Germaantje de Voorste spelen met eigen driehoeksburcht

De Wewelsburg, met licht weerspiegeld in het riviertje de Alme

Heinrich Himmler wilde voorchristelijk riddertje spelen, hopeloos Romantisch als de Heidense Heini was.  Daarvoor richtte hij zijn pijlen op de enige driehoeksburcht van Duitsland, de Wewelsburg.

Dat werd een paganistisch klooster en opleidingscentrum voor zijn zwartgejaste elitekrijgers, de Schutz Staffel (SS)

Wat de nazi’s deelden met de moderne klimazi’s, is dat beide gedreven worden vanuit de Lebensraum-doctrine, die nu tot Ecologische Voetafdruk is omgedoopt en Planetaire Grenzen, de ‘safe operating space for humanity’. 

Eugenetica, een Brits idee kreeg een Duits wetenschappelijk randje via de Ahnenerbe van Himmler’s studiecentrum in de Wewelsburg

Nazilaarsafdruk tot Ecologische Voetafdruk (Klimazi’s)
Of je nu de wetenschap in pacht claimt die eugenetica en sociaal darwinisme heet, of klimaatwetenschap, of dan weer de virologie: het gaat om het begrenzen van andere mensen met beroep op de autoriteit van die wetenschap.

De ideologie van Lebensraum (van Thuler Gesellschaft lid Karl Haushofer)bleef exact gelijk, nu heet deze pseudoscience de CO2-voetafdruk, en een ‘Safe Operating Space for Humanity’. Zowel de klimazi’s als de nazi’s deelden een gelijke elitistische denkwijze met haar wortels in de populatie-beweging en de Eugenetica.

Daarom onderzoeken wij de herkomst van de anti-humane Geest, die de motor is achter de morele euforie waarmee de klimazi’s voortmarcheren in Den Haag en Brussel, andere mensen begrenzend uit naam van ‘CO2-uitstoot.’

Vandaag daarom aandacht voor de SS van Heinrich Himmler, waarvan de oprichter van het Wereld Natuur Fonds ook lid was, Bernhard Lippe-Von Biesterfeldt bis Aussententürwippen von Oranje.

Die Wewelsburg en het nabijgelegen Herman’s Denkmall liggen in dat graafschap van Lippe. We bezochten Himmler’s paganistische SS-campus in opbouw, de Wewelsburg waar je hier de fotografie van ziet, en de prachtige omgeving.

De nabijgelegen Externsteine

Driehoeksburcht zou als speerpunt fungeren
Vandaag, duiken we dieper in de motor achter dat Levensruimte-denken, de ‘Geest’ als het ware. Dan kom je in de occulte sferen terecht, waarmee ook Himmler’s SS was doordrenkt. Daarover schrijft bijvoorbeeld Nicholas Goodrick-Clarke in The Occult Roots of Nazism, secret aryan cults and their influence on nazi ideology’. .

We toonden al het logo van de Thuler Gesellschaft die aan de basis stond van de NSDAP. Hun logo staat hieronder op het boek afgebeeld. Je kunt het nazisme niet verklaren zonder die geestelijke herkomst, de verwantschap met de Theosofie waarvan ze ook die Svastika kopieerden. De theosofie is weer de geloofstroming van de Verenigde Naties en de Lucis Trust, die zich op theosoof Alice Bailey baseren.

Het nazisme en haar Pan-Germanisme was daar hooguit een Volkische aftakking van.

…die kennen we nu, het logo van de nog steeds bestaande Thule Gesellschaft

De neo-paganist Himmler liet zijn oog dus op de Wewelsburg vallen, de enige driehoeksburcht van Duitsland met de punt naar het noorden gericht. Waar Hitler vooral bezig was met het kolonialisme voor Duitsland, Lebensraum in het Oosten, daar was Himmler de echte paganist en occultist.

Hij kopieerde de symboliek van voor-christelijke ridders, de ronde tafel-symboliek van Arthur. Zijn SS’ers ruimden achter het Oostfront direct alle Joden op.

Himmler was in de jaren ’30 tevens beheerder van het nabijgelegen Heidense heiligdom de Externsteine (foto hierboven). Een plek waar neo-paganisten nu op af komen en New Agers die aardstralen willen opvangen.

De Externsteine zijn ook een plek die al door de romantische landschaps-schilder en Vrijmetselaar Caspar David Friedrich in de 19de eeuw was vereeuwigd. Met de suggestie van een voor-christelijke oorsprong, alsof alle historie en cultuur deze plek voorbij was gegaan.

Himmler betrok de Wewelsburg vanaf 1934, en leek ‘m in te willen richten als klooster van het nieuwe Heidendom. Hier moest de geestelijke vorming plaatsvinden van zijn eigen elite-korps. De burcht was de enige driehoeks-burcht van Duitsland met de punt gericht op het Noorden. Vandaar Himmler’s keus.

Neem ook deze Duitse volzin uit het gemeente archief van dr Wilhelm Segin in 1924, waar hij de Heidense waarde van de Wewelsburg onderstreept:

Vor langen Jahrhunderten, als unsere Vorfahren die Sachsen noch Freie Herren waren auf Freien Grund, Dem Kriege und der Jagd lebten, und sich uber 30 Jarhe mit den Grossen Kaiser Karl herumschlugen der ihnen met dem Christentum sein Herschaft aufzwingen woltte………(pffffff) war der Wewelsburg zu einen Sachenfestung ausgebaut.

De Wewelsburg zou een Saksische vesting zijn geweest, van vrije Saksische ridders die nog niet door de slavenmoraal van het Christendom geknecht waren. Natuurlijker mensen als het ware.

De Zwart gejaste ridders, neo-paganisten met bijzondere interesse in archeologie. Met Heini op de voorgrond (Heinrich Himmler) Hakenkruisjes zijn Tibetaanse zonne-symbolen

Zo werd de Wewelsburg het decor van de Duitse variant op de Ridders van de Ronde Tafel: de Beschermings Afdeling, (SS= Schutz Staffel). Een academisch geschoolde elite in zwarte uniformen, met Heidense runetekenen en petten met Heavy Metal-symbool.

Die doodskop was niet beslist paganistisch, wel erfenis van de Pruisische Totenkopf-riddergarde van Frederik de Grote. Die konden met gigazwaarden meerdere vijanden tegelijk doorklieven in draf te paard.

Altijd handig, wanneer je persoonlijke ruzies grootschaliger aanpakt.

Driehoeksburcht met punt naar noorden

Met dit neo-paganisme gaf Himmler invulling aan een breed gedeeld sentiment bij de intellectuele elite van die tijd: de zoektocht naar een nieuwe samenbindende factor, een perspectief voor politieke, esthetische en culturele ambities van een gemeenschap.

…de vloer met voor-christelijk zonne-symbool, de Zwarte Zon

En dat pakte hij met collegae professioneel aan in kleding, vakwerk, architectuur, literatuur, kunst en wetenschap.

..gebouwd uit kalksteen zoals de meeste bouwwerken in de omgeving. De ijspegels vormen zich als stalactieten, en je ziet ook echte stalactieten van calcium-carbonaat vormen

Men wilde het christendom van zich afschudden, dat een slavenmoraal in stand hield. Himmler wilde een nieuwe elite ontwerpen die wegbereider zou zijn van een nieuwe tijd. Zoals Stuart Russell beschrijft in ‘Himmler’s Burg’, waarbij hij dan Josef Goebbels citeert:

Frei von Altmodisch hemmende Gedanke und Unabhangig von der Macht und Einfluss der etablierten Religionen

..en ze experimenteerden vrolijk met de biologische landbouw.

Hang naar biologische landbouw en streekvoedsel van Walter Darre

Biocentrisme en voor-christelijke ‘bevrijdingsleer’
Steeds vaker zocht de elite haar heil bij de natuurreligie van het voor-christelijke tijdperk. Het christendom werd gezien als verzwakkende factor, een bijgeloof dat de mens van de natuur vervreemdt. Een nieuwe bron van inspiratie en vitaliteit was nodig, waarbij de natuur centraal stond.

Mooi SS-kastje met zonne-symbool

Zoals de biocentristische filosoof Ludwig Klages stelde, de ideoloog van zowel de nieuwe Heidenen toen als de moderne Grunen nu (de rede ‘Mensch und Erde 1913), in vertaling door Joseph Price:

The idea of “sin” was quite alien to the pagan world. The ancient pagans knew the gods’ hatred as well as their revenge, but they never heard of punishment for “sin.”

…en specifiek over het christendom, de zelfde haat die moderne ecologisten ook tonen ten aanzien van de Joodse en christelijke leer. Althans, zoals Lynn White (1967) die verwoordde als stem van die generatie in ‘On the historical roots of our ecological crisis’.

De Ecologische Klaagzang van Klages uit 1913

Maar White zijn denken was dus allesbehalve origineel of nieuw, het werd slechts gehyped in Science in de tijd dat de Club van Rome ook werd opgetuigd. Klages was White al een halve eeuw voor:

It is impossible to conceive of a more fatal blindness than that of the cult instigated by this Jewish sectarian and his apostles and camp followers.

Torn from the bonds of nature and the past, man must now direct his gaze at the wasteland known as the “future”; into that desert he stares, paralyzed by dread of the vengeful Jew-God.

And before this insane masquerade of the “kingdom come,” the “last judgment,” and “eternal punishment” can be consummated, the true heroes and the real gods must first be made to grovel before the cross!

Heini, Paganist en stichter van zijn zwartgejaste Germaanse Ridderorde, tevens beheerder van de Externsteine, natuur-bedevaartsoord van New Agers, net als Stonehenge

De nog met de natuur verbonden heidenen vereerden andere helden, militaire survival of the fittest vormde een belangrijke deugd. Zie daarvoor ook de knokpartijen tussen reuzen, stamhoofden en trollen die samen de Edda vormen: een verzameling Germaanse sprookjes met Odin in de hoofdrol van de IJslander Snorri Sturluson.

Op zoek naar de Evolutionaire ‘oorsprong’ van de mensheid

Darwinistisch denken over cultuur
Het Nazisme was een vorm van Sociaal Darwinisme. Evolutionair-progressief denken werd de norm: de ontwikkeling van laag naar hoog als functie van de tijd. Slimme mensen staan dan hoger op de evolutionaire ladder dan domme mensen. Zo dachten klasgenoten op het VWO ook, die op LTS’ers neerkeken en stelden ‘die staan dichter bij dieren’…

De evolutionaire stamboom die Ernst Haeckel ontwierp. Hij werd in 1918 erelid van de Beierse proto-nazistische beweging Thule Gesellschaft

Wetenschappers zochten naar verklaringen in cultuur-verschillen en vonden die in de biologie: hoge en lage cultuur, dom en slim, het was evolutionair verklaarbaar.

Sommige volken waren ge-evolueerd om de hoge cultuur te verdedigen, andere volken waren primitief gebleven. De hogere cultuur had het volste recht zich tegen de lage cultuur te verdedigen, om daar levensruimte van in te nemen.

Wewelsburg bij nacht, spookkasteel

De laat 19de eeuw en vroeg 20ste eeuw toont een zoektocht naar nieuwe wortels. Die werden vooral gezocht en gevonden in eigen genen (‘Bloed’) en bodem. Dat is logisch, wanneer je een biologische basis zoekt in culturele verschillen.

De nieuwe kolonies voor levensruimte moesten in het Oosten verrijzen. Daar waar de ‘Slaven’ wonen, het ‘ras’ waarnaar de slavernij is vernoemd. Mensen die toch niets zinvols met hun land deden. Afrika koloniseren, daar kregen de Duitsers nooit echt slag van, dat was Brits, Frans en Portugees terrein.

Mooie mensen en lelijke mensen, slimme en domme mensen, een genetische basis, zo vond men…

Tacitus in moerassen en donkere wouden
Voor een geloofwaardige nieuwe ideologie achter nieuwe ambities, was in de moderne tijd een degelijke wetenschappelijke basis nodig. Als je geen academische onderbouwing gaf, dan stond je voor aap in het land dat de mondiale wetenschap aanvoerde: Duitsland. Een belangrijk onderdeel van de Wewelsburg was daarom de wetenschappelijke afdeling.

De Beschermings Afdeling trok getalenteerde wetenschappers aan, zoals archeoloog, geoloog en botanicus Wilhelm Jordan. Die verrichtte bij het klooster Gut Boddeken opgravingen. Hij deed spectaculaire voor-christelijke vondsten van Romeinse munten en Germaanse nederzettingen.

Hans Peter des Coudres- zowel kunstzinnig handwerker als rechtsgeleerde die Internationaal Recht-certificaten in Den Haag haalde- was beheerder van een omvangrijke bibliotheek in de Wewelsburg met 12.000 publicaties over voor-christelijke cultuur.

Studie van voor-christelijke cultuur ging samen met natuurstudie, plantkunde voor natuurgenezing

De Wewelsburg-bibliotheek bewaarde een archief met historisch-archeologisch onderzoek naar de Varusschlacht: de zege die de Germaanse strijder Arminius op de Romeinen had gehaald, ten noorden van Osnabruck in het jaar 9.

Zo keerde hij de Romeinse expansiedrift, de Romeinen trokken zich terug achter de Limes tussen Rijn en Donau. Het legioen van Varus hield op te bestaan. Tacitus is de belangrijkste bron van de ondergang van Varus, die in een hinderlaag liep in de Germaanse wouden.

Maarten Luther – herdoopte Arminius tot Hermann. Als vertaler van de Bijbel in het volks-Duits geldt Luther als grondlegger van het moderne Duits.

Germaantje de Voorste
In de 19de eeuw richten de Duitsers vervolgens het Hermannsdenkmal op bij Detmold, 40 kilometer noordoostelijk van de Wewelsburg. Arminius staat met zijn zwaard omhoog zwaaiend richting het Westen. Als een militaristische middelvinger naar de richting waar de Franse bezetter (Napoleon) van 1806 tot 1813 vandaan was gekomen. Dit keer zijn wij eensgezind in plaats van verdeeld, luidt het opschrift.

Zo ongeveer dan.

De lappendeken van Duitse deelstaatjes werd in 1871 een land, en ze liepen direct de Fransen onder de voet. Maar na het verlies van de Eerste Wereldoorlog was het Westelijk Rijnland alweer bezet door die gehate Fransen.

Je kunt het Hermannsdenkmal zien als de heidens-romantische variant op de Christus-moloch, die de skyline siert van katholiek Rio de Janeiro. Een voor-christelijke nieuwe held moest verbeelden en doen, wat Jezus duidelijk had nagelaten in de Napoleontische crisistijd. Vijanden buiten de grenzen houden.

De tot de tanden bewapende Arminius was de Verlossings-figuur voor de nieuwe Heidenen die ‘eenheid’ brengt. Ook zo’n oerverlangen…

Nu heet het Hermannsdenkmal ironisch de Statue of Lipperty, vernoemd naar het graafschap Lippe. Het grapje is geschreven in de taal van de Amerikaanse bezetter sinds ’45, omdat het eikenhouten Duits zich voor humor vaak zo slecht leent.

Maar het heeft ook iets tragisch, omdat ze volledig onder de voet gelopen zijn door de ideologie van het Liberalisme en haar multiculturalisme. Inclusief al die Wir Schaffen Das-import, die met miljoenen tegelijk Duitsland invadeerden als vervulling van het Coudenhove Kalargi-plan.

Niet voor niets kreeg Angela Merkel de Coudenhove Kalergi-prijs in 2010.

In de expositie van de Wewelsburg worden bezoekers volledig geindoctrineerd met die Westerse zelfhaat met kreten als ‘Wewelsburg zeigt gegen Rechts’. Terwijl de nazi’s Socialisten waren, die ook 1 Mei vierden. Extreem Rechts is in werkelijkheid ‘extreem vrij’, wild west, de links-rechts-schaal hoort te gaan van totale overheidscontrole naar absolute individuele vrijheid.

Wewelsburg, de zwarte kraaien leken wel zielen van dode SS’ers

Thule Gesellschaft website met Wewelsburg in Banner. De website is nu opgeheven

Heidense romantiek
Verbonden aan die voorchristelijke mystiek zijn de geestelijke aspiraties die Himmler koesterde in wat sommigen het ‘SS-Klooster’ noemden.

Maar wat is er nu waar van de occultistische aspiraties van de Beschermings Afdeling?  Dat blijft gissen. Een veel overgeschreven bron Walter Shellenberg bericht in 1953 over de Wewelsberg als ‘ Schauplatz Okkultistsiche Rituale, Zeremonien und spiritualistische sitzungen.’ Daarnaast

Er werd onder de Noord-toren in de kelder een Krypta ingericht, door de lokale bevolking het Walhalla genoemd voor ‘Geistliche Exerzitien und Kunzentrationsubungen’.

Dat laatste heet nu Mindfullness.

Er zijn 12 plaatsen ingericht, als verlengstuk van 12 zonne-armen: dat hier iets geestelijks te vieren viel mag duidelijk zijn. De Krypta heeft wel iets van een vrijmetselaars-ruimte. Himmler wilde uiteindelijk in die Krypta begraven worden. De Krypta is volgezet met wat Himmler als ‘entartete’ kunst zou beschouwen.

Van die schuld- en boete-graffiti van het niveau kindertekening.

Het Walhallah, de Krypta, ontworpen voor Heidense rituelen.

Opnieuw. Dat spiritisme is niets nieuws onder de zon bij de Europese elite, lees John Gray maar in zijn Onsterfelijkheidscomite. Ook de communistische elite was volop met spiritisme bezig. En wat dacht je van Alfred Wallace, mede-ontdekker van natuurlijke selectie als basis van de evolutie-theorie?

Volop bezig met spiritisme. En daar, op dat niveau van het occulte, spirituele moet je ook zijn, wil je de morele euforie verklaren achter de moderne Klimaatcultus. Dat je blij van zin je hele land wilt offeren voor de Klimaatgod.

De wijnkelder van de Wewelsburg. De Germanen in de Wewelsburg waren gewone kerels, in voor Wein, Weib und Gesang

Het is anno nu ook bon ton om in het Oosten te winkelen voor geestelijke vervulling. Dat was toen net zo geaccepteerd als nu. Het hakenkruis is een gangbaar Oosters symbool dat de zon verbeeldt, natuurverering. Aan het plafond van de Krypta hangt nog steeds een eikenhouten variant op dit Arische symbool.

Speer van Longinus en de Spearhead-company
In 1943 bij Stalingrad werden de Germanen zelf tegengehouden door een volk dat zij minachten: de Slaven. Toen hield het complete Zesde Leger met 300 duizend Duitse soldaten op te bestaan, omsingeld door de Russische Winter.

En zo begon het grote terugtrekken. Er verschenen nog grootste bouwplannen, waarbij een hele SS-stad werd gebouwd rond de Wewelsburg, het driehoekje wijst naar het Noorden als punt van een speer. Het bleef bij een maquette.

Zo moest de Wewelsburg een hele SS-campus worden, met de burcht zelf als punt van de Speer van Longinus

Wie echter de mythologie rond de ‘Speer van Longinus’ kent, herkent in die speerpunt dus de symboliek: dat was de speer van de Romein die Christus in zijn zijde doodstak, toen deze aan het kruis hing. Een replica van die speer, zou nu in een museum in Wenen te vinden zijn. Hoe dan ook, het nazisme was net als de huidige klimazi’s een paganistische cultus.

Dus een cultus die Christus in zijn zij wilde doodsteken.

Zo moest het worden, met de Wewelsburg in de punt van een speer

De geallieerden bombardeerden zich een weg richting Wewelsburg. Zij legden iedere Duitse stad in de as die op hun pad lag, om Europa te bevrijden. Alle weerbare Duitse mannen vechten zich dood tot de laatste man.

De ironie van de geschiedenis wil dat het de Spearhead-compagnie van de Amerikanen was die doorstootte richting speerpunt Wewelsburg. Op 31 maart 1945 gaf Himmler persoonlijk het bevel om de Wewelsburg op te blazen, alle sporen uit te wissen.

Gut Boddeken

Veel boeken en kunstschatten werden eerst naar het klooster Gut Boddeken vervoerd en daar verstopt. De rest verging in de vlammen of werd geplunderd door de geallieerden. Die legden in Wiesbaden een depot aan voor oorlogsbuit, zodat vele Duitse kunstschatten in Angelsaksische verzamelingen terecht kwamen.

Binnenplaats Wewelsburg met het jaartal 1932 als beginpunt van herstel Wewelsburg

Nu huist er dus een museum dat de multiculti-ideologie van de Verenigde Naties en de Eurosovjetunie er in hamert.  En er zit een jeugdhotel in.

Zo kun je bij een ongeïnformeerd bezoek de hele occulte symboliek mislopen. De expositie in de Wewelsburg vertelt niets over de paganistische wortels van het nazisme, en de overeenkomsten met het klimazisme.

Maar wie de oogjes open houdt en de kennis hier bijspijkert kan het nog wel degelijk zien. Zo besluiten we dan de Week van de Romantiek op Interessante Tijden.

 • Steun Interessante Tijden om meer van zulke fotoreportages te maken

10 Replies to “Germaantje de Voorste spelen met eigen driehoeksburcht”

 1. Top artikel. Externsteine staat op sterke Leylijnen. Dat is precies het omgekeerde van aardstralen.

  Zelf mw Mellie Uildert benoemde het Thule Gesellschafft als zwarte Magiers.

  Leestip: Das neunte Jahrhundert, die Geschichte vom heiligen Gral, te leen bij de voormalige Ritman bibliotheek, auteur Sir Walter Stein, die aan de zijde van Churchill en de geallieerden was.

  Een nieuwe diepte in de strijd.

 2. Mooi stuk. Maar ik heb een vraag. Als de huidige klimaat-gekte nazi-wortels heeft, hoe valt dat dan te rijmen met de uitvoering van t kalerghi-plan? Ik bedoel dat is toch juist t verkwanselen van bloed en bodem. Dank vast voor je antwoord.

  1. Hele goede vraag, en correct. Een verklaring is dat er verschillende krachten om hegemonie strijden. Dus waar eerder Bloed en Bodem vanuit nationalistisch perspectief van pas kwam maar de oorlog verloor, kunnen ze moeiteloos overstappenop een ander verhaal, dat idd onder het Pan-Germanisme juist zou zijn afgeschoten

   Andere doelen zijn wel gehaald: Duitsland werd de leider van een verenigd Europa. Je kunt niet alles hebben, zeg maar

   1. Ik geloof niet dat Duitsland leider van Europa is de echte macht komt van uit Amerika, sinds 45 staat Duitsland onder streng toezicht en eigenlijk de hele Eu

     1. Ja en die rijke clans zijn vrijwel altijd van Joodse afkomst!
      Maar daar hoor je nooit iemand over.

 3. Je raakt hier de kern van de zaak en dat is complex. Vooral omdat goed en kwaad zo door elkaar lopen. In christelijke termen bevat de natuur ook openbaring. De verhouding tussen heidendom en christendom is niet zo simpel. Ds. Vreekamp heeft daar veel over geschreven. Hij spreekt over een gedoopt heidendom in harmonie met de Thora. Elk symbool, elke persoon, elke theorie is daaraan onderhavig. Het gebruik van een symbool is onvoldoende om conclusies aan te verbinden. De mens (dag 6) bestaat met of zonder zijn rustpunt (dag 7).

  Binnen het christendom en ook binnen de heidense filosofie is er een grote stroming die de schepping en de mens afwijst. De bekende neoplatonist Plotinus, in zekere zin een inspirator voor Augustinus, heeft daarmee al afgerekend in zijn geschrift tegen de gnostici.

  In Jungiaanse zin valt er iets te zeggen voor integratie. Zowel het onbewust in bezit genomen worden door de klimaatideologie (bezetenheid) als de angst-kwaad externalisatie (projectie) ervan zijn m.i. voorbeelden van het nog niet geïntegreerde trauma dat Europa trof na de wereldoorlogen. Trauma kenmerkt zich door “splitting”, het onbewust maken van iets (externe projectie) of het extreem opdelen tussen goed en kwaad. Bij o.a. borderline zie je dat effect zo sterk, dat zowel de eigen geest en lichaam (auto-immuniteit is gerelateerd) als de omgeving verdeeld worden in goed en kwaad.

  Zelf ga ik wel mee in het argument tegen overbevolking. Het beste argument tegen overbevolking is een dagje wandelen door Amsterdam. Leuk, zo’n stad, maar voor mij hoeft Nederland niet een groot Amsterdam te worden.

  Dat het verzet tegen overbevolking uit de klimaathoek een niet-rationele (bezeten) basis heeft is te zien aan de ijver waarmee ze pleiten voor immigratie. Het is het een of het ander, maar ze zijn niet in staat tot die rationele bewuste keuze. Dat impliceert dus niet dat overbevolking zo geweldig is, wel dat er iets grondig mis is met een hoop mensen en clubs die zeggen voor natuur en milieu op te komen. In de praktijk zie je dat dit tot expressie komt bij de Oostvaardersplassen en bij de kap van hele bossen: aan de vrucht kent men de boom.

  Goed uitzoekwerk. Mooi artikel, mooie foto’s, en referenties naar boeken die ik eigenlijk ook een keer zou moeten lezen, ware het niet dat ik nog teveel boeken en te weinig tijd heb. Ik moet ‘m maar bookmarken en later nog ’s wat beter naar dit artikel van je kijken.

  Zelf heb ik wel ’s wat over Fidus en windenergie e.d. geschreven:

  https://www.furorteutonicus.eu/2013/10/07/wind-is-duur-en-mileugekkies-zijn-vaak-onnatuurlijke-romantici/

  Tenslotte nog een paar linkjes die op jouw verhaal aansluiten en het bevestigen:

  https://www.youtube.com/watch?v=q__pKHXfi-k

  https://www.indymedia.nl/nl/2003/07/13036.shtml

  https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/211921/wie-gruen-waren-die-nazis

  https://www.grueneliga-berlin.de/publikationen/der-rabe-ralf/archiv/raben-serien/oeko-falle/oekologie-im-nationalsozialismus/

 4. En dan te bedenken dat Himmler eerder gewoon kippenboer was. Maar ja, hier kan je tegenwoordig ook carrière maken van basisschool onderwijzer tot minister van vaccinazi zaken en daarbij integere huisartsen helemaal kapot maken om samen met aivd en nctv de bevolking te terroriseren. Helemaal Corrupt Demonische Antichrist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *