Friese kluizenaar Dodo was Moerasvader

Het Haskerconvent, klooster uit 1231 in het moeras tussen Heerenveen en Akkrum

Sinds de woestijnvaders uit de 4de eeuw als de Heilige Antonius trekken lang bebaarde kluizenaars de woestijn in om de ziel te zuiveren. Zo’n kluizenaar hadden de Friezen ook: Dodo (Doede) van Haske.

In het ontginningslandschap

Hij was monnik in het Norbertijner klooster van Mariengaarde aan de Middelzee boven Leeuwarden. Maar hij trok naar hun uithof Marienhof in Bakkeveen. Om uiteindelijk een ‘kluis’ in de moeras-woestenij tussen Leeuwarden en Heerenveen te stichten.

Het moeras aan de Kappelewei

Daar zou hij als ‘Dodo van Haske’ als heilige leven tot die kluis op zijn hoofd instortte, 800 jaar geleden. In 1231 werd daar vervolgens een klooster gesticht, het Haskerconvent. In 1818 werd er een kapel gebouwd op de fundamenten van het oude klooster. Rij je over de A32 (Heerenveen- Leeuwarden) dan zie je die kapel eenzaam in het kale veen-ontginningslandschap. Nooit geweten dus…

Dodo-sticker

Dodo was dus geen woestijnvader maar een moerasvader, die hier in het veenontginningslandschap zich afzonderde om zo God te zoeken.

One Reply to “Friese kluizenaar Dodo was Moerasvader”

  1. Prachtig, een moerasvaarder. Daarbij verwonderde dit kerkje mij altijd wat, te meer daar op een gegeven moment bekend werd, dat de voorvaderen daar “buorken”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *