Nederlandse Waterschapsbank (NWB) verpatst Waterschappen

Ze hebben haast…

Om de ondergang van het Westers Avondland te vieren, gaan filosoof Tom Zwitser en wetenschapsjournalist Rypke Zeilmaker nu als Peaky Blue Tigers verder met het doorzagen van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s, duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties.

In maatkostuum en voor de liefhebbers van sarcasme een buitenkansje, zo slachten wij als ‘woordkunstenaars’ vandaag SDG Doel 6 en de hele subsidiekliek die daar omheen cirkelt: Clean Water and Sanitation.

Voelt u zich gekwetst, staat uw eigen hoogstaande moraal zo vele malen boven die van ons, en dient U ons van uw verheven ethiek op de hoogte te stellen ter zelfverheffing? Dan begrijpt u niet wat woordkunst is!

Zoals de aankondiging leest:

Welkom bij het woordkunstduo Rypke en Tom! kwetsen is kunst, en gekwetst zijn is deelhebben aan de Hooge Kunscht! In deze woordkunstige aflevering mag alles gezegd worden wat niet gezegd mag worden, en krijgt u en passant alles mee wat u moet weten over de (grond)watermaffia.

Onzin van de overheid die meer macht en geld voor zichzelf zoekt

Waterschaarste in Nederland? (ze maken water duurder)
Het magazine One World, een verzelfstandigde stichting gesubsidieerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken claimde 22 augustus dat er zelfs in Nederland nu ‘waterschaarste’ zou bestaan. We namen de proef op de som. Ik installeerde een regenton, en liet de neerslag die anders via de dakgoot in het riool stroomde nu daar in lopen.

Een vat van een kwart kuub is nu in 1 nacht al vol. Hoezo schaarste? Wanneer nu iedereen een regenton installeert en daar zijn regenwater in laat stromen. Om met dat water de tuin te bevloeien in plaats van met het schoonste drinkwater ter wereld.

Is het probleem dan niet al met boerenverstand opgelost, een boor (op verjaardag gekregen) en wat PVC-buisjes bij de Karwei? Dan hebben we geen uitgebreide ‘monitoringprogramma’s’ nodig en een 5G-netwerk waarmee Deltares via ‘Blue Earth Data‘ iedere regio op aarde bespioneert.

Ze weten niet hoe te meten…

Die typische 2030 Agenda-aanname van technocraten en bureaucraten: dat ‘data’ en ‘de experts’ de enige ware oplossing bieden. Daartoe heeft de EUSSR/Eurostat (net als de Nederlandse overheid) een SDG-monitoring rapport 2020 uitgebracht

.Als vorm van werkverschaffing voor ambtenarij, ‘deskundigen’ en ngo’s.

Die beelden ze af als hardloopwedstrijd. Want zoals de SDG Actionday van 25 september (morgen) toont: al die futurologen, deskundologen en neo-marxisten, ze hebben allemaal haast om zo snel mogelijk die betere wereld voor zichzelf af te dwingen.

Hiervoor hoef je geen ‘watermanagement’ te studeren… De nieuwe regenton van 225 liter zat na 1 nacht regen al vol…Dus nog een extra ton nodig

In plaats van dat je met boerenverstand zelf wel iets regelt, zonder subsidie. Zo zijn immers de Waterschappen en het dijkonderhoud 800 jaar terug ook ontstaan, als boerenafspraak.

Al die deskundigen, daar heb bij 99,9 procent van de besluiten in je leven nauwelijks iets aan. Vaak dient ‘meer onderzoek’ als vorm van uitstelgedrag, een gebrek aan ondernemingszin en durf iets uit te proberen. Bijvoorbeeld uit angst voor aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

Van de bewering ‘meten is weten’ (1 detail uitlichten en de rest van de wereld negeren) profiteren vooral academische instellingen, die aan het infuus hangen van De Staat. Zoals Deltares, het voormalig Waterloopkundig Laboratorium dat nu een stichting is van het Ministerie van Klimaat. Deltares dient nu om wetenschappelijk ogende modelprognoses te maken, zodat bouwend Nederland weer een publiek gevuld portfolio heeft.

Voor ‘klimaatadaptatie’.

Meetstation Lobith, op een meetschip van Rijkswaterstaat

Lies, Damn Lies, The Facts
Zo weekte Deltares ook al miljarden los voor de cultuurvernietiging die ‘Ruimte voor de Rivier’ zou gaan heten, subsidie voor natuurclubs en ingenieursbureaus als Arcadis met hun tekentafelwildernis.

Dat je uit naam van ‘waterveiligheid’ zoveel mogelijk boerengrond uit cultuur haalt, tot Wildlands maakt. Zo heet de Ecologische Hoofdstructuur namelijk in Amerika, het is het zelfde programma van cultuurverwildering en reservaatcreatie.

Die aanslag op het cultuurland maakte Deltares mogelijk, door een overschatting van overstromingsrisico van de rivieren te voorspellen, op basis van 2 extreme jaren. Maar daar staat dan weer 109 miljoen euro publieke financiering tegenover voor dit voorheen degelijke instituut (het WLO)…

Zo dient ook al die ‘monitoring’ onder de kreet ‘meten is weten’ de 2030 Agenda haar machtspolitiek. Je verschuift de beslissingsbevoegdheid over de omgeving van de mensen die daar al generaties leven, naar staatsgefinancierde ‘deskundigen’ en hun ‘rapporten’, rekenmodellen.

Onder de kreet ‘meten is weten’, meten ze een klein deelgebied dat van pas komt en ze negeren de rest van de wereld. En dat heet dan ‘objectief’, wanneer je alleen naar waterstand x kijkt in regio y. Of wanneer je enkel naar CO2 kijkt en de rest van duizenden klimaatfactoren negeert.

Wie vervolgens WEL naar al die andere relevante zaken wil zien, zoals democratie, boerenverstand, tradities, cultuur: die ‘reageert uit de onderbuik’, aldus de technocraten. Zij hebben immers ‘de’ wetenschap en ‘de’ natuur (Natura 2000) in pacht.

Ruimte voor de Rivier-‘natuur’

De huidige non-discussie (nu in Foodlog) over Natura 2000-doelen, dat die ‘te hoog gegrepen’ zouden zijn is onzinnig. De doelen zijn ecologisch absurd: gefundeerd op een bureaucratisch maakbaarheids-idee, net als bij de klimaatagenda (even aan de CO2-knop draaien) en gebrek aan historische natuurkennis. Je kunt niet ‘te hoog’ grijpen naar iets dat onzinnig in haar fundament is.

Zijn jullie nu zo dom of ben ik nu zo slim? Het is toch kinderlijk eenvoudig te zien…

Daarom stellen we wel eens: Lies, Damn Lies, Facts. Wat zijn ‘de feiten’ en ‘metingen’, wanneer je niet goed aangeeft WAT je meet en wat je juist weglaat? De term daarvoor is ‘Valse Concreetheid’, je meetKEUZES achter een mistgordijn verbergen zodat je met getallen politiek bedrijven kan.

Wie zich afvroeg; waarom krijst Deltares bij het NOS Journaal over ‘de zeespiegelstijging’; dat is omdat ze aan het subsidie-infuus hangen van het Ministerie van Klimaat

De ondergang lachend tegemoet
Nederland is niet meer te redden, ons Noord Korea aan de Noordzee. Dankzij de 2030 Agenda vervallen we tot corrupte bananenmonarchie, ‘geleid’ door een leugenachtige ‘elite’ die via bedrog en afpersing de eigen zakken vult, en die dus ook voorheen respectabele traditionele instellingn als de Waterschappen inzetten voor de CO2-zwendel.

Door via de Nederlandse Waterschapsbank via ‘Waterbonds’ sinds 2014 voor al 5 miljard euro private leningen aan te trekken, worden die CO2-zwendelinvesteringen voorlopig nog niet verrekend met de Waterschapsbelasting, die jaarlijks 2-3 miljard euro oplevert.

Die laatstgenoemde belasting werkte als Wegenbelasting, een voor beperkt mandaat geheven onkostenpost die daar ingezet werd waarvoor hij geheven werd. Nu dus niet meer.

Nederlandse Waterschapsbank, investeringsrapport

Ouderwets vakmanschap en weg met de ‘netwerkers’
Je kunt daar niets tegen doen, want dan pakt ‘Justitie’ je op, ‘Het Gezag’ criminaliseert je, zoals ook de boeren al ervaarden. Omdat je ‘De Belangen’ in de weg staat. En dus maken we er maar wat cabaret van als ‘woordkunstenaars’ in Peaky Blue Tiger-stijl.

Wij kunnen de zuurzame medemensen als Zeike Fijbesma liever uitlachen, die zelfrechtvaardigende eigengeilers. Wat heeft Zeike Fijbesma in zijn leven nu voor constructiefs gepresteerd, behalve wat miljoenenbonussen graaien in de boardroom, onder het uitkramen van een groen gedicht?

Vriendjes worden met het koningshuis van Willy de Waterkampioen? Al die ‘netwerkers’ verstrikken Nederland tot rioolput van ‘netwerkcorruptie’ zoals dat heet.

Daartegen over kun je beter boerenverstand plaatsen en vakmensen die hun sommetjes kunnen maken. Delftse ‘fietsenmakers’ (zo noemen die ouderwetse ingenieurs zich) die gewoon kijken en uitrekenen, testen of iets NU werkt.

Niet of iets nu miljoenen zal opleveren als je voor 2030 een klimaatprognose in elkaar timmert, die Van Oord cs en het Ministerie van Klimaat van pas komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *