‘Veerkrachtige landbouw in een natuurinclusieve regio’…(zucht)

Oh my God…

Een Fryske lezeres van het goede soort vroeg mij om commentaar over de volgende papieren tijger uit Den Haag: Een Regiodeal voor ‘Veerkrachtige landbouw in een natuurinclusieve regio’.

Regiodeals zijn net als Regionale Energie Strategie (RES) en de Komberginggemeenschappen (Waddenzee) een vorm van Brussels-Haagse beleidsmarketing voor de 2030 Agenda, met ‘verdeel en heers’-luchtje.

En dat verpakt in ‘goede intenties’ en ‘vrome vergezichten’, met geforceerde Friestaligheid voor de couleur locale en ‘samen werk maken’. Het kweken van een Stockholmsyndroom, liefde voor Grote Broer. Of hier dan dus: Grote Boer. 

De 2030 Agenda komt via ‘regiodeals’ naar U toe

De overheid geeft, de overheid neemt, de overheid zij geprezen
‘Veerkrachtig’ en ‘Inclusief’ zijn de toverwoorden uit de 2030 Agenda met haar 17 SDG-doelen die we voor Blue Tiger Studio bespreken. Deze week nemen we alweer de laatste aflevering op, SDG 17: Building Partnerships. Oftewel, iedereen in coalities verknopen zodat je niet meer zelfstandig kunt ondernemen, of er hangt alweer zo’n linkse snuiter van zo’n milieuclub voor je voeten. Betaald door De Staat der Nederlanden, oftewel door U.

Net als ‘duurzaamheid’ betekenen toverwoorden als ‘veerkracht’ en ‘inclusief’ in de praktijk: ‘alles wat de gek er voor gevoelswaarde aan toekent’. Het zijn postmoderne kreten van ambtenaren die zichzelf heruitvonden tot ‘kwartiermaker’ en ‘programmamanager’.

In de praktijk betekent dit ‘privaat gewin op publieke kosten, bonnetjes zoek’, en ‘bankensubsidie’. Er is geen enkele reden om de Haagse overheid te vertrouwen. Kijk maar hoe Carola Schouten de Tweede Kamer voorliegt over de bruikbaarheid van stikstofmodel Aerius bij toekenning van natuurvergunningen.

Deze leugenachtige corrupte overheid heeft al haar morele gezag reeds verspeeld. Vandaar dat ze ook steeds agressiever worden.

‘zonneweide’ was eerder weidevogelgebied, is dit geen ‘landschapspijn’?

Wat is ‘veerkrachtig en inclusief’ of ‘duurzaam’?
Je laat de belastingbetaler garant staan voor oneconomisch gepruts in de marge en dat voor 15 jaar vast. Duurzaamheid bestaat zolang als er budget is. Dat is de looptijd bijvoorbeeld van de SDE+-subsidies, waarmee hele weilanden en zelfs de Lindevallei nu volgezet worden met zonnefarms.

Over weidevogelhabitat gesproken, waarmee de ‘programmamanager’ zo begaan zegt te zijn met hun gekochte deskundige Theunis Piersma.

Regiodeals zijn zakkenvulprojecten voor consultants, deskundigen, vergaderaars en roependen langs de zijlijn, die de juiste modewoordjes papegaaien.

En de papieren tijger van de overheid is een ‘succes’, wanneer dan het gehele budget is uitgegeven. Ambtenaren bestaan niet voor het ‘publiek belang’, wat dat ook moge zijn. Overheden bestaan voor zichzelf, en als manier om privaat kapitaal over te hevelen naar de publieke corporatie genaamd ‘De Staat der Nederlanden’.

Dat is een failliete onderneming met honderden miljarden euro’s schuld bij een bankenkartel in The City of London. En met U, de belastingbetaler als pondje vlees onderpand. En dat aaneen geregen met mensen vol ‘goede bedoelingen’. De tirannie van goede intenties.

Boerenprotest

De Linkse overheid
Wat ik hier schrijf mag dan geen ‘goed gevoel’ geven, maar bedenk dan: FYF. Dat is ‘Fuck Your Feelings’ en denk eens logisch na. Stel vragen: kan ‘de overheid’ werkgelegenheid scheppen? Van wiens geld dan? Werken bij de overheid de ondernemende mensen die een economie kunnen aandrijven?

Onder ‘overheid’ verstaan we alles dat voor meer dan 20% van de inkomsten leeft van belastinggeld inclusief al die milieuclubjes en gekochte academici. Mensen die ‘duurzame ontwikkelingsstudies’ of duurzame inclusieve socio- psychologie studeerden. Om vervolgens in deeltijd met de handjes te wapperen:

‘U kunt mij maandag bereiken van 9 uur (oeh wat vroeg) tot 12:30, dinsdag de heeeule dag (!!) woensdag ben ik vrij, maar donderdagochtend wees er snel bij, en vrijdag is ’t alweer weekend.’ De overheid, denken in deeltijd.

Mensen zonder ‘skin in the game’, die nooit worden afgerekend op de impact en meestal schade van hun handelen. Mensen bovendien, die dankzij het Pikmeerarrest (1996) juridisch ook niet afgerekend MOGEN (…) worden op de schade die ze aanrichten.

Bij de moderne overheid werkt daardoor het brandhout van de samenleving. Mensen die nooit zelf iets presteerden, behalve nat achter de oren van de academie af een bureau veroveren. Mensen die vooral op linkse partijen stemmen, want je stemt als 30+-er ‘links’ wanneer je:

  • a. nooit volwassen hoefde te worden
  • b. nooit zelf iets hoefde te presteren, waarop je werd afgerekend
  • c. kwaadaardig bent
  • d. intellectueel ontoerekeningsvatbaar bent/een vrouw (gevvvoeellll)

Op mijn 20ste heb ik ook SP gestemd, Mea Culpa. Tijdens rijles in Wageningen hoorden we de preken van SP-voorman Jan Marijnissn. Zijn commentaar op het neo-liberalisme ( = linkse miljardairs) ging er toen in als God’s preek bij de ouderling.

Onder ‘links’ verstaan we nu ook de VVD overigens, de zelfde zakkenvullers, leugenaars en internationalisten. Modern ‘rechts’ is hooguit het links van gisteren.

LTO aan de Bezuidenhoutseweg

Het brandhout van de samenleving
Vervolgens hoef je enkel ‘goed in de groep’ te liggen, en een betonnen CAO behoedt je voor ontslag. Je moet bij wijze van spreken de minister bij klaar daglicht verkrachten en zorgen dat die hele daad op camera staat.

En dan word je hooguit ‘overgeplaatst’.

Als freelancer bij het Ministerie van Algemene Zaken ben ik in alle clichees die over de overheid bestaan meer dan dubbel en dwars bevestigd. Bij de handelswijze van het Openbaar Ministerie en de AID die op basis van een campagne van Vogelbescherming de valkerij en roofvogelhouders wilden vernietigen: idem.

Bij de Komberginggemeenschappen waarmee de visserij van de Waddenzee nu uitgekleed wordt, dan word je nog meer bevestigd in dat empirisch onderbouwde beeld:

  • De Nederlandse overheid is een optelsom van incompetentie en kwade intentie. Het kan ook een vermenigvuldiging van beide factoren zijn. Het brandhout van de samenleving.

De LTO (overheid) duwt boeren de 2030 Agenda-fuik in…

De onderliggende economische rationale is natuurlijk diep-Rood: het geloof dat ambtenaren werkgelegenheid kunnen scheppen, in plaats van vooral geld verdampen dat ze van de productieve sector roofden met staatsagressie. Bovendien is het meeste academische onderzoek, ik durf de stellen van +95% volstrekt waardeloos en nutteloos voor enige toepassing.

Dus al die toverwoorden als ‘innovatie’, dienen vooral het vullen van de zakken van Wageningen UR-academici, met hun Food Valley en hun World Economic Forum-‘Foodhub’.

De Staat der Nederlanden wat is dat immers? Een publieke corporatie met een miljardenschuld bij een internationaal bankenkartel, gevestigd in de City of London. Een entiteit met gat in de hand, en de belastingbetaler als pondje vlees onderpand.

Een entiteit, waarbij multinationals met Belastingdienst Groot Zakelijk gunstige deals mogen sluiten. Terwijl de ‘gewone’ belastingdienst het MKB-belastingvee vrijelijk plundert, om alle prestigeprojectjes en bankensubsidies te kunnen betalen.

Antivlees-campagne, Gesteund door LTO Noord, Langzaam Ten Onder

‘Wat is dan ‘de’ oplossing?’
Wanneer ik dan mijn litanie min of meer heb afgerond, vragen mensen vervolgens. ‘Nou, wat is dan DE oplossing’? De Endlosung. ‘De’ oplossing bestaat niet, want dan suggereer je immers dat er iets bestaat als ‘het’ probleem, iets dat buiten je eigen bereik ligt. Of iets dat zo groot is dat je er maar nooit aan begint. Het begint al bij de kleinste dingetjes. Speelt U nog mee met de Postcode Loterij, of kent U dierbaren die dat nog doen?

Dus U wilt uw eigen tegenstander aan miljoenenbudgetten helpen? Kijkt U nog naar de NPO? Leest U nog ‘de krant’? Een ‘burger’ zijn is iets anders dan ‘stemvee’ zijn. Dat begint al bij het heroveren van de ruimte tussen je oren. Bent U nog lid van Langzaam Ten Onder (LTO), de kartelorganisatie die met de VNO-NCW en de SER de Haagse agenda oplegt?

En waarvan de LTO-Noord zelfs samen met het WNF en Natuurmonumenten campagne voert tegen vlees eten? LTO-Noord gaf Stichting Natuur en Milieu, dus ‘De Linkse Vijand’ zelfs bijna een half miljoen euro campagne-budget.

Zo kwam ik op bezoek bij een boer in Waterland. Diens land werd afgepakt door Het Noord Hollands Landschap (= de Provincie Noord Holland in andere vermomming) gefinancierd door de Postcode Loterij. En op zijn bureau lag… een agenda van de Postcode Loterij, die hij van zijn meespelende moeder had gekregen.

Al het grote begint bij het kleine, de dagelijkse 1%tjes. Vervolgens dien je na te denken: wanneer ben ik nu ‘conservatief’, dus van de goede kant waarvan ook ‘conservation’ is afgeleid. De Engelse naam voor natuurbescherming. Dat begint al bij het idee, dat het belangrijkste in het leven BUITEN het politieke domein hoort te vallen. De vijand wil alles politiseren, tot de grassprietjes op het land. (‘natuurinclusief’)

Dus niet nog meer politieke partijen. Zoek je waardengemeenschap, je ‘kerk’ van gelijkgestemden met verschil in talenten.

Ironisch genoeg kreeg de boer van zijn moeder een Postcode Loterij-agendfa

Van de overheid kan niet enig goeds komen’
Zo de (Rijks)overheid toch iets goeds kan doen, dan is dat het opruimen van regels, averechts beleid, het opheffen van hele afdelingen en ministeries behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Boeren hebben lucht nodig.

Zolang het Ministerie van LNV boeren bij natuurgebied wil laten onteigenen, zodra ze via hun frauduleuze Aerius-model tot stikstofboosdoener zijn bestempeld…: geef boeren dan 1 geldige reden die ambtenarij te vertrouwen…

Zolang het Ministerie van LNV boeren tot minutieuze mineralenboekhouding verplicht, waarin juist boeren met vruchtbare grond gestraft worden. Zodat ze koemest tegen betaling van tienduizenden euro’s moeten afvoeren. Om vervolgens de in werkelijkheid door beleid ontstane tekorten met kunstmest te moeten aanvullen. Voor dat zelfde bedrag.

Kunstmest is de ‘brandewijn van de bodem’, zoals bioboer Theo Mulder uit Kollumerpomp me verzekerde. Dat je als boer niet meehoeft in de LTO-Rabo-LNV-molen, alles straktrekken doodspuiten, het begint bij de financiële RUIMTE dat ZELF te kunnen doen. De rol van de overheid is daar: averechts beleid opruimen.

Maar dat gebeurt niet, want beleid bestaat er voor het belang van de ambtenarij en haar gunstelingen, zoals kunstmestgigant OCI Nitrogen (DSM AGRO)

Den Haag

De ‘kwartiermakers’ en ‘programmamanagers’ pogen via geforceerde Friestaligheid een lokaal mestluchtje te geven aan Brusselse en Haagse papieren tijgers. Zie daarom liever bij Blue Tiger naar onze succesvolle SDG-video’s, waarin we uitleggen waar de ‘natuurinclusieve’ en ‘veerkrachtige’ tijgers concreet naar streven. Afschaffing eigendom, opheffen zelfstandig ondernemerschap.

Communisme maar dan nu met een neo-liberaal luchtje. Er ontstond afgelopen kwart eeuw een internationaal georienteerde club die je bijna als vijandige bezettingsmacht kunt zien met eigen wereldstaat. Uit naam van ‘het hogere doel’ vaardigen ze dictaten uit (bv Klimaatwet) die dan via Brussel en Den Haag zonder uw inspraak op lokale bordjes komen.

Zoals met de kreet ‘Mienskip’, regelrecht afkomstig uit die 2030 Agenda (SDG Doel 17, zie zaterdag ons filmpje)

Kijken hoe lang het commentaar bij de filmpjes blijft staan

En al dat gehamer op ‘samen’, net als ‘samen tegen corona’, is het kweken van een zogeheten Stockholmsyndroom. Je saamhorig voelen met je gijzelaar, de overheid met al haar tegenstrijdige beleid. Terecht stelden orthodoxe ARP’ers: ‘Van de overheid kan niet enig goeds komen’. Dit dient niet als ‘anti-overheid’ uitgelegd te worden, maar als vingerwijzing.

Wanneer De Staat de ‘Betere Wereld’ bij je komt brengen, berg je dan maar.

‘Publiek bestuur’ heeft uitsluitend daar een functie waar dit ‘publiek belang’ betreft, versmald tot ‘schadebeperking’. Dus duidelijk afgebakend, en direct afrekenbaar. Zoals dat in Zwitserland nog wel kan in de Kantons. Dit Zwitsers model zou Friesland niet misstaan, inclusief de mogelijkheid eigen rechters te kiezen. Want wat hebben we hier aan rancuneuze D66-vrouwtjes die je voor onwelgevallige taal jegens Het Kartel aan een strafblad helpen?

In de praktijk zien nu we dat ‘privaat gewin op publieke kosten, bonnetjes zoek’ het motto van het gros van ‘de overheid’ werd. De naam voor dat economisch model is ‘duurzaamheid’. Die duurzaamheid houdt op te bestaan wanneer alle belastinggeld is opgemaakt.

Als politieke oplossing zou het terugdraaien van het Pikmeerarrest hoog op de agenda moeten. Ambtenarij moet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schade die zij aanrichten. Dat ze ook in persona het geld moeten terug betalen, dat ze in functie uitgaven voor private prestigeprojecten van hun maatjes.

2 Replies to “‘Veerkrachtige landbouw in een natuurinclusieve regio’…(zucht)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *