Er gaat WEL iets boven ‘Groningen’… Friesland!

Reitdiep, de gekanaliseerde versie van de vroegere Hunze-rivier

De naam ‘Groningen’ voor een provincie blijkt even absurd – ja zelfs hoogmoedig- als de naam Leeuwardia zou zijn voor Wester Lauwers Friesland. Door een zwarte bladzijde in de historie, wist de handelsstad Groningen haar invloed eind 15de eeuw echter uit te breiden tot de Ooster-Lauwerse Friese gewesten Hunsingo en Fivelgo.

Dat meldt Douwe Kalma in zijn ‘Skiednis fan Fryslan’ uit het nog weldadig politiek-incorrecte jaar 1935. Toen was bloed en bodem-nationalisme nog heel gewoon.

Reitdiep door Hunsingo

Zoals Westerlauwers Friesland bestond uit Westergo en Oostergo, westelijk en oostelijk van de Middelzee, zo had je die twee gewesten Oostelijk van de (rivier) Lauwers vernoemd naar de twee belangrijkste rivieren: de Hunze en de Fivel.

De Oude Lauwers bij Munnekezijl

Die Hunze haar gekanaliseerde overblijfsel mondt nu als Reitdiep uit in de Lauwerszee. De Fivel mondt uit in het Eems-estuarium.

Die gewesten Hunzingo en Fivelgo gingen die Groningers uit arrogantie toen ‘Ommelanden’ noemen, zijnde landen die deze handelsstad aan de Hunze en Aa omringen.

De Friese zeelanden vormen nog 1 onderbroken keten in 1300

Waar Hunzingo en Fivelgo in 1345 nog heldhaftig als etnische Friezen met de overige Friezen meestreden bij Warns, om de opdringerige Hollandse graven in de Zuiderzee te drijven, werden zij na 1400 zo losgeweekt. Door verraderlijke Groninger Saksen.

En zo ontstond een hap uit die Gordel van Groen Smaragd van West- en Oost- tot Noord Friesland in huidig Sleeswijk Holstein: de entiteit Groningen werd als provincie geschapen, onder Saksische invloeden. Een schakel uit de Friese kustketen gerukt.

Ook aan de 12de en 13de eeuwse vergaderingen, rechtspraak naar Fries gewoonterecht onder de Upstalsboom van alle zeven vrije Friese landen tussen Rijn en Weser kwam zo door Groninger tussenkomst een einde.

Hunsingo bij Zuurdijk

Dat bericht Douwe Kalma in zijn Friestalig geschreven geschiedenisboek ‘Skiednis fan Fryslan’ uit 1935, dus voor de periode dat politiek correct denken werd ingevoerd. Volgens hem waren de Groningers veel verraderlijker en laffer dan die Hollanders, die nog met open vizier streden. Of hij ook Joodse invloeden vermoedde, dat heb ik er niet in kunnen lezen.

Nee, de Groningers, die deden alsof ze vrienden waren tegenover die nobele rechtschapen Friezen, die hun kokende Germaanse bloed ook onderling vaak niet konden bedwingen. En als ze dan even niet opletten, of onderling met elkaar in semi-Heidense vetes verwikkeld waren…

DAN sloegen die lafhartige Groningers hun slag, aldus Kalma die moeite heeft zijn kalmte hier te bewaren. Nou, alsof internetschurk Rothschild en zijn Zionistenleger er persoonlijk achter zat!

Boerderij aan de Hunze/Reitdiep

Zo verbraken dus de Groningers de Friese eenheid, in de tijd van Friese Vrijheid die met de komst van de Hertog van Saksen (1498) definitief zou ophouden te bestaan. Vervolgens begonnen al die vroegere Friezen een vreemdsoortig Saksisch dialect te praten, dat ze ‘Gronings’ gingen noemen.

Er blijft hier iets steken.

Zalige FRIESE zadeldak Oostum aan Reitdiep

Oostum

De Fries-nationalistische dichter Obe Postma (1868-1963) verwoordt in ‘To Oostum’ ons gevoel wel, wanneer je door het Friese Hunsingo- land rijdt dat door de entiteit Groningen nu van haar ons vreemde naam is voorzien. Het is potverdorie nog steeds gewoon Friesland, dat land uit zee gewonnen.

Je denkt, ik ben in Friesland….

Je ziet die zalige zadeldakjes, die zijn gebouwd langs de gehele Friese kust. Zoals in Oostum. Maar dan potdomme, net als je je helemaal thuis dreigt te voelen, opgaat in het Friese boerenland, dan hoort Obe Postma die boeren bij het hooien zingen…

…maar dan proat’n ze in’t Saksisch, pijnlijk

In het F$%^&king Saksisch, Godgloeiende%^&*!!!! Postma zijn ‘blijde droom’ is meteen verstoord! Die ‘verloren Friese Grond’, aan ‘het Saksische Groningen’.

Onverteerbaar natuurlijk voor een Fries Bloed en Bodem-nationalist! Zo snijdt dat Saksische gemompel van Ede Staal over ‘mien hoogelaaaan‘ op zijn valse piano ook door merg en been heen.

Die man was etnisch verdwaald, van zijn wortels afgekapt door een vreemde entiteit. En zo klonk hij ook. “ut is de frup’n oerdegeaoei’n en de frup’n oer de haaai’n, ut is de wiep’n oer de draaie’n en de gru’nt oer deboaai’, dat is mien laaaan mien hooge laaan’.

Als een verward persoon die om ambulante verpleging roept.

Myn hoogelaaaan: Friesland bedoel je…

En dus… dienen wij Friezen ook ruim een half millennium na het voltrekken van dit historisch onrecht ons met kracht in woord en daad te verzetten tegen de entiteit ‘Groningen’.

Hunsingo aan het Reitdiep

‘Groningen’ is als de kers op de Friese slagroomtaart die op verraderlijke wijze door een drol werd vervangen. Terwijl er zoveel meer boven een drol gaat, of U moet een fetisj hebben met fecaliën. Men zegt dat dit bij Groningers inderdaad het geval is…. dat het anaal-retentieve persoonlijkheden zijn. ( = mensen die hun keutel inhouden, volgens de Freudiaanse leer)

Wanneer zullen wij dit onrecht weer recht zetten, en Groot Friesland van Vlie tot Weser in haar Oude Ere herstellen? Die groene gordel van smaragd, vruchtbare landbouwgronden van Vliestroom tot de Weser en ver daaraan Noordelijk voorbij.

6 Replies to “Er gaat WEL iets boven ‘Groningen’… Friesland!”

 1. Wauw, dit betoog is wel heel bizar; ik dacht dat nationalistisch opruiend gebral omtrent Friezen en Groningers wel verstomd zou zijn in 2020. Wat schetst mijn verbazing: een Friese buur die nog oorlogsbloed in zijn (haar?) aderen heeft stromen en ophitsende taal bezigt (den Hollandsche nog wel) teneinde een oeroude begraven strijdbijl bloot te leggen.
  Friese Frustratie?
  Ik zeg: Van Lauwerszee tot Dollard tou, van Drenthe tot aan ’t Wad, doar gruit doar bluit ain wonderland rondom ain wonderstad. Ain Pronkjewaail ien gold’n raand, is Grunn; Stad en Ommelaand (2x)
  Groutnis, mien jong!

 2. Rypke,

  Een stukje geschiedenis moet worden gehoord wanneer het waar is EN neutraal.
  Trots mag je zijn als je ook trots bent, helemaal op grond waarvan je smult en in eigen ogen dus nog steeds Frisia ziet. Groningen. Ja..afhankelijk hoe je het bekijkt nog steeds een stukje Frisia is. Maar dan vind ik dat Istanbul weer Constantinopel moet zijn en teruggegeven worden aan de Romeinen. Alle Inheemsen hun eigen land weer terug moeten krijgen, de indianen, papuanen, aborigionals. etc!!!!
  Veel van je beschamend gejank, gezeur en gemekker over trotse boeren die echt moesten overleven, een leven waar wij nooit koek van hebben gegeten, is onnodig, onterend en alles behalve trots of eervol. Of word je vrouw ook verkracht door je buurman wanneer je aan het vissen bent, of plunderen tegen de Saksen? Heb je ook een strijdbijl onder je kussen liggen en drink je bier uit een schedel? Volgens mij zit je met je camera verwikkeld in conservatieve oude gedachten die door one voorouders allang zijn uitgevochten. Mocht je echt zo graag je landje terug willen, waarom ga je dan niet meteen voor jullie hoofdstad? Utrecht. Ik ga hier vrij serieus op in, want ik vind de geschiedenis prachtig, Frisia was een prachtig koninkrijk en heeft oa vele stinkende Franzen tegen kunnen houden van eerdere volledige overname(s) voordat Napoleon..
  Maar doe ons een lol en als je zo’n hekel hebt aan hoe het leven is, doe er dan wat aan en stop je misselijk gezeik koppige armoedzaaier. Gebruik je hersens en deel je geschiedenis, mensen zullen ervan smullen, maar deel het neutraal en hou je mening voor je. Of kom langs op de Grote Markt met je mannen, en neem Groningen weer terug IN HET ECHT. Want dan zul je pas echt geschiedenis schrijven.
  Ps, mocht het je lukken, dan help ik je verder de wereld te redden en iedereen alles weer terug te geven van wie het was! Leuk!!!
  Lekker sloapn, groetn Jan vd Molen

  1. @Jan:

   Al die hatelijkheid van jullie groningers 🙂 Zie je wel, de verraderlijke wijze waarop jullie de Friese landen ontstolen, het zat gewoon in jullie karakter…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *