‘Duitsland (BRD) juridisch nog Amerikaanse kolonie’

Reichsdeutscher weten dat er nooit vrede is gesloten, hun land is juridisch nog bezet

Bij de vrijheidsdemo in Berlijn zag je zogenaamde ‘Rijksduitse’ vlaggen uit de Keizertijd, en borden met ‘Vredesverdrag Trump-Poetin’. Die begrijp je niet, tenzij je Das Deutschland Protokoll leest van Ralf Hill, uitgegeven bij JK Fischer Verlag.

Het blijkt dat de Bundesrepubliek Deutschland (BRD), juridisch gezien geen staat is, maar nog steeds de zelfde Amerikaanse bezetters-creatie van het Supreme Headquartuer Allied Expeditionary Force (SHAEF): een bedrijf (Gmbh/BV), ten dienste van Amerikaans-Joodse geldpolitiek.

Met medeweten van politici als Konrad Adenauer en Helmut Kohl bleef die constructie in stand. Omdat de BRD geen rechtsgeldige staat is, is de ‘Wende’, de zogenaamde ‘hereniging’ van Duitsland juridisch ook betekenisloos.

BRD-Duitsers zijn daardoor statenloze burgers, Duitse militairen in Amerikaanse krijgsdienst hebben de rechten van ‘huurlingen’.

De literatuur voor vandaag…

SHAEF maakte Duitsers tot schapen
We schreven al eerder dat voormalig ‘West’ Duitsland nog steeds militair bezet is door de Amerikanen. Overal zie je nog bases van ze, zoals in Spanghdalem in de Eifel. Formeel werd SHAEF als bezetterscreatie in februari 1944 opgericht, en in juli 1945 ‘opgeheven.

Maar zij ging voort als Allied Group Control Council in Berlijn, kortweg ‘Control Council’ die bleef regeren. Zo kun je via deze link de wetten zien die ze in 1946 nog uitvaardigden als bezetter.

De Russen boycotten in  april 1948 die Control Council, omdat de andere drie bezetters van Duitsland (VS, UK en Frankrijk) in het geheim in Londen hadden vergaderd over de te volgen politiek.

Daarmee hield de Control Council in de ogen van Maarschalk Sokolovsky dus op te functioneren als gemeenschappelijk bezettingsorgaan. Omdat alleen de Russen al hun kaarten op tafel moesten leggen, terwijl de VS cs zaken konden achterhouden en coördineren in eigenbelang.

Control Council, de bezettingsmacht

Nooit een vredesverdrag met Duitsland
De Geallieerden sloten nooit vrede met Duitsland. Daarom bleef het oorlogsrecht gelden op door de Amerikanen bezet Duitsland, en wel de op de Haagse Vredesconferentie van 1907 besloten bepalingen tussen landen en rijken.

De Haager Landkriegsorgdnung (HLKO) artikel 53. Die bepaling stelt, dat een bezetter na een vredesverdrag alles dat ze in beslag namen moeten teruggeven:

Das ein Gebiet besetzende Heer kann nur mit Beschlag belegen: das bare Geld und die Wertbestände des Staates sowie die dem Staate zustehenden eintreibbaren Forderungen, die Waffenniederlagen, Beförderungsmittel, Vorratshäuser und Lebensmittelvorräte sowie überhaupt alles bewegliche Eigentum des Staates, das geeignet ist, den Kriegsunternehmungen zu dienen.

Alle Mittel, die zu Lande, zu Wasser und in der Luft zur Weitergabe von Nachrichten und zur Beförderung von Personen oder Sachen dienen, mit Ausnahme der durch das Seerecht geregelten Fälle, sowie die Waffenniederlagen und überhaupt jede Art von Kriegsvorräten können, selbst wenn sie Privatpersonen gehören, mit Beschlag belegt werden.

Beim Friedensschlusse müssen sie aber zurückgegeben und die Entschädigungen geregelt werden.

Zo voerde Adenauer campagne, voor Duitse hereniging en een vredesverdrag

Duitsland zou al in 1949 herenigd moeten worden
De Amerikanen en hun Joodse meesters lieten Artikel 52 van SHAEF in werking treden, en maakten zo de BRD als koloniaal vehikel van Amerika en haar Federal Reserve Bank in particulier bezit. Daarbij spiegelden de geallieerden aanvankelijk de Duitsers voor dat die BRD een ‘tijdelijke’ creatie was, dus tot de door Russen en Amerikanen bezette gebieden herenigd zouden worden.

Hiertoe dien je dus te weten dat ‘Duitsland’, datgene is wat nog in 1917 daartoe behoorde, voordat met het Verdrag van Versailles heel Duitsland werd vernield en aan herstelbetaling onderworpen (voor de Eerste Wereld Oorlog 1914-1918). Dus inclusief de Pruisische gebieden, die door de Russen waren veroverd.

Die gebieden werden na 1945 ‘verpacht’ (Verantwaltet) aan de nieuw gevormde entiteit Polen. Maar de belofte bestond nog, dat die gebieden ooit weer samengevoegd zouden worden tot het Duitse Rijk. Ralf Hill toont CDU- en SPD-verkiezingsaffiches uit de jaren ’60 waarin dat Groot Duitse Rijk nog aan kiezers als mogelijkheid werd voorgespiegeld.

Dat ze de regeringszetel van Bonn naar Berlijn wilden overbrengen. Ook Konrad Adenauer, de latere BRD-premier voerde campagne voor eenwording en een vredesverdrag. Maar juist Adenauer zou als CDU-premier juist stiekem de eenwording tegenwerken. Terwijl de Russen voor een deal openstonden.

Ook de SPD voerde daar campagne voor

Een volk zonder staat
Dus niet de Oder-Neisse-grens was Rijks-Duitse grens. Maar het werd de grens zoals die met de “Wende’ in 1990 officieel werd, DDR + BDR. Op de DDR ligt tot de dag van vandaag dus ook nog een Russische claim, ze zijn juridisch gezien nog bezetter. Maar ze trokken zich terug, dus pro forma maken ze geen aanspraak.

Zo claimden de geallieerden alles dat op West Duits grondgebied ligt tot eigendom. Daarom kun je dus als Duitser nog wel iets ‘in bezit’ hebben, maar het is niet je eigendom. Meer nog: als Duitsers staat ook niet je nationaliteit als ‘Duitsland’ op je paspoort. Maar ‘Deutsch’.

Omdat Duitsland als staat juridisch gezien niet bestaat. Ook heeft Duitsland als staat nooit gekapituleerd tegen de Amerikanen. Het was de Wehrmacht die kapituleerde. Maar niet de juridisch aangewezen rijksleider, en dat was toen na het verscheiden/verdwijnen van Hitler Rudolf Hess.

Echter, Rudolf Hess werd de rest van zijn leven gevangen gehouden, tot hij gezelfmoord werd. Weinigen weten dat Rudolf Hess in 1942 een vliegtuig kaapte, en naar de Britten vloog (zonder medeweten van Hitler) om te proberen een vredesverdrag met ze te sluiten.

Demonstrerende Reichsdeutscher

Een rood paspoort: eigendom van bezetter, een blauwe voor vrije burgers
Het is nog veel leuker: de Duitsers hebben net als ons een rood paspoort. Dat werd ingevoerd onder SHAEF, dus militair bezettersrecht. En omdat Nederland SHAEF erkende dragen wij ook een rood paspoort.

Maar diplomaten en Amerikanen-vrije mensen die niet onder bezettingswetten vallen- die dragen een blauw paspoort.

Al gauw was het beleid van de Amerikaanse bezetter van geheel andere aard. De ‘west’-Duitsers werden ingezet als muur tegen de Soviets. Zo bleef de BRD dus als militaire creatie voortbestaan. Ondanks verkiezingsbeloften voor hereniging.

Ralf Hill schrijft nu dat het zowel Konrad Adenauer als Helmut Kohl waren die deze juridische creatie lieten voortbestaan.

Adenauer verwachtte namelijk, dat de Duitsers bij hereniging misschien wel hun loyaliteit naar de Amerikaanse bezetters zou laten varen. En dan zouden ze vriendschappelijke betrekkingen met de Russen hebben aangegaan. Dat wegvallen van loyaliteit was steeds de grootste angst van Henry Kissinger en het Bilderberg-gevolg, zo lees je ook in de biografie van Niall Ferguson over Kissinger .

Rijksdeutser zwaait de vlag

De Rus er uit, Amerikaan er in, de Duitser er onder
Het motto van de Bilderberg-conferenties werd toen de politiek in het ‘vrije’ (bezette) West Europa: hou de Amerikanen binnen, de Russen buiten en de Duitsers er onder. Duitsland mocht niet te sterk worden, daartoe waren ook die grote oorlogen gevoerd.

Dus met een werkelijk herenigd Duitsland-  met de grenzen van het Keizerrijk toen het nog een juridisch bestaande Staat was- dan zou een alliantie ontstaan die veel sterker kon zijn dan, die van de Amerikanen en andere geallieerden.

Zo bleef de BRD nog tot 1990 als ‘West’ Duitsland voortbestaan. Dus als een bedrijf, kolonie in bezit van de bezetter Amerika. Omdat de BRD dus juridisch geen zelfstandige staat is, werd de ‘hereniging’ in 1990 ook juridisch betekenisloos.

Spangdalem, militaire basis Amerikanen in de Eifel

Het artikel waarmee het fopdocument van de ‘Hereniging’ juridische geldigheid zou krijgen, artikel 23 dat is namelijk geschrapt. Een niet bestaand land, waarmee ook geen vredesverdrag is getekend, dat kan geen juridisch geldige land-aanspraken maken.

Niet alleen dat: als Duitse soldaten dus voor Amerikaanse oorlogsmissies worden ingezet om ‘De Democratie’ te brengen (verslaving aan multinationals), dan zijn zij statenloze burgers. Ze hebben dan de zelfde rechten als huurlingen, wanneer ze krijgsgevangen genomen worden of verwond.

Geen.

Rijksduitsers die vredesverdrag willen

Reichsdeutscher/burger
Wanneer je dit allemaal niet weet, dan snap je dus ook niet de betekenis van de vlaggen en de teksten daarop. De mensen die met die vlag zwaaien, weten dus dat Duitsland in de praktijk van alledag wel lijkt te bestaan. Maar juridisch niet. Daarom noemen zij zich Reichsburger, mensen die de BRD als niet legitieme entiteit zien.

De officiële definitie luidt:

Als Reichsdeutsche bezeichnet man die zwischen 1918 und 1945 innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches lebenden Deutsche im Gegensatz zum Auslandsdeutschen und Volksdeutschen.

Wie als Reichsburger bij de politie werkt en zich zo uit, kan al snel rekenen op ontslag. Dan komen de geijkte argumenten alsof je ‘gek’ bent (complotdenker), maar nooit de juridische onderbouwing die Ralf Hill wel geeft. Als die tegen-argumenten bestaan, zijn ze mij zeer welkom.

Maar ook deze webzijde van Arne Freiherr von Hinkelbein legt de zelfde verhaallijn uit. De door de geallieerden bezette Duitse gebieden zijn juridisch geen staat.

Demonstreren voor Vredesverdrag

Na-Zi = Nationaal Zionist
Let wel, Reichs-Deutscher verwijzen dus met de term ‘Rijk’ niet naar de illegale Hitleriaanse creatie van het ‘derde’ rijk uit 1933. Maar naar het Rijk onder hun laatste Keizer dat van 1871 tot 1918 bestond, alle gebieden waar toen Duitsers leefden.

Dat ze door hun variant op de linkse mediasukkels der gecontroleerde ‘vrije’ pers wel nazi genoemd worden behoeft je niet te verbazen.

Iedereen die de belangen van globalisten en hun Joodse geldmeesters weerspreekt krijgt dat verwijt. Terwijl ‘nazi’ Nationaal Zionist betekent, de beweging die via de Haavara-overeenkomst samenwerkte met de Nationaal Socialisten: die brachten de gelden van rijke Joden tussen 1933-1938 samen met de SS over naar het te koloniseren Palestina, hun Bloed en Bodemlandje.

Een herdenkingsmunt uit 1935, de vrolijke reis van nazi’s en Zionisten naar Palestina in 1935, een SS’er vertelt over hun harmonieuze samenwerking

Daarover schreven we HIER al. Je kunt het ook bij ‘onverdachte’ bron leren, Joodsmonument.nl vertelt hoe ook in Nederland in 1933 die Nationaal Zionistische beweging ontstond. Die kolonisten deelden de zelfde rassenleer als Hitler en zijn nationaal socialisten, het waren eugenetici. Ook de stichter van Tel Aviv, Arthur Ruppin was eugeneticus.

Kortom: nationaal zionisten deelden het zelfde doel: de Joden naar Palestina krijgen, uit Duitsland weg. Immers, Nationaal Socialist zou afgekort Naso zijn. Ze konden wel aso zijn, maar dat is weer een ander verhaal.

Duitsland als melkkoe is afgeragd

Gerechtigheid voor de Duitsers
Uit Pruisen werden door de Tweede Wereld Oorlog vervolgens 15 miljoen Duitse burgers ‘verdreven’, en miljoenen werden er vermoord. Daarom, en vanwege het onder het tapijt schuiven van al die andere ‘geallieerde’ oorlogsmisdaden, bestaat er ook een webzijde ‘Justice for Germans’.

Die hanteren de volgende aan Goethe toegeschreven slagzin, die ook op de gehersenspoelde ‘vrije’ Nederlander van toepassing is:

Niemand is meer slaaf, dan zij die valselijk geloven vrij te zijn.

Maar ja, leg dit maar eens uit aan de door je omringde mensen die via hun televisie, onderwijs en kranten 75 jaar lang zijn gehersenspoeld met geallieerde overwinnaarspropaganda. We sluiten af met 2 basiswetten:

1. Het eerste dat in oorlog sneuvelt is de waarheid.
2. En de overwinnaars dicteren hun versie van de geschiedenis.

Merkel met haar mondhoeken altijd omlaag

Zo zijn de schuldbewuste Duitsers al 75 jaar geknecht, vernederd, uitgezogen door de Amerikanen. Zodat ze ook in ‘Europa’, die CIA-creatie alle rekeningen mogen betalen volgens het Bilderberg-motto: Hou de Rus buiten, de Amerikaan binnen, en de Duitser er onder.

Voorkom dat Duitsland op eigen benen kan staan, machtiger wordt dan Amerika en haar Joodse meesters. Het werkt al 75 jaar. En zo herken je de gemiddelde Duitser ook op straat, een beetje verzuurd en verzetmeeld, vettige penzen, en ook nauwelijks nog mooie meiden te zien.

Als een geknecht volk. Roep ‘nazi nazi’ (NAtionaal ZIonist = iemand die Joden helpt naar Palestina op te krassen), de taak die Antifa vervult als gecontroleerde oppositie… En schuldbewust zetten Duitsers de grenzen open, laten ze de buidel weer rinkelen. Wir Schaffen das, vanwege SHAEF.

De onvergevenen, dat zijn de Duitsers

En dus pakte de politie- die juridisch dus geen staatsburgers zijn en dus ook geen echte ambtenaren- wel de protesterende Reichsdeutscher op. Maar de Antifa-extremisten genoten hun volle bescherming.

Laat het hierboven geschrevene dus rustig op je in werken.

Want het is confronterend, te moeten inzien hoe grof en schandalig we afgelopen 75 jaar zijn voorgelogen door de mensen die beweren je ‘vriend’ te zijn. EN dat degenen die als ultieme slachtoffers de geschiedenis in gingen daders waren.

En tot de dag van vandaag zijn ze dat met hun geld en juristen.

Dat klinkt alsof je vrouw jarenlang achter je rug om met de hele buurt lag te krikken, en iedereen dat wist behalve jij. Hoe kon je zo blind zijn? We sluiten af met een andere vuistregel:

3. De werkelijke macht ligt bij degenen die je niet bekritiseren mag.

Waar onrecht wet wordt…

Wie zijn dat? Mag je niet zeggen…

11 Replies to “‘Duitsland (BRD) juridisch nog Amerikaanse kolonie’”

 1. In een Echte Democratie (Real Democracy) is de vrijheid van meningsuiting een grondrecht.

  In een Nep Democratie (Fake Democracy) bestaat de illusie van grondrechten.

  De beheerders van een echte democratie (vertegenwoordigers van de bevolking)
  en haar leden (bevolking) behoren gezamenlijk tot beslissingen ten goede bate van deze
  ideologie in harmonie samen te werken.

  In de illusie van een democratie zoals je de staat der Nederlanden kunt kwalificeren,
  maken de groot financiële machten de dienst uit.

  En ja ook hier zijn we al altijd voorgelogen.

  Als 80% van de Nederlandse bevolking geestelijk beperkt is, waarvan 20% alles gelooft wat je ze wijsmaakt,
  60% nagenoeg niets snapt, maar toch beïnvloedbaar is en de overige 20% over zelfdenkend vermogen beschikt
  en nooit zal geloven wat ze je wijsmaken.

  Hoe kun je dit veranderen?, Hoe maak je je grootouders en de opbouwende generatie van o.a. na de 2e wereldoorlog
  duidelijk dat ze altijd al misbruikt zijn voor de belangen van deze groot financiële machten?
  Ze zullen je niet geloven…dan maar weer een kransje leggen, gestorven voor De Belangen zoals je deze
  terminologie kunt terug vinden in de wet.
  Deze wetten bekrachtigt door? wie ook al weer?

  Dat is ook niet gek als je van kinds af aan geïndoctrineerd bent en een leven als slaaf van een technocratisch
  kapitalistische ideologie hebt gewerkt.

  En ja, dan ga je maar met je kinderen en een vlaggetje juichen als die koets voorbij komt met zijn afbeeldingen
  van slavenhandelaars en opiumsmokkelaars, waar de ingezeten van dit rijtuig apetrots op zijn, want anders
  stel je dit niet ten toon.

  En waar sta je dan tegenover met je zwaar gehypotheekte woning en je minimum loon?

  Een grootmacht met onbeperkte financiële bezittingen, een juridisch onschendbare grootmacht
  met onbeperkte geweldmogelijkheden.

  Als je man met paard niet wilt benoemen, dan maar een raadsel in kleur:
  het is oranje van buiten en blauw van binnen.

  Rarara

 2. ”Fear always works to influence the population, when the population is uneducated.”

  “The secret of freedom lies in educating people, whereas the secret of tyranny is in keeping them ignorant.” ~ Maximilien Robespierre

  “Knowledge makes a man unfit to be a slave.” ~ Frederick Douglass

 3. Interessant verhaal over Duitsland, ik kende het protokoll niet.
  Het verhaal van NAtionaal ZIonisme is niet correct. Ja er waren joodse wetenschappers die geïnteresseerd waren in eugenetica, net als heel Europa in die tijd (denk aan UK). Dus? Net als de conclusies die je trekt uit de Haavara overeenkomst: “The Haavara Agreement does not mean the Nazis were ever Zionists. Instead, it is testament to the fact that Nazi policy towards the Jews was not clear-cut from the beginning, but evolved greatly over the years.” https://www.independent.co.uk/news/world/world-history/adolf-hitler-zionism-zionist-nazis-haavara-agreement-ken-livingstone-labour-antisemitism-row-a7009981.html

  En over de munt, die nog niet zo lang geleden geveild is trouwens: “The image shows a coin struck by the Nazis in the 1930s to mark a series of articles published in the newspaper Der Angriff about a trip to Palestine by one of their agents. It was created by the Nazis to pretend that they wanted an ‘honourable’ solution to the ‘Jewish Question’ via the transfer agreement, which the Nazis later abandoned. The coin was of course pure Nazi propaganda, like a rapist pretending to sympathise with his victim.

  Klinkt logisch, typische nazi-streek 😉

   1. Zie hier voor etymologische oorsprong: https://www.etymonline.com/word/nazi
    Het idee dat dit National Zionism zou betekenen is van recentere datum, niet alles wat op internet staat is ook waar. Ik kwam onlangs The Protocols of the Elders of Zion weer tegen (een fabricage). Net als de munten die Nazi propaganda zijn; zo zijn deze documenten ook interessant, juist omdat ze door Henry Ford in grote oplage zijn verspreid! Hoe zit dat dan? Een van de rijkste mannen op aarde die antisemitisme sponsorde en een weekblad uitgaf om die ideeën in Amerika te verspreiden. Het uitzoeken waard hoe die link loopt en wie destijds de UBO’s hiervan waren denk ik.

 4. @Rypke, Nazi is afkorting National Sozialismus en niks anders. Dat wat Hitler vroeger beschreef
  ( en ik heb zijn werk gelezen ) en waar hij voor streed, en waarvoor Duitsland tot 2 maal toe een
  hak is gezet en verloren heeft! dat soort volk heerst dus NU. ( alsnog )

  1. Hartelijk dank, ja ik heb ook ‘Mijn Strijd’ gelezen, maar kwam de afkorting nazi niet tegen. Maar als het onwaar is wat ik schreef, geef me aub de precisering van de bron met citaat, de eerste maal waarin de term ‘nazi’ wordt gebruikt en op welke bladzijde….

  1. Zoals ik dat heb begrepen uit ‘Das Deutschland Protokol’, zijn dat Duitsers die menen dat er nooit officieel vrede met de Amerikanen is gesloten via een daartoe gerechtigde vertegenwoordiger van de Duitsers. En dat daardoor ook alle grensafspraken en verdragen juridisch ongeldig zouden zijn. Daarom menen zij dat de entiteit BRD niet geldig is, en dus zwaaien ze ook met een andere vlag, rood wit zwart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *