Waterpeil in ‘natuurlijk’ duinmeer met dieselaggregaat

Zo houd je het waterpeil in natuurlijke duinmeertjes op het gewenste peil

Natuur in Nederland, dat is de beheerder van de Waterleidingduinen tussen Bergen en Schoorl, die delen afsluit omdat er door hoge winterneerslag ‘water op de fietspaden’ kwam. Wat de god van het natuurbeheer verhoedde, zulke spontane transgressies. Stel dat er klachten van fietsers zouden komen, dat de schoenen in de natuur nat worden! 

Verboden zone

Nu waren delen van duinmeertjes afgesloten voor publiek met hekken. Bij 1 duinmeertje spoot water uit een aangelegde leiding/slang.

Water uitspuwen

Leiding volgen

Wanneer je die leiding volgde over het wandelpad, dan kwam je uit bij een ronkend dieselaggregaat.

Trudy snapte er ook niks van..

Dat aggregaat stond daar al NOx uitstotend water te pompen uit een hoger gelegen meertje. En zo houd je in Nederland in een natuurgebied dan de waterpeilen van een natuurlijk duinmeertje op een gewenst niveau. De tekst bij de afsluiting stelde:

Het noodgedwongen afsluiten van de paden vinden we erg vervelen voor onze trouwe duinbezoekers. Op dit moment werkt PWN aan een tijdelijke oplossing zodat de duinmeertjes niet meer buiten hun oevers treden en er geen water meer op de wandel- en fietspaden blijft staan.

Een structurele oplossing bij pompstation Bergen wordt in de winter van 2020-2021 verwacht.

Het deed een beetje denken aan het Waterschap Friesland, of was het de provincie-ambtenarij zelf, dat ‘voor een veilig vaargevoel’ alle bos in een natuurgebied langs een vaarroute liet wegzagen. Waarna ze aanpalende landeigenaren opriepen ook hun bos te vernielen, voor dat ‘veilig vaargevoel’ van voorbijvarende recreanten.

Alsof enge verkrachters en spoken zomaar uit het elzenbos op je boot zouden springen. Weg veilig vaargevoel. En de biomassacentrale van Beetsterzwaag kon zo mooi weer verder stoken met ‘resthout dat vrijkomt uit onderhoud’.

Ambtenaren… een geldstroom die niet opdroogt: belastinggeld. En als enig ijkpunt voor ‘was het beleid een succes’ heb je dan ‘alle geld is uitgegeven’.

Pompstation Bergen

Nederland heeft overigens de mooiste en meest uitgestrekte duingebieden van Europa. De Belgische kust is al 1 groot betondorp. Maar hier zijn mede dankzij die drinkwaterwinning bijzondere duingebieden behouden gebleven. Iets om trots en zuinig op te zijn dus.

Het gebied lijkt hier sterk op de Veluwe met haar stuwwallen tussen 70 en 120 meter. Duinen van 50 meter hoog zijn hier ook geen uitzondering.

Uitgestrekte duinbossen

‘Natuurherstel’ in Nederland is nogal George Orwell
Bij Schoorl in de duinen vernietigt Staatsbosbeheer al hele bossen, omdat ze een biomassacentrale in Purmerend willen voeren met hout. Ze fietsen dan in het beheerplan het (bizarre) idee, dat dankzij ‘stikstof’ de duinen dichtgroeien tot bos.

Dat noemen ze dan ‘verbossing’. De reden om ‘stikstof’ er bij te slepen in je Natura 2000-terrein met habitatcode (bv ‘Grijze Duinen’) is van financiele aard. Dan kun je namelijk LIFE+-subsidies voor ‘natuurherstel’ aanvragen en SKNL-subsidies (“Kwaliteitsimpuls)

Vervolgens mag je dan met zware machines het terrein in en de natuur vernielen om haar te herstellen. Zoals bij ieder communistisch regime, dat de eigen bevolking vermoordt in werkkampen om ‘het volk’ te redden.

Natuurherstel in Nederland heeft een hoog George Orwell-gehalte van ‘dubbeldenken’ en ‘nieuwspraak’. Dat je door met woorden te spelen ook gelooft de realiteit naar je hand te kunnen zetten.

Natuurbeheerders kunnen de natuur weer eens niet met rust laten… Meestal zijn het van de proleten die in Larenstein (Velp) naar school gingen. Dan delen ze in Autocad (computerprogramma met plattegronden) hun gebied in allerlei zones in waar dan de gewenste ‘natuurlijke overgangen’ gemaakt moeten worden.

Terwijl dichtgroeien tot bos in onze klimaatzone een natuurlijk proces is, normale ‘successie’ zoals dat in vakjargon heet. Opvolging van vegetatietypes. Tenzij je door konijnenplagen en wildvraat kaalgeknaagde stuifzones krijgt, groeit de zaak dicht.

Niemand kan bij benadering meten of bepalen, in welke mate dat dichtgroeien door ‘stikstof’ zou komen.

De aanstichter van het KDW-idee

Wel zijn er ecologen die beweerden dat te kunnen, toen de beleidsmachine van de Natura 2000-directie van het Minsiterie van LNV daar om vroeg. Zij heten Roland Bobbink (B-Ware Nijmegen) en Han van Dobben. Ze bedachten de ‘Kritische Depositie Waarde’, een ‘empirical critical load’.

Maar hun ‘empirical’ klonk een beetje als ‘Stadshart’ bij ‘Stadshart Amstelveen’ en ‘Democratisch’ bij DDR: het is er niet, dus moet je het juist expliciet noemen om zo de suggestie te wekken. Er zijn geen deugdelijke proeven gedaan in natuurgebieden, waarin je de invloed van eventuele extra stikstofneerslag kunt kwantificeren ten opzichte van een nul-situatie.

Dat kan ook bijna niet, omdat de enige constante in natuur ‘verandering’ is. Dus maak in een door mensen aangelegd land als Nederland dan maar eens kwantitatief onderscheid tussen ‘natuurlijke’ verandering, en door mensen geholpen verandering.

In 1995 beweerde Bobbink aan vegetatie te kunnen zien of die zo was gegroeid dankzij meer stikstof. Hij had geen controle-situatie, dus proefveldjes met een nul-situatie als vergelijk met de zelfde omstandigheden. Zijn ijkpunt, nul-situatie was ‘vroeger’. En toen was alles beter, zoals U weet.. 🙂

Struikheide in bloei

Hij kletste dus eigenlijk maar wat, maar kleedde dat met technische taal in, schema’s, modellen. Zo herken je goede en slechte wetenschap. Goede wetenschap schept helderheid. Slechte wetenschap maakt een mistgordijn rond kromme redeneringen, opinies, beweringen, belangen.

Omdat bij de meeste ecologen de waarheids-standaarden vrij laag liggen- als er subsidie voor komt en het in een politiek straatje past- kom je daar dan mee weg.

Brem krijgt al zaad

Prachtige kronkeleikjes
Je vindt hier typische kronkeleiken, die laag bij de grond blijven groeien. Ze investeren alle energie in de breedte om zo maximaal van het licht te profiteren op deze arme grond.

Eiken helpen die grond verzuren dankzij hun strooisel, dat via bacteriologische vertering zuren loslaat. Is je terrein vochtig, dan wordt die verzuring verdund. Een interessante vraag zou zijn, of geclaimde verzuring in Veluwse bossen ook met de verhoogde drinkwaterwinning/onttrekking te maken heeft.

Alle drie heidesoorten vond je hier al in bloei, dopheide, struikheide en de kraaiheide had alweer bessen.

Kronkeleiken, typische duinbos-eikjes

Afwisselend bos

Wespenorchis langs het pad

Een vergeetmeweltje: wat is dit voor plantje?

De paddo’s groeien al weer. We vonden diverse amanieten en ook eekhoorntjesbrood. Die amanieten zijn reuze giftig, eekhoorntjesbrood wil juist gegeten worden

Prachtig toch, duinmeertje…

Nog een Geenflauwideetje: wat is dit voor bloem?

Je kunt ook in beuken en eiken klimmen als je dat leuk vindt.

Ik was hier even op bezoek met Ramon Bril, biochemicus en ook natuurgek in de vrolijke zin van het woord. Die maakt hele aardige video’s bij Cafe Weltschmerz over de huidige Corona-waanzin, en wat voor belangen daarop mee liften.

Ik probeer Interessante Tijden als studiecentrum voor Natuurlijke Historie zoveel mogelijk Corona-vrij te houden. Maar vaste volgers begrijpen al wel, waar de eigen voorkeuren liggen. Zie ook hoe de andere broeders in het goede van Blue Tiger studio terecht ‘de journalistiek’ tot het bot afbranden.

Ik berichte al over het bezoek van de Copyright-maffia, die uit waardeloos werk van persfotografen via een zoekmachine nog een zakcentje pogen te persen. De oude media hebben hun tijd gehad, maar ze willen het nog niet beseffen.

Dus gaan ze op de schoot zitten van De Staat, en ze worden opgekocht door twee rijke Belgen (Van Thillo en Leysen), waarna ze allen zonder enige kritische vraag als roeptoeters optreden van het establishment.

Maar de boog kan niet altijd gespannen blijven natuurlijk.

Dus vergeet vooral ook niet om buiten te genieten van alle moois dat ook het Nederlandse landschap te bieden heeft. Nederland is met haar lappendeken van uiteenlopende landschapjes in een straal van slechts 100 kilometer veruit het meest afwisselende natuurland op aarde.

Van de mooiste duinen tot het Friese zeekleiland en moerasgebieden van het veenland, de Hoge Veluwe met haar hertjes en in Limburg lieflijk heuvelland, de mooiste Waddeneilanden van het Waddengebied. Hup Holland!

Bepaald niet iets dat je aan de CO2-gekte met haar windmolens wilt offeren.. Zo in de natuur merk je even niets van de gekte die is ingeslagen in de maatschappij, de opmaat tot totalitaire staat die 2030 gestalte moet hebben gekregen.

  • Tot slot: het is in de Waterleidingduinen normaal dat ze pompen gebruiken voor waterfiltratie. Het kan dus ook zijn, dat ze dit aggregaat als extra noodcapaciteit inzetten voor dat zelfde doel. Maar de combinatie van verbodsbordjes en aggregaat deed mij anders concluderen.

3 Replies to “Waterpeil in ‘natuurlijk’ duinmeer met dieselaggregaat”

  1. En nu maar duimen dat ze in die duinmeertjes geen zonnepanelen te water gaan laten om de energievoorziening van die pompen groen te poetsen.

  2. Water op de fietspaden, o Gossie, Dat mag niet dat kan niet. Zo blijkt ook hier weer dat de kwebbelverhalen van onze babbelende boodschappentas Cora van Mora van Nieuwenhuizen, de Omhooggevallen OpperMiep van Verkeer en Waterstaat, theaterstukken van de beroerdste soort zijn. Net als rond het ZuidAsDoc, megalomaan randstadklusje.
    Er is geen water-tekort in Nederland, dat watertekort wordt opzettelijk in het leven gehouden door de absurde omgang met winterse neerslag.
    En de NPO die Cora van Mora doorlopend uitzendruimte gunt om te kwebbelen over verregaande en vooral peperdure plannen beter voor …..niet lachen…behoud van water, om droge tijden te kunnen opvangen, die NPO zit dus in het complot. Derderangs journalisten doen bij de NPO wat Gestapo-hoofdredacteur Marcel Gelauf, Dollefie Zalvie, verordonneert. Van publiek geld. De STER heeft 30 &% minder inkomsten. Laten we bidden dat dat 100 % wordt, Dan kan de NPO de WW in. Of de kliko.

  3. Meer dan 25% van de wind in ons land komt uit het zuidwesten. Verder zorgen noord en noordwesten winden voor nog eens 25%. Aan zee komt de wind grotendeels dus van over zee. Volgens mij is de zee geen grote NOx bron. Waar komt dan die ‘verzurende’ NOx wel vandaan? Uit de uitlaten van dieselaggregaten? Wordt trouwens hoog tijd dat die dingen op zonnecellen gaan lopen. Dan staan ze tenminste een groot deel van de tijd stil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *