Natuurmonumenten wilde ‘allochtonenbos met klimbomen’

Het toegangsbord van Natuurmonumenten…

Godsdienstwetenschappers van de International Society for the Study of Religion, Nature, and Culture (ISSRNC) vergaderen jaarlijks over de vraag welke religie nu het beste of het slechtste is voor de biodiversiteit. Of ze discussiëren over de vraag of ‘black lives’ er meer toe doen met een scheutje ecologisme er over.

Hollandse ecomoslims hadden al een eigen vermoeden: de Koran maant mensen het meest nadrukkelijk tot respect voor al wat groeit en bloeit. Maar vooralsnog is er geen sluitend bewijs dat God uit de grote wereldreligies om ‘biodiversiteit’ zou geven.

Wel poogde de groene hoek jaren vergeefs allerlei ethnische knuffelgroepen voor haar karretje te spannen. Zoals via een moslimbos met klimbomen en ‘vruchten om te plukken’. Boslims gezocht?

Natuurmonumenten is tegelijk zelf commercieel houtvester en veehouder

Moslims zijn natuurmijders op de manier zoals Natuurmonumenten ze graag ziet: als grijze duiven op de elektrofiets, op afstand ‘genietend’ of wandelend op wegen en paden, de dag afsluitend met bakje klimaatneutrale koffie bij een door gehandicapten gerund bezoekerscentrum.

Afgezien van een halal-barbecue of picknick in het stadspark komen ze het bos en de polder niet in. Natuur- en milieuorganisaties hebben traditioneel een klein aandeel moslimleden.  Verenigingen als Natuurmonumenten zochten daarom aanknopingspunten in de Koran, om toch de groene zaak te dienen.

De Turkse ecomoslims van Tema- nl assisteerde de natuurclub bij moskeebezoek en de studie van groene soera’s (koranhoofdstukken). Toenmalig (2006)Directeur Serdar Köker van Tema-nl wilde namelijk ook het ecologisch verantwoorde woord verspreiden, zoals haar moederorganisatie dat de afgelopen vijftien jaar in Turkije deed.

Met een groene uitleg van de Koran maakte het Turkse Tema landgenoten bewust van de noodzaak om erosie te bestrijden. Het wegspoelen van vruchtbare grond is in 90 procent van het land een probleem. De noodzaak van natuurbescherming kwam hier later bij. Tema-nl groeide vanaf 1992 uit tot een organisatie met 250000 leden, en de stichter gaat nu nationaal door het leven als ’Vader Aarde’.

Medewerkster communicatie Natuurmonumenten Texel met KNRM

De Koran zou ook voor Nedermoslims een thema als biodiversiteit toegankelijker maken dan de korenwolf en de panda nu doen.

„Er zijn talloze soera’s in de Koran die getuigen van het belang van andere levende wezens”, zegt Köker, zelf afgestudeerd mijnbouwkundige in Delft. „Een soera beschrijft dat alle planten en bomen de eer van Allah zingen. Een goede moslim gedraagt zich dus ook verantwoordelijk naar zijn omgeving. Wie er voor zorgt dat medewezens uitsterven moet in het hiernamaals verantwoording afleggen.”

Volgens Köker is de kleur van de islam groen. „Mohammed was de eerste stichter van een natuurreservaat”, zegt hij. „Hij liet een gordel van bomen planten genaamd El Gabe bij Medina, en rond Mekka stelde hij een reservaat in waar geen bomen gekapt mochten. Ook gold hier een jachtverbod. Hij stelde zelfs speciaal wachters aan om hier toezicht op te houden.”

De club die de relatie religie-natuur promoot en onderzoekt

Tema’s verhaal demonstreert hoe religie niet alleen de liefde voor Allah kan stimuleren, maar ook voor de natuur. In de wetenschappelijke wereld krijgt de invloed van religie op ecologie dan ook steeds meer aandacht. Illustratief voor deze belangstelling is de oprichting van een internationale studiegroep van honderden godsdienstwetenschappers en ecologen, The International Society for the Study of Religion, Nature, and Culture.

In 2006 hield de Society haar eerste congres in Florida (VS). De club bestaat nog steeds, en probeert nu uit naam van diversiteit nu allerlei mensen in eigen Safe Spaces te drijven en tegen elkaar uit te spelen.

Generaal Franco Runderen van Natuurmonumenten

De Amsterdamse godsdienstwetenschapper Kocko von Stuckrad was een van de bestuursleden. Hij wil juist een scheiding van kerk en natuurreservaat aanbrengen.

„De nieuwe society is opgericht als reactie op wat wij missionaire wetenschap noemen”, zegt Von Stuckrad. „Het Harvard Centre for Studie of World Religions domineerde tot nu toe het onderzoek over natuur en religie, en veel wetenschappers daar zijn zelf eco-activist, of gemotiveerd uit een religie. Dat gebrek aan afstand werkte niet altijd in het voordeel van de kwaliteit.”

Ecologische perikelen motiveren dus niet alleen natuurbeschermers om de Koran te openen. Omgekeerd zijn voor veel theologen milieuzorgen al veertig jaar de aanleiding om te kijken hoe godsdienst natuurkwaliteit beïnvloedt. Niet zelden wilden die wetenschappers vervolgens de religie zelf naar ecologische principes gaan hervormen, bijgestaan door in godsdienst geïnteresseerde natuurwetenschappers.

Voorbeelden hiervan staan weergegeven in de Encyclopedia For Religion and Nature, waar Von Stuckrad aan meewerkte.

De monotheïstische religies moesten het vooral in het werk van de protestgeneratie nogal eens ontgelden. Bijzonder invloedrijk is bijvoorbeeld het essay ’On the historical roots of our ecological crisis’ dat theoloog Lynn White schreef in 1967. White hield na een historische analyse het christendom verantwoordelijk voor de ontheiliging en daarmee de vermeende vernietiging van ’de natuur’.

Natuurmonumenten als Greenwash voor Rijkswaterstaat en Boskalis

Deze redeneertrant motiveerde stichters van bewegingen als het Earth Liberation Front tot een fel antichristelijke houding. „De Puriteinen brachten een theologie die wildernis zag als een vloek van de Satan met wilden als zijn discipelen”, schreef stichter Dave Forman in zijn manifest.

Radicale eco-bewegingen omarmden daarom het neopaganisme, in de vooronderstelling dat voorchristelijke bewegingen wel in harmonie met de natuur leefden. Nieuwe archeologische en biologische studies tonen aan dat deze veronderstelling gebaseerd is op een romantisch concept van natuur, als iets dat los van ’de beschaving’ staat.

Van de Maori’s is inmiddels bekend dat zij bij aankomst op Nieuw Zeeland de biodiversiteit halveerden. De ondergang van de Polynesische kolonisten van Paaseiland staat nu model voor de rampspoed die een natuurvolk over zichzelf kan afroepen. Zij kapten alle bomen op het eiland voor het transport van hun religieuze beelden, de moai’s.

Je kunt Natuurmonumenten vandaag nog opzeggen via DEZE LINK, de beller is sneller:

Voor de Amerikaanse indianen is het beeld even divers. Rond 1500 was het gebied rond het huidige Mexico City dichter bevolkt dan het toenmalige Parijs en de ecologische druk was navenant. Ook de eskimo’s gingen pas na het jaar 1000 in ’harmonie met de natuur’ rond de Noordpool leven toen ze daar naartoe werden verdreven dankzij concurrentie om jacht en landbouwgrond met andere indianenstammen.

Historische documentatie laat zien dat religies zowel bevorderlijk kunnen zijn voor de natuur als destructief. Een tempel van Vishnoe in het Indische Gir Forest, waar de laatste Indische leeuwen leven, wordt nu onder de voet gelopen door duizenden pelgrims. Terwijl de stichting van een tempel voor Shiva door Indische milieuactivisten bij Ahmedabad voorkwam dat er een snelweg werd aangelegd door een gebied met zeldzame slangen. Met slangen hebben wegenbouwers geen moeite, wel met de grieven van duizenden gelovigen.

Het Harvard Centre for Studie of World Religions kon de afgelopen twintig jaar dan ook niet de religie vinden die onbetwist het ecokeurmerk toekwam.

„Je hebt binnen iedere godsdienst wel destructieve en opbouwende stromingen”, zegt Von Stuckrad. „Iedere groep heeft zo zijn eigen interpretaties van hun heilige boek. Maar dat maakt het juist een interessant studiegebied en we hopen ons vak de komende jaren ook in Europa verder bekend te maken.”

Natuurmonumenten. Kwetsbare melkkoe, geen toegang

Kan godsdienst dan wel helpen om de waardering voor Veluwe en Weerribben te vergroten onder Nedermoslims? Deze vraag stelde het forum ’Natuur en milieu in multicultureel perspectief’ zich 2006 in Utrecht ook.

Volgens Köker heeft het gebrek aan natuurliefde onder Turken en Marokkanen weinig met geloof te maken, meer met afkomst. „Natuurlijk houden moslims van natuur, net als iedereen”, zegt Köker. „Mensen in Turkije zijn hooguit gewend om meer van de natuur gebruik te maken. Hier mogen ze nergens aankomen.”

Vereniging Natuurmonumenten wilde om die reden een speciaal ’Allochtonenbos’ bij Santpoort aanleggen met ’bomen om in te klimmen en vruchten om te plukken’, zoals de vereniging dit in haar plan omschreef. Het initiatief sneuvelde in haar goede bedoelingen. Volgens Köker is de verbinding tussen moslim, speciale ’allochtone natuur’ en bijbehorende sociale problematiek ongelukkig.

„Je kunt mensen op hun moslim- zijn aanspreken om verantwoordelijker om te gaan met de natuur”, zegt hij.

„Je verlaagt de drempel voor het onderwerp. Maar het feit dat ik moslim ben en van natuur houd wil nog niet zeggen dat ik ook bijvoorbeeld Marokkaanse probleemjongeren in het bos moet begeleiden. Bijna ieder gesprek over natuur dat ik voer met mensen, moet eerst een half uur over integratieproblemen gaan. Dat vind ik wel eens vervelend, vooral omdat ik hier nu al vijfendertig jaar woon.”

 • dit is een geactualiseerde versie van een verhaal dat ik voor Dagblad Trouw publiceerde in 2006

6 Replies to “Natuurmonumenten wilde ‘allochtonenbos met klimbomen’”

  1. Geweldig Mark.
   Ik heb amper 1 minuut gekeken en ik ben nu al verkocht aan deze man die meteen in de eerste zin kan duiden waar het het mensdom aan schort.
   De tekst bijgevoegd rondom 19 is ook hoogst veelbelovend.
   Ik ga verder kijken.
   Bedankt!

    1. Ha Mark, ik heb inmiddels wat verder gekeken, maar kom nu tegen dat deze Rashad Khalifa gelooft in zogenaamde wetenschap als dat bv licht zou reizen… 🙂
     en zelfs dat er een grens/rand zou zijn aan het universum en dat er zelfs 7 universums zijn, nou nou… moet niet gekker worden… 🙂
     Ik heb duidelijk andere allegorische opvattingen. En kijk anders naar aloude mythische verhalen.
     Ik geloof niet in onzin als dat licht reist, maar “licht” IS wat mij betreft, zoals Walter Russell ook statete…
     En de beste man geloofde zelfs dat “we” naar de maan gingen… ja naar de maan gaat het hele zootje wel met wat er zich nu afspeelt, maar dat is dan in overdrachtelijke zin.
     Veel mensen laten zich eenvoudig misleiden door de nonsenswetenschap van neem een Einstein en soortgenoten.
     Maar goed, ik was nieuwsgierig naar de mathematiek mbt het getal 19, ik zal het nog verder afluisteren en kijken of ik verderop nog iets aardigs tegenkom. Ben nu aan het einde van dat praatje van Rashad.

 1. Het is jammer dat ze in het Avondland moesten komen om te beseffen dat er natuur bestaat.
  In hun eigen moslimlanden is het bon ton om dieren te mishandelen.
  Er zijn hier allerlei verenigingen, van die slechte blanke kafirs uiteraard, die hier wat proberen tegen te doen.
  Sterker nog, dat mishandelen importeren zijn hierheen.
  Vaak zat staan er weer artikelen over op beestachtige wijze geslachte zwanen, kinderboerderijdieren, schapen, eenden enz.
  In de koran staat namelijk dat je de ongelovige ANGST moet aanjagen.
  Dat is veel belangrijker in de islam. Kijk maar naar 1400 jaar alleen maar bezig zijn met veroveren, roven , moorden en plunderen. Dát is wat Mohammed heeft voorgedaan.
  Dat mishandelen van dieren kwam in de jaren ’70 veel minder voor.

 2. moest effe lache over het jaarlijkse en wat het beste uit komt in de natuur kwa relegie .en biodiversiteit man man wat deden ze hun best , geen ene moer mee opgeschoten ja dit dan wel ,in het Amsterdamse 1980 bos, zaten ze met hele groepa zalig en gezellie te schransen ,op hun manier ,ieder zijn ding vrij heid blijheid zeg ik altijd maar! echt dat waren nog eens echte natuurfrieks ook betreft het schoonhouden van hun plek man man Sommige dingen is nu eenmaal aangeleerd of het is een standaard protocol of geen van beiden ,daar moesten ze nog effe een vergadering met 10 man voor gaan houden , nu nog steeds niks veranderd helaas ,maar de gemeentes geef ik hier tegenwoordig ook de schuld van. Pas laat in het seizoen word aan het begin van recreatie gebied 1 container neergepleurt na 3 dg pas geleegd de rest ernaast , Grappig dus al die gemeentelijke vergaaaaaareringen arderingen en behoud van biodiversiteit en natuurschoon. op naar 1.5 mtr klaar mee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *