Friezen tot hun nek in de slavenhandel

Harlingervaart bij Witmarsum, heeft zo wel iets van de Marneslenk

De Friezen waren als zeevarende handelaren bij grootschalige slavenhandel betrokken. Ook bezaten ze zelf slaven en horigen die ze als minderwaardig mens behandelden, gelijk aan ieder lastdier. Dat blijkt uit de Lex Frisionum, het gewoonterecht van de Friezen tussen Westerschelde en Weser, opgesteld in het jaar 796 onder regering van Karel de Grote.

De Marneslenk

Slavenbank
De slaven waren afkomstig van (stammen)oorlogen, waarbij de overwonnen stam de slaven moest leveren. Of wanneer iemand een schuld had, die hij niet kon afbetalen. Dan werd die eigendom van de ander, eigenlijk net zoals het bankwezen nu nog functioneert. De Friezen waren in de 7de en 8ste eeuw succesvolle zeevarende handelaren, die ook slaven kochten op de markt van Hedeby (Haithabu) in Sleeswijk Holstein.

In het boek van historicus Luit van der Tuuk ‘De Friezen’ (2013) staat op bladzijde 251 in de bijlagen een vertaling afgedrukt van die in het Latijn opgestelde Lex Frisionum. Hij schrijft dat er geen Middeleeuws handschrift van die Friese rechtscodex is overgeleverd.

De boekdrukker uit Basel in 1557, Joannis Basilius Herold drukte een exemplaar waar historici nu uit putten. De rechtsregels maken duidelijk onderscheid in standen van ‘vrijen’, edelen, en daaronder horigen en slaven.

Wie een ‘vrije man’ doodslaat, moet in Oost Friesland bijvoorbeeld als boete ’53 ‘solidi’ betalen plus 1 denarius; en als hij ontkent zweert hij met elf eedhelpers’

Als hij een horige doodt, boet hij 27 solidi minus 1 denarius aan diens heer, en aan de verwanten van de gedode 9 solidi minus een derde denarius: en als hij ontkent zweert hij met  vijf eedhelpers.’

De Halsband, duizend jaar oude dijk tussen Arum en Pingjum aan Groene Dijk

Rechtsregel 11 stelt:

Als ergens een man,l het zij edele of vrije of horige of ook slaaf, de slaaf van een ander doodt, boet hij hem gelijk aan hoe hij wordt gewaardeerd (taxatierapport RZ), en zijn heer zweert hem metzijn enkelvoudige eed dat dit de juiste prijs is geweest.

Onder Titel IV zie je nog eens hoe een slaaf in die tijd werd gewaardeerd:

Als iemand de slaaf van een ander doodt, boet hij hem overeenkomstig de waarde waarop zijn meester hem schat. Evenzo zullen paarden en runderen, schapen, zeugen en wat ook aan levende have tot gebruik de mens toebehoort, tot de hond toe, zo betaald worden als ze door de eigenaar gewaardeerd worden.

De Marneslenk

Herstelbetalingen alom dus. Nu heeft ieder huishouden het equivalent van 40 slaven in huis, dankzij elektriciteit en apparaten daarop aangesloten. Toendertijd moest alles van paardenkracht en menskracht komen.

Om die menskracht te krijgen ging je op stammenoorlogstocht, bij de buren wat menskracht winkelen.

Bijgesloten foto’s beelden het oude Marne-estuarium af tussen Harlingen en Bolsward.

Die werd al vanaf 1100 ingepolderd, toen ze de Groene Dijk als dam legden van Arum naar Pingjum. Maar bij stormachtig weer lijkt de kronkelende Harlingervaart nog wel een beetje op hoe die Marneslenk door het kwelderland trok.

Terpdorp Longerhouw

Daar omheen lag de ‘Halsband’, een nu 1000 jaar oude dijk die nog steeds in het landschap te vinden is.Op de Bosatlas van Fryslan is vlakbij Longerhouw nog een slootje te vinden dat hier ‘Marne’ heet.

Dat is het enige restant dat na 1000 jaar nog valt terug te zien, vlakbij de ‘Marnedijk’, die je ziet liggen als je over de A7 rijdt.

Dit slootje onder Bolsward heet nog ‘Marne’

Er is nog weinig veranderd in 1200 jaar, alleen gaat alles nu wat meer bedekt. Wat is ‘vrijheid’ zonder een bewapend iemand die je vrijheid beschermt? Dan worden je rechten je zo door krachtiger machten afgenomen.

Mensen zijn nu ook lijfeigene van de bank waar ze een hypotheek hebben. En sinds de Donorwet zijn we ook allen lijfeigene van het Medisch Industrieel Complex. Je organen zijn volgens die wet nu van orgaanhandelaren, die met De Staat haar geweld je lijf komen opeisen van je nabestaanden, dankzij Pia Dijkstra (D66)

De goddelozen namen hier de tent over, en dus vallen we weer terug in barbaarse staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *