Avondklok? Spoedwet? Samenscholingsverbod (1,5M)? Verzetskrant!

Van de Stichting Gezond Verstand

Met genoegen delen we mee, dat de nieuwe verzetskrant tegen het Rutte-regime en haar gelijkgeschakelde pers, Gezond Verstand vandaag in papier uitkomt met 1 miljoen exemplaren. Daarin schreef ondergetekende het omslagartikel ‘Voor God Spelen in Davos’.

Dit met de straffe hoofdredactionele hand van Karel van Wolferen, oud-journalist van de in de Tweede Wereld Oorlog collaborerende NRC, de voormalige kwaliteitskrant die nu opnieuw gelijkgeschakeld is met het Rutte-regime.

 De verzetskrant zal tweewekelijks verschijnen als alternatief voor de gelijkgeschakelde Nederlandse pers. De toonzetting is die van neutrale verslaggeving, en je kunt je abonneren op echte en geïnformeerde journalistiek die je in de reguliere media mist.

Nu zijn de Oranjes de vijand van het Nederlandse volk, helaas

Radio Oranje: ‘Mannen van Nederland, de tijden zijn ernstig’
Er is al een avondklok (voor plaatsen waar mensen samen komen, horeca) ingesteld. Er heerst overal een samenscholingsverbod (1,5 meter). Die regels hebben als consequentie dat BOA’s als Melkertbaan-NSB’ers onbeperkt volmacht krijgen om overal iedere vorm van menselijk samenzijn te criminaliseren.

Dat ze zich nu nog inhouden, betekent niet dat ze al wel de regels klaar hebben om straks iedereen op de bon te slingeren die geen Burqua wil dragen, waarvan je weet dat dit medisch gezien nergens op slaat. En dat ze meteen zaken dichtgooien, of met 4000 euro beboeten.

Zo ruïneren ze het mkb, de culturele sector, de horeca, mensen overlijden door stress, doordat operaties niet doorgaan, van eenzaamheid doordat hun tehuis is afgegegrendeld. Iedereen die nog economisch zelfstandig was, buiten multinationals en staatsbedrijven, maken ze afhankelijk van ‘De Staat’ en haar welvaart-herverdelingsfonds (Nationaal Groeifonds)

Voor dat fonds bent U, net als bij de duizenden miljarden euro’s voor Frans Timmermans zijn CO2-zwendel (‘klimaatbeleid’) de burger als pondje vlees onderpand. Immers, de overheid deelt geld uit dat ze zelf niet heeft. (Historisch hoge Staatsschuld). Naar uw pensioen kunt U straks fluiten, want Nederland moet garant staan voor de knoflooklanden in de Eurozone (Eurobonds).

Mensen worden door de overheid tegen elkaar opgezet, als politieagent van elkaar in de openbare ruimte.

Zodat de winkeljuf je al toeblaft omdat je voor het kopen van 1 schroefje een hele winkelkar moet meenemen. Regels zijn boven rede geplaatst. Verontrustend is vooral de gewilligheid waarmee mensen onnadenkend de meest bizarre instructies opvolgen. Ook als ze zelf het nut betwijfelen.

Mensen zijn het zat zo door De Staat gekoeioneerd te worden….

Gemanufactureerde crises
De media zijn gelijkgeschakeld  (‘Samen tegen Corona’) met een aantoonbaar liegend en corrupt Rutte-regime (en miljoenen angstige collaborateurs), die net als in andere landen een ‘gecreëerd feit’ verkoopt, de ‘Tweede Golf’ op aansturen van de zelfde instituties als WHO en Bill Gates met zijn ontelbare ngo’s en instituten, Verenigde Naties en World Economic Forum.

De commandostructuur werkt feilloos. Zie dat Wopke Hoekstra (Minister van het geld) nu al praat over ‘Zwarte Zwaan’-evenementen. Die kretologie komt direct uit de boardrooms van de centrale bankiers, en wel de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) waar Frank Elderson (DNB) nu een ‘groene’ stuurgroep leidt.

Die brachten dit voorjaar hun rapport ‘The Green Swan’ uit. Allen papegaaien ze de zelfde verhaaltjes, alsof ‘corona’ en ‘klimaat’ uiting zijn van een zelfde ‘systeemfalen’, zoals ook in The Economist (Flatten the Climate Curve).

Ze praten allen volgens script. Een script dat al woordelijk in 2010 was na te lezen bij de Rockefeller Foundation (hun Bellagio Center is vergaderruimte CIA) : Lock Step. Nu dus Lock Down, wat gewoon ‘lock up’ betekent; je eigen bevolking opsluiten.

Rutte doet gewoon wat de globalistische machten van ‘Het Geld’ hem opdragen.

Maar die opvallende commandostructuur en het openlijk na te lezen ‘grote plan’, daar lees je dus in de gelijkgeschakelde pers niets over. Zo zie je dat persverantwoordelijkheid belangrijker is dan ‘persvrijheid’, wanneer media vrijwillig nalaten fatsoenlijk onderzoek te doen.

Blabla over klimaat mengen in monetaire stelsel

De Overheid liegt (bijna) altijd, politiek = liegen
Nederlanders kennen een wonderlijk hoog overheidsvertrouwen. Dat verandert pas wanneer ze zelf door confrontatie met die overheid van die illusie beroofd werden, zoals de Onderwaterhypotheek-slachtoffers die uit huis werden gezet. Dat is waarvoor jurist Sven Hulleman opkwam. Of neem de door MKZ gedupeerde veehandel en boeren.

Mijn ‘aha de overheid is corrupt’-moment kwam 13 jaar geleden, na een inbeslagnamegolf onder valkeniers: hoe het OM samenwerkt met actieclubs, haar oren laat hangen naar mediageruchten van Postcode Loterij-clubs.

Pas als (corrupt) overheidshandelen mensen zelf raakt, ontwaken ze. Zie ook ‘Groningers in Opstand’ na de NAM-exploitatie en aarbevingen. Maar ben je zelf geen ondernemer (slechts 1 op de 10-20 is dat), heb je ‘een vaste baan’ of krijg je geld van De Staat: dan zul je minder geneigd zijn tot meer onderzoek.

Van wie is de overheid, ga je dan afvragen? Zie daarover ook mijn artikel over De Koninklijke Oligarchie. We zijn ceremoniele democratie, gedicteerd door de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s0 van multinationals, banken en het oude geld rond het Koningshuis.

Malietoren VNO-NCW met de ICC van Paul Polman. Hier huist ook de DSGC-coalitie van ‘groene’ multinationals

De overheid liegt (bijna) altijd, omdat zij een instrument van andere rationele belangen is. Publiek belang bestaat niet, het is HUN overheid, hun topmanagementgroep (schaaltje 19 ambtenarij), het zijn hun bedrijven en banken, hun ngo’s….

Zoals we ook de oorlog in Irak werden ingelogen, zoals ook de ‘klimaatcrisis’ een overheidscreatie is, en de ‘stikstofcrisis’: waardoor we nu hier 100 rijden. Maar over de grens met Duitsland kun je met je Porsche gewoon 200+ vol gas.

Dus kijk nu eens voorbij wat mensen zeggen dat ze voorstaan, de ‘intenties’. Redeneer eens logisch, denk zelf: wat zijn de logische consequenties, en wie profiteert daarvan?

Die ook in Engeland en Australie verkochte Tweede Golf van onzin, is een artefact van een toename in testen, niet in zieken. Overduidelijk lift op het verlengen van die gemanufactureerde crisis een andere agenda mee.

En daarover gaat mijn artikel ‘Voor God Spelen in Davos’, voor kijkers naar Blue Tiger Studio is de inhoud al ongeveer bekend.

Slachtoffer van viruspsychose

Wie geen mainstreammedia consumeert, de met het Rutte-regime gelijkgeschakelde pers met haar harde coronaporno (statistiekjes) en soft coronaporno (helden van de zorg in de frontlinie), die krijgt bij betreden van de openbare ruimte steeds meer het gevoel een ander universum te betreden:

Mensen zijn bang en gek gemaakt. Daar heb je dus geen last van, wanneer je de Nederlandse pers niet consumeert. Want de virushysterie wordt uitsluitend overgedragen door de massamedia. Ik ken ook niemand in mijn omgeving, die mensen kent die ziek zouden zijn geworden.

U wel? Maar we worden dus verplicht om niet ons gezonde verstand te gebruiken, dat is zelfs illegaal gemaakt. Alleen De Staat mag nog voor U denken en risico’s inschatten.

Indoctrinatie door klimazi’s

Stockholmsyndroom kweken bij schoolkinderen 
De overeenkomsten met het tijdvak 1940-45, zijn zo opvallend, dat ik durf te stellen dat ik liever onder het regime van Seys-Inquart had geleefd dan onder de globalistische landverraders Mark Rutte en Hugo de Jonge. De nazi’s zouden mij niet ontmenselijken met een Burqua-plicht, je mocht nog gewoon met je vrienden op straat of in de open lucht.

Alleen de groepen waar de nazi’s het niet zo op hadden waren de klos. Nu is iedereen dat. Nog verontrustender, is dat ‘De Pers’ vrijwillig meeloopt met de bezetters, globalisten/miljardairs en hun Rutte-regime

Gewapende bendes komen op 12 oktober al met geweld mijn DNA afnemen op orders van Kriminaloffizier Pieter von Rest. Wegens het kwetsen van de verheven zelfgevoelens van CO2-zwendelaar/ambtenaar Bouwe de Boer, vriendje van de Nationale Energiecommissaris.

Links harde coronaporno en rechts softcoronaporno, gelijkgeschakelde pers

We moeten allen een medisch ogende variant op de Davidster dragen, een muilkorf om onze horigheid als systeemslaaf te betuigen. Dat wij gewone Untermenschen allen niet alleen door globalistische miljardairs gehate CO2-uitstotende planeetverpesters zijn. Maar ook enkel ‘besmettingsbron’ die ingespoten moet worden met door hun Dokter Mengele (Bill Gates) en zijn eugenetici/transhumanisten ontworpen goedjes van onbekende substantie.

Kinderen leren van de juf op school alvast een Stockholmsyndroom (heb je gijzelaar lief), hun muilkorfjes mogen ze om te wennen alvast vrolijk opkleuren.

Staatsterroristen, het is in Duitsland al even dramatisch met de bescherming van vrijheid gesteld

En toch is er dus nog Gezond Verstand
Maar mannen van Nederland, in deze ernstige tijden van globalistische bezetting, staat net als onder de nazi-bezetting ook een klein clubje op van patriotten en vaderlandslievenden: De Stichting Gezond Verstand dus…mogelijk door een rijke stinkerd die zijn nek uit wil steken.

En zulke mensen heb je nodig. De gelijkgeschakelde pers en hun overheid baden in van burgers met staatsgeweld gestolen geld, belastinggeld. Het Verzet zal met eigen middelen en inspanning haar achterban moeten bereiken, met het risico om opgepakt te worden.

De omslag is alvast veelbelovend, je kunt op de webzijde al zien waar het heen gaat. En vooral: wordt gewoon abonnee als alternatief voor de gelijkgeschakelde pers in handen van twee Belgische miljardairs, Bertelsmann (RTL) en De Staat (NPO).

Nu mag het nog openlijk. Met de op handen zijnde censuurwetten, zal ook de laatste vrije pers straks onder het mom van ‘veiligheid’ en ‘volksgezondheid’ tot het verleden behoren.

De Staat had toen ook eigen rechters en regels

God’s Dienaresse
Ik lees nu net ‘Repressailles in Nederland 1940-1945’, en bedenk dat de bezetter toen ook vond dat die het recht en de regels aan haar kant had. Volgens oorlogsrecht zijn alle gewapende opstanden namelijk ‘terrorisme’. Toen schreef ook het Reformatorisch Dagblad dat de overheid God’s dienaresse was en dat je er maar braaf naar moest luisteren.

Overigens viel het aantal slachtoffers van de bezetting toen reuze mee, enkele duizenden die bij repressailles omkwamen. Als vergelding voor ongeveer 500 door meestal communistische verzetsmensen omgelegde Duitsers en collaborateurs. Het aantal mensen dat door averechts beleid van het Rutte-regime overlijdt zal mogelijk vele malen hoger zijn, bijvoorbeeld dankzij ‘Cost Induced Fatalities’: per 1 miljoen euro schade 1 dode.

‘Represailles in Nederland’ roept gezonde discussie op, wat nu het rendement van die gewelddadige verzetsacties was, wanneer voor iedere gedode Duitser wel 10 ‘eigen’ mensen vergolden werden. Bedenk dat veel van die communisten toen eigenlijk van de gelegenheid gebruik wilden maken, om na ’45 hun CPN-heilstaat te kunnen stichten.

Werkt met Gates samen. De Corona-agenda en 5G gaan gelijk op via internet of things

Er zijn historische hypothesen die stelden dat daarom met medewerking van het Koningshuis, de SER en Stichting van de Arbeid het leven zagen, samen met de PvdA als uitvloeisel van De Doorbraak. Het afschaffen van confessionele/conservatieve politiek ten faveure van rood-liberaal-seculier. Om extreem rood geen kans te geven.

De slagzin ‘Liever Rood dan Dood’, deed  al na de Russische Revolutie (1917) bij landadel de ronde, toen de gehele Romanov-dynasatie door de Bolsjewieken was omgebracht. Wat krijg je dus in de plaats als een machtsvacuum ontstaat?

Slechts 1 procent van de bevolking zou zich op enige wijze anti-Duits uiten of daadwerkelijke verzetsacties plegen. Dat krijg je wanneer De Staat de wapens heeft, dan durven de mensen niet. Het verzet kwam pas op gang, toen de Duitsers militair verliezen leden (na Stalingrad).

Soft Coronaporno bij Shell ‘de helden van de revolutie’

Angst en De Leugen regeren
Ditmaal zijn we echter geleidelijk overgenomen door het globalisme-fascisme, nota bene door ‘eigen’ mensen die hun land verraden, meestal uit klein eigenbelang, of geloof in de meest in media herhaalde opvattingen van de tijd. De strijd nu is tegen een bijna onzichtbare vijand, die zich met onzichtbare wapens bedient, samen te vatten tot 1 woord: Angst.

Frankrijk is al gevallen, hun Gele Hesjes in een muilkorf gesmoord. Australie ook, en Mark Rutte kent de Nederlander als geen ander. Die weet dat je dat hier niet ineens moet doen, maar stapsgewijs, mensen vast laten wennen aan het idee dat ze nooit meer vrij zullen zijn op eigen voorwaarden.

Ons voorland, filmpje van het reeds tientallen malen gecensureerde Prager University. Binnenkort staan die staatsterroristen hier ook weer op de stoep om de integriteit van mijn lichaam te schenden

The Black Swan
Want nee, wat U eenmaal aan vrijheden opgeeft, dat krijgt U niet meer terug. Wat je in het verleden gewend was, biedt geen garantie voor de toekomst. Lees daartoe ook ‘The Black Swan’ van Nicholas Nassim Taleb, de uit Libanon naar de VS gemigreerde auteur.

Zijn vader was ook al decennia gewend, dat Joden, Christenen en moslims vreedzaam daar naast elkaar leefden.

Toen brak de Libanon-oorlog uit, wat hij dus een ‘Zwarte Zwaan’-evenement noemt. En die kreet namen de bankiers dus ook over. Dat je 75 jaar gewend raakte aan welvaart, vrede en relatieve vrijheden, wil niet zeggen dat die uitzonderlijke periode dus weer zal hervatten door maar achterover te leunen.

En door braaf je mond te houden, met muilkorf als symbool daarvan. Een logische hypothese: men doet dit ter voorbereiding op de monetaire crash, en The Great Reset die het World Economic Forum in de steigers zet.

Ons verzet zal ook niets uitwerken, de wal moet eerst het schip keren. Vaarwel menselijkheid, vaarwel vrijheid, natuur en alles dat me dierbaar was. Het worden gruwelijke tijden, het leven in de leugen, de dictatuur van Angst, daar helpt de rede niet tegen.

10 Replies to “Avondklok? Spoedwet? Samenscholingsverbod (1,5M)? Verzetskrant!”

 1. Dat de bevolking die het al begrepen ( doorzien ) heeft, onmachtig is om de rest wakker te schudden is wel duidelijk.
  Het is tijd om die groep die niet wakker is en daardoor meehelpt om ons land naar zijn grootje te brengen eens goed de waarheid onder ogen laten zien. Op de eerste plaats DE MEDIA !
  Maar hoe? Stickers plakken, kranten verspreiden met de juiste info? Helpt niet!
  Ik ontmoet jong en oud van verschillende afkomst die het met me eens zijn. En dat zijn er aardig wat.We hebben na ons gesprek een warm gevoel omdat we ons niet alleen voelen staan!
  Maar wij die zien , lezen, luisteren naar de info die ons wijs maakt doordat wij ons wel verdiepen en informeren zijn niet bij machte om
  die andere grote groep te bereiken!
  Natuurlijk zie ik dat via Youtube, Bleu Tiger, Weltchmerz,lange Frans etc. er meer mensen wakker worden maar het zijn er nog te weinig.
  Een Button met een V van victory zodat we elkaar herkennen en dat men ziet van he?… die draagt er ook een!
  Ik roep maar wat want ik weet het ook niet.

 2. En goed artikel op de aangereikte site.
  Maar helaas véél te lang om ‘de massa’ aan te spreken.
  En DAAR moet het toch om gaan.
  Ik hoop dat Rypke Zeilmaker dit tot zich neemt en een krachtig excerpt kan en wil produceren om dit door te geven op plaatsen waar die ‘massa’ komt.
  En, Rypke, deze aanbeveling krijg je van iemand die écht weet waarover hij spreekt.

  1. Je bedoelt dat je aandachtspanne te kort is. ‘De massa’ bereik je idd alleen met tv-spotjes van 10 seconden en via herhaling van de zelfde boodschap

 3. Sommige mensen zijn niet meer wakker te krijgen….kan veel oorzaken hebben
  Ontkenning door angst
  Wegkijken door ongeloof
  Zwaar geïndoctrineerd enz
  De kinderen van deze mensen kunnen niet beschermd worden…totdat ze hun gezonde kinderen uit huis plaatsen

 4. We moeten stickers plakken op stoplichten .Mensen kijken er naar .Of op universiteiten Krantjes uit delen .Of stickers overal op plakken met daar op CSTV .Worden ze nieuwsgierig .Of bij studenten huizen krantje in gooien er is altijd iemand die het leest of sticker plakken .Maar goed verzet krant is ook goed .Wil ik wel lezen .

 5. Het zal wel aan mijn beperkte vermogens liggen :
  Waar en hoe wordt deze verzetskrant verspreid ? Net zoals in de tweede wereldoorlog ? Klandestien door onbekende verzetsmensen of gewoon via de msm-afzetkanalen ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *