Politieke indoctrinatie schoolkind moet van overheid

Kinderboek van de Europese Commissie haar directoraat generaal ‘Klimaatactie’ (2011)

De conditionering van je kind tot genderneutrale klimaat- en ‘diversiteit’-activist uit naam van ‘democratie’ is officieel beleid van de Ministeries van OCW, EZK en LNV. Dat blijkt uit het onderzoekje dat ik startte, nadat ouders mij de wekelijkse onzin toesturen die kinderen over natuur en milieu ‘leren’ in lesmethodes van de CED Groep, Thieme Meulenhoff en uitgeverij Zwijsen.

Het curriculum voor primair onderwijs wordt nog verder omgebouwd tot logisch, historisch en biologisch ongefundeerde politisering, met een nieuwe ‘curriculumcommissie’ (Kamerbrief 9 september).

Via vier ‘Grote Opdrachten’ worden kinderen gekneed tot brave ‘wereldburgers’ die als groepsconformisten tegelijk twee logisch tegenstrijdige posities voor ‘waar’ kunnen houden. Twee plus twee is VIJF als De Partij dat zegt of ‘je gevoel’.

Decade of Action

2030 Agenda thema Nationaal Onderwijscongres
Morgen start in Bussum het Nationaal Onderwijscongres, dat de 2030 Agenda (‘duurzaam ontwikkelen’) als thema heeft. Ze stellen:

Tegenwoordig duikt ‘duurzaamheid’ overal op. Wat betekent dit voor ons onderwijs? Op Het Nationaal Onderwijs Congres 2020 staan we stil bij duurzaam ontwikkelen.

We belichten niet alleen hoe educatie kan bijdragen aan een duurzame wereld, maar ook hoe leerlingen zich duurzaam kunnen ontwikkelen in- én voor een steeds veranderende samenleving. Hoe leren we onze leerlingen om hun talenten optimaal in te zetten?”

Hoe zet je kinderen in voor een politieke ideologie, het internationaal socialisme van Gro Harlem Brundtland cs (Our Common Future gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van BUZA). Dat is wat hier staat. Die keuze is geen toeval in de ‘Decade of Action’ van de Stichting SDG Nederland ( = Ministerie Buitenlandse Zaken en Koningshuis, afsplitsing van NCDO van wijlen Prins Claus)

De overheid implementeert de 2030 Agenda van de Verenigde Naties (klimaat- en genderagenda, 17 SDG Doelen) op alle bestuurlijke niveaus, het Internationaal Socialisme van de Club van Rome.

Nou, bij deze dan geheel ongevraagd wat inbreng

Onderwijskunde = uithollen autoriteit docent
En dus volgt volgend jaar (2021) ook een curriculum-herziening voor het primair onderwijs. Op 9 september stelde het Koningshuis een commissie van linkse lakeien in (‘onderwijskundigen’), die via Kamerbrief kenbaar werd gemaakt: De Curriculumcommissie. De leden zijn nagenoeg allemaal ‘onderwijskundige’.

Dus door De Staat gekochte domeindeskundigen met dure titel, die sociaal gezag voorzien aan politiek gefundeerde onderwijsdoelen.

Onderwijskunde is natuurlijk geen wetenschap, zoals genderwetenschappen en sociale psychologie dat ook niet zijn. Het zijn disciplines die ‘feiten’ en ‘problematique‘ creëren als neo-marxistische constructie, van ‘vleeshufters’ tot ‘genderfluiditeit’. Onderwijskunde is ideologie (sciëntisme)

Arie Slob van OCW

Het doel van ‘onderwijskunde’ is – zoals bij alle technocratische disciplines- het verplaatsen van gezond oordeelsvermogen van de docent zelf, naar bureaucratische papierfabrieken, in handen van De Staat, die ‘wetenschappelijkheid’ claimen.

Zo werden alle leraren (kennisoverdragers) de klas uitgejaagd, ten faveure van gezagsbuigers en instructie-opvolgers. Die papierberg en de resulterende ver-managering en verwijving van het onderwijs, is het enige meetbare resultaat van een halve eeuw ‘onderwijskunde’ sinds de Mammoetwet (1968).

Dit probeert men bij Futurenl.nl je kind aan te smeren als lesmateriaal, met Constantijn van Oranje in de Raad van Toezicht

Lakeien van Oranje met dure titel
De Curriculumcommissie wordt uiteraard in de Kamerbrief als ‘wetenschappelijke’ commissie aangekondigd. Zo van ‘wie zijt gij wel hen te weerspreken, wanneer zij het politiek voorgekookte programma van fiat voorzien, betaald door ons’…:

prof. dr. Roel Kuiper, historicus en filosoof, hoogleraar en rector aan de TU Kampen (voorzitter);
dr. Orhan Agirdag, socioloog en universitair hoofddocent onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Amsterdam;
prof. dr. Gert Biesta, onderwijspedagoog en als hoogleraar werkzaam aan de National University of Ireland at Maynooth, de University of Edinburgh, en de Universiteit voor Humanistiek;
prof. dr. Roel Bosker, hoogleraar theoretische en vergelijkende onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen;
dr. Nienke Nieveen, onderwijskundige, universitair hoofddocent curriculumontwerp en opleidingsdirecteur lerarenopleidingen aan de Universiteit Twente;
prof. dr. Maartje Raijmakers, hoogleraar onderwijswetenschappen en cognitieve ontwikkeling aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam;
prof. dr. Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht

Ministeres van Onderwijs van D66, dus van CO2-hysterie, gendergekte en globalisme

Centralisatie curriculum: Waarheid is wat de partij vraagt
Met Christenunie-prof Kuiper als voorzitter vrezen we het ergste. Kuiper werd benoemd tot politiek puinruimer, nadat ze Pim Fortuyn hadden doodgeschoten. De keuze van het volk voor Fortuyn- iemand die daadwerkelijk naar ‘het volk’ zou luisteren- in plaats van 1 van hun favorieten, zoals Melkert legden ze uit als crisis in democratie.

De ‘verbinding’ die was ‘verbroken’. Oftewel, Roel Kuiper moest een papieren rookgordijn maken rond het werkelijke probleem.

De werkelijke crisis was natuurlijk is: jullie links-liberale globalisten schoten onze premierkandidaat dood, die jullie als nazi en populist verketterden (gelijk nu weer met Baudet). Nu mag Kuiper de jeugd in het gareel brengen van de politieke ideologie van het Koningshuis: ‘duurzaamheid’, terwijl Bea in het rond galoppeert op haar hengst Volkert.

Er zit in de Curriculumcommissie niet 1 bioloog bij die het natuuronderwijs zou kunnen redden, of iemand met enige kennis van enige substantie. En dat is ook te zien, aan de ‘Bouwstenen’ die ze op Curriculum.nu hebben geformuleerd voor primair onderwijs met een ‘Ontwikkelteam Burgerschap’ :

Ze toetsen op groepsconformiteit boven waarheid:

Groepsconformiteit boven waarheid…

Op 26 pagina’s Curriculum ‘bouwstenen’ buitel je al 13 keer over het neo-marxistische begrip ‘diversiteit‘ ( = sommige mensen zijn meer gelijk dan anderen)

Kinderen leren- zoals je in schoolboeken al ziet- niet enige gefundeerde kennis over de natuur en biologie. Nee, ze leren ‘De Grote Opdrachten’ die het politiek systeem ze heeft gesteld, met de CO2-zwendel en windmolenhandel (‘duurzaamheid’) als centraal thema, wat ze dan ‘Mens en Natuur’ noemen.

Groen’ onderwijs heeft politieke conditionering als ‘Grote Opdracht’ (blz 25), het kweken van politiek gewenst gedrag en denkbeelden, conform het Earth Charter van het Koningshuis en de internationaal socialisten.

Zij onderzoeken hun eigen keuzes en opvattingen en die van anderen over hoe met de leefomgeving om te gaan en wat hierbij ethisch verantwoord en duurzame keuzes zijn. Daarbij onderzoeken ze ook welke krachten en machten deze keuzes bemoeilijken

Brrrr

Transhumane agenda
Ze leren je kind denken als transhumanisten van de ‘Vierde Industriële Revolutie’ (alles digi, ‘slim’/smart, je hebt geen ‘natuur’ meer, je ‘gender’ is een keuze). Ze leren kinderen om ‘waarheid’ tot de kern te relativeren, terwijl ze tegelijk beweren (blz 11):

Hecht er belang aan dat kennis en overtuigingen berusten op waarheid

Maar waarheid gegrond in bewijs en logica is alvast het laatste dat ze willen. Zie maar wat ze hier schrijven.  Je geslacht is een culturele constructie, kortom het SDG6-doel van ‘Gender Equality’:

Sociaal geslacht, dat wil zeggen, de beelden die in een cultuur heersen omtrent uiterlijk en gedrag van mannen of vrouwen (sekse, biologisch geslacht). Gender is op groepsniveau cultuurbepaald en dus dynamisch, en valt op individueel niveau niet altijd samen met een van de beide seksen of haar biologische tussenvormen.:-)

Kreten als ‘slim’ (SMART) komen net als de Slimme Meter uit de Vierde Industriele Revolutie-agenda van transhumanisten

Zulke neo-marxistische woordkunst kun je alleen zonder schaterlach schrijven wanneer je bent doorgeleerd in 1 of andere sociodeskundige academiologie. Niet wanneer je gewoon redeneert vanuit de biologie van de mens.

Voorlopige conclusie: het beste kun je de kinderen gewoon thuis houden en zelf onderwijs geven. En als Jeugdzorg komt, dan schiet je die flikkers gewoon kapot..

Dan leren ze niet, zoals bij lesboeken van Uitgeverij Zwijsen om critici van windenergie ‘op de juiste wijze’ van repliek te dienen met betekenisloze onzin.

In de klas moeten ze verplicht het Jeugdjournaal kijken In dat ‘Fakenews’ voor jeugd, worden ze gedwongen om een psychisch gestoord Zweeds meisje uit een elite-gezin van professionele marketeers als klimaatheldin te zien.

…klimaat-massage

Veertig maal ‘democratie’ terwijl je het tegendeel wilt (Utopisch Socialisme)
Het woord ‘democratie’ en ‘democratisch’ komen we 40 maal tegen op 26 bladzijden. Terwijl het enige logische doel van de implementatie van globalistische ‘duurzaamheid’ juist de afschaffing van de democratische natiestaat is.

Wij moeten als CO2-uitstotende planeetverpesters gehalveerd voor 2030 van Timmermans. Dat lukt enkel in een dictatuur waarin je verplicht een muilkorf draagt, George Orwell in de Polder. Bek dicht, betalen!

Het gekokketeer met ‘democratie’ door de onderwijskundigen, doet denken aan de door George Soros en het Ministerie van BZK gefinancierde lobbyclub Prodemos (2009 opgericht),’Het Huis voor Democratie en Rechtstaat’ met multicommissaris Ed ‘Klimaatwet’ Nijpels in Den Haag in de Raad van Toezicht.

De multi-lobbyist Nijpels, pleiter voor pedofilie als hoeder van de rechtstaat :-). Het vriendje van het Koningshuis durfde te stellen dat ‘democratie niet door iedereen meer als vanzelfsprekend wordt gezien’.

Bedoelde die zakkenvuller op publieke kosten dan zichzelf?

Ed Nijpels komt overal mee weg

Nijpels neemt dan de grootste ledenpartij op de korrel als Forum voor Democratie. Dat is 1 van de weinige partijen, die hun globalistenpolitiek en duizenden miljarden kostende ‘transitie’ (revolutie) van repliek dient. Zoals over het publieke miljardenbal rond Nijpels en zijn CO2-zwendel.

Je kunt de lobbyistenclub Prodemos als hoeder van democratie vergelijken met de D66’ers en ambtenaren die op publieke kosten hun ‘Festival voor de Democratie’ organiseerden in mei.

Net nadat ze het referendum afschaften. En terwijl al onze wetten komen uit Brussel, afgekaart door ongekozen commissarissen. ‘Cognitieve dissonantie’ kun je dat heel ingewikkeld noemen. Oplichters en leugenaars, dat zijn het in gewone spreektaal.

Historisch gezien, kan een democratie enkel geborgd zijn in een natiestaat die haar grenzen kan sluiten, en die zelf haar wetten bepaalt. Andermaal, ze bedoelen met ‘democratie-hun globalistische utopie van Internationaal Socialisme, met de Europese Unie als verwezenlijking van die Utopie.

Icecold Eddy Nijpels (VVD) de grootste crimineel van Nederland, tienduizend maal Holleeder

Enige vaardigheid basisonderwijs; groepsconformiteit
Om George Orwell in de Polder te bereiken in 2030 gaat dus per 2021 het curriculum centralistisch gedicteerd op de schop. Hoezo onderwijsvrijheid? De overheid (OCW) financiert daartoe een centrale autoriteit, gevestigd in Amersfoort, de SLO, het ‘Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling’.

Daarnaast is er sinds 2008 een overkoepelende PO Raad (primair onderwijs). Trots op de Klimaatspijbelaars van 2019 berichten die, dat het primair onderwijs zich beijvert voor ‘het klimaat’.

“In het primair onderwijs zijn weinig ‘klimaatspijbelaars’, maar dat wil niet zeggen dat het klimaat hier niet leeft! Basisscholen dragen op vele manieren hun steentje bij.” 

Leer ze respect en eerbied voor Commissaris Frans Timmermans en Zijn Hogere Doelen.

Met Green Deal scholen worden uw kinderen braaf in het gelid van Frans Timmermans getimmerd. Ze verwijzen daar naar het manifest voor het onderwijs van Curriculum.nu met ‘De Grote Opdrachten’. En zo kwamen we dus bij de SLO terecht (nooit van gehoord)

Van SLO is ook de webzijde ‘Curriculum.nu’. Het nieuwe curriculum bevat niet enige aarding in enige logische systematiek, en is geschreven met de morele eigenwaan van de auteurs als enige ondergrond. Waarheid is wat de partij vraagt, wat mij goed voelt of goed uitkomt.

Je enige vaardigheid na het verlaten van het basisonderwijs is dus: groepsconformiteit. Wie iets zegt dat niet ‘in de groep’ ligt, ook al is het WAAR, krijgt een onvoldoende.

‘Duurzaam Door’ en Leren voor Morgen’

‘Duurzaam Door’
Naast het Ministerie van OCW is er nog een ander minsterie dat zorg draagt voor groene indoctrinatie op school; Het Ministerie van LNV via ambtenaar Roel van Raaij.

Die hebben naar het gelijknamige programma van het Ministerie van EZK het programma ‘Duurzaam Door’ ontwikkeld. Daarbij hoort de webzijde Leren voor Morgen met de jaarlijkse ‘Schooldag van de Duurzaamheid’. Daarbij krijgt je kind lespakketten van clubs als Greenpeace.

Dus wie dacht ‘waarom kan Greenpeace met gevaar voor de vissers zomaar keien in visgebied dumpen’: Dat kan omdat zij handelen in lijn van overheidsbeleid.

Greenpeace dumpt stenen voor LNV

‘Duurzaam Door’ is dus niet alleen een overheidsprogramma. Het is tegelijk een coöperatie met de voormalige directeur van een groene beleggingsclub als directeur, Giuseppe van der HelmDie is verbonden aan het Earth Charter van het Koningshuis.

En die zat weer in de adviesraad van ABN-Amro-bankier Herman Mulder’s ‘Global Reporting Initative’. En Mulder is weer toezichthouder bij SDG-Nederland. Het is een klein wereldje, dat van de globalisten.

Andermaal zie je weer niet waar privaat begint en overheid ophoudt. Je weet niet waar je mee te maken hebt, maar uiteindelijk is het gewoon de overheid met haar vele valse gezichten. En die overheid is van het Koningshuis, waar ze hun eed voor afleggen.

Het bootje van Bea van O. De Groene Draeck

Groene Tirannie = Van Oranje (De Groene Draeck)
Concluderend zien we weer hoe de overheid werkt. Via een waaier van ngo’s, stichtingen, ‘onafhankelijke adviesraden’, expertisecentra wordt de schijn van brede steun gewekt voor beleid dat een handvol ambtenaren financieren.

Ambtenaren die handelen in opdracht van de Koning, aan wie zij hun eed van trouw hebben gezworen. Niet voor niets loopt Nederland hier op het Europees continent in voorop.

Greenpeace demonstreert in Berlijn bij ‘klimaatsceptische’ conferentie. Greenpeace zit ook in het basisonderwijs-lespakket

Want het is de wil van Koning Willy en z’n Mama Bea die ze uitvoeren, niet ‘Jesse Klaver’ of andere klassenvijanden van de ‘regse meudia’. (het links van gisteren) Willy’s aangetrouwde familielid, Laurentien (Petra) van Oranje organiseert immers zelf de Kinderklimaattop met de Klimaatzuster van ‘warme truiendag’ op school: Annemarie van Rakhorst.

Laurentien deelt ‘klimaatpenningen uit’ en is vaste gast bij de klimaatlobbyclub van Milieudefensie-acoliet Sible Schone: Hier, gesponsord door Essent (nu RWE)

Rakhorst is de enige vrouw in duurzaamheidsland (ingenieursbureau Sense) die ooit in haar leven zelfstandig geld verdiende. Totdat ze de zoete honingpot van groene subsidie ontdekte. Geld dat je buitmaakt met geweld, je verschuilend achter ‘deskundigen’ en ‘het verdrag van x’.

  • Conclusie: De Overheid bederft de jeugd, hitst ze op tegen de ouders voor een politieke ideologie. Dat is niet mijn ‘mening’, maar een op bewijs gefundeerde observatie die we graag weerlegd zien met bewijs van het tegendeel.
  • Ik zou willen dat ik ongelijk had, dat het niet WAAR was wat ik schreef.

Logisch nadenken zit hun ideologie in de weg…

Wie dacht dat de duivel niet bestond, als je zelfs een ‘Hoogleraar Transformatief Leren’ hebt, Arjen Wals, die voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in One World-vermomming op 25 januari 2019 roept ‘Westers denken zit duurzaamheid in de weg’. Logisch nadenken is inderdaad de grootste hindernis voor ‘duurzaamheid’.

Wals (Wageningen UR) wordt dus door LNV betaald om druk te zetten voor hun politieke ideologie: het waanzinnige idee dat de overheid ‘klimaatverandering’ kan tegengaan. Alweer zo’n Neo-Marxistische problematique die je met gecreëerde feiten (computermodellen, CO2-voetafdrukken) agendeert, om jezelf als oplossing aan te prijzen.

Duurzame Pabo‘: ‘duurzame ontwikkeling’ = je kind aan een ‘groen’ Stockholmsyndroom helpen, Grote Broer liefhebben

Zie verder dit rapport van ‘Duurzame Pabo’ over ‘duurzame ontwikkeling op de basisschool‘: die leerden je kind al in 2008 om bij een windmolen hard te juichen, in plaats van te huilen voor de natuur- en landschapsverpesterij..

Kindertekening tegen windmolens, met wat gezond ouderlijk toezicht voorkom je hersenspoeling

En de moord op soms wel meer dan 100 vogels per turbine per jaar…

2 Replies to “Politieke indoctrinatie schoolkind moet van overheid”

  1. Vanuit het bijzonder onderwijs: Logopediste dreigt met kinderbescherming omdat 11 jarig kind het met corona niet eens is. Heeft hij natuurlijk vanuit de thuissituatie meegekregen, maar dit is wat Nederland gaat worden. Overal gutmenschen die wel even gaan bepalen hoe jij je kind moet gaan opvoeden en kritische geluiden zien als staatsgevaarlijk. En…moeten deze de kop ingedrukt worden met behulp van chantage en bedreiging met de staat als steun in de rug. Begin zo langzamerhand hele nare en gemene ideeën te krijgen.

  2. je vraagt je af of er nog iemand is in dit land met een gezond vestand of is iedereen bedwelmd door de ngo’s en andere profiteurs die aboluut geen bijdrage leveren aan de economie van dit land. Probeer een bredere verspreiding te krijgen want met een klein clubje als dit wordt het nooit wat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *