Interessante Tijden huurt Spong tegen Friese windmolenclub

De private stichting waarvoor Bouwe de B. als publiek functionaris lobbyist is

Met dank aan de gulheid van lezers van Interessante Tijden is in twee dagen tijd het ‘depot’ gedoneerd van 5000 euro, dat de topadvocaat Gerard Spong vroeg van Spong Advocaten in Amsterdam. Spong stemde in mij bij te staan als raadsman ter zitting, in hoger beroep tegen de veroordeling tot ‘gedachtenmisdadiger’ op 11 mei door politierechter Monique Dijkstra.

Na aangifte door klimaatactivist Bouwe de B over een gepubliceerd artikel, werd ondergetekende op 30 januari met politiegeweld uit huis gesleept en de cel in gegooid. Mijn pleitnotitie van maandag 11 mei 14:15 kunt U hier lezen, met details over de zaak. We namen de gehele zitting per dictafoon op, en alle uitspraken van politierechter Monique Dijkstra zijn dus woordelijk te herleiden.

De keuze voor een ‘kanon’ als Spong dient tot onderstreping van onze voorbeeldfunctie. Als wetenschapsjournalist werkzaam voor ‘Nieuwe Media’- zijn wij er weer voor de belangen van het (Friese) volk, haar landschap en historie. 

De oude systeemmedia- zoals de NDC Mediagroep van FB Oranjewoud & PvdA– controleren nu vaak niet ‘de macht’ achter de klimaatagenda van Frans Timmermans cs maar haar oppositie. Wij laten ons echter niet zonder slag of stoot van basale burgerrechten beroven, noch van de Friese natuur die ons dierbaar is.

Hogebeintum, er is al een dijk naar mij vernoemd. Voor de bescherming van het Friese Landschap tegen de klimaatmaffia

Overheid beschermt ‘astroturfer’
De politierechter Monique Dijkstra nam de klimaatactivist Bouwe de Boer als publiek belangenbehartiger van de particuliere Friese Klimaatclub Freonen fan Fossielfrij Fryslan- de VNO-NCW in ‘groen’ jasje- in bescherming. Zij legde mijn beste bedoelingen zelfs uit als ‘voorduring van bedreiging’.

Dus je laat voor iedereen ter eigen beoordeling een tekst staan met daarin de omstreden uitlatingen vet gedrukt onderstreept. En zelfs dat is dan strafbaar gemaakt. De online-versie is inmiddels gekuist van de als ‘bedreigingen’ gekwalificeerde zinsneden. Het onderzoeksverhaal ‘Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Friese Landschap’ kun je via de link lezen.

Het is gewoon een grondig wetenschapsjournalistiek artikel. Hoewel je achteraf gezien dus enkele uitlatingen niet zo had gebruikt. ‘Dat heeft zo’n jongen toch niet nodig’, zo citeerden we Herman Finkers al bij de politie na arrestatie. Het ging om proza dat in onze opvatting noch als ‘bedreiging’ bedoeld kan zijn noch zo gelezen mag worden.

Maar wie kwaad wil, kan er wat kwaads in willen zien.

Het artikel ontstond uit ergernis, omdat ik op Facebook werd lastiggevallen met advertenties van die particuliere klimaatclub ‘Freonen fan Fossylfrij Fryslan’. Daarin figureert de ambtenaar als prive-persoon als bepleiter van de belangen van die private klimaatclub, die pleit voor meer windmolens in het Friese landschap, zonnefarms op vruchtbaar boerenland en het stoken van bos in biocentrales.

Tegen dikke subsidies uiteraard.

Op adres van de gemeente tav de privepersoon…

Artikel 366: Knevelarij
In dat artikel beschrijf ik dus, hoe Bouwe de B als prive-persoon zijn publieke functie misbruikt voor privaat gewin van de Friese klimaatsubsidie-industrie. En wel de VNO-NCW Noord van Trudie Wildeboer, bestuurder van die klimaatclub.

De VNO-NCW-lobbyiste heet net als mijn hondje dus Trudy. 🙂

Enkele prozaïsche ‘maak van je hart geen moordkuil’-zinsneden maakten de ethische kant van die lobby voelbaar. Later in het artikel relativeer ik die uitspraken, omdat dhr niet belangrijk is. Het zijn de Bovenbazen (UBO’s) van banken (bv Rabobank, Wiebe Draijer, Bas Ruter) en hun lobbyclubs als VNO-NCW die op de miljoenensubsidies binnenlopen.

Daarop richten we onze pijlen. Mensen die dus een (internationaal) elite-belang verkopen ten koste van nationaal en lokaal belang. Zij moeten doen alsof ‘het volk’ dat wil: dat is ‘astroturfing’, kunstgras-grassroots, veinzen van lokaal draagvlak voor 1%-politiek.

De auteur van Interessante Tijden voor het Rechtsgebouw met Trudy

Zoals ik in een opvolgend artikel beschreef over de bestuurders van Fossielfrij, kan hier sprake zijn van Artikel 366 van het strafrecht; Knevelarij.

Definitie Knevelarij

De Belangen die mijn onderzoek beschrijft zijn groot, en te herleiden tot nationale en internationale politiek van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het (internationale) grootbedrijf, zoals bijvoorbeeld de Rabobank met haar  ‘duurzame’ hypotheken, ASR en ook de ASN Bank van het Ministerie van Financiën.

Zoals je ook bij recente uitlatingen kunt zien van de private lobbyclub, wil men met dit vehikel in Friesland de zelfde VN-Klimaatagenda (2030 Agenda met 17-SDG-doelen) uitrollen van multinational-coalitie DSGC (Unilever, DSM, Shell), beschreven in mijn artikel voor Elsevier Weekblad van 22-2-2018: Hoe Multinationals en Milieuclubs samenwerken.

De ‘Freonen’ ( = vrienden) veinzen dus volksdraagvlak voor private elitepolitiek, de 1% hun belangen. Bijna niemand in Fryslan wil die windmolens hier.

Het gewraakte artikel werd op 23 november 2019 gepubliceerd. Op 30 januari werd ik met politiegeweld uit huis gesleept. Op 1 februari herpubliceerde ik het met vet gedrukt de omstreden uitspraken

De kreet ‘Fossielvrij’ bestaat internationaal, en wordt ook door bijvoorbeeld het Rockefeller Brothers Fund gefinancierd, filantropische miljardairsclubs. Hieronder zie je een Britse variant, die daar doet wat Bouwe de B. hier doet: Astroturfing dus, kunstgras-grassrootsclubs opzetten. Alsof ‘het volk’ wil wat een elite wil onder aanvoering van Klimaattsaar Frans Timmermans.

Fossielfrij is dus een soort Urgenda op provincieniveau.

Ze werken ook samen met de NDC-Mediagroep van de Rabobank (FB Oranjewoud, Jorrit Volkers) en de PvdA (JM Fonds). De politierechter treedt dus – in consequentie- op als beschermvrouwe van de Friese ‘windmolenmaffia’. Belangen verklaren het disproportionele optreden, en de ijver in mijn schrijven iets kwaads te zien.

Er was geen legitieme reden voor mijn gewelddadige arrestatie op 30 januari om 7:15, noch voor mijn veroordeling.

Nu criminaliseren ze de oppositie via inperking van de vrijheid van gedachte en vrijheid van meningsuiting. Dat overkwam ook de tot ‘windmolenterrorist’ geframede Jan Nieboer van ‘Tegenwind Veenkolonien’ al. Die belande zelfs weken in de cel zonder aanklacht of aangifte.

En waar komt ‘Fossiel Vrij ‘Fryslan vandaan? Internationale klimaatpolitiek met miljardair-‘filantropen’ als financier; Astroturfing = veinzen volkswil voor de 1%-politiek

Politierechter negeert context volledig
De politierechter ging geheel voorbij aan de context van mijn artikel, dat de advocaat nog opstuurde ter beoordeling.

Meer dan ‘dat 18 pagina’s lange verhaal’ kon de mevrouw niet uitbrengen. Zo werd mijn voorgevoel al bevestigd; Barbertje moet hangen, ik moest als voorbeeld dienen en een muilkorf krijgen. We zien een overheid zonder normbesef die in een slachtofferpositie kruipt.

Uit hun context gerukte uitspraken uit het artikel ‘Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Fries Landschap’ werden ingedikt tot ‘doodsbedreiging’. Vervolgens verzwaarde politierechter Monique Dijkstra de eis van de Officier van Justitie met een werkstraf die ze 2 jaar voorwaardelijk oplegde.

Het expres (met de gewraakte uitspraken vet gedrukt, ter beoordeling door de lezers) online gelaten artikel, legde Dijkstra uit als ‘het doen voortduren van de bedreiging’.

Grijs gelakt, men heeft het niet zo op transparantie

Bouwe de Boer deed aangifte in de positie van ambtenaar, wat hem 2 privileges opleverde.

Dankzij die ambtenaarpositie werd zijn aangifte ook direct opgenomen. Bovendien werd direct tot gewelddadige arrestatie overgegaan. Dat zou bij een particulier nooit zijn gebeurd. Zelfs als bij je wordt ingebroken of wanneer je aangifte van diefstal doet, dan doet de politie ook niets met je aangifte.

Ze lanceren liever ‘preventiecampagnes’, of beboeten mensen die een gezellig praatje maken op straat.

Geen Megamolens in het Friese terpenlandschap

Ook verzwaarde de officier van justitie de eis. Het ene loket van de overheid kent het andere loket van de overheid een speciaal privilege van bescherming toe. Dat hij een voorkeursbehandeling zou krijgen, dat moet Bouwe de B. geweten hebben. ‘Sommigen zijn meer gelijk dan anderen voor de wet…’

Terwijl ik dus ageer tegen een PRIVATE stichting, die de post voor die stichting op het adres van zijn ambtenarenbureau laat landen.

De kern van het gewraakte maar doorwrochte onderzoeksartikel betreft dus de betrokkenheid van Bouwe de B. Die is publiek gefinancierde bedrijfslobbyist, als publiek geld-generator en ‘astroturfer’ (het veinzen van publiek draagvlak voor private deelbelangen) voor de private stichting Freonen fan Fossielfrij Fryslan.

Die club behartigt de belangen van het grootbedrijf, de VNO-NCW, Rabobank cs bij het cashen van klimaatsubsidies.

Trudy! ( Wildeboer)

Wees het voorbeeld dat je ook in anderen wilt zien!
Als het intelligentere en beter onderbouwde alternatief voor de dysfunctionele mainstreammedia – die niet ‘de macht’ controleert maar haar oppositie–  toont Interessante Tijden zo die extra mijl te willen gaan.

Met de overstap van een rechtsbijstand-advocaat naar een kanon als Gerard Spong, beogen we meerdere doelen:

 • we geven aan dat we ons niet op deze schandalige wijze door De Staat laten behandelen, en stellen zo een voorbeeld voor medestanders. Zet die extra stap. Wees niet laf ga er op af!
 • we bewezen dat de lezersgemeenschap van Interessante Tijden dusdanig betrokken is, dat zij deze overstap financieel mogelijk maakten. Lang leven het burgerinitiatief!
 • we maken er een journalistiek project van over de corrumpering van de Nederlandse overheid, en dragen oplossingen aan; private aansprakelijkheid ambtenarij.

Reeds op 19 augustus 2019 zegden we na een 3 jaar lang gefrustreerde Wob-procedure het vertrouwen op in de Nederlandse Rechtstaat. De wijze waarop de politierechter de (Rechtsbijstand-) advocaat negeerde, onderstreept andermaal mijn lage vertrouwen in de D66-kliek die zich ‘rechterlijke macht’ noemt.

Speel het spel volgens hun regels, en hun opinie wordt dan je strafblad, danwel wetgeving en beleid. We gebruikten dus zwaarder middelen: en wel een kanon als Gerard Spong.

Gedachtenmisdadiger

Van Bouterse naar Bouwe
Spong (Paramaribo 1946) verdedigde in 1980 als jong advocaat tegenstanders van dictator en drugshandelaar Desi Bouterse. Spong werd toen opgepakt en opgesloten in Fort Zeelandia, en verliet na vrijlating (opnieuw) het land. Spong zou iedereen willen verdedigen behalve Bouterse.

Spong richte ‘Spong Advocaten’ in 2000 op met Oscar Hammerstein, een andere advocaat die me was aanbevolen door een donateur.

Van Bouterse in Suriname nu dus naar Bouwe in Fryslan, het Suriname aan de Waddenzee. Dankzij de oligarchische constructies (‘het nieuwe normaal’ van corruptie) die we doorlichten, hebben we in NL steeds minder om ons op voor te staan. Surinamers kunnen tenminste nog lekkere Roti koken.

Spong deed 2003 ook al aangifte tegen de huidige baas van de Raad van State, Thom de Graaf omdat hij haat hielp zaaien tegen de vermoorde premierkandidaat Pim Fortuyn. Dan lijkt Spong als juridisch kanon de juiste man op de juiste plaats. Donaties blijven zeer welkom, zodat we in deze strijd voor waarheid en recht tot het gaatje kunnen gaan.

Ik laat mij niet een strafblad aansmeren door een privaat persoon die zijn publieke positie misbruikt voor privaat gewin, de Friese Bouweterse 🙂

Bij de Raad van State op 19 augustus 2019

Nepotisme het ‘nieuwe normaal’?
Het uiteindelijke doel moet zijn, dat ambtenarij persoonlijk aansprakelijk is voor beleid en schade die daaruit voortvloeit. Met de 2030 Agenda/Agenda 21 verschoof de macht namelijk steeds verder van gekozen bestuurders naar stichtingen (ngo’s), lobbyclubs, academische adviesclubs, bedrijven enz. De privatisering van publieke ruimte en publiek bestuur groeide sinds de jaren ’90.

Gekozen politici worden aansprakelijk gehouden voor beleid dat hen door ‘de vierde macht’ wordt opgelegd, die handelt op orders van private lobby. Het politiek systeem en ambtelijk systeem moet bij die nieuwe realiteit aangepast, wil het publiek belang niet geheel verdwijnen.

Mijn artikel ‘Bouwe de Boer verbouwt Friese landschap‘ nam alvast een voorschot op die persoonlijke verantwoordelijkheid. Men moet zich niet achter ‘het systeem’ kunnen verschuilen of ‘het beleid’. En in het geval van Bouwe de B: zelfs de publieke positie misbruiken om de oppositie met staatsgeweld te intimideren.

Een boeiende dag

Dit beleid kwam ten eerste dus al anti-democratisch tot stand, als beleidsdoel van de bovenbazen van het grootbedrijf (UBO’s). Bijvoorbeeld dankzij miljoenensubsidies voor ngo-marketing van privaat deelbelang. Het ontbeert democratische legitimiteit.

Oppositiepartijen die het verdampen van publiek geld aankaarten worden systematisch buitengesloten van besluitvorming. De klimaatrealist Pim Fortuyn werd zelfs al doodgeschoten.

Mijn inzet zal tevens zijn dat de ambtenaar vervolgd kan worden onder artikel 366 voor knevelarij. Het publiek bestuur van Nederland dient weer het belang van het publiek te dienen, het Nederlandse (en Friese) volk. Publiek machtsmisbruik voor privaat gewin in ‘De Koninklijke Oligarchie Nederland BV’ werd helaas het ‘nieuwe normaal’.

We zien hoe een overheid die moreel gezag verliest nu de slachtofferrol kiest en steeds agressiever wordt.. Dat accepteren wij niet zonder slag of stoot.

Spong is een veelvoud duurder dan de boete van de Politierechter: het gaat hier dan ook niet om geld, maar om een principekwestie, die ik beslist wil winnen. We laten niet via verdraaiing van de feiten met ons sollen!

Leaver dea as slaef (een leven onder klimaat- en Coronatirannie is geen leven)

doneer ook voor de vrijheid van gedachte (artikel 18 Verklaring vd Rechten van de Mens) en vrijheid van meningsuiting (artikel 19). Wordt donateur van Interessante Tijden via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke’s Rechtszaak. We zijn er nog (lang) niet!

3 Replies to “Interessante Tijden huurt Spong tegen Friese windmolenclub”

 1. Ik kan het ff niet laten toch nog te reageren – als modernistisch narcist 🙂 – , maar Bouterse was een Nuttige Idioot die voor 100% werd aangestuurd door “BV NL”. Via kolonel Valk die hem ronselde en aanstuurde. Arron moest weg, want die behartigde niet de belangen van “BV NL”. (eerder benaderde officieren hadden geen trek in die klus, toen kwam Valk bij die gretige onderofficier uit) Als je begrijpt hoe dat in elkaar stak, dan wordt dat hele Bouterse verhaal pas logisch. En snap je die ambivalente houding van de BV. Die snapte ik eerder ook nooit. Kennelijk lette ik toen wat minder goed op zonder internet…
  https://blog.kareldonk.com/de-rol-van-nederland-en-kolonel-valk-bij-de-coup-van-bouterse-in-suriname-1980/

 2. Beste Rypke, ik vind je een held en ga zo vooral door! Hierbij nog enige info, die je zeker als
  interessant zal classificeren.

  Over de Ubo’s, er is er natuurlijk maar 1, door overlevering van generatie op generatie.

  Wat dat betreft is er in 500 jaar nog niets veranderd. Wij kennen hem nog als Prins Pils te Leiden.

  Gezellige vent in de kroeg, maar daar moet je het ook bij laten. By the way, genetisch is er totaal geen binding met het huis van Habsburg, zoals hij zelf bevestigd, dus wie is die vent eigenlijk?. Zijn club, zijnde Minerva vindt je terug in de structuur van de macht.

  De uitvreters van Oranje bezitten namelijk zelf totaal geen skills, maar blinken uit in het selecteren van volgelingen, die door overlevering bereidt zijn om het gaatje totaal uit te likken. Ik gooi maar wat rondt: natuurreservaten in Afrika, Onroerend goed in Manhatten, De grootste huismelker van Amsterdam, Een paleis verbouwen voor 68 miljoen, een verzonnen onkostenvergoeding van 5 miljoen p.j., voormalige ministers die geld wegsluizen naar zogenaamde goed doelen (Leontien), allemaal hebben ze een zogenaamde goede doelen stichting, Maxima met een 2 dagen baantje voor 150 ton, AL DIE AANDELEN !

  IN UBO’S, de lijst is eindeloos en zo al decennia lang, wie weet hoe groot hun vermogen is, mag het zeggen, kom er maar eens achter. Ze vreten al millennia voor miljarden jaarlijks uit de belastingpot.

  Nou ben jij nogal een superspeurneus, dus als ik een vrijblijvend advies mag geven dan weet jij ook dat de vis rot vanaf de kop. Ben jij die held?

  1. Het lijkt me dat Rypke op dit moment wel iets anders aan zn kop heeft dan voor u de held uit te hangen. Span uzelf maar voor die kar met rotte vis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *