Commissie Boelhouwer zet boeren onder water…

De Ried bij Ried, zonder Waterschappen geen Nederland

Zoals ik uitlegde voor Blue Tiger Studio over SDG Doel 6, de Waterhoofdwaterschappen- worden de voorheen betrouwbare Waterschappen met beperkt mandaat (waterveiligheid) omgebouwd tot voertuigen van de CO2-politiek.

Onvermeld in ons filmpje bleef nog de Commissie Boelhouwer die adviseert om de inspraak van grondeigenaren (nu 30% zetels) in waterschappen af te schaffen.

Dat als ‘democratisering’ verkochte advies dient ook de versnelde invoering van hun 2030 Agenda, de afschaffing van eigendom en het opleggen van CO2-lasten zonder enige inspraak. Dus meer grondroof uit naam van ‘vernatting’ en CO2.

FDF en LTO schieten op de koffiejuffrouw
Bij Mark van den Oever van Farmers Defense Force zijn reactie op 2 juli 2020 op de Commissie Boelhouwer, maar ook bij de protesten uit LTO-hoek over hun advies aan de Minister, zie je dat men nog niet 10% doorziet van wat nu werkelijk gebeurt.

Immers, het is de LTO zelf die de ‘groene’ 2030 Agenda steunt, waaraan de Commissie Boelhouwer een steentje bijdraagt, onder het excuus van ‘democratisering’ van Waterschappen. Dan kun je ook niet protesteren tegen het ‘groene’ gehalte van de Commissie Boelhouwer haar adviezen, want je geeft er politiek zelf fiat aan.

LTO hokt samen met Stichting Milieu Keurmerk en het door LNV opgerichte Voedingscentrum

De LTO is met de VNO-NCW immers ook maar een UBO-vehikel gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg, de straat waar Koning Willy en Maxi wonen, de baas van Nederland die alle posities van invloed benoemt. Zolang je de kern van de zaak, de 2030 Agenda onbenoemd laat, en niet snapt waar ‘De Macht’ in Nederland ligt, dan schiet je wat losse flodders op de koffiejuffrouw.

Terwijl je bij de directeur moet zijn. Dus klaagt Mark van den Oever in zijn op 2 juli gedateerde brief naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

Dat het wetsvoorstel gaat over “democratisering waterschappen” is opmerkelijk omdat de commissie die het voorstel heeft gedaan bestaat uit leden die zich van tevoren al hebben uitgesprokentegen geborgde zetels te zijn.

Een ondemocratisch proces, omdat door vooringenomenheid van de commissieleden de uitkomst van het voorstel al op voorhand vaststaat.

Wat de Nederlandse overheid zegt betekent het tegenovergestelde
Ja heh heh, zeg je na Van den Oever’s reactie. Dat is toch de functie van iedere ‘commissie’ in Nederland, ook bij de Stikstof-commissie van Remkes. Wij van WC-eend…’Onafhankelijke’ commissies in Nederland weten zich ‘geen enkele rekenschap aan het volk schuldig’. Dat is de betekenis steeds van ‘onafhankelijk’.

Ook Ed Nijpels noemt zich immers ‘onafhankelijk’, geen rekenschap verschuldigd. Hij weet zich beschermd van Oranje boven, zo lijkt de meest sluitende verklaring voor deze VVD-kat met negen levens en tientallen commissariaten.

Alles dat de overheid zegt, betekent het tegenovergestelde. ‘Democratie’ betekent de afschaffing van betekenisvolle inspraak.’Gebiedsontwikkeling’ betekent dat alle beleid uit Brussel op 1 ondoorzichtige hoop is gegooid. Daarbij bepalen vooraf de managers en ‘deskundigen’ die zelf financieel van het beleid gaan profiteren wat het beleid zal worden.

Socialistische Betonkolos SER aan de Bezuidenhoutseweg, tegenover LTO met haar ‘Kroonleden’

En vervolgens start de ‘inspraakronde’, waarbij je tegen een alleraardigste Communicatie-dame mag aanpraten over de vraag of het Lisdoddeproject 1,1 of 1,11 zal worden.. Inspraak in Nederland is ‘jezelf voor lul laten zetten voor het democratisch zelfbeeld van ambtenarij, terwijl beleid in beton zit gegoten, op commando van Den Haag en Brussel’.

De enige betekenisvolle inspraak is immers, dat je posities van invloed mag benoemen.

Wie gelooft nu dat een regering die het referendum afschaft en een muilkorfplicht oplegt iets met ‘democratie’ te maken heeft… Logisch nadenken, hoe moeilijk is het… Zolang je als boeren de SER-voorzitter niet zelf mag benoemen of de directeur van de unie van Waterschappen, ben je altijd gewoon de sjaak.

We zagen ook de naam van Kamerlid Laura Bromet (Groen Links) vallen, die bij Amsterdam Wetlands is betrokken, waarover we schreven. Ze willen ten koste van boerengrond in Waterland huizen bouwen en ze willen ten koste van boerengrond allerlei moeras aanleggen als ‘natuurcompensatie’. En natuurlijk met de CO2-leugen.

Plots staat 20 hectare van je land als ‘moeras’ ingetekend, zo vond deze boer in Waterland

Lakeien van CO2-politiek
Uit de samenstelling van de Commissie Boelhouwer- vernoemd naar PvdA-burgermeester Jan Boelhouwer kun je zien dat het allen lakeien zijn van de Oranje-familie. En zoals ik vrijdag al uitlegde:  De ‘Groene’ tirannie die ze met Frank Elderson uitrollen, komt vanuit de Familie van Oranje.

Alle functies van enige invloed in Nederland, komen tot stand met inmenging van ‘De Kroon’, van de SER tot De Nederlandse Bank en de hoogste rechtsorganen. Een belastingaanslag aan vermogenden krijgt als aanhef ‘in naam van de Koning!‘.

Zou U akkoord gaan met die aanhef bij iedere beroving en geweldpleging, ‘in naam van Rypke Zeilmaker’, tenzij U daar zelf achter stond?

Nederland is een ceremoniële democratie met een absoluut koningshuis. Die eigenaren van Koninklijke Olie besturen dit land als eigen multinational, samen met andere miljardairsfamilies, de UBO’s (Ultimate Beneficiary Owners grootbedrijf). Zie mijn uitleg over de Koninklijke Oligarchie Nederland BV als multinational.

Bij geboorte REGIS-treren je ouders je als pondje vlees onderpand voor de Regis (Koning) zijn gat in de hand (Staatsschuld). De nieuwe speedboat van Koning Willy.

Het advies van de Commissie Boelhouwer, vernoemd naar een door ‘de kroon’ benoemde Burgermeester, dient dus ook het belang van De Kroon en hun miljardairs-vrienden, de UBO’s in het globalistencircuit, families als de Rockefeller-clan, Rothschild, de Clintons enz.

De Groene Draeck

Trouw zweren aan de Koning
Dus FDF, je moet niet bij de koffiejuffrouw zijn maar bij de Koning. Wie niet goed ligt bij ‘De Kroon’ en de UBO’s klimt niet omhoog op de ladder, om het zacht uit te drukken. Zonder dat inzicht, begrijp je niet hoe Nederland functioneert, blijf je wat schieten op carrierepolitici die popelen op te klimmen op de ladder van commissariaatjes.

Terwijl De Vierde Macht (ambtenarij), die trouw zweert aan de Kroon, ondertussen alle kaders schept, waarbinnen zij mogen besluiten of het 1,11 of 1,12 zal worden. Niet voor niets ging hun Meindert Smallenbroek, de burgermeesterszoon uit een CDA-nest, eerst 73 miljard euro aan SDE+-subsidies uitdelen via de RVO.

Alle windmolens voor Koning Willy, die vervolgens ook die windfarms zelf feestelijk komt openen. En nu zit Smallenbroek de Unie van Waterschappen voor als directeur, om de CO2-politiek daar verder te dirigeren. Dat varkentje zal Meindert wel wassen.

Willy en Maxi hun Kroonleden als Ed Nijpels zadelden ons met al die windmolens op uit het SER-Energiedictaat. Het Nationaal Graaifonds van hun vriendje Feike Sijbesma (DSM, door ‘De Kroon’ benoemde bankraad DNB en ‘coronagezant’) is slechts een voortzetting van die ‘groene’ politiek: het opdrijven van publieke uitgaven.

Die banken- en UBO-subsidie, dat is wat ze ‘duurzaamheid’ noemen.

De kop zegt genoeg… Lid Commissie Boelhouwer

Democratisering betekent exact het omgekeerde
We zien in de Commissie Boelhouwer de Oranje-lakei Richard van Zwol, lobbyist bij de Raad van State en het Wetenschappelijk Instituut van 2030 Agenda-partij het CDA.

In dat wetenschappelijk instituut hebben ze ook het Corien Wortmann Kool (ABP) neergezet, lid van (wijlen) David Rockefeller zijn Trilateral Commission. Zijn die pensioenen al overgedragen aan ‘Europa’ om de knoflooklanden te steunen?

Hij neemt alvast het slechte voorbeeld, en staat zich op de eigen ‘goedheid’ voor

Dat men alles behalve ‘democratisering’, zijnde volksinspraak beoogt, blijkt wel uit de minachtende uitlatingen van commissielid Paul van Erkelens, de scheidend Dijkgraaf van het Waterschap Friesland die daar verantwoordelijk was voor de corrumpering tot Waterhoofdwaterschap. Hij kreeg recent nog een lintje van de Koning, ‘geridderd’ dus.

Hij retweet zijn verachting voor de grootste ledenpartij van Nederland, FVD, met de geijkte scheldwoorden die je van zulke narcistische eigengeilers verwacht: het zijn borealen, nationalisten die vrouwen discrimineren.

Wie een andere visie heeft, dat zijn ‘borealen racisten vrouwendiscriminanten@

De boodschap die je uit deze bekenisloze woordenbrei filtert: ik ben ‘goedmensch’ zij ‘schlechtmensch’. Meer niet. Is Paul van Erkelens jaloers dat Thierry Baudet wel mooie meiden kan krijgen, terwijl hij als Dijkgraaf al die jaren naast een greppel lag?

Noem mij 1 partij met een mooiere blondine dan Eva?

Een logische verklaring voor al die vijandschap: Het Forum voor Democratie is ongewild door het Koningshuis. Dus halen die globalisten alles uit de kast, zoals ze dat eerder bij Pim Fortuyn deden. We vrezen dan ook al jaren voor Thierry’s leven, en vermoeden dat het verstoren van hun congres in Arnhem door de overheid zelf is georkestreerd.

Een andere lakei van Oranje in deze commissie, dat is de scheidend burgemeesteres van Lelystad, Ina Adema (VVD). Die liet daar eerst het vliegveld bouwen naast 1 van Nederlands belangrijkste vogelgebieden, hoezo CO2-uitstoot. En vervolgens wordt ze Commissaris van Koning Willy in Brabant.

Daarnaast adviseerde een archetypische ‘Linksche Meneerh’, hoogleraar ‘Public Trust & Public Law’ Solke Munneke. De foto zegt afdoende. Linksche Gutmensch.

Frank Elderson (DNB) is aanvoerder

Helaas heb ik (bijna) altijd gelijk.
De combinatie van logisch denken, en uitgaan van de absolute slechtheid van ieder mens, dat zet je meestal op het goede spoor. We zijn niet helderziend of zo, maar krijgen zo wel meestal gelijk als pessimist tot in de kist.

Zie wat Interessante Tijden reeds 25 januari schreef over DNB-bankier en ‘Groene Zwaan’ Frank Elderson en zijn Network For Greening the Financial System. Deze door ‘De Kroon’ benoemde DNB-bankier lanceren ze nu naar de Europese Centrale Bank, zo meldt de Volkskrant gisteren.

Om de CO2-zwendel (CO2 krijgt prijs van 50 euro per ton, die je als mkb’er en burger moet ‘afkopen’) in de economie te verweven.

Helaas kijken zogenaamde ‘kwaliteitsjournalisten’ nooit verder dan de verkooppraatjes, de verkochte intenties.’ Het is voor de planeet jongens!’ Wij kijken slechts naar ‘de logische consequenties’ van wat men voorstaat. Dat verraadt de ware intenties, die altijd draaien om geld en macht.

Vooral de macht.

Nederlandse Waterschapsbank, investeringsrapport, geeft Waterbonds uit om ons publieke orgaan aan investeerders te verpatsen

Zo ook die ‘democratisering’ van Waterschappen. Net als ‘gezondheid’ kun je van ‘democratie’ nooit genoeg krijgen. Maar wie profiteert er nu van, dat grondeigenaren geen enkele zeggenschap meer krijgen over het waterpeil in hun polders?

Zie ook mijn artikel over de uitgifte van ‘Waterbonds’ door de Nederlandse Waterschapsbank, om de rekening voor CO2-politiek niet direct bij belastingbetalers door het keelgat te schuiven.

Voorbeeldje, dat straks standaard is: De Waterschappen hoogden het waterpeil van het Lauwersmeer plots 40 cm op. Zogenaamd nodig om jong riet op te laten komen, dat zeiden ze ook bij een miljoenenproject (‘Booming Business) in de Oude Venen (Eernewoude FRL). Onzin natuurlijk, jong riet wordt weggevreten door de ganzenplagen van die natuurclubs, die gewoon semi-overheden zijn, betaald door de overheid.

Maar wie aan het Reitdiep woonde en vrij uitzicht had (garnalenkoning Vd Ploeg), kijkt nu tegen een onder dwang voor je huis aangelegde dijk aan.

Het zijn dus de lobbyisten van ‘groene’ clubs die de tent overnemen bij de Waterschappen. Het doel is om van die Waterschappen een onaantastbaar bolwerk van de CO2-zwendel te maken en de als ‘natuurontwikkeling’ verkochte Rewilding-lobby. Waarbij Laurentien van Oranje weer zit aangesloten (Rewilding Europe)

Rabobank Visie land en tuinbouw 2030, blz 33: Boeren worden personeel op boerengrond van investeerders als het met miljarden euro’s ‘geredde’ ASR

De enige mensen die daarvan profiteren zijn lobbyisten en machtspolitici, die de 2030 Agenda en de CO2-zwendel over het platteland moeten uitrollen. Nota bene de Rabobank heeft in haar visie voor 2030 al openlijk erkend: ze willen het grondeigendom van de boer afschaffen.

We citeren bladzijde 33:

Exploitatie en eigendom van grond en bedrijfsmiddelen worden daardoor in toenemende mate van elkaar gescheiden

De boer moet personeelslid worden op een Kolchoz 2.0 in handen van investeerders, om daarbij CO2-reductiedoelen te verbouwen. Het rondpompen van belastinggeld voor de ‘Green Deal’, Frans Timmermans en Frank Elderson hun CO2-zwendel.

De Ried zoals die richting Dongjum loopt

Weg met de 2030 Agenda en de valse elite
Nou, we zien wel wanneer de soldaten van Oranje hier weer met pistolen aan de deur staan.. Voor die tijd dan mijn eindadvies:

Alleen door de volledige 2030 Agenda met al de SDG-doelen af te wijzen als landsvijandige en mensonterende globalistenpolitiek, een NEXIT en samenwerkingsverband met nationalistisch-conservatieve landen kom je tot een geloofwaardig alternatief. De rest is losse flodders schieten op de koffiejuffrouw, hier weer ‘racisme’, daar weer ‘klimaat’ of ‘gender’.

Je komt niet voorbij de bakerpraatjes tot het werkelijke doel en de Ware Macht. Het opheffen van het Koningshuis en het verbeurd verklaren van hun bezittingen zou een stap in de goede richting zijn. Het afschaffen van het fenomeen ‘miljardair’ eveneens, zeker wanneer ze het slechts met speculatie verdienden.

Economisering van de openbare ruimte: Commonland van ecofascist Willem Ferwerda

Het aantal ministeries kan terug tot maximaal 4, het mandaat van de overheid ingekrompen tot kerntaken, honderdduizend ambtenaren ontslagen. Er komt een totale subsidiestop op iedere ‘ngo’. Dan lossen we mogelijk ook in 1 keer de staatsschuld af, en kunnen lasten omlaag. Waar geen Willy is, daar is een weg.

Niet dat een ‘republiek’ beslist ‘beter’ is. Maar we zien geen aanwijzing, dat de Oranjes het goed voor hebben met het Nederlandse volk, of dat zij nog enige menselijkheid en fatsoen bezitten, noch bij de UBO-families rondom hen. Alles voor de macht, zo lijkt het.

Het alternatief is een totalitaire toekomst van abjecte armoe voor een gemuilkorfde massa en een subsidiekaste die zich over onze ruggen verrijkt. Bewijs voor mijn ongelijk is zeer welkom, maar ik vrees dat dit er niet is.

One Reply to “Commissie Boelhouwer zet boeren onder water…”

  1. Wellicht ‘off topic’ maar men wil MEER controle in de Noordelijke havens!
    Drugssmokkel via noordelijke havens kinderspel
    Een politieagente merkte tijdens een grote politiecontrole in die haven iets merkwaardigs:
    De visserijvloot vaart doorgaans allemaal op dezelfde dagen en rond hetzelfde tijdstip uit. Maar op de dag dat wij een politiecontrole hielden in de haven bleef de volledige vloot opeens binnen liggen. Dat is natuurlijk vreemd, maar je kan vinger er niet achter krijgen wat het is.

    https://www.crimesite.nl/drugssmokkel-via-noordelijke-havens-kinderspel/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *