zombies voor je karretje lopen.

We beredeneren de logische consequenties, en die verraden de ware intenties. Dan heb je een geldige werkhypothese, verklaringsmodel om zaken te duiden. Die noemen we de UBO-hypothese. De UBO’s (Bovenbazen grootbedrijf) zijn de aanstichters en beneficienten van ‘klimaatbeleid’.

WWF 2018 maakt reclame voor kapitalisering publieke ruimte

Consequenties verraden ware intenties
Dus: wat is de consequentie van klimaatbeleid? Privaat gewin op publieke kosten, een private machtsgreep op het publieke bestel. Over intenties kun je eindeloos speculeren, de 1 vindt dit, de ander weet heel zeker dat. Consequenties kan iedereen met eigen ogen zien, ook zonder doorgeleerde deskundige te zijn.

Bomen kappen voor energiecentrales, iedereen ziet wel dat dit gekte is. Zie hieronder maar op de foto, wat Rijkswaterstaat aanrichtte…Niet voor niets kwam Wiebe Draijer ook bij Staatsbosbeheer in de Raad van Toezicht: toezien of er wel genoeg bomen gekapt worden?

Stel dus de vraag: Wat is de consequentie, wanneer je boerengrond met 300 miljoen euro publiek geld opkoopt, en gratis geeft aan 1 private stichting, die jaarlijks 50 miljoen euro subsidie vangt? Dan hebben we het over Natuurmonumenten, nu met Jeroen Dijsselbloem als voorzitter.

Dat is de oud Minister van Belastingdienst, een klassieke zetbaas van de bovenbazen die nu beloond wordt voor zijn diensten..

Duurzaam! Rijkswaterstaat kapt er op los en plant niets terug bij Emmeloord.

Voor Dijsselbloem was een andere zetbaas van de UBO’s voorzitter bij grootgrondbezitter Natuurmonumenten, Hans Wijers. Die was eerder voorzitter van het Wereld Natuur Fonds, waar hij Ed Nijpels opvolgde. Nijpels was voorzitter bij WNF, toen Pieter Winsemius dat tegelijk was bij Natuurmonumenten. En Winsemius is die andere ‘kwade genius’ achter klimaatpolitiek.

Dus dan snap je waarom juist UBO-club World Economic Forum het klimaatvuurtje stookt van de 2030 Agenda. Het WNF beschermt (net als het Ministerie van Veiligheid) ‘De Belangen’ van de UBO’s, als groene verfpot.

Of ze natuur beschermen? Zelfs het stalken van kinderen in ijsbeerpak op de Jaap Eden-ijsbaan in Amsterdam heet bij WNF al ‘natuurbescherming’. Vrijwel alle geld gaat op aan marketing, lobby en vergaderen. Het is – zo blijkt in de praktijk- een politiek marketingbedrijf van de UBO’s. Of ze in Nederland ooit 1 hectare bos tegen onnodige destructie beschermden? Of elders in Europa?

Amen, fijn dat hij het na retoucheren van de ‘G’ (van Energielabel G) ook zelf doorheeft.

Het Wereld Natuur Fonds, groene verfpot voor de UBO’s
De ngo’s en overheidsclubs (de UBO van O. is eigenaar van de Rijksoverheid) stookten in de ‘kwaliteitsmedia’ (dat wat de overheid en milieuclubs kritiekloos overschrijft) de klimaathysterie. Iedere wind kreeg een persoonsnaam, iedere regenbui Code Rood. Dankzij hun miljoenen-marketing, de mediapsychose die ontstond, kan Eneco nu voor 7,9 miljoen euro SDE+subsidies per jaar, tussen de 1000-2000 hectare bos opstoken.

Eneco mag zelfs windturbines in de Waddenzee neerzetten (bij Delfzijl). Er is in de Koninklijke Oligarchie Nederland BV 1 wet voor ordinaire burgers, boeren en mkb. En er is een andere wet voor de UBO’s en hun politiek. Die UBO’s hebben bij de Belastingdienst ook hun eigen loket, waarmee ze deals kunnen sluiten: “Groot Zakelijk’.

Plots mag je in vogelgebied gewoon windmolens plaatsen. Die molens van Eneco, kwamen met steun van een andere zetbaas van de bovenbazenals commissaris: Atzo Nicolai. (VVD/De Nijpelitaanse Maffia)

Nicolai lijkt een typische UBO-loopjongen. Een bij multinationals omhoog gepromoveerde oud-politicus, die tevens voorzitter was van de Raad van Toezicht van ‘Vogelbescherming’. Die vogelaarsclub die in windmolens belegt, huist in het oude pand van WNF aan de Driebergseweg. Vervolgens werd hij even President-Directeur Nederland bij DSM.

Eneco Werelderfgoed Waddenzee met 19 turbines met rode kerstverlichting

Nu volgde Edith Schippers (VVD) hem daar op na 7 jaar VWS-minister te zijn. Je ziet dus ook steeds: politici die als zetbaas voor de UBO’s werken, die komen later ‘hogerop’ in hun multinationaal opererende bedrijven. En zo zagen we ook Ed Nijpels de boom in gekatapulteerd nadat hij als VROM-minister deed wat de Familie van Oranje verlangde.

Zodat hij later Commissaris van de Koningin kon worden, en nog een ton of anderhalf kon bijklussen aan commissariaatjes. En hij werd WNF-voorzitter gemaakt door de Familie van O. In dat baantje werd hij door UBO-zetbaas Hans Wijers opgevolgd.

De Postcode Loterij en WNF hun bijdrage aan de plastic soep

Schatrijk dankzij de UBO’s
De UBO’s laten al die ngo’s publiek financieren, omdat die als marketeers van hun belangen functioneren. In Brussel krijgen zij geld via een speciale LIFE+-subsidiepot, die- alweer- werd opgericht door GLOBE.

Daaruit vloeide al meer dan 3,5 miljard euro propagandageld sinds 1992 richting klimaatclubs als Wereld Natuur Fonds. En het WNF is weer de ‘partner in duurzame energie’ van Eneco. Geen wonder, want de oprichter van die LIFE+pot was Hemmo Muntingh. En die richtte dus ook de GLOBE-lobbyclub in Brussel op. Die zelfde club dus die het stoken van bos in 2008 tot ‘duurzaam’ maakte.

De schatrijke club WWF vangt jaarlijks bijna 800 miljoen euro, van miljardairs (de 1001 Club), private donoren en voor 20 procent van overheden.

Bijna 8 ton lobby-subsidie voor het reeds schatrijke (600 miljoen euro per jaar) WWF

Ondanks al dat geld, krijgt het Brusselse lobbykantoor WWF-Europe met 20 lobbyisten ook nog eens 8 ton euro lobbysubsidie van de Europese Comissie (‘Operating Grant’). In 2012 vroeg ik nog aan een Brusselse topambtenaar, waarom zo’n schatrijke club dan ook nog eens subsidie krijgt om hun kantoorhuur te betalen.

Hij stamelde wat, kon na ‘de huur is zo hoog’ een meer waarschijnlijk antwoord geven: ‘ze delen onze belangen’.

In ‘Het Wereldbestuurfonds’ (Groene Rekenkamer 2012) vind je het verslag hiervan. De UBO’s die de Europese Commissie aansturen doen dit intentioneel, die ngo’s zo groot financieren. Omdat je zo je gewenste beleid politiek verkoopt, via de media.

Je ziet ook WIE de UBO’s van de Europese Commissie zijn. Waar komen commissarissen terecht nadat ze belangen goed behartigden? Emanuel Barrosso kwam bijvoorbeeld bij Goldman Sachs terecht. En wie is daarvan de UBO? Waar komt Mark Rutte straks terecht, welke bank?

Net een doodshoofd

De UBO-hypothese, regering door bovenbazen
Al de publieke gelden krijgen die ngo’s, omdat ze de belangen behartigen van de UBO’s, de bovenbazen van het klimaatindustrieel complex. Wie dat zijn? Bestuurders van het World Economic Forum, zoals Andre Hoffmann. Die is de UBO van Zwitsers Pharmagigant Roche, de fabrikant van Valium en nu mogelijk Corona-vaccins/tests.

Hoffmann was ook jarenlang bestuurder van WWF-internationaal. En zijn vader Luc richtte WWF op samen met Prins Bernhard. Bernhard van de UBO-familie van Oranje. En de Oranjes zijn in Nederland de protagonisten van dit klimaatbeleid. Dus je ziet, wanneer je geldstromen en organisaties natrekt, dat er van een doelbewuste organisatie en financiering sprake is.

Wat ‘gek’ lijkt, dient altijd ergens een rationeel belang van iemand. Bijvoorbeeld ‘meer bomen stoken, want we mogen plots geen Russisch gas meer’.

Het personeel van al die organisaties die ze hielpen oprichten en vol stopten met publiek geld, die kunnen van zichzelf geloven heel goed bezig te zijn. Dat zijn de ‘bruikbare idioten’. Maar zij zijn tot politieke machtsfactor gemaakt door de UBO’s. Wat was een club van Ed Nijpels (voorzitter) als Milieucentraal nu, zonder subsidie? Dan bestonden ze niet eens.

Met mooie witte Tesla. Duurzaam!

Dus…Snap je nu de UBO-hypothese? Dat die meer verklaart dan ‘alles gebeurt zomaar vanzelf’, het is ‘allemaal maar menselijk falen, domheid’.

De UBO’s regeren Nederland en Europa, die bepalen wat gebeurt. Die UBO’s en hun zetbazen hebben ook de meeste media in handen (Bertelsmann Stiftung, Thomas Leysen, Christian van Thillo, en de NPO is van De Staat, die weer van de UBO’s is) Opnieuw buitelt men over elkaar heen van de groene praatjes.

Maar je leidt uit het gedrag en consequenties van wat ze beijveren af, of natuur en mens ze werkelijk aangaat. Dan concludeer je: Ze willen macht, en geld om die macht te bestendigen, kiezen daarvoor ‘het verhaal’ dat ze het beste dient. En meestal geven ze geen bal om natuur en milieu.

De woonboerderij van Ed Nijpels aan De Diken bij Langweer. Energielabel G

‘Linkse’ clubjes vullen rechtse zakken
Exemplarisch voor die observatie dat bovenbazen en hun zetbazen geen bal om natuur en milieu geven, dat is de bij mij in Langweer 20 jaar woonachtige Ed Nijpels, in zijn Energielabel G (allerslechtste) boerderij. Die drukte het 2013 biomassabeleid door, als SER-Kroonlid het klimaatbeleid voor de Oranje-UBO’s doordrukte met Wiebe Draijer (SER Energieakkoord).

Ed woonde hier in een verbouwde boerderij met Energielabel G, die ’s winters niet was warm te stoken. Hij werd door het Koningshuis ook tot voorzitter van het Wereld Natuur Fonds gemaakt, later opgevolgd door UBO-zetbaas Hans Wijers. Hij heeft tientallen commissariaatjes en is daarnaast voorzitter van ‘Milieucentraal’, waarin ook Bas Ruter van de Rabobank bestuurder is.

Er zat ook een zwembad bij waar ’s zomers Langweerder kinderen kwamen zwemmen. Hier kwamen de UBO’s en hun zetbazen in de politiek samen, zoals de ultra-‘groene’ Ruud Lubbers, Dries van Agt. Wanneer daar voor een feestje een kamerorkest was uitgenodigd om te spelen, dan liet Ed vanuit de bovenverdieping een warmteblazer op vol vermogen de temperatuur ophogen.

‘Linkse’ clubjes helpen ‘rechtse’ zakken vullen.

In de winter moest het bezoek zelfs in de gang zitten, waar het nog enigszins warm was te houden. Ed had ook een gracht laten graven, zodat zeilers op bezoek konden komen vanaf het Coevordermeer. Maar de boer door wiens land die gracht ging, had expres een te laag bruggetje over die sloot gelegd. Om Ed te pesten, zodat er niemand in kon varen met geheven mast.

🙂 Kijk, daarom kun je van Friezen houden!

Nu is die ’s winters zo tochtige boerderij – die hij voor minstens 4 ton euro publiek geld liet verbouwen- nauwelijks verkoopbaar.  Ondertussen viert Kroonlid Ed met SER-kroonleden kerst in Nieuw Zeeland, op publieke kosten. De SER wordt jaarlijks publiek gefinancierd met 30 miljoen euro belastinggeld.

Ed Nijpels bedreigt iedere publieke bestuurder die zijn windturbine-maffia in de weg staat

De Vervuiler wordt betaald
Uit die Brusselse ‘hernieuwbare’ energiedirective- een dictaat dus- van Anders Wijkman (directeur Club van Rome) als ‘speciaal rapporteur’- kwam het SER Energie-‘akkoord’ (dictaat) van 2013 tot stand  ‘voor duurzame groei’, de Sociaal Economische Raad (SER).

Het doel van 14% ‘duurzame’ (schone, groene enz) energie van Nederland haar SER-Energiedictaat van Wiebe Draijer en Ed Nijpels komt namelijk weer regelrecht uit die ‘directive’ uit Brussel. En daar gaf de Nederlandse overheid de Hollandse koopmans-invulling aan, haar ‘Energieakkoord voor duurzame groei’…

Vertaald uit de verkoop-kretologie: een oligarchische constructie, waarbij bedrijven op publieke kosten zichzelf verrijken ter verdubbeling of verdrievouding van uw energierekening, en ten koste van het unieke Nederlandse landschap.

Zodat de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, die Oranje Exploitatiemaatschappij kredietwaardig blijft op de geldmarkt, waar zij een schuld heeft van honderden miljarden euro’s.

‘Duurzaamheid’ : de technologisering van het landschap, platteland

De Nijpelitaanse Maffia (‘Le Milieu’)
Dat ‘duurzame’ beleid moet je zo eenvoudig mogelijk halen, dus met grote partijen. Bijvoorbeeld: Door zoveel mogelijk subsidie aan enkele grote bedrijven te geven die bos bij stoken. Op gelijke wijze had de Nederlandse overheid (Pieter van Geel, CDA, nu Postcode Loterij) namelijk al de MEP-subsidies besteed, om het 10%-duurzaam doel uit Brussel te halen voor 2010.

Daarover schreef ondergetekende het artikel ‘De Vervuiler wordt betaald‘ in het Financieele Dagblad op juni 2014. Om de eerdere 10%-doelstelling van Brussel te halen, gaf Pieter van Geel (CDA) aan Essent (nu RWE) een geschatte 4 miljard euro stooksubsidie. Om bos uit Amerika in de Amercentrale te verbranden. Daarnaast rekenen ze het verbranden van huisafval ook als ‘duurzame’ energie.

Kortom, bij het klimaat- en milieubeleid zorgt UBO-Zetbaas Ed van de Nijpelitaanse Maffia dat de belangen van ‘Le Milieu’ (het criminele circuit’) goed geborgd zijn. Daarom kijken we in de volgende aflevering nog eens goed naar de SER: De SER lijkt al met al een soort UBO-ngo, jaarlijks met 30 miljoen euro gefinancierd door de belastingbetaler. Wie vertegenwoordigt de SER nog, behalve de UBO’s?

2 Replies to “‘Schone’ energie, een smerig zaakje (2)”

    1. ja dat noem je denk ik psyentism, hetzelfde verschijnsel daar als bijv. bij een niet bestaand besmettelijk virus, opvallend dat ze het zelf de “misinformation age” noemen… en ja dat klopt dan wel weer alleen leren die mentaal gestoorde hoernalistjes daar als gelovige getrouwen in het list-en-bedrog-systeem misinformatie / het nepnieuws verspreiden… zo doet men dat altijd in elke oorlog, de boel exact omdraaien… ignorance = strength, etc…
      “scholing” maakt overigens in de meeste gevallen idioten van mensen die als honden worden afgericht op wat wel en niet mag, conditionering… hang die honden dus een worst voor en ze lopen voor je kar… 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *