Klein stapje nazi-laarsafdruk naar CO2-voetafdruk klimazi’s

De Wewelsburg, met licht weerspiegeld in het riviertje de Alme

Op ontdekkingsreis naar de ideologische en occulte achtergrond van de moderne Paganistische Klimaatcultus van Europees dictator Ursula von der Leyen en de Verenigde Nazi’s, kwamen we op de koffie bij Heinrich Himmler in zijn SS-burcht de Wewelsburg in het Teutoburgerwald.

Himmler richtte die enige driehoeksburcht van Duitsland met de punt naar het noorden in, tot een paganistisch klooster en opleidingscentrum voor zijn zwartgejaste elitekrijgers, de Schutz Staffel (SS)

Om van de nazilaarsafdruk naar Ecologische Voetafdruk te komen zijn geen zevenmijlslaarzen nodig. Het zijn twee loten aan de zelfde stamboom van ideeën, dat er ‘teveel andere mensen zijn’. En de propaganda is sindsdien enkel effectiever geworden.

Eugenetica, een Brits idee kreeg een Duits wetenschappelijk randje via de Ahnenerbe van Himmler’s studiecentrum in de Wewelsburg

Nazilaarsafdruk tot Ecologische Voetafdruk (Klimazi’s)
Interessante Tijden is uw Verzetskrant, in de tijd dat de Klimazi’s een ‘wetenschappelijke’ dictatuur instellen in Europa en Nederland. Zo riep het Europees Parlement al een ‘Klimaatnoodtoestand’ uit, waarmee andermaal blijkt: de totalitaire geest is in Europa sinds ’45 nooit weggeweest.

Ook is de propaganda nu zo verfijnd, dat duizenden mensen op straat- Klimaatstakkers- hun eigen slavernij en halvering van welvaart toejuichen. Sinds eerste publicatie van dit artikel kwam daar de medi-tirannie bij met zelfs een avondklok. Alsof een virus kan klokkijken. Maatregelen die geen enkel bewezen effect in medisch zin hebben, worden afgekondigd die wel een zeker effect hebben; fundamentele ingreep in je persoonlijke levensfeer.

Zelfs de nazi’s lieten ons bij de bezetting niet gemuilkorfd over straat lopen.

Of je nu de wetenschap in pacht claimt die eugenetica en sociaal darwinisme heet, of klimaatwetenschap, of dan weer de virologie: het gaat om het begrenzen van andere mensen met beroep op de autoriteit van die wetenschap. De ideologie van Lebensraum bleef exact gelijk, nu heet deze pseudoscience de CO2-voetafdruk, een gelijke elitistische denkwijze met haar wortels in de populatie-beweging en de Eugenetica.

Daarom onderzoeken wij de herkomst van de anti-humane Geest, die de motor is achter de morele euforie waarmee de klimazi’s voortmarcheren in Den Haag en Brussel. Vandaag daarom aandacht voor de SS van Heinrich Himmler, waarvan de oprichter van het Wereld Natuur Fonds ook lid was, Bernhard Lippe-Von Biesterfeldt.

Die Wewelsburg en het nabijgelegen Herman’s Denkmall liggen in dat graafschap van Lippe. We bezochten Himmler’s paganistische SS-campus in opbouw, de Wewelsburg waar je hier de fotografie van ziet, en de prachtige omgeving.

Door een halve eeuw groene propaganda sinds de Club van Rome (1968) associeren mensen die hun wereldbeeld baseren op massamedia ‘de milieubeweging’ met ‘goed’, en nazisme met ‘het absolute kwaad’. Twee zaken die dus gevoelsmatig mijlenver van elkaar staan.

De studie van de stamboom van ideeën toont dat ze loten van de zelfde ideologische boom zijn, of je dat daar nu mee eens wilt zijn of niet. Het is een historisch feit, wanneer je de relevante literatuur bestudeert. Dus kijken we vandaag naar gedachten en ideeën, zoals een bioloog naar vogels kijkt om de verwantschap te herkennen.

In het dal van riviertje de Alme

‘Er mogen maar een half miljard mensen op aarde wonen’
Het radicale ecofascisme van de mondiale vrijmetselarij-elite en haar Klimaatcultus, vindt dat er maar een half miljard mensen op aarde mogen leven onder een wetenschappelijk management, ‘in perpetual balance with nature‘, zoals hun in 1980 opgerichte Georgia Guidestones stellen. Dus er moeten dik zes miljard mensen ‘verdwijnen’.

De klimaatadviseur van Angela Merkel en de Paus, Joachim Schelnnhuber noemde 1 miljard mensen (overlevenden) als ideaal. Dan zijn die zes miljoen Joden die aan de nazi’s als slachtoffer toegeschreven worden maar peanuts, vergeleken met wat de klimazi’s willen.

Dat ze zo’n monument als die Georgia Guidestones zo opzichtig plaatsen, past bij ‘De Nieuwe Openheid’ die de Vrijmetselaars sinds 1945 betrachten, waarover ik afgelopen week al schreef. Dus vind je ook zo’n Oogje in hun belangrijkste doel van VN 2030 Agenda, Klimaatactie, waarvoor de VN-secretaris generaal de ‘noodtoestand’ uitriep.

Dat ‘Amerikaanse Stonehenge’, de Georgia Guidestones (dus stenen handleidingen voor de 21ste eeuw, net als 2030 Agenda) is een vrijmetselaarsmonument in het Amerikaanse Georgia, dat de 10 geboden voor een Nieuwe Aarde opgeeft onder een wetenschappelijke dictatuur, alsof ze de Klimaatnoodtoestand al hadden afgeroepen.

Het Oog van Horus en het Alziend Oog uit het driehoekje van de Gnostiek

Het patent op ‘de’ wetenschap en de wil tot globalistisch centralisme- zoals Ursula von der Leyen met haar Brusselse dictatuur- die komen sterk overeen met het technocratische Verenigde Nazi’s-programma 2030 Agenda, dat ons Koningshuis implementeert met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Je ziet die totalitaire geest verder terug in de wijze waarop de overheid nu met boeren en vissers omgaat, en onder de klimaatwet en ‘van gas los’ met burgers. Je hebt niets in te brengen, en wordt gewoon uitgekleed.

Of had je wat?

Ons hoogste rechtsorgaan lobbyt alvast voor De Belangen

Niet voor niets zegde ik op 19 augustus bij de Raad van State mijn vertrouwen in de Nederlandse Rechtstaat op, die juridische façade waarachter De Belangen schuilen van de Groene Draeck van ons Koningshuis en haar Koninklijke Olie waarin ze nog steeds 5% of meer aandelen hebben. Ons Koningshuis is vanaf dag 1 sponsor en supporter van die Club van Rome en nu 2030 Agenda.

Het idee van technocratisch en totalitair management is springlevend: je land organiseren als oorlogseconomie zoals ze sinds 1945 deden met de Stichting van de Arbeid en de SER. Het zat sinds Seys Inquart niet meer zo sterk in het zadel, dankzij de Klimaatwet van het Koningshuis en haar Kroonleden bij de SER.

Ook lokale politici hebben niets te vertellen, omdat ze het management van Nederland hebben uitbesteed naar multinationals, banken en stichtingen, lobbyclubs en hun UBO’s, Ultimate Beneficiary Owners. Ook dat is een openlijk beleden agendapunt van de Club van Rome: dat je de macht bij politici weghaalt die in termijnen van 4 jaar denken.

Terwijl zij immers een eeuw vooruit willen plannen als ‘wetenschappelijke’ technocraten.. Zie maar hoe het ‘Klimaatakkoord’ tot stand kwam; lobbyclubs en multinationals aan de overlegtafel, de burger op het menu. En het SER Energie-‘akkoord’ van Oranje-lievelingen Nijpels en Draijer. Over de grootste ingreep in het publiek bestuur en de publieke ruimte ooit, heeft U nul, niets te zeggen.

Limits to Growth Club van Rome: het punt dat populatie de grondstofvoorraad doorkruist ligt op 2012. De

Het jaar 2030 als jaar van ineenstorting
Die 2030 Agenda is direct terug te voeren tot de Club van Rome (1968) en haar Limits to Growth, evenals het idee dat een wetenschappelijke dictatuur de aarde zou moeten regeren..Hoewel ze toen in 1971 wel al over de CO2-theorie schreven, lag de focus toen volledig op ‘overbevolking’. En CO2, dus uw energiegebruik en persoonlijke leefruimte, dat is slechts 1 parameter voor hun overkoepelende anti-populatiezorg.

Gij zijt teveel, Weg met Ons.

‘Andere Tijden’ (NTR) diepte nog eens met Wouter van Dieren de Club van Rome haar rapport op. De verslaggever die toen berichtte over het Club van Rome-rapport in 1971, stelde op gezag van die Club van Rome dat het wereldsysteem ‘in 2030’ zou ineenstorten. In de computer van het MIT rolde dat jaartal er uit, dat deze berekeningen uitvoerde met haar World-model.

Terwijl je dus op 2012 ziet dat de lijn van populatie en grondstoffen elkaar doorkruisen. Dat is het Malthusiaanse kruispunt, waarop drastisch ingrijpen gevraagd zou zijn. In 2012 werd dus die High Level Panel of Eminent Persons ingesteld onder leiding van David Cameron.

Die ‘eminente personen’ stelden de Post 2015-Agenda (2030 Agenda) op, die ze nu op bijna militaire wijze uitrollen, met ‘het klimaat’ ( = gij zijt te veel) als stok om mee te slaan. Zie ook de Kamerbrief van Liliane Ploumen van 30 September 2016, Nederland moet gehoorzamen aan wat de Verenigde Nazi’s willen.

De Vooruitgang bij Wewelsburg. De 18de eeuw en 21ste eeuw bij elkaar

Nazi’s en Klimazi’s, exact de zelfde anti-populatieactivisten
Zoals we op Interessante Tijden al herhaaldelijk vaststelden, was het nazisme slechts een nationale variant op een manier van ‘wetenschappelijk’ denken, afkomstig uit het Britse kolonialisme. Je kunt dat punt ook verder uitgewerkt zien bij historicus Jean Luis Vuillerme over het nazisme als ‘Spiegel van het Westen.’

Vuillerme baseerde zich weer vooral op het werk van Jonathan Spiro (2009), over de Amerikaanse natuurbeschermer en racist Madison Grant, lid van de Amerikaanse ‘adel’, de elitecirkel rond Teddy Roosevelt en zijn Boone & Crockett Club. Het beschermen van de bison ging hand in hand met bescherming van het eigen mensenras.

De Levensruimte-ideologie (Lebensraum, Living Space) stamt van Thomas Malthus zijn Principle of Population van eind 18de eeuw: het idee was dat exponentiele bevolkingsgroei tot catastrofen leidt, omdat landbouwinnovatie en voedselproductie die groei niet bijhoudt. Precies dus de (logisch klinkende) denkwijze die je bij bovenstaande Club van Rome-projecties weer tegenkomt.

Het punt van ineenstorting volgt wanneer de lijn van ‘populatiegroei’ die van ‘grondstoffen’ doorkruist. Dan is de Lebensraum opgebruikt, en moet een wetenschappelijke dictatuur de catastrofe voorkomen. Of je dat nu een gek idee vindt of niet. Dat doet er niet toe. Het gaat er om, dat de huidige macht nu zo denkt: zie Ursula von der Leyen en haar Europese Klimaatwet.

Zo kregen televisiekijkers al het Club van Rome-denken opgediend in 1971, opnieuw te zien bij de NTR

De huidige Europese elite denkt dus nog precies als in ‘Limits to Growth’ van de Club van Rome. Dat idee van (beperkte) Lebensraum, het is ook de basis van de Ecologische Voetafdruk, met uitspraken als ‘we hebben drie aardes nodig’. Lebensraum. De NTR  van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) bracht die Club van Rome vanzelfsprekend weer in een positief propaganda-licht.

Alsof ze dus eigenlijk altijd gelijk hadden gehad sinds 1971 met de Club van Rome-trekpop Wouter van Dieren, organisator van de jaarlijkse klimazi-hoogmis “Springtij’ op Terschelling.

De massamedia zetten de milieuclubs, de groot gesubsidieerde groenwasserette van De Belangen steeds op een voetstuk als ‘Het Absolute Goed’. Qua totalitaire insteek en paganistische motivatie delen ze de stamboom van de nazi’s. Of Salon Socialisten (SS) van de klimazi-beweging nu brave huisvader zijn en heel aardig overkomen, dat doet er andermaal niet toe. Veel SS’ers waren ook goede huisvaders.

10 mei 2008, van de co-oprichter van het WWF: de geest van Malthus….

…met de zelfde elitistische ideologie (Eugenetica)
Je kon co-oprichter van het Wereld Natuur Fonds met de SS’er Bernhard, Prince Philip, Duke of Edinburgh in 2008 dat zelfde populatie-argument nog horen herhalen. Het sociaal darwinisme van de nazi’s was ook van Britse oorsprong, de Eugenetica ( = Welgeboren) was afkomstig van de Britse adel, Francis Galton, de neef van Charles Darwin.

Zij waren net als de Huxley-familie lid van de Britse Adel, die zich zorgen maakten dat de Untermenschen (bijvoorbeeld de katholieke Ieren) zich sneller voortplanten dan de adelijke White Anglo Saxon Protestants (WASP)

De oprichter en baas van Unesco in 1945, Julian Huxley was dan ook met de nazaten van de Darwin-familie bestuurder van de British Eugenics Society. Die club heet nu Galton Society. Huxley richtte de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) op in 1948. Het WWF van Philip, Bernhard, Godfrey Rockefeller en farmagigant Luc Hofmann (1961) moest als fondsenvehikel dienen voor die IUCN.

‘Human Development’ = transhumanisme/communisme

De Rockefeller-dynastie werd vervolgens instrumenteel bij de oprichting van de Club van Rome, en daarmee de huidige Klimaatwet. Laurance Rockefeller werd de ‘Mr Conservation’ genoemd door George Bush. Zijn Conservation Foundation hield in 1962 de eerste wetenschappelijke CO2/klimaatconferentie in New York. In 1987 ging die Conservation Foundation op in het WWF.

Het Milieu, Het Klimaat, Natuurbescherming waren altijd een elite-dingetje, en de grootste milieuclubs zijn door die elite opgericht en opgeblazen. Dat je grondstoffen (resources, ‘milieu’) en grondgebied (‘natuur’) uit de handen houdt van het zich zo snel vermenigvuldigende plebs. De Untermenschen buiten de klimaatelite.

Nu noemt men die topdown afgedwongen mensverandering (‘transformative change’) bij de Verenigde Naties ‘Human Development’…

De nabijgelegen Externsteine

Driehoeksburcht zou als speerpunt fungeren
Vandaag, duiken we dieper in de motor achter dat denken, de ‘Geest’ als het ware. Dan kom je in de occulte sferen terecht, waarmee ook Himmler’s SS was doordrenkt. Daarover schrijft bijvoorbeeld Nicholas Goodrick-Clarke in The Occult Roots of Nazism, secret aryan cults and their influence on nazi ideology’. .

We toonden al het logo van de Thuler Gesellschaft die aan de basis stond van de NSDAP. Hun logo staat hieronder op het boek afgebeeld. Je kunt het nazisme niet verklaren zonder die geestelijke herkomst, de verwantschap met de Theosofie waarvan ze ook die Svastika kopieerden. De theosofie is weer de geloofstroming van de Verenigde Naties en de Lucis Trust, die zich op theosoof Alice Bailey baseren.

Het nazisme en haar Pan-Germanisme was daar hooguit een Volkische aftakking van.

…die kennen we nu, het logo van de nog steeds bestaande Thule Gesellschaft

De neo-paganist Himmler liet zijn oog dus op de Wewelsburg vallen, de enige driehoeksburcht van Duitsland met de punt naar het noorden gericht. Waar Hitler vooral bezig was met het kolonialisme voor Duitsland, Lebensraum in het Oosten, daar was Himmler de echte paganist en occultist.

Hij kopieerde de symboliek van voor-christelijke ridders, de ronde tafel-symboliek van Arthur. Zijn SS’ers ruimden achter het Oostfront direct alle Joden op.

Himmler was in de jaren ’30 tevens beheerder van het nabijgelegen Heidense heiligdom de Externsteine (foto hierboven). Een plek waar neo-paganisten nu op af komen en New Agers die aardstralen willen opvangen.

De Externsteine zijn ook een plek die al door de romantische landschaps-schilder en Vrijmetselaar Caspar David Friedrich in de 19de eeuw was vereeuwigd. Met de suggestie van een voor-christelijke oorsprong, alsof alle historie en cultuur deze plek voorbij was gegaan.

Himmler betrok de Wewelsburg vanaf 1934, en leek ‘m in te willen richten als klooster van het nieuwe Heidendom. Hier moest de geestelijke vorming plaatsvinden van zijn eigen elite-korps. De burcht was de enige driehoeks-burcht van Duitsland met de punt gericht op het Noorden. Vandaar Himmler’s keus.

Neem ook deze Duitse volzin uit het gemeente archief van dr Wilhelm Segin in 1924, waar hij de Heidense waarde van de Wewelsburg onderstreept:

Vor langen Jahrhunderten, als unsere Vorfahren die Sachsen noch Freie Herren waren auf Freien Grund, Dem Kriege und der Jagd lebten, und sich uber 30 Jarhe mit den Grossen Kaiser Karl herumschlugen der ihnen met dem Christentum sein Herschaft aufzwingen woltte………(pffffff) war der Wewelsburg zu einen Sachenfestung ausgebaut.

De Wewelsburg zou een Saksische vesting zijn geweest, van vrije Saksische ridders die nog niet door de slavenmoraal van het Christendom geknecht waren. Natuurlijker mensen als het ware.

De Zwart gejaste ridders, neo-paganisten met bijzondere interesse in archeologie. In het tijdperk van de kogels heeft een harnas geen zin meer. Met Heini op de voorgrond (Heinrich Himmler) Hakenkruisjes zijn Tibetaanse zonne-symbolen

Zo werd de Wewelsburg het decor van de Duitse variant op de Ridders van de Ronde Tafel: de Beschermings Afdeling, (SS= Schutz Staffel). Een academisch geschoolde elite in zwarte uniformen, met Heidense runetekenen en petten met Heavy Metal-symbool.

Die doodskop was niet beslist paganistisch, wel erfenis van de Pruisische Totenkopf-riddergarde van Frederik de Grote. Die konden met gigazwaarden meerdere vijanden tegelijk doorklieven in draf te paard.

Altijd handig, wanneer je persoonlijke ruzies grootschaliger aanpakt.

Driehoeksburcht met punt naar noorden

Met dit neo-paganisme gaf Himmler invulling aan een breed gedeeld sentiment bij de intellectuele elite van die tijd: de zoektocht naar een nieuwe samenbindende factor, een perspectief voor politieke, esthetische en culturele ambities van een gemeenschap.

…de vloer met voor-christelijk zonne-symbool, de Zwarte Zon

En dat pakte hij met collegae professioneel aan in kleding, vakwerk, architectuur, literatuur, kunst en wetenschap.

..gebouwd uit kalksteen zoals de meeste bouwwerken in de omgeving. De ijspegels vormen zich als stalactieten, en je ziet ook echte stalactieten van calcium-carbonaat vormen

Men wilde het christendom van zich afschudden, dat een slavenmoraal in stand hield. Himmler wilde een nieuwe elite ontwerpen die wegbereider zou zijn van een nieuwe tijd. Zoals Stuart Russell beschrijft in ‘Himmler’s Burg’, waarbij hij dan Josef Goebbels citeert:

Frei von Altmodisch hemmende Gedanke und Unabhangig von der Macht und Einfluss der etablierten Religionen

Vrijkomen van oude religieuze ketenen

Vrijkomen van oude religieuze ketenen.

..en ze experimenteerden vrolijk met de biologische landbouw.

Hang naar biologische landbouw en streekvoedsel van Walter Darre

Biocentrisme en voor-christelijke ‘bevrijdingsleer’
Steeds vaker zocht de elite haar heil bij de natuurreligie van het voor-christelijke tijdperk. Het christendom werd gezien als verzwakkende factor, een bijgeloof dat de mens van de natuur vervreemdt. Een nieuwe bron van inspiratie en vitaliteit was nodig, waarbij de natuur centraal stond.

Mooi SS-kastje met zonne-symbool

Zoals de biocentristische filosoof Ludwig Klages stelde, de ideoloog van zowel de nieuwe Heidenen toen als de moderne Grunen nu (de rede ‘Mensch und Erde 1913), in vertaling door Joseph Price:

The idea of “sin” was quite alien to the pagan world. The ancient pagans knew the gods’ hatred as well as their revenge, but they never heard of punishment for “sin.”

Himmler hield van de natuur: een schilderij uit zijn verzameling van het Duitse natuurlandschap, dat zo in een moderne folder zou passen

Himmler hield van de natuur: een schilderij uit zijn verzameling van het Duitse natuurlandschap, dat zo in een moderne vakantiefolder zou passen

…en specifiek over het christendom, de zelfde haat die moderne ecologisten ook tonen ten aanzien van de Joodse en christelijke leer. Althans, zoals Lynn White (1967) die verwoordde als stem van die generatie in ‘On the historical roots of our ecological crisis’.

Maar White zijn denken was dus allesbehalve origineel of nieuw, het werd slechts gehyped in Science in de tijd dat de Club van Rome ook werd opgetuigd. Klages was White al een halve eeuw voor:

It is impossible to conceive of a more fatal blindness than that of the cult instigated by this Jewish sectarian and his apostles and camp followers.

Torn from the bonds of nature and the past, man must now direct his gaze at the wasteland known as the “future”; into that desert he stares, paralyzed by dread of the vengeful Jew-God.

And before this insane masquerade of the “kingdom come,” the “last judgment,” and “eternal punishment” can be consummated, the true heroes and the real gods must first be made to grovel before the cross!

Heini, Paganist en stichter van zijn zwartgejaste Germaanse Ridderorde, tevens beheerder van de Externsteine, natuur-bedevaartsoord van New Agers, net als Stonehenge

De nog met de natuur verbonden heidenen vereerden andere helden, militaire survival of the fittest vormde een belangrijke deugd. Zie daarvoor ook de knokpartijen tussen reuzen, stamhoofden en trollen die samen de Edda vormen: een verzameling Germaanse sprookjes met Odin in de hoofdrol van de IJslander Snorri Sturluson.

Darwinistisch denken over cultuur
Het Nazisme was een vorm van Sociaal Darwinisme. Evolutionair-progressief denken werd de norm: de ontwikkeling van laag naar hoog als functie van de tijd. Slimme mensen staan dan hoger op de evolutionaire ladder dan domme mensen. Zo dachten klasgenoten op het VWO ook, die op LTS’ers neerkeken en stelden ‘die staan dichter bij dieren’…

Op zoek naar de Evolutionaire ‘oorsprong’ van de mensheid

De evolutionaire stamboom die Ernst Haeckel ontwierp, te zien bij Paleo-conferentie Groningen, Ancestral Health. Haeckel is de bedenker van het woord ‘Ecologie’, en Darwin’s wegbereider in Duitsland. Hij werd in 1918 erelid van de Beierse proto-nazistische beweging Thule Gesellschaft

Wetenschappers zochten naar verklaringen in cultuur-verschillen en vonden die in de biologie: hoge en lage cultuur, dom en slim, het was evolutionair verklaarbaar.

Sommige volken waren ge-evolueerd om de hoge cultuur te verdedigen, andere volken waren primitief gebleven. De hogere cultuur had het volste recht zich tegen de lage cultuur te verdedigen, om daar levensruimte van in te nemen.

De laat 19de eeuw en vroeg 20ste eeuw toont een zoektocht naar nieuwe wortels. Die werden vooral gezocht en gevonden in eigen genen (‘Bloed’) en bodem. Dat is logisch, wanneer je een biologische basis zoekt in culturele verschillen.

De nieuwe kolonies voor levensruimte moesten in het Oosten verrijzen. Daar waar de ‘Slaven’ wonen, het ‘ras’ waarnaar de slavernij is vernoemd. Mensen die toch niets zinvols met hun land deden. Afrika koloniseren, daar kregen de Duitsers nooit echt slag van, dat was Brits, Frans en Portugees terrein.

Mooie mensen en lelijke mensen, slimme en domme mensen, een genetische basis, zo vond men…

Tacitus in moerassen en donkere wouden
Voor een geloofwaardige nieuwe ideologie achter nieuwe ambities, was in de moderne tijd een degelijke wetenschappelijke basis nodig. Als je geen academische onderbouwing gaf, dan stond je voor aap in het land dat de mondiale wetenschap aanvoerde: Duitsland. Een belangrijk onderdeel van de Wewelsburg was daarom de wetenschappelijke afdeling.

De Beschermings Afdeling trok getalenteerde wetenschappers aan, zoals archeoloog, geoloog en botanicus Wilhelm Jordan. Die verrichtte bij het klooster Gut Boddeken opgravingen. Hij deed spectaculaire voor-christelijke vondsten van Romeinse munten en Germaanse nederzettingen.

Hans Peter des Coudres- zowel kunstzinnig handwerker als rechtsgeleerde die Internationaal Recht-certificaten in Den Haag haalde- was beheerder van een omvangrijke bibliotheek in de Wewelsburg met 12.000 publicaties over voor-christelijke cultuur.

Studie van voor-christelijke cultuur ging samen met natuurstudie, plantkunde voor natuurgenezing

De Wewelsburg-bibliotheek bewaarde een archief met historisch-archeologisch onderzoek naar de Varusschlacht: de zege die de Germaanse strijder Arminius op de Romeinen had gehaald, ten noorden van Osnabruck in het jaar 9.

Zo keerde hij de Romeinse expansiedrift, de Romeinen trokken zich terug achter de Limes tussen Rijn en Donau. Het legioen van Varus hield op te bestaan. Tacitus is de belangrijkste bron van de ondergang van Varus, die in een hinderlaag liep in de Germaanse wouden.

Maarten Luther – herdoopte Arminius tot Hermann. Als vertaler van de Bijbel in het volks-Duits geldt Luther als grondlegger van het moderne Duits.

Germaantje de Voorste
In de 19de eeuw richten de Duitsers vervolgens het Hermannsdenkmal op bij Detmold, 40 kilometer noordoostelijk van de Wewelsburg. Arminius staat met zijn zwaard omhoog zwaaiend richting het Westen. Als een militaristische middelvinger naar de richting waar de Franse bezetter (Napoleon) van 1806 tot 1813 vandaan was gekomen. Dit keer zijn wij eensgezind in plaats van verdeeld, luidt het opschrift.

Zo ongeveer dan.

De lappendeken van Duitse deelstaatjes werd in 1871 een land, en ze liepen direct de Fransen onder de voet. Maar na het verlies van de Eerste Wereldoorlog was het Westelijk Rijnland alweer bezet door die gehate Fransen.

Je kunt het Hermannsdenkmal zien als de heidens-romantische variant op de Christus-moloch, die de skyline siert van katholiek Rio de Janeiro. Een voor-christelijke nieuwe held moest verbeelden en doen, wat Jezus duidelijk had nagelaten in de Napoleontische crisistijd. Vijanden buiten de grenzen houden.

De tot de tanden bewapende Arminius was de Verlossings-figuur voor de nieuwe Heidenen die ‘eenheid’ brengt. Ook zo’n oerverlangen…

 

Nu heet het Hermannsdenkmal ironisch de Statue of Lipperty, vernoemd naar het graafschap Lippe. Het grapje is geschreven in de taal van de Amerikaanse bezetter sinds ’45, omdat het eikenhouten Duits zich voor humor vaak zo slecht leent.

Maar het heeft ook iets tragisch, omdat ze volledig onder de voet gelopen zijn door de ideologie van het Liberalisme en haar multiculturalisme. Inclusief al die Wir Schaffen Das-import, die met miljoenen tegelijk Duitsland invadeerden als vervulling van het Coudenhove Kalargi-plan. Niet voor niets kreeg Angela Merkel de Coudenhove Kalergi-prijs in 2010.

In de expositie van de Wewelsburg worden bezoekers volledig geindoctrineerd met die Westerse zelfhaat met kreten als ‘Wewelsburg zeigt gegen Rechts’. Terwijl de nazi’s Socialisten waren. Sinds wanneer is Socialisme ‘rechts’?

Wewelsburg, de zwarte kraaien leken wel zielen van dode SS’ers

Thule Gesellschaft met Wewelsburg in Banner

Heidense romantiek
Verbonden aan die voorchristelijke mystiek zijn de geestelijke aspiraties die Himmler koesterde in wat sommigen het ‘SS-Klooster’ noemden.

Maar wat is er nu waar van de occultistische aspiraties van de Beschermings Afdeling?  Dat blijft gissen. Een veel overgeschreven bron Walter Shellenberg bericht in 1953 over de Wewelsberg als ‘ Schauplatz Okkultistsiche Rituale, Zeremonien und spiritualistische sitzungen.’ Daarnaast

Er werd onder de Noord-toren in de kelder een Krypta ingericht, door de lokale bevolking het Walhalla genoemd voor ‘Geistliche Exerzitien und Kunzentrationsubungen’.

Dat laatste heet nu Mindfullness.

Er zijn 12 plaatsen ingericht, als verlengstuk van 12 zonne-armen: dat hier iets geestelijks te vieren viel mag duidelijk zijn. De Krypta heeft wel iets van een vrijmetselaars-ruimte. Himmler wilde uiteindelijk in die Krypta begraven worden. De Krypta is volgezet met wat Himmler als ‘entartete’ kunst zou beschouwen. Van die schuld- en boete-graffiti van het niveau kindertekening.

Hier wilde Himmler uiteindelijk begraven worden, het Walhallah, de Krypta, ontworpen voor Heidense rituelen. Heini had vast andere schilderijen opgehangen dan deze ‘entartete’ Jodenkunst zoals ze dat toen zouden noemen

Opnieuw. Dat spiritisme is niets nieuws onder de zon bij de Europese elite, lees John Gray maar in zijn Onsterfelijkheidscomite. Ook de communistische elite was volop met spiritisme bezig. En wat dacht je van Alfred Wallace, mede-ontdekker van natuurlijke selectie als basis van de evolutie-theorie?

Volop bezig met spiritisme. En daar, op dat niveau van het occulte, spirituele moet je ook zijn, wil je de morele euforie verklaren achter de moderne Klimaatcultus. Dat je blij van zin je hele land wilt offeren voor de Klimaatgod. Argumenteren helpt immers niets.

De wijnkelder van de Wewelsburg. De Germanen in de Wewelsburg waren gewone kerels, in voor Wein, Weib und Gesang

Het is anno nu ook bon ton om in het Oosten te winkelen voor geestelijke vervulling. Dat was toen net zo geaccepteerd als nu. Het hakenkruis is een gangbaar Oosters symbool dat de zon verbeeldt, natuurverering. Aan het plafond van de Krypta hangt nog steeds een eikenhouten variant op dit Arische symbool.

Speer van Longinus en de Spearhead-company
In 1943 bij Stalingrad werden de Germanen zelf tegengehouden door een volk dat zij minachten: de Slaven. Toen hield het complete Zesde Leger met 300 duizend Duitse soldaten op te bestaan, omsingeld door de Russische Winter.

En zo begon het grote terugtrekken. Er verschenen nog grootste bouwplannen, waarbij een hele SS-stad werd gebouwd rond de Wewelsburg, het driehoekje wijst naar het Noorden als punt van een speer. Het bleef bij een maquette.

Zo moest de Wewelsburg een hele SS-campus worden, met de burcht zelf als punt van de Speer van Longinus

Wie echter de mythologie rond de ‘Speer van Longinus’ kent, herkent in die speerpunt dus de symboliek: dat was de speer van de Romein die Christus in zijn zijde doodstak, toen deze aan het kruis hing. Een replica van die speer, zou nu in een museum in Wenen te vinden zijn. Hoe dan ook, het nazisme was net als de huidige klimazi’s een paganistische cultus.

Dus een cultus die Christus in zijn zij wilde doodsteken.

Zo moest het worden, met de Wewelsburg in de punt van een speer

De geallieerden bombardeerden zich een weg richting Wewelsburg. Zij legden iedere Duitse stad in de as die op hun pad lag, om Europa te bevrijden. Alle weerbare Duitse mannen vechten zich dood tot de laatste man.

De ironie van de geschiedenis wil dat het de Spearhead-compagnie van de Amerikanen was die doorstootte richting speerpunt Wewelsburg. Op 31 maart 1945 gaf Himmler persoonlijk het bevel om de Wewelsburg op te blazen, alle sporen uit te wissen.

Gut Boddeken

Veel boeken en kunstschatten werden eerst naar het klooster Gut Boddeken vervoerd en daar verstopt. De rest verging in de vlammen of werd geplunderd door de geallieerden. Die legden in Wiesbaden een depot aan voor oorlogsbuit, zodat vele Duitse kunstschatten in Angelsaksische verzamelingen terecht kwamen.

Binnenplaats Wewelsburg met het jaartal 1932 als beginpunt van herstel Wewelsburg

Nu huist er dus een museum dat de multiculti-ideologie van de Verenigde Naties er in hamert.  En er zit een jeugdhotel in. Zo kun je dan zomaar de hele occulte symboliek mislopen, waar de expositie in de Wewelsburg niets over vermeldt. Maar wie de oogjes open houdt en de kennis hier bijspijkert kan het nog wel degelijk zien.

 • Conclusie: van nazi naar klimazi is maar een kleine stap, zowel qua geestelijke motivatie, ideologie als totalitaire inborst. In potentie zijn de klimazi’s echter nog destructiever.
 • Verzet tegen de klimazi’s is uw burgerplicht. 

9 Replies to “Klein stapje nazi-laarsafdruk naar CO2-voetafdruk klimazi’s”

 1. Top artikel. Externsteine staat op sterke Leylijnen. Dat is precies het omgekeerde van aardstralen.

  Zelf mw Mellie Uildert benoemde het Thule Gesellschafft als zwarte Magiers.

  Leestip: Das neunte Jahrhundert, die Geschichte vom heiligen Gral, te leen bij de voormalige Ritman bibliotheek, auteur Sir Walter Stein, die aan de zijde van Churchill en de geallieerden was.

  Een nieuwe diepte in de strijd.

 2. Mooi stuk. Maar ik heb een vraag. Als de huidige klimaat-gekte nazi-wortels heeft, hoe valt dat dan te rijmen met de uitvoering van t kalerghi-plan? Ik bedoel dat is toch juist t verkwanselen van bloed en bodem. Dank vast voor je antwoord.

  1. Hele goede vraag, en correct. Een verklaring is dat er verschillende krachten om hegemonie strijden. Dus waar eerder Bloed en Bodem vanuit nationalistisch perspectief van pas kwam maar de oorlog verloor, kunnen ze moeiteloos overstappenop een ander verhaal, dat idd onder het Pan-Germanisme juist zou zijn afgeschoten

   Andere doelen zijn wel gehaald: Duitsland werd de leider van een verenigd Europa. Je kunt niet alles hebben, zeg maar

   1. Ik geloof niet dat Duitsland leider van Europa is de echte macht komt van uit Amerika, sinds 45 staat Duitsland onder streng toezicht en eigenlijk de hele Eu

     1. Ja en die rijke clans zijn vrijwel altijd van Joodse afkomst!
      Maar daar hoor je nooit iemand over.

 3. Je raakt hier de kern van de zaak en dat is complex. Vooral omdat goed en kwaad zo door elkaar lopen. In christelijke termen bevat de natuur ook openbaring. De verhouding tussen heidendom en christendom is niet zo simpel. Ds. Vreekamp heeft daar veel over geschreven. Hij spreekt over een gedoopt heidendom in harmonie met de Thora. Elk symbool, elke persoon, elke theorie is daaraan onderhavig. Het gebruik van een symbool is onvoldoende om conclusies aan te verbinden. De mens (dag 6) bestaat met of zonder zijn rustpunt (dag 7).

  Binnen het christendom en ook binnen de heidense filosofie is er een grote stroming die de schepping en de mens afwijst. De bekende neoplatonist Plotinus, in zekere zin een inspirator voor Augustinus, heeft daarmee al afgerekend in zijn geschrift tegen de gnostici.

  In Jungiaanse zin valt er iets te zeggen voor integratie. Zowel het onbewust in bezit genomen worden door de klimaatideologie (bezetenheid) als de angst-kwaad externalisatie (projectie) ervan zijn m.i. voorbeelden van het nog niet geïntegreerde trauma dat Europa trof na de wereldoorlogen. Trauma kenmerkt zich door “splitting”, het onbewust maken van iets (externe projectie) of het extreem opdelen tussen goed en kwaad. Bij o.a. borderline zie je dat effect zo sterk, dat zowel de eigen geest en lichaam (auto-immuniteit is gerelateerd) als de omgeving verdeeld worden in goed en kwaad.

  Zelf ga ik wel mee in het argument tegen overbevolking. Het beste argument tegen overbevolking is een dagje wandelen door Amsterdam. Leuk, zo’n stad, maar voor mij hoeft Nederland niet een groot Amsterdam te worden.

  Dat het verzet tegen overbevolking uit de klimaathoek een niet-rationele (bezeten) basis heeft is te zien aan de ijver waarmee ze pleiten voor immigratie. Het is het een of het ander, maar ze zijn niet in staat tot die rationele bewuste keuze. Dat impliceert dus niet dat overbevolking zo geweldig is, wel dat er iets grondig mis is met een hoop mensen en clubs die zeggen voor natuur en milieu op te komen. In de praktijk zie je dat dit tot expressie komt bij de Oostvaardersplassen en bij de kap van hele bossen: aan de vrucht kent men de boom.

  Goed uitzoekwerk. Mooi artikel, mooie foto’s, en referenties naar boeken die ik eigenlijk ook een keer zou moeten lezen, ware het niet dat ik nog teveel boeken en te weinig tijd heb. Ik moet ‘m maar bookmarken en later nog ’s wat beter naar dit artikel van je kijken.

  Zelf heb ik wel ’s wat over Fidus en windenergie e.d. geschreven:

  https://www.furorteutonicus.eu/2013/10/07/wind-is-duur-en-mileugekkies-zijn-vaak-onnatuurlijke-romantici/

  Tenslotte nog een paar linkjes die op jouw verhaal aansluiten en het bevestigen:

  https://www.youtube.com/watch?v=q__pKHXfi-k

  https://www.indymedia.nl/nl/2003/07/13036.shtml

  https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/211921/wie-gruen-waren-die-nazis

  https://www.grueneliga-berlin.de/publikationen/der-rabe-ralf/archiv/raben-serien/oeko-falle/oekologie-im-nationalsozialismus/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *