Verenigde Naties (socialisten) begonnen als nazi’s

De Bellamy groet, stijve arm omhoog en je trouw zweren aan De Staat/de vlag

Door het lezen van ‘Oorlog is misleiding en bedrog’ van onderzoeker Fre Morel, komen we vanochtend op de origine van zowel wat later als ‘de Hitlergroet’ zou heten, als de oorsprong van het (wereld)socialistische gebruik van de Swastika.

Die lagen in Amerika bij de beweging van wereldfederalisten rond Francis Bellamy en hun kindsoldaten, de ‘Scouts’ van luitenant-generaal Robert Baden-Powell, kinderen gescout voor (pre-)militaire dienst.

Tot in 1941 zouden Amerikaanse kinderen de ‘stijve arm groet’ brengen, en swastika’s prijkten tot in de jaren ’30 op hun vlaggen, oorkondes en medailles…

Kinderen brachten tot in 1941 nog de Bellamygroet aan de vlag

Bellamy-groet, de stijve arm…
Fre Morel zijn boek zit vol met zulke weetjes, die enkel in kleine kring bekend bleven. Maar die in de ‘geschiedschrijving’ door de overwinnaars welgevallig werden weggelaten. Omdat een halve waarheid een hele leugen is, kun je dus stellen dat we een eeuw lang sinds zijn periode van focus- de opmaat tot de Eerste Wereld Oorlog (1914-18) zijn voorgelogen.

Wie de Britten dus met ‘stiff upperlip‘ associeert, zou mogen weten dat zij met de Amerikanen al eerder de ‘stijve arm’-groet brachten dan Dolfie met zijn Duitsers.

Die Eerste Wereld Oorlog moest samen met de Tweede Wereld Oorlog namelijk het wereldfederalisme/socialisme onder Anglo-Amerikaanse leiding vestigen. Door de Duitse continentale macht plat te slaan, en via de Sovjetrevolutie kwam dat federalisme dan in zicht.

De socialist Francis Bellamy (1855-1931) streefde al naar de vestiging van een wereldsocialistisch eenheidsbestuur onder Anglo-Amerikaanse leiding.

2030 Agenda: ‘De Transitie’ naar Globalistische Technocratie

Bellamy vond de ‘Pledge of Allegiance’ uit, de stijve arm-groet waarin kinderen en volwassenen hun absolute onderwerping aan De Staat betoonden en haar vlag met de Bellamygroet, de stijve-arm omhoog.

Dat wereldsocialisme onder Anglo-Amerikaanse hegemonie, kreeg via de Verenigde Naties een eigen gezicht. Als tussenstap diende de aanvankelijk geflopte ‘League of Nations’. (1919)

Hun mondiale ontwikkelingsagenda zien we als soort Bellamy 2.0 nu terug in de Agenda 21 en haar tussenprogramma, de 2030 Agenda die wij al uitentreuren hier beschrijven. Wij dienen absolute gehoorzaamheid te betonen aan De Staat, krijgen een muilkorf en anders krijg je boetes en word je op gepakt.

2030 Agenda: Global Governance aka socialistische ‘wereldregering’

Duitsland moest kapot met gebruik van fascisten
De agenda om Duitsland als continentale kracht te kortwieken ontwikkelde zich al eind 19de eeuw, zo beschrijft Fre Morel. Zijn boek heeft als omslagfoto een militaire parade in New York in 1917, waar de Franse Generaal Joffre verwelkomd wordt met een erehaag.

Op de omslagfoto brengt een bataillon wereldsocialisten bij die parade de ‘stiff arm salute’ .

Door een samenzwering van Joodse financiers en Britse oorlogshitsers, is Amerika in dat jaar tegen Wilson’s verkiezingsbelofte (“He kept us out of war’ 1916) in die oorlog getrokken. Daar sneuvelden miljoenen jongens voor de winsten van bankiers, enkele honderdduizenden Amerikaanse jongens vooral bij Romagne (Frankrijk) in de slotfase van september 1918.

Zonder dat de Amerikanen via een massieve propaganda-operatie (Creel Commission) tot oorlogszucht waren opgehitst, hadden de Duitsers waarschijnlijk gewonnen. Dit mede dankzij hun U-bootcampagnes.

De vondsten die Jean Paul de Vries bij Romagne uit de bosbodem haalde, en in zijn museum ten toon stelt

Dus de ‘stijve arm’ groet zou door het weglaten van de andere helft als ‘fascistengroet’ bekend worden…Terwijl het dus een internationale socialistengroet was.

Maar wie wist dan, dat de journalist Benito Mussolini juist door de BRITSE geheime dienst werd ingezet, om in 1917 de Italiaanse bevolking in het oorlogsgareel te houden? Het Italiaanse front was namelijk ingestort, in juni 1917 ontstond ook grootschalige muiterij in de Franse legers. Overal, ook in Nederland waren opstanden van door de oorlog honger leidende bevolkingen.

En dus maakten de Britten tegen betaling van 400 pond per maand (30 duizend euro nu) gebruik van Mussolini’s propaganda, en zijn paramilitaire eenheden, de zwarthemden die later uit zouden groeien tot zijn fascistenleger.

Schouts van Baden Powell (1907) met svastika

Heidens ‘voorspoed’-symbool werd socialistenteken
Die Britse militair Baden Powell mobiliseerde kinderen als hulplegers (tot einde actieve dienst in 1910) om de Eerste Wereld Oorlog te kunnen beginnen voor wereldbestuur onder Angelsaksische hegemonie. Daartoe werd ook in 1907 het blad ‘The Scout’ opgericht.

Die Scouts keek hij op zijn beurt af van de Afrikaander boeren die kinderen trainden voor hulpdiensten bij strijd tegen de Britten in Zuid Afrika. Het was Baden Powell, die met andere vrijmetselaars het door theosoof Madame Blavatsky geherintroduceerde symbool de ‘svastika’ introduceerde bij de padvinders, de Scouts.

Scouting-medaille 1910, uit het World Scouting Museum

Dat symbool prijkte ook trouwens op veel boeken van Rudyard Kipling, schrijver, poëet en oorlogshitser tegen de Duitsers in de Eerste Wereld Oorlog. Zodat er dus met hakenkruis getooide Britten streden tegen Duitsers die het IJzeren Kruis verdegigden. De svastika zou ook op bankbiljetten van het Rood Revolutionaire Rusland verschijnen na 1917 onder de Bolsjewistische terreur.

Screenshot van Kipling’s Jungle Book met swastika

Vaste lezers van Interessante Tijden weten al dat de NATIONAAL socialisten van Adolf H. dat symbool kregen van vrijmetselaars die 1918 in Beieren de Thuler Gesellschaft oprichtten.

Van de ‘ontdekker’ van Adolf H. als orator, Dietrich Eckart- overleden in 1924- vonden we in Berchtesgaden nog het goed onderhouden graf. Met de in ‘Mijn Strijd om het Bestaan’ (sociaal darwinisme ‘Mein Kampf) opgehemelde Anton Drexler, zou hij volgens Morel 1 van de werkelijke auteurs zijn geweest van Hitler’s bestseller, samen met andere ‘Thule’-vrijmetselaars.

…die kennen we nu, het logo van de nog steeds bestaande Thule Gesellschaft

Dat hakenkruissymbool dat in de Hindoe-taal voor ‘voorspoed’ staat, was toen dus plots als socialistensymbool in de hele Westerse wereld in omloop gekomen sinds eind 19de eeuw.

Hij kreeg er niet genoeg van…

De slager van de Tweede Boeren Oorlog richtte ‘scouting’ op
Baden Powell was de officier die de opstand van de Zuid Afrikaanse boeren de kop in drukte, bekend als de Tweede Boeren Oorlog. Daardoor ontstond in Nederland nog een sterk anti-Engels sentiment, omdat die Afrikaanders als afstammelingen van Jan van Riebeek natuurlijk bloedbroeders waren.

Zo zou ook het Nederlandse koningshuis in de Eerste Wereld Oorlog een sterk pro-Duits sentiment bewaren. Dit was ook aanleiding dat de Duitse keizer Wilhelm asiel kreeg in Nederland in huis Doorn. Zodat hij niet ‘berecht’ zou worden via overwinnaarsjustitie.

Bij de Boerenoorlog ontwierpen de Britten- om de Afrikaanders strijders op de knieen te dwingen- voor het eerst concentratiekampen, waarin de vrouwen en kinderen van de Boeren werden doodgehongerd.

Grafsteen van Dietrich Eckart Berchtesgaden

Oftewel, niets dat aan de Duitsers als wreedheidspropaganda en bizar gedrag is toegeschreven, was de Anglo-Amerikanen vreemd. Sterker nog, het werd door hun intellectuele elites uitgedragen en ze kwamen er al veel eerder mee.

Wie ziet immers het verschil tussen de kindsoldaten van Baden Powell die de ‘stijve arm groet’ met hun onderwerpings-spreuk aan ‘de vlag’ geven, en Hitler-Jugend? En zo zit Morel’s boek dus vol met ‘hee, dat had ik nog niet eerder zo gezien’-weetjes die de titel van het boek ondersteunen.

…het welbekende logo, in de Krypta van Himmler op het plafond

Nog steeds bezet door de Amerikanen
Zonder de mensen die op het geld zitten is er geen oorlog. En zonder het noodzakelijke mediabedrog om mensen op te zwepen, kun je mensen niet tot de oorlog mobiliseren. En dus: oorlog is misleiding en bedrog. Al die massaslachting, het gebeurt voor het altaar van de geldgod, de Mammon.

De Tweede Wereld Oorlog zou als voortzetting van de Eerste het Britse Rijk bankroet maken. Zodat de Amerikanen het imperialistische stokje konden overnemen. Die houden tot vandaag nog Duitsland en ons land bezet. Het zijn hun Verenigde Naties, het is hun CO2-zwendel.

Met gebruik van al die door massamedia opgezweepte en misleide mensen. Andermaal kun je dus niet zeggen ‘zij’ zijn slecht, en ‘wij’ goed: het kwaad zit in iedereen, zowel in de misleiders als zij die zich gewillig laten meeslepen. Het christelijke concept ‘zonde’ heeft de mens kortom goed geschoten.

Delivering Death since 1948

Misleiding en bedrog voor geld geld geld
Al deze ongein, vlag- en geldaanbidding, belachelijk nationalisme, het kwam op doordat het christendom haar kracht verloor. Waarom de socialisten dus een heidens symbool kozen als vervanging van het christelijke kruis?

Omdat zij zelf voor God willen spelen op aarde. En door die verheidensing, die tot uiting kwam in socialisme-nationalisme kon zelfs een Amerikaanse legereenheid, de 45ste infanterie-divisie de swastika tot in het jaar 1939 als embleem dragen. Toen vervingen ze het voor de ‘thunderbird’, die wel erg lijkt op de nazi-adelaar.

45ste Amerikaanse infanteriedivisie, de svastika en de thunderbird, tot 1939 in gebruik…

Het maakt ook niet uit, beide brengen dood en verderf voor een handjevol bankiers. Daarom is de titel van Morel’s boek ook zo treffend. Zij is ontleend aan de ontboezemingen uit 1933 van de Amerikaanse marinier Smedley Darlington Butler, die in zijn 33-jarige carrière vele oorlogen had gevochten zoals tegen de Mexicanen in 1914:

Ik hielp mee om Nicaragua te zuiveren voor het internationale bankiershuis van Brown Brothers. Ik hielp mee om in de Dominicaanse Republiek de belangen veilig te stellen voor de Amerikaanse suikerindustrie in 1916. Ik hielp mee om de belangen van Standard Oil (Rockefeller RZ) in China veilig te stellen.

Terugkijkend ben ik van mening dat ik Al Capone nog wel wat trucjes had kunnen leren. Het hoogste wat hij bereikte was afpersing en omkoperij in drie districten, ik opereerde op drie continenten.

Het grappige is dus: het wereldsocialisme groeide verwant aan de vredesbeweging, De Verenigde Naties zijn hun vehikel. Maar die ‘vrede’ brengen ze overal met bommen en dictatuur, uit naam van ‘de democratie’. En dat was al de slagzin waarmee de Amerikanen de Eerste Wereld Oorlog in werden getrokken door de propagandadienst van het Minsterie van Oorlog, de Creel Commission:

Making the World Safe for Democracy. 🙂

Net als bij George Bush toen hij Irak platgooide. Andermaal nog een reden om de televisie weg te doen, en via studie jezelf te bevrijden van de propaganda, opdat je de ruimte tussen je oren herovert op de Mammon en haar media.

7 Replies to “Verenigde Naties (socialisten) begonnen als nazi’s”

 1. Dank voor dit interessant artikel met heel wat weetjes die een ander licht op de geschiedenis werpen. De rol van banken bij moderne oorlogen blijft nogal eens onderbelicht.

  Baden Powell was ook katholiek en vond het eren van de Schepper / God essentieel. Zijn rol in Zuid-Afrika is inderdaad nogal beladen. De Engelsen zijn daar als beesten tekeer gegaan. Scouting als organisatie heb ik behoorlijk hoog zitten en lijkt een van de weinige organisaties die nog wat meer aristocratische waarden heeft, of: iets minder besmet is met postmodernisme. Waterscouts leren afzien, discipline, samenwerking en een avontuurlijke instelling, op een vrolijke manier, dat heb ik van dichtbij gezien.

  Opvattingen over religie en wetenschap liepen en lopen nog steeds door elkaar. Er is integratie en overlap tussen het oudere heidendom en de grote wereldreligies. Ik denk dat je heidendom en atheïsme goed van elkaar moet scheiden.

 2. ¨Dit was ook aanleiding dat de Duitse keizer Wilhelm asiel kreeg in Nederland in huis Doorn. Zodat hij niet ‘berecht’ zou worden via overwinnaarsjustitie.”

  Man, man, wat weet je er eigenlijk van?
  Wilhelm II had zonder meer voor het gerecht moeten komen, alleen al door zijn verantwoordelijkheid voor de inval van België, waarmee de ellende begon.
  De Duitsers hebben vreselijk huis gehouden in België.
  Engelse propaganda zal je wel zeggen/napraten.
  Ook de gifgasaanvallen en de aanvallen met vuurwerpers waren dan zeker propaganda?

  1. Ha Bert, ik denk dat je meer boos wordt over de WIJZE WAAROP je die zin leest.

   Wilhelm werd asiel verleend vanwege sympathie vanuit de koninklijke familie. Dat is wat er staat.

   Er staat nergens dat de Duitsers zulke lieverdjes waren, noch dat ze in Belgie geen misdaden begingen (Leuven!)

 3. “Door een samenzwering van Joodse financiers en Britse oorlogshitsers, is Amerika in dat jaar tegen Wilson’s verkiezingsbelofte (“He kept us out of war’ 1916) in die oorlog getrokken.”

  Oh, hoe simpel is de wereldgeschiedenis toch…

  Nooit gehoord van de onbeperkte Duitse duikbotenoorlog per 1 februari 1917?
  Onbeperkte duikbotenoorlog betekende dat elk schip, zonder enige waarschuwing, tot zinken gebracht mocht worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *