‘De Heerlijkheid der Wet’ (Psalm 119)

Kom binnen…

Op de zondag geen profane boodschappen, dan lezen we uit de Heilige Schrift. Nu de Staat der Nederlanden haar bloedhonden met rode oortjes meelezen, wat is er dan meer toepasselijk dan Psalm 119, de langste Psalm die gaat over ‘de heerlijkheid der wet.” Je kunt daar naar harte lust uit winkelen, om iets van je gading te vinden. Maar je kunt de Psalm ook lezen op de wijze waarop deze bedoeld is, op geïnspireerde wijze. Dan zie je dat de Geest van de wet, God zelf dus belangrijker is dan de letter, in handen van hen die dat naar eigen opportunisme uitleggen.

Kerk van Westerwijtwerd in Gronings Friesland

Lezers van Interessante Tijden stuurden het volgende citaat uit Psalm 119, vers 23

 • Al zetten vorsten zich neder, al beraadslagen zij tegen mij, uw knecht overdenkt uw inzettingen

Zij kennen iemand van nabij, die als zovelen op onrechtvaardige wijze door ‘het recht’ gedupeerd wordt. We gedenken ook alle duizenden mensen in Nederland die in hun rechtvaardigheidsgevoel gekrenkt werden door ‘het recht’. Die menselijke creatie op papier.

De Psalmist verheerlijkt in 119 de wetten die God zelf gaf, de Wet van de Liefde. Zo elimineert hij eigenlijk alle creaties die mensen tussen zichzelf als mens en God hebben gezet. Neem bijvoorbeeld ‘De Staat der Nederlanden’, de coöperatie met miljardenschuld bij een internationaal bankenkartel. Van wie is die papieren creatie?

Heeft Koning Willem Alexander bij geboorte ook een SOFI-nummer gekregen en een naam in HOOFDLETTERS als natuurlijk persoon? Wie dienen de rechters die voor deze coöperatie werken? En ten dienste van wie of wat zijn die wetten opgesteld?

Machtig terpkerkje met nog Middeleeuwse kloostermoppen er in

De Psalm begint aldus:

Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,

die in de wet des Heren gaan.

Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren,

die Hem van ganser harte zoeken;

die ook geen onrecht plegen, maar wandelen in zijn wegen.

Gij hebt uw bevelen geboden,

opdat men die ijverig onderhoude.

Och, dat mijn wegen vast waren,

om uw inzettingen te onderhouden.

Dan zou ik niet beschaamd staan,

als ik op uw geboden zie.

Ik zal U loven in oprechtheid des harten,

wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.

Uw inzettingen zal ik onderhouden;

verlaat mij niet geheel en al.

Prachtige kerk, Michaelskerk Wieringen

De Psalmist dicht hier vanuit een verlangen naar God’s gerechtigheid. Dat verlangen gaat net als liefde voor waarheid aan Waarheid vooraf. Wie zich door opportunisme laat leiden, die zal het immers worst zijn wat die zegt of doet, als het maar voordeel brengt.

Niet voor niets geld als eerste gebod ‘Heb God Lief’.

Dat kun je ook lezen als: leef, werk en denk vanuit het besef van de Grootsheid en het overweldigende Wonder van het Bestaan. Bij mijn cursus Bullshitdetectie is dat ‘regel nul’. Je dient eerst achting voor waarheid te hebben, dat gaat aan ‘de feiten’ vooraf die vaak papieren constructies kunnen zijn.

Zoals zo vaak uitgelegd, het maakt niet uit of je de Bijbel letterlijk neemt of metaforisch leest: het gaat er om dat de wereld zo werkt en dat de menselijke geest zo functioneert.

Deze engel moet dan wel Michael zijn in de Michaelskerk op Wieringen (Oosterland)

Er zijn steeds twee basale modaliteiten waarvoor je kiezen mag, vanuit het Bijbelse idee van de vrijheid die je gegund is: die van ontzag, verwondering. En die van rancune. Hemel en Hel.

De weg van Het Hart met open handen om te ontvangen. En die van de gesloten vuist, die niet geheel toevallig het logo is van het socialisme/de PvdA.

Die gesloten vuist is de weg van de ‘vrome’ mensen, die zichzelf rechtvaardigen. Zoals al vaker geschreven: wie al vroom is, gelooft zelf God niet nodig te hebben, die gelooft al in zichzelf. Wie zichzelf op gezonde wijze wantrouwt, wat de Bijbel ‘zondenbesef’ noemt, die weet dat hij dagelijks vergeving nodig heeft.

Wie niet ziek is, die hoeft niet naar het ziekenhuis. Zo is de Kerk er ook door de eeuwen heen voor de mensen die weten dat ze ziek zijn, in gebrek van God gescheiden. Maar met het verlangen om gezond te worden. Zonder dat besef en dat verlangen is er geen menselijke maatschappij mogelijk. Dan resten slechts papieren rechten, en dwang door zij die dit papier naar eigen hartelust mogen uitleggen.

Omdat zij een baantje wisten te bemachtigen bij De Leviathan, de liberale staat die rechten voor plichten geeft, en die zo de ethiek op haar kop zette. Opdat de papieren creatie van mensen genaamd ‘de overheid’ bij alles het laatste papieren woord mag hebben. Terwijl het Bijbelse wereldbeeld stelt dat er 1 Wetgever boven alle menselijke creaties gaat, God zelf.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

De open deur dat ‘regels nodig zijn’, wie mag deze in trappen? Een intelligentere benadering is: wiens regels dienen welk doel/belang, worden regels gebruikt om mensen te verheffen in gedrag, of om ze door het slijk te halen en kleineren?

En dus gedenken wij met Psalm 119 in ons hart alle duizenden mensen in Nederland die afgelopen jaren in hun rechtvaardigheidsgevoel zijn gekrenkt door ‘het recht’, dat recht boog wat volgens de Wet der Liefde krom was. Maar wat volgens het papier juist was, in de ogen van hen die dit papier zelf controleerden.

Wij gedenken vandaag alle slachtoffers van staatsterreur in Nederland, laat uw gebed vandaag bij hen zijn in Jezus Christus naam, Amen.

4 Replies to “‘De Heerlijkheid der Wet’ (Psalm 119)”

 1. Aan de ambtenaren die meelezen: kom aan Rypke en de Friese volksopstand krijg je er gratis bij….. Nee dat sus je niet nog een keer met een handjevol spindoctors en Peter R. En nee , dit is geen stoer praat

 2. De twee laatste verzen van Psalm 119: “Laat mijn ziel leven en U loven, en uw recht zal mij tot hulp zijn.
  Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw knecht, want uw geboden zal ik niet vergeten.”

  Lukas 6:46: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? Je moet dus doen wat God zegt en wat Hij zegt dat is zijn wet.

  M.i. is de kerk in haar algemeenheid al heel lang de weg kwijt. Bonhoeffer schreef een boek; “Goedkope Genade”. De strekking van dit boek is m.i. Men wil wel de zaligheid maar wil er niets voor doen.

  Ik was een groot deel van mijn leven lid van een kerk. Sinds jaren niet meer. De schrijver Barend de Graaff typeerde het christendom als onwaarachtig. En dat heeft alles met het bovenstaande te maken.

  Het is dan ook geen wonder dat CDA en CU geworden zijn wat zij nu zijn.

 3. De kerk is net zoals de de aardse wetten door de anti-mens wezens en anti-mensen zelf geinstalleerd. Door de mensen te beschermen worden ze meegesleurd in het boze. Alleen het doop “ritueel” al is een nare toverspreuk. Er is een reden dat doopverwijgeraars eens op de brandstapel gingen, was nog erger dan nu een zuurstofbarriere/CO2 inhalator / masker weigeren. Daarvoor krijgen we dan straks de gifprik. Elke keer dat een katholiek een kruis slaat wordt ie een beetje slechter. Daarom moet dat alles ook heel precies aflopen om zijn resultaat niet te missen ;). Alles door dezelfde antimens wezens bedacht en door de antimensen omgezet.

  De meeste kerken zelf zijn nare gebouwen. Zo gebouwd met zo’n vorm en op zo’n plaats dat de mensen die er in zitten slechter worden en die eromheen wonen ook.
  Waarom vertelt de kerk niet meer over de anti-mensen? Waarom vertelt de kerk niets over de verborgen strategie van de lockdowns, pandemieen, terrorisme om van ons allemaal anti-mensen te maken? Openbaar op de website van het Vatikaan? Waarom toch niet als ze het woord van God “vertalen”? Hoort daar af en toe ook niet wat waarschuwingen bij?
  Zoals je zegt, punt 0 is de waarheid.

  De mens is op aarde gekomen om Gods werken te bewonderen en ervan te genieten. En niet om dat af en toe te doen, na elf uur s’avonds na de vervolgopleiding thuis om een slechter mens (belangrijkere positie in een anti-menselijke organisatie) te worden, maar de hele dag! Dat is plicht, maar gaat vanzelf wanneer je goed bent (heet: Gods wetten volgt = in harmonie met de goddelijke energetische structuur die hij heeft geschapen – iedereen met een ziel, goed of slecht weet wat goed is). Daarom kan de anti-mens ook niet genieten. Ze hebben de energie daarvoor gewoon niet meer. Alles voor een geleende aardse macht, rijkdom of een superkunde. Maar uiteindelijk als uitbuiter toch zelf uitgebuit.

  Ik vraag me ook altijd af een een goede politieman zich moet voelen om een autoritair regime te ondersteunen. Of een goede deurwaarder die bevelen van de antimensen uit moet voeren een goed persoon uit te kleden. Zouden zij een haat ontwikkelen tegen dat regime of uiteindelijk ook de weg naar de duisternis kiezen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *