‘Kopvodkabinet’ Rutte 3 en vrijwillig gemuilkorfde pers…

Klokkenluider Huig Plug (twitter Truth Hits everybody) met op de achtergrond Sander Dekker

Voor dit zaterdagverhaal reisden we gisteren naar Hofstad Den Haag waar iedere vrijdag op het Binnenhof een wekelijks mediaritueel plaatsvindt: het persmomentje voorafgaand aan de ministerraad.

Onder begeleiding van de klokkenluider Huig Plug (vm Ministerie van Justitie) leerden we zien waar het echte nieuws zit. Voorbeeldje:  sinds 3 juli is topambtenaar van ‘Justitie’, de KIM-adelborst Niels Obbink, de Programma Directeur Generaal Covid 19

Alsof je meer weten moet over hoe je mensen opsluit, dan hoe je mensen geneest.

De gecontroleerde media in handen van 2 rijke Belgen (Van Thillo, Leysen), De Staat (NPO), Bertelsmann (RTL) kregen tegelijk betaald om het Haagse democratie-theater aan het publiek te verkopen.

De Pers installeert zich voor het wekelijks ritueel

Persfotografie, de Pers fotograferen
Klokkenluider Huig Plug trad al op voor Blue Tiger Studio, om misstanden bij het Ministerie van Justitie aan te kaarten waar hij werkte tot eervol ontslag op 15 december 2019. Plug lijkt sprekend op Jan Roos, en wordt daar wel eens mee verward.

Ollongren, het doofpotje van BZK

Plug heeft nu een twitteraccount ‘Truth Hits Everybody’. Hij komt iedere dag in Den Haag, ook met demonstratieborden. Hij brengt ondermeer de in Epoque al beschreven zaak Baybasin (Koerdische leider) onder de aandacht. De Koerd die al 25 jaar ten onrechte zou zijn opgesloten in Scheveningen.(Nu zit hij vast in Rotterdam)

Nu had Plug de borden niet mee, want bij de Ministerraad mogen geen demonstranten komen.

De op het Binnenhof ingekapselde pers weigert Plug’s eigen klokkenluiderschap serieuze aandacht te geven. Niettemin stelde een PVV-Kamerlid laatst Kamervragen over de zaak die Plug aanbracht.

Voor Interessante Tijden als studiecentrum voor natuurlijke historie, is Plug’s zaak van belang, waar dit  ‘De Menselijke Natuur’ betreft. Hoe mensen zich als onderdeel van de natuur, hun habitat, gedragen.

Die menselijke natuur fotografeerden we vandaag, als waren we een vogelaar die vreemde vogels in de natuur op de plaat zet. Persvogels die hun natuurlijke gedrag vertonen. Pers en politiek, je ziet hier live hoezeer ze elkaar nodig hebben, met elkaar zijn verweven en vergroeid.

Ze interviewen Wopke UBO-trekpopke Hoekstra, in bijzijn van zijn woordvoerster

Zonder media-aandacht klimt je status als politicus niet. En zonder contact met ‘de politici’ heeft een Haags journalist op feestjes geen status, zijn medium dankt ook status aan contact met politici.

Nou, ik sprak gisteren met Minister Ollongren….’, je kent dat narcistische gebabbel van Frits Wester wel, ach wie kijkt daar nog naar…

Sander Dekker komt aan met aardige blonde woordvoerster…

Te onderzoeken Nieuwsfeit 1: Joris D. van ‘Justitie’
Plug kent ook alle binnens en buitens over pedofiele rechters en hoge functionarissen van het Ministerie van Justitie. Zoals van de in Den Haag woonachtige Joris Demmink.

Plug vertelde hoe Joris D. toen hij van een zedendelict verdacht werd (verkrachting 2 Turkse jongens) gewoon kon blijven borrelen met de top van Justitie.

Ben je als pedo-ambtenaar verdachte, dan word je verdedigd door de landsadvocaat Pels Rijcken. Daarvan werd in 2010 naast het Centraal Station het glazen/stalen kantoor geopend. Door wie? Joris Demmink!

Pels Rijcken de landsadvocaat, burgers kapotprocederen met belastinggeld

Die procederen je ook kapot wanneer je bijvoorbeeld een ambtenaar van belangenverstrengeling beschuldigt en hij voelt zich ‘bedreigd’, of roept iets over ‘smaad’. Dit voorzien van eindeloos procedureel budget: belastinggeld.

We zagen vervolgens Kajsa Ollongren (D66) het Binnenhof binnenlopen, door het poortje waarop de fotografen gericht staan. Dat is het ministeriële Doofpotje van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die het referendum afschafte. Dan hoor je trrrrrrr van de sluitertijden van de ANP-camera’s.

Ze komen met een woordvoerder binnen. En samen waken ze dan voor de nietszeggendheid van het geantwoorde richting ‘de pers’.

De als KIM-adelborst (Marine Den Helder) opgeleide Niels Obbink van het Ministerie van Veiligheid waakt over onze ‘gezondheid’ als Directeur Generaal Covid 19. Hij weet alles over mensen opsluiten en mensen doodschieten

Nieuwsfeit 2: Ministerie van Veiligheid (niet Volksgezondheid) waakt over uw ‘Gezondheid’
Met Huig Plug als Boswachter in de Haagse Bosjes kun je dus zomaar alle topambtenaren en politici herkennen, die je anders voorbij zouden lopen zonder dat het je opviel. Zoals Sander Dekker (VVD), de minister van Justitie en ‘Veiligheid’.

Plug volgt hem regelmatig, met de vraag wanneer hij de misstanden oplost. Ik had Dekker nooit herkend, omdat we geen massamedia consumeren. Heel bijzonder- wist ik ook niet- is dat een topambtenaar van Veiligheid en Justitie, Niels Obbink de Programma-Directeur Generaal Covid-19 is die het beleid bepaalt sinds benoeming op 7 juli.

Hier wandelde hij het beeld in, en dankzij Huig Plug herken je hem. Anders niet.

Niels Obbink

Dus het Ministerie van ‘Veiligheid’ waakt over de gezondheid.

Zo werden er sinds maart al bijna 400 mensen gecriminaliseerd uit naam van Covid19, die zich verzetten tegen volstrekt zinloze maatregelen (in medisch opzicht). Je moet dus bij Covid 19 meer weten over het opsluiten van mensen, dan het genezen van ziektes.

Opmerkelijk nieuwsfeit: waarom krijgt Justitie hier het directoraat generaal Covid 19 en niet Volksgezondheid?!

Wie inmiddels al weet dat ‘corona’ niets met een gevaarlijk virus van doen heeft (minder slachtoffers dan heftige ‘normale’ griep, ten onrechte A-status door WHO), maar alles met een machtsovername door internationale instituties (bv WHO): Die vindt in die benoeming van zo’n ambtenaar een verdere bevestiging.

Meer bewijs voor de juistheid van de ‘oorlog tegen de eigen bevolking’-hypothese. Zoals die oorlog van de overheid tegen de eigen bevolking ook plaatsvindt uit naam van CO2 (‘strijd tegen klimaatverandering’), en de ‘strijd tegen terrorisme’. Terwijl terreur historisch gezien altijd van De Staat komt.

Kabinet van de Koning

Nieuwsfeit 3:  CO2-zwendel naast ‘Kabinet van de Koning’
Vaste lezers weten inmiddels: niet Haagse politici, maar de Topmanagementgroep (schaaltje 19-ambtenarij) en de kliek van ngo’s, globalistische instituties (bv WHO), UBO’s (eigenaren grootbedrijf) en globalistisch georiënteerde miljardairs-families (waaronder het Huis van Oranje) dicteren het bestuur van de multinational Nederland BV.

Zie daartoe het voor U overzichtelijk gemaakte ‘Koninklijke Oligarchie BV’-organogram. Wie heeft de macht? Dan snap je welke rookgordijn-functie de pers hier heeft, die zich vrijwillig liet muilkorven.

Zo vonden we naast het ‘Kabinet van de Koning’ ook de ‘Van Lanschot Bank’ waar het Huis van Oranje bankiert. Dus: Pal naast de Koning zijn kabinet zetelt “Climate Fund Managers’. Oftewel, de CO2-zwendel, die de door het Koningshuis benoemde DNB-bankier Frank Elderson nu via de ECB in de economie zal mengen.

Het beprijzen van CO2 met 50 euro per papieren ton. Echt geen onderzoek voor een artikel waard?

CO2 zwendel voor de koning? het onderzoeken waard!

Opnieuw: een zoveelste aanwijzing, dat het Huis van O. een drijvende kracht is achter de CO2-zwendel die men ‘duurzaamheid’ ging noemen. Je zou dus voor een goed artikel verder kunnen uitzoeken: hoe werkt dat fonds, waarin investeert het, hoe zet het hete lucht (CO2-schuld) om in geld?

Alle serieuze journalistiek begint met kennis, goed waarnemen (je ziet meer wanneer je meer weet), en dan de goede vragen (durven) stellen. Komen we op terug.

Prachtige Armeense christendames

Nieuwsfeit 4: christenvervolgingen door Islam in Armenië
Zo hebben we dus al meerdere onderzoekswaardige (mogelijke) nieuwsfeiten te pakken in 5 minuten, waar de gecontroleerde media nooit naar zullen kijken.

Die waren gisteren ook te druk met het in beeld brengen van democratie-theater. Nieuwsfeit 4 wandelde al voor 9:00 binnen, in de vorm van twee in Nederland geboren prachtige Armeense dames. Die willen de terreur van Azeri’s (moslims) tegen Armeense christenen agenderen.

Omdat demonstreren op vrijdag 9:00 niet mag, moesten ze de borden opbergen.

De links-liberale pers heeft al 50 jaar de pest aan christenen. Dus over christenvervolgingen zul je zelden iets horen, als verguisde ‘minderheid’.

Armeense christin, in Nederland geboren uit voor ‘The Young Turks’ gevluchte Armenen

De kerk krijgt vooral aandacht, als er iets akeligs gebeurt dat het links-liberale vijandbeeld bevestigt. Nee, ‘Moslimdiscriminatie’, dat is wat hun Stichting Democratie en Media (met van Thillo eigenaar van bv Algemeen Dagblad, Parool enz) betaald door George Soros sinds 2016 agendeert.

Bij Wiebes is muilkorf meer dan symbolisch. Hij mag als kernfysicus niets zeggen over de windmolen-waanzin, anders is hij z’n carrière kwijt

Nieuwsfeit 5: Eric Wiebes weet dat hij liegen moet
We komen zo rond 9:00 het Binnenhof opgelopen, wanneer de ‘geaccrediteerde pers’ zich opstelt achter een door de overheid gespannen rood koord. Dat is ‘hun plekje’, dat ze hun plaatje en quote-je kunnen scoren. Terwijl we al constateerden: het echte nieuws om verder uit te zoeken, dat lag naast ze op straat.

Zij zijn druk met hun eigen feestje, en krijgen bezoek van een bijzondere vogel in clownspak. Een Haagse ooievaar. Die deelt aankomende politici zijn muilkorfjes uit, met daarop een ooievaar en het opschrift Den Haag 2020 in Romeinse cijfers.

Zijn outfit past prachtig in de sfeer van het Nederlandse democratie-theater. Altijd lachen.

Lachen gieren brullen met de gemuilkorfde pers

Wij krijgen ‘ons plekje’, nadat een media- ambtenaar vraagt wie ik ben, en wat ik doe. We mogen aan de overkant staan blijven, naast de plek waar de Marechaussee post. Vervolgens komen de eerste politici, die voorsorterend op de komende muilkorfplicht al zelf het slechte voorbeeld geven.

We zien bijvoorbeeld een gemuilkorfde Eric Wiebes binnenlopen. Niet alleen de bevolking heeft in Nederland niets te zeggen en moet een muilkorf dragen. Ook politici heb moeten naar de pijpen moeten dansen van de werkelijke macht, zoals de Vierde Macht der topambtenarij.

Neem de ‘Minister van Klimaat’ Wiebes.

Geaccrediteerde Persvogels achter de afgesproken rode lintjes

Als Delfts kernfysicus weet Wiebes ook dat al die windmolens van Oranje-zetbaasje Ed Nijpels (SER-Energieakkoord, Klimaat), de UBO’s van energiebedrijven, bouwend Nederland (Van Oord, BAM, enz) en hun Topmanamentgroep vooral erg duur zijn. Maar wil je effectief CO2 reduceren, dan heb je kernenergie nodig.

Omdat Wiebes bang is voor zijn carrière durft hij dat niet te zeggen, zo heeft hij tegen een VVD-lid van ingenieurshuize bekend.

Dus die gemuilkorfde politici zijn even symbolisch. Ze zijn uitvoerders van voorgekookt beleid afkomstig van internationale instituties (WHO!) en ‘De Vierde Macht’ (ambtenarij), geen beslissers bij beleid.

In dat licht kun je ook de roman van WUR-bazin Louise Fresco lezen. Ambtenaren dicteren in de boeken van die PvdA-coryfee (en lid Trilateral Commission) de minister.

Je mag geen monddoekjes dragen bij overheidspand Kalvermarkt

Kopvod verplicht bij Onderwerping ( = ‘Islam’) aan De Staat 
En zo komen we dus op de term ‘Het Kopvodkabinet’. De term ‘kopvod’ kwam van PVV-politicus Geert Wilders. Die zette vrouwen met Islamitische geloofsovertuiging, dus het geloof in Onderwerping ( = Islam) aan Allah neer als achterlijke mensen.

Geloof in God zou zo achterlijk zijn, in contrast met onze superieure beschaving, die mensen ontmenselijkt tot besmettingsbron en CO2-uitstotende planeetverpester.

Het ‘kopvod’ aldus Wilders

Eist De Staat je volledige Onderwerping, dan sorteren Politici alvast voor op de aanstaande muilkorfplicht, zo bleek vooraf aan de Ministerraad. Het gros kwam aanlopen met een Coronaburqua.

Sigrid Kaag, lid van de WHO-plandemiecommissie met Brundtland (2019) komt aan met roversmasker/kopvod. Die weet al wat reeds maanden vaststaat: onze vrijheden roven voor het World Economic Forum en haar Great Reset

Zo oogden de ministers en hun pers alsof een overval met struikrovers plaatsvond op het Binnenhof. Eigenlijk is dat ook zo, ze fungeren als dieven van onze resterende burgerlijke vrijheden. Zie ook hoe Corona Schouten de boeren en vissers van hun bestaan berooft, als publieke vrouw van multinationals.

Corona Schouten, ja ze zijn ECHT zo groot 🙂

Ook personeel in overheidsgebouwen moet met een monddoekje al haar onderwerping aan de almacht van De Staat uiten.

De ironie kan de oplettende waarnemer niet ontgaan, wanneer je tegelijk nog op sommige overheidsgebouwen het ‘kopvod-nee-‘advies tegenkomt, zoals hieronder nogmaals afgebeeld:

Je mag geen monddoekjes dragen maar moet wel monddoekjes dragen

Andermaal: de politici weten al lang wat er vanuit de WHO-burelen, het Medisch Industrieel Complex en Bill Gates is bevolen. Dat we allemaal een Corona-burqua moeten dragen, als symbool van onderwerping aan De Staat die God wil zijn.

Dus gaven ze gisteren zelf alvast het slechte voorbeeld.

Vrijwillig een muilkorf dragende mediameneer

Pers draagt vrijwillig een muilkorf

Conclusie
Je ziet hier dus live: Pers en politiek hebben elkaar nodig, zijn intens met elkaar verweven. Ook qua huisvesting. Zie dat de NOS gehuisvest is bij Pro Demos van multicommissaris Ed Klimaatwet Nijpels en kompanen, die met geld van BZK doen alsof de rechtstaat en democratie ze aan het hart gaan.

De NOS doet politieke uitzendingen op het dak daar boven, en behartigt het zelfde belang: de façade van democratie en rechtstaat bij Jan Publiek verkopen, op kosten van De Staat.

De NOS zit bij Ed Nijpels en z’n Pro Demos in het pand

Tijdens mijn werk als persfotograaf, dus fotograaf van de aanwezige pers, stapte zo’n groezelige jongen op me af met het bevel dat ik ze niet mocht fotograferen.

Hier boven staan ze dan met hun politieke utzendingen

Kinderen alle hoeken van de Kamer laten zien = Pro Demos

Waarom mag het disfunctioneren van de Nederlandse pers, de papegaaien van de politiek en deze leugenachtige corrupte overheid, geen journalistiek onderwerp zijn?

Multicommissaris en lobbyist Ed, onze hoeder der democratische rechtstaat en pleiter voor pedofilie: Pro Pedos?

Wie is ‘de pers’ om mij als onderdeel van de nieuwe media in mijn beroepsuitoefening te belemmeren?

Bertelsmann

Omarm het alternatief en word abonnee van Gezond Verstand, lees ‘De Andere Krant‘ kijk Blue Tiger Studio, Cafe Weltschmerz.

Win de ruimte tussen je oren terug op de propaganda. Bedenk je dat zonder deze gecorrumpeerde media nooit de tirannie ingesteld kon worden uit naam van CO2 en Covid, met een mondiale campagne van ontmenselijking die uniek is in de geschiedenis.

4 Replies to “‘Kopvodkabinet’ Rutte 3 en vrijwillig gemuilkorfde pers…”

 1. Spijker op de kop, Rypke!
  Binnenhof en omgeving (Korte Vijverberg, Hofweg) gefileerd.
  Foto’s, die alles zeggen.

  Kritiekpuntjes:
  1.
  Eerste Nieuwsfeit is een onbewezen verdachtmaking.
  En sinds wanneer heeft een verdachte beperkte rechten?
  2.
  Prachtig, die ironie van het ‘kopvod-nee-‘advies.
  Maar waarom ben je toch altijd zo positief over Wilders.
  Die met dat scheldwoord kwam (en er belasting over wilde heffen..)
  En die toch ook compleet verweven en vergroeid is met die persvogels?

  1. @Bert, dank voor je commentaar. Feit 1 is een feit

   Of ik ‘te positief’ over Wilders ben. Is dat volgens je gevoel, of bedoel je ‘niet negatief genoeg’.

   Ik heb ‘m nog nooit gesproken of ontmoet, dus kan er geen oordeel over vellen…

 2. The documents show that between 2009 and 2014, Soros’ foundations donated €4.9m to Dutch groups. These include debating society ProDemos and voting advisory group KiesKompas as well as pro-EU student organisation AEGEE.
  (De beroemde DCLeaks mbt Soros zijn verwijderd vh internet, helaas)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *