Rijksoverheid wil Friezen ‘emotioneel emanciperen’…

Hoe onbeschoft en badinerend….

De door het Ministerie van Veiligheid eveneens gecriminaliseerde Blokkeer-Friezin Jenny Douwes doet een belangrijke onthulling. Het blijkt dat het Ministerie van Sociale Zaken een speciale ‘Expertise Unit Sociale Stabiliteit’ inzette in Dokkum (2017), dat de Sinterklaasviering wilde aangrijpen voor het ‘emotioneel emanciperen’ van de Friezen.

Omdat wij Friezen nog niet zo gek zijn gemaakt als in de Randstad, en dat zou ‘de norm’ moeten zijn. Andermaal- het Ministerie van Sociale Zaken voert de 2030 Agenda uit met haar 17 SDG-doelen (SDG-doel 10 ‘reduced inequalities’), en Douwes blokkeerde dus Rijksbeleid..

We zien hier opnieuw hoe uit naam van ‘discriminatie’-bestrijding en hoe De Staat uit naam van ‘gelijke behandeling’ juist consequent met twee maten meet.

Kamerbrief Liliane Ploumen, hoe ze actieclubs financieren om voor beleid te drammen (‘geïntegreerde stimulans van onder naar boven’ = astroturfing)

Anti Zwarte Piet = Astroturfing 2030 Agenda SDG-doel 10
We pakken andermaal de tot Rijksbeleid geworden 2030 Agenda er bij, de SDG-doelen waarvoor Liliane Ploumen zich op 2016 in de Tweede Kamer beloofde in te spannen. Gendergelijkheid, ‘inclusief’, dat komt allemaal uit die 2030 Agenda, net als ‘klimaat’. En dus ook de anti-racismebeweging, dat wordt beleidsmatig ondersteund volgens SDG-doel 10.

Het is Sandra Pellegrom van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die deze 2030 Agenda nu coördineert, als opvolger van Hugo von Meijenfeldt. In de geest van de Agenda, kreeg de anti-zwartepiet-stichting ‘Nederland wordt beter’ ook bijvoorbeeld subsidie van de Gemeente Amsterdam.

Samen met zusterclubs loopt de staatsteun voor zulke clubs al in de tonnen euro’s. Of en hoeveel subsidie ze kregen van Sociale Zaken is niet bekend. Maar dat zou niet verbazen, gezien het feit dat anti-Piet-activisten net als ‘gender’-activisten (‘beste reizigers’, ‘ombudspersoon’) handelen in lijn van Rijksbeleid.

Genderneutraal-club gesubsidieerd door Rijksoverheid = 2030 Agenda

Net als clubs die travestie en gendergekte promoten, ‘gender non-conforme personen’: kortom alles dat tegen de Friese nuchtere borst zou stuiten: de Rijksoverheid promoot het. Maar nu moeten we dus ‘emotioneel ge-emancipeerd’ worden, zodat we net zo gek worden als Rijksambtenarij in de Randstad….

Dat de Burgermeesteres van Dokkum (PvdA!) zo gewillig luisterde is ook geen toeval. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -gevestigd in de Willemskerk in Den Haag- implementeert de 2030 Agenda weer actief in de gemeentes. Net als het klimaatsubsidiebeleid, dat uit de zelfde agenda komt.

Met name ter linkerzijde van het politiek spectrum is men hier gek op. En bij ‘De Staat’ werken vooral linkse mensen, die alles (met de grond) ‘Gelijk’ willen maken, uit naam van ‘diversiteit’.

2030 Agenda: Globalisme-Fascisme in vrolijke kinderkleurtjes met leuzen waar je onmogelijk tegen kunt zijn, letterlijk.

Dus blijkbaar gooide blokkeer-Friezin Jenny Douwes roet in het eten van Rijksbeleid, zoals ze al vermoedde. Met deze brief krijgt ze dat donkerbruine vermoeden bevestigd. Douwes krijgt het document boven tafel van de Rijksoverheid aan de burgermeester van Dokkum.

De brief besluit om in Dokkum het lespakket van die anti-Zwarte Piet-stichting te onderwijzen.

Eerder had Douwes gepoogd middels een Wob-verzoek deze brief boven tafel te krijgen. Uiteraard had onze leugenachtige corrupte overheid toen alle passages zwart gelakt. Maar met een beetje zoekwerk, kreeg ze nu de ongecensureerde brief boven water. En daarin blijkt, dat het Ministerie van Sociale Zaken ons Friezen ‘emotioneel wil emanciperen’.

Hogebeintum, er is al een dijk naar mij vernoemd

De Aard van het beestje
Dus wat moet er nu uit de Friese populatie weg-geselecteerd door ‘De Expertise Unit Sociale Stabiliteit’ van het Ministerie van Sociale Zaken? Als je van de donkergekleurde medemens zijn eigenschappen louter in lofprijzing mag bezingen, wat zijn dan de eigenschappen die bij ons Friezen uitgeselecteerd moeten door De Staat?

Middels ‘emotionele emancipatie’? Lees HW Eekhoff (1852) over ‘De Friezen’ en hun aard, lees Jacob van Lennep of lees schrijvers uit de monnikentijd;

Ook het Friese beestje heeft een eigen ‘stugge’ aard. Daaraan zitten goede en minder frisse kanten, zoals botheid. Maar ook helpt die stugheid bij het afweren van onzin: niet te snel je laten meeslepen. Moeten die eigenschappen er nu door ‘De Staat’ uitgeslagen? Dat is de onderliggende olifant in de kamer van Blokkeer-Friezen.

De onverzettelijkheid kan juist ook loffelijk zijn, voor jezelf opkomen. ‘Fan Bugjen Fremd’. De daad van Douwes, daar sprak iets van die goede eigenschap van de Friezen uit. Maar, kijk eens naar een blonde blauwogige Fries die probeert soepel te dansen op drummuziek van het gesubsidieerde Kwakoe-festival in de Bijlmer, waar ondergetekende enkele jaren woonde.

  •  geen gezicht, ‘fan bugjen fremd‘ dansen…

BlokkeerFriezen aller Provincies, verenigt U

Emotionele chantage om te winnen versus eerlijkheid
Nu we als Fries eerlijk waren over de volkseigenschappen, positief en minder lovend: kan de wederpartij dan ook eens bij zichzelf te rade? De onvermelde olifant in de kamer van ‘racisme’-discussie is samen te vatten in het woord ‘competitie’. Men neemt ‘(Klassen)strijd’ als basis van sociale omgang, in plaats van wederkerigheid.

We zijn hier in Friesland lang niet gek. We zien, dat een zekere groep op basis van een negatieve eigenschap- emotionele chantage- probeert te winnen. Om zo ‘De Staat’ voor haar karretje te spannen. Wij Friezen vechten liever met open vizier, eerlijk en nobel.

Hoe ver mag emotionele chantage gaan? Emotionele chantage wordt ‘dictatuur’ als je dan ook nog eens De Staat met je mee krijgt.

De ‘oplossing’ van De Staat is nu: ‘Non-Discriminatie’, niet meer mogen waarnemen wat je ziet. Anders pakken ze je op, om zo ‘De Lieve Vrede’ te bewaken die anders in gevaar zou komen. Maar het meten met twee maten van ‘non-discriminatie’ is hier de onderliggende olifant in de kamer.

De Literatuur vandaag, met op voorkant ‘De Friezenkerk’ in Rome, afbeelding van Esscher

Wij Friezen eisen evenveel recht op zelfbeschikking
De zaak Douwes de Blokkeer-Friezin stelt een belangrijke vraag over belangendiscriminatie. Dus het meten met twee maten door de overheid, die actief de ene activist voortrekt. Terwijl ze de tegenstander criminaliseren. Wat is nu het doel dat je beoogt door Douwes te criminaliseren, en tegelijk een onschuldig feest voor Dokkumer kindjes te helpen verstoren?

Is dat het tegen elkaar opstoken van mensen, of ieder in zijn eigenheid in z’n waarde laten? De centrale vraag is dus het recht op zelfbeschikking van groepen, de wijze waarop wij zelf mogen kiezen hoe en met wie we samenleven. En daaruit volgend: De wijze waarop de ene groep inbreuk maakt op het recht op zelfbeschikking van de andere groep.

Dat zouden oude gereformeerden hun ‘soevereiniteit in eigen kring’ noemen(zoals de ARP van Abraham Kuyper dat noemde). Zoals negers op Kwakoe niet ook verplicht de Friese Metalband Baldrs Draumar zouden moeten programmeren. Die willen ook hun eigen feestje. Waarom zou je Dokkumers dan niet hun eigen feestje gunnen?

Soort zoekt soort. Niks mis mee, tenzij ‘De Staat’ meent zich hier in te moeten mengen..

Kerkterp van Jannum

Met twee maten meten
Het mag hier echter duidelijk zijn, voor welke groep de overheid hier dus partij kiest. Wij Friezen moeten alles maar slikken. Net als in mijn zaak- zien we hoe De Staat aantoonbaar met twee maten meet.

Wij Friezen moeten een cursus social engineering ondergaan, ‘emotioneel emanciperen’. Mogen niet onszelf blijven. De andere groep mag zichzelf -ook met al haar hinderlijke eigenschappen voorzien van subsidie- opdringen aan het Friese Volk, dat psychische behandeling verdient. Opdat we allen brave D66’ers worden.

Over ‘gelijke behandeling’ gesproken…  De uitlatingen van Officier van Justitie Pieter van Rest in het RD ( 30-11-2016) over Sylvana spreken hier boekdelen. Waar ligt de sympathie van De Staat, bij bescherming van mensen:

Op sociale media worden voortdurend allerlei vreselijke aantijgingen de wereld in geslingerd, zonder dat daar enige grond voor is. Denk aan wat Sylvana Simons, kandidaat-Kamerlid voor de nieuwe partij DENK, onlangs over zich heen kreeg.

In Heiligerlee (Gronings Friesland) in een cafetaria hoorden we een grappig carnavalsliedje: ‘ooh Sylvana, wat ben jij een zielepiet. De hele dag maar klagen…’ Waarom mag je niet moe worden van gezeik, en besluiten zeikerds uit je huis te weren?

Wanswert

Tolerantie, het recht van de langste tenen
Arme Sylvana, aldus Pieter van Rest de prediker. Er is geen enkele aanleiding dat ze boosheid oproept, en De Staat zal haar lange tenen beschermen. Want waar ‘tolerantie’ voor het ‘non-discriminatie’-artikel ‘incasseringsvermogen’ betekende. “Moas’t net sa seureh’. Mensen lossen het onderling wel op. Daar geldt nu het recht op de langste tenen, met het primaat van De Staat .

Gunstelingen van De Staat die zich onheus bejegend ‘voelen’, (zoals bij ambtenaar Bouwe de B.) moeten via criminele vervolging beschermd worden. Zodat Pieter van Rest bij ondergetekende ook al tot staatsterreur overging vanwege ‘een gevoel’.

Vergelijk die pro-actieve opstelling nu eens, met wat De Staat nu zelf over de Friezen in badinerende zin roept. Als bewaker van de ‘veelkleurigheid en diversiteit van de samenleving’ (lees: gesubsidieerde D66-lievelingen voortrekken) te borgen:

‘Zij (onwelkome gasten die HUN stempel op Dokkumers willen drukken) vragen daarbij begrip vanwege het feit, dat men eigenlijk niet zoveel heeft meegekregen of heeft ervaren van hetgeen zich de afgelopen jaren landelijk (met grote focus Randstad) heeft afgespeeld.

Dokkum is letterlijk en figuurlijk echt ver van onze bewoonde wereld en op zijn Fries heel nuchter. Zij willen dan ook plek geven aan het feit dat men daar nog niet is gestart met de emotionele emancipatie van de regio.

Zadeldakje Ginnum

FREXIT!
Wij worden door De Staat dus gedwongen om iedere ongenode gast met zijn mores maar toe te laten tot ons huis. En anders moeten we maar ‘emotioneel ge-emancipeerd’ worden…. De Friezen die dat niet pikken, en zelf ingrijpen die worden dan als ‘racist, extremist’ enzovoort direct door de media gecriminaliseerd op gezag van de bureaucratische klasse.

En we worden door De Staat bestraft. Stel dat De Staat dit over bewoners van de Bijlmer had geschreven, waar ondergetekende enkele jaren woonde:

‘die Bijlmerbewoners die daar al van generatie op generatie van uitkering en subsidie leven, het wordt tijd ze emotioneel te emanciperen zodat ze eindelijk eens werken voor de kost, in plaats van wat de blues te zingen over iets dat al 150 jaar terug is afgeschaft. Uw (gevoel van) falen ligt aan uw luiheid’.

Was de wereld dan niet te klein geweest? Waarom mogen wij Friezen dan niet vinden, dat mensen uit de Randstad, en wat daar dankzij de aardgasbaten voor honderden miljarden is geïmporteerd (Den Uyl, zeker PvdA!) en onderhouden, soms wat meer gek zijn dan ons?

Ginnum

Dus de typisch Friese eigenschappen als ‘doch mar gewoan’, een man is een man, een vrouw een vrouw moeten vanuit Staatswege bestreden worden. Voor de ideologie van het wereldsocialisme van de 2030 Agenda, die men vanuit Den Haag via oa de VNG oplegt.

Bij de rechterlijke macht hier in Friesland werkt ook van die hooghartige Hollandse import; hebben we geen in de rechten opgeleide Friezen die hen vervangen kunnen?

Moeten wij ook de criminaliteit uit de Randstad hier krijgen, de sociale tweespalt van ‘diversiteit’ met applaus verwelkomen? Maar we zullen onze Dokkumer Grootvader hier maar niet meer citeren: Anders liggen er zo weer drie overbewapende borderlinecowboys op je om je als gedachtenmisdadiger in de boeien te slaan.

Tot slot, wie nog niet wist wat ‘Astroturfing’ was: zie het filmpje dat we voor Blue Tiger Media opnamen. Sylvana cs doen wat de bureaucratische klasse graag ziet, DUS krijgen ze geld voor hun ‘geïntegreerde stimulans van onder naar boven met stippen aan de horizon’.

Nou, liever niet onze prachtige Friese horizon aub, zoals de foto’s van vandaag hopelijk voelbaar maken.

2 Replies to “Rijksoverheid wil Friezen ‘emotioneel emanciperen’…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *