‘Fossielvrij’ = De PvdA-of-erger…

Macht werkt zowel linksom als rechtsom (links lullen, rechts vullen)

De Fossielfrij Fryslan-campagne van ‘energiecommissaris’ Bouwe de B. is 1 klein radertje in een mondiale campagne, waarin communisten (PvdA-of-erger) en ‘crony-capitalists’ (private verrijking op publieke kosten) zich verenigen.

Ezels (95-99%) en schurken (1-5%) samen voor ‘het klimaat’, dus de vernietiging van Het Westen voor ‘de transitie’ (Revolutie). De geoliede campagne wordt gefinancierd dor miljardair-filantropen en de overheden waar ‘hun’ mensen zitten. Op het spel staan tienduizenden miljarden euro’s publieke gelden voor 2030.

De Crony-club van PvdA-ambtenaar Bouwe de B, ‘energiecommissaris’ van Friesland die mij liet arresteren en aan een stafblad hielp. Wie hoort er nu in de gevangenis te zitten Bouwe?

Wie ‘Groen’, zegt Oranje en Rockefeller
De wortels van ‘Fossielvrij’ van Friesland tot Amsterdam en New York, die liggen bij de kliek van miljardair-filantropen die de milieubeweging groot financieren. Die startten ook de ‘divestment’-campagne (2014) met hun Carbon Tracker Initiative (CTI). CTI loopt investeringen na in betrokkenheid bij de olie-en gasindustrie.

Ze financieren pressiegroepen, die academia, pensioenfondsen (ABP) en ook kerkgenootschappen bewegen om niet meer veilig te beleggen in oliemaatschappijen.

Ironisch genoeg is het de miljardairsfamilie die groot werd met Standard Oil, de Rockefeller-dynastie die het sprookje helpt opblazen, dat mensen klimaatverandering kunnen ‘tegengaan’. Het was Steven Rockefeller die samen met Ruud Lubbers het ‘Earth Charter’ schreef, waar ook het Koningshuis zich aan committeert.

Gecoordineerde campagne ‘divestment’, van Fossilfreepolitics.org

Het was bankier David Rockefeller die met de nationale ‘groene’ schurk, Pieter Winsemius hiertoe samenwerkte en Jim Mac Neill van de Club van Rome.Wat dus schijnbaar ‘grassroots’ lijkt, komt uiteindelijk van Oranje Boven en van rijke miljardairsfamilies, die op het wereldtoneel de lakens (willen) uitdelen.

Met honderden miljoenen euro’s publiek geld (LIFE+ van Hemmo Munting PvdA, Ministerie Buitenlandse Zaken/Oranjefamilie) gefinancierde ‘geoliede’ campagne’….

Het netwerk van miljardair-‘filantropen’ rond de Rockefeller-dynastie is nu ook club van de meest consistente financiers van klimaatcampagne-clubs als 350.org (organisator ‘Klimaatmars’) en Carbon Tracker Initiative. (CTI, 2014 gestart in aanloop naar ‘Parijs 2015′).

Die miljardairs zetten een waaier van bijna ontelbare ngo’s op met eigen geld. Die ngo’s krijgen vervolgens allen subsidie en miljardair-donaties. Zo veinzen zij een ‘grassroots’-beweging van pseudo-burgerinitiatief.

Neem ook de Mava-Foundation. Dat is de Zwitserse stichting van Farma-gigant Roche, de Hoffmann-familie uit het netwerk van Prins Bernhard. Daarmee richtte Bernard van O. het WWF op. Zie verder dat Extinction Rebellion werd opgezet door professionele marketeers uit het zakennetwerk van Prins Charles. En wie is er hoofdspreker bij ‘The Great Reset’ in Davos: Prins Charles.

Ook de Europese Commissie/Eurosovjet is zelf financier van Carbon Tracker (Horizon…)

Financiers ‘divestment’-campagne ‘Fossielvrij’ Carbon Tracker Initiative; Rockefeller en Roche…

Showprocessen voor zakkenvullers met biljoenen (…) 
Zie hoe nu Milieudefensie ( 10 miljoen euro campagne-subsidie Ministerie van Buitenlandse Zaken per jaar) bijvoorbeeld campagne voert tegen Shell in de rechtszaal samen met de Waddenvereniging van PvdA-subsidiepotje Lutz Jacobi. En hoe eerder Urgenda campagne voerde in de rechtszaal tegen ‘De Staat der Nederlanden’.

Dat is niet ‘de overheid die tegen zichzelf’ procedeert. Het betekent hooguit, dat de internationalistisch georiënteerde ambtenarij via ngo-subsidie de rest onderwerpt aan hun agenda.

In de staat New York procedeerde de Democraat en Attorney General Barbara Underwood (waarschijnlijk een Rockefeller-acoliet) via een vergelijkbaar showproces tegen Exxon, dus de volle dochter van Standard Oil. Uiteraard flopte die zaak, het was slechts een vorm van campagne voor de zelfde 2030 Agenda van de miljardairs-elite.

Divestment…

Want de zogenaamde ‘journalisten’ van ‘Inside Climate News’ die de ‘Exxon Knew’-campagne (‘Shell Wist er van…”, zoek de verschillen)begonnen in 2014, tegelijk met Carbon Tracker Initiative die werden gefinancierd door…..

  • Rockefeller.

Divestment is een nogal doorzichtige truc om:

  • a. jezelf groen te poetsen
  • b. te kunnen cashen op de kapitaalstroom uit publieke gelden richting windfarms (bv de 800 miljard euro voor windfarms op zee van de Europese Commissie) Dat doen ze dus internationaal en lokaal, zoals via Fryslaan Fossielfrij, als ze eenmaal de wetgeving hebben afgedwongen
  • c. Zoals Mark Carney (Bank of England, nu coordinator ‘Green Reset’ in Canada) al voorspiegelde, azen ze voor 2030 op het astronomische bedrag van 90 duizend miljard dollar voor ‘klimaat’.
  • d. kunstmatige schaarste afdwingen (en dus duurdere olie/gas), doordat kapitaal wegvalt voor nieuwe exploratie

90 TRILLION (duizend miljard) dollar voor 2030 aan CO2-zwendel

Dat klinkt alleen counter-intuïtief, wanneer je enkel naar de taal kijkt van planeetje redden en ‘climate breakdown’, zonder logisch na te denken. En wanneer je wereldbeeld is gebaseerd op de massamedia, dus de campagnestukjes van de PvdA-journalistiek (NVJ) en PvdA-tv (Zembla enz). De uitwerking is eender:

  • Een einde aan betaalbare energie voor de massa.
  • Een massieve kapitaalstroom van publieke gelden richting diepe zakken van crony-capitalists, bankensubsidie, en subsidie voor de PvdA-of-erger.

Het wereldsocialisme gebruikt immers ideeën en woorden (slechts) als wapens, zoals ze zelf ook openlijk schrijven. En wat zichzelf ‘rechts’ noemt, is hooguit nog het links van gisteren. Ze verdedigen morgen waar ze gisteren nog op tegen zegden te zijn. De VVD/CDA stemt nagenoeg hetzelfde als de PvdA/D66/Groen Links, anti-nationalistisch.

Wie Groen zegt Rockefeller (Standard Oil-legaten)

Spekkoek
Dat is ook zo bij  Bouwe de Boer, die als ambtenaar een private stichting begeleidt, Fryslan Fossielfraaai, waarvan de deelnemers uit de VNO-NCW-Noord zich met publieke gelden mogen verrijken. Zie zelf maar naar hun advertenties hierboven. Je maakt je verdienmodel eerst via de Klimaatwet tot plicht. En vervolgens ga je zakken vullen..

Fossielfrij, privaat gewin op publieke kosten, bonnetjes zoek…

Zoals onderzoeker Peter Siebelt al besprak in zijn analyse van het netwerk rond Volkert van der Graaf, moordenaar van Pim Fortuyn die lekker op een uitkering leeft en vroeg vrij is, zij zijn als ‘spekkoek’ georganiseerd. Van ‘fatsoenlijke politici’, ambtenarij en academia boven, tot de meer radicalistische elementen onderin, er is een geoliede coördinatie en netwerkstructuur onderling

De zelfde meuk op provincieniveau.

Voor zover er nog iets als ‘rechts’ bestaat in Nederland, dan is dat qua (internationale) organisatie nog geen schim. Die linkse clubs werken internationaal samen, ook met de Democraten in Amerika. Zo werkt het Transnational Institute van de PvdA en Europese communisten in Amsterdam weer samen in campagnes met het Institute for Policy Studies in Washington DC.

Wallaart is PvdA-tekstschrijver en oud hoofd-PR Natuurmonumenten, BKB is PvdA-reclamebureau

Bruggen, Klusman Booij (BKB)
Zo infiltreert de PvdA zichzelf tot in de haarvaten van de maatschappij, ook in Friesland.

Zoals met hun Sjoerd Bootsma, de ‘kwartiermaker’ van SDG Netwurk, toen via het festival ‘Welcome to the Village’. Daarin verkopen ze hun socialistenpolitiek (‘klimaatverandering tegengaan’, het nat worden van de Noordzee voorkomen’) bij festivalgangers. Met provinciale subsidie uiteraard, en het Fonds Podiumkunsten. Dat idee ontstond vanuit het campagnebureau van de PvDA, BKB (Van Bruggen, Klusman en Booij) met Bianca Pander.

Pander werd als BKB-directrice bij het lobbybureau van Thilo Wallaart (tekstschrijver PvdA en voormalig PR-hoofd Natuurmonumenten) weer in het zonnetje gezet, hoe ze subsidie voor Welcome to the Village wist te regelen. Ongetwijfeld met lovende artikelen in de Leeuwarder Courant van hun Sander Warmerdam, waarvan de PvdA (het JM Fonds) aandeelhouder was. Althans, voor het een Belgische krant werd.

HunSjoerd Bootsma zit nu bij Bouwe in de club, die noemt zich nu ‘kwartiermaker’ in Bouwe’s SDG-netwurk voor SDG Doel 17: Building Partnerships. Oftewel, lobbyen en netwerken voor de 2030 Agenda in Friesland en daarbuiten.

Dus de zelfde internationale 2030 Agenda waarvoor die Amerikaanse miljardairs ook lobbyen met het Rockefeller Brothers Fund.

Werkte met Bianca Pander aan ‘Welcome to the Village’. Zijn ‘Citizenslab’ is gefinancierd door Robert Bosch-stiftung en Mercator Stiftung

De PvdA (Portemonnee van de Ander)
Bootsma zijn Citizenslab wordt voor de zelfde doeleinden gefinancierd vanuit Duitse filantropie-clubs, de legaten van Robert Bosch en de Mercator Stiftung.

BKB heeft als reclamebureau van de PvdA weer een eigen BKB-Academie 21. Oftewel: Agenda 21, de zelfde agenda als de 2030 Agenda van de VN. Die trainen jaarlijks campagne-talent om de communistenpolitiek overal in het land te verspreiden. Hun netwerk-tactiek is exact wat SDG 17 weerspiegelt, en wat we ook wel ‘Astroturfing’ noemden;

‘grassroots-bewegingen als Rode Draad maatschappelijke veranderingen’.

En wie waren daar de sprekers voor de cursisten:

Jerry Afriye van Stichting Nederland Wordt Beter (anti-Zwartepiet), Devila Partman van het PvdA-campagne-initiatief ‘Stem op een Vrouw’ (…) En Linda Moerland van Extinction Rebellion (met Ilana Cukier). Ze beroemen zich op voorbeelden als het door ‘liberal’ miljardairs opgezette Black Lives Matter.

Maar ook op het resultaat van de verkiezingsfraude in Georgia zodat Joe Biden won:

Dankzij grassroots organising van Stacey Adams en leiderschap is Joe Biden de eerste presidentskandidaat die Georgia voor zich wist te winnen sinds 1992.

Jaarlijks kweekt de BKB Academie discipelen waarmee ze hun ideologie van sociale rancune en Westerse zelfhaat verkopen. Alumni zijn bijvoorbeeld Bert Bakker (communicatie-hoogleraar), Marc Beunderman van NRC Damesblad, Maurice Seleky van Pakhuis de Zwijger, Huub Schuijn van Yournalism en Minke Gommers van Advocatenburau Brandeis.

Dit is de kern van SDG17

‘Neoliberalen? Communisten met een diploma’
Extincton Rebellion is de klimaatclub die zo op de sympathie van Willie en Maxi van Oranje mocht rekenen op Koningsdag in Amersfoort. Zodat de NPO (zeker PvdA) nog apart even hun webzijde vermeldde ekstinksjonriebeljunPUNTnl. Volgens script.

Dat is geen toeval maar logica.

De NCDO van Prins Claus (Tropeninstituut waar nu SDG Nederland zit), daaruit werd hun World Connectors (Sylvia Borren, Herman Wijffels) opgericht op de Nacht van de VN (2006). Die club werd weer gefinancierd met publiek geld, met Pakhuis de Zwijger als Kerk. En daaruit ontstond weer True Price (Herman Mulder). En ‘True Price, dat is weer het verdienmodel van de Rockefellers: dat je ‘verborgen externe kosten’ mag verrekenen in producten.

Een linkse website die nog echt aan journalistiek doet!

  • Een mooi voorbeeld hier, volgens de ouderwets socialisten van The Bullet: dat zijn de ‘5200 miljard euro subsidie per jaar voor fossiele brandstoffen’, die het IMF in 2017 voorrekende. Daarvan bestond 94% uit ‘negative externalities’, dus theoretisch berekende schade aan het weer enz…True Price.

Dat zijn die 90 duizend miljard klimaatonkosten, lees belastingophogingen die ze in eigen zak willen steken.

Zelfde kliek als hier in Friesland, zeker PvdA!

PvdA’ers gecertifceerde biomassa voor de hel
De PvdA is gewoon communisme, maar dan in slow motion, nageboorte van revolutionaire ‘klassenstrijd’. Ze streven naar alleenheerschappij, en privaat gewin op publieke kosten via staatsagressie. Net als de Fabian Society aan de overzijde van de plas.

Via de mars door de instituties onderwierpen ze geleidelijk de hele maatschappij aan de Rode ideologie waarin De Staat als god wordt vereerd. Van universiteiten en overheid tot de rechterlijke macht en het bedrijfsleven. Zo werd de rechterlijke macht ook ‘hun rechters’, zodat ze je als politiek onwelgevallige aan een strafblad kunnen helpen. Hun ‘maatschappijzij’.

Of je nu ‘De Publieke Zaak‘ (McKinsey, Mickey Huibrechts, Pieter Winsemius, Maurice de Hond) hebt, die de webzijde ‘Maatschappijwij‘ uitbaten, of je hebt ‘De Goede Zaak‘, met Fiona Dove van het ‘Transnational Institute’ in Amsterdam als voorzitter. Beide benaderingen zijn nageboortes van de Franse Revolutie, zoals De Publieke Zaak zelf erkent.

Die atheïstische moordpartij en koppensnellerij van Robespierre et al:

De Publieke Zaak: Net als de socialisten, erfgenamen Franse Revolutie, ‘De Staat’ is hun god.

Ze aanbidden De Staat, ze cashen publiek geld, gebruiken de zelfde woordwapens over gender, klimaat, ‘samen ‘ dit of dat…: Ze noemen zich ‘verbinders’, en via verknoping van mensen en clubs in coalities spannen ze je voor hun karretje van het wereldfederalisme/wereldsocialisme.

En dat is wat SDG17 is, die ‘verbinders’, de gehele maatschappij politiseren, alle neuzen 1 kant op. Die 5 ringen in het logo van SDG 17 zijn de vijf continenten, die met elkaar verknoopt zijn.

Tjsa hoe origineel…

Nu gaan internationaal socialisten met hun helden als Naomi Klein tekeer tegen ‘neoliberalen’. Maar terecht merkte de nationalist en katholiek Viktor Orban (premier Hongarije) al op: een neoliberaal is een communist met een diploma. In consequenties werken ze de zelfde dystopie uit van grenzeloosheid, net als de wereldelite van miljardairs. Dienaren van satan.

Rules for Radicals: Opgedragen aan de ‘eerste radicaal’, Lucifer

Dat laatste is geen overdrijving maar realiteit. Aan wie droeg het boegbeeld van links activisme en mentor van Hillary Clinton, Saul Alinsky zijn boek ‘Rules for Radicals’ op? Aan Lucifer, ‘the very first radical’. Mensen van de PvdA-of-erger mogen dus lekker branden in de hel. Als gecertificeerde biomassa!

VVD66’ers kunnen er wel ongecertificeerd bij.

🙂

De PvdA met het gebald vuistje voor hun ‘betere wereld’ (meer macht voor zichzelf)

Om nog het punt te onderstrepen: de PvdA adverteert voor haar verkiezingsprogramma rechtstreeks met de SDG Doelen voor ‘de betere wereld’. De PvdA claimt zelfs ‘waarden’ te bezitten, terwijl deze communisten (in slow motion) sinds hun oprichting op 1 januari 1946 slechts 2 zaken bewerkten: politisering en economisering van het leven. Onder het vernis van vroom taalgebruik en moralistische verkooppraatjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *