Politiestaat op zijn Hollands :-)

Orderopvolgers

Waar is ‘De Politie’ als je ze nodig hebt, bijvoorbeeld om inbraken op te lossen? In Bilthoven om De Belangen te beschermen. Je kunt beter zeggen ‘HUN’ politie, die van de Bovenbazen van het grootbedrijf (UBO’s) en de topambtenarij wanneer die zich in hun kruis getast voelen. Dan kunnen ze heel Bilthoven in een politiestaat veranderen. Als fotograaf van de Menselijke Natuur legden we deze politie even vast in hun beschamende rol als beschermers van De Belangen tegen vreedzaam burgerprotest.

Heel gemoedelijk

Iedere ambtenaar zelf verantwoordelijk
Nu kun je het live en direct zien: De politie beschermt geen burgers(ervicenummers), maar De Belangen van de UBO’s. Wat is dus nog het morele gezag van deze overheid? Nederland is ons land niet meer, wat je ook aan het straatbeeld ziet met al haar ‘Nieuwe Nederlanders’.

Dat de Nederlandse overheid vanaf de jaren ’90 zich tegen de eigen bevolking keert, en corrumpeert tot wat sommigen ‘Lobbycratie’ noemen, wij ‘Koninklijke Oligarchie Nederland BV’, dat schreef ik al voordat hier drie borderlinecowboys van een arrestatieteam in mijn eigen huis op me lagen. (30 januari, 11 mei veroordeeld, nu Hoger Beroep met Gerard Spong)

Gearresteerd worden omdat je de belangenverstrengelde ambtenaar en lobbyist voor de VNO-NCW Noord in groen jasje (Freonen fan Fossielfrij) Bouwe de Boer als zodanig kwalificeert in niet mis te verstane bewoording.

Wie hoort er nu in de cel, een corrupte ambtenaar of iemand die corruptie als zodanig benoemt, en die daar iemand persoonlijk op aanspreekt?

Uiteindelijk is iedereen persoonlijk verantwoordelijk, ook de mensen in Bilthoven die zeggen dat ze ‘maar orders opvolgen’. Het meeste kwaad in de geschiedenis werd in omvang door ‘orderopvolgers’ uitgevoerd. “We moesten wel’. Je kunt altijd nee zeggen. Wat je zegt is dan ‘ik vreesde voor mijn hachje’.

Daarom noemen we hier ook altijd de persoonsnamen. Je kunt niet tegen ‘de overheid’ zijn als abstractie. Het zijn personen bij de overheid die incompetentie en kwade intentie combineren. Bouwe de Boer is daar 1 van de vele voorbeelden van.

Het is een open deur dat je een deugdelijk openbaar bestuur nodig hebt. Je kunt dus niet tegen ‘de overheid’ zijn. Dat bij Rijkswaterstaat leugenachtige bestuurders werkten als Sieben Poel, maakt ‘Rijkswaterstaat’ ook niet meteen ‘slecht’. Het 2 eeuwen oude instituut bouwt immers ook de beste wegen ter wereld, bewaakt de dijken.

Bovendien zijn niet alle ambtenaren zo leugenachtig en corrupt als Bouwe. Je zou de vele normale mensen bij de overheid beledigen door in plaats van Bouwe de Boer ‘de gemeente Leeuwarden’ te noemen. Waar het hier om draait zijn dus de mensen die zich achter systemen verschuilen om kwaad te doen.

Nieuwe Nederlanders bij militaire vrachtwagen

Wars van extremiteiten
Omdat Nederland geen functionerende democratie meer heeft, zegde ik bij de Raad van State vorig jaar op 19 augustus 2019 al mijn vertrouwen op in de Nederlandse Rechtstaat. ‘Het Recht’ in Nederland is wat voor De Belangen krom staat. De persoon van de vice-voorzitter Thom de Graaf, een bedrijfslobbyist is afdoende om mijn punt te illustreren.

De gelatenheid waarmee de bevolking de corrumpering van Openbaar Bestuur verdraagt, of zelfs nog ontkent, het kan een bepaalde ge- en verwenning zijn. En een volkskaraktertrek. Nederlanders houden niet van extremiteiten. Ook het boerenverzet hangt net als het vissersverzet van lievigheid en goede bedoelingen aan elkaar.

Op een eigen veldje stoom afblazen, barbecuen, visje bakken.

In de verwachting dat je het normaal op menselijke wijze met elkaar kunt oplossen, wat men ‘polderen’ noemt. Zoals dat gewoon was. Daarom komt mijn soms wat kruidige proza op veel mensen ook ‘extreem’ over. ‘De Botte Bijl’ roepen ze dan.

Terwijl je vooral bericht over een extreme realiteit. Maar dat bericht is de meeste Nederlanders al te veel. Dus als je er dan ook nog wat kruiden bij doet moeten ze hoesten. Langzaam zien steeds meer mensen in, dat ik helaas niet overdrijf. Nou ja, af en toe misschien voor de lol. 🙂

Blokkade bij Soestdijkse weg

Asterix en Obelix
Een zelfde mentaliteit merk je bij het gros van de politiemensen, die in Bilthoven werden ingezet. Men stond er maar omdat er orders waren, en keek wat op de mobieltjes om de tijd te doden. Of kletste wat met de aanwezige legermacht.

Die soldaten leken veel op de Romeinse regimenten rond het dorpje van Asterix en Obelix, een halfzacht zootje ongedisciplineerden met allerlei tatoeages en vreemde kapsels. Ik dacht nog: als je daarmee de oorlog moet winnen…

Orderopvolgers op z’n Hollands

Het was ook wel een militaire en politionele blokkade op zijn Hollands. Wat een gemoedelijke politiestaat, even weinig fanatisme als bij een doorsnee ‘verzetsgroep’. ‘De Nederlander is een meelzak’ zong een bekende protestzanger. Je kunt er op blijven slaan, hij zal nooit opstaan.

Dat flegmatisme, ja haast extreem pragmatisme heeft ook goede kanten. Maar het kan ook tot zelfgenoegzaamheid en luiheid leiden. En de onterechte verwachting dat vanuit eigen gelederen geen ideologisch extremisme in het zadel van de macht kan komen.

De verwachting ‘het zal wel goed komen zoals vroeger altijd ging’… Het gemak waarmee het handelsvolk ‘De Nederlander’ principes weglacht, als je met een zak geld rinkelt: ergens ligt een grens. Dan moet je voor je waarden opstaan.

En als je niet meer weet wat dat zijn: er dieper over nadenken dan in politieke termen als ‘links’ of ‘rechts’.

Zie enkel naar de wijze waarop de overheid de boeren aanvalt, omdat hun grond nodig is voor zonnefarms en woningbouw. Hoe zij met twee maten meet en dus liegt. Hoe de publieke miljarden voor private belangen als CO2-politiek (Green Deal Timmermans) plots om de oren vliegen, als waren het dubbeltjes.

Boerendochter met Zwarte Cross-tshirt

Methodische gekte in Den Haag: de 2030 Agenda
Men stelde gisteren wel ‘ze zijn gek geworden in Den Haag’. Dat mag zo zijn, maar het draait ditmaal om methodische gekte. Er zit een plan achter, de 2030 Agenda (Globalisme met CO2-politiek, controle over grondstoffen en mensen) die tot in de haarvaten van het landsbestuur wordt uitgerold.

Zoals via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zo’n politieke operatie- ingezet in 2015- is de afgelopen 75 jaar niet eerder vertoond. Dus als je afgaat op ‘wat je gewend bent’ te zien als normaal, je leeft in de verwachting dat de toekomst als het verleden zal zijn: dan kom je bedrogen uit.

Die machtsagenda en de CO2-politiek van Timmermans kun je alleen doordrukken, wanneer je een verregaande inbreuk maakt op de grondrechten van mensen. En dat is precies wat we afgelopen jaren zien, met George Orwell achtige toestanden. Steeds meer Big Brother.

Trekker op de kar

De trekker als kartrekker gezonde tegenmacht
Een mooi symbool van verzet, de boeren hun trekkers als kartrekker van een bredere volksbeweging, die de leugenachtigheid en corruptie van deze overheid niet langer gelaten accepteert.

Dat meten met twee maten: 1 maat en een zak subsidie voor gunstelingen, en een strafmaat voor wie De Belangen in de weg zit of wie op het menu van De Belangen staat.

En het systematisch uitsluiten buiten de macht van partijen waar de bevolking voor kiest. De gehele Topmanagementgroep moet vervangen, de Eerste Kamer en Raad van State gezuiverd van al die lobbyisten, en het Pikmeer-arrest omgedraaid.

Trekkertje op het dak

Als de overheid zich gedraagt als private onderneming van bovenbazen en hun lobby-apparaat, dan dient haar ambtenarij ook privaat aansprakelijk te zijn en vervolgd te worden. Met systematisch uitsluiten van oppositie uit de macht, is er geen gezonde georganiseerde tegenmacht die de zaak in evenwicht kan houden.

Dan is er alleen De Macht en die maakt haar eigen waarheid tot De Wetenschappelijke Waarheid, met de gekochte rapportwetenschap van RIVM en Wageningen UR. Dat was ook de naam van de partijkrant van de communisten, PRAVDA: DE Waarheid.

Een zelfde zie je bij het CO2munisme van de windmolenmaffia: het criminaliseren en uitsluiten van ieder redelijk tegengeluid. De kranten en ook de rijkspropagandadienst Rijksoverheid.nl kun je niet op 1 waarheid betrappen, wanneer ze de geneugten van zogenaamde ‘groene’ energie bejubelen. Hoeveel miljoenen ‘huishoudens’ zouden profiteren.

Een keiharde leugen die door veelvuldig herhalen meer waar zou zijn.

Nederland op zijn kop

Blijft dat tegenwicht uit, dan verworden we al maar meer als mens tot ‘het pondje vlees onderpand’ bij Shylock BV (bankiers) van de almaar groeiende Staatsschuld. De subsidie-miljarden die je nu nog op papier ziet rondvliegen richting bankiers-zakken en van criminelen/duurzame ondernemers, die moeten ergens uit vandaan komen.

Je kunt niet op de pof blijven leven. ‘Je Gevoel’ is daarbij geen goede graadmeter. Ik at gisteren nog heerlijke risotto met kippendij bij een speciaal blond biertje van La Trappe. Of met een lekkere sigaar en whisky aan de bar.

Maar die maaltijd en haar gevoel zeggen niets over de huidige staat van openbaar bestuur. Je kunt ook extreem worden in flegmatisme. Dan sla je zo ver door, dat je bestuurlijk extremisme en machtsmisbruik tolereren blijft. Hoe dan ook is deze periode ook een positieve bladzij in de geschiedenis.

De afgelopen jaren hebben we zo prachtige mensen ontmoet, broeders en zusters in het goede. En dat is ook de belangrijkste vrucht van het boerenverzet. Een groei in saamhorigheid, waar we misschien wat te zeer ge-atomiseerd waren, op onszelf geworpen en met onszelf bezig.

2 Replies to “Politiestaat op zijn Hollands :-)”

  1. Een merkwaardige situatie deed zich voor …
    Ik moest hier twee keren langs, op weg naar en ook weer terug van …mijn verplichte coronatest!
    We leven inderdaad in ‘interessante’ tijden, ja.

    1. boeren die ik had gebeld ,in de Flevo die hier niet aan mee gingen doen! aardappels verbouwers, hier hadden ze er geen hinder aan, raar dat ze niet eensgezinds zijn . Als burger sta je dan raar op je neus te kijken .Vraag waarom word een coronatest met een staaf via je neus tot bijna je oor geoogsts . kijk naar de filmpjes rongen ,,, als het zo besmettelijk is ,waarom dan niet gewoon via wangslijm? Of gaat het om iets anders? ik weet het wel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *