Christenunie-politici dienen satan… (1)

Het alziende oog van de Gnostiek, oosterse mysterieleer

Wie zijn wereldbeeld ontleent aan massamedia- zoals de meeste politici van kartelpartijen- koestert vaak sterke opinies over ‘het klimaat’. Dat is een menselijke statistische schepping die ‘bedreigd’ zou zijn, en geen creatie van God waarop rentmeesterschap zich kan richten.

Een meer historische analyse leert – na je er 10 jaar in te verdiepen- dat de klimaat-agenda en haar ‘Earth Charter’ de technische en geestelijke kant vormen van economische globalisering en collectivisme.

‘Klimaat’ dient vooral als vehikel om een nieuwe mondiale economische structuur af te dwingen. Christenunie-politici die ‘Aarde’ willen redden, omarmen een vrijmetselaarsreligie van het Globalisme, waar Aarde met hoofdletter als entiteit wordt vereerd. Je ziet die symboliek ook terug in het ‘alziend oog’ dat ze gebruiken bij ‘klimaatactie’ en bij hun SDG-speldje.

Bron afbeelding: Onbekend… Het alziend oog van de gnostische mysterieleer

Historie of hysterie, wat is je informatiebron
Voor we het beladen mijnenveld betreden dat ‘klimaat’ heet, dienen we eerst een zekere distantie te betrachten tot (seculier-modernistische) massamedia, vooral televisie. Wat u ‘vaak hoort en ziet’ of wat ‘vertrouwd klinkt’ is iets anders dan ‘historisch waar’.

De stelling die we na 20 jaar werkzaamheid voor (inter)nationale media innemen, is dat selectiever mediaconsumptie en beter bronnenonderzoek minstens de helft van de ‘klimaatcrisis’ oplost.

We leren meer van historie dan van hysterie, en kunnen klimaatpolitiek niet los zien van andere machtspolitieke dossiers. Ook dienen we weer op gezond verstand en observatie te vertrouwen boven autoriteitsredenaties uit naam van ‘de’ wetenschap.

Plaatsen we de propaganda-oefening van afgelopen halve eeuw sinds oprichting van de Club van Rome (1968) in historische context, dan zien we dat de moderne realiteit opvallend overeenkomt met wat de Bijbel leert. Dat ‘De Mammon’, het grote geld, in de wereld regeert, ook in ‘groene’ vermomming. En dat christenen geen twee heren kunnen dienen.

Bovendien hebben we met een techno-liberale wereldbeschouwing te maken, die vijandig staat tegenover het traditionele christendom, de ideologie van Mephistoles in de Faust’, (het ware beter dat dit alles er niet was) die de mens als ‘planetaire kanker’ afficheert. Kerkelijke steun aan dergelijk ecofascisme is op zijn best kwestieus.

Zeker wanneer zij menen zelf het offer op Golgotha te kunnen overtreffen door met andermans geld in duizenden miljarden euro’s een technische utopie te realiseren.

Jezus overwint de Dood, dus hoeven wij niet nog meer zoenoffers te brengen

Vergoddelijking van academisch bedrijf = ‘scientisme’
Die globalistische wereldbeschouwing beroept zich nu op ‘de’ wetenschap, en kent haar eigen economische programma genaamd ‘2030 Agenda’ met 17 ‘ontwikkelingsdoelen’. Via internationale dictaten als in Parijs (2015) en Brusselse ‘directives’ komen die programma’s zonder lokale inspraak als voldongen beleidsfeit op Haagse en gemeentelijke bordjes terecht.

De claim op ‘de’ waarheid neemt hier 2 posities in. Allereerst beroept het zich op de autoriteit van wetenschap in een moderne maatschappij. Het toegekende gezag aan academie-kennis werkt als politiek verkoopmiddel..

Daarnaast zien we in die wetenschaps-vergoddelijking een wereldbeschouwing. De visie stamt van de atheïstische ‘Verlichting’: De aanbidding van academie-kennis, een filosofie die ‘sciëntisme’ heet. Alsof alleen ‘de experts’, technocraten van globalistische denktanks en in Brussel weten wat goed is voor de wereld.

En bij de SDG-supportersclub met het Illuminati-oogje er in

Daaruit volgt een politieke visie die totalitair in wezen is: alle levenskwesties – zie ook bij ‘gezondheid’ waar mensenrechten door het toilet gaan vanwege een opgeblazen griep- zijn tot technische oplossingen te reduceren in handen van ‘global resource managers’ van een in 1991 opgerichte ‘Global Environment Facility’ (GEF, zou eerder Habitatbank heten). Beide posities staan los van de klassieke waarheidsopvatting.

Dus het uitgangspunt, of het ook appelleert aan het Ware, Goede en Schone. Wijsheid.

Het alternatief dat we bieden, is kritische toetsing van het eigen mensbeeld op klassieke leest. Dat is nodig, om U niet in de maalstroom der seculiere mainstream mee te laten sleuren, of valse politieke stropoppen van ‘links’ versus ‘rechts’. Alle ‘bewijs’ in media lijkt immers 1 kant op te wijzen. Zoek maar eens op uw zoekmachine ‘de oceanen warmen sneller op dan gedacht’. Dat bericht werd op de wereld losgelaten naar aanleiding van een studie in het ‘gezaghebbende’ Nature op 22 oktober 2018.

En als ‘gezaghebbende’ bronnen iets stellen, wie bent U dan, lezer om daar aan te twijfelen?

Vaccinatiekoning Bill aanjager van de 2030 Agenda

Als ‘de’ wetenschap het zegt is het toch immers waar…Dat sterke geloof om ‘autoriteit’ te weerstaan- een levenshouding- kan ook het enige levensvatbare alternatief blijken dat richting geeft, zoals we hier zullen schetsen.

In standpunten over ‘het klimaat’ zal U geen vastigheid vinden, hoewel technische kennis zeker nodig is. Laat staan dat klimaat-standpunten uw zelfbeeld moeten opwaarderen, dan bent U van God los. We beginnen bij een levenshouding om vraagstukken op te lossen, wat Christus ‘het Smalle Pad’ noemde.

Vanuit de juiste “Hart’-gesteldheid volgt de attitude die aan alle waarheidsvinding vooraf gaat; de liefde voor waarheid. En de moed om daarvoor op te staan. Waarheid ligt ook niet ‘in het midden’, tussen moedig en laf in, eerlijk en oneerlijk.

Of willen christenen morgen verdedigen, waar ze gisteren nog op tegen waren? En suikerklontjes zijn die in de tijdgeest oplossen, in plaats van Zout der Aarde? Ook bij ‘klimaat’ ligt de uitdaging open om de juiste houding te kiezen.

2030 Agenda: Global Governance aka ‘wereldregering’

Samenhang via de 2030 Agenda
We kijken liever dus niet naar de beleden intenties, ook niet als iemand van zichzelf daadwerkelijk gelooft het ‘goed te menen’. Dat iemand daadwerkelijk in zichzelf gelooft, hoeft niet voor de (morele) juistheid te pleiten van iemand. Je kunt ook een bord voor je hoofd hebben of ‘jezelf’ aanbidden…En zelfaanbidding is naast moreel relativisme een kern van het satanisme.

Net als ‘beter dan God’ willen zijn, zoals het Bolsjewistische programma 2030 ook beoogt. We zien hoe in Het Westen het communisme nooit vernietigd is, het kreeg steeds slechts andere gedaantes, het kan zelfs een neoliberaal jasje aantrekken. De gevolgen zijn identiek.

We kijken dus liever naar logische consequenties van beleden intenties. Daaruit leiden we de ware intenties af, zoals je aan de 17 vrolijk gekleurde straatstenen van goede intenties ook de weg naar de hel-  het einddoel kunt afleiden.

Zo kom je bij ‘het plan’ uit dat men doordrijft, samen met de vraag ‘wie profiteert’…

Wanneer we spreken over duizenden miljarden aan subsidies voor ‘klimaat’, zijn die hoge publieke kosten niet een ‘onbedoelde bijkomstigheid’ van beleid. Al spannen massamedia het klimaatpaard achter de geldwagen. De kosten zijn het politieke doel, om een nieuwe economische orde te scheppen van welvaartsherverdeling.

2030 Agenda

De uitroeiiing van het mkb die men via Covid-19 bespoedigt, een einde aan vrij ondernemerschap, een dictatuur waar de menselijkheid door het toilet gaat. En een privejetset die de touwtjes in handen krijgt, die alles opkoopt met bijvoorbeeld bijgedrukt geld. Dat noemen ze bij het World Economic Forum ‘The Great Reset’, en ze zijn brutaal genoeg om alles open en bloot op het web neer te zetten.

We zien nu al hoe Mensenrechten al zijn opgeschort vanwege een opgeblazen mediavirus. Terwijl mensenrechten er niet voor vredessituaties waren en ‘normale’ omstandigheden maar juist wanneer het misgaat daarmee. We zien nu dus hoeveel die Mensenrechten als funderingsdocument van de Verenigde Naties waard waren.

Evenveel als het papier waarop ze gedrukt stonden, wanneer dat de macht zo uitkomt.

Voor centraal geplande gronstofpolitiek, bevolkingspolitiek en welvaartsherverdeling, daar pleitte de Club van Rome in 1972 al. Toen echter uit naam van beperking van ‘de’ bevolkingsgroei op aarde. Het nationale klimaatbeleid stamt van de Tweede Aardetop in Rio de Janeiro (1992). Daar zette slechts een klein clubje mensen de grote lijnen uit, verwant aan Wallstreet- en Wereldbank-belangen.

Er is vandaag dus niets nieuws onder de zon/. Alleen beginnen mensen de impact nu echt te voelen van globalisme-politiek, waarvan vaccinatie-lobbyist Bill Gates zich ook ‘Goalkeeper’ noemt.

Tot in alle haarvaten van onze levens

Totalitair globalisme in vrolijke lollykleurtjes
De klimaatagenda is die zelfde anti-populatiegroei en grondstofagenda van de Club van Rome, maar dan in CO2-jas. Hier staat CO2 domweg voor energie-rantsoenering en de rantsoenering van bewegingsvrijheid van ‘het volk’. Alleen de privejetset die jaarlijks in Davos samenklontert bij het World Economic Forum eigent zich hier een ongelimiteerde ruimte toe.

Zij zijn ook de financiers en aanstuurders van grote ‘groene’ ngo’s. Neem de baas van vaccinatie- en pharmagigant Roche Peter Hoffmann. Zijn vader Luc Hoffmann richtte met Prins Bernhard en Prins Philip het Wereld Natuur Fonds op. Hoffmann is met zijn Mava FOundation nog steeds miljoenen-financier van ‘groene’ politiek.

Ook is hij bestuurder van het World Economic Forum.

Dat globalisme-programma van de privejetset heet nu 2030 Agenda, voorheen Agenda 21, met als tussenstation voor de ‘derde wereld’ de ‘Millennium Development Goals’. Van de implementatie van die technocratische agenda van de Verenigde Naties in Nederland, was tot afgelopen jaar top-ambtenaar Hugo von Meijenfeldt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de nationale coördinator.

Informeer je buiten de gecontroleerde leugenpers

De contouren van die agenda, werden in 2012 opgesteld door een panel van slechts 27 ’eminent persons’ in New York onder leiding van David Cameron in 2012. Met daarin ook Paul Polman van Unilever en campagnestrateeg van Obama, John Podesta.

Het klimaat-dictaat van Parijs in 2015 werd de finalisering van wat ook Post 2015 Development-agenda heet. Voor alle terreinen van onze levens in 17 ‘duurzame ontwikkeling’-doelen hebben de technocraten wat leuks voor U bedacht. Het Migratiepact van Marrakech (Global Compact) komt ook uit de besluiten van die 27 voort.

Kunstgras grassroots

Kunstgras-grassroots, ‘burgerinitiatief’ van boven gestuurd
Wie nader onderzoek doet, ziet uit welke kleine pyramidetop rond Amerikaanse belangen deze terminologie afkomstig is. Of het nu gaat om ‘genderneutraal’, wat afkomstig is uit Amerikaans beleid tegen bevolkingsgroei, prominenten als Planned Parenthood, Margaret Sanger en Marie Stopes.

Of containerkreten als ‘biodiversiteit’. Die term diende Wereldbank-belangen om beslag te kunnen leggen op natuurlijke hulpbronnen en land in Latijns Amerika. Zodat landen met Wereldbank-schuld dat via stukken regenwoud kunnen inlossen: ’Debt for Nature’.

Waarom geen folder bij de pomp waar Shell ons EERLIJK informeert over de kosten van energie-transitie?

Als paddestoelen schieten overal ‘ngo’s’ uit de grond, zoals de Stichting SDG-charter van bankier Herman Mulder bij de VNO-NCW en ambtenarij van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Al die stichtingen verkopen vervolgens in andere gedaante steeds het zelfde.

De nationale democratie met al die populisten moet buiten spel. Er is ‘leiderschap’ nodig van ‘de experts’ bij ngo’s, academia en corporate bv. Overal waar de regenboogvlag van repressieve tolerantie wappert, van Texel tot Wageningen Universiteit kun je zien; ze onderschrijven 2030 Agenda.

Neem ook de regenboogfoldertjes die Shell bij de pomp uitdeelde, als deel van de ‘Dutch Sustainable Growth Coalition’ (DSGC) met Unilever.

De hele derde wereld aan een bankschuld en opsporingsdienst belastingen = microkrediet

Of je nu de Eerste Wereld Oorlog verkoopt, haat tegen Poetin en de Russen of een Bikini, al een eeuw lang kunnen Amerikanen via spindoctoring de publieke opinie dicteren. Mits je voldoende middelen mobiliseert en invloed op media hebt. Hoe dat gebeurt, gaan we dadelijk nader op in.

In de financiering door filantropische stichtingen verwant aan Wallstreet-belangen zien we al een sleutel. Wie betaalt die profiteert van klimaat-agitatie. De vraag ‘wie profiteert’ is voldoende om voorbij enkele façades te kijken en wollige gepraat over het redden van de planeet..

Wie verder kijkt dan links-rechts-clichés van massamedia, ziet hoe juist milieuclubs en multinationals, ieder via eigen aanvliegroute, een zelfde belang dienen; beslaglegging op de publieke ruimte en publieke gelden. Dat beschreef ondergetekende al voor Elsevier Weekblad in ‘Hoe milieuclubs en multinationals elkaar helpen’ op 22 februari 2018.

De DSGC en World Economic Forum willen voor 2030 liefst 10.000 miljard euro publieke investeringen losweken. Met klimaatagitatie – zoals met Klimaatspijbelaars- maak je de politiek warm voor het verdienmodel dat ‘duurzame ontwikkeling’ is: privaat gewin op publieke kosten.

Globalisme SDG’s tot nieuwe Grondwet gemaakt

Via de Klimaatwet, waar SGP om rechtstatelijke redenen tegen stemde, zou Nederland dan 1000 miljard euro bijdragen. Die constructie ‘publiek de lasten, wij de lusten’ noemt World Economic Forum eufemisch ‘Blended Finance’, gemengde financiering.

Je gebruikt dan duizenden miljarden euro’s publiek geld als bankensubsidie en investeringsubsidie voor het grootbedrijf, voor je privatisering van de publieke ruimte en de afschaffing van een vrij mkb. Een programma van mondiale collectivisering en welvaartsherverdeling.

De vervaging tussen publiek belang en privaat is sinds de jaren ’90 al 1 van haar actieve agendapunten. De zelfde persoon – Maurice Strong- die ook de twee ‘aardetoppen’ van de Verenigde Naties organiseerde in Stockholm (1972) en Rio de Janeiro (1992) was ook co-oprichter van het World Economic Forum.

Hardin’s artikel: zijn ‘oplossing: ‘Coercion mutually agreed upon’ verwoordt de geest van de Klimaatwet: een dictatuur

Collectivisme van de Commons
Zijn de meeste medeplichtigen aan de klimaatagenda typische ‘ezels’, mensen die niet weten wat ze doen, inclusief politici van de Christenunie. Strong was nu een typische ‘schurk’ als protegee van de invloedrijke Rockefeller-familie waarvoor ook Henry Kissinger werkzaam was. Zijn instrumentele rol bij het optuigen van de klimaat-agenda is door historicus en econoom Rupert Darwall beschreven in ‘The Age of Global Warming’ (2012).

Hij focust zich hier echter nog tezeer op het politiek proces en de rol van oliemagnaat en Rockefeller-protegee Maurice Strong. Maar in de opvolger ‘Green Tyranny’ (2018) zet hij nog een stap verder, en slaat Darwall de spijker nagenoeg op de kop.

Maar ook Elaine Dewar legt Strong op de pijnbank in ‘A Cloak of Green’ (1994); hoe multinational- en staatsbelangen schuilgaan achter ‘groene’ wereldpolitiek. En hoe ngo’s als trojaans paard van corporate belangen worden gefinancierd en ingezet in ‘De Derde Wereld’.

Een uitwerking van dat argument lees je ook bij ‘Privatizing Nature’ van Michael Goldman (1998); ‘groene’ politiek uit naam van ‘klimaat’ en ‘biodiversiteit’ dient de privatisering van de publieke ruimte. Die noemen ze ‘the commons’ (De Gemeynt) naar Garrett Hardin (1968)..

Dus noemen ze het afschaffen van vrij ondernemerschap ook ‘Business with COMMON sense’, waarbij ze het Engelse woord voor ‘gezond verstand’ Common Sense uit verband rukken, want hun ‘common sense’ betekent ‘collectivistisch denken’,

Al een halve eeuw worden her en der NGO’s met fondsen volgestopt om in media ‘het milieu’ te verkopen, de wens tot greep op alle grond en grondstoffen als achtervang van een monetair systeem. Een klein onderdeeltje van die agitatie-propaganda is bijvoorbeeld de Klimaatmars van 10 maart 2019.

Organisator Milieudefensie krijgt jaarlijks 10 miljoen euro propagandageld van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om zulke evenementen te organiseren.

Die marsen werden afgelopen jaar al in New York in de Verenigde Staten gehouden. Dankzij het door ‘filantropen’-miljardairs als het Rockefeller Brothers Fund gefinancierde 350.org van Bill Mc Kibben. Nu waaien ze ook overzee. Zo, met al die private en publieke gelden, krijgt een door een kleine pyramidetop georkestreerde agenda van New York Liberals een volks randje. Alsof ‘het volk’ het wil.

Dat is klassieke ‘astroturfing’,

– in de volgende aflevering zien we hoe de strategie van misleiding vakkundig is uitgerold met professionele marketing. Vervolgens zullen we aanbevelingen doen, om niet in de netten van De Leugen verstrikt te raken en de val van zelfaanbidding. Menen zelf ‘goed’ te doen en geilen op jezelf is iets anders dan ‘goed zijn’. 

4 Replies to “Christenunie-politici dienen satan… (1)”

  1. ChristenUnie (met name RPF) is opgericht als tegengeluid tegen de 1-wereldregering van de VN (het verraad van het antirevolutionaire ARP/CDA). Ergens in de jaren 90 is dit compleet misgelopen. Ook de SGP lijkt zwakke knieën te hebben en buigt mee met de krachten van de Mammon. https://www.partos.nl/building-change/ Zullen de voorspellingen uit Openbaringen van 144000 laatste Godsgetrouwen uitkomen? Dit laatste is een retorische vraag helaas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *