Er gaat WEL iets boven ‘Groningen’… Friesland!

Reitdiep, de gekanaliseerde versie van de vroegere Hunze-rivier

De naam ‘Groningen’ voor een provincie blijkt even absurd – ja zelfs hoogmoedig- als de naam Leeuwardia zou zijn voor Wester Lauwers Friesland. Door een zwarte bladzijde in de historie, wist de handelsstad Groningen haar invloed eind 15de eeuw echter uit te breiden tot de Ooster-Lauwerse Friese gewesten Hunsingo en Fivelgo.

Dat meldt Douwe Kalma in zijn ‘Skiednis fan Fryslan’ uit het nog weldadig politiek-incorrecte jaar 1935. Toen was bloed en bodem-nationalisme nog heel gewoon.

Reitdiep door Hunsingo

Zoals Westerlauwers Friesland bestond uit Westergo en Oostergo, westelijk en oostelijk van de Middelzee, zo had je die twee gewesten Oostelijk van de (rivier) Lauwers vernoemd naar de twee belangrijkste rivieren: de Hunze en de Fivel.

De Oude Lauwers bij Munnekezijl

Die Hunze haar gekanaliseerde overblijfsel mondt nu als Reitdiep uit in de Lauwerszee. De Fivel mondt uit in het Eems-estuarium.

Die gewesten Hunzingo en Fivelgo gingen die Groningers uit arrogantie toen ‘Ommelanden’ noemen, zijnde landen die deze handelsstad aan de Hunze en Aa omringen.

De Friese zeelanden vormen nog 1 onderbroken keten in 1300

Waar Hunzingo en Fivelgo in 1345 nog heldhaftig als etnische Friezen met de overige Friezen meestreden bij Warns, om de opdringerige Hollandse graven in de Zuiderzee te drijven, werden zij na 1400 zo losgeweekt. Door verraderlijke Groninger Saksen.

En zo ontstond een hap uit die Gordel van Groen Smaragd van West- en Oost- tot Noord Friesland in huidig Sleeswijk Holstein: de entiteit Groningen werd als provincie geschapen, onder Saksische invloeden. Een schakel uit de Friese kustketen gerukt.

Ook aan de 12de en 13de eeuwse vergaderingen, rechtspraak naar Fries gewoonterecht onder de Upstalsboom van alle zeven vrije Friese landen tussen Rijn en Weser kwam zo door Groninger tussenkomst een einde.

Hunsingo bij Zuurdijk

Dat bericht Douwe Kalma in zijn Friestalig geschreven geschiedenisboek ‘Skiednis fan Fryslan’ uit 1935, dus voor de periode dat politiek correct denken werd ingevoerd. Volgens hem waren de Groningers veel verraderlijker en laffer dan die Hollanders, die nog met open vizier streden. Of hij ook Joodse invloeden vermoedde, dat heb ik er niet in kunnen lezen.

Nee, de Groningers, die deden alsof ze vrienden waren tegenover die nobele rechtschapen Friezen, die hun kokende Germaanse bloed ook onderling vaak niet konden bedwingen. En als ze dan even niet opletten, of onderling met elkaar in semi-Heidense vetes verwikkeld waren…

DAN sloegen die lafhartige Groningers hun slag, aldus Kalma die moeite heeft zijn kalmte hier te bewaren. Nou, alsof internetschurk Rothschild en zijn Zionistenleger er persoonlijk achter zat!

Boerderij aan de Hunze/Reitdiep

Zo verbraken dus de Groningers de Friese eenheid, in de tijd van Friese Vrijheid die met de komst van de Hertog van Saksen (1498) definitief zou ophouden te bestaan. Vervolgens begonnen al die vroegere Friezen een vreemdsoortig Saksisch dialect te praten, dat ze ‘Gronings’ gingen noemen.

Er blijft hier iets steken.

Zalige FRIESE zadeldak Oostum aan Reitdiep

Oostum

De Fries-nationalistische dichter Obe Postma (1868-1963) verwoordt in ‘To Oostum’ ons gevoel wel, wanneer je door het Friese Hunsingo- land rijdt dat door de entiteit Groningen nu van haar ons vreemde naam is voorzien. Het is potverdorie nog steeds gewoon Friesland, dat land uit zee gewonnen.

Je denkt, ik ben in Friesland….

Je ziet die zalige zadeldakjes, die zijn gebouwd langs de gehele Friese kust. Zoals in Oostum. Maar dan potdomme, net als je je helemaal thuis dreigt te voelen, opgaat in het Friese boerenland, dan hoort Obe Postma die boeren bij het hooien zingen…

…maar dan proat’n ze in’t Saksisch, pijnlijk

In het F$%^&king Saksisch, Godgloeiende%^&*!!!! Postma zijn ‘blijde droom’ is meteen verstoord! Die ‘verloren Friese Grond’, aan ‘het Saksische Groningen’.

Onverteerbaar natuurlijk voor een Fries Bloed en Bodem-nationalist! Zo snijdt dat Saksische gemompel van Ede Staal over ‘mien hoogelaaaan‘ op zijn valse piano ook door merg en been heen.

Die man was etnisch verdwaald, van zijn wortels afgekapt door een vreemde entiteit. En zo klonk hij ook. “ut is de frup’n oerdegeaoei’n en de frup’n oer de haaai’n, ut is de wiep’n oer de draaie’n en de gru’nt oer deboaai’, dat is mien laaaan mien hooge laaan’.

Als een verward persoon die om ambulante verpleging roept.

Myn hoogelaaaan: Friesland bedoel je…

En dus… dienen wij Friezen ook ruim een half millennium na het voltrekken van dit historisch onrecht ons met kracht in woord en daad te verzetten tegen de entiteit ‘Groningen’.

Hunsingo aan het Reitdiep

‘Groningen’ is als de kers op de Friese slagroomtaart die op verraderlijke wijze door een drol werd vervangen. Terwijl er zoveel meer boven een drol gaat, of U moet een fetisj hebben met fecaliĆ«n. Men zegt dat dit bij Groningers inderdaad het geval is…. dat het anaal-retentieve persoonlijkheden zijn. ( = mensen die hun keutel inhouden, volgens de Freudiaanse leer)

Wanneer zullen wij dit onrecht weer recht zetten, en Groot Friesland van Vlie tot Weser in haar Oude Ere herstellen? Die groene gordel van smaragd, vruchtbare landbouwgronden van Vliestroom tot de Weser en ver daaraan Noordelijk voorbij.

4 Replies to “Er gaat WEL iets boven ‘Groningen’… Friesland!”

  1. Wauw, dit betoog is wel heel bizar; ik dacht dat nationalistisch opruiend gebral omtrent Friezen en Groningers wel verstomd zou zijn in 2020. Wat schetst mijn verbazing: een Friese buur die nog oorlogsbloed in zijn (haar?) aderen heeft stromen en ophitsende taal bezigt (den Hollandsche nog wel) teneinde een oeroude begraven strijdbijl bloot te leggen.
    Friese Frustratie?
    Ik zeg: Van Lauwerszee tot Dollard tou, van Drenthe tot aan ’t Wad, doar gruit doar bluit ain wonderland rondom ain wonderstad. Ain Pronkjewaail ien gold’n raand, is Grunn; Stad en Ommelaand (2x)
    Groutnis, mien jong!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *