Wie niet in God gelooft, gelooft zelfs NOS Journaal

De Abdij van Langweer

Voor het alternatieve mediakanaal De Ommekeer leg ik nog eens uit, hoe het volgens mij komt dat mensen door een massapsychose bevangen raakten, die via de massamedia overdraagbaar is gemaakt.

Zodat ze als dwangneuroten voor de winkel hun handen ontsmetten en met gretigheid al hun burgerrechten laten ontnemen, alles voor een vals gevoel van ‘veiligheid’. Waarna ‘de Grote Leider’ hen door De Grote Crisis moet loodsen richting het Utopia van een Ziektenvrije Wereld Zonder Risico.

Waarom gaat de hele beschaving op het hakblok voor ‘een veilig gevoel’?

Reactionair zijn
Dat mensen nu in de meest uitzinnige onzin geloven, zelfs in het NOS Journaal, dat is natuurlijk door:

 1.  het verlies van het klassieke christendom. Dus niet dat moderne gedweep met Jezelf en ‘je gevoelens’ in zo’n fabriekshal vol herrie maar het Orthodoxe Geloof zoals we dat belijden in De Abdij.
 2.  het verlies van (kennis van) klassieke filosofie, dus logica, argumentatie en het besef dat waarheid kenbaar is, los van het persoonlijke.

Ook al dat gezeur over ‘racisme’, marxistische chaos-creatie van rancuneuze atheïsten, het is direct tot verlies van het christendom te herleiden. We beginnen dus bij punt 1. Je hebt het christendom nodig voor het Verlangen naar waarheid, en Godvrezendheid. Dat je niet zomaar ‘van god los’ kunt leven, eigen willekeur.

Er is een Morele Wet die los staat van je persoonlijke opvattingen, je zelfbeeld. En je valse besef dat je zelf ‘goed’ bent omdat je het zo goed meent. Praktische uitzonderingen op De Regel, noodsituaties enz ontkrachten de regel niet maar bevestigen hem.

Schaaltje 1000 van Jezus Christus lijkt vooralsnog onhaalbaar….

Je hebt dus de plicht om naar waarheid te zoeken, ook als die waarheid je pijn kan doen of ontwricht.

Daarom is ‘linkse christen’ ook een innerlijke tegenspraak. Linkse mensen aanbidden zichzelf, blijven in een infantiel stadium hangen. Dus moet ‘de wereld’ veranderen, ze vallen andere mensen lastig met een pot subsidie.  In plaats van dat ze eens zichzelf verbeteren.

Een echte christen is ‘links’ noch ‘rechts’ maar reactionair, stijgt uit boven de mist van de moderniteit. Niet van deze tijd en daar trots op. Dan herken je De Leugen ook eerder. Valse leraren beloven je een Fantastisch Leven als je een simpele set regels opvolgt. Zoals Dale Carnegie, die je regels leert om anderen te gebruiken voor je eigen cultus van zelfaanbidding.

Dat noemen ze dan ‘zelfhulp’. De technieken werken absoluut, maar het doel van zelfaanbidding is wat het boek satanisch maakt. Anderen gebruiken voor jezelf. Jezus leert ‘het smalle pad’. Veel moeilijker en ongrijpbaar, want God is niet te versimpelen.

Een satanisch boek leert jezelf aanbidden via gebruik maken van anderen

Geen gezond geloof zonder De Rede
Naast een gezond klassiek geloof, heb je kennis en de wetenschap nodig, het analytisch denkvermogen om via bewijsvoering tot het ware, goede en schone te komen.

Beide cruciale punten zijn vervangen door het slordige (post)moderne denken. Je ontkent dan dat er zoiets als ‘waarheid’ bestaat. Moraliteit is slechts uitkomt van ‘de tijd’, de opvattingen van dat moment in die bepaalde groep.

In de praktijk betekent dit bij mensen dat ze alleen iets van je aannemen als dat hun ego streelt. Of wanneer de boodschapper zich afdoende Sociale Autoriteit weet aan te meten. Dan is het plots ‘waar’. Populair is waar, of ‘wat goed in de groep ligt’ wordt een criterium voor wetenschapsbeoefening.

Ook die vorm van slordig denken, intellectuele barbarij, dat is ze via de massamedia aangeleerd. Massamedia zijn vergif die je tot ‘massamens’ maken. Man ohne eigenschaften.

Je hebt iemand een gekwetst gevoel gegeven. De Wierhiet hat ’n skel lut

‘Gij zult niet oordelen’ = je moet je bek houeh
Het hoogste morele dogma van de (post)modernist is ‘je mag niet over andere mensen oordelen’…. Dat oordeel van de ‘gij zult niet oordelen’-mensen moet je dan gelaten over je heen laten gaan. Want zodra je hen wijst op het feit dat ze jouw zo wel veroordelen, noemen ze je ‘stellig’ en ‘wil je niet naar anderen hun mening luisteren’.

Ze gebieden je om hun onzin kritiekloos te slikken, want als je dat niet doet heet dat een persoonlijke aanval. Omdat ze stanpunt en persoon niet los van elkaar willen zien.

Men trekt alles direct in het persoonlijke. Daaruit volgt ook de cultus van ‘gekwetstheid’, waarin de definitie van tolerantie is omgedraaid: niet langer is ‘tolerantie’ zoiets als ‘incasseringsvermogen’ maar ‘het recht op de langste tenen’.

Facebook verwart MACHT met ethiek, lange tenen met tolerantie (incasseringsvermogen)

Dat zie je ook op Safespacebook, waarin ik verbannen ben omdat ik iemand die op MIJN pagina vervelend deed hardhandig terechtwees. Omdat die vervolgens bij Safespacebook zijn gekwetste gevoelens kenbaar maakt, mag ik dan een week lang niet meer publiceren.

Zulke mensen deugen werkelijk nergens voor. Want:

 1. ze gaan je altijd op persoonlijke basis te lijf, je moet hun opvatting aannemen omdat ZIJ het onderwerp en lijdend voorwerp van de zin zijn
 2. zo klagen ze je ook bij anderen aan

En zo kweekten de massamedia dus een domme massa waarin Het Gevoel en De Angst dus maatgevend zijn, met De Autoriteit die vertelt wat waar zou zijn. Grote Leider beveel en wij volgen U.

Zoals: De leugen van een ‘pandemie’ die volledig door het WHO en haar leugens op touw is gezet, met financiering van Bill Gates en zijn mede-samenzweerders.

Ontstaat dit zomaar vanzelf?

Uit de val van postmodernen raken
Het kost even moeite om je uit die val van postmodernen te ontworstelen, omdat je in twee verschillende waarheidsopvattingen bivakkeert. En omdat je als 1 van de weinigen nog moeite doet om kennis tot je te nemen, en om op basis van waarheid en rede tot kennis te komen.

Dan doe je een gevolgtrekking uit een lijn van redeneren. En dan zeg je ‘ik sta hier, en kan niet anders’. Niet omdat het om JOUW gaat, maar omdat die redeneerwijze je geen andere keuze laat.

De 1 hanteert de opvatting ‘waarheid is waar logica en bewijst naartoe wijst’, los van de persoon. Dus ook als het mij vandaag even niet zint, dat verandert niets aan de waarheid. De ander ‘waar is waar ik me prettig bij voel, wat mij het idee geeft volwaardig mee te tellen’.

Zo zie je als het goed is nu ook, waarom dat ‘je mag niet oordelen’-argument zo vals en amoreel is.

Want zou ik zeggen ‘wat zit je haar leuk’, dan oordeel ik. Maar plots mag je dan wel oordelen. Mensen bedoelen dus slechts ‘je mag niets zeggen dat mij niet aanstaat’. Terwijl de Friezen niet voor niets het spreekwoord kennen ‘de wierhiet hat n skel lut’ (de waarheid heeft een schel geluid)

En daarnaast hadden klassieke Friezen al nooit iets met het (post)modernisme op:Sa is’t en net oars!

Zo krijg je dus een verbod op het spreken van de waarheid, doordat het persoonlijke boven het objectieve staat. Uiteindelijk is dan alleen nog het machtswoord ‘waar’.

Waarheid kan pijn doen
Waarheid kan pijn doen. Ook kan het je prestige verlagen, wanneer je er achter komt dat je grootschalig bent beetgenomen. Dat is ook een belangrijke reden, waarom NOS, RTL en al die leugenachtige rotkranten niet meer van hun desinformatie-campagne over een niet bestaande ‘pandemie’ (hoogstens epidemie) kunnen terugkeren.

Dus gaan ze ‘all the way’ met het machtsspel van deze corrupte regering mee. Het wegvallen van dat ouderwetse degelijke Zondenbesef, maakt het extra moeilijk van je valse pad terug te keren. Want wie God niet kent, hangt volledig aan het eigen ‘prestige’.

Aan die attitude van hoogmoed en zelfaanbidding, kleeft ook de opvatting dat niemand je mag kwetsen. ‘Jezelf’ is immers de enige standaard, het kostbaarste en dierbaarste.

Niets mag nog pijn doen, er mogen in deze wereld van God Los geen risico’s meer zijn. De Staat en de Grote Techbedrijven zullen die allemaal wegnemen, en ieder de mond snoeren die nog iets aanbrengt dat de gevoelens kwetst van ambtenaren, linkse relgroepen, enzovoort.

Dat verbod op kwetsende waarheden uit zich op de nieuwe media door censuur van Youtube, Twitter, Safespacebook. Omdat deze mensen niet op basis van logica, rede en bewijs hun argumentatie voeren, maar op basis van ego en zelfaanbidding.

Wie niet in God gelooft, gelooft zelfs het NOS Journaal
En zo komen we weer terug bij het begin. Wanneer je door een bende goddelozen/modernisten geregeerd wordt zoals Mark Rutte en Hugo de Jonge, hun bovenbazen (UBO’s) van God los, dan vrezen ze God niet. Ze menen dan alles te kunnen uitvreten met de mensen, die hun een leiderspositie toevertrouwden.

Alleen het Machtswoord is nog waar. Door ieder tegengeluid te criminaliseren, drijven ze ons nu de fuik in van Bill Gates en zijn vaccinazi’s. Het is een zorgvuldig voorbereide operatie, die al jaren op de rol stond.

Dat kun je al met een eenvoudig rondje internet zien, alles is in rapporten en websites gedocumenteerd.

De Grote Reset knop

Terwijl ze bij de NOS, RTL, Volkskrant, Algemeen Dagblad enzovoort de boel bij elkaar liegen. Of dat nu bewust of onbewust is, uit dommigheid en luiheid: ze zijn schuldig aan het bedrijven van de leugen. Geen excuses.

Mensen die niet in God geloven zijn ook laf. Ze durven enkel achter autoriteiten te schuilen. Opkomen voor waarheid vraagt juist durf, moed om de consequenties te nemen, de hoon en laster van de goddelozen die je zullen belagen.

Daarom zul je nauwelijks leren wat er werkelijk speelt,  buiten de paar alternatieve media als Cafe Weltschmerz, Blue Tiger en nu hier de Ommekeer die nog proberen om aan waarheidsvinding te doen, gebaseerd op logica, rede en bewijs. Die eerbiedigen tenminste nog het tweede punt, de noodzaak tot rede en bewijs.

In plaats van dat je De Leugen ‘waar’ maakt met een beroep op Sociale Autoriteit en ‘De Regering’. Zoals de NOS doet, hun ‘waarheid is wat de partij vraagt’-journalistiek: corporate propaganda.

Daarom: zonder God is er geen moraal (los van persoonlijke opvattingen). Dus zie je de directe gevolgen van de geloofsafval nu in massa-psychologische setting zich ontvouwen, ook bij partijen en personen die zichzelf voorhouden ‘christen’ te zijn als de godslasteraars van de Christenunie.

Ja, dat mag ik zeggen, het ZIJN godslasteraars. Niet vanwege ‘ik’, maar door beschouwing van hun daden en uitspraken. Zij dienen satan. En wanneer je teergevoelige zieltje met je eigen hoogstaande morele zelfbeeld dat zo ruw overkomt.

Ja, nou en: wat hebben jouw gevoelens over die uitspraak nu te maken met de waarheid ervan?

En wie niet in God gelooft gaat alles geloven. Zelfs in het NOS Journaal. Of in de eigen ‘goede bedoelingen’.. Je verliest die kritische spiegel, dat je de vraag durft te stellen ‘ben ik wel zo goed als ik van mezelf graag wil menen?’.

Voor het zingen de kerk uit…

Wat veel Alternatieve media missen: een traditionele kijk op Goed en Kwaad
Meer dan ‘wetenschap’ heb je dus ook wijsheid nodig. En een zekere bescheidenheid over je eigen superieure moderne inzicht in de realiteit. Alsof alles dat mensen vroeger door eeuwen ondervinding toetsten en vervolgens ritualiseerden ‘dom’ zou zijn.

We zijn hier niet gelovig genoeg om atheïst te zijn. Om God te ontkennen, moet je dusdanige ‘leaps of faith’ maken over het ontstaan van dit universum en het bewustzijn, dat je in wonderen gelooft waar die van Bijbelse verhalen bij verbleken.

Niet voor niets is dat Godvormig gat in onze ziel aanwezig, dat Paradijsverlangen. Dat is geen zinloze Freudiaanse afwijking, maar een roepstem om de Waarheid te zoeken die in je is gelegd. Wat ook waar is: als God bestaat, dan kun je dus ZELF ook niet zomaar wat flikken.

Dan wacht jouw het zelfde oordeel waarmee je anderen oordeelt. Dat is wat Jezus ook stelde. Jezus oordeelde dat het een lieve lust was, maar zei dus niet dat je andermans gedrag niet mag veroordelen. Wie noemde zijn opponenten bijvoorbeeld ‘addergebroed’ in het Nieuwe Testament?

De Sint Nicolaaskerk van Blija

Jezus was niet van de PvdA (of erger)
Jezus was niet van de Sociale Academie of de PvdA. Hij stootte mensen tegen de borst, kwetste hun ego’s. Daarom kruisigden ze Christus ook. Wat de mensen bij alternatieve media werken die niet in God willen geloven hindert, dat is precies dat: niet willen geloven.

Dus blijven ze ook vaak in cirkeltjes praten, technische argumenten herhalen, nog maar weer een petitie houden of rechtszaak. Allemaal prima, het moet ook gebeuren. Maar… Ze missen de Kracht waarmee je De Angst opheft. (niveau 3 uit de cursus bullshitdetectie)

En dus zie je helaas bij Alternatieve Media ook de grootste onzin uit de New Age stal bovenkomen, tot de buitenaardse wezens en Adam Weishaupt aan toe. Terwijl we hier gewoon met een aloud thema te maken hebben, Het Kwaad in de wereld.

Dat kwaad zit niet in ‘die ene groep’ of alleen in ‘Bill Gates’ terwijl ‘de meeste mensen deugen’. Het zit even goed bij al die mensen die zich gewillig laten meeslepen. Bijvoorbeeld omdat ze te laf zijn om Nee tegen de leugen te zeggen, wanneer dat een baantje zou kosten.

En nee, al maken ze me dood: ik ga geen muilkorf dragen op orders van dit leugenachtige corrupte regime. Liever als held sneuvelen in de strijd tegen de goddeloze bende van het Rutte-regime, dan als slaaf op hoge leeftijd achter een rollator onder de pillen van Big Pharma.

Dood ga je toch.

Wat het pianospel betreft, we rammelen maar wat hoor. Het is 35 jaar geleden dat ik les kreeg, we pikken het pas weer op dankzij de gift van een elektrische piano. Wat een prachtig, compleet instrument!

10 Replies to “Wie niet in God gelooft, gelooft zelfs NOS Journaal”

 1. Iedereen die de Biologische Wetten van dr R G Hamer niet kent die in Gods Natuur gelden is vanzelfsprekend “van-god-los”. Ook alle alternatieve gekke Henkies zoals Willem Engel, Blue Tiger, Ommekeer, Weltschmerz, enzovoort , die je een alternatieve leugen op de mouw spelden…. Ik reken hier de van-god-losse RZ inmiddels ook toe, te veel hardnekkige onzin en promotie van alternatieve charlatans…
  Gewoon weten dat in Gods Natuur niet zoiets bestaat als besmettingen met virussen. Gods Natuur kent uitsluitend Zinvolle Biologische Programma’s. Waar in psyche, hersenen en organen onafscheidelijk één geheel vormen.

 2. Ha Ko, of we zo van je Bewuste Pad wat opsteken betwijfel ik, maar Dr Hamer zijn Biologische Wetten, daar wil ik graag eens over lezen. Als het niet waar is wat hij zegt, dan moet het vast om te lachen zijn…

  1. goh Rypke nog altijd geen tijd gehad om ff m’n antwoord met daarin 3 links mbt Hamer en de Biologische Wetten hier te laten verschijnen… ben je zo druk met het lezen van zijn werk?
   (Als je ze plaatst haal je dit commentaar maar weg he…)
   Overigens heb je niet gemerkt dat die hele zogenaamd alternatieve “viruswaarheid” ook door de NOS wordt gecovered…. vandaag las ik er “viruswaarheid.com linkt door naar RIVM”… nou beetje intelligentie en dan zie je toch hoe het spel gespeeld wordt…gecontroleerde oppositie noemt men dat, ik ken dat begrip door en door van die onzinnige “9/11waarheid” clubjes

 3. RG Hamer was een kwakzalver. (Helaas) Wanneer de principes van Bullshitdetectie over zijn theorie worden toegepast, komt men tot de conclusie dat de beweringen niet te verifiëren zijn en dus onwetenschappelijk.

  1. vrij onduidelijk commentaar johannes, ben je niet in staat waar je op doelt enigszins te duiden?
   een tip misschien:
   Denk vooral nooit Zelf na, maar laat je leiden door om het even welke voorganger van enig “kerkje”… buuten je
   Super eng man, dat bij jezelf naar binnen gaan… voor raad van het Hoogste dat Is.

   TESTiDEMY (150 EUros per test)

   er moet getest er moet getest
   op iets wat werk’lijk niemand kent
   maar alles went ja alles went
   en domheid is vandaag de pest

   maar commercieel is testen goed
   voor hem die dat soort voedoe doet

   29-8-2020

   dus ja dat testen is de kwaal
   en vaak vaak testen Nieuw Normaal

 4. Beste schrijver van dit stukje,
  Ik neem één zinnetje uit dit stuk: “Moraliteit is slechts een uitkomst van “de tijd”, de opvattingen van dat moment, in die bepaalde groep” Hier wordt gedoeld op een moraliteit zonder God als basis.

  Okay, hoe kan het dan toch zo zijn dat de God van de Bijbel totaal geen probleem heeft met slavernij en dat zijn moraliteit t.o.v. dit onderwerp “toevallig” overeenkomt met de moraliteit van de mensen die destijds leefden? Slavernij was in die tijd in alle culturen de normaalste zak van de wereld. Voor Mozes was het de normaalste zaak van de wereld dat wanneer een volk door zijn mannen was verslagen, dat in naam van God alles en iedereen afgemaakt werd, behalve dan de jonge meisjes (“die nog niet bij een man gelegen hadden”), die mochten de mannenbroeders, als oorlogsbuit, als seksslavinnetje voor zichzelf houden.

  Tegenwoordig gaan wij over onze nek van de wandaden van groeperingen als IS, maar wat zij doen en wat Mozes deed komt toch precies hetzelfde neer? De God van de Bijbel kwam niet op het idee om een gebod tegen slavernij uit te vaardigen, dat moesten wij mensen, met onze opvattingen van deze tijd, zelf dan maar doen.

  Dat gebeurde niet toevallig nadat we met het vorderen van de tijd steeds meer los kwamen van de God van de Bijbel, en nadat kerk en staat van elkaar losgemaakt werden door onze, op menselijke moraliteit gebaseerde rechtstaat. De Bijbel en z’n God zijn producten van de mensen de destijds leefden.

  Als de Bijbel in onze tijd geschreven zou zijn dan stond er vast en zeker wel een gebod in wat ongeveer zou luiden als: “Gij zult andere mensen niet tot slaaf maken!” Er is geen absolute moraliteit, ook niet in de Bijbel. Al zou de Bijbel echt absolute moraliteit en absolute waarheid van een perfecte God bevatten, dan nog moeten z’n teksten door imperfecte mensen geïnterpreteerd worden.

  Een paar duizend christelijke denominaties die het allemaal oneens zijn met elkaar, dat is het gevolg de verwarring die God (als hij tenminste bestaat) veroorzaakte door zijn perfecte Woord in handen te geven van, en ter interpretatie over te laten aan, zijn imperfect geschapen “evenbeelden”….

  De God van de Bijbel is ’t werk van mensen uit de steen/ijzertijd, die hoort, net als al die andere goden uit het verleden, op de schroothoop van de geschiedenis. Rypke heeft het over handel in angst, nou als er iets handel in angst is dan is het christendom daar al eeuwenlang het perfecte voorbeeld van: Hou van Jezus, geloof in Jezus, gehoorzaam zijn evangelie, anders stuurt deze “vredevorst” je net zo gemakkelijk naar de verdoemenis.

  1. @ Siem, je vraag gaat over de theodicee, ‘het kwaad in de wereld’, zoals in het Bijbelboek Job. Inderdaad kun je uit de Bijbel geen vaste REGELS afleiden, dat zou te makkelijk zijn. De Bijbel gaat om de zoektocht naar God, die Jezus het ‘smalle pad’ noemt.

   Je kiest er voor om zelf op God’s stoel te zitten, en verpakt die houding in een kennisvraag, die gemotiveerd is uit een geloof in ‘De Vooruitgang’. Alsof zouden mensen in de ijzertijd wezenlijk van nu verschillen, zelfs dommer zijn dan wij moderne mensen met onze verheven liberale ‘principes’

   Er is geen morele vooruitgang, de 20ste eeuw was de meest gruwelijke ooit. De Slavernij is nooit afgeschaft, nu zijn we allemaal schuldslaven van banken en na de mega-depressie voel je vanzelf wat dit inhoudt

   Je zult eerst je modernistische ‘ik’-perspectief moeten loslaten, het alles overziende ‘ik’, dan zul je ook zien dat er wel degelijk universele moraal is, gegrond in een universeel verlangen, een Paradise Lost, waarvan ik bij jou ik iets proef.

   Het christendom is handel in vergeving, dat is de innovatie na het inzicht dat je zelf moreel nergens voor deugt en ook jezelf niet kunt verlossen.

   Maar belangrijker dan ‘moraal’ is God zelf, lees daartoe ook ‘Orthodoxie’ van Chesterton. Voor wat morele leefregels doe je niet aan geloof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *