Wat staat straks op uw COV-ID (digi-vaccinatiecard)?

Een Certificate Of Vaccination (COV) -kaart, al door de Europese Commissie in 2018 voorgesteld.

We begonnen afgelopen jaar met de serie George Orwell in de Polder, over onze held Willem Smit werkzaam bij het Ministerie van Klimaat in 2030 onder dictatuur van de Klimaatsocialistsche Partij (KLIMSOC). De eerste 16 afleveringen schreven we gekscherend als voorspelling.

Maar met Klimaat-Turbo-Injectie (Corona) haalt de realiteit de meest totalitaire voorspellingen al in. Want de Europese Commissie werkt samen met de WHO al sinds 2018 aan een vaccinatiepaspoort, een Certificate Of Vaccination (COV).  Met mogelijk een ID-chip die via het door World Economic Forum uitgerolde ‘Internet of Things’ (A.I., 5G) is af te lezen:

Samengevoegd COV-ID, ieder mens in ‘the cloud’ van de Vierde Industriële Revolutie met 5G-internet. 

Op zo’n COV-ID kun je bijvoorbeeld een biometrische chip plaatsen die je lichaamstemperatuur doorgeeft. ‘Verhoging’? Lockdown! Pas met enkelbandje van Bill Gates (COV-ID) mag je de gevangenis uit.

Certificat Of Vaccination

De Rypothese: Bill Gates = ‘Spectre’
De Rypothese die het onderzoeken waard is, zoals ook kwalitatief hoogwaardiger alternatieve media die uitdragen: stel dat die hele Corona-‘crisis’ nu een vooropgezet complot is? Dat aanwijsbare personen – gemotiveerd met het motief ‘controle over andere mensen’- aasden op een kansje in te voeren, waar al sinds George Orwell en Aldous Huxley voor is gewaarschuwd.

Staatscontrole over de massa met hoogtechnologische perfectie.

Zijn daarvoor overtuigende bewijzen aan te dragen, wanneer je consequenties doordenkt van voorgestelde maatregelen? Kun je de personen en organisaties aanwijzen die daarvoor verantwoordelijk zijn?

Jazeker.

De ondernemers delven het onderspit

Met slechts maar een klein rondje internet zit je al buiten de Harde Coronaporno (stijle curves) en Soft Coronaporno (‘helden van de zorg’) van de oude systeemmedia (NPO, Persgroep, Mediahuis, Bertelsmann/RTL).

Dan kun je al bewijzen vinden, hoe de WHO met gekochte academici- gefinancierd en aangedreven door de miljarden van de Bill en Melinda Gates Foundation 15 jaar van plan was, om de bevolking aan een massa-vaccinatieprogramma te onderwerpen. Met een Certificate Of Vaccination (COV). En dat later gecombineerd met digitale ID.

Waarna de Europese Commissie Bill Gates middels de 2030 Agenda (SDG Doel 3- Better Health) in 2018 in het voetspoor volgt, bij een campagne voor acceptatie voor massa-vaccinatie. Via de HORIZON-subsidies voor wetenschappelijke innovatie.

WHO: Certificate of Vaccination (COV)

Wat men wil als ‘oplossing’
Het handige van de Rypothese is dat je het hele traject van Harde Coronaporno kunt overslaan van de Nederlandse Systeemmedia. We gaan ons dus nooit branden aan de vraag wel/geen virus, hoe gevaarlijk enzovoort, komt er een nieuwe golf of golfje. Daarover krijg je nooit enige zekerheid. Juist die onzekerheid is het wapen van de Macht.

Waar je wel zekerheid over hebt, zijn de historische feiten en logische aanwijzingen waar aanwijsbare organisaties en personen naartoe willen. Liefst zonder ons te vragen of wij dat ook willen. Dan zien we een welhaast militair uitgerold programma. Wanneer je voldoende miljarden investeert in het optuigen van een commandostructuur, kun je wel degelijk tot de huidige staat van beleg komen.

Immers, ook het RIVM papegaait de WHO maar wat, en onze politici/’journalisten’ papegaaien weer het RIVM.

De commandostructuur liep via Bill Gates, het World Economic Forum en de Europese Commissie. En de door Bill Gates gefinancierde WHO gaf de aftrap tot de ‘pandemie’, zodat de wereld op slot ging. De Europese Commissie, WHO en Bill Gates blijken al tenminste sinds 2018 samen te werken om de hele bevolking voor te bereiden op massavaccinatie.

Niet alleen dat: in combinatie daarmee vermarkten ze een Digi-id die je op afstand uitleest als ‘mensenrecht’:

ID aldus Bill Gates; COV + ID = COVID

En 1 (COV) + 1 (ID) = Nee, toeval gekkie, dat mag je van Reuters niet zeggen het is Coronavirus 2019. Of toch niet? Kijk wat Gates wil:

Als manier om iedereen te chippen met een digi-id: vaccinatie

…en dat kan dan zelfs op deze wijze gaan, voor COV-ID ‘vaccinated kids’:

December 2019, een COV-ID, ID-vaccinated kinderen

De Europese Commissie steekt ook HORIZON-onderzoeksgeld met Gates in de publieke acceptatie van de enige benadering, waarop het RIVM in navolging van Bill Gates zijn WHO nu ook inzet.. Massavaccinatie en een digitale-vaccinatiekaart, een COV-ID, die bepaalt of je nog openbare ruimtes in mag.

Want dat schrijven ze letterlijk: ‘to acces secondary services, such as primary school’… Dat je ZONDER nergens meer in mag.

Ja lekker handig!

In 2018 bestelde de Europese Commissie samen met de WHO van Bill Gates (Grootste donor WHO) onderzoek hoe je ‘vaccine hesitancy’ bestrijdt met social engineering, via een ‘Coalition for Vaccination’ met HORIZON-onderzoeksubsidies.

Dat is ‘manufacturing consent’, de term die spindoctors gebruiken, social engineers om je in hun hok te drijven.

Manufacturing consent, Europese Commissie + WHO van Bill Gates

Event 201 van World Economic Forum en Bill&Melinda Gates Foundation
Maar het begon al los te komen in 2010. In 2010 maakte Bill Gates miljarden dollars vrij voor onderzoek naar (implementatie van) een mondiaal vaccinatie-programma. We toonden al de Pandemie-scenariostudie van de Rockefeller Foundation Lock Step. Daarbij werd de draconische aanpak van China het Westen tot voorbeeld gesteld.

En dat scenario, werd dit voorjaar in alle systeemmedia aangeprezen als ‘ons grote voorbeeld China, want daar deden ze…’ Consumenten van systeemmedia papegaaien daarnaast nog 2 verhaaltjes:

 • In Italie zouden ze snel besmet raken omdat ze daar nog een hecht familieleven hebben, en niet als ons reeds geatomiseerd op 1,5meter (boodschap, traditioneel is eng, alleen is goed)
 • Ons achterhaalde Italië heette ‘Hasselt’ in de media, die gekke gelovige mensen van de Bible Belt die nog samen met elkaar in de kerk zingen. (boodschap: niet zo stom zijn om naar de kerk te gaan, wees alleen)

Of die verhaaltjes ook kloppen: wie checkte dat?

De wereld waarin we nu leven…2010: Rockefeller Foundation reactie op ‘pandemic’ met ‘China’ als voorbeeld

Op 12 september 2019 was er een Global Vaccination Summit van de Euro-Sovjet en de WHO om die commandostructuur op te tuigen. Oktober 2019 was in Wuhan ‘Event 201’, de oefening voor een ‘pandemic’ van Bill Gates en World Economic Forum. Hoe toevallig, net enkele maanden voor Gates zijn WHO ‘de’ pandemie uitroept….

Dat ze na 10 jaar voorbereiding er al helemaal klaar voor waren, om hun enige oplossing, een COV-ID aan te reiken na ons eerst door De Staat te laten opsluiten. En je mag pas de gevangenis uit nadat je het enkelbandje van Bill Gates draagt.

Oktober 2019: Corona-oefening van Bill & Melinda Gates Foundation en World Economic Forum in ….. WUHAN (China)

Iedereen als ‘ding’ inloggen ‘in the cloud’ = Internet of Things/AI
Het World Economic Forum en onze elite implementeren tegelijk de ‘Vierde Industriële Revolutie’ van Artificial Intelligence en de 2030 Agenda van klimaatpolitiek. Ze rollen via het 5G-netwerk een electrospace rond de menselijke leefomgeving uit, zodat je Artfiicial Intelligence in de maatschappij kunt integreren.

Dat vindt gelijktijdig plaats met de huidige druk op de ‘Reset’-knop van de wereldeconomie. Toeval natuurlijk. Je maakt iedereen afhankelijk van De Staat voor onderhoud. En krijgt alleen toegang tot die zorg van Vadertje Staat met je COV-ID/Vaccinatiekaart.

Mensen die ‘kunstmatig intelligent’ willen zijn, hoe slim zijn die nu eigenlijk bezig?

Ook Wageningen UR deed al onderzoek naar het ‘Internet of Things’, zelfs in de Oostvaardersplassen met Heckrunderen. Dat je gezenderde dieren een op afstand uitleesbare chip meegeeft waarop biometrische gegevens staan, zoals hartslag (maat voor beweging). Maar je kunt ook aan temperatuur denken. Daaruit leidt je dan als manager achter de computer, de gegevens af over het gedrag van de kudde.

Zijn ze op de vlucht? (hartslag omhoog)

Dat is voor dieren, maar kan ook voor mensen

Was ‘lekker ding’ al dagelijks taalgebruik voor welgeschapen dames, Het Internet van Dingen maakt van mensen een ding. Een object onder controle, dat in ‘the cloud’ inlogt zodra die met z’n COV-ID ‘the cloud’ inloopt die de openbare ruimte is. Met overal sensoren en 5G.

Die Mensendingen zijn dan via een chip ‘uit te lezen’ via sensoren, alsof ze DHL-pakketje zijn. Zodat de Autoriteiten zien, of je aan hun eisen voldoet. Die bepalen dan of je toegang krijgt, of je van hun gecentraliseerde economie gebruik mag maken. Je kunt op die chip dan ook biometrische gegevens zetten: ‘heeft citizen X koorts en moet hij niet thuis blijven?’

En dan komt ‘handhaving’ op je af, nadat ze je met camera’s met gezichtsherkenning er uit pikten. Een detectie die eenvoudiger gaat, wanneer je verplicht 1,5 meter afstand moet houden.

Immuniteitcertificaten (COV), ze maken er al reclame voor. En ze demoniseren ook iedereen die buiten het WHO-karrenspoor loopt als ‘complotgekkie’ met gekochte ‘feitencheckers’. Wie controleert de controleurs?

‘Terug naar normaal, pas als je onze COV-ID’ hebt
Heb je dus 1-maal een digitaal polsbandje, dan kunnen ze je als een soort RFID-chip overal uitlezen. De natte droom van iedere controlfreak/technocraat. Want ‘anders mag je niet terugkeren naar normaal’, zo weet ook de Washington Post te melden. Want je moet ‘een vorm van ID dragen om te bewijzen dat je immuun ben voor het virus’.

En er is maar 1 weg naar ‘terug naar normaal’, en dat is de weg van Bill Gates: tot je gevaccineerd bent. Al helpt dat niet tegen een snel muterend virus, het helpt wel een onderliggende agenda van controle.

Er is al sinds 2005 zo’n systeem in ontwerp. Dat heet afgekort COV= Certificate Of Vaccination, aldus WHO. Bill Gates, hun grootste financier, wil ‘Digital Certificates to show who has recovered or been tested recently or when we have a vaccine, who has received it’…

Aldus Bill Gates

En er vindt onderzoek plaats voor een vaccinatie-ID als chip in kinderen te tatoueren. Een COV ID dus. Hoe toevallig.

Hoewel Reuters (eigendom van Thomson, maatje van David de Rothschild) haar best deed te beweren dat COVID-19 staat voor ‘Corona Virus 2019’, dienen we- wanneer we niet even hersendood zijn als het verzamelde brandhout der “Nederlandse Journalistiek- die andere optie dan tenminste voor zelfstandig onderzoek open te laten:

 • Dat COVID-19 (ook) staat voor Certificate Of Vaccination ID.

Een ‘Coalition for Vaccination’ van de Europese Commissie duwt ons 1 richting in

Artificial Intelligence (AI =19)
Heel toevallig natuurlijk. Hoe moeilijk is het dan om de 1ste letter van het alfabet (‘A’) te combineren met de 9de (‘I’).En dan staat 19 niet alleen voor het jaar 2019 (het startschot) maar ook voor A.I: artificial intelligence.

En dan krijg je een COV-ID als hier afgebeeld, op afstand uit te lezen via het ‘Internet of Things’. Die vorm van Artificial Intelligence rolt het World Economic Forum uit via 5G: het netwerk dat die datahoeveelheid kan bevatten.

Zij vermarkten dat nu, als hun strategie voor ‘herstel na corona’.Dat is hun ‘Vierde Industriële revolutie’ want ons Corona-voorbeeldland China doet het al:

Accelerating the development of the “new infrastructure” – including the deployment of 5G networks and data centres – has become a top priority for China’s central government. Industry experts and academics have now shifted focus accordingly, and it is clearly the time to move in-step with this overall development focus.

Ben je niet meer dan gewoon logisch denkend, als COVID-19 ook de codenaam is voor het reeds in beton gegoten wereldplan: mondiale vaccinatiekaarten via digi-ID (COV-ID) + uitrol 5G/Internet of Things met AI, samen COVID 19. De 1% Bovenbazen (UBO’s) verbergen dat dan in het openbaar.

Dat is een oude truc uit de militaire intelligence: ‘hidden in plain sight’:

Werkt met Gates samen. De Corona-agenda en 5G gaan gelijk op via internet of things

‘ Zelfs als het WEF- ‘herstelplan’ voor COVID-19 in de vorm van een Corona is gemaakt, en die zijn de belangrijkste protagonisten van 5G, Internet of Things, hun ‘Vierde Industriële Revolutie’:

..World Economic Forum-actieplan, in de vorm van ‘corona’ met COVID-19 als manier voor ‘deepening interdependence’ ( = dictatuur via afhankelijkheid). Werkten met Gates samen aan Event 201, implementeert 5G/Internet of Things

COV-ID 19
Kortom, zo’n COV-ID ‘Vaccinaton Card’ die moet iedereen straks dragen van de Europese Sovjet en Grote Broer Timmerfrans. En als je niet gevaccineerd bent mag je
– de concerthal niet meer in
– de supermarkt niet meer in
– niet meer betalen omdat je alleen nog elektronisch geld hebt

Maar het is niet verplicht hoor.. Je mag alleen niet meer aan de economie deelnemen/verrekken. Een staatsgeleide planeconome, die dan volledig in handen is van ‘De Banken’ en De Staat. En “De Staat’ is in handen van de banken, waar ze een schuld van honderden zo niet duizenden miljarden heeft.

Die banken werkten al toe naar ‘contactloos betalen’ met Ursula von der Leyen (ECB). Via actie-reactie-solutie, smetvrees, betalen mensen nu al vrijwillig zonder cash. Op zijn minst komt COV-ID 19 Ursula erg goed uit.

Zo schep je ‘macht via afhankelijkheid’.

Dat is wat World Economic Forum (de 1%) ‘Deepening Interdependence’ noemt. Dictatuur via consolidatie van kapitaal en grondstoffen. Afpersing.

Nowhere to run? Wie op basis van Artikel 3 van de Verklaring van de Rechten van de Mens protesteert? Die ‘frame’ je als ‘gekke anti-vax

The Mark of the Beast (Bill Gates)
Zo krijgen we dan eindelijk het Openbaringen 13-scenario, ‘niet meer kunnen kopen of verkopen’ zonder het teken van Bill Gates, de Werelddokter. Toeval natuurlijk. Via een operatie ‘Revenge of the Nerds’ zou je dan bereiken, wat al die Grote Veroveraars van Ghengis Khan en de Romeinse Keizers tot het Amerikaanse wereldimperium met hun unlaterale wereldorde (NWO) nastreefden:

– controle over iedereen via een George Orwell-maatschappij, een technocratie, The Matrix, intensieve mensenhouderij.

Soft Coronaporno bij Shell ‘de helden van de revolutie’

Ongeveer 5-10 % van de beter geïnformeerde Nederlanders die niet in de Corona-psychose van de massamedia leeft met hun Coronaporno, die snapt dus al waar het naartoe gaat. Want daar ging het uit naam van de klimaatpolitiek al naar toe: George Orwell in de Polder.

Nou, ook Interessante Tijden dankt de ‘helden van zorg’, die strijders aan de Frontlinie van de Coronistische Wereldrevolutie, waarin ‘China ons voorbeeld is, want ‘daar pakten ze het goed aan zonder sentimenteel gedoe over burgerrechten’.

DANK: Helden van de Zorg

Met Bill Gates in de rol van ‘Spectre’, het kwade genie uit de James Bond-films. De ‘Goalkeeper’ van de 2030 Agenda, die zich ook al zo druk maakte om ‘Het Klimaat’. Omdat hij de wereldbevolking zo graag omlaag wil krijgen. Alsof de realiteit nog meer bizar is dan de fantasie.

Maar nogmaals: het kan altijd nog allemaal ‘toeval’ zijn. Geef dan tenminste een  definitie van wat je met ‘toeval’ bedoelt…Of weet je dat zelf eigenlijk ook niet zo goed, en roep je maar wat?

Spectre/Bill Gates, hij draagt het zelfde SDG-speldje als Frans Timmermans, zijn mede-samenzweerder van de 2030 Agenda.

Tot slot nog een paar nieuwe Corona-maatregelen, als U de logica begrijpt, meldt het:

Een nieuwe lijst onbegrijpelijke Corona-maatregelen uit ons voorbeeldland China

Voor 1,5 meter, noch vaccinaties tegen een snel muterend virus bestaat enige logische wetenschappelijke onderbouwing. Het gaat eerder om controle over mensen, dan zorg voor mensen. Want, kijkend naar de consequenties van die mkb-vernietigende en sociaal isolerende maatregelen: Moet je dan doorgeleerd zijn om te zien wat ze van plan zijn?

En lijkt dat ‘Nieuwe Normaal’ niet verdacht veel op wat George Orwell al in 1948 voorspelde voor 1984? Maar wat nu dus voor 2030 gerealiseerd moet zijn. Dus ook als COV + ID samen geen Covid mag heten: is dan is 2+2 samen 5 omdat Grote Broer dat zegt?

Hoe dan ook: als er werkelijk van dit complot sprake is, dan moeten de bedenkers wel erg zielige, liefdeloze mensen zijn die vast en zeker ter helle varen.

12 Replies to “Wat staat straks op uw COV-ID (digi-vaccinatiecard)?”

 1. Ik zie zo af en toe s wat en er vallen dan dingen op. Zoals de anagrammen die er gemaakt kunnen worden van namen die ergens een rol spelen in een terreurtoneelstukje of zo, zo keek ik ook s naar COVID-NINETEEN en toen bleek dat ik er DIE CONVENIENT van kon maken. En dat was toch het plan van onze Macroschoft?

  1. Leuk zo’n puzzeltje maar dat zal eerder de goede zaak tegenwerken want het bewijst helemaal niks en leid alleen maar af…

   1. @ “de goede zaak tegenwerken” ? Ik heb geen idee waar je het over hebt, welke goede zaak? En ik zeg ook helemaal niet dat op zich een anagram “iets” bewijst. Dat er helemaal geen besmettelijk virus bestaat en nooit heeft bestaan omdat Gods Natuur nu eenmaal niet zo werkt is weer een heel ander verhaal, dat is de kern van alles, vanzelf. En als je de Vijf Biologische Wetten begrijpt die dr R.G. Hamer wetenschappelijk blootlegde dan begrijp je dat ook. De fraude begon destijds al bij Pasteur, waar de wetenschapper Béchamps werd weggewerkt. En als je wilt weten hoe de Rockefellers hun kwakzalvers imperium opbouwden lees je bijv. Murder by Injection van Eustace Mullins, of The Medical Maffia van dr Ghislaine Lanctot.
    Maar eerder rondom zieke geensceneerde terreurspelletjes viel mij al vele malen op dat de personages genoemd een anagram waren van iets dat ermee in verband stond, omdat ik nu eenmaal zelf een speler met woorden (puzzelaar) kan zijn.
    Voorbeeldje: Bij Gokmen Tanis viel natuurlijk op dat het OM STAKINGEN viel of OM EN STAKING in elk geval speelde die ov-staking een grote rol en dan waren er nog andere dingetjes zoals die auto de CLIO = een van de negen musen, verkondigt de boodschap, het nieuws.
    Dat zegt op zich niets, maar als je sinds 9/11 al ontelbare keren die Staged Events wereldwijd hebt gezien, dan weet je op den duur wel hoe de massamedia (en de idioten erachter) werkt. Zo was meteen al bij aanvang van corona duidelijk aan de manier waarop dat massa-brainwash-apparaat het aanpakt wat het belang van die propaganda zou zijn. En dan krijg ik godzijdank die pulppoep niet eens meer mee, maar scan ik af en toe s wat kopjes daar… 😉

 2. Slimme meters voor lichaamsfuncties die ter controle worden verstuurt naar een verpleegkundige is al een dagelijkse praktijk. Als deze deze gegevens via je polsbandje en 5G dag en nacht online staan. Dan is dat de de oplossing van het probleem van een tekort van zorg personele. Leuker wordt het er niet van. Wel zeker een toekomst beeld wat steeds normaler gaat worden

  1. Dit alles heeft ook te maken met het verouderen van de bevolking. Minder jeugd en nog veel ouderen. Geboorte cijfer opkrikken;) zou de oplossing zijn. Maar dat valt niet mee in een samenleving zo als de westerse.

   https://youtu.be/3ZzRoXlTvp0
   Hier is een hele mooie uitleg over de groei van bevolking en economie met Arno Wellens en Taco Dankers

 3. Zomaar s ff wat in een zoekmachine tikken en je komt de meest idiote dingen tegen. Zo kwam ik bij een “voorspeller van de dus niet bestaande virussen” terecht, ene Kamran Khan, founder and CEO of BlueDot. Dat BlueDot is dus zogenaamde AI. En is vernoemd naar een verhaal van de populaire nepwetenschapper Carl Sagan die ooit de aarde BlueDot noemde, en die als nep-tv-wetenschapper een baantje had. Heb er ooit wel s wat van gezien. (als fout voorbeeld dan)
  “We felt that there was a certain degree of humility in the fact that we are all in this together when we’re dealing with infectious diseases,” Khan says.
  “We are all in this together.” Het komt me zomaar voor dat ik dat vaker heb gehoord…
  Wordt overigens ook aardig gefinancierd dat soort scambedrijfjes. Maar ja ze hadden dan ook het niet bestaande ZIKA virus wel 6 maanden van te voren voorspeld… om te lachen of triest…
  https://www.prnewswire.com/news-releases/digital-health-company-bluedot-secures-7m-usd-series-a-financing-300894210.html
  Een eindeloze tocht om dit soort schandalige scam te etaleren.
  Een hele prestatie wat Rypke voor elkaar brengt om dat wel te doen!

  1. KO, hou eens op jezelf hier steeds te profileren. Breng iets in dat van algemene geldigheid is, en reageer on topic. Wat JIJ vindt interesseert mij geen malle meter, ik lees je bijdragen ook zelden of nooit

   Reageer on topic, je doet nu alsof je het verhaal niet las. Er staat toch duidelijk wat er staat, wat een COV is bij de World Health Organisation en wat een ID is voor hun grootste sponsor Bill Gates. Maar je mag niet 1 +1 = 2 zeggen want dan heet je gekkehenkie

   Dan komt een modernist-narcist (iemand die opgesloten zit in de kerker van het ego) langs om over jouw rug zijn/haar vermeende scherpzinnigheid te etaleren van ‘zij mij, beter dan gij’.

   1. prima, als je het zo ziet… het is jouw “feestje” hier per slot
    mijn associaties zal ik hier niet meer delen
    geen idee waarom je je zo onwel daarbij voelt overigens
    ik snap overigens best jouw verhaal en gedachtengang omtrent dat Certificate of Vaccination by Artificial Intelligence en was daar eens op gaan zoeken… en dan deel ik iets wat ik zo tegenkwam, ik zie dan al snel dat er geen beginnen aan is die cult-nonsense allemaal te moeten volgen en gaf jou een compliment dat daar je wel die moeite voor neemt een en ander in kaart te brengen…
    Ik wist niet dat dat nu zo typisch modernistisch-narcistisch was… 🙂
    Maar goed, leuk feestje verders…

 4. ONGELOOFLIJK dat niemand opmerkt hiertegen actie te ondernemen of op zijn minst voorstellen te opperen om deze covid/klimaat leugen om te vormen naar een wereld waar de MENS centraal kan staan.

  “Alles wat je aandacht geeft groeit”
  Dus kom maar op…. !
  Wie start…?

 5. De z.g. printplaat met COV-19 komt uit een tv kastje.
  zoek het filmpje op internet en bestudeer het eens.
  Duidelijk is op het filmpje te zien de ingang voor een scart kabel en de kabelaansluiting.
  Hartstikke fake dus…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *