Duitse heide kerngezond bij stikstof, Nederlandse beroerd (…)

De kaart van de European Environmental Agency, die Hanekamp opvroeg

Chemicus en risico-analist Jaap Hanekamp (Commissie Hordijk) vond een aardig detail, toen hij kaarten opvroeg bij de Europese Commissie (European Environment Agency) over de zogenaamde ‘staat van instandhouding’ van Natura 2000 heide-habitat H4030. Zodra die heide in Duitsland groeit, dan verkeert deze in uitstekende staat van instandhouding, aldus Duitse ecologen.

De kootwijkerheide met zicht op bijgebouwen

Maar groeit die zelfde ‘Europese droge heide’ in Nederland, dan kleurt de kaart rood van ‘zeer ongunstige staat van instandhouding’. Terwijl de stikstofdepositie gelijk moet zijn, die houdt niet bij de landsgrens op. Dus wat verklaart het verschil, zo vraagt Hanekamp zich af. Bij de Nederlandse aanmelding bij de Europese Commissie is het landbouw, landbouw en nog eens landbouw die met stikstofdepositie de heide naar de knoppen zou helpen.

Bij de Duitsers niets van dat alles, hun oordeel over Habitat 4030 is viermaal gunstig. Kijk vooral zelf:

Het Duitse oordeel vier maal gunstig

De belangrijkste factor in verschil die ik kan vinden, is dat in Nederland Stichting Wageningen Research is gevestigd van het Ministerie van LNV. Dat krijgt van dat Ministerie de Wettelijke Onderzoeks Taken (WOT), en hier kun je dan het volgende instandhoudingsrapport opladen.

Alle gegevens over de staat van instandhouding van heideterreintjes die WOT met Wageningen Ecological Research tot rapport verwerkt (en aan het Ministerie van LNV door brieft), zou van natuurorganisaties als Natuurmonumenten moeten komen. Maar die doen zelf niet of nauwelijks aan wetenschappelijk verantwoorde dataverzameling.

Het Salomonsoordeel over ‘zeer ongunstige staat van instandhouding’, en daarmee de opkoop van boerenbedrijven voor ‘natuurontwikkeling’ (Carola Schouten reserveerde 3 miljard euro uit naam van ‘stikstof’) kan hier afhangen van slechts 1 zelfverklaarde heide-expert bij voormalig Alterra

De Wageningse heidekneuter Rienk Jan Bijlsma.

Analyse Rienk Jan Bijlsma

Hij schreef ook een boek over het zeer wazig begrip ‘Ecologische Veerkracht’ (KNNV 2008), met ondermeer vegetatiekundige Joop Schaminee, leerling van Victor Westhoff. Dat heb ik meteen besteld. Veerkracht (resilience) is nu ook beleidsmatig een modewoord, dat zelfde koning al in zijn Troonrede gebruikt.

Volgens Wagenings mysticus Marten Scheffer was CS Holling de eerste gebruiker van dat moeilijk definieerbare begrip. Iets als ‘snel terug naar grondtoestand na verstoring’…

Van belang is hier:

Hoe komt hij nu tot het oordeel ‘zeer ongunstig’, terwijl eikenhouten Duitse collegae juist tot het exacte tegendeel komen? Namelijk dat de heide bij hen bloeit als nooit tevoren, hoezo ‘stikstof’? Het kan natuurlijk zijn dat de Duitsers er met hun oordeel volledig naast zitten, en dat ook heel Duitsland rood gekleurd moet.

Check ook dit artikel over ‘Fauna van de heide’ met gegevens uit WOT-natuur die CBS samenstelde (Arco van Strien)

Waarschijnlijk staat niets dan de meest boterzachte pseudo-wetenschap aan de basis van de ‘zeer ongunstig staat van instandhouding’. Dus een ‘expert-oordeel’, zoals Bijlsma dat hierboven ventileert over ‘vergrassing’, waarin het pijpenstrootje ‘waarschijnlijk als gevolg van N-depositie sterk toegenomen’ zou zijn.

20 Replies to “Duitse heide kerngezond bij stikstof, Nederlandse beroerd (…)”

  1. zittend op de bank gaat ons niet meer lukken, schreeuwen blijkt ook al niet te helpen en wat nu? het enige is met pek en riek ,verdedig de natuur ,waar mooie bomen omgezaagd worden ,maak je vast en strijd mot niet mogen stem voor jezelf en stijd al die amteraaaartjes is een regelrechte niks niet< ooit nog een boom hier gekapt gaat worden bind mij vast en hak me dan maar ( samen voor de natuur)pa

   1. Ze verzinnen alles om Nederland het centrum van handel te maken Newyork rutte eerste plan parken mogen blijven maar meer buitenlanders en dan zeggen we moeten hun onderdak bieden dus volop bouwen maar niet voor de Nederlander dat is in zijn ogen kutvolk alleen mist het nog aan opstand

 1. Ik citeer de volgende ‘bewering: ‘Maar groeit die zelfde ‘Europese droge heide’ in Nederland, dan kleurt de kaart rood van ‘zeer ongunstige staat van instandhouding’. Terwijl de stikstofdepositie gelijk moet zijn, die houdt niet bij de landsgrens op.’
  vraag waarom zou die stikstofdepositie gelijk zijn? nederland staat na de vs op de tweede plaats wat betreft landbouwexport. ‘Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) zijn schadelijk voor de natuur als er te veel van in de lucht, bodem of water terecht komt. Planten als bramen, brandnetels en gras gaan er harder door groeien en overwoekeren andere planten. Daardoor verdwijnen ook insecten, vlinders en vogels. Stikstofdioxide is bovendien ongezond voor mensen.

  Ongeveer 80 procent van de lucht die we inademen, bestaat uit stikstof (N2). Dit is een onschadelijk gas. Maar er zijn ook verbindingen met stikstof die wél schadelijk kunnen zijn, zoals stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Te veel daarvan is ongezond en slecht voor de natuur.

  Stikstofoxide (NOx) komt vooral in de lucht door het verkeer (uitlaatgassen) en de industrie. Ammoniak (NH3) komt vooral vrij uit de mest en urine van dieren.’

  dus vandaar het verschil met het veel grotere duitsland.

  1. Haa Stan wees welkom. Echter, ga niet PRETENDEREN dat je wilt weten hoe het echt zit, je lijkt me de zoveelste liberaal/mainstream-mediajongen die enkel ZICHZELF wil profileren, en die daarbij niet ‘de macht’ controleert maar de (kleinere) oppositie. Zodat je jezelf bij de ‘veilige meerderheid’ mag rekenen en daardoor in de waan mag gaan leven dat je een betere mens zou zijn met meer vrienden.

   We kunnen hier echter ook een oefening in gemeenschappelijke waarheidsvinding van maken, door geen van beide te claimen zelf als persoon beter te zijn dan de ander.

   Laten we dus zo precies mogelijk zijn met wat we bedoelen. Niet ons persoonlijk zelfbeeld, noch Autoriteit bepaalt wat waar is. Maar bewijslast.

   Dat gezegd hebbende: het is onmogelijk dat stikstofneerslag precies bij de landsgrens verandert: waar of niet?

   Omringend landgebruik en verkeer zijn bij de Duitsers daarnaast eender: landbouw en verkeer. Waar of niet?

   Je schijnt heel zeker te weten dat er zoiets bestaat als ‘schade aan natuur’ door stikstof: kun je definieren wat je met ‘schade’ bedoelt? Welke natuur bedoel je dan? Hoe kun je heide ‘beschadigen’ met stikstof en wat is je referentie-situatie ten opzichte van natuurlijke variatie?

   Is de (natuurlijke successie) vervanging van de enige vegetatie door de ander hetzelfde als ‘schade’?

   De stikstoftheorie van Nico van Breemen in Nature en zijn navolgers als Wim de Vries (die bij Van Breemen promoveerde) ging uit van het geloof dat aluminium-uitloging door bodemverzuring (via de NH4+-route) het wortelsysteem van bepaalde planten zou verzwakken. Toen geloofde men nog in ‘das grosse waldsterben’, bossterfte door zure regen.

   Echter, dat geloof bleek op een verkeerde hypothese gebaseerd van Bernhard Ulrich. Zie daarover ook mijn artikel van 12 jaar geleden in biologenkrant Bionieuws
   https://www.interessantetijden.nl/2019/12/04/leden-commissie-hordijk-bouwden-carriere-op-zure-regen/

   Wanneer je dus over ‘schade aan natuur’ praat, moet je specifiek zijn wat je met schade bedoelt en wat je met natuur bedoelt. Tenzij je alleen maar wilt laten zien voor wat voor geweldig mens je bent die zo betrokken bij de wereld is

   Voorbeeld: dankzij verhoogde stikstofdepositie gingen bossen juist veel beter groeien, een studie in Nature Geoscience die ik citeer geeft ordegroottes van wel 40%

   Bernhard Ulrich herriep zijn vals hypothese op basis van een verkeerde proefopstelling pas in 1995.

   Dus, ik kan het niet genoeg met klem benadrukken Stan: als je werkelijk wilt weten hoe het zit, en werkelijk wilt bijdragen aan waarheidsvinding, koppel dat dan los van JEZELF. Jij bent hier niet belangrijk (ik ook niet), noch hoef ik dit beslist te vinden. Er is niet zoiets als ‘jouw waarheid’. Er is waarheid, en ‘jouw mening’.

   En je komt hier nu terecht op MIJN vakgebied, terwijl overduidelijk is dat jij hier vooralsnog geen ene bal van begrijpt, behalve dan dat je rotsvast geloof hebt dat jij een ‘Beter Mensch’ bent.

   Maar het gaat hier niet om jou. Het gaat er om dat je begrijpt wat de vraagstelling is. Ook als je dat niet snapt of geen moeite wilt doen dat te begrijpen, of je geestelijke vermogens zijn daartoe eenvoudig te beperkt. Ook dan ben jij voor mij nog steeds die parel in God’s hand, je mag er zijn!

   Zalig zijn de armen van geest, want zij erven het aardrijk!

   1. Ik neem toch aan dat een studiecentrum voor Natuurlijke Historie de cijfers van 10-20-30 jaar geleden voorhanden heeft en hiermee alles kan weerleggen, beter dan elkaar wegzetten “als ik weet het beter zonder cijfers ” dit komt zeer onprofessioneel over voor een leek als ik.

  2. Beste Stan,
   Wat je opsomming betreft voor stoffen die in de lucht terecht komen heb je gelijk, maar die lucht stopt niet bij de landsgrens. Daarbij komt dat Duitsland een hele grote vervuilende industrie heeft, de meeste huishoudens kolen of stookolie gebruiken om hun huis te verwarmen, het injecteren van dierlijke mest in de grond verboden is.
   De Ammoniak uitstoot, die vooral vrij uit de mest en urine van dieren, komt ook vrij uit uitwerpselen van mensen. Het aantal koeien in Nederland is nu gelijk aan het aantal van 1950, maar het aantal mensen is in de tussentijd gestegen van 10 miljoen naar ongeveer 17,5 miljoen.

  3. Hallo Stan. Als je op de kaart kijkt dan liggen de rode en groene gebieden tegen elkaar aan.

   Dat kan uitsluitend te maken hebben met een verschil in interpretatie tussen Duitsland en Nederland. Zo moet bijvoorbeeld Nieuweschans van het gas af en krijgen Duitsers in Bunde (aangrenzend) subsidie om een gasaansluiting te nemen. Conclusie: zolang er geen eenduidigheid is komen we nergens.

   1. Ik denk dat heet grootste verschil tussen Duitse en Nederlandse regels betreft het in “staat van instandhouding” hetgeen is dat die van Nederland wel 20 maal strakker aangetrokken is.
    Als je maar lang genoeg blijft aantrekken kom je vanzelf ergens over de grens van wat gezond of schadelijk is.

  4. N depositie per hectare is momenteel ongeveer 30 kilo N per hectare.
   KDW ( kritische depositie waarde ) is 300 gram oftewel 0,3 kilo per hectare.
   Deze norm is niet onderbouwd en onhaalbaar. Bij totale afschaffing van de landbouw nog steeds 25 kilo.
   Zinloos om geld te besteden om dit te verlagen. We zijn het dichtstbevolkste land van Europa. Varander dat maar eerst.

 2. “Meten is weten” luidt het spreekwoord.

  Werkelijk alles wordt op ‘modellen’ gebaseerd en met ‘gemiddelde’ waarden berekent.
  De zo ‘gevonden’ gegevens worden als waarheid en feiten in handige lijstjes verwerkt.
  Soms worden deze 10 jaar of nog langer geleden gevonden ‘waarheden’ nog steeds ge- of misbruikt waardoor er een puinhoop van ongekende omvang ontstaat.
  Als modellen niet meer voldoen kunnen regels en wetten door de eerste de beste milieudienst worden opgerekt en passend gemaakt aan de gewenste omstandigheden.

  Want het wordt nooit meer gemeten, het wordt berekend.

  Niets is meer wat het echt is.

 3. Ammoniak is lichter dan lucht en slaat alleen neer als het regent .(7procent van de tijd)de ammoniak die dan onderweg is naar natuurgebieden is dan al eerder neergeslagen.NOX is zwaarder dan lucht en geeft wel depositie.

Laat een reactie achter aan mathilda Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *