Taalpolitierechter eist onschendbaarheid overheid

… ik kan het alleen maar verkeerd doen bij de overheid, ook als ik het goed bedoel

Barbertje moet hangen, zo zegde mijn voorgevoel al. En dat blijkt: 2 weken celstraf.  PLUS nog een voorwaardelijke werkstraf die ze je 2 jaar voorwaardelijk geven opdat je wat minder vrijmoedig schrijft over de belangenverstrengeling en de verkwisting van subsidies bij deze leugenachtige corrupte overheid.

Een overheid waar je tot de Raad van State toe al een Wob-procedure voerde, om over zulke belangenverstrengeling openheid van zaken te krijgen. Vanzelfsprekend gaan we in hoger beroep, al eist De Staat dan wel- hoe bizar- dat ze vooraf je DNA moeten mogen afnemen.

We strijden tegen een leugenachtige en corrupte overheid die aantoonbaar van kwade wil is. Want je hebt kwade wil nodig, om in mijn tekst en juist noodzakelijke werk iets strafbaars te zien. Bij goede wil was er geen veroordeling, noch gewelddadige arrestatie geweest. We leven kortom in de ‘tirannie van goede intenties’.

Gezellig!

Fan Bugjen Fremd
In mijn op 14:15 gistermiddag gepubliceerde pleitnotitie staat wel wat ik wilde zeggen, en daarin voorspelde ik al dat Barbertje moet hangen. Als oerconservatief met de bloedrevoluties van Staatsaanbidders in gedachte, citeren wij het ARP-motto dat we ‘Van de Staat niet enig goeds verwachten’. Zie ook het reeds 20 duizend maal gelezen verslag over mijn gewelddadige arrestatie, ‘Kneppelfreed’.

De overheid criminaliseert haar oppositie, wil iets kwaads in je zien, juist als je normaal en eerlijk bent. Dat haat satan, eerlijkheid, het onmeetbare van Hart en Ziel dat niet in regels is te vangen. Ook of zelfs juist met al je beste bedoelingen willen ze juist daarop pakken. Lees ook andermaal de Pleitnota bij de Raad van State op 19 augustus 2019 waarin ik reeds het vertrouwen opzegde in de Nederlandse rechtstaat.

Een historisch pleidooi waardoor ik al geen eerlijk proces verwacht, enkel een justitieshow waarin onze leugenachtige corrupte overheid voor zichzelf het straatje schoonveegt. Zie, formeel hebben wij als hartelozen juist gehandeld.

Het Rode Pil-schema

Ik nam de zelfde advocaat als Jan Nieboer, die als ‘windmolenterrorist’ was weggezet. Mij werd echter door vrienden aanbevolen om Gerard Spong in de hand te nemen, dat die zulke klussen wel interessant zou vinden. Minpunt van mijn advocaat is dat hij me in verband met Coronaparanoia geen hand durft te geven.

Dat mediavirus waaraan minder dan 100 mensen onder de 70 overleden zonder comorbiditeit.

Maar Jan Nieboer zei dat hij goed was, en deze ‘windmolenterrorist’ vertrouw ik wel. Het filmpje over onze (afzonderlijke) arrestaties is al 41 duizend maal bekeken maar dat moet minstens 100 duizend maal worden.

We laten ons uiteraard niet het zwijgen opleggen en intimideren door deze leugenachtige corrupte overheid. Fan bugjen fremd! De strijdlust is enkel aangewakkerd. Niet dat ik zo’n kansloze klokkenluider wil worden, die ergens in een camper zijn nadagen zal slijten. De inzet is een stuk of 10 blonde danwel rossige groupies met ronde appelbillen van ongeveer rond de 20. 🙂

Voor de officier die meeleest: mogen grapjes nog? We zorgen voor maximale literaire oogst, als positieve opbrengst van de terreur die mij door De Staat wordt aangedaan. Ik zal nooit als karakterloze ambtenaar schrijven, mijn zinnen zullen blijven prikken, steken soms, dan weer dansen of verontrusten. Als het maar niet verveelt…

Aan het Sssaailand, niks te beleven
Je moest bij inkomst aan het Zaailand (‘sssoaailand‘, er is ook niks te beleven) direct al meedoen met de Coronaparanoia. Dus je ‘handen ontsmetten, zo zijn de huisregels’, terwijl ontsmetting tegen bacteriën helpt, niet tegen een virus. De overheid zou beter de corruptie in eigen gelederen zuiveren, zo denk je dan terwijl je een goedje in de handen wrijft.

Het Trojaanse Coronapaard, hoe is dat in enkele maanden binnengesleept als vorm van Klimaatpolitiek Turbo Injectie. Nu met de meestertruc van Edward Bernays er in: de dokter zelf, die mensen altijd vertrouwen.

In de Corona-Trojaan zit een totalitaire machtsgeep verstopt, alsof mensen even alle totalitaire revoluties vergeten zijn. Nee, ditmaal is het voor De Grote Noodzaak. Net als bij al die andere machtsgrepen en bij ‘de klimaatcrisis’, de ‘stikstofcrisis’. Van crisis naar crisis.

Nu heeft de volstrekt corrupte en leugenachtige Rutte-regering (als marionetje van Bill Gates en zijn WHO) ook al de ongekozen Klaas Knot van De Nederlandse Bank en de ongekozen SER-Voorzitster Mariette ‘Genderpolitiek’ Hamer ingesteld als speciale Coronacommunisme-regering. Als een soort revolutionair comité dat – alweer tijdelijk- de Grondwet en democratie buiten spel zet.

Voor onze bestwil natuurlijk.

De Leviathan volgens Gustave Dore

George Orwell in de Polder
Hoe eenvoudig De Staat de Grondwet en Verklaring van de Rechten van de Mens buiten spel zet. Onschendbaarheid van de Persoon (artikel 3). Daar is voor de testbelangen van DSM (‘Coronagezant’ Feike Sijbesma en Edith Schippers) al een uitzondering voor gemaakt.

In mijn geval ‘Vrijheid van gedachte (artikel 18) en ‘Vrijheid van Meningsuiting’ (artikel 19), artikel 18 met name. Mag ik mijn hart laten spreken? Nee, niet als het onze dierbare collega betreft wiens gevoelens zo gekwetst waren.

Zijn gevoelens zijn jouw probleem voor ons, zolang je schrijft en die gevoelens opwekt; zo is ongeveer de definitie van ‘bedreiging’ door de VVD-vrouw die Officier van Corruptie was.

Maar eigenlijk zie je dat de gehele maatschappij op dat principe wordt ingericht sinds 9/11. Het Ministerie van “Veiligheid’ ontstond met haar Orwelliaanse naam. Dat heeft in haar naam immers die zelfde subjectieve kwaliteit. De Staat die je gevoelens bewaakt, lees ‘waakt over onschendbaarheid eigen gunstelingen’.

Terwijl de Bazin van Nederland en Hoofd-UBO al terecht opmerkte; “De Leugen Regeert’. Zij kon het weten. Nu hangt het portret van haar zoon in elke rechtszaal waar de ethiek naar ‘De Belangen’ wordt kromgetrokken.

Kolerewindmolen, met Dearsum op de achtergrond

Gedachtenmisdadiger in Tirannie van Goede Intenties.
Lees hier andermaal het gewraakte artikel ‘Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Friese Landschap’, nu opgeschoond van de omstreden passages omdat de Officier van Corruptie dat anders mag interpreteren als ‘verlenging van bedreiging’. En oordeel zelf: wie hoort hier nu voor het hekje te staan? Als de Officier van Corruptie stelt ‘wij houden allemaal van het Friese landschap’:

Wat zijn dat – behalve lege woorden-  wanneer je beleid verdedigt dat dit naar de kloten helpt?

En zo werkt de hele maatschappij steeds meer met al die karakterlozen en ruggengraatlozen, waar zijn nog de Oprjochte Friezen? Men babbelt enkel over vrome intenties vanuit narcistische zelfverheerlijking, oh wat menen we het goed met onszelf. Men doordenkt geen consequenties van eigen pleit en acties, die meer verraden over ware intenties, de ‘geest’ van waaruit je handelt.

‘Aan de vruchten kent men de boom’, zo sprak onze Heiland al.

Overal moet je nu de zonder enige wetenschappelijke onderbouwing doorgedrukte ‘anderhalve meter regel’ opvolgen, dat je niet gewoon naast iemand mag zitten. Het hele mkb gaat aan deze ‘Goede Bedoelingen’ kapot, het aantal doden door economische schade zal een veelvoud zijn.

Je moet je medemens nu als bedreiging zien tot werkverschaffing van het Bureau Handhaving.

Je mag nog de entiteit gehoorzamen die aantoonbaar leugenachtig en corrupt is, en waarvan nooit enig goeds is gekomen; De Staat, de Leviathan, de verdamper van waarde en publieke gelden. De Staat zal je bedrijf redden! Vadertje Staat. Dus de goede verstaander ziet al in welk totalitair tijdvak we zijn aangeland. In de Tirannie van Goede Intenties.

En in die context diende dus ook mijn zaak als gedachtenmisdadiger.

Demmink diende onder Hirsch Ballin

Beruchte Pedo liet rechtsgebouw bouwen
Oh, wist U dat de beruchte pedofiel Joris Demmink het startschot had gegeven voor de bouw van dit rechtsgebouw, als ‘Directeur-Generaal Rechtspleging’? Wij dachten meer ‘Directeur Generaal Ontuchtpleging’. 🙂 Maar ho ho, laten we zulke grapjes niet maken, want dan liggen er weer 3 bokito’s met pistolen op je in je eigen huis.

Want wie de gevoelens van een narcistisch flesje kruipolie kwetst is strafbaar, zo blijkt in mijn geval.

Een bont gezelschap daar bij de overheid. Demmink benoemde in 1990 ook de rechters hier. Hij diende onder Ernst Hirsch Ballin, die ook achter de inmiddels permanente Crisiswet (2010) zit. Die Crisiswet maakte ‘De Belangen’ van de UBO’s (bovenbazen) onaanvechtbaar, tot ‘nationaal belang’.

Al die private zelfverrijking op publieke kosten, van Windpark Fryslan tot Marker Wadden en ‘Vismigratierivier’. Alles zonder enig publiek nut gedefinieerd als ‘van het volk en voor het volk’. Hoewel ze astroturfers (marketing voor kunstgras ‘grassroots’) inzetten als ‘Mienskip en ‘Eigen Energie’ om juist dat te veinzen.

Technocracy Inc bestaat al sinds 1933

Geld lenen kost geld
Het draait enkel om private ‘Belangen’, met steeds als eindresultaat ‘lastenverzwaringen voor mkb en meer afhankelijkheid van De Staat’. Met als 1 van de einddoelen: De kredietwaardigheid van de Oranje Exploitatiemaatschappij op de markt van Staatsobligaties.

Want ‘geld lenen kost geld’. Met honden miljarden euro’s staatsschuld, dan blijven enkel de menselijke voorraden over van de Koninklijke Oligarchie om te exploiteren. En daartoe dient ook de klimaatpolitiek (Keynes, opvoeren staatsinvesteringen)

Hoe moeilijk is het nu om iets verder te kijken dan de verkooppraatjes en je te informeren buiten die leugenachtige mainstream media? Lees eens een boek over economie! In plaats van je weer onder te dompelen in de volgende ronde Coronaporno van NPO, RTL en de voormalige kwaliteitskranten. We werken nu toe naar een China-achtige politiestaat, een Technocratie, de ‘Regering door Deskundigen’/technocraten.

En 95% van de bevolking slaapt lekker door ‘ut zal wul goeh komuh‘. Als je maar in je luie stoel hangt, de zelfde leugenachtige media klakkeloos volgt en De Staat al je keuzes laat maken, komt alles vanzelf ‘goeh’ met die politiestaat. Alles komt pas goed, als ieder zijn burgerplicht doet. Bij deze tirannie van willekeur die het mkb sloopt en staatsafhankelijk maakt is dat: opstand.

Wie dat NOG niet wil zien….zucht.. Ja blijf vooral de consequenties van je acties vrezen, hou het maar bij wat gemopper op facebook. Maar ho ho, pas op je taalgebruik, als het gaat over een gunsteling van De Staat! Voor je het weet staan ze bij je op de stoep. Braaf zijn gij kutburgo, betalen!

Joris D. Ben je eenmaal ambtenaar dan ben je onschendbaar…

Benaja wilde mij naja
Andermaal, wij hanteren het ARP-motto dat ‘van De Staat niet enig goeds kan komen’. Vanwege het historische bewijs voor die stellingname. ‘De Overheid’ haalt het slechtste in de mens boven, de mensen die pas ‘moedig’ worden en gemeen wanneer ze zich kunnen verschuilen achter ‘Het Systeem’. Nooit afgerekend worden op de schade aan echt bestaande mensen van je handelen = Overheid.

Je ziet dat ook aan het genre personeel dat er werkt. Mensen die het enorm goed met zichzelf bedoelen, Deeltijd-Intellect BV. Maar de weg naar de hel, waarmee was die ook maar weer geplaveid? Juist: Goede bedoelingen.

Helaas was de Officier van Justitie hier niet Pieter van Rest, de Pinkstergemeente-predikant die mij met geweld had laten arresteren. Maar een VVD/D66-vrouw (Vereniging Voor Dieven) die waarschijnlijk vroeger bij het corps zat en die er nu welvarend uitzag. Daar zal privé opnieuw geen kwaad bij zitten.

Maar de ruggengraat van de politiestaat wordt gevormd door de gedachteloos meewerkenden, zo schreef George Orwell al in de Dystopie van 1984. Die dystopie is bij ons in 2030 voltooid uit naam van ‘klimaat’ en klimaat-turboinjectie (‘Corona’). Want de brave lethargische Nederlander pikt alles, gelooft alles. ‘Als het mij maar niet…’ Dutch Courage.

Mooi zo’n baantje, je krijgt altijd doorbetaald, ook als je enkel belastinggeld opmaakt in plaats van waarde toevoegt. Pieter van Rest had ik nog even over zijn preek over ‘Benaja’ willen aanspreken: wilde Benaja mij naja?

Wij hebben op Interessante Tijden ook de zondagspreek, afgelopen zondag over Psalm 42, Het Hijgend Hert der Jacht ontkomen’. Maar we beheersen nog niet de gave om van 2 zinnetjes bijbeltekst een ouwehoerverhaal van drie kwartier te maken, zonder iets wezenlijks te zeggen. En om iedere zin als stopwoordje: Halleluja!

Helaas, Benaja was de officier vandaag niet, hij liet mij wel met geweld arresteren

Mijn donkerbruine voorgevoel (Benaja wil mij naja) dat ik in de pleitnota omschreef werd bevestigd, en zelfs overtroffen door de rechter van De Staat. Die zat in het uur dat de zaakbehandeling duurde wat met strak getrokken mondje als een hippend vogeltje op d’r stoel, met het portret van Koning Wim Lex, de Bovenbaas (UBO) van de Koninklijke Oligarchie er achter.

Dikke maatjes van Hugo Loudon, 1 van die andere UBO’s van NL. Daar jaagt Wim Lex mee. We geloven dat de Koning zo’n beroerde nog niet is. Schaatste hij de Elfstedentocht niet? De Koning zou ik wel graag spreken, en dat moet ook het einddoel van deze rechtsgang zijn: dat ik de Koning kan vragen wat hij in godesnaam met Nederland en haar bevolking wil?

Deeltijd-intellect bij de overheid kun je als ontoerekeningsvatbaar beschouwen, dat zijn gewoon robots van ‘De Staat’ en haar ‘Belangen’.

Het leek alsof die rechter van tevoren al de opdracht had om mij een muilkorf/mondkapje op te leggen en om de gehele context te negeren. Het had bij voorbaat geen zin om dus aan te tonen, dat je met je werk een publiek belang dient. Want dat interesseert ze domweg niet, het enige dat ze kon opmerken was ‘dat artikel van achttien pagina’s’.

Waaruit deze goed met zichzelf bedoelende met kwade wil enkel wat onwelgevallige zinnetjes trekt, zodat De Staat mij aan een strafblad kon helpen: want dat was de missie vandaag. Mijn justitiële enkelbandje voor het leven. Oftewel: Barbertje Moet Hangen. En dat praten ze dan voor zichzelf weer goed, naar het vrome zelfbeeld dat ze willen handhaven.

Want ja, ‘Van De Staat kan niet enig goeds komen’… Je ziet het aan het personeel dat er werkt, door de linkse media geprogrammeerd. Of de ‘regsuh’, dan zijn ze bang voor ‘terrorismuh’ en ‘corona’.

Van Fryslan Fossielvrij, de club die aangifte tegen mij deed, op het kantoor van NDC Mediagroep

Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Friese Landschap
Ik had het diepgravende en prima onderzoeksartikel expres online laten staan, met de omstreden uitlatingen er in vet onderstreept (en daarbij gezet ‘strafbare uitlating 1’) met de beste bedoelingen, tenminste tot de zaak zou dienen. Dat was omdat:

a. de lezers konden dan zelf oordelen of dit nu wel of geen ‘bedreiging’ was. Dat het niet mijn beste proza ooit was, het mag bekend zijn…
b. mijn advocaat het artikel aan de rechter kon doorsturen om de context vooral goed te zien
c. mij ook niet verweten kan worden door de Leugenfabriek der Mainstreamjournalistiek dat ik zaken verberg. Ik schaam me niet voor wat ik doe.

…kortom, ik liet het dus online staan met de beste bedoeling….

De Literatuur voor vandaag: bij het O.M en de politie konden ze ‘Kafka’ niet spellen…

Maar Barbertje moet hangen. Dus greep de rechter mijn goede bedoeling dus juist aan als strafverzwaring, bovenop de eis van de officier van corruptie. En mijn diepgravende onderzoek, daar kon het goed met zichzelf bedoelende mensje alleen gemakzuchtig over ventileren ‘dat achttien pagina’s lange artikel’.

Vrij vertaald zeg je dan

‘dat artikel van 2500 woorden waar ik enkel die 2 zinnen en 1 fotobijschrift uit wil vissen, want dat was de opdracht die De Staat mij gaf.’

Ik kan het dus nooit goed doen bij deze leugenachtige corrupte overheid, omdat ze kwaad WILLEN. Ze willen dat ik mijn mond hou, een mondkapje/muilkorf op. Dus ook die beste bedoeling, werd ook nog eens expres negatief uitgelegd door die rechter, het secreet, ter strafverzwaring. Nu dien ik ook niet van eigen ‘goede bedoeling’ uit te gaan.

Het verschil is dat mijn goede bedoeling direct strafbaar wordt, en dat andermans ‘goede bedoeling’ met zichzelf onschendbaar wordt gemaakt. We zijn in dit corrupte land niet gelijk voor de wet. Er is 1 maat voor gunstelingen van De Staat in handen van de UBOs. En er is een strafmaat voor wie dat in de weg staat.

Iets dat je juist goed bedoelde werkt als strafverzwaring
Zo kon de het met zichzelf goed bedoelende rechter mij met 2 jaar voorwaardelijk nog een werkstraf opleggen, bovenop de eis van de Officier. Zo van, we houden je nog extra lang in de gaten. Omdat zij dus oordelen:

 • a. je proza-  dat niet als bedreiging was bedoeld en bij goede wil ook niet zo is te lezen– kan bij kwade wil wel bedreigende gevoelens opwekken. Bij andersbegaafden en weekdieren
 • b. je kan met kwade wil dan ook iedere dag dat het artikel openbaar is als ‘voortduring van bedreiging’ willen zien, als dat je beroep is.

Uitzinnig…de advocaat begreep er ook niet veel van.

Nu heb ik het heavy metalproza er op zijn aanraden dus maar uit gehaald, en dat maakte het artikel ook veel beter. De Officier van Justitie mag mijn schrijven en publicaties nu dus gaan uitleggen als ‘hij laat de bedreiging voortduren’. Omdat ze mij dus gewoon willen naaien, want dat is de opdracht. Zoals hun Joris Demmink ook jonge jongens…

Mijn hoger beroep bij de Raad van State op 19 augustus 2019: UBO-beschermers. Voor de tragen van geest onder U: dat betrof een ANDERE zaak die ik zelf tegen Rijkswaterstaat voerde

Niet alleen WILDEN ze dus beslist een bedreiging zien in iets dat het niet is.  Ik ben niet zo stom, het was een prozaïsche verwensing, hartenkreet die je later weer relativeert in het artikel. In de context van dat artikel leg je al uit: je vindt die subsidiedief niet belangrijk als ‘usefull idiot’, het gaat om de bovenbazen.

Die meneer die het zo goed met zichzelf meent, die vindt zichzelf te belangrijk, alsof ik dagenlang met ‘m bezig zou zijn geweest. Het gaat mij om de private zelfverrijking op publieke kosten, wat men tegenwoordig ‘duurzaamheid’ noemt. Niet ik maar de corrupte ambtenaar hoort terecht te staan.

Nu werd het in de aanklacht ook voorgesteld, alsof ik wekenlang achter ‘m aanzat op het internet. Terwijl ik enkel eens boos op Facebook reageerde, toen ik ongevraagd zo’n advertentie voorbij kreeg van de PRIVATE stichting van vier private lobbyisten (oa VNO-NCW) die de ambtenaar aanstuurt.

Toen was dit de welgemeende hartekreet van irritatie, over een publiek betaalde advertentie van een private stichting. En ook niet gericht aan de persoon zelf:

Nou ooei oei oei…

Pseudo-goedmoedig om juist deze webzijde dan te kunnen criminaliseren
Je mag je hart niet laten spreken, tegen een organisatie van hartelozen die ‘Belangen’ dient. Als quasi-grootmoedigheid, deed de welvarende VVD-officier alsof ze zo goedmoedig was, dat ze in die FB-uitlating geen bedreiging wil zien. Net als de Kromtrekster (‘rechter’). Maar dat deed ze enkel, als alibi om op de andere uitlatingen op deze prachtige website meer gas te kunnen geven.

Dat je zo jezelf de morele ruimte geef, om een ander voor het leven aan een strafblad te kunnen helpen. Ik stelde al: bij de overheid werken mensen die zich achter ‘het systeem’ verschuilen om zo welgemeend met zichzelf het Kwade te kunnen doen.

Dus: Omdat ik die non-bedreigingen had laten staan in het webartikel in het zwart gedrukt, expres voor de zaak! ter lezing in de context van het artikel, en zodat mijn lezers zelf konden oordelen …legt de ‘rechter’ die goede bedoeling ook nog eens uit als ‘hij laat de bedreiging voortduren’.

Om bovenop de eis van de Officier nog een extra voorwaardelijke werkstraf op te leggen met 2jr termijn. Uitzinnig, alsof ze vantevoren al de opdracht had ‘geef hem een strafblad’.

We namen de gehele zitting per dictafoon op, zodat iedereen zelf kan oordelen hoe ook de ‘rechterlijke macht’ in de Koninklijke Oligarchie Nederland BV ‘functioneert’. Ook wil ik in mijn artikelen die volgen letterlijk de rechter en officier kunnen citeren, dus dan heb je bandopnames nodig. Je bent journalist of niet.

 • Het einddoel van deze leugenachtige corrupte overheid staat ook al vast: Interessante Tijden moet de lucht uit. Daarop zetten ze in. De Staat wil immers bepalen wat U wel en niet mag lezen.

De gewraakte afbeelding uit het strafdossier, van de Bullshitdetector in actie bij bevriende boeren

Van De Staat kan niet enig goeds komen
Volgens de Officier, moest ik mij maar eens indenken hoe de ambtenaar (die zijn publieke positie misbruikt voor privaat gewin) zich zou ‘voelen’ bij mijn teksten. Wat denk je hoe ik mij voelde, toen men met 3 borderlinecowboys op mij lag om mij in eigen huis op de grond te smijten en in de boeien te slaan.

Waarom zijn andermans gevoelens bij wat woorden op het internet de verantwoordelijkheid van een schrijver? Waarom zouden gevoelens van een ambtenaar meer waard zijn dan die van mij, terwijl ik daadwerkelijk door De Staat bedreigd en mishandeld ben?

Was het een sportieve vent, dan zou hij zich niet als lafaard achter ‘het systeem’ verschuilen en mij met staatsterreur laten intimideren. Dan had hij gebeld van ‘moest dat nu zo’, en dan zouden we het er bij een kop koffie over hebben. Dus moet het wel een lafaard zijn. En daarom werkt hij ook bij de grootste criminele entiteit van dit land; De Overheid.

Daar kan hij zich achter ‘het systeem’ verschuilen en overlopend van goedmoedigheid over zichzelf het kwade doen. Want: van De Staat kan niet enig goeds komen.

Nee, het ene loket van de overheid helpt het andere loket, en ze vallen direct met de deur bij je in huis binnen met drie overbewapende borderlinecowboys. En ze eisen dus een status van onkwetsbaarheid en onschendbaarheid. Net als bij de pedofiel Joris Demmink.

Prediker Pieter van Rest

Wie je bent en wat je werk beoogt, ook voor de publieke zaak; ’t zal De Staat worst zijn
Dus, wie je bent, hoe je het werkelijk bedoelde, en die gehele context van je werk negeren ze helemaal. Het was ook logisch dat ze mij een veroordeling aan de broek gingen hangen, criminaliseren. Want anders waren ze niet meteen met staatsterreur en intimidatie op 30 januari bij mij binnengevallen. En anders lieten ze mijn zaak ook niet meteen bij heropening van de rechtbank doorgaan.

Het gevoel dat iemand krijgt bij je schrijven leg je dan uit als ‘hij is bedreigd’, enkel omdat het een ambtenaar was en omdat ze hun ambtenarij een onschendbare status wensen te geven. Dus in plaats van een corruptie-onderzoek te lanceren naar deze met de VNO-NCW, Rabobank belangenverstrengelde ambtenaar Bouwe de Boer, criminaliseren ze mij om ‘het gevoel’ dat meneer kreeg.

Nogmaals, ik voel mij bijzonder bedreigd door deze terroristische overheid. Dat voelt ook niet leuk. Maar goed, ook ‘gelijkheid voor de wet’ geldt niet bij de overheid. Er is 1 maat voor haar gunstelingen en personeel, en 1 strafmaat voor wie ‘Belangen’ in de weg zit.

En zoals we ook al zagen: het lijntje naar dat andere loket van onze leugenachtige corrupte overheid was extra kort, omdat ze in Bouwe de B. een collega zien die ze tegen ruw taalgebruik willen beschermen.

Trudy!

Kwaaddoeners onschendbaar, eerlijkheid bestraft
Wanneer meer mensen wisten, wat ik al weet en anderen met mij, dan was er al een volksopstand uitgebroken. De overheid kan terechte onvrede over corruptie, leugen en belangendiscriminatie niet met staatsgeweld uitwissen. De wijze waarop politici werken als lobbyisten van het grootbedrijf, waar de werkelijke macht ligt.

De ‘Belangen’ waarvoor deze overheid consequent meet met twee maten: 1 maat/subsidie voor de gunstelingen, en een strafmaat voor wie ‘De Belangen’ in de weg zit. Dus voor mijn rebelse imago heeft de rechtbank mij een weldaad bewezen.

Over twee weken cel, Het Hotel zou ik ook een mooi verhaal kunnen schrijven. Over in wat voor corrupte bananenstaat met disfunctionele overheid U werkelijk leeft. Met een aanbeveling voor interne zuivering van de gelederen er bij.

Amen fijn dat hij het na retoucheren van de ‘G’ (van Energielabel G) ook zelf doorheeft.

Wat ons brengt bij de pedofiel Joris Demmink, die onschendbaar blijft. Net als Ed Nijpels die als Kamerlid in 1978 al pleitte voor legalisering van kindermisbruik… En hoe die overal mee wegkomen, dat is op zijn minst hoogst interessant. Dat doet vermoeden dat er boven hen dus nog bovenbazen zijn, invloedrijken die deze kwaaddoeners beschermen.

Terwijl je dus wel meteen een strafblad aan je broek krijgt, als je van je hart geen moordkuil maakt op het internet en gewoon eerlijk bent. Mijn zaak bewijst andermaal dat deze leugenachtige corrupte overheid niet van God is maar de goddelozen. Het geloof in De Staat als Godheid die problemen oplost in plaats van verergert, dat leidt altijd tot de zelfde uitkomst:

Goh, je verwacht het niet 🙂

…oh nee, DIT keer is het heel anders want Corona. Oh ja 🙂 Ignorance is Strength!

Maar gesterkt door ons geloof, ook door bemoediging via sms over Nehemia weten we: wij zullen doorgaan en dat machts-misbruikende stinkzootje in de openheid brengen. En dan de bezem door dat staatsapparaat zodat de overheid weer VAN en VOOR het volk wordt. In Jezus Christus naam amen.

Het geloof van de Friese voorvaderen. Waarvan ik de Dokkumer tak citeerde ‘Fut doadskoppe’ bij oprechte verontwaardiging. En waarom ik nu dus een strafblad kreeg. Omdat deze leugenachtige corrupte overheid van kwade wil is, een werktuig van satan. En het mijn taak op deze planeet is U aan te tonen, dat de overheid het slechtste met U voor heeft.

Zoals de ARP van Abraham Kuyper nog stelde, we blijven het herhalen als thema van dit verhaal: ‘van de overheid kan niet enig goeds komen’. En dit klein bier is slechts het begin van de tirannie van goede intenties. Het allerergste komt nog.

9 Replies to “Taalpolitierechter eist onschendbaarheid overheid”

 1. Wat Barbertje betreft, ze was kennelijk niet dood, maar haar man die verdacht werd haar te hebben omgebracht moest desondanks wel hangen… Barbertje is dus het vermeende slachtoffer. Wat de uitdrukking dus onlogisch maakt.
  https://onzetaal.nl/taaladvies/barbertje-moet-hangen

  Anderzijds vraag ik me af waarom iemand een ander aanwijst om voor zich te spreken. (een advocaat neemt) Ik denk zelf niet dat dat in iemands voordeel is. Ik zie die groep meer als “deel van het ‘recht’probleem”.

 2. Je had het kunnen weten, nadat een 47-jarige vrouw in 2017 het gluiperige maffiaboekhouderssmoel van onze Leider in een galgje op Faecesboek had gephotoshopt. Waarna zij op persoonlijk ingrijpen van de zich zwaar bedreigd voelende Leider werd bestraft met o.a. verplichte psychiatrische behandeling.

  Waar lieden die anderen puur voor de fun voor het leven geestelijk of fysiek verminken er met een taakstrafje van afkomen, wordt het geschreven woord met celstraffen en strafblad bestraft.

  Wat wil je, wanneer zelfs het ooit punkrechtse Geen Stijl je (met de nodige tegenspraak, dat wel) als ‘dreigblogger’ afbrandt, weet je dat iedereen die zichzelf als ‘gezond denkend normaal’ beschouwt tegen je is. Solidariteit bestaat uitsluitend tussen geimporteerde aanhangers van Baal.

  Eerdaags zullen degenen die zich verzetten tegen de dienaren van de Moloch net als ten tijde van de koude oorlog met het droppen van gecodeerde briefjes moeten communiceren, want via de gebruikelijke wegen zul je als veroordeelde gedachtencrimineel nooit ongeobserveerd meer met geestverwanten kunnen omgaan.

  Zal eerdaags nog een bijdrage overmaken als steun in de onkosten.

 3. In een vrij en democratisch land mogen journalisten die hun werk grondig doen niet vervolgd worden. De test voor een hoogstaand democratisch stelsel is de vrijheid om oppositie te kunnen voeren en beleidsmakers en -uitvoerders te toetsen op belangenverstrengeling. Dat Rypke zich hiervoor met grote moed inzet is van het grootste belang en niet verenigbaar met hem wegzetten als een misdadiger. Welke landen hebben we niet met het vingertje gewezen die journalisten de mond snoeren? Past ons brave landje in deze lijst van landen die mensenrechten schenden?

 4. Een goed voorbeeld van hoe in dit maffiastaatje de “Barbertjes” worden opgeknoopt is wel het onderzoeksrapport dat Paul van Buitenen gisteren in finale zin met alle NAMEN in de openbaarheid bracht over de werkwijze van “de roverheidsregisseurs” rondom de vuurwerkramp.
  Hier een interview met hem hierover:
  https://www.youtube.com/watch?v=r744wuNvrhU
  Het rapport staat op z’n website.

 5. Openbaring 22:11 NBG51
  Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

  Dit is de tijd waarin we leven. De overheid is vuil en je hoeft er helemaal niets meer van te verwachten behalve nog meer vuiligheid en onrecht.
  Daarom wees rechtvaardig en laat je niet verlagen door die vuile streken, want onrecht is de norm van de overheid geworden. Kwaad met kwaad vergelden komt niets goeds uit voort.
  Rypke sterkte, kracht en vergevingsgezindheid, want ze weten niet wat ze doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *