Mariken Leurs (RIVM), spindoctor Big Pharma/overheid…

Hoe kunnen wij met belastinggeld de jeugd van een hele generatie bederven =Mariken Leurs en de NCTV

In Nederland valt de taak om het sociale leven van jongeren te verwoesten toe aan het hoofd van de spindoctors van de ‘Corona Gedragsunit’ van het RIVM: Mariken Leurs. Ordinaire vaccinverkopers als Jaap Goudsmit (met eigen webzijde) krijgen we – net als Ab Osterhaus- volgens de zelfde technieken nu in ‘de media’ opgedrongen als ‘enige betrouwbare autoriteit die de enige wetenschap in pacht heeft’. Dus leer vandaag meer over hoe spindoctoring werkt. Als je de technieken begrijpt, ben je er ook minder vatbaar voor

De prof dr/duizenden wetenschappers zeggen dat alleen vaccinatie goed voor je is

‘Angst is een machtig wapen’
Net als in Duitsland werkt ook in Nederland sinds maart 2020 een ‘Corona Gedragsunit’, een spindoctoring-eenheid die de pseudo-pandemie moet verkopen met ‘angst als machtig wapen.’  Je kunt lezen dat dit zowel in Nederland als Duitsland zo is gebruikt in ‘Corona Vals Alarm?’ van twee Duitse medici.

En dus duiken we vandaag in de spindoctoring-technieken, zoals die sinds de aartsvader Edward Bernays al een eeuw gebruikt zijn.

In die psychose dient ‘de massa’ als gewillig proefkonijn van een medisch massa-experiment waarop het Medisch Industrieel Complex (Pfizer, Astra Zeneca enz) jaarlijks publieke miljarden euro’s kan cashen (SDG Doel 3: miljardensubsidies voor Big Pharma ‘better health’).

Have you no shame, Mariken, alleen voor dat stomme rotgeld?

De naam van Leurs kwam tot ons, toen afgelopen maand een vertrouwelijk document van die gedragsunit naar buiten kwam aan de ‘Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding (NCTV), ook een terreurzaai-eenheid die angst bij bevolking moet kweken voor onzichtbare vijanden: Pieter Jaap Aalbersberg.

Aalbersberg is dus zeg maar de vakbroeder van Mariken Leurs.  Beide pogen met gebruik van media critici van overheidsbeleid als ‘gekke henk’ weg te zetten of erger.

‘dat het om een eenling gaat, communiceren als de zeldzame figuren’….

‘Wie niet met de lemmingen meeloopt is lafbek’
Niet alleen zou ‘angst een machtig wapen’ zijn, ze maken ook gebruik van de ‘eenzame eenling’-methodiek om jongeren die niet in de pas van deze leugenachtige corrupte overheid als melaats voor de groep neer te zetten.

Leurs adviseerde op basis van gedragswetenschappelijke literatuur, over hoe je jongelui die medisch gezien geen enkel risico lopen toch in de pas kunt laten lopen van de medische dictatuur.

Dus: hoe je zo professioneel mogelijk kunt liegen, een stinkende drol van hun leugenachtige corrupte overheid verpakken tot chocotoff

Blijkbaar injecteren ze hun communicatieplan om jeugd te muilkorven en eenzaam te maken via schooldirecties. Een moeder mailde al, hoe de schooldirecteur op de school van haar kinderen affiches ophangt, waarin kinderen die frisse lucht willen als ‘lafbekken’ worden ge-afficheerd.

Dit hangen ze op scholen, om jongelui hun jeugd en frisse lucht af te nemen

‘Lafbekken’, maak dissidenten sociaal melaats
De kans bestaat, dat zo’n typering van de Corona Gedragsunit afkomstig is.

Dit is namelijk letterlijk het idee, dat Leurs omschrijft in de brief van 15 januari. De rebellen mogen niet tot voorbeeld dienen, je moet ze sociaal isoleren als ‘eenlingen’ via morele chantage. Het staat letterlijk in haar advies.

Mariken Leurs gaf gedragswetenschappelijke adviezen hoe je in ‘sociale bubbels’ effectief de dissidente jongeren kunt isoleren, zodat ze voor anderen niet als positieve bevestiging in hun gedrag gaan dienen.

Ook gaf ze het advies, om zo weinig mogelijk particuliere hobby’s voor jongelui toe te staan. Zo er gesport zou mogen worden, dan alleen via bijvoorbeeld overheids-instituties (gemeentesport), waarop hun leugenachtige, corrupte overheid met haar propaganda de meeste greep heeft.

Alles onder staatstoezicht.

Vaccinverkoper Jaap Goudsmit wordt agressief in media geplugd van Zomergasten tot Buitenhof

‘Je gelooft me meer als ik me doctor’ noem’
Leurs staat in een eeuw oude traditie. Iedere spindoctor maakt al sinds de Godfather van Spindoctoring, Edward Bernays (neef Sigmund Freud, voorbeeld voor Josef Goebbels) gebruik van uw onderbuik: ‘je gelooft me meer als ik mezelf Doctor Bernays noem’.

Mensen keren zich naar ‘vertrouwde autoriteiten’ met sociaal prestige. Je moet iemand dus sociaal prestige ontnemen, om diegene te isoleren.

Wie vertrouwen mensen het meeste? De dokter, zo wist Bernays en daarvan maakte hij handig gebruik om bijvoorbeeld Lucky Strike sigaretten als ‘beter voor je longen’ te verkopen op basis van ‘gecertificeerd onderzoek’.

De Autoriteit die de massamedia omarmen

Autoriteit is voor ‘de massa’ het zelfde als waarheid. Mensen in groepen keren zich naar ‘de leider’ die sociaal prestige verwerft. Of mensen nu hoog of laag opgeleid zijn, dat maakt niet uit zo zag de vader van de massa-psychologie al, Gustave le Bon.

Zo probeer ik een zeer slim en succesvol persoon uit mijn omgeving al wekenlang uit het ‘mentale plaatje’ (term van Walt Lippmann, vakbroeder Bernays in Eerste Wereld Oorlog) te trekken dat de media hem voorspiegelden

Hij was nu heilig overtuigd van de verkooppraatjes van een vaccinverkoper in het programma Buitenhof: Prof doctor hoogleraar- laten we vooral zijn titels benadrukken voor de betrouwbaarheid – Jaap Goudsmit. Die wordt nu overal agressief in de media geplugd als ‘de deskundige die je vertrouwen moet wekken’.

En zondag dus bij Buitenhof, het vertrouwde programma dat vertrouwen wekt.

De geheel belangeloze sponsoren van Jaap Goudsmit zijn Human Vaccine Alliance

Prof.dr. belangeloze vaccinverkoper
Het familielid was heilig overtuigd, dat ik dankzij deze prof-doctor-betrouwbare meneer er wel naast moet zitten. Echter, met slechts een paar muisklikken krijg je toch al een ander beeld, dan wat de immer eenzijdige massamedia voorspiegelen

Zijn stichting ‘Human Vaccine Project’ is een door oa Astra Zeneca, Moderna en Pfizer gefinancierde medische onderzoeksclub. Goudsmit heeft uiteraard recht op zijn mening, maar belangeloze wereldredder is hij niet beslist.

Het is gewoon (ook) een lobbyist voor een industrie, die jaarlijks ongeveer 500 miljard euro omzet. In het nieuwe bestuursmodel van de 2030 Agenda, zijn het de multinationals (en banken) die de dienst gingen uitmaken: het is HUN overheid. Zo werkt de massa-vaccinatie voor 1 partij tot miljarden-voordeel op publieke kosten.

‘Boze Dictator Assad’: De Creel Commission 1917, zelfde manier als Bush en Obama

Prik updaten
Zoals de media tussen de oren plantten, geloven trouwe tv-kijkers nog het narratief dat Hugo de Jonge met de Corona Gedragsunit al sinds maart 2020 verkocht, daarbij exact de woorden van Bill Gates na-apend: ‘we gaan pas terug naar normaal als er een vaccin is’.

Dat narratief is inmiddels veranderd tot ‘je moet je jaarlijkse prik updaten’. Denk je nu het verdienmodel in voor Big Pharma: jaarlijks 300 miljoen Europeanen een nieuwe prik op publieke kosten, met alle winsten zonder risico’s naar … Big Pharma BV.

Niets is mensen in groepen (massamedia is groepsvorming) te gek, behalve non-conformisme. Ik ben voor de naaste uit de omgeving geen ‘vertrouwde autoriteit’/prof.dr.deskundige. Dus je kunt steeds beginnen over ‘bewijsvoering’ maar dat ketst meteen af tot ‘jij-versus-mij’-discussie waarin ‘het ego’ de doorslag geeft.

Zo effectief is spindoctoring, het drijft een kloof tussen mensen die elkaar meenden te kennen, verziekt sociale verbanden. Het doet mensen uit angst zomaar een goedje in de aderen spuiten, waarvan de inhoud geheim moet blijven.

Van de godfather van moderne spindoctoring: Edward Bernays, die je waarschijnlijk nog niet kende

‘De wereld veilig maken voor democratie’
Met het massa-mechaniek kun je hele oorlogen verkopen aan ‘de massa’ opdat miljoenen jonge mannen voor de winsten van bankiers elkaar in loopgraven kapotschieten. (Creel Commission 1917: ‘Making the World Safe for Democracy’)

Je kunt er een besnorde orator mee in de Duitse markt zetten, die hele stadions in vuur en vlam zet, met mensen die een rood mondkapje rond de arm dragen met zo’n Hindoe-zonnesymbool er op.

Ook George Bush jr zette het Midden Oosten in de brand om ‘de wereld veilig voor democratie’ te maken, na de ‘weapons of mass destruction’ op te sporen.

Een mondiaal massavaccinatie-programma voor de miljarden-winsten van Roche, Pfizer, Astra Zeneca kan natuurlijk ook. Mensen zijn er duivels slecht genoeg voor.

Niet waarheid en bewijs telt bij spindoctoring maar ‘manufacturing consent’, tuinen mensen er in

Belangeloze wereldredders die over uw gezondheid waken (…)
Het is dus zeer goed mogelijk om de wereld de grootste leugen ooit te verkopen, wanneer je de internationale instituties maar in de tas hebt, in dit geval het WHO. Op basis van ‘de vertrouwde autoriteit’ schrijven massamedia dan vervolgens kritiekloos al je beweringen als ‘waar’ over.

Daarvan is Bill Gates de belangrijkste sponsor, en de club werd opgericht door die andere globalistische miljardairs-familie, met buitensporige invloed op het wereldtoneel: de Rockefeller-dynastie.

WHO haar Tedros loog dat er een pandemie zich verspreidde, met IFR groter dan 3%. Een Britse medicus/modellenbakker liet in zijn computermodel half Groot Brittannie sneuvelen, en met de gecreerde angst ging de buitenste hersenschors op non-actief: lockdowns volgden, mondkapjesplicht. Maatregelen waarvan het RIVM eerst nog zei ‘dat werkt niet’.

Door de ‘framing’ van ‘positief getest met PCR’ tot ‘besmetting’ via herhaling tot groepswaarheid te maken, kun je nu ‘golf’ op ‘golf’ maken.

WHO: Certificate of Vaccination, het stond 2005 al in de steigers toen landen hun bevoegdheden in medische crises overdroegen aan de WHO

De Staat garant voor winsten en risico’s
Zo werd de ‘Tweede Golf’ in de media gefabriceerd door massief aan het PCR-testen te slaan. En nu met de start van het nieuwe voorjaarsgriep-seizoen, frame je dat jaarlijks weerkerende verschijnsel als ‘Derde Golf‘, termen die rechtstreeks van spindoctors komen.

En zo kun je blijven golfen tot de hel bevriest, zolang je de angst maar aanwakkeren blijft.

Volgend jaar maart krijgen we de ‘Vijfde Golf’ enzovoort. Ieder jaar zijn er namelijk wel nieuwe (corona)virussen, en rhino-virussen, die al jaaaren samen met Influenza de ziekte-verschijnselen geven die we ‘de griep’ noemden.

Ieder jaar moeten mensen dan verplicht hun met publieke miljarden gefinancierde prik halen.

Tel uit je winst. Zijn ze honderd euro per stuk, dan casht het Medisch Industrieel Complex liefst 30 miljard euro omzet per jaar aan ‘de prik’. Geheel belangeloos voor uw gezondheid en veiligheid om de wereld te redden. Of durf je kritische vragen te stellen, jij viruswappie/anti-vaxxer/’lafbek’bijlzwaaiende dreigblogger zonder prestige?

SDG Doel 3, subsidie voor farmaceutische industrie, net als SDG7:subsidie voor energieboeren en banken

Conclusie: Psalm 5
Concluderend kunnen we stellen: historisch gezien is het kweken van een ‘nieuw normaal’ heel ‘normaal’ geweest door het gebruik van Spindoctor-technieken. Bij gezaaide angst, gaat de buitenste hersenschors op non-actief en nemen de kleine hersenen (overleving) het over. Je krijgt dan gewillig slachtvee, dat als lemmingen op commando richting iedere met bloed druipende frontlinie beweegt.

Met ‘de leider’, de prof.dr-autoriteit, betrouwbare deskundige als houvast in een zee van adrenaline.

Vanzelfsprekend dienen zowel lockdowns als mondkapjes voor 1 ding: het kweken van een Stockholm-syndroom.

Alsof mensenrechten een privilege van de overheid zijn. Het afpakken en terug beloven is een vorm van populatiecontrole: door mensen een klein beetje hoop te geven, gaan ze langer mee in je staatsterreur onder de slagzin  ‘straks als het vaccin er is’….

De Jonge gaf nu al toe, dat ook dat een leugen was. Maar de massa is vergeetachtig: ook dat is een bekende techniek.

Mensen, dat zijn allemaal standaard-technieken uit de gedragswetenschap, zie ook bovenstaand filmpje. Geschiedenis herhaalt zich. Het positieve: als je de technieken eenmaal doorziet, dan houden ze op werkzaam te zijn. Dan gaat je buitenste hersenschors weer aanstaan, en kun je zowaar weer nadenken.

Dan word je lafbek/viruswappie/klimaatontkenner, en wat voor scheldwoorden ze ook verzinnen. Als antwoord stel je dan: wie meen jij wel te zijn om mij uit te schelden, zoek je ruzie? (laat je niet verleiden tot ‘wat’-discussie’, want framing gaat om ‘wie’)

Wie uit naam van corona helpt om de gehele wereldeconomie te vernietigen, miljoenen mensen in armoede stort, potentiele hongersnoden helpt veroorzaken, die heeft een serieus moreel probleem. Mariken Leurs, have you no shame?

Bestel ook ‘Corona Vals Alarm’? bij uitgeverij De Blauwe Tijger.

3 Replies to “Mariken Leurs (RIVM), spindoctor Big Pharma/overheid…”

 1. Herhaling als instrument tegen de vergeetachtigheid,
  dus nogmaals voor onze jeugd.
  Noodzakelijke kennis die jullie allen wordt onthouden.

  Met o.a. het inzicht dat jullie scholen niets meer
  zijn dan een staats gevangenis bedoeld voor propaganda
  en indoctrinatie. Zelf denken is gevaarlijk.

  Met o.a. het inzicht hoe het mogelijk is dat zo’n Marieke Leurs
  haar ziel verkoopt voor het staatsbelang.
  Zij voelt zich ook veilig in de groepsdynamiek van de staatswerkers,
  het geeft haar identiteit.
  Waar woont zij eigenlijk? en wat is haar telefoonnummer?

  En nog veel meer…Reality!

  Echt waar? Ja meneer de Uil.

  Kijk, Luister, Leer en Huiver: The Monopoly on Violence uit 2020

  Hier te downloaden:
  https://rarbgunblock.org/torrent/9juz37b

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *