Wad Koehoal betonvlakte na ‘Kwelderontwikkeling’ Ecoshape

Betonvlakte, zoals hij nu is

De baggerindustrie (Van Oord, Boskalis) richtte met Deltares (Stichting van Ministerie van Economische Zaken) en Wageningen UR (Stichting van Ministerie LNV) een groenwasserette op, om ‘het dumpen van havenslib’ subsidiabel te maken tot ‘natuurontwikkeling’: Ecoshape.

Met subsidie van het Waddenfonds dumpten ze een miljoen kuub (vervuild?) havenslib van de Gemeente Harlingen op de kwelder van Koehoal. Dat noemden ze de Modder-motor, gelijk aan de ‘Zandmotor’ voor de Hollandse kust.

De kwelder is sinds vorig jaar tenminste al veranderd in zandige en doodse betonvlakte, waar je met vrachtwagen over kunt rijden: is er een verband? Dat de aard van het sediment door het experiment van Martin Baptist (Wageningen UR, onderdeel Ecoshape) ) compacter werd. Eerder zakte je in de klei weg.

Mede mogelijk door It Fryske Gea dat zich de kwelder plots toe-eigent.

Zo was het….

Dode boel versus levende kwelder
Koehoal toonde tot enkele jaren terug nog een prachtige levende kwelder met veel minder compact sediment, wemelend van vogels. We komen er al jaren, al lang voordat ‘It Fryske Gea’, de semi-overheidsclub er een bordje ‘dit is van ons’ bij zette. Je kon tot enkele jaren terug niet zomaar over de kweldervlakte lopen, zonder in de drek te zakken.

Er ontstaan grote velden van zeekraal, de zilte groente die je kunt eten. Bij een levende kwelder vind je slibbanken als deze ten noordweten, (zoals boven Oosterbierum):

Een levende kwelder, dit zit ook meteen vol vogels, boven Oosterbierum

Of zoals hier, bij Westhoek zuidoostelijk:

Westhoek

…maar ook bij relatief droge omstandigheden, zakte je nog weg in de klei van de kwelder:

Voetsporen in de klei, je kon er niet overheen lopen zonder wegzakken

…en hier nog eens, dat is in 2016, vlak voordat het experiment begon: een levende kwelder:

Slechtvalk, kwelder Koehoal

Hoe het ook zij. Bij de strekdam was het onmogelijk om ver te lopen, want je zakte helemaal in de modder. Nu kun je wel honderden meters dat zelfde stuk kwelder op lopen. Als over een betonvloer, mensen fietsen er zelfs al overheen.

Vorig jaar viel dat ook al op, de kwelder oogde veel ‘zandiger’, alsof de sedimentsamenstelling was veranderd. Die observatie volgt exact na de duur (2016-2018) van de bemoeienis van ‘kwelderontwikkelaars’ van de Baggerindustrie, die 1 miljoen kuub havenslib opspoten met de Adelaar van De Boer Dredging. Om de kwelder ‘natuurlijker’ te maken. 🙂

It Fryske Gea, voor wie niet met de tengels van natuur af kan blijven, omdat je dan geen subsidie krijgt

In 2016 startte dus dat experiment, wat ze dan inkleden als ‘natuurlijke klimaatbuffer’, dat is ‘natuurlijk subsidiabel’. Privaat gewin op publieke kosten verkoop je door er een publieke noodzaak aan te hangen. De webzijde ‘Klimaatbuffers.nl’ stelt dat kwelders zelfs CO2 vastleggen.

Sinds 2016 wordt dit slib verspreid in een zogenaamde slibmotor op een zorgvuldig gekozen locatie in de Waddenzee. De zeestroming zorgt ervoor dat het slib stroomafwaarts bij Koehoal en Westhoek wordt afgezet. Zo kan daar kwelderaanwas plaatsvinden. Doordat het slib gelijkmatig wordt aangevoerd kan de kwelder op een natuurlijke manier groeien.

In 2 baggerslib-dumprondes in september-maart 2016/17 en september-maart 2017/18 werd vervolgens een miljoen kuub havenslib voor de kwelder gedumpt, door ‘De Adelaar’, de sleephopperzuiger van De Boer Dredging. Het doel was dus om de kwelder op te hogen, zodat grotere zones met vegetatie zouden ontstaan. Dat gebeurde niet.

Oh ja, en natuurlijk redt de Baggerindustrie met het dumpen van vervuild havenslib in natuurgebied ook nog eens het klimaat, met een dieselolie stokende sleephopperzuiger een miljoen kuub slib dumpen, dan leg je CO2 vast’.. en ‘de natuurlijkheid wordt bevorderd’:

‘natuurlijkheid’ bevorderen door manipulatie

Moddermotor, bouwen in de natuur (building with nature)
Martin Baptist (Wageningen UR) en de Baggerindustrie (Van Oord, Boskalis) van Ecoshape kregen 7 ton subsidie van het Waddenfonds voor wat zij ‘een experiment’ noemen, de Moddermotor. De Gemeente Harlingen wil op kosten voor het baggeren van de haven besparen.

Daar moeten ze jaarlijks 1,3 miljoen kuub slib van kwijt. Met het ‘Building with Nature’ programma maak je de verwerking van dat slib plots subsidiabel, als ‘natuurontwikkeling’.

Bilding wis neetjur: de baggerindustrie wil bouwen in de natuur

We zien dat ook in het rivierengebied gebeuren. Daar graven ze voor zandwinning dan kuilen, die ze vervolgens met slib opvullen. Ze publiceerden er over in Ecological Engineering in 2019.  Ze schrijven hoe de kwelder zich afgelopen eeuw steeds meer ophoogde- tot +2 meter NAP- en uitbreidde.

The intertidal area along the dike between Koehool and Westhoek increased with 2–3 m in the last century. Fig. 2 shows the bed level accretion of two representative transects, Koehool (Transect 1, unvegetated) and Westhoek (Transect 3, vegetated). Transect 2 is partially vegetated, i.e. a few meters of vegetation width in its upper zone. At the north-eastern side, Transect 3, the bed level increased to levels above Mean High Water (MHW).

Such conditions provide possibilities for pioneer vegetation establishment and germination (Dijkema et al., 1990) and have resulted in salt marsh formation and subsequent rise of the bed level to 2 m +NAP.

Kwelder Koehoal VOOR het experiment van Ecoshape. Onmogelijk dat je hier zomaar op liep met droge voeten

Daarom vind je aan de bovenrand nu ook een vegetatiezone met zelfs riet, omdat de kwelder in een eeuw zich tegen de dijk ophoogde. Die zone begint bij een houten strekdam als hier op de foto. Je zou zeggen, lekker met rust laten dus. Maar dan verdient de baggerindustrie met It Fryske Gea geen subsidie.

Een belangrijk kenmerk van Nederlandse natuurclubs en ontwikkelaars is dat ze nooit met hun tengels van die natuur af kunnen blijven.

Omdat ‘niets doen’ betekent ‘geen geld verdienen’. Je ziet dat ze steeds excuses verzinnen om de bestaande natuur te manipuleren, hetzij met ‘natuurontwikkeling’ of ‘herstelplannen’ of ‘meer onderzoek’. En dus kan je ook de kwelder ‘natuurlijker’ maken door met een sleephopperzuiger met vervuild havenslib rond te sproeien. De Mud Motor dus…

En dan leg je CO2 vast. (…), ze schrijven het zelf. Hoeveel CO2 stoot zo’n sleephopperzuiger uit, ‘De Adelaar’ van De Boer Dredging op dieselolie en zware stookolie?

Moddermotor van de baggerindustrie

Zestien hectare extra kwelder…
In dit geval wilde men de kweldergroei dus ‘een handje helpen’. De kwelder groeide van nature al, maar dus niet hard genoeg. Of zoiets. Omdat de zuidwestrand van de kwelder nog niet zo met vegetatie was begroeid als de noordrand. Want die zuidwestrand was van nature minder  snel opgehoogd sinds 1926 dan de noordwestrand bij Westhoek.

Dat klopt, want daar is de kwelder het breedste. Men wilde dus 16 hectare moddervlakte opspuiten. Ben je geen vrienden van ‘De Staat’, dan zou je zo’n ingreep niet mogen doen. Want dat is in strijd met natuurbeschermingswetten. Dat snappen Baptist et al ook. Dus gaan ze hun natuur-aantasting met een katholieke uitleg, die is toegestaan wanneer je vriendjes/deel van de overheid bent:

One of the objectives of the Mud Motor is to expand the salt marsh area. This objective is in itself in conflict with the nature conservation law. The law aims at conserving the surface area of EU habitat types and any activity that leads to a significant decrease in habitat area cannot be allowed.

An increase in salt marsh area (EU Habitat 1310) will lead to a decrease in mudflat area (EU Habitat 1140A), with potential knock-on effects on subtidal area (EU Habitat 1110A), because the salt marsh expansion can only go forward due to coastal squeeze (Doody, 2013, Doody, 2004), and hence will be covering other existing and protected habitat.

Similar issues of habitat trade-offs that were conflicting with large-scale tidal marsh development projects were apparent in the New York-New Jersey Harbor (Yozzo et al., 2004).

Obviously the nature conservation law is primarily meant to stop activities that remove natural habitat, and although in this case there is only a shift in habitat type, strictly following the law, the significance of habitat loss should be assessed.

A maximum salt marsh extension of 16 ha was expected prior to the Mud Motor pilot, potentially leading to habitat loss of 0,0012% of the total intertidal area in the Dutch Wadden Sea and this was considered insignificant.

Het resultaat was dat het beoogde effect niet werd gehaald

Dus, omdat het gehele Waddengebied zo groot is, mogen wij lokaal de bestaande natuur ‘verbeteren’. Ze schrijven overigens dat ze geen effect in sedimentatie konden meten:

An increase in sedimentation rates in relation with disposed Mud Motor volumes could not be established.

Jaarlijks kan de kwelder met meer dan een centimeter in hoogte aangroeien, maar op sommige plaatsen heb je ook netto erosie. Dat hangt van het weer af en de stroming.

Er werd ook geen aangroei in vegetatie waargenomen, die je aan het experiment kon toeschrijven. Van nature kan die vegetatiezone aangroeien, maar ook weer verdwijnen. En uiteraard bepaalt de wind en de zeestroming op het Wad het resultaat, het weer dus.

Verlos de zee van natuurclubs en hun overheid..

Mensen blijken niet in staat de natuur naar hun hand te zetten, zo toont ook dit experiment. Zodra je extra modder toevoegt kan er op sommige plaatsen extra modder neerslaan. Maar dat kan ook even hard weer wegspoelen. In enkele dagen kan een laag modder van wel 10 centimeter vormen, over ‘bodemberoering’ gesproken:

Results of the sedimentation erosion bar measurements showed a net accretion of close to 5 cm, which could well be caused by a natural accretion of 3 cm plus a Mud Motor accretion of 2 cm, but results also showed that the interplay between erosion, transport and deposition processes yielded a dynamism that was much stronger than anticipated.

Sedimentation measurements showed that layers of 10 cm of mud deposited on the mudflats in a time scale of days, but these layers (partially) eroded just as fast. The gross fluxes of mud were therefore much higher than the net accumulation and these fluxes seemed to be higher in periods with a functioning Mud Motor.

Dus met meer modder toegevoegd, stijgt de dynamiek (flux). Maar je stimuleert niet beslist een blijvende aangroei.

De AARD van het sediment lijkt wel veranderd, dus compacter

Zo was het normaliter

De 16 hectare extra kwelder werd als doel van het experiment dus niet gehaald. Het enige dat mij als jaarlijks observator dus opvalt is: de kweldervlakte is veranderd in een dode betonvlakte. Dat dus de aard van het sediment veranderd lijkt, compacter. Een onderzoek dat die observatie kritisch bekijkt: is het geen goed idee?

Je kunt er nu gewoon op springen en stampen zonder weg te zakken…

Typisch ‘De Waddenoligarchie’
Het gelijktijdig optreden van een experiment van de baggerindustrie met het tot betonvlakte verworden van de Koehoal-kwelder, dat is natuurlijk nog geen bewijs dat het 1 oorzaak is van het ander. En een combinatie met weinig neerslag en lang mooi weer zou kunnen meespelen. Maar

a. het was een levende kwelder met andere aard van sediment

b. nu kun je er met een vrachtwagen overheen rijden, op de bodem stampen zonder dat je wegzakt.

En aan de vloedmerklijn, zag je dat de vegetatie nog OP de dijkrand was gespoeld, dus de kwelder was recent bij een vloed nog onder water gekomen.

En wat van die flauwe stompzinnige ‘kunst’…

Daarnaast is het rond de kwelder veel drukker geworden, dus er blijft overdag geen vogel zitten. Ze gaan er nu zelfs al een zomerconcert organiseren, gesubsidieerd door het Waddenfonds. We zien hier dus typisch wat we al ‘de Waddenoligarchie’ noemen: Rijkswaterstaat bouwde een cordon van natuurclubs en onderzoeksinstellingen als ‘groen’ excuus rond de verdere industrialisatie van de Wadden.

Die werden tot ‘beheerder’ gemaakt, terwijl de traditionele bewoners en gebruikers als ‘gebruikers’ werden gedegradeerd. Over die ingebouwde belangendiscriminatie door Sieben Poel en Aante Nicolai (Rijkswaterstaat) onder toezicht van Bas Eenhoorn (VVD-coryfee) poogde ik 3 jaar vergeefs met Wob-verzoeken inzicht in te krijgen.

Klimaatbuffer = dan betaalt de belastingbetaler je private winsten

Zelfs ‘Waddenproof Windmolens’ en drijvende zonnefarms zijn al mogelijk, dankzij Henk Staghouwer en de IKW-gelden uit het Waddenfonds. Afgezien van de Heidense Kapel op Wieringen en de Wierschuur, is met dat Waddenfonds vooral schade aangericht, en dus het groene cordon rond industrialisatie opgetuigd met milieu-marketingclub-subsidies.

De teneur blijft: ‘Wij gaan bouwen’… want ja, natuur met rust laten levert geen centjes op. En daar bouw je dan een laag van slap geOH rond van ‘klimaatbuffer’ en ‘kwelderontwikkeling’, net als die wetenschappelijk corrupte Waddenacademie. Die is opgericht en gefinancierd als geleerd cordon rond ‘wij gaan bouwen’.

Levende gezonde kwelder

Met een klimaatprofessor aan de leiding die nog nooit wetenschappelijk publiceerde over klimaatfysica. Omdat Pier Vellinga, afkomstig van Deltares (WLO) geen wetenschapper is maar beleidsverkoper. Daarom zit hij daar, met Ed Nijpels in de raad van toezicht.

Martin Baptist is ook geen wetenschapper, maar UBO-beschermer. Die hielp eerder Rijkswaterstaat met haar zandsuppleties uit de wind van natuurregels houden (2009, Estuarine and Coastal Shelf Science met Mardik Leopold) door vissers de schuld te geven van verdwenen spisula-banken.

2 Replies to “Wad Koehoal betonvlakte na ‘Kwelderontwikkeling’ Ecoshape”

 1. Rest alleen de herinnering …
  Voor enkel diegenen die weten hoe het was.

  Weer mooi en grondig onderzocht en gofotografeerd,
  Weer kritisch en scherp neergezet.
  Ter plekke geweest!

  Eén van die mooie gebieden waar ik graag kwam.
  Ik wil er graag terug komen … maar dan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *