‘Gjinien kin keapje of forkeapje as die it merk hat’ (Openbaring 13)

The Number of the Beast

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift. Op de eerste dag na avondklok-nacht en gedwongen massa-vaccinatie op komst als voorwaarde voor economische deelname, is er geen beter Bijbelboek denkbaar dan de roemruchte passage uit de Openbaring 13:17 van Johannes.

Johannes kreeg het visioen van een maatschappij waarin je niet meer kunt kopen of verkopen, tenzij je een teken op je lichaam kreeg aangebracht. En dat je gedood zou worden, wanneer je het beeld van het beest niet aanbidt. 

The Mark of the Beast, als entree tot de economie en openbaar leven

Laten we de gehele passage hier in het Fries optekenen:

En ik seach in oar beest ut e ierde opkommen, en it hie twa hoarnen, it Laem sels allyk, en it spriek as de draek.

En it docht al de macht van it earste beest yn syn bywezen, en it makket dat de ierde en dy’t derop wenje, it earste beast oanbidde, hwaens deadlike woune genezen wier.

En it docht greate teikens, dat it sels fjur ut ‘e hmel delkomme lit op ‘e ierde, foar ‘e minsken

en forlaet dyjingen, dy’t op ‘e ierde wenje, dat hja it beest, dat de woune fn it swird hier en wer libben wirden wier, in byld meitsje scoene

En him waerd jown, it byld fen it beest in geast to jaen, dat it byld fen it beest ek sprekke scoe, en meitsje dat allegearre dy’t it byld fn it beest net oanbidde, deade wirde scoe

En it makket, dat allegeare, de lytsen en de greaten, en de riken en de earmen, en de frijen en de slaven, hjar sels in merk jowe oan ‘e rjuchterhan of oan ‘e foarholle

en dat gjinien keapje kin of forkeapje as dy’t it merk hat, of de namme van it beest of it tal fen syn namme.

Hjir is de wiisheit: dy’t it forstan hat, lit him it tal fen it beest utrekkenje, hwent it is it tal fen in minske, en syn tal is seishundert en seis en sechstich

in de hel als verloren ziel

Wie de Bijbel niet kent, begrijpt de geschiedenis niet, begrijpt de Westerse cultuur niet en die begrijpt de huidige tijd niet. Die begrijpt zichzelf niet. Die gaat zelfs in ‘De Verlichting’ geloven, die gaat in ‘zichzelf’ geloven, of in ‘de mens is van nature goed’… Die wordt zo bijgelovig dat hij in de goedheid van De Overheid kan geloven en in de massamedia.

Kortom, wie niet in God gelooft, gaat alles geloven… Of iets zeggen als ‘dit keer is HET heel anders’. Wat bedoel je met ‘het’? Zijn mensen van aard veranderd?

Dus veel succes bij de vertaling uit het Fries vandaan en God’s zegen. We gaan zwaarder tijden tegemoet dan je voor kunt stellen. Omdat je op basis van wat je hebt beleefd in je (zo welvarende) leven zo weinig kunt voorstellen.

De Abdij: Nee, dan veel liever leven met Jezus Christus als Verlosser

Heb een goede zondag

 

5 Replies to “‘Gjinien kin keapje of forkeapje as die it merk hat’ (Openbaring 13)”

 1. Somber,

  Maar wellicht de waarheid.
  Alle controle middelen zijn inmiddels paraat om het waarheid te laten zijn.
  Het verleden heeft altijd laten zien, dat de meest geavanceerde technieken werden ingezet om de baas te worden en te blijven. Bronstijd, IJzertijd, buskruit, vliegtuigen, kernwapens, en dan nu Nano-technieken en internet.

  De strijd was bij het kruis gewonnen, maar het Kwaad mag doorwoekeren tot de terugkomst.

  Maar we zijn toch na WOII, dit nooit meer?

  Dat klopt, niet met wapens 🙂 Wel met false flags, media controle en inzet van laatste technieken.

  Op de fiets krijg ik altijd de gekste overdenkingen, ik ga niet zover om het in te spreken ( wie weet begin ik daar eens mee)
  Maar ik overdacht weer eens: Hoeveel Joden op deze wereld geloven nog in God ( schreef ik ook in vorig draadje) Er nu op doorgaande, Hoe ging dat in OT dan?, ongeveer hetzelfde. Dus hoeveel hebben ze dan geleerd? Bar weinig! Raar heh voor een bovengemiddeld intelligent volk.
  Maar we weten ook wat God van hoogmoed vindt.
  Dus wetende dat de geschiedenis zich blijft herhalen en het Kwade steeds verwoestender wordt, stel ik mij de vraag: “Hoe kan ik dan schuilen”?
  bij de Heere
  Maar ik ben redelijk zwak, als het erop aankomt laat ik me denk ik merken en vaccineren.
  Is dat een zonde?
  of is het antwoord in de lijn van een eens door Jezus gegeven antwoord: Wiens afbeelding staat op de munt? en ga je gewoon doen wat de onderdrukker vraagt?

  Veel mensen op dit moment die zich verzetten, geloven ook niet in God en onderscheiden zich niet van de dwaas.

  Een evangelische collega van mij, vertelt me dat op een heel korte termijn, God heel mooie dingen gaat doen.

  Het duizelt me.

  Daarnaast is mijn vader vorig jaar overleden en veel andere mannen uit kennissen/vriendenkring en voel ik me ook letterlijk best wel alleen.
  Ik ploeter en het voelt als vastzuigende laarzen in natte dikke klei.
  De instituten als prot.kerk en kath. kerk komen op mij over als resp. rottende kadavers en huichelende, valsspelende farizeeërs.

  Geloof ik nog in het Wonder?
  Ja, maar dan als laatste Wonder, daarvoor alleen maar “decline” meer goddeloosheid, minder filosofie/empathie,redelijkheid/overleg.

  U kent die mooie plaatjes wel uit das dritter Reich. Allemaal mooie lachende blonde gelukkige mensen maar het werd dood en verderf.
  Ook nu zal de propagandamachine blijven draaien en controleren ook al komt niets van die propaganda uit, de mens zal de weg naar God niet meer terugvinden en de kluwe wol gaat strakker en strakker zitten.
  Het klimaat wordt echt beter maar nu even niet. We worden echt veel gezonder maar nu even niet, we worden allemaal welvarender maar nu even niet. We zijn een democratie en u mag kritiek hebben MAAR NU EVEN NIET!

   1. Meestal kijk ik op youtube, David Pawson ( vorig jaar overleden) maar die mag ik wel. In de leer maar ook met humor, altijd goede combi.
    Verder lach ik ook veel hoor, werk hard en doe mijn calvinistische best. Maar ik blijf een denkertje

    1. Dank voor die naam, nieuw luistermateriaal 🙂
     ‘mijn calvinistische best’, tja. Dankzij Robert Schuller (en zijn opa) zie ik dat nu zo in:
     Overwin je angst(en), woeker met je talent(en) en heb je naaste(n) lief (iedereen in een cirkel van ca 5 meter om je heen). Dat zijn voor mij de belangrijkste Christelijke deugden geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *