‘Westers avondland koerst naar burgeroorlog…’

Het boek van Ulfkotte met de ‘Atlas van de Woede’

Al in 2009 na het uitbarsten van de monetaire crisis – die komend jaar mogelijk tot financiële meltdown leidt- (The Great Reset) schreef ex-Frankfurter Algemeine-journalist Udo Ulfkotte het boek ‘Vorsicht Burgerkrieg’.

Decennia averechts overheidsbeleid, meten met twee maten door ‘het Recht’, corrupte politici en massa-immigratie om een Nieuwe Mens te kweken,’de multiculti-primaat’, ze vormen een snelkookpan aldus Ulfkotte.

Een ‘Atlas van de Woede’ geeft in zijn boek de potentiële brandhaarden aan, waar nog slechts een vlammetje bij moet. Die Atlas is ook voor Nederland gemaakt en in 2009 door RTL onthuld. Met een opvallende overlap in Vogelaar’s ‘Prachtwijken’.

Met dank aan 1 van de weinige nog echte journalisten, James Corbett die deze figuur uit de augustus-speech van Carney haalde

Gekochte journalisten
Het is wel grappig, dat Ulfkotte dit apocalyptische boek schreef, in de zelfde tijd dat historicus Ian Morris ‘Why the West Rulse, for now’ schreef. Morris richtte zich dan ook vooral op de uiterlijke erfenis, dat ‘het Westen’ zich nu over de hele wereld heeft verspreid. Zodat Chinezen nu in Westerse maatpakken gekleed zijn.

Ulfkotte kijkt echter vooral naar de interne betonrot, het verval van moraal en beschaving dankzij de teloorgang van wat hij  ‘het christelijk avondland’ noemt. Mensen blijven liefst nog de andere kant op kijken. Terwijl je met kennis van wat de Bankiers-elite nu uitspookt, je geen illusies hoeft te maken.

Zie nog wat Mark Carney van de Bank of England voor CO2-investeringen voorspiegelde, 90 duizend miljard dollar om zijn monetaire systeem te spekken. Hij is tegelijk ook de protaganist van wat ze in Canada de ‘Green Reset’ noemen.

Lees je niets over in de reguliere media. Zo is ook Ulfkotte bij hen voor dood verklaard. Met name omdat hij de globalistische ideologie van multiculti van realistische kritiek voorziet. En dat mag natuurlijk niet.

Een Safespace in Gutersloh (DE), een ‘Freiraum’ waar je als gendermens of bruinmens niet gekwetst kan worden… (SDG doel 5)

Ulfkotte schreef vlak voor zijn overlijden op ongeveer 50-jarige leeftijd ook nog het boek ‘Gekochte Journalisten’. Hoe de zelfverklaarde ‘kwaliteitsjournalistiek’ op de schoot zit van gevestigde partijen, gekocht wordt door aan de CIA gelinkte stichtingen. Zelf was hij lid van de Konrad Adenauer-stichting.

Uit eerste hand kon hij zo als schuldbewuste beschrijven wat voor morele rotting in de burelen van moderne Westerse macht plaatsvindt. Zijn ‘Vorsicht Burgerkrieg’ begint ook met zo’n opsomming, over de corrumpering van politici die stelselmatig het eigenbelang dienen en die hun kiezers verraden.

Zoals politici die op kosten van de belastingbetaler naar de hoeren gaan, of ze nu van SPD of CDU zijn. Eerder beschreef hij al hoe ook ‘respectabele’ politici als bondskanselier Willy Brandt zich via een pooier aan kindertjes vergrepen.

Die pooier speelt ook hier in ‘Vorsicht Burgerkrieg’ weer een rol als hofleverancier van hoeren aan een keur van gevestigde politici.

Groen Links mag wel overal protesteren zonder dat wie dan ook ingrijpt

Achting politici tot dieptepunt gedaald (2009)
Wat dat betreft was de Smallenbroek-affaire in de jaren ’80 in Nederland dus geen uitzondering, maar mogelijk een topje van een ijsberg. De vader van publieke miljardenverbrandend ambtenaar Meindert Smallenbroek die in de dienstauto naar de hoeren in Zwolle ging.

Of zie, hoe van pedofilie verdachte topambtenaren als Joris Demmink stelselmatig de hand boven het hoofd gehouden wordt.

Wel, in Duitsland en Nederland gaat het eender, zo beschrijft Ulfkotte. Zo schrijft hij dat het vertrouwen in politici in Duitsland in 2009 al tot een dieptepunt is gedaald. Omdat zij verdedigers van, en bedrijvers van onrecht zijn.

Waar het ambt van politicus vroeger nog iets eerbiedwaardigs had, is daar nu niets meer van over aldus Ulfkotte.

De autochtone Duitsers voelen zich op alle fronten door hun eigen politici verraden, en tegelijk moeten zij als belastingbetalers voor vrijwel alle kosten opdraaien voor wat in de EU misgaat, inclusief in Duitsland zelf als gevolg van Globalistisch Utopisch beleid, waaronder wat Ulfkotte de ‘Teelt van multikulti-primaten’ noemt.

Daarover zo meer.

Het vissersprotest vond voor HAL plaats, waarschijnlijk zonder dat vissers (en ik) wisten dat HAL de tegenpartij was

Staatsgesubsidieerd hoerenbezoek
Na een opsomming van staatsgefinancierd hoerenbezoek, zelfverrijking op belastinggeld en kiezersverraad, noemt Ulfkotte deze politici wat ze zijn. Ruggengraatloze landverraders, waarvan de bevolking niets goeds meer kan verwachten. Dus net als bij onze politici, of ze nu van VVD zijn, CDA of PvdA.

Zoals de voor pedofilie pleitende Ed Nijpels (VVD), of de Senator Brongersma die zijn liefde voor minderjarige jongetjes etaleerde. Het moraalloze gespuis.

Terwijl steeds meer gezinnen van een minimum-uitkering moeten leven, en zelfs bij de voedselbank lopen, kan een FDP-Europarlementarier voor 59 dagen werk (ze verscheen maar op 40 procent van de zittingen) liefst 15 duizend euro cashen. Per maand.

En tegelijk verdient ze bij met politieke consulting

Daarom zijn er al diverse Europarlementariers miljonair geworden, terwijl ze maar ongeveer 90 dagen per jaar hoeven werken. Ulfkotte noemt de bonusgraaiende bankiers uiteraard, van banken die met honderden miljarden door de Duitse belastingbetaler ‘gered’ moesten worden.

Christenhondje in Brussel

Het autochtone volk met voeten treden
Tegelijk werden mensen gearresteerd, die vanwege honger de weggegooide producten uit de container van de supermarkten haalden.

Dat zelfde meten met twee maten, is tot DNA van de Westerse maatschappij geworden. Zie ook hoe nu in Nederland staatsbedrijven als Holland Casino in juni nog 37 miljoen euro belastinggeld mochten cashen als overbruggingskrediet in de Lockdown. KLM casht honderden miljoenen.

Maar mkb’ers kunnen verrekken.

Wel, in Duitsland is het eender, zo beschrijft Ulfkotte. Na de vele voorbeelden die Ulfkotte geeft van ‘meten met twee maten’, en het ontstaan van tweedeling door die praktijk, moet je Ulfkotte’s boek steeds even wegleggen. Het stemt moedeloos, want andermaal: van het ruggengraatloze volk dat zich ‘politicus’ noemt en wat ontoerekeningsvatbare ultralichte vrouwtjes hoef je geen verbetering te verwachten.

Op bladzijde 60 noemt Ulfkotte ze ‘Volkszertreter-sie treten das Volk met Fussen’.

Multikulti-primatenteelt, Duitse stad met negerpaspoppen

‘Multikulti-Primatenzucht’.
Waar het over de multikulti-droom gaat, zet Ulfkotte direct het mes in de onderliggende valse aanname: namelijk dat verschillende etniciteiten mixen leidt tot ‘verrijking’, in plaats van etnische spanningen. Historisch gezien poogt de ene groep de ander altijd te domineren, en vaak uit te roeien. Neem bijvoorbeeld de ‘Young Turks’ die alle Armeense christenen uitroeiden.

Of de Hutu’s en de Tutsi’s.

De socioloog Ulrich Beck kwam in de jaren ’80 nog met zijn theorie van het ‘Fahrstul-effekt’ (rijstoeleffect). Een welvaartsexplosie zou ontstaan, rit naar boven door de import van niet-Duitsers.

Miljoenen niet-Westerlingen, die nooit bijdroegen aan de door Duitse belastingbetalers opgehoeste sociale zekerheid, waar zij nu voor 1/3de van hun etnische groep op teren.

In Nederland is dat niet anders, zo weet iedereen die daar bijvoorbeeld in Amsterdam midden tussen woonde. Al die hoofddoeken met de buggy vol taalachterstandjes. Het enige wat multikulti meetbaar bracht is gettovorming en plundering van de sociale zekerheid.

Of Turken die bij een bruiloftviering eigenstandig de hele straat afzetten, en zelfs met wapens de lucht in schieten. Zonder dat de politie ingrijpt. Die slaat liever met een heel cordon ME een groep autochtone vrijheidsdemonstranten uiteen.

Safespace op zijn Duits. Hier mogen alleen niet-blanken binnen die zich wel gekwetst voelen

Vernedering autochtone bevolking
Je ziet het ook in Duitse provinciesteden als Gutersloh: gedomineerd door Turken en andere import, en de resten van autochtone bevolking daar tussen als vernederde, monddood gemaakte mensen die de kosten mogen ophoesten. Want zodra ze zich roeren, komen hun media meteen met de bekende kreten over ‘racisme’ en ‘nazi nazi’.

Zoals Ulfkotte schrijft:

Doch die Vision hatte einen kleinen Schonheitsfehler: Es gibt zwareinen Fahrstuleffekt,- aber ineinder multikulturellen Gesellschaft fahert er leider nietcht nach oben, sondernbestandig nach unten.Und sobald es wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt, dfan warten in den untersten Etagen sociale Revolten, Unruhen und am Ende der multikriminelle Burgerkrieg.

Nu al slaan Turken autochtone Duitse kinderen openlijk in elkaar omdat ze Duits zijn, zo beschrijft Ulfkotte op bladzijde 95. Dat is eender als bij ons, waar blanke kinderen door multicultituig in elkaar wordt geslagen.

Of zoals laatst de door de gelijkgeschakelde media verzwegen moord op een Noord Hollandse jongen door dat multicriminele spul.

De atlas van woede in Duitsland

Het Recht meet met twee maten
En hier komt nu de angel in Ulfkotte zijn boek: ‘Het Recht’ en politici blijven juist hier met twee maten meten. Er bestaat in Duitsland bij het strafrecht zelfs al een Migrantenbonus: dus dat je minder straf krijgt voor een moord (wordt dan ‘doodslag’) dan een autochtoon.

Ook knijpt de rechter oogjes toe,wanneer iemand van Turkse achtergrond uit ‘eerwraak’ iemand doodt. Dat zou dan dankzij hun bijzondere culturele achtergrond vergoeilijkt moeten. Ulfkotte geeft een tiental voorbeelden uit de rechtspraak rond zulke multikulti-criminaliteit.

Zo werden namen van criminele Multikulti’s door de politie in persberichten al ‘ver-Duitst’. Zodat Mohammed A. als verdachte in de krant komt als Hans G.

Ook zou de poort in Duitse wijken al geopend worden voor Sharia-recht.

Dat meten met twee maten vindt in meerdere Europese landen plaats. Wanneer je de globalistische agenda dient, de teelt van door elkaar gemixte ‘wereldburgers’, krijg je soms zelfs in het geheel geen straf zo beschrijft Ulfkotte aan de hand van talrijke voorbeelden.

Ophemelen migranten in meia, Duitse kinderen moeten zich schuldbewust tonen met een regenboogje

Zo kreeg Groot Britannie al in 2008 een Sharia-gerechtshof. In Groot Britannie werden in 2008 zes vandalisten van Greenpeace opgepakt. Ze hadden voor 44 duizend euro schade aangericht. Maar omdat ze dat uit naam van ‘klimaatverandering’ deden, sprak de rechter ze vrij. Dat hogere doel rechtvaardigde hun actie, aldus de rechter.

En dus beleert de Stichting Demokratie en Media sinds 2016 de lezers van hun kranten (Algemeen Dagblad regiobladen) al over ‘moslimdiscriminatie’: 1 van de vele marxistische woordtoverijen om ‘gij blanke haat uzelf’ wat afwisselender over het voetlicht te brengen.

En hier zien we exact wat onze Hoge Raad uitspookte in 2019 bij het Urgendaproces, door ze gelijk te geven vanuit politieke argumentatie. Alles in Westerse landen moet 1 kant op: die van de globalistische ‘wereldburgers’ van D66 of erger.

Willy Brand was een praktiserend pedofiel

Openlijke oorlogsverklaringen
Daarnaast beschrijft Ulfkotte de openlijke ‘Kriegserklarungen’ (oorlogsverklaringen), van de multiculturele medemens aan het adres van de geknechte autochtonen. Onder het mom van ‘culturele verrijking’ wordt die haatzaaiende taal dan vergoeilijkt. De Duitsers hebben hun eigen ‘rapper Akwasi’, die oproept tot het doodslaan van als Zwarte Piet verklede mensen.

Namelijk rapper Muhabbet, en ster voor Turkse jongelui in Duitsland, die door de hoogste politieke regionen van Duitsland in bescherming is genomen. Daar ging hun Buitenlandse Zaken-minister van de SPD, Frank Walter Steinmeier zelfs mee op reis naar Turkije in 2006 voor de campagne ‘Schau Hin’.

Om zichzelf te kunnen profileren als multikulti-kampioen, en stemmentrekker bij Turken.

Maar wat voor gewelddadig proza Muhabbet uitkraamt, het krijgt wel degelijk een anti-Duitse lading, wanneer je bedenkt dat hij gelinkt is aan de ultra-rechtse Turkse nationalistenbeweging van de Grijze Wolven. Hij rapt hoe hij afkomstig uit het hellehol Keulen ‘niet blaft omdat blaffende honden niet bijten’, maar in stilte zijn mes trekt. En dat hij een doodskist voor je heeft gereserveerd.

Maar dan kijken de politici weg, want het is hun multiculti-ster waarmee liberalen hun ruimdenkende kosmopolitisme kunnen etaleren. Dus kon ‘Multikulti-Mitburger’ Muhabbet gewoon voor een feestje optreden van Bondspresident Horst Kohler met 3800 topgasten.

Uiteraard was Muhabbet de lieveling van de gelijkgeschakelde media in Duitsland. Eender aan hoe het in Nederland gaat.

Merkel met haar mondhoeken altijd omlaag. Achting voor politici in Westerse landen op dieptepunt

Oorlog tegen de eigen bevolking
We zijn nu halverwege het boek van Ulfkotte, en nog niet op het volgende punt gekomen. In hoeverre is hier vanuit de valse elite sprake van een bewuste strategie?

Ulfkotte beschrijft aan het begin al, hoe de Europese valse elite al vanaf 2002 rekening houdt met een burgeroorlog. Hoe profetisch, gezien de Gele Hesjesprotesten van 2018/2019 is Ulfkotte’s boek dus. Ook is het een leugen geweest van de ECB en hoge omes van de Federal Reserve Bank, dat zij de financiele crash van 2008/9 niet zagen aankomen.

Al in 2003 was bekend, dat de investeringsportefeuilles van banken vol zaten met rotzooi-producten. Het antwoord op eigen falen tegen de autochtone bevolking, dat lijkt echter te zijn: stel meer regels in werking voor repressie en leidt meer militaire politie op die je als leger tegen de eigen bevolking inzet.

Precies wat je van moraalloze goddelozen verwachten kunt: die kennen geen zelfrelativering op traditionele leest, zondenbesef. Het zijn satanskinderen.

Een terroristische eenheid tegen je eigen bevolking

Zo ontstond na ‘De Verklaring van Velsen’ dus al in 2003 de European Gendarmerie Force (Eurogendfor), die ook tegen de gele hesjes is ingezet. Sinds de invoering van het Europees Arrestatiebevel in 2002 (Document 2002/584/JHA)en verankering (2004) in nationale wetgeving, kan je na een bevel uit Brussel overal worden opgepakt, en in een buitenlandse EU-lidstaat cel vastgehouden worden.

Wanneer ongekozen en niet ter verantwoording te roepen krachten, hebben bepaald dat jij tot een politiek ongewenste organisatie behoort. Zie hier de wet:

Wij zijn vogelvrij in Europa

Heb je op eigen bodem nog grondrechten, zolang ze je in een andere EU-lidstaat gijzelen, dat zijn er nu al 27, kunnen ze de weg naar Jeruzalem met je bewandelen.

We leven dus in een ‘vrij’ land, VOGELVRIJ, alle wetgeving ligt al klaar sinds 2002 om Europese burgers- die pondjes vlees onderpand voor bankiers- als gevangenen te behandelen. Zo kun je ook de inzet van excessief politiegeweld bij vrijheidsdemonstraties duiden:

Camera bij de hand om je later via Facebook alsnog op te kunnen sporen en oppakken

Verdeel en Heers-politiek in ‘recht’ verankerd
Meerdere aanwijzingen versterken de werkhypothese, dat de bestuurlijke toplaag van Westerse landen bewust aanstuurt op burgeroorlog, via ‘verdeel en heers’. Neem het Nederlandse rechtsartikel 137c, op basis waarvan Geert Wilders al 6 jaar wordt vervolgd.

Christenen worden als groep al een halve eeuw in media openlijk beledigd. Maar wie ‘minder Marokkanen’ roept krijgt een veroordeling aan de broek, opdat die rechterlijke uitspraak precedentwerking mag hebben.

Hoewel Marokkaan geen ‘ras’ is, zo oordelen de D66’ers, vinden ze toch een uitzonderingsbepaling om ze als te beledigen groep aan te merken, als het om Nederlandse Marokkanen gaat.

Het artikel waarop Wilders wordt vervolgd = SDG doel 5 en SDG Doel 10

De vraag is nu: uit welke jaren stammen nu de aanscherpingen, opdat je van niemand meer iets kritisch mag zeggen, behalve van een blanke christelijke heteroman? De eerste aanscherping met opname van homo’s is in 1991, en in 2005 komen er ook verstandelijk gehandicapten bij.

Terwijl het op de kaart zetten van ‘rassendiscriminatie’ uit 1971 stamt, omdat Nederland voorop wilde lopen in een discriminatieverdrag van de Verenigde Naties. Dat alles past perfect in de globalisten/wereldsoscialisten-politiek die nu in de 2030 Agenda culmineert.

Want voor 137c is in 1994 een mooie uitzonderingsbepaling gemaakt,evenals voor andere discriminatie-wetgeving. Artikel 2, lid 2 Algemene Wet Gelijke Behandeling. Omgekeerd mag je blanke autochtone heteromannen wel discrimineren en beledigen.

Opnieuw dus in de tijd van de invoering van Agenda 21:

Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet, indien het onderscheid een specifieke maatregel betreft die tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met de gronden ras of geslacht op te heffen of te verminderen en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot dat doel

Algemene wet ON-gelijke behandeling, SDG Doel 5 & 10. Naar Orwelliaanse traditie betekent alles het tegendeel

Hier staat in Orwelliaanse traditie: Sommige mensen zijn meer gelijk dan andere (autochtone normale) mensen.

Dus voeren ze nu al ‘anoniem citeren’ in, om de eigen keuze van ondernemers bij personeel in te perken. Dat is ook officieel beleid, gevoerd vanuit de Sociaal Economische Raad met hun voorzitter Mariette Hamer (Zeker PvdA), met ‘kroonleden’ die door het Koningshuis zijn benoemd (net als de rechters)

En dus moeten autochtone Nederlandse kinderen op school verplicht leren hoe racistisch ze wel zijn en slecht voor moedertje de planeet. Ook die klimaatpolitiek komt uit de koker van het Koningshuis, Beatrix (waarschijnlijk vrijmetselaar) liep al in haar kerstrede van 1988 zelfhaat te zaaien voor moedertje de planeet.

Ons voorland, zie Prager University. Het is voor mij ook slechts aftellen voor dat verraderlijke gespuis hier weer voor de deur staat

Dus een ambtenaar van D66-of-erger heeft het absolute alleenrecht in de wet gekregen, te bepalen wat je wel en niet mag zeggen of doen. Dat is wat hier staat. Oftewel, het ‘Recht’ zegt in artikel 137c: Blanke Man, Bek Houden. En de Muilkorf die we met de Spoedwet moeten dragen is daarvan een mooi symbool.

Zoals ook ambtenarij zich boven de wet geplaatst weet, sinds het Pikmeerarrest uit de jaren ’90. Zij kunnen ons ongehinderd terroriseren, kunnen doodleuk met publiek geld smijten naar private voorkeurspartijen. Maar wanneer ik de naam van zo’n ambtenaar in een artikel noem krijg, meteen dreigbrieven van de NVWA (LNV-ministerie), of ik krijg de politie op mijn dak.

In Australie werd al een zwangere vrouw opgepakt, omdat ze op Facebook schreef dat ze tegen de daar afgekondigde Lockdown wilde protesteren.

De rol van ons koningshuis is ook steeds interessanter

Witte Woedeburger, bek houden en betalen!
We zien kortom de totale omkering van alle klassieke waarden, die tot in het recht is doorgedrongen. Wat dat betreft is het van belang te weten, dat Vrijmetselaars/gnostici als van ons Koningshuis God zien als ‘De Demiurg’, en Lucifer als messias, ‘de lichtbrenger’. (Als Prometheus die het godenvuur stal en naar de mensen bracht)

En dan nog eens de slagzinnen van De Partij uit George Orwell’s 1984, wat bij ons ‘2030’ wordt:

 • Oorlog = Vrede
 • Vrijheid = Slavernij
 • Onwetendheid = Kracht

Zie je het nu, die omkering van waarden, en hoe die in onze maatschappij JURIDISCH al vastligt? Tot artikel 1 van de Grondwet aan toe…

En daarom blijf ik schrijven en zeggen: deze overheid heeft reeds lang haar morele krediet verspeeld. Er is geen legitieme reden dit leugenachtige corrupte gespuis nog 1 seconde serieus te nemen. De hele corrupte top van ons land moet vervangen, inclusief de Hoge Raad, dat zootje lobbyisten en drugsgebruikers van D66 of erger.

We zijn allemaal genaaid door dat globalistengespuis, of het nu in Nederland, Duitsland of Australie is. Dat zijn onze gemeenschappelijke vijanden. Die ‘wereldburgers’, wat een ander woord is voor ‘landverraders’…

One Reply to “‘Westers avondland koerst naar burgeroorlog…’”

 1. Rypke,
  Fahrstuhl = lift

  Staat onder:
  Of de Hutu’s en de Tutsi’s.

  De socioloog Ulrich Beck kwam in de jaren ’80 nog met zijn theorie van het ‘Fahrstul-effekt’ (rijstoeleffect)

  Verder een prima stukje!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *