Nationaal Graaifonds en ‘gebroken ruit van Bastiat’

De wingerd kleurt al mooi rood

Het Ministerie van Waarheid (Rijksoverheid.nl) van het bananenkoninkrijk Noord Korea aan de Noordzee (Nederland) kondigde afgelopen maand de instelling van het Nationaal ‘Groeifonds’ aan: ze roven 20 miljard euro weg bij de productieve sector om dat astronomische bedrag vervolgens te herverdelen richting grote bedrijven met groen gedicht.

Dus een vorm van KLM-subsidie, en andere bedrijven die het goed met Feike Sijbesma kunnen vinden. Het ‘Nationaal Graaifonds’ is een betere naam, want er komt geen economische groei van noch ‘toekomstige welvaart’…

Lies, damn lies, Rijksoverheid.nl

Lies, damn lies, Rijksoverheid.nl
Het Ministerie van Waarheid (Rijksoverheid.nl) maakte er dit persberichtje bij, een brei van wensgedachten waarmee de ambtenarij haar gedwongen winkelnering verkoopt. ‘Publieke investeringen vergrote economische groei en toekomstige welvaart’. Kauw nog eens extra op dit wonderlijke staaltje van neo-marxistische woordentoverij.

Net als de Koning in zijn troonrede spreken ze over ‘investeringen’. Dat is even misleidend als ‘huishoudens’ bij de wiebelstroom uit windenergie. De overheid kan niet investeren, iets toevoegen. De overheid kan enkel bestaande welvaart herverdelen, en meestal vooral: nivelleren en opmaken.

Een verdieping van dat argument uit de Oostenrijkse School kun je op economisch-academisch niveau terugvinden bij ‘De Armoede van Economische Gelijkheid’ van George G. Reisman. Maar je kent mogelijk ook de parabel van de ‘Gebroken ruit van Bastiat’.

Peenemunde: de Burgemeester verontschuldigt zich voor de ingekinkelde ruiten.

Je betaalt eerst met iemand’s geroofde geld een knokploeg om de ramen bij ‘m in te slaan. Vervolgens haal je nog meer geld uit z’n zak om de ramen weer te herstellen. En dan zeg je tegen die gene: ‘kijk, we hebben de economie geholpen, zowel de knokploeg als de ruitenherstelploeg hebben van economische groei geprofiteerd.’

Terwijl de gene die je beroofde het geld ook had kunnen investeren in de waarde-toevoegende economie. Zo heb je met ‘Bastiat’ ook meteen de economische weerlegging van ‘duurzaamheid’.

Komende vrijdag bij Blue Tiger Studio

Decent Work and Economic Growth (SDG Doel 8)
Voor Blue Tiger Studio namen we over deze vorm van economische politiek een filmpje op, omdat zij aansluit bij SDG Doel 8: ‘Decent Work and Economic Growth’. We bespraken hier al de International Labour Organisation (ILO) waar de term Decent Work aan is ontleend.

Wel, dit aanjagen van publieke onkosten lijkt ook regelrecht afkomstig van die ILO en haar Global Jobs Pact uit 2009. Die moedigen als reactie op de door bankiers veroorzaakte monetaire crisis ook massieve publieke uitgaven aan. Vervolgens kregen we in Nederland in 2010 de ‘Crisis en Herstelwet’ kado.

En daarop kwam het SER Energiedictaat, dat 107 miljard euro publieke uitgaven behelst voor de strijd tegen hete lucht (CO2).

De inmiddels permanente crisiswet, verklaarde allerlei publiek gefinancierde bouwprojecten als windfarms in natuurgebied tot ‘nationaal belang’, zodat je geen juridisch bezwaar kon maken. Het Nationaal Graaifonds dat nu onder toezicht van Feike Sijbesma is ingesteld, valt in de zelfde lijn van denken.

De vernietiging van Nederland zoals we dat liefhadden en kenden, de instelling van institutionele corruptie, leugen, bedrog, nepotisme. Oftewel ‘duurzaamheid’.

Mooi heh, de hele muur raakt al begroeid

Komende vrijdag is de uitzending. Nu genieten we even van de rood kleurende wingerd van De Abdij. De herfst is ingetreden, symbolisch ook nu wereldsocialist Rutte en zijn mede-samenzweerders ons prachtige land door het globalistentoilet spoelen, en al onze mensenrechten wegnemen tot een Noord Korea aan de Noordzee ontstaat.

Met voldoende whisky en sigaren maken we van die sombere boodschap niettemin een leuke uitzending, aan de bar bij Blue Tiger Studio. Zie ook dit filmpje over de onverminderd voortgaande grondroof door deze leugenachtige en corrupte overheid.

We hebben te maken met een uniek keerpunt in de geschiedenis, niets is meer wat het lijkt of zich zegt voor te doen. Kom in opstand, ieder met gebruik van eigen gaven en talenten… Weg met deze leugenachtige corrupte overheid, op naar herstel van de rechtstaat door het met wortel en tak uitroeien van iedere vorm van nepotisme/duurzaamheid.

Bemoedigend om te zien, is dat er overal mensen opstaan om deze liegende overheid ter verantwoording te roepen. Zoals deze Rotterdammers hierboven.

One Reply to “Nationaal Graaifonds en ‘gebroken ruit van Bastiat’”

  1. Simpelweg staatscapitalisme, statisme, in geraffineerde vorm, i.p.v. de ondernemingen te bezitten dwingt men de markt een bepaalde richting op, en degenen die er niet aan meedoen worden de verliezers. Dit komt niet uit de lucht vallen, het fundament is gelegd door een eeuw van toenemend statisme/socialisme, een almaar uitdijende overheid, en bakken met belastinggeld die gelegitimeerd door de solidariteit dictatuur en het geloof in de afgod in toenemende mate werden afgenomen van de burgers. Met het verschil dat de nationale herverdeling dictaturen die de afgelopen eeuw zijn opgericht nu worden gedicteerd door instituties voor global governance. Een briljiante zet dus, de nationale staatsslavernij en haar afgoderij coöpteren en dirigerenm, de geesten zijn gedurende een eeuw helemaal rijp voor gemaakt door de nationale statisme/socialisme dictaturen.

    De economie saboteren, om dan weer maatregelen te treffen, die nog meer saboteren, en sigaren uit eigen doos uitdelen, om daar later weer anderhalve sigaar voor terug te eisen, dat hebben overheden de hele tijd al gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *