Lid stikstof-Commissie Hordijk: Schouten misleidt Tweede Kamer

Carola Schouten, publieke vrouw van multinationals en hun 2030 Agenda

Bij beantwoording van Kamervragen, over stikstofmodel Aerius laat Carola Schouten (Gristenunie) cruciale informatie weg, die haar antwoorden ondermijnt. Ze liegt dus. Dat toont een lid van de Commissie Hordijk die zij met haar Ministerie van LNV zelf had ingehuurd bij wetenschappelijk advies over de stikstofproblematiek.

De vraag was waarom de toekenning van natuurvergunningen aan boeren uitsluitend leunt op stikstofmodel Aerius, terwijl dat model geen betekenisvolle uitkomsten geeft op het geclaimde detailniveau van 1 hectare.  De discussie gaat niet over ‘ON-zekerheden’, die bij alle wetenschap bestaan maar SCHIJN-zekerheid.

De minister wendt wetenschappelijke geldigheid voor die in de praktijk niet bestaat. Dus ‘misleading by model’…

Corona Schouten, ja ze zijn ECHT zo groot 🙂

In haar antwoorden spreekt Schouten de bevindingen van de commissie Hordijk zelf tegen. De modellen kunnen weliswaar uitkomsten geven op detailniveau van 1 hectare (hexagonen). Maar de (empirische) onzekerheid in die uitkomsten is zo groot dat de geleverde getallen vaak betekenisloos zijn. Daardoor kunnen ze niet in juridische zin gebruikt worden tegen boeren.

En dat laatste was nu steeds de kern van de problematiek.

Nu wordt Schouten ontmaskerd door de zelfde Commissie Hordijk die haar juist adviseerde over deze problematiek. Je kunt het zelf lezen in het rapport van de commissie Hordijk, Meer meten, Robuuster Rekenen’, blz 15-16:

Overal waar ik kijk, IETS doet me aan Carola Schouten denken

Schouten stelt in haar beantwoording van Kamervragen:

Het voordeel van dit model, in tegenstelling tot het gebruik van de in het bericht genoemde andere modellen zoals EMEP en LOTOS-EUROS, is dat OPS gedetailleerde lokale berekeningen kan uitvoeren (op hexagoonniveau van 1 hectare). Dit detailniveau is nodig om ten behoeve van natuurvergunningverlening de depositie van stikstof te kunnen berekenen.

Dit is een gevolg van de eisen die de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn stellen aan natuurbehoud, waar stikstofdepositie van invloed op is. Een ander voordeel van OPS is dat wordt bijgehouden hoeveel iedere bron bijdraagt aan depositie (op dat hexagoonniveau van 1 hectare). Deze functionaliteiten maken OPS uniek en daarom geschikt voor gebruik in AERIUS, het rekenmodel voor natuurvergunningen

Corona Schouten is voor de buhne de baas van NVWA, maar in werkelijkheid regeert de Topmanagementgroep

De Commissie Hordijk stelde echter:

De mate van detail in AERIUS-berekeningen is volgens het adviescollege niet in balans met de grote onzekerheden die het gevolg zijn van onze beperkte kennis van de fysisch-chemische processen die alleen sterk versimpeld kunnen worden meegenomen.

En:

 Daarentegen is de onzekerheid in de depositieberekeningen zelf zeer groot. Verder wordt er gerekend met een beperkt aantal landgebruiksklassen, hetgeen de werkelijkheid niet kan benaderen. Deze manier van berekenen levert daardoor een schijnzekerheid op.

Hier lopen wetenschap en beleid te sterk door elkaar: omdat het technisch gezien mogelijk is in groot detail te rekenen, wordt dit in het beleidsinstrument toegepast zonder een goede afweging of de berekening de werkelijkheid weergeeft en het bijdraagt aan de totale kwaliteit van de berekening. Daarnaast komt een dergelijke methode de transparantie van het AERIUS-systeem niet ten goede, wat leidt tot veel vragen bij de gebruikers.

Het adviescollege beoordeelt dat de huidige rekenmethodiek die wordt toegepast binnen AERIUS leidt tot schijnzekerheid en onvoldoende robuust is.

Carola-spotprent, door boeren op spandoeken uitvergroot

Bij Carola Schouten is dus sprake van bewuste misleiding. Immers, de Kamervragen betwisten niet de PRETENTIE van het Ministerie dat zij met hun modellen op detailniveau menen te kunnen rekenen. Het gaat echter over de GELDIGHEID van de uitkomsten uit die detailberekeningen.

Schouten weet dat dondersgoed, danwel de ambtenaar die haar deze antwoorden in de mond legde.

Voor meer uitleg kun je zelf terecht bij de wetenschapper van de Commissie Hordijk. Het gaat hier steeds niet over ‘onzekerheden’, die bij ieder model bestaan, ja in het hele wetenschappelijk bedrijf en het gehele leven. Maar over SCHIJN-zekerheid. Men wendt een wetenschappelijke precisie voor, dus doet alsof men geldige uitkomsten kan leveren.

Liegen is het Nieuwe Normaal

De Commissie Hordijk schrijft dus zelf dat het model Aerius niet geschikt is voor de wijze waarop Carola Schouten haar LNV-Ministerie het gebruikt. Zie bladzijde 16

Het adviescollege concludeert samenvattend dat de huidige rekenmethodiek die wordt toegepast binnen AERIUS op dit moment niet doelgeschikt is. De mate van detaillering in de berekening van de depositie is niet in balans met de onzekerheid van de verschillende factoren die de depositie bepalen en er is ongelijkheid in de beoordeling van verkeersbijdrage ten opzichte van andere bronnen

Dus ze claimen op detailniveau te kunnen rekenen. Dat onderstreept Schouten opnieuw in de Kamer. Maar daar is Aerius niet geschikt voor. En dat is nu de crux. Schouten is dus een ordinaire jokkebrok, wat men in de Bijbel ‘vals getuigenis geven’ noemt. Mijn eigen zonde-risico is het ‘lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen’…

En dat is ook het mooie van de christelijke traditie. Het slaat nooit alleen op de ander, maar ook altijd op jezelf. Dus een goede werkweek weer!

3 Replies to “Lid stikstof-Commissie Hordijk: Schouten misleidt Tweede Kamer”

  1. Omdat zij zoveel goed doet is een ‘verwijderde vorm van materiële medewerking aan een kwaad’ toelaatbaar.

    Aldus de Communisten Unie .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *