2030, Orwell in de Polder (15): SDG5-Belevingskamer..

Het nationaal verbond voor vreugdeloosheid en seksloze afstotelijkheid

Vandaag denkt de held uit ons verhaal, Willem Smit, werkzaam bij het Ministerie van Klimaat in 2030, lid van de Klimaatsocialistische Partij (KlimSOC) terug aan zijn ex-vrouw. Daarvan scheidde hij 10 jaar geleden wegens een geschil over verduurzaming van hun huis.

Bij wijze van therapie poogt hij in zijn dagboek verlost te raken van gevoelens van walging over het bezoek aan een Gender Nonconforme Sekswerker in een SDG-Belevingskamer, die geen echte vrouw bleek te zijn maar een 50-jarige trafo, een ‘gender nonconform persoon’. In de vorige aflevering begon Smit daarover in zijn verboden dagboek te schrijven.

Bij ontdekking van dat dagboek zou de Gedachtenpolitie kunnen binnenstormen en hem met dwangverpleging opsluiten in een instituut van het Ministerie van Diversiteit en Inclusie. Zo ‘verdwenen’ in 2030 steeds meer mensen de van ‘klimaatontkenning’ verdacht werden, of die de partij-orders tegen Corona niet naleefden, de ‘anti-vaxxers’ zo werden ze genoemd.

Gender Non-Conforme vrouwen van het Antikind-Verbond van de Klmaatsocialistische Partij (Klimsoc)

De Klimaatsocialistische Partij deed haar best, zo leek het verder, om iedere harmonieuze omgang tussen man en vrouw te frustreren, man en vrouw tegen elkaar op te zetten. Zoals via werkdruk, werkplicht voor vrouwen uit naam van ‘emancipatie’, lastenverzwaringen, en de Genderwet van 2025. Voor zover het om vrouwen ging, had dit streven naar ‘gelijkheid’ tot permanente oorlog en verwijdering tussen man en vrouw van De Partij ruimschoots succes.

Ook al reeds voor de Klimaatpolitiek was ingezet, was ‘gelijkheid’ het middel geweest van de Fabians om de oorlog van allen tegen allen aan te vuren.

Smit dacht weer even aan zijn Ex-vrouw. Het moest alweer 10 jaar geleden zijn, sinds zij wegens een geschil over ‘verduurzaming’ van de woning uit elkaar waren gegaan. Het was merkwaardig zo zelden hij aan haar dacht. Dagen achtereen was hij in staat om te vergeten dat hij ooit getrouwd was geweest. Zij hadden slechts enkele jaren samengewoond.

Zijn ex was een grote vrouw met blond haar, kaarsrecht dat zich prachtig bewoog. Zij had een vrijpostig gezicht, met een haviksneus, een gezicht dat je misschien edel zou hebben genoemd, totdat je tot de ontdekking kwam dat er vrijwel niets achter stak.

Al snel in het begin van hun huwelijk had hij uitgemaakt- al kwam dit wellicht doordat hij haar van nabij meer kende dan hij de meeste mensen kende- dat zij zonder uitzondering de meest domme, alledaagse lege geest had die hij ooit had ontmoet.

Het Oog van Horus en het Alziend Oog uit het driehoekje van de Gnostiek

Zij had in haar hoofd geen enkele gedachte die geen leuze was van wat ze uit massamedia had opgepikt, en tot ‘mijn eigen mening’ had geleerd wegens het sociale effect, haar vrouwenbladen met hun navelgecentreerde psychologie-filosofietjes en hun items als ‘betere seks door gezonde voeding’, vrouwencolumns van het Rondje rond de navelstreek als Kerk….

…met opgerekte zinnen, woordvulling om zo lang mogelijk over niets te kunnen kletsen met ‘jezelf’ als onderwerp’; ‘dan heb ik zoiets van, duswel’ waar het onderwerp slechts dient om de aandacht op de persoon zelf te vestigen.

‘JIJ mag er ZIJN’/Spiegeltje aan de wand….

In plaats van dat de persoon de aandacht vestigt op een onderwerp van algemene interesse.

In de Middeleeuwen zou Rieuwerd Buitenwerf ondersteboven in een ton verzopen worden voor Godslastering

Er bestond geen enkele stompzinnigheid, ook niet 1, die zij niet in staat was te slikken van wat de Klimaatbeweging met de Postcode Loterij via de Nationale Propagana Organisatie (NPO) opdiste, ze geloofde werkelijk alles dat De Partij vertelde, had de installatie van de Klimaatwet in 2019 met vreugde begroet, en iedere extra Corona-maatregel met ijver aangevat.

Ze installeerde ‘voor uw en onze veiligheid’ de Corona-app, liet zich vaccineren ‘voor uw en onze veiligheid’, ging plastic handschoenen dragen tegen ‘het virus’ en waste haar handen steevast met ‘anti-bacteriële lotion’ tegen ‘het virus’. Aan iedere symbooldaad die De Partij aanbeval hield ze strikt de hand…

Ze stemde Christenunie, de Klimaatpartij die in 2023 met de andere Kartelpartijen op zou gaan in de Klimaatsocialistische Partij (KlimSOC),  toen de PVV en FvD waren verboden als ‘Russische Infiltratie’.

2030 Agenda: ‘De Transitie’ naar Globalistische Technocratie

Reeds door ettelijke voorgangers ingereden als Tinderding, wist ze seksueel van wanten, zoals alle moderne christenmeisjes was ze bedreven in fellatio. Maar toch was het alsof ze slechts instrumenteel handelde, mechanisch bijna, alsof ze vanuit een ingebeelde sociale overtuiging zo haar best deed, ‘dat het zo hoorde’.

Als een ontzield mensenwezen, slechts met zichzelf bezig en haar mobiele telefoon, waarop ze gespitst was als een reptiel op nieuw voedsel. Of, als een gokverslaafde, dopamineprikkel-junkie die op 3XBar hoopt aan de fruitautomaat van ‘Likes’, steeds op zoek naar aandachtsprikkels voor zichzelf. Ik Bel dus IK besta, iemand bevestigt MIJ.

Willem Smit wilde graag zo vroeg mogelijk met kinderen beginnen, het liefste een hele kolonie verwekken.

Ook in de Linkse Kerk

Maar zij herinnerde hem er steeds aan de SDG-Doelen van De Partij, zoals die in de Beatrixkerk in Ede haar als ”Wereldburger’ waren ingeprent, de PKN-kerken waar uit ‘De Groene Bijbel’ werd gelezen, het Mient Jan Faberisme….

Dat een kind slecht voor ‘Aarde’ was, dat De Overbevolking en de Westerse Consumptie de planeet in gevaar bracht. Ze drong er op aan bij de Rabobank een hypotheek te nemen voor de verduurzaming van hun huis om hun CO2-uitstoot omlaag te brengen… ‘Er waren zulke aantrekkelijke aanbiedingen’…. ‘En denk er aan, het is voor Moeder Aarde’.

Willem Smit had zich niet kunnen beheersen, wilde dat gezoem van zo’n warmtepomp niet aanhoren, laat staan schulden maken bij een bank. Spoedig daarna waren ze via een flitsscheiding uit elkaar gegaan.

Uw schuld, hun winst

Smit zuchtte onhoorbaar. Hij nam zijn pen weer op om in het verboden dagboek te schrijven, en tastte weer herinneringen op aan zijn bezoek aan de Gender Nonconforme Sekswerker:

Zij liet zich vallen op het bed en prompt, zonder enigerlei voorbereiding, trok zij, of was het een ‘het’, op de meest gemene afschuwelijke manier die je kunt indenken, haar rok omhoog. Ik-

Zijn ex had nog een mooi lichaam gehad, al was haar geest dan volledig geïndoctrineerd door de ideologie van wat later de Klimaatsocialistische Partij (KlimSOC) zou heten. Waarom moest het toch altijd zo zijn, kon hij niet een vrouw voor zichzelf hebben, nu 10 jaar later, en moest hij zich verlagen tot deze smerige handtastelijkheden, eens in de zoveel tijd?

Brrrr

Maar een echte liefdesgeschiedenis was bijna ondenkbaar in het jaar 2030.

De vrouwen van de Klimaatsocialistische Partij waren allemaal het zelfde, als het ware ‘gehuwd’ met de politieke ideologie en religieuze toewijding aan Moeder Aarde. En dus onpersoonlijk en geveinsd, met ‘relaties’ die inwisselbaar vergelijkingsmateriaal waren van vorige ervaringen. Ervaringen die in zichzelf ook niet meer waren dan een soort endorfine-toedoeningen als wederzijdse masturbatie, een bedrijfsmatige repetitie.

Door zorgvuldige beïnvloeding van jongsaf via onderwijs en massamedia, door de nonsens die ze telkens weer werd voorgeleuterd door de Nationale Propaganda Organisatie (NPO), door Klimaatmarsen en de Gretha Thunberg Klimaatspionnen, door lezingen, optochten, klimaatliederen en leuzen, Millennialmuziek met robotstemmen en bimbo’s in pornopakjes die het Transhumanisme van de Vierde Industriele Revolutie hielpen normaliseren…

… de ontmenselijking hield gelijke tred met een even vurig geloof in de klimaatdoctrine van De Partij. Alsof ze de ontgeestelijking van de mens op menselijk vlak extra fanatiek compenseerden met een surrogaatgeloof. Om toch het ‘gevoel ergens bij te horen’ te kunnen cultiveren.

Vrouwenbladen: Spiegeltje aan de wand, wie is t’r het moooooiste prinsesje van het heeele land….

Willem Smit zijn verstand zei hem, dat er uitzonderingen moesten bestaan, maar zijn hart geloofde het niet. Zij waren allemaal emotioneel verward, louter met zichzelf bezig en ten diepste ontoegankelijk, zoals De Klimaatsocialistische Partij KLIMSOC wilde dat zij waren. Lege programmeerbare vaten die De Partij met haar massamedia vol kon gieten.

Ze meenden allen een ‘minderwaardigheidscomplex’ te bezitten dat door ‘scheve machtsverhoudingen’ in de maatschappij zou worden veroorzaakt, zoals De Partij hen leerde. In plaats van dat ze dit als gezonde realiteitszin interpreteerden, een nuchtere analyse van hun zombie-matige volgzaamheid van wat massamedia ze inprentten met De Partij.

Willem Smit pakte de pen weer op, om verder te schrijven in zijn dagboek

Ik draaide de lamp omhoog. Toen ik haar in het energiebesparende LED-licht zag- 

Met extra grote inparkeerruimte en grote schijnwerpers tegen de spoken ’s nachts

Na het duister in de SDG5-Belevingskamer had het zwakke koude licht van een duurzame LED-lamp erg helder geleken. Voor het eerst kon hij de vrouw die hij van straat had opgepikt met al haar makeup op goed bekijken. Hij had een stap naar haar toe gedaan, en was blijven staan, vervuld van 2 jaar opgekropte wellust en ontzetting. Hij was zich pijnlijk bewust van het risico dat hij nam door hier te komen.

Het was zeer goed mogelijk dat er drones in de buurt rondvlogen of dat camera’s aanstonden met gezichtsherkenning, direct aangesloten op de Ollongren-brigades, die zouden uitrukken om hem op te pakken. Ze zouden al bij wijze van spreken buiten de deur hem kunnen opwachten. Als hij al wegging zonder te komen doen wat hij van plan was te doen. Niks te verliezen dus.

Dit moest worden neergeschreven, bij wijze van duiveluitdrijving, het moest worden bekend. Daarin het LED-licht had hij plotseling gezien dat de vrouw oud was. De verf zat in zo’n dikke laag op haar gezichtr, dat het er uit zag alsof het zou kunnen barsten als een bordpapieren masker.

Er zaten strepen grijs in haar haren maar werkelijk erg, was het zoals haar opengevallen mond alleen maar bruin geworden tanden liet zien, alsof ze door ‘basen’, drugsgebruik waren aangetast…

….’toen ik haar in het licht zag van de SDG5-belevingskamer’….

Toen schreef hij haastig de bekentenis op, om maar van het walgelijke idee verlost te raken:

Toen ik haar in het licht zag van de SDG5-Belevingskamer, was zij niet alleen echt oud, maar onder haar rok bleek dat het een transgender was, van minstens vijftig jaar oud. Een ‘gender nonconforme persoon’, zoals De Partij ze sinds de introductie van 2030 Agenda noemde, die de daad van zelfmutilatie bij het woord gevoegd had. Een golf van walging en schaamte vervulde mij en ik vluchtte weg, hopend dat de Gedachtenpolitie me niet na zouden komen, om me met dwangverpleging op te sluiten

Weer drukte hij zijn vingers tegen zijn oogleden. Hij had de bekentenis eindelijk neergeschreven, maar het maakte geen verschil. De therapie van duiveluitdrijving had niet gewerkt. De behoefte om akelige dingen luid uit te schreeuwen over de Klimaatsocialistische Partij was gebleven, maar via deze uitlaatklep, zijn dagboek kon hij het niet als een mens uitroepen.

 • Tot een volgende spannende aflevering van de avonturen van Willem Smit in 2030, levend in de hel van de klimaatsocialistische en duurzame heilstaat die onze regering nu optuigt met de Klimaatwet.

 

 

2 Replies to “2030, Orwell in de Polder (15): SDG5-Belevingskamer..”

 1. ja mensen het lijkt wel een sprookje, die natuurlijk gewoon is verzonnen ,Ik help de auteur Dit is dus geen sprookje , maar hier word volop heel hard aan gewerkt als hier nu niet heel ,maar dan ook heel snel geen rem op gezet< zijn we met zijn alle in een gigafuik gelopen WEG LEKKERE ,MOOIE ZORGZAME VROUWEN EN STOERE MANNEN

 2. Ohm namo narai !

  Voor de Kinderen.

  Uit het leven gegrepen.
  Over stemmen, stemmen en overstemmen.
  Corona de Kroon en andere zaken.
  En
  Ze kunnen toch niet overal aan voorbij blijven fietsen ?

  Het is donker en midden in de nacht. Een klein Engeltje fietst in het donkere bos over het fietspad naar huis. Opeens springt daar de bisschop met een pistool vanachter en boom vandaan, hij richt zijn pistool op het Engeltje en zegt : Genade en vergiffenis voor de algehele Mensheid anders dan schiet ik je neer !
  Het Engeltje bedenkt zich niet , stijgt op naar de Hemel, morrelt daar wat aan de weermachine en daalt weer terug neer op Aarde. Hij spreekt tot de bisschop en zegt ; Pas maar jij op mien jong ! Zo makkelijk gaat dat niet hiero ! Ik gooi je een aardbeving op je kop vooraf en een donder bui op je kop achterna dan krijg je een donderbui op je kop vooraf en een aardbeving daar achteraan.. Schiet je alvast 2x terug dood met mijn Hemelhagelgeweer en dan doe je dat niet weer.
  En het Engeltje fietste zo door.
  Hij kijkt nog even achterom en zegt ; 13 en 28 augustus krijg je een beste donderbui met hagel recht op je kop en 1 maand daarvoor en daarna een aardbeving bij Ambon, Ternate en andersom !
  En denkt; als ik die later in de Hemel tegenkom dan krijgt hij een schop voor zijn kont van mij, een tik op zijn kop en hij kan daar de afwas gaan doen !

  Dus dat zag er niet zo goed uit voor de bisschop….

  Hij krijg later inderdaad die donderbuien met hagel op zijn hoofd en ziet die aardbevingen bij Ternate en Ambon op de t.v. Precies zoals het Engeltje gezegd had.
  Dus de bisschop die denkt; wat moet ik nou ?
  Ik probeer het nog een keer. Hij koopt een machinegeweer, vermomd zich als boef en gaat in het holst van de nacht weer in het bos achter een boom staan. Niet veel later fietst daar het Engeltje weer voorbij. De bisschop springt deze keer als boef vermomd weer achter een boom vandaan richt zijn machinegeweer weer op het Engeltje en zegt; Genade en vergiffenis voor de hele Mensheid anders dan schiet ik je dwars doormidden!!
  Het Engeltje stijgt weer op naar de Hemel, daalt weer neer op aarde en zegt; Pas maar op mien jong ! Zo gemakkelijk gaat dat niet hiero !
  We hakken de duivel in stukken en gooien hem stukje bij beetje in mootjes gehakt weer op aarde en in de zee.
  We zitten hem tot in de hel achterna schoppen hem de vulkaan uit en scheuren hem in vulkanische bliksem uit elkaar.
  Houd je daar een beetje rekening mee ? !
  Na kerst Porto Rico en dan in jouw taal in een andere taal .
  Zo sprak het Engeltje tot de als boef vermomde bisschop en fietste zo door.
  Niet bang voor de als boef vermomde bisschop met zijn machinegeweer.
  De bisschop ziet die aardbevingen en vulkanen weer gebeuren en denkt: Wat moet ik nou ?
  Hij gaat naar de gereformeerde kerk en vraagt aan de dominee: waar gaat het nou eigenlijk allemaal om ?
  Nou was die dominee het zelfde Engeltje die in de verschijning van de dominee in de gereformeerde kerk voor de bisschop verscheen.
  Het Engeltje had zich deze keer als dominee vermomd zeg maar.
  Hij zegt tegen de bisschop dat is heel gemakkelijk. Er zijn ongeveer 10 a 15 dingen die je moet doen of laten.
  Ik heb het hier voor je opgeschreven, lees maar eens voor.
  De bisschop begint met voorlezen en leest

  1) je mag niet gelijk overal met je vingertjes aankomen .

  2) Je moet goed je best doen op school en op je werk.

  3) Je mag niet jokken en wat je beloofd moet je doen.

  4) je mag niet gelijk overal je pik in stoppen en niet overal zitten te schijten !

  De bisschop kijkt op en zegt; Ja maar ik zit helemaal niet overal te schijten ….

  Dus die was er gloeiend bij. Zo had het Engeltje de bisschop gestrikt .
  Het Engeltje in de verschijning van de dominee sprak tot de bisschop en zijde; Waarom zeg je dat je niet overal hebt zitten schijten en niet dat je niet overal gelijk je pik in hebt gestopt ?
  Waarom zeg je dat je niet overal hebt zitten schijten terwijl hier ook staat dat je niet gelijk overal je pik in mag stoppen ?
  Nou toen wist de bisschop het niet meer.
  Dat je niet overal hebt zitten schijten, dat wisten we wel. ging het Engeltje voort. Je mag gewoon niet gelijk overal je pik in stoppen. Dat wist je toch wel !

  Het Engeltje maakt zich als Engel bekend aan de bisschop en zegt ; Je staat daar tot 2x toe op het fietspad om genade en vergiffenis voor de hele mensheid af te dwingen en toch stond je daar alleen.
  Dat kan niet anders dan dat je zelf iets verkeerd hebt gedaan.
  Zo sprak het Engeltje tot de bisschop in de gereformeerde kerk.
  Zo was de bisschop er uiteindelijk gloeiend bij. Gestrikt met een list door het Engeltje.
  Hij neemt de bisschop mee, gooit hem de gevangenis in en de kinderen leefden nog lang en gelukkig.

  Nou dit soort verhalen kent iedereen nou wel zo langzamerhand. Het zijn natuurlijk niet alleen maar bisschoppen die dat zo doen.
  Dat gebeurt wel vaker.
  Weet je ook zo´n verhaal dan moet je die maar eens aan je vader of moeder vertellen of aan de leraar of leraars op school…

  Wat is nu namelijk het geval ?

  Het Engeltje wist natuurlijk niet dat God daar in de Hemel zelf die weermachine had neergezet voor het opgestegen Engeltje om zo ALLE Kinderen te helpen.
  Dat noemen ze met een moeilijk woord predestinatie .
  Want God is oppermachtig en Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

  Daarom vertel ik het maar als een voorbijganger….

  En zo fietste het Engeltje uiteindelijk toch nog even voorbij !

  Sri sri Magnitude

  Tsunami Giri Baba

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *