Meerderheid Friezen (57%) tegen CO2-politiek, aldus FSP

Monnikenbildtpolder. Zelfs een paar windturbines verstoren het landschap al

Zelfs met een sturende vraagstelling is de meerderheid van Friezen (57%) gekant tegen de CO2-politiek van Sander de Rouwe (CDA), gedeputeerde en adviseur van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Dat blijkt uit een ‘onafhankelijk’ door De Rouwe besteld FSP-advies, dat beoogt om Friezen met CO2-Spindoctoring te bespelen: ‘Energie in Draagvlak’.

Onbedoeld leverde deze sturende vragenlijst aan 3300 respondenten toch een waardevol inzicht. Het vertrouwen in klimaatkabinet Rutte 3 krijgt een score van 4,8, Friezen vertrouwen milieuclubs niet (score 5) en ook de provinciale overheid scoort nog geen magere zes.

 Op 15 juni houden ze een ‘webinar’ met de gedeputeerde over zijn WC-eend-onderzoek. 

Geloof je het zelf?

Manufacturing Consent
De meerderheid van Friezen, 57% wil dat de CO2-politiek niet ten koste gaat van het landschap. Terwijl dat de essentie van CO2-politiek is: de publieke ruimte en het 2500 jaar oude terpenlandschap moeten er aan geloven. Dat het ‘ingrijpend’ zal zijn in zowel levensstijl als landschap, schrijven ze ook zelf met het FSP. (zie hieronder)

Nu kopten ze dat 78% de CO2-politiek van Frans Timmermans (PvdA) en het World Economic Forum (de 1% bovenbazen in Davos) steunt. Terwijl de meeste Friezen FNP, FvD en PVV stemden. Die partijen willen een moratorium op windmolens in het Friese landschap.

Van de godfather van moderne spindoctoring: Edward Bernays, die je waarschijnlijk nog niet kende

Dit rapport is dus een staaltje ‘Manufacturing Consent’, zoals Spindoctors dat noemen. Het fabriceren van/veinzen van publieke steun, tot steun van bestuurders. (Mede) Op bestelling van de gedeputeerde, die zelf in de adviesraad van FSP zit: Sander de Rouwe (CDA). Het CDA is al sinds Lubbers de windmolen-partij, mogelijk ook omdat de Familie Lubbers hun staalbedrijf kabels legt voor windfarms.

Astroturfing lijkt daar veel op, het veinzen van publieke steun betaald met belastinggeld. Zodat je private winsten tegemoet ziet, door burgers met staatsgeweld te gijzelen. Voor een CO2-agenda waarop grote energiebedrijven en banken dan mogen cashen, zoals de Rabobank van Wiebe Draijer.

Dat is de McKinsey-topman die het SER-Energiedictaat (2013) tot stand hielp komen, waaruit al die windmolens voortkomen. Dat kost 107 miljard euro publiek geld, waarvan 73 miljard euro SDE+subsidies. En dat is nog maar het begin (14% ‘duurzaam’) We kwamen in het FSP-‘onderzoek’ niet 1 vermelding tegen van die belangen en kosten. Dus vullen we het even aan, Arjen Brander:

Nat achter de oren met pretpakketje

Onbedoeld komen uit het FSP-‘onderzoek’ toch nog waardevolle uitkomsten. Friezen vertrouwen de overheid niet (een 5) en ze vertrouwen milieuclubs niet. (een 5). Dat blijkt ook uit dit ‘onderzoek’ van drie pretpakketjes ter academie, nat-achter-de-oren met lieve glimlach. Met onderzoeksleider Arjen Brander. (een filosoof met titel zonder levenservaring)

Het ‘target’ van manufacturing consent, de model-Friezin, gescout door een smoelenbureau

‘Meedenken en meepraten’ 
Via een ‘webinar’ waarin dit ‘onderzoek’ besproken wordt op 15 juni, opgeven bij Lenie Scholten mag je dan ‘vragen stellen’,(‘interactieve beleidsvorming’). Op de folder staat ‘De Friezin’ afgebeeld ‘die jullie doelgroep is jongens’. Ze kijkt weliswaar nuchter, maar ook wat wantrouwend en onzeker!

Zij is jullie klus! Omarm Aukje!

We zien hier de gebruikelijke politieke tactiek: met ‘nieuw onderzoek’ (Wij van WC-eend…) schep je een bestuurlijke gewenste realiteit. Je versmalt de politieke discussie tot de valse concreetheid uit zo’n rapport. Alsof gedeputeerde Sander de Rouwe die als adviseur van FSP dit rapport nodig had, dan de ‘objectiviteit’ in handen heeft.

Terwijl anderen ‘een gevoel’ vertegenwoordigen ‘dat je wel heel serieus moet nemen’. Dus ‘Energie in Draagvlak’ (meer belastinggeld naar propaganda) moet alles doen, behalve de juiste en eerlijke vragen stellen. Hoe slim zijn dus de mensen die zoiets bedenken, als je zo ver van de werkelijkheid wilt staan? Geloven ze zichzelf wel?

De meerderheid wil ze niet, zelfs wanneer je sturende vragen stelt

Wat is nu dit ‘onderzoek’?
Een serie sturende vragen werd aan 3300 inwoners voorgelegd, als ‘vindt U dat de menselijke invloed op het klimaat beperkt moet worden’. In zo’n vraagstelling zit natuurlijk een hele ideologische leefwereld verpakt, een stel onbenoemde olifanten in de kamer.

Zoals: moet je voor 0,0000x graden klimaateffect daadwerkelijk duizenden miljarden euro’s publiek geld over de balk gooien en je landschap vernielen? (Dat is Niveau 2 uit de Bullshitdetectie-cursus, hoeveel goed doe je per euro?)

Fakenews van Friesland, in eigendom van PvdA (JM Fonds) en Rabobank/VNO-NCW Noord (FB Oranjewoud)

Het Fakenews van Friesland, de Leeuwarder Courant onder hoofdredacteurschap van Sander Warmerdam ( = PvdA of erger), kopte met de inkopper: liefst 78% van de Friezen zou de invloed van mensen op ‘het klimaat’ willen beperken. Dus de invloed van mensen op de natuur.

Klinkt logisch. Wanneer je ‘klimaat’ 1 op 1 illustreert als ‘het risico aller tijden’, zoals dit rapport van het Fries Sociaal Planbureau ook doet. Wie kan er dan tegen de inperking zijn van de oorzaak, ‘de mens’, versmalt tot ‘CO2’? Wie wil er zo onverantwoord lijken, wanneer je zo slecht wordt voorgelicht over ware toedracht?

Je ziet al waar ze naartoe willen. FSP moest in kaart brengen wie mensen het meeste vertrouwen (Consumentenbond, academici). Dat worden de partijen die vervolgens het meest voor Spindoctoring aangewend worden, campagnes…:

Terecht laag vertrouwen in liegende overheid

Sturende vraagstelling
In de vraagstelling, met als lading ‘wilt U iets aan een groot risico doen’ ligt al de gunstige uitkomst besloten voor gedeputeerde Sander de Rouwe, tevens adviseur van het Sociaal Planbureau. Niemand wil onverantwoordelijk lijken. Echter, de vraag had moeten zijn:

  • ‘Kunnen provincie-ambtenaren het klimaat op aarde zo veilig maken, dat er nooit meer stormen, overstromingen of stortbuien komen, door het hele landschap van Friesland met windmolens te bezaaien’?

Mij dunkt, had dan meer dan 78% geantwoord: ‘nee’. Of

  • Vindt U het terecht dat bejaarden voor een koekje bij de thee moeten bijbetalen in het verzorgingstehuis als ‘iets extra’s’, omdat er geen geld zou zijn voor verzorging? Terwijl energiebedrijven miljardensubsidies cashen om bomen in biomassacentrales op te stoken?

Moeten hier windmolens komen?

Alleen sociopathische mensen hadden dan ‘ja’ geantwoord. Maar dat is wat klimaatpolitiek van de overheid inhoudt, een kapitaaloverdracht van middenklassen en arm naar ‘rijk’: een subsidie-elite. Niet alleen moet daarvoor het landschap kapot, zo erkent FSP. Daarbij schuwt de overheid niet langer geweld tegen burgers, zoals de aanduiding ‘achter de voordeur’ inhoudt:

De overheid dringt de voordeur binnen

We missen iedere eerlijkheid in voorlichting en vraagstelling dus. Enkel verhullend taalgebruik, geen woord over kosten-baten. Je weet zeker, meer dan 78% van de Friezen is tegen de ‘energietransitie’, wanneer je ze had gevraagd:

  • ‘wilt U een verdrievoudigde stroomrekening en minder leveringszekerheid’?

Mijn energierekening is afgelopen jaren al met 40% gestegen dankzij de klimaatpolitiek. Ik betaal nu 98 euro per maand voor het zelfde verbruik, waar ik 2011 nog 58 euro betaalde. En dat is nog maar het begin. Of:

  • wilt U met geweld gedwongen worden om uw betrouwbare CV in te ruilen voor een zoemende warmtepomp tegen betaling van 10-20 duizend euro’?

Dwangsom. Binnentredingsrecht

Want dat is wat het eufemisme ‘achter de voordeur’ in het FSP-rapport betekent. Dat blijkt uit de Klimaattafels van Diederik Samsom (PvdA). Ze eisen ‘binnentredingsrecht’ om je voor de winsten van de UNETO-VNI van Doekle Terpstra en VNO-NCW van gas los te dwingen, of de ‘duurzame’ hypotheek-schuld van de Rabobank. Of de ASN-bank van het Ministerie van Financiën.

De gedeputeerde zit tegelijk in adviesraad ‘onafhankelijk’ FSP 🙂

“U moet het eens zijn met Sander de Rouwe/Frans Timmermans, anders bent u gekke egoïst
Het rapport ‘Energie in Draagvlak’ verkoopt verder een politieke ideologie, die van het globalisme. Naast ‘Corona’ is ‘klimaat’ de stok om de ideologie van de 1% op te dringen. Op bladzijde 6 lezen we deze ideologisch-politieke uitroep:

Niet eerder waren mensen op een wereldwijde schaal zo met elkaar verbonden door een existentieel risico als de opwarming van de aarde. De reikwijdte van dit proces is immens.

Globale oorzaken maken het voor individuen eenvoudig om hun verantwoordelijkheid af te schuiven. Er is altijd wel een effectiever alternatief aan te dragen dat als argument
gebruikt wordt om zelf niet in actie te komen.

ii. Niemand kan zich afzijdig houden van het transitieproces.

Klimaatneutraal huis Oudebildtdijk

‘Niemand kan zich afzijdig houden’, dat ‘je moet van ons meedoen, ook als je een andere visie bent toegedaan’. We moeten allen schouder aan schouder staan met Frans Timmermans en Femke Halsema, aldus het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Tenzij we egoïstische individuen zijn/geen PvdA stemmen….

Hoe kun je dan serieus beweren dat je mensen wilt laten ‘meedoen en meedenken’?

Nieuwebildtzijl, boven Hallum

‘Meedenken en meedoen’
We lezen namelijk verder (blz 8):

Ten eerste vereist draagvlak een evaluatie van het beleid: mensen nemen ten opzichte van het beleid een positieve of negatieve houding aan. Ten tweede vereist draagvlak een bepaalde manier van handelen (of niet).

Rond de energietransitie is de overheid op zoek naar sterk draagvlak (Van den Bosch, 2007). Van sterk draagvlak sprake is als het probleem niet alleen wordt erkend, maar mensen bovendien bereid zijn om dit op de hen gevraagde wijze op te lossen. Mensen moeten bereid zijn om hun hulpbronnen aan te wenden ten behoeve van ‘het project’ (Rijnveld & Koppenjan, 1997).

Concreet naar de energietransitie: van mensen wordt verwacht dat zij meedenken en meedoen.

De woonboerderij van Ed Nijpels aan De Diken bij Langweer. Energielabel G

Je wordt eerst gedwongen tot energie-armoede. En vervolgens mag je ‘meedenken’ hoe banken en energiebedrijven je te grazen mogen nemen, samen met Sander de Rouwe. Je mag jezelf voor lul laten zetten, zoals horeca-ondernemers nu moeten met de ‘anderhalve meter’-economie. Terwijl er wel 10 duizend mensen voor racisme bij elkaar mogen demonstreren.

Dus terwijl Ed ‘Klimaatwet’ Nijpels kerstfeest viert met de SER op Nieuw Zeeland, mag jij dan een ‘duurzame’ hypotheek van 10-20.000 euro aangaan om een ongewenste warmtepomp te betalen. Ed Nijpels met zijn Energielabel-G-boerderij.

Oudebildtdijk

‘Heftige emotionele reacties’
Behalve dat je van zulke adviezen niets wijzer wordt, vraag je af: geloven ze zichzelf wel? Iedereen weet wel dat ‘meedenken en meedoen’ hier niet gewenst is. Dit beleid komt uit Brussel en zit al in beton. Dan kun je op zo’n drol wel parfum spuiten, maar het blijft een drol.

Nog door de monniken van Mariengaarde gemaakt!

Iedereen weet wel dat hij niets te zeggen heeft. Je ziet het ook direct aan het ‘frame’ dat de spindoctors op de oppositie plakken. Je kunt hier alleen maar tegen zijn door ‘heftige emoties’ vertroebeld. Want zij hebben immers ‘de rede’ in pacht, De Verlichting versus die starre laag opgeleiden die niet tegen verandering kunnen:

Veranderingen in de woon- en leefomgeving gaan soms gepaard met heftige emotionele reacties. Dit laat duidelijk zien dat de energietransitie geen puur technische onderneming is; het heeft een sociale dimensie. Het aantal studies naar reacties van de lokale bevolking op (plannen voor) duurzame energieprojecten is in de afgelopen jaren sterk toegenomen (Fast, 2013).

Veel studies gaan over het zogenoemde ‘not in my back yard’, oftewel NIMBY-effect.

Modernisme-landschap Fryslan, windturbines en ‘natuurontwikkeling’

De minachting die hier afspat voor normale mensen die als normale mensen reageren, mensen met nog een greintje integriteit, die hun eigen omgeving meer liefhebben dan het globalisme.

Wie voor de schoonheid van zijn leefomgeving opkomt: die is gek? Wel volgens de FSP/Sander de Rouwe. Maar als je mag meedenken en meepraten dan zullen die emoties vast in ‘draagvlak’ omgezet worden. Want meer dan een ‘mentaal plaatje’ dat je technocratisch kunt manipuleren, dat is er in de visie van spindoctoring niet.

Waarheid bestaat hier immers niet. Enkel iets dat je moet kunnen verkopen, iets om ‘mee weg te komen’, de klassieke definitie van ‘Bullshit’: No Concern for Truth.

Alle ruimte voor voedselproductie, de Bildt.

Andermaal: in wat voor wereld leeft het provinciebestuur met haar ingehuurde academie-meiskes en jongetjes, zo volmaakt van de realiteit losgezongen… Wie beweert hier immers vanuit de emoties die (klimaat)verandering oproept, dat de hele maatschappij verbouwd moet worden? Een beetje droevig dit…

2 Replies to “Meerderheid Friezen (57%) tegen CO2-politiek, aldus FSP”

  1. Zolang de massa niet door heeft, dat ze naar propaganda kijken ,luisteren en het lezen is er geen toekomst mogelijk voor Nederland, dan de diepe economische afstorting die het gevolg zal zijn van het door een kleine marxistisch groene kaste. Het afkalven van vertrouwen in de massa media is een goede zaak en zal zo doorgaan tot wet het sovjet Russisch niveau van 5% vertrouwen in de massa media hebben bereikt. Helaas is het dan te laat, maar de lockdowns, het straat geweld door miskende “anders gekleurden” om nog meer positieve discriminatie en transfer gelden, zal bij een boel de schellen van de ogen laten vallen. De “noodzaak van transitie” is zo een propaganda term . Continue bestookt worden door dergelijk politiek reclame geweld, doet zelfs de sterkste moraal en logica wankelen. Slechts een uitzending van Patrick Moore met ondertiteling of Nederlands commentaar over de werkelijke rol van CO2 , haar nut en de noodzaak wat hogere gehaltes daaraan te hebben zouden meteen invloed hebben en het gevolgde beleid blokkeren. Die komt voorlopig dus niet op de TV , in positieve zin. Ik ben opgehouden (wegens mijn ziele rust) , te kijken naar TV , wellicht is de man wel eens vertoond. Weet iemand dat? Volgens google uit de geschiedenis gewist!!
    Op YouTube is hij er nog wel: even een link die niemand mag missen..
    https://www.youtube.com/watch?v=UWahKIG4BE4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *